Radio Białystok | Gość | Grzegorz Jakuć - przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Grzegorz Jakuć

przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

4.11.2022, 07:49, akt. 10:05

"Nie znamy do końca jakości, wiarygodności certyfikatów, bo węgiel jest bardzo specyficznym towarem. Każdy węgiel jest czarny, ale co w sobie zawiera, to się okaże dopiero w życiu" - mówi Grzegorz Jakuć.

Grzegorz Jakuć, fot. Sylwia Krassowska
Grzegorz Jakuć, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z Grzegorzem Jakuciem rozmawia Michał Buraczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Wchodzą w życie ustawy dotyczące dystrybucji węgla przez samorządy i ograniczające wzrost cen energii. Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy w podlaskich samorządach? Między innymi o tym z przewodniczącym zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Grzegorzem Jakuciem rozmawia Michał Buraczewski.


Michał Buraczewski: Kiedy mieszkańcy będą mogli kupować węgiel w Podlaskich samorządach? Grzegorz Jakuć: Myślę, że już niebawem. Trudno dokładnie określić dzień, ale do 8 listopada gminy mają czas na deklaracje czy będą w tym systemie uczestniczyć bezpośrednio, pośrednio, czy nie będą takiej deklaracji podejmować.Według najnowszych danych CBOS teraz, na początku sezonu grzewczego, co trzecie gospodarstwo domowe palące węglem nie ma żadnych zapasów surowca. Gminy przyjmują teraz od mieszkańców zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania na węgiel, tak jest między innymi w gminie Turośń Kościelna. Czy niepokojące dane CBOS-u znajdują potwierdzenie w Podlaskich samorządach? Jak wielu mieszkańców zgłasza chęć zakupu surowca sprzedawanego przez gminę?Z ilości wniosków złożonych o dodatek węglowy, szacujemy, że w naszym przypadku jest około 30%.Czyli dane CBOS-u znajdują potwierdzenie?Tak, to są dane wiarygodne. Wpłynęły już do nas te wnioski o zakup i w stosunku do zweryfikowanych pozytywnie wniosków o dopłatę węglową, jest to około 30%.Na jaką dystrybucję węgla będą stawiać samorządy? Czy na sprzedaż we własnych gminnych spółkach, zakładach, czy będą zlecać to zewnętrznym firmom?Tryb wprowadzania ustawy i też wykonawczych rozporządzeń jest bardzo szybki. W tej chwili większość samorządów jeszcze nie jest zdecydowana, w jakim trybie przystąpi do tego procesu. Ma na to wpływu głównie specyfika gmin. Niektóre gminy nie posiadają żadnej infrastruktury, która by temu mogła służyć. Ani czas, ani chyba logika nie pozwalają na to, żeby taką infrastrukturę tworzyć. Więc te gminy zastanawiają się, czy będą to wykonywać poprzez podmioty zewnętrzne, ale będą uczestniczyć w tym procesie lub nie przystąpią do tego procesu i zgodnie z ustawą będą to mogły czynić gminy sąsiednie, jeżeli takie deklaracje nie będą złożone, będą mogły to czynić podmioty zewnętrzne w sposób bezpośredni na nieco innych warunkach, które w ustawie są zawarte.Samorządy mają kupować węgiel po 1 500 zł, sprzedawać po 2 000 zł, ale w przypadku, kiedy będzie to zlecone firmie zewnętrznej, węgiel dla mieszkańców będzie droższy, dostępny za 2 200 zł.Tak w ustawie górne pułapy cenowe zostały zawarte. Jeżeli będzie to bez udziału gminy to maksymalna kwota, za którą podmioty będą mogły sprzedawać węgiel dla mieszkańców, jest ustalona na 2 200 zł.Tylko pytanie, czy jeżeli samorządy zlecą firmie sprzedaż węgla, wtedy te firmy sprzedają po 2 200 zł, czy wtedy, kiedy firmy działają samodzielnie?Wtedy, kiedy działają zupełnie samodzielnie, bez udziału samorządów. W przypadku zawarcia umowy między samorządem a firmą zewnętrzną, która ma potencjał i infrastrukturę techniczną, zakupującym i sprzedającym jest zawsze gmina. Wtedy ten pułap jest na ustalonej wysokości 2 000 zł.Czy jest jakiś próg rentowności, jeżeli chodzi o sprzedaż węgla w gminach? Czy są sytuacje, w których zapotrzebowanie na węgiel w danej gminie może być mniejsze i gmina nie przystąpi do dystrybucji węgla właśnie z tego powodu, że do sprowadzenia jest zbyt mała ilość tego węgla i 500 zł różnicy między 1 500 zł a 2 000 zł nie sprawia, żeby gmina chciała przystąpić do tego programu i wtedy po prostu jest na stracie?Ilość nie jest tutaj głównym czynnikiem decydującym, bo minimalna ilość do zakupu jest to 25 ton i myślę, że w każdej gminie taka ilość jest możliwa do rozprowadzenia. Kwestia bardziej techniczna i logistyczna, bo tych punktów, które będą dystrybuować ten węgiel w tym systemie na terenie województwa, ma być 4. Głównym czynnikiem jest odległość, po prostu transport jest znaczący z racji na koszty z tym związane. Stąd będzie to zróżnicowanie. Dlatego część gmin nosi się z zamiarem, żeby podpisać umowy z podmiotami zewnętrznymi, które po prostu są rozczłonkowane bliżej mieszkańców i one będą innym trybem transportu ten węgiel do siebie przywozić i dystrybuować do mieszkańców już w określonych ilościach, które są również w ustawie wskazane, maksymalnie półtorej tony.Czy zewnętrzne firmy chcą współpracować z gminami w dystrybucji węgla?Chcą. Takie rozmowy trwają. Do gminy są przesyłane też propozycje. Jest duże zainteresowanie. Na przykład w naszym przypadku jest to kilka propozycji od różnych firm, które same do nas zadeklarowały, oczywiście nie precyzując na tym etapie warunków, ale że są zainteresowane taką dystrybucją przy współudziale gminy.Czy istnieje ryzyko, że samorządy będą tracić na handlu węglem? Może jest szansa, że będą zarabiać?Nie mamy takich zamierzeń, by zarabiać. Głównie traktujemy to jako misję. Jest to dodatkowe, trudne dla nas zobowiązanie, bo nigdy takich czynności nie wykonywaliśmy. Sytuacja jest zupełnie nadzwyczajna, uznajemy, że trzeba nadzwyczajne środki podjąć, żeby pomóc mieszkańcom. Aura na razie jest łaskawa, nie ma jeszcze takich typowo zimowych temperatur, więc możemy jeszcze ten czas poświęcić na to, żeby pomóc mieszkańcom, choć szereg ryzyk związanych z tym procesem jest jeszcze przed nami. Nie znamy do końca jakości, wiarygodności tych certyfikatów, bo to jest bardzo specyficzny towar. To nie jest towar zidentyfikowany. Każdy węgiel jest czarny, ale co w sobie zawiera, to okaże się dopiero w życiu.Czyli sugeruje pan, że samorządy będą dokładać do dystrybucji?Nie, takich zamierzeń nie mamy. Z naszych wyliczeń i z rozmów z podmiotami zewnętrznymi ta kwota 500 zł raczej zabezpiecza koszt tej operacji.Zostaje coś z tych 500 zł?My na tym nie mamy możliwości i nie powinniśmy zarabiać. Te granice są określone i w tych granicach powinniśmy się zmieścić, a nie ma przeciwwskazań, że jeżeli te koszty w przypadku sprawnej działalności, niedużej odległości od punktu dystrybucji byłyby niższe, jest to maksymalna kwota, którą powinniśmy sprzedawać, ale też nie powinniśmy na tym zarabiać.W jakim stopniu na finanse podlaskich gminy wpływają nowe przepisy dotyczące ograniczenia wzrostu cen energii? Zamrożona stawka dla samorządów 785 zł za megawatogodzinę będzie obowiązywać od grudnia. To znaczna ulga czy kropla w morzu potrzeb?Bardzo znaczna w sensie finansowym, bo obecny wzrost cen zaskoczył wszystkich. Samorządy w dużej mierze, bo mamy szereg podmiotów, w których musimy utrzymać odpowiednie warunki, mówię o szkołach, o przedszkolach, też opiece zdrowotnej i tego typu instytucjach i tam po prostu nie ma możliwości wygenerować oszczędności, więc obecne ceny, które poszybowały w górę, bardzo znacząco obciążyły nasze budżety. W wielu przypadkach w pierwszych kwartałach, pierwszym czy drugim, wykorzystaliśmy kwotę, która była założona w budżetach na cały rok. Więc jak to znacząco oddziałuje na nasze budżety, świadczy ten nawet czas. Każda tego rodzaju pomoc, ograniczenie, będzie bardzo istotna i pomocna. Jakie będą późniejsze skutki, skutki na inflację, to ekonomiści też na to wskazują, że jest to wsparcie, ale też szereg innych dodatkowych konsekwencji z tego może wynikać. Teraz jest to dla nas nadzieja, że zepniemy budżety i te wydatki będziemy w stanie pokryć.Dziękuję serdecznie.

| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NieTeatr ADHD i inne cudowne zjawiska - spektakl Joanny Szczepkowskiej

REKLAMA
OiFP WIENIAWSKI PO MISTRZOWSKU

REKLAMA
OiFP DYPTYK
Dorota Wyszkowska, fot. Sylwia Krassowska

Dorota Wyszkowska [wideo]

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
2.02.2023

"W ostatnich 20 latach w naszym regionie ubyło około 62 tys. mieszkańców. To tak jakby z mapy województwa podlaskiego znikło nagle jedno miasto typu Suwałki" - mówi Dorota Wyszkowska.

Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
1.02.2023

"Bieg Pamięci Sybiru powstał z ideą, żeby uczcić te wydarzenia sprzed ponad 80 lat. To bardzo ważny bieg dla tych osób, które mają bądź miały w swojej rodzinie Sybiraków, a także dla wszystkich, dla których historia jest po prostu istotna" - mówi Grzegorz Kuczyński.

Mariusz Pietraszko, fot. Sylwia Krassowska

Mariusz Pietraszko [wideo]

doradca energetyczny
1.02.2023

"Zaczynamy oszczędzać energię, zbieramy wszelkie informacje dotyczące sposobu użytkowania i poboru energii. Dzięki świadectwom charakterystyki energetycznej w końcu wiemy, ile tej energii potrzebujemy" - mówi Mariusz Pietraszko.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
31.01.2023

"Dzieci w szkołach jest coraz mniej, ale jak na razie spowodowało to niewielki odpływ nauczycieli. Bo uczniów ubyło kilkadziesiąt procent, a nauczycieli zaledwie kilka" - mówił w Polskim Radiu Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Magdalena Borkowska, fot. Joanna Szubzda

Magdalena Borkowska [wideo]

dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii
30.01.2023

- Na naszym przykładzie została opracowana ścieżka opieki nad pacjentką - mówi dyrektor BCO. Województwo podlaskie jest jednym z czterech, które wdrażają nowy model opieki onkologicznej.

Janusz Bielawski, fot. Marcin Gliński

Janusz Bielawski

prezes Juvenii Białystok
29.01.2023

"Michał Niewiński jest w doskonałej dyspozycji. Na MŚ juniorów w short tracku w Dreźnie zdobył dwa medale (złoto i brąz) i jedno czwarte miejsce - rewelacja" - mówi Janusz Bielawski.


Jarosław Antychowicz, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Antychowicz [wideo]

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
27.01.2023

"Nasi przedsiębiorcy szybko dostosowują się do nowych warunków. Bardzo dobrze przeszli przez pandemię i wtedy, kiedy zamknęła się granica ze Wschodem - szybko odnaleźli inne możliwości współpracy i budowania biznesu" - mówi Jarosław Antychowicz.

fot. Marcelina Markowska

Feral Atom

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
26.01.2023

- Czasami czuję, że ta potrzeba tworzenia jest nieposkromionym elementem, bez którego nie wyobrażam sobie życia - mówi Feral Atom.

Jolanta Tulkis, fot. Barbara Sokolińska

Jolanta Tulkis [wideo]

rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
26.01.2023

- W styczniu spodziewamy się wzrostu bezrobocia, natomiast nie jest to niepokojące zjawisko, jest to rokroczne - mówiła w Polskim Radiu Białystok rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Jolanta Tulkis.


Bartłomiej Mróz i Daniel Galas z zespołu Tappahall, fot. Marcin Gliński

Bartłomiej Mróz i Daniel Galas

z zespołu Tappahall, finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
25.01.2023

"Wszystko zmierza w jedną konkretną stronę - w stronę luzu i pozytywnej energii" - tak o swojej twórczości mówią muzycy z zespołu Tappahall.

Paweł Szrot, fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Paweł Szrot

szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
25.01.2023

"Jest założenie takie, aby czołgów przekazano Ukrainie tyle, żeby złożyły się łącznie na brygadę pancerną. A brygada to jest około stu czołgów. Jeśli mówimy o szerszej koalicji, to tyle krajów powinno w niej uczestniczyć, żeby ponad 100 czołgów kupić" - mówił w Polskim Radiu Białystok szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

VBS, finalista czwartej edycji plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok, fot. Wojciech Szubzda

Wiktor Bogdan - VBS

raper, finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.01.2023

"Chwile niemiłe i miłe, to wszystko tworzy moje teksty. Rap to najlepszy gatunek muzyki do opowiadania o wszystkim co się dzieje w życiu. Jest bardzo autobiograficzny" - mówił w Polskim Radiu Białystok raper VBS.


Źródło: archiwum prywatne

Urszula Cieślak [wideo]

z biura maklerskiego Reflex
24.01.2023

"Są pierwsze stacje, gdzie ceny - zwłaszcza benzyny - zaczynają o kilka groszy rosnąć i myślę, że to będzie tendencja, którą będziemy w tych najbliższych dniach obserwować niestety na większości stacji" - mówiła w Polskim Radiu Białystok Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.

fot. Marcelina Markowska

Michał Babik, Miłosz Gładyszewski, Piotr Klepacki, Michał Marchel

muzycy z zespołu Five Stages of Grief
23.01.2023

Muzycy z zespołu Five Stages of Grief to finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

Główny Inspektor Transportu Drogowego
23.01.2023

"My mamy bardzo unikalny sprzęt kontrolny. Już niebawem województwo podlaskie wzbogaci się o mobilną stację diagnostyczną. Będzie jedna na województwo. Za pomocą tej mobilnej stacji można ze stuprocentową dokładnością sprawdzić stan techniczny, zweryfikować wszystkie układy pojazdu" - mówił w Polskim Radiu Białystok Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.


fot. Sylwia Krassowska

Natalia Maliszewska

srebrna medalistka podczas ME w short tracku
20.01.2023

- Widzę, że potrafię wyjść z ciężkich warunków na bardzo dobry rezultat, więc jeśli jestem sobie w stanie z tym poradzić, to jakoś sobie poradzę.

Dariusz Budrowski, źródło: PARP

Dariusz Budrowski

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
20.01.2023

"Podlascy przedsiębiorcy uzyskali do tej pory prawie 2,4 mld zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Innowacyjnych i kreatywnych pomysłów jest bardzo dużo" - mówi Dariusz Budrowski.

Jacek Ozdoba, fot. Joanna Szubzda

Jacek Ozdoba [wideo]

wiceminister klimatu i środowiska
19.01.2023

- Wysokie kary i działalność wydziałów do zwalczania przestępczości środowiskowej - to wszystko ma wywołać tzw. efekt mrożący. I już go zauważamy - jest mniej pożarów, nielegalny import jest mniejszy, a jego wykrywalność większa.


Maria Żynel, Joanna Zubrycka, Magdalena Wieremiejuk, fot. Joanna Szubzda

Maria Żynel, Joanna Zubrycka, Magdalena Wieremiejuk

z zespołu Kobiety Wschodu, finalistki konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
18.01.2023

Ideą zespołu jest prezentacja bogactwa wielokulturowego Podlasia, a w szczególności Białegostoku, poprzez prezentację muzyki kobiet, które mieszkają i tworzą w naszym regionie.

Jarosław Ścieszyk, źródło: archiwum prywatne

Jarosław Ścieszyk

dziennikarz telewizji Biełsat
18.01.2023

- Białorusini nie chcą brać udziału w wojnie. Nie chcą walczyć nawet ci wojskowi, którzy sympatyzują z Łukaszenką.

Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
17.01.2023

"Nie czuję się typowym instrumentalistą. Czuję się bardziej wokalistą" - mówi Przemek Piotrowski.


Podpułkownik Dariusz Szorc, fot. Barbara Sokolińska

ppłk Dariusz Szorc [wideo]

szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku
17.01.2023

"W ramach szkolenia specjalistycznego wszyscy kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą odbyć szereg szkoleń, mogą nabyć nowe umiejętności. To szereg uprawnień, które można również wykorzystać poza wojskiem" - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok ppłk Dariusz Szorc.

Mariusz Dudziński, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Dudziński [wideo]

burmistrz Tykocina
16.01.2023

"Turystów w 2022 roku było mniej, bo wojna na Ukrainie kojarzyła się z terenami przygranicznymi i Tykocin był postrzegany, szczególnie ze strony Polaków mieszkających na zachodzie Polski, jako ta strefa przygraniczna. Ci, którzy przyjeżdżali, byli bardzo pozytywnie i miło zaskoczeni, że przecież tu nie ma żadnego zagrożenia" - mówi Mariusz Dudziński.

Edyta Dąbrowska, fot. Sylwia Krassowska

Edyta Dąbrowska [wideo]

z Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP
13.01.2023

"Mieliśmy taki okres, w którym przedstawiciele zawodów medycznych w poszukiwaniu lepszych warunków pracy jednak opuszczali nasz region. Myślę, że ten trend trwa. Mamy starzejące się społeczeństwo, choroby cywilizacyjne, coraz więcej problemów zdrowotnych, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także w wymiarze psychicznym i tych specjalistów po prostu potrzeba" - mówi Edyta Dąbrowska.


dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.01.2023

Uregulowanie pracy zdalnej, tematu kontroli trzeźwości pracowników, ale też prawdopodobnie dodatkowe dni urlopowe. Sporo zmian czeka nas w tym roku w kodeksie pracy.

Michał Jarmoszuk, fot. Sylwia Krassowska

Michał Jarmoszuk

finalista konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
11.01.2023

Oprócz teatru drugą jego pasją jest muzyka. - Taka fuzja teatralno-muzyczna pomaga mi, dlatego że moja wrażliwość kształtowana poprzez poczucie teatru i formy ułatwia mi tworzenie.

Artur Kosicki, fot. Barbara Sokolińska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
11.01.2023

- Pierwszymi rzeczami, które będziemy brali pod uwagę przy konkursach z Funduszy Europejskich, są rzeczy związane z odnawialnymi źródłami energii, bo chcemy odpowiedzieć na rosnące ceny energii. Też istotnymi kwestiami są projekty strategiczne i rzeczy skierowane do przedsiębiorców.


fot. Joanna Szubzda

Mariusz Błaszczak

wicepremier, minister obrony narodowej
10.01.2023

To gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego. Tak o powstającej w naszym regionie 1. Dywizji Piechoty Legionów mówi w rozmowie z Polskim Radiem Białystok wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

La Venders, fot. Barbara Sokolińska

La Venders

finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
9.01.2023

La Venders - młody, białostocki zespół to kolejny finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

dr Maciej Białous, fot. Barbara Sokolińska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.01.2023

"Żyjemy w czasach tak zwanej postpolityki, kiedy właśnie bardziej emocje od argumentów mogą się liczyć i mogą zaważyć na wynikach nadchodzących wyborów" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Maciej Białous z Uniwersytetu w Białymstoku.


fot. Marcin Gliński

Robert Czerski, Mariusz Bienasz, Tomasz Staranowicz

muzycy z zespołu Bad Falcon
7.01.2023

Zespół Bad Falcon z Sokółki to finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

abp Józef Guzdek, fot. Sylwia Krassowska

abp Józef Guzdek

metropolita białostocki
5.01.2023

Polacy zapamiętają go jako bliskiego współpracownika Jana Pawła II, kontynuatora jego dzieła, papieża - który był Niemcem - ale w języku polskim pozdrawiał Polaków. W Watykanie zakończyły się uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI.

Piotr Uściński, źródło: gov.pl/web/rozwoj-technologia

Piotr Uściński [wideo]

wiceminister rozwoju i technologii
5.01.2023

- Dopłata do kredytu w ramach programu "Pierwsze Mieszkanie" skierowana jest do tych, którzy nie mają mieszkania ani własnościowego, ani spółdzielczego prawa do lokalu czy nie mają i nie mieli domu jednorodzinnego.


prof. Joanna Sadowska, fot. Barbara Sokolińska

prof. Joanna Sadowska [wideo]

z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
4.01.2023

- Jeżeli spojrzymy z perspektywy historii Polski, to II wojna światowa przyniosła taką krzywdę, takie straty, których nie zrekompensują żadne pieniądze. (...) Inną sprawą jest polityczne czy ekonomiczne oczekiwanie wypłacenia konkretnych sum - mówiła na antenie Polskiego Radia Białystok historyk prof. Joanna Sadowska z UwB.

fot. Marcin Gliński

Katarzyna Arłukowicz Strankowska

z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku
3.01.2023

Podlaski Lekarz Weterynarii informuje o wzroście występowania ognisk ptasiej grypy w kraju. W naszym regionie jeszcze nie odnotowano przypadku zakażeń, ale lekarze weterynarii apelują do hodowców o wdrażanie zasad bezpieczeństwa.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
3.01.2023

- Wyraźnie widzimy niż demograficzny, który od wielu lat dotyczy polskiej szkoły. (...) To na razie spowodowało tylko niewielką redukcję liczby nauczycieli - zaledwie ok. 3-4 procent. To ogromna dysproporcja między mniejszą liczbą dzieci a spadkiem liczby nauczycieli - mówił na antenie Radia Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok