Radio Białystok | Gość | Grzegorz Jakuć - przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Grzegorz Jakuć

przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

4.11.2022, 07:49, akt. 10:05

"Nie znamy do końca jakości, wiarygodności certyfikatów, bo węgiel jest bardzo specyficznym towarem. Każdy węgiel jest czarny, ale co w sobie zawiera, to się okaże dopiero w życiu" - mówi Grzegorz Jakuć.

Grzegorz Jakuć, fot. Sylwia Krassowska
Grzegorz Jakuć, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z Grzegorzem Jakuciem rozmawia Michał Buraczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Wchodzą w życie ustawy dotyczące dystrybucji węgla przez samorządy i ograniczające wzrost cen energii. Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy w podlaskich samorządach? Między innymi o tym z przewodniczącym zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Grzegorzem Jakuciem rozmawia Michał Buraczewski.


Michał Buraczewski: Kiedy mieszkańcy będą mogli kupować węgiel w Podlaskich samorządach? Grzegorz Jakuć: Myślę, że już niebawem. Trudno dokładnie określić dzień, ale do 8 listopada gminy mają czas na deklaracje czy będą w tym systemie uczestniczyć bezpośrednio, pośrednio, czy nie będą takiej deklaracji podejmować.Według najnowszych danych CBOS teraz, na początku sezonu grzewczego, co trzecie gospodarstwo domowe palące węglem nie ma żadnych zapasów surowca. Gminy przyjmują teraz od mieszkańców zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania na węgiel, tak jest między innymi w gminie Turośń Kościelna. Czy niepokojące dane CBOS-u znajdują potwierdzenie w Podlaskich samorządach? Jak wielu mieszkańców zgłasza chęć zakupu surowca sprzedawanego przez gminę?Z ilości wniosków złożonych o dodatek węglowy, szacujemy, że w naszym przypadku jest około 30%.Czyli dane CBOS-u znajdują potwierdzenie?Tak, to są dane wiarygodne. Wpłynęły już do nas te wnioski o zakup i w stosunku do zweryfikowanych pozytywnie wniosków o dopłatę węglową, jest to około 30%.Na jaką dystrybucję węgla będą stawiać samorządy? Czy na sprzedaż we własnych gminnych spółkach, zakładach, czy będą zlecać to zewnętrznym firmom?Tryb wprowadzania ustawy i też wykonawczych rozporządzeń jest bardzo szybki. W tej chwili większość samorządów jeszcze nie jest zdecydowana, w jakim trybie przystąpi do tego procesu. Ma na to wpływu głównie specyfika gmin. Niektóre gminy nie posiadają żadnej infrastruktury, która by temu mogła służyć. Ani czas, ani chyba logika nie pozwalają na to, żeby taką infrastrukturę tworzyć. Więc te gminy zastanawiają się, czy będą to wykonywać poprzez podmioty zewnętrzne, ale będą uczestniczyć w tym procesie lub nie przystąpią do tego procesu i zgodnie z ustawą będą to mogły czynić gminy sąsiednie, jeżeli takie deklaracje nie będą złożone, będą mogły to czynić podmioty zewnętrzne w sposób bezpośredni na nieco innych warunkach, które w ustawie są zawarte.Samorządy mają kupować węgiel po 1 500 zł, sprzedawać po 2 000 zł, ale w przypadku, kiedy będzie to zlecone firmie zewnętrznej, węgiel dla mieszkańców będzie droższy, dostępny za 2 200 zł.Tak w ustawie górne pułapy cenowe zostały zawarte. Jeżeli będzie to bez udziału gminy to maksymalna kwota, za którą podmioty będą mogły sprzedawać węgiel dla mieszkańców, jest ustalona na 2 200 zł.Tylko pytanie, czy jeżeli samorządy zlecą firmie sprzedaż węgla, wtedy te firmy sprzedają po 2 200 zł, czy wtedy, kiedy firmy działają samodzielnie?Wtedy, kiedy działają zupełnie samodzielnie, bez udziału samorządów. W przypadku zawarcia umowy między samorządem a firmą zewnętrzną, która ma potencjał i infrastrukturę techniczną, zakupującym i sprzedającym jest zawsze gmina. Wtedy ten pułap jest na ustalonej wysokości 2 000 zł.Czy jest jakiś próg rentowności, jeżeli chodzi o sprzedaż węgla w gminach? Czy są sytuacje, w których zapotrzebowanie na węgiel w danej gminie może być mniejsze i gmina nie przystąpi do dystrybucji węgla właśnie z tego powodu, że do sprowadzenia jest zbyt mała ilość tego węgla i 500 zł różnicy między 1 500 zł a 2 000 zł nie sprawia, żeby gmina chciała przystąpić do tego programu i wtedy po prostu jest na stracie?Ilość nie jest tutaj głównym czynnikiem decydującym, bo minimalna ilość do zakupu jest to 25 ton i myślę, że w każdej gminie taka ilość jest możliwa do rozprowadzenia. Kwestia bardziej techniczna i logistyczna, bo tych punktów, które będą dystrybuować ten węgiel w tym systemie na terenie województwa, ma być 4. Głównym czynnikiem jest odległość, po prostu transport jest znaczący z racji na koszty z tym związane. Stąd będzie to zróżnicowanie. Dlatego część gmin nosi się z zamiarem, żeby podpisać umowy z podmiotami zewnętrznymi, które po prostu są rozczłonkowane bliżej mieszkańców i one będą innym trybem transportu ten węgiel do siebie przywozić i dystrybuować do mieszkańców już w określonych ilościach, które są również w ustawie wskazane, maksymalnie półtorej tony.Czy zewnętrzne firmy chcą współpracować z gminami w dystrybucji węgla?Chcą. Takie rozmowy trwają. Do gminy są przesyłane też propozycje. Jest duże zainteresowanie. Na przykład w naszym przypadku jest to kilka propozycji od różnych firm, które same do nas zadeklarowały, oczywiście nie precyzując na tym etapie warunków, ale że są zainteresowane taką dystrybucją przy współudziale gminy.Czy istnieje ryzyko, że samorządy będą tracić na handlu węglem? Może jest szansa, że będą zarabiać?Nie mamy takich zamierzeń, by zarabiać. Głównie traktujemy to jako misję. Jest to dodatkowe, trudne dla nas zobowiązanie, bo nigdy takich czynności nie wykonywaliśmy. Sytuacja jest zupełnie nadzwyczajna, uznajemy, że trzeba nadzwyczajne środki podjąć, żeby pomóc mieszkańcom. Aura na razie jest łaskawa, nie ma jeszcze takich typowo zimowych temperatur, więc możemy jeszcze ten czas poświęcić na to, żeby pomóc mieszkańcom, choć szereg ryzyk związanych z tym procesem jest jeszcze przed nami. Nie znamy do końca jakości, wiarygodności tych certyfikatów, bo to jest bardzo specyficzny towar. To nie jest towar zidentyfikowany. Każdy węgiel jest czarny, ale co w sobie zawiera, to okaże się dopiero w życiu.Czyli sugeruje pan, że samorządy będą dokładać do dystrybucji?Nie, takich zamierzeń nie mamy. Z naszych wyliczeń i z rozmów z podmiotami zewnętrznymi ta kwota 500 zł raczej zabezpiecza koszt tej operacji.Zostaje coś z tych 500 zł?My na tym nie mamy możliwości i nie powinniśmy zarabiać. Te granice są określone i w tych granicach powinniśmy się zmieścić, a nie ma przeciwwskazań, że jeżeli te koszty w przypadku sprawnej działalności, niedużej odległości od punktu dystrybucji byłyby niższe, jest to maksymalna kwota, którą powinniśmy sprzedawać, ale też nie powinniśmy na tym zarabiać.W jakim stopniu na finanse podlaskich gminy wpływają nowe przepisy dotyczące ograniczenia wzrostu cen energii? Zamrożona stawka dla samorządów 785 zł za megawatogodzinę będzie obowiązywać od grudnia. To znaczna ulga czy kropla w morzu potrzeb?Bardzo znaczna w sensie finansowym, bo obecny wzrost cen zaskoczył wszystkich. Samorządy w dużej mierze, bo mamy szereg podmiotów, w których musimy utrzymać odpowiednie warunki, mówię o szkołach, o przedszkolach, też opiece zdrowotnej i tego typu instytucjach i tam po prostu nie ma możliwości wygenerować oszczędności, więc obecne ceny, które poszybowały w górę, bardzo znacząco obciążyły nasze budżety. W wielu przypadkach w pierwszych kwartałach, pierwszym czy drugim, wykorzystaliśmy kwotę, która była założona w budżetach na cały rok. Więc jak to znacząco oddziałuje na nasze budżety, świadczy ten nawet czas. Każda tego rodzaju pomoc, ograniczenie, będzie bardzo istotna i pomocna. Jakie będą późniejsze skutki, skutki na inflację, to ekonomiści też na to wskazują, że jest to wsparcie, ale też szereg innych dodatkowych konsekwencji z tego może wynikać. Teraz jest to dla nas nadzieja, że zepniemy budżety i te wydatki będziemy w stanie pokryć.Dziękuję serdecznie.

| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Koncert live - Żurkowski

REKLAMA
Plum Ekiden

REKLAMA
Nie Teatr Letnie granie: Austin Miller & Amanda Esposito

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
źródło: PRB

Iwona Kulesza-Woroniecka

wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem
17.06.2024

Znamy już propozycje rządu w sprawie wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Miałaby ona wynosić 4626 zł brutto. Sprawa ta będzie teraz negocjowana w Radzie Dialogu Społecznego ze związkowcami i pracodawcami. Jakie są szanse, że rząd podtrzyma swoją propozycję? O tym we wtorek (18.06) o 8:10 porozmawiamy z wiceprzewodniczącą OPZZ w Podlaskiem Iwoną Kuleszą-Woroniecką.

Adrian Siemieniec, fot. Sylwia Krassowska

Adrian Siemieniec [wideo]

trener Jagiellonii Białystok
16.06.2024

- Zobaczymy, co nam los przydzieli. Na pewno nie zejdziemy ze swojej drogi, nie zmienimy swojej tożsamości. Niezależnie od tego, z kim będziemy grali, będziemy chcieli grać na swoich warunkach - mówi Adrian Siemieniec.

prof. Michał Żmihorski, screen z rozmowy

prof. Michał Żmihorski [wideo]

dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
13.06.2024

- Te dwa interesy, czyli obronność kraju i interesy przyrodnicze są zbieżne. Jeżeli pomyślimy o zredukowaniu zagęszczenia dróg, o unaturalnieniu lasów, to są to czynniki, które wpływają pozytywnie zarówno na obronność, jak i mają bardzo pozytywny wpływ na przyrodnicze walory tych ekosystemów - mówi prof. Michał Żmihorski


gen. Sławomir Klekotka, fot. Joanna Szubzda

gen. Sławomir Klekotka [wideo]

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.06.2024

- Na pewno żadnych utrudnień dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem strefy buforowej nie przewidujemy. Chciałbym też podkreślić, że w chwili obecnej całe niebezpieczeństwo, które jest, koncentruje się wyłącznie na granicy. Poza tą strefą jest bezpiecznie, więc można śmiało na Podlasiu wypoczywać - podkreśla komendant POSG.

Mariusz Madejczyk, fot. Piotr Pietruczuk

Mariusz Madejczyk

zastępca dyrektora NASK
12.06.2024

Celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców województwa podlaskiego, między innymi poprzez działania edukacyjne – w tym organizację konferencji - mówi Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody ds. cyberbezpieczeństwa.

prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Barbara Sokolińska

prof. Marta Kosior-Kazberuk [wideo]

rektor Politechniki Białostockiej
11.06.2024

"Trzeba będzie młodych ludzi przekonać, żeby wybrali - jeżeli chodzi o studiowanie - właśnie Politechnikę Białostocką. Dlatego też stale modernizujemy naszą ofertę edukacyjną" - mówiła w Polskim Radiu Białystok prof. Marta Kosior-Kazberuk.


prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

- Musimy pamiętać o swoich żołnierzach i pomagać im, jak tylko możemy - mówi prof. Adam Bartnicki.

dr Sławomir Bartnicki, fot. Marcin Gliński

dr Sławomir Bartnicki

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

W województwie podlaskim, tworzącym w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeden okręg z Warmią i Mazurami - zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 42 proc. głosów. W skali całego okręgu nr 3 lepszy wynik miała jednak Koalicja Obywatelska. Mandaty zdobyli Jacek Protas (KO) i Maciej Wąsik (PiS).

dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.06.2024

- Tutaj nie było takich nazwisk, które byłyby jakoś wyjątkowo elektryzujące. Poza dosłownie kilkoma wyjątkami - komentuje wyniki wyborów do Europarlamentu dr Maciej Białous.


Klaudia Rosińska, źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Klaudia Rosińska

specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji
7.06.2024

- Trzeba być czujnym, bo dezinformacje, fake newsy czy manipulacje mogą zaburzyć nasze decyzje wyborcze - mówi specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska.

Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
6.06.2024

- Granica jest święta i ona ma być bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Jacek Brzozowski.

Jarosław Galej, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Galej

kandydat Komitetu Wyborczego Normalny Kraj do Parlamentu Europejskiego
6.06.2024

To ostatnia z cyklu rozmów w Polskim Radiu Białystok z kandydatami do Europarlamentu z okręgu nr 3, który obejmuje województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W czwartek (6.06) - zgodnie z kolejnością list wyborczych na kartach do głosowania - komitet nr 8 - Komitet Wyborczy Normalny Kraj.


kpt. Marcin Burzyński, fot. Sylwia Krassowska

kpt. Marcin Burzyński [wideo]

oficer wychowawczy 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku
5.06.2024

- Rezerwy są potrzebne. Im więcej przeszkolonych ludzi, którzy po prostu wiedzą, z czym mogą mieć do czynienia, potrafią posługiwać się podstawową bronią, reagować na alarmy i po prostu być przygotowanym na wszelkie zagrożenia, tym lepiej - mówi kpt. Marcin Burzyński.

Adam Andruszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Andruszkiewicz

poseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego
5.06.2024

- Zawsze polityk pracuje na to, żeby być docenionym przez wyborców, żeby mieszkańcy postawili przy naszym nazwisku "krzyżyk". Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali jako formacja te wybory - mówi Adam Andruszkiewicz.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
5.06.2024

Kompletnie zbędną czynnością nazywa wicemarszałek Senatu wprowadzenie strefy z zakazem przebywania przy granicy z Białorusią. - Czas najwyższy nie traktować tej sprawy biało-czarno, że przez granicę idą źli albo dobrzy. Można dbać o bezpieczeństwo, szczelność granic, ale trzeba mieć na uwadze aspekt humanitarny - podkreśla.


Edyta Kondzior, fot. Marcin Gliński

Edyta Kondzior

kandydatka Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego
4.06.2024

- Uważam, że Unia Europejska powinna mieć własne siły wojskowe - mówi Edyta Kondzior.

Andrzej Skiepko, fot. Marcin Gliński

Andrzej Skiepko [wideo]

starosta hajnowski
3.06.2024

- W imieniu samorządowców wystosowaliśmy pismo do pana premiera, aby jednak skorygował te plany, które przewidywały bardzo dużą strefę buforową przy granicy - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta hajnowski Andrzej Skiepko.

Tomasz Frankowski, fot. Joanna Szubzda

Tomasz Frankowski

europoseł, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego
3.06.2024

- Bezpieczeństwo i obrona polskiej granicy jest tym samym, co bezpieczeństwo i obrona granicy całej Unii Europejskiej - mówi Tomasz Frankowski.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
3.06.2024

- Z perspektywy czasu uważam, że stan wyjątkowy w 2021 roku zdał egzamin. Mam nadzieję, że dzisiaj ta strefa buforowa też pomoże w walce z nielegalną migracją i w zarządzaniu kryzysem - mówi Jacek Słoma.

Taras Romanczuk, fot. Joanna Szubzda

Taras Romanczuk

piłkarz Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski
2.06.2024

- Cieszę się z tego, że trener Probierz docenił moją pracę w tym sezonie - mówi Taras Romanczuk.

Agnieszka Czarkowska, fot. Marcin Gliński

Agnieszka Czarkowska

kierownik Redakcji Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Białystok
2.06.2024

To będzie prawdziwe święto, wypełnione drobiazgowym słuchaniem wybranych reportaży. W poniedziałek (3.06) zaczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Reportażu Radiowego w Tykocinie, które od kilkudziesięciu lat organizuje Polskie Radio Białystok.


Miłosz Kuziemka, fot. Barbara Sokolińska

Miłosz Kuziemka

lider Komitetu Wyborczego Polexit z okręgu nr 3
31.05.2024

- Jesteśmy w takim punkcie, że kończy nam się możliwość wetowania. Sam proces weto jest już podważany, a za chwilę będzie nielegalny. Skończy się to takim status quo, że nigdy nie będziemy w stanie wyjście z Unii Europejskiej - mówi Miłosz Kuziemka.

Prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński, źródło: PRB/Kazimierz Adamczewski-Uniwersytet Zielonogórski

prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński

z Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

Twórcza resocjalizacja z arteterapią to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów-pedagogów. Od września taki kierunek będzie na Uniwersytecie w Białymstoku.

dr Katarzyna Siemion, fot. Barbara Sokolińska

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

- Zastrzeżenie numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości - mówiła w Polskim Radiu Białystok dr Katarzyna Siemion.


Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła [wideo]

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.05.2024

"Tarcza Wschód przyczyni się do uszczelnienia granicy" - mówił w Polskim Radiu Białystok gen. Wiesław Kukuła.

fot. Piotr Pietruczuk

Rafał Kosno

Kandydat z listy Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie
29.05.2024

"Osoby działające społecznie też powinny mieć szansę uczestnictwa w życiu politycznym. W polityce też przydałyby się nowe twarze" - mówi Rafał Kosno.

fot. Dominik Lubowicki

Karol Kiciński

Kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego
28.05.2024

- Moje hasło to jest "Polak w Polsce gospodarzem" - mówił w Polskim Radiu Białystok Karol Kiciński.


Krzysztof Jurgiel, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł PiS
28.05.2024

- Szczególnie poseł Jacek Sasin, ponieważ nieudolnie prowadził negocjacje i doprowadził do tego, że PiS nie ma władzy w województwie podlaskim, to szukał tzw. kozła ofiarnego. Czuję się zniesławiony i pomówiony - mówi Krzysztof Jurgiel.

Stefan Krajewski, fot. Piotr Pietruczuk

Stefan Krajewski

poseł, wiceminister rolnictwa, kandydat Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego
27.05.2024

"Dzisiaj w Unii Europejskiej trzeba przywrócić normalność i zasady zdrowego rozsądku" - mówi Stefan Krajewski.

Wojciech Strzałkowski, fot. Marcin Gliński

Wojciech Strzałkowski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
27.05.2024

"Przez chwilę mi łzy popłynęły, ale więcej było tej radości. Można powiedzieć, że całe życie czeka się na takie wydarzenie, wymarzone, nawet wymodlone, bo przecież nasi kibice śpiewali: "Słuchaj Jezu, jak cię błaga lud, z Jagiellonii mistrza Polski zrób". I w końcu mamy to zwycięstwo." - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok Wojciech Strzałkowski.


fot. Sylwia Krassowska

Magdalena Cielecka

aktorka
26.05.2024

- Sztuka jest nośnikiem przeżyć, które mogą nas oderwać od nas samych, a przez to zreinterpretować nasze własne problemy i życie. Wierzę w to, że sztuka może zmieniać - mówi Magdalena Cielecka.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Barbara Sokolińska

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
24.05.2024

- Myślę, że mecz z Wartą Poznań byłby w stanie przyciągnąć na trybuny 40 tysięcy osób - mówił w Polskim Radiu Białystok Wojciech Pertkiewicz.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

prof. Elżbieta Awramiuk

językoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku, członkini Rady Języka Polskiego
24.05.2024

"Zmiany wprowadzone przez Radę Języka Polskiego mają na celu uproszczenie polskiej pisowni" - mówi prof. Elżbieta Awramiuk.


Krzysztof Truskolaski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Truskolaski [wideo]

poseł Koalicji Obywatelskiej
24.05.2024

- Musimy zrobić wszystko, żeby nie było żadnych nielegalnych przekroczeń naszej granicy - to po pierwsze, a po drugie - żeby nasza granica była bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Krzysztof Truskolaski.

fot. Marcin Gliński

Kewin Kajewski [wideo]

kibic Jagiellonii Białystok, gniazdowy na meczach
23.05.2024

Sympatycy Jagiellonii Białystok odliczają godziny do sobotniego meczu z Wartą Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Głęboko wierzą, że po ostatnim gwizdku żółto-czerwoni będą cieszyć się z mistrzostwa Polski. Do tego wyjątkowego wydarzenia od wielu tygodni przygotowują się najbardziej zaangażowani kibice. Wśród nich jest Kewin, który wraz z kolegami prowadzi doping na białostockim stadionie.

fot. Marcin Gliński

Zbigniew Wojno [wideo]

prezes spółki PKS Nova
23.05.2024

"Niebawem będzie ten tabor uzupełniany. I tu powiem, że będziemy sięgali po wszelkie możliwe środki, które będą dostępne, żeby ten tabor się zmieniał" - mówił w Polskim Radiu Białystok nowy prezes spółki PKS Nova Zbigniew Wojno.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok