Radio Białystok | Gość | Grzegorz Jakuć - przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Grzegorz Jakuć

przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

4.11.2022, 07:49, akt. 10:05

"Nie znamy do końca jakości, wiarygodności certyfikatów, bo węgiel jest bardzo specyficznym towarem. Każdy węgiel jest czarny, ale co w sobie zawiera, to się okaże dopiero w życiu" - mówi Grzegorz Jakuć.

Grzegorz Jakuć, fot. Sylwia Krassowska
Grzegorz Jakuć, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z Grzegorzem Jakuciem rozmawia Michał Buraczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Wchodzą w życie ustawy dotyczące dystrybucji węgla przez samorządy i ograniczające wzrost cen energii. Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy w podlaskich samorządach? Między innymi o tym z przewodniczącym zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Grzegorzem Jakuciem rozmawia Michał Buraczewski.


Michał Buraczewski: Kiedy mieszkańcy będą mogli kupować węgiel w Podlaskich samorządach? Grzegorz Jakuć: Myślę, że już niebawem. Trudno dokładnie określić dzień, ale do 8 listopada gminy mają czas na deklaracje czy będą w tym systemie uczestniczyć bezpośrednio, pośrednio, czy nie będą takiej deklaracji podejmować.Według najnowszych danych CBOS teraz, na początku sezonu grzewczego, co trzecie gospodarstwo domowe palące węglem nie ma żadnych zapasów surowca. Gminy przyjmują teraz od mieszkańców zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania na węgiel, tak jest między innymi w gminie Turośń Kościelna. Czy niepokojące dane CBOS-u znajdują potwierdzenie w Podlaskich samorządach? Jak wielu mieszkańców zgłasza chęć zakupu surowca sprzedawanego przez gminę?Z ilości wniosków złożonych o dodatek węglowy, szacujemy, że w naszym przypadku jest około 30%.Czyli dane CBOS-u znajdują potwierdzenie?Tak, to są dane wiarygodne. Wpłynęły już do nas te wnioski o zakup i w stosunku do zweryfikowanych pozytywnie wniosków o dopłatę węglową, jest to około 30%.Na jaką dystrybucję węgla będą stawiać samorządy? Czy na sprzedaż we własnych gminnych spółkach, zakładach, czy będą zlecać to zewnętrznym firmom?Tryb wprowadzania ustawy i też wykonawczych rozporządzeń jest bardzo szybki. W tej chwili większość samorządów jeszcze nie jest zdecydowana, w jakim trybie przystąpi do tego procesu. Ma na to wpływu głównie specyfika gmin. Niektóre gminy nie posiadają żadnej infrastruktury, która by temu mogła służyć. Ani czas, ani chyba logika nie pozwalają na to, żeby taką infrastrukturę tworzyć. Więc te gminy zastanawiają się, czy będą to wykonywać poprzez podmioty zewnętrzne, ale będą uczestniczyć w tym procesie lub nie przystąpią do tego procesu i zgodnie z ustawą będą to mogły czynić gminy sąsiednie, jeżeli takie deklaracje nie będą złożone, będą mogły to czynić podmioty zewnętrzne w sposób bezpośredni na nieco innych warunkach, które w ustawie są zawarte.Samorządy mają kupować węgiel po 1 500 zł, sprzedawać po 2 000 zł, ale w przypadku, kiedy będzie to zlecone firmie zewnętrznej, węgiel dla mieszkańców będzie droższy, dostępny za 2 200 zł.Tak w ustawie górne pułapy cenowe zostały zawarte. Jeżeli będzie to bez udziału gminy to maksymalna kwota, za którą podmioty będą mogły sprzedawać węgiel dla mieszkańców, jest ustalona na 2 200 zł.Tylko pytanie, czy jeżeli samorządy zlecą firmie sprzedaż węgla, wtedy te firmy sprzedają po 2 200 zł, czy wtedy, kiedy firmy działają samodzielnie?Wtedy, kiedy działają zupełnie samodzielnie, bez udziału samorządów. W przypadku zawarcia umowy między samorządem a firmą zewnętrzną, która ma potencjał i infrastrukturę techniczną, zakupującym i sprzedającym jest zawsze gmina. Wtedy ten pułap jest na ustalonej wysokości 2 000 zł.Czy jest jakiś próg rentowności, jeżeli chodzi o sprzedaż węgla w gminach? Czy są sytuacje, w których zapotrzebowanie na węgiel w danej gminie może być mniejsze i gmina nie przystąpi do dystrybucji węgla właśnie z tego powodu, że do sprowadzenia jest zbyt mała ilość tego węgla i 500 zł różnicy między 1 500 zł a 2 000 zł nie sprawia, żeby gmina chciała przystąpić do tego programu i wtedy po prostu jest na stracie?Ilość nie jest tutaj głównym czynnikiem decydującym, bo minimalna ilość do zakupu jest to 25 ton i myślę, że w każdej gminie taka ilość jest możliwa do rozprowadzenia. Kwestia bardziej techniczna i logistyczna, bo tych punktów, które będą dystrybuować ten węgiel w tym systemie na terenie województwa, ma być 4. Głównym czynnikiem jest odległość, po prostu transport jest znaczący z racji na koszty z tym związane. Stąd będzie to zróżnicowanie. Dlatego część gmin nosi się z zamiarem, żeby podpisać umowy z podmiotami zewnętrznymi, które po prostu są rozczłonkowane bliżej mieszkańców i one będą innym trybem transportu ten węgiel do siebie przywozić i dystrybuować do mieszkańców już w określonych ilościach, które są również w ustawie wskazane, maksymalnie półtorej tony.Czy zewnętrzne firmy chcą współpracować z gminami w dystrybucji węgla?Chcą. Takie rozmowy trwają. Do gminy są przesyłane też propozycje. Jest duże zainteresowanie. Na przykład w naszym przypadku jest to kilka propozycji od różnych firm, które same do nas zadeklarowały, oczywiście nie precyzując na tym etapie warunków, ale że są zainteresowane taką dystrybucją przy współudziale gminy.Czy istnieje ryzyko, że samorządy będą tracić na handlu węglem? Może jest szansa, że będą zarabiać?Nie mamy takich zamierzeń, by zarabiać. Głównie traktujemy to jako misję. Jest to dodatkowe, trudne dla nas zobowiązanie, bo nigdy takich czynności nie wykonywaliśmy. Sytuacja jest zupełnie nadzwyczajna, uznajemy, że trzeba nadzwyczajne środki podjąć, żeby pomóc mieszkańcom. Aura na razie jest łaskawa, nie ma jeszcze takich typowo zimowych temperatur, więc możemy jeszcze ten czas poświęcić na to, żeby pomóc mieszkańcom, choć szereg ryzyk związanych z tym procesem jest jeszcze przed nami. Nie znamy do końca jakości, wiarygodności tych certyfikatów, bo to jest bardzo specyficzny towar. To nie jest towar zidentyfikowany. Każdy węgiel jest czarny, ale co w sobie zawiera, to okaże się dopiero w życiu.Czyli sugeruje pan, że samorządy będą dokładać do dystrybucji?Nie, takich zamierzeń nie mamy. Z naszych wyliczeń i z rozmów z podmiotami zewnętrznymi ta kwota 500 zł raczej zabezpiecza koszt tej operacji.Zostaje coś z tych 500 zł?My na tym nie mamy możliwości i nie powinniśmy zarabiać. Te granice są określone i w tych granicach powinniśmy się zmieścić, a nie ma przeciwwskazań, że jeżeli te koszty w przypadku sprawnej działalności, niedużej odległości od punktu dystrybucji byłyby niższe, jest to maksymalna kwota, którą powinniśmy sprzedawać, ale też nie powinniśmy na tym zarabiać.W jakim stopniu na finanse podlaskich gminy wpływają nowe przepisy dotyczące ograniczenia wzrostu cen energii? Zamrożona stawka dla samorządów 785 zł za megawatogodzinę będzie obowiązywać od grudnia. To znaczna ulga czy kropla w morzu potrzeb?Bardzo znaczna w sensie finansowym, bo obecny wzrost cen zaskoczył wszystkich. Samorządy w dużej mierze, bo mamy szereg podmiotów, w których musimy utrzymać odpowiednie warunki, mówię o szkołach, o przedszkolach, też opiece zdrowotnej i tego typu instytucjach i tam po prostu nie ma możliwości wygenerować oszczędności, więc obecne ceny, które poszybowały w górę, bardzo znacząco obciążyły nasze budżety. W wielu przypadkach w pierwszych kwartałach, pierwszym czy drugim, wykorzystaliśmy kwotę, która była założona w budżetach na cały rok. Więc jak to znacząco oddziałuje na nasze budżety, świadczy ten nawet czas. Każda tego rodzaju pomoc, ograniczenie, będzie bardzo istotna i pomocna. Jakie będą późniejsze skutki, skutki na inflację, to ekonomiści też na to wskazują, że jest to wsparcie, ale też szereg innych dodatkowych konsekwencji z tego może wynikać. Teraz jest to dla nas nadzieja, że zepniemy budżety i te wydatki będziemy w stanie pokryć.Dziękuję serdecznie.

| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIETEATR AN ACT OF GOD

REKLAMA
OiFP SCHÖNBERG | BRAHMS | CHOPIN | BEETHOVEN | RECITAL FORTEPIANOWY

REKLAMA
OiFP Gala sylwestrowa
fot. Marcin Gliński

Urszula Jabłońska [wideo]

wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
8.12.2023

"Województwo podlaskie jest specyficznym regionem. My nie mamy dużych ośrodków miejskich, gdzie skupiałoby się dużo miejsc pracy, ale pamiętajmy, że nasi podlascy przedsiębiorcy generują takie miejsca" - mówiła w Polskim Radiu Białystok wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Urszula Jabłońska.

Mariusz Sokołowski, fot. Sylwia Krassowska

Mariusz Sokołowski [wideo]

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku, laureat konkursu Nagroda POLIN 2023.
7.12.2023

Wciąż jest dużo do zrobienia w sprawie pamięci o żydowskiej przeszłości i tożsamości Podlasia - mówi Mariusz Sokołowski.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Barbara Sokolińska

prof. Joanna Zajkowska [wideo]

podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii
6.12.2023

- Ze względu na szybką transmisję, na wysoką zaraźliwość COVID-19 jest pierwszy w wyścigu o nasze gardła - mówi prof. Joanna Zajkowska.


fot. Joanna Szubzda

Mariusz Błaszczak [wideo]

minister obrony narodowej
5.12.2023

"Wojsko Polskie wciąż jest potrzebne na polsko-białoruskiej granicy" - mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Agnieszka Maliszewska, fot. Joanna Szubzda

Agnieszka Maliszewska [wideo]

dyrektorka Polskiej Izby Mleka
4.12.2023

- Rozumiemy Ukrainę i wspieramy, natomiast nie może być tak, że ta bardzo trudna sytuacja wojenna doprowadza do tego, że cały rynek europejski jest zdestabilizowany.

fot. Joanna Szubzda

por. Anna Michalska [wideo]

rzeczniczka Straży Granicznej
1.12.2023

"Pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie bronić granicy. Taki sygnał też poszedł do cudzoziemców, którzy zachęcani przez Rosję czy przez Białoruś próbują dostać się przez Polskę do innych krajów Europy zachodniej" - mówiła w Polskim Radiu Białystok porucznik Anna Michalska.


prof. Aleksander Prokopiuk, fot. Sylwia Krassowska

prof. Aleksander Prokopiuk [wideo]

ekonomista, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
30.11.2023

"Pracownicy na pewno będą zadowoleni z tego, że nie muszą w Wigilię pracować" - mówi prof. Aleksander Prokopiuk.

Tomasz Orłowski, fot. Sylwia Krassowska

Tomasz Orłowski [wideo]

polski dyplomata, nauczyciel akademicki, były ambasador Polski we Francji, Monako, we Włoszech i Republice San Marino
29.11.2023

"Im donośniejszy głos Polski, tym większe nasze możliwości wpływu na to, żeby Unia zmieniała się w kierunku odpowiadającym naszym aspiracjom i potrzebom" - mówił w Polskim Radiu Białystok polski dyplomata Tomasz Orłowski.

Małgorzata Dajnowicz, fot. Sylwia Krassowska

prof. Małgorzata Dajnowicz

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierownik Pracowni Historii Kobiet Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku
28.11.2023

- Trzeba nagłaśniać problematykę kobiecą i temu też służy Archiwum Historii Kobiet, które tworzymy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej - mówi prof. Małgorzata Dajnowicz.


prof. Andrzej Jackiewicz, fot. Sylwia Krassowska

prof. Andrzej Jackiewicz [wideo]

konstytucjonalista z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
28.11.2023

- Nie sądzę, żeby ci politycy, ci ministrowie powołani wczoraj przez prezydenta podejmowali jakieś wyjątkowo strategiczne decyzje - mówi prof. Andrzej Jackiewicz.

fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Szymon Hołownia [wideo]

marszałek Sejmu
27.11.2023

"Chciałbym, żeby Sejm był takim miejscem, w którym ludzie się spierają i to do bólu. Jednak nie pozwolę na chuligaństwo polityczne" - mówi Szymon Hołownia.

Marcin Doliasz, fot. Sylwia Krassowska

Marcin Doliasz [wideo]

prezes PKS Nova
24.11.2023

Sytuacja finansowa spółki PKS Nova jest dobra - zapewniał w Polskim Radiu Białystok prezes przedsiębiorstwa Marcin Doliasz.


prof. Sławomir Wołczyński, fot. Marcin Gliński

prof. Sławomir Wołczyński [wideo]

kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
23.11.2023

"Refundacja in vitro jest absolutnie potrzebna" - mówił w Polskim Radiu Białystok prof. Sławomir Wołczyński.

prof. Tomasz Dubowski, fot. Marcin Gliński

prof. Tomasz Dubowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
23.11.2023

"Unia musi się rozwijać, Unia musi ewoluować. Pojawiają się w Unii Europejskiej nowe państwa, wokół nowe wyzwania, także trzeba mieć świadomość, że Unia będzie się do tego wszystkiego dostosowywać" - mówił w Polskim Radiu Białystok prof. Tomasz Dubowski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Stanisław Wojtera, fot. Sylwia Krassowska

Stanisław Wojtera [wideo]

prezes spółki Polskie Porty Lotnicze
22.11.2023

Lotnisko na białostockich Krywlanach można rozwinąć na dwa sposoby - oszczędny i bardziej kosztowny, który da większe możliwości - mówił w Polskim Radiu Białystok prezes spółki Polskie Porty Lotnicze Stanisław Wojtera.


dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

ekspert do spraw bezpieczeństwa z UwB
21.11.2023

"To jest próba destabilizacji nie tylko Finlandii, ale i NATO, i Unii Europejskiej. Finlandia była najsłabszym ogniwem. Tam takiego naporu jeszcze nie było" - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Radosław Dobrowolski, fot. Barbara Sokolińska

Radosław Dobrowolski [wideo]

burmistrz Supraśla
20.11.2023

- Gmina Supraśl najwięcej zrobiła pod względem inwestycji oświatowych, dostępności do oświaty - mówi Radosław Dobrowolski.

Afimico Pululu, fot. Sylwia Krassowska

Afimico Pululu

napastnik Jagiellonii Białystok
19.11.2023

"Gwarantuję, że będę grał w Jagiellonii Białystok do końca sezonu. Będę robił wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej bramek, by wynik był jak najlepszy" - mówi Afimico Pululu.


KS BAS Białystok - Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów, 16.10.2021, fot. Joanna Szubzda

Marcin Wojtowicz i Sebastian Grzegorek

obecny i były trener KS BAS Białystok
19.11.2023

"Będziemy chcieli wygrywać jak najwięcej meczów, drużyna jest z dużym potencjałem" - mówi Marcin Wojtowicz.

Lech Janerka, fot. Sylwia Krassowska

Lech Janerka

muzyk rockowy, kompozytor i basista
18.11.2023

Po 18 latach Lech Janerka wraca z nową płytą. Już jest jego nowy album - „Gipsowy odlew falsyfikatu”.

Katarzyna Siemion, źródło: archiwum prywatne

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.11.2023

- Kradzież tożsamości jest jednym z najczęściej wykorzystywanych mechanizmów do tego, żeby wyłudzać pieniądze, zobowiązania, pożyczki ratalne - mówi dr Katarzyna Siemion.


fot. Marcin Gliński

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
16.11.2023

"Kiedyś było takie hasło "Polska w budowie". Odniosę to do województwa podlaskiego - podlaskie będzie teraz w budowie" - mówił w Polskim Radiu Białystok marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

Wicemarszałek Senatu XI kadencji
15.11.2023

"Wszyscy deklarowali chęć współpracy ponad podziałami dla regionu i będziemy to podtrzymywać" - mówi Maciej Żywno.

Źródło: Collegium Civitas

dr Paweł Maranowski [wideo]

z Collegium Civitas
14.11.2023

"Scena polityczna, a szczególnie ta debata, która odbywa się w parlamencie zawsze jest gorąca. Szczególnie przy bardzo trudnych tematach, które nas czekają. A na pewno będzie nas czekać temat chociażby aborcji i sądownictwa" - mówił w Polskim Radiu Białystok doktor Paweł Maranowski z Collegium Civitas.


fot. Marcin Gliński

prof. Małgorzata Bieńkowska [wideo]

dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
13.11.2023

W poniedziałek, 13 listopada inauguracja nowego parlamentu. W południe rozpocznie się posiedzenie Sejmu X kadencji, a o 16:00 Senatu. W harmonogramie obrad są m.in. przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy i dymisja dotychczasowego rządu.

Wojciech Nowicki, fot. Monika Kalicka

Wojciech Nowicki

młociarz Podlasia Białystok, mistrz olimpijski
12.11.2023

"Mam motywację do dalszego treningu, jestem zdrowy, więc mam nadzieję, że przygotowania będą pomyślne i za rok na igrzyskach olimpijskich w Paryżu pokażę się z jak najlepszej strony" - mówi Wojciech Nowicki.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

10.11.2023

- Możliwości nie są duże. Premier Morawiecki będzie stał przed bardzo trudnym zadaniem i być może ta misja mu się nie uda - mówi wiceminister o próbie utworzenia rządu przez PiS.


Anna Skorko, fot. Joanna Szubzda

Anna Skorko

prezeska Fundacji "Dom"
9.11.2023

Chodzi o to by odkrywać lokalną przeszłość, zachowywać i twórczo z niej czerpać, a przykładem mogą być Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Fasty.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9.11.2023

"Kapitał tworzy się z oszczędności, a więc stopy procentowe powinny być wyższe niż inflacja. Wtedy ludzie chętnie oszczędzają" - mówi prof. Robert Ciborowski.

Marek Sawicki, fot. Lech Pilarski

Marek Sawicki

poseł PSL, marszałek senior Sejmu X kadencji
8.11.2023

- Traktuję to jako wyróżnienie - mówi o nominacji na marszałka seniora Marek Sawicki.


fot. Marcin Gliński

dr Radosław Poniat [wideo]

z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku
7.11.2023

"Druga strona dość wyraźnie szykuje się na stworzenie rządu. W świetle zbliżających się kolejnych wyborów nie sądzę, by też komukolwiek się opłacało pójść na współpracę z PiS-em" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Radosław Poniat.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Joanna Szubzda

prof. Joanna Zajkowska [wideo]

podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii
6.11.2023

- W tej chwili wzrost zachorowań na Covid-19 jest obserwowany wśród ludzi pracujących, podróżujących, aktywnych. (...) W szpitalach mamy wzrastającą liczbę chorych, ale to nie jest taka liczba, którą możemy porównywać do fal koronawirusa z poprzednich sezonów.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

senator z Polski 2050
3.11.2023

"Podział resortów jest w puli negocjacyjnej. Mam nadzieję, że środowisko i energia będzie po naszej stronie, bo jest to w DNA Polski 2050" - mówi Maciej Żywno.


fot. PRB

Magdalena Glińska

psycholożka, psychoterapeutka, religioznawczyni
2.11.2023

"Wizyty na cmentarzu pomagają nam skonfrontować się ze śmiercią. To ważne, że możemy wrócić do bliskich, możemy ich powspominać, przypomnieć, co dobrego nam dali" - mówi Magdalena Glińska.

Józef Babiel, fot. Adam Dąbrowski

Józef Babiel

wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej
31.10.2023

"Przez prawie 40 lat udało się uratować na cmentarzu łomżyńskim ponad 250 obiektów historycznych" - mówi Józef Babiel.

fot. Marcin Gliński

ks. Karol Kondracikowski [wideo]

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa białostockiej kurii
31.10.2023

"Śmierć jest jednym z największych lęków, które mamy przed sobą. Bardzo się boimy tego końca, bo każdego z nas to kiedyś czeka i tego nie unikniemy. A tymczasem chrześcijaństwo mówi nam o tym, że nasza religia nie jest religią śmierci, ale religią życia" - mówił w Polskim Radiu Białystok ks. Karol Kondracikowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok