Radio Białystok | Gość | Jakub Dudziak - rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jakub Dudziak

rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców

15.11.2022, 07:48, akt. 11:39

- Wzrosła liczba cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej lub składających wnioski uchodźcze. Takie wnioski złożyło o 30 proc. osób więcej niż w analogicznym okresu ubiegłego roku.

Jakub Dudziak źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Jakub Dudziak źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców


0:00
0:00
Z Jakubem Dudziakiem rozmawia Renata Reda | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Sytuacja na Białorusi, wojna w Ukrainie, kryzys migracyjny - to główne powody rosnącej wciąż liczby cudzoziemców, starających się o pobyt czasowy lub azyl w Polsce.

Z Jakubem Dudziakiem, rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców, rozmawia Renata Reda.


Renata Reda: Minęło już 8 miesięcy od przyjazdu wielu Ukraińców uciekających z zaatakowanej przez Rosję ojczyzny. Jak z perspektywy urzędu wygląda ich status w Polsce? Korzystają oni z tak zwanej ochrony czasowej.


Jakub Dudziak: Tak, zgadza się. Obywatele Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj z powodu rosyjskiej agresji, mogą korzystać ze specjalnych rozwiązań wprowadzonych w Polsce, które zawiera ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa ta zakłada między innymi możliwość otrzymania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy oraz ich małżonków. Dotychczas taki numer otrzymało 1 450 000 osób. Oczywiście największy wzrost w tym zakresie był odnotowywany na wiosnę, zaraz na początku fali przyjazdów obywateli Ukrainy do Polski. Obecnie ten trend powoli wyhamował, natomiast cały czas są nowe osoby, które się rejestrują.

W województwie podlaskim numer PESEL zarejestrowało 22 tys. obywateli Ukrainy.


Co będzie dalej z tymi osobami, jeśli zdecydują się zostać w Polsce? Jakie czekają ich procedury dotyczące legalizacji pobytu, jeśli wojna w Ukrainie się skończy?


Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, zarejestrowali swój pobyt, otrzymali numer PESEL, są uznawani za osoby korzystające z ochrony czasowej, a więc takiego rozwiązania prawnego wprowadzonego decyzją Rady Unii Europejskiej, która stwierdzała istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy.

To oznacza, że te osoby nie muszą wykonywać tak naprawdę żadnych dodatkowych czynności, żeby swój pobyt w Polsce zalegalizować. Ich pobyt jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy od 24 lutego tego roku, w związku z czym obecnie czy w najbliższej przyszłości nie muszą się martwić o to, ażeby musieć dokonywać jakichkolwiek formalności związanych z dalszym legalnym pobytem w Polsce.

Sytuacja będzie oczywiście dalej monitorowana, w zależności od dalszego jej rozwoju będą wprowadzane stosowne rozwiązania prawne. Możliwości dalszego ewentualnego pobytu są oczywiście już teraz. Jeżeli cudzoziemiec chciałby przedłużyć swój pobyt w Polsce, może wnioskować o zezwolenie na pobyt.


Co z osobami, których nie obejmuje ustawa o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, a którzy też uciekali z Ukrainy - na przykład Rosjanie czy Białorusini?


Takie osoby, które nie spełniały warunków objęcia ochroną czasową na podstawie tej specjalnej ustawy dla obywateli Ukrainy, ale spełniały inne wymogi, np. miały stały pobyt na Ukrainie czy też jakąś formę ochrony przyznaną na terytorium Ukrainy, mogły również korzystać z ochrony czasowej. W tym celu mogły otrzymać takie specjalne zaświadczenie, które wydawał Urząd do Spraw Cudzoziemców.


Ile jest takich osób?


Takie zaświadczenia otrzymało nieco ponad 1200 cudzoziemców. W większości byli to obywatele Rosji, którzy spełniali warunki objęcia ochroną czasową - nieco ponad 400 osób, a także Białorusini - około 200 osób.


W ostatnim roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło kilkadziesiąt procent cudzoziemców więcej niż w poprzednim. To skutek sytuacji na Białorusi, kryzysu migracyjnego?


Tak, rzeczywiście zauważalny jest wzrost liczby cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej lub osób składających tzw. wnioski uchodźcze. Według najnowszych danych takie wnioski w tym roku złożyło już 8200 cudzoziemców. To o 30 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Czynników wpływających na to zjawisko jest kilka. Z jednej strony niewątpliwie to sytuacja na Białorusi, ponieważ to właśnie Białorusini składają najwięcej wniosków uchodźczych - w tym roku było to już prawie 2700 osób. W dalszej kolejności to oczywiście agresja rosyjska na Ukrainę, ponieważ wiosną tego roku również mieliśmy sporą grupę obywateli Ukrainy, która takie wnioski złożyła. Także sztucznie utworzony szlak migracyjny przez Rosję czy Białoruś dla cudzoziemców pochodzących głównie zapewne z Bliskiego Wschodu. Tutaj też mieliśmy sporą grupę obywateli Iraku, która składała takie wnioski. To chyba takie główne czynniki, które wpływały na to zjawisko.


Obywatele jakich krajów korzystają z ochrony międzynarodowej w Polce?


Warunki przyznania ochrony międzynarodowej w tym roku spełniało nieco ponad 4000 cudzoziemców. W zdecydowanej większości byli to obywatel Białorusi - to 3100 osób. W dalszej kolejności byli obywatele Ukrainy - nieco ponad 800 osób taką ochronę międzynarodową w Polsce już w tym roku otrzymało.

Należy wspomnieć, że ochronę międzynarodową przyznaje się cudzoziemcom, którym w ich kraju pochodzenia grozi prześladowanie np. z powodu rasy, religii, przynależności politycznej czy też rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia np. w przypadku stosowanych powszechnych represji czy konfliktu zbrojnego. Takie warunki głównie spełniają obywatele Białorusi, Ukrainy.


Ile osób w tym roku starało się o rozpatrzenie wniosku uchodźczego? Z jakich są krajów i jak trafili do Polski?


Do końca października wnioski uchodźcze złożyło 8200 cudzoziemców. Piątkę najliczniejszych obywatelstw stanowili obywatele Białorusi - było to prawie 2700 osób, Rosjanie - 1700 osób, obywatele Ukrainy - prawie 1600, prawie 600 obywateli Iraku i 300 obywateli Afganistanu. Większość tych osób z reguły trafia do Polski z Białorusi lub przylatuje samolotami.


Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku o azyl?


Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W zależności od tego, jak dana sprawa jest skomplikowana i jak wielu cudzoziemców w danym okresie składa takie wnioski, długość tego postępowania może być różna. Zgodnie z prawem termin ustawowy na rozpatrzenie wniosku uchodźczego wynosi do 6 miesięcy. Może to być krócej, może to być dłużej.


Komu polskie władze odmawiają przyznania azylu?


Najczęściej decyzje o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej, a więc wtedy, kiedy tych przesłanek ustawowych nie ma w danej sprawie, dotyczą obywateli Rosji. Dotychczas w tym roku takie decyzje negatywne otrzymało pół tysiąca obywateli Rosji. W przypadku obywateli Iraku mieliśmy takich odmów nieco ponad 400. To są te dwa obywatelstwa, które zdecydowanie najliczniej w kategorii decyzji negatywnych występują.


Jakie jesteś zainteresowanie pobytem czasowym w Polsce?


Bardzo duże. Obserwujemy w tym roku zdecydowany wzrost liczby składanych wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt, głównie zezwoleń na pobyt czasowy właśnie. Wnioski składają głównie oczywiście obywatele Ukrainy. Ale także te wzrosty są zauważalne w dużym stopniu w przypadku obywateli Białorusi. Generalnie Białorusini do Polski przyjeżdżają coraz chętniej. Ten wzrost jest zauważalny zwłaszcza od sierpnia 2020 roku, czyli od wyborów prezydenckich w tym kraju. Białorusini właśnie od tego momentu zaczęli coraz liczniej przyjeżdżać do Polski. Ta skala migracyjna z Białorusi jest zdecydowanie coraz bardziej wyraźna. Oprócz oczywiście przyjazdów obywateli Ukrainy, którzy zdecydowanie dominują pod kątem liczebności w Polsce.| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NieTeatr ADHD i inne cudowne zjawiska - spektakl Joanny Szczepkowskiej

REKLAMA
OiFP WIENIAWSKI PO MISTRZOWSKU

REKLAMA
OiFP DYPTYK
Dorota Wyszkowska, fot. Sylwia Krassowska

Dorota Wyszkowska [wideo]

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
2.02.2023

"W ostatnich 20 latach w naszym regionie ubyło około 62 tys. mieszkańców. To tak jakby z mapy województwa podlaskiego znikło nagle jedno miasto typu Suwałki" - mówi Dorota Wyszkowska.

Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
1.02.2023

"Bieg Pamięci Sybiru powstał z ideą, żeby uczcić te wydarzenia sprzed ponad 80 lat. To bardzo ważny bieg dla tych osób, które mają bądź miały w swojej rodzinie Sybiraków, a także dla wszystkich, dla których historia jest po prostu istotna" - mówi Grzegorz Kuczyński.

Mariusz Pietraszko, fot. Sylwia Krassowska

Mariusz Pietraszko [wideo]

doradca energetyczny
1.02.2023

"Zaczynamy oszczędzać energię, zbieramy wszelkie informacje dotyczące sposobu użytkowania i poboru energii. Dzięki świadectwom charakterystyki energetycznej w końcu wiemy, ile tej energii potrzebujemy" - mówi Mariusz Pietraszko.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
31.01.2023

"Dzieci w szkołach jest coraz mniej, ale jak na razie spowodowało to niewielki odpływ nauczycieli. Bo uczniów ubyło kilkadziesiąt procent, a nauczycieli zaledwie kilka" - mówił w Polskim Radiu Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Magdalena Borkowska, fot. Joanna Szubzda

Magdalena Borkowska [wideo]

dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii
30.01.2023

- Na naszym przykładzie została opracowana ścieżka opieki nad pacjentką - mówi dyrektor BCO. Województwo podlaskie jest jednym z czterech, które wdrażają nowy model opieki onkologicznej.

Janusz Bielawski, fot. Marcin Gliński

Janusz Bielawski

prezes Juvenii Białystok
29.01.2023

"Michał Niewiński jest w doskonałej dyspozycji. Na MŚ juniorów w short tracku w Dreźnie zdobył dwa medale (złoto i brąz) i jedno czwarte miejsce - rewelacja" - mówi Janusz Bielawski.


Jarosław Antychowicz, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Antychowicz [wideo]

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
27.01.2023

"Nasi przedsiębiorcy szybko dostosowują się do nowych warunków. Bardzo dobrze przeszli przez pandemię i wtedy, kiedy zamknęła się granica ze Wschodem - szybko odnaleźli inne możliwości współpracy i budowania biznesu" - mówi Jarosław Antychowicz.

fot. Marcelina Markowska

Feral Atom

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
26.01.2023

- Czasami czuję, że ta potrzeba tworzenia jest nieposkromionym elementem, bez którego nie wyobrażam sobie życia - mówi Feral Atom.

Jolanta Tulkis, fot. Barbara Sokolińska

Jolanta Tulkis [wideo]

rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
26.01.2023

- W styczniu spodziewamy się wzrostu bezrobocia, natomiast nie jest to niepokojące zjawisko, jest to rokroczne - mówiła w Polskim Radiu Białystok rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Jolanta Tulkis.


Bartłomiej Mróz i Daniel Galas z zespołu Tappahall, fot. Marcin Gliński

Bartłomiej Mróz i Daniel Galas

z zespołu Tappahall, finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
25.01.2023

"Wszystko zmierza w jedną konkretną stronę - w stronę luzu i pozytywnej energii" - tak o swojej twórczości mówią muzycy z zespołu Tappahall.

Paweł Szrot, fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Paweł Szrot

szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
25.01.2023

"Jest założenie takie, aby czołgów przekazano Ukrainie tyle, żeby złożyły się łącznie na brygadę pancerną. A brygada to jest około stu czołgów. Jeśli mówimy o szerszej koalicji, to tyle krajów powinno w niej uczestniczyć, żeby ponad 100 czołgów kupić" - mówił w Polskim Radiu Białystok szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

VBS, finalista czwartej edycji plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok, fot. Wojciech Szubzda

Wiktor Bogdan - VBS

raper, finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.01.2023

"Chwile niemiłe i miłe, to wszystko tworzy moje teksty. Rap to najlepszy gatunek muzyki do opowiadania o wszystkim co się dzieje w życiu. Jest bardzo autobiograficzny" - mówił w Polskim Radiu Białystok raper VBS.


Źródło: archiwum prywatne

Urszula Cieślak [wideo]

z biura maklerskiego Reflex
24.01.2023

"Są pierwsze stacje, gdzie ceny - zwłaszcza benzyny - zaczynają o kilka groszy rosnąć i myślę, że to będzie tendencja, którą będziemy w tych najbliższych dniach obserwować niestety na większości stacji" - mówiła w Polskim Radiu Białystok Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.

fot. Marcelina Markowska

Michał Babik, Miłosz Gładyszewski, Piotr Klepacki, Michał Marchel

muzycy z zespołu Five Stages of Grief
23.01.2023

Muzycy z zespołu Five Stages of Grief to finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

Główny Inspektor Transportu Drogowego
23.01.2023

"My mamy bardzo unikalny sprzęt kontrolny. Już niebawem województwo podlaskie wzbogaci się o mobilną stację diagnostyczną. Będzie jedna na województwo. Za pomocą tej mobilnej stacji można ze stuprocentową dokładnością sprawdzić stan techniczny, zweryfikować wszystkie układy pojazdu" - mówił w Polskim Radiu Białystok Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.


fot. Sylwia Krassowska

Natalia Maliszewska

srebrna medalistka podczas ME w short tracku
20.01.2023

- Widzę, że potrafię wyjść z ciężkich warunków na bardzo dobry rezultat, więc jeśli jestem sobie w stanie z tym poradzić, to jakoś sobie poradzę.

Dariusz Budrowski, źródło: PARP

Dariusz Budrowski

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
20.01.2023

"Podlascy przedsiębiorcy uzyskali do tej pory prawie 2,4 mld zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Innowacyjnych i kreatywnych pomysłów jest bardzo dużo" - mówi Dariusz Budrowski.

Jacek Ozdoba, fot. Joanna Szubzda

Jacek Ozdoba [wideo]

wiceminister klimatu i środowiska
19.01.2023

- Wysokie kary i działalność wydziałów do zwalczania przestępczości środowiskowej - to wszystko ma wywołać tzw. efekt mrożący. I już go zauważamy - jest mniej pożarów, nielegalny import jest mniejszy, a jego wykrywalność większa.


Maria Żynel, Joanna Zubrycka, Magdalena Wieremiejuk, fot. Joanna Szubzda

Maria Żynel, Joanna Zubrycka, Magdalena Wieremiejuk

z zespołu Kobiety Wschodu, finalistki konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
18.01.2023

Ideą zespołu jest prezentacja bogactwa wielokulturowego Podlasia, a w szczególności Białegostoku, poprzez prezentację muzyki kobiet, które mieszkają i tworzą w naszym regionie.

Jarosław Ścieszyk, źródło: archiwum prywatne

Jarosław Ścieszyk

dziennikarz telewizji Biełsat
18.01.2023

- Białorusini nie chcą brać udziału w wojnie. Nie chcą walczyć nawet ci wojskowi, którzy sympatyzują z Łukaszenką.

Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
17.01.2023

"Nie czuję się typowym instrumentalistą. Czuję się bardziej wokalistą" - mówi Przemek Piotrowski.


Podpułkownik Dariusz Szorc, fot. Barbara Sokolińska

ppłk Dariusz Szorc [wideo]

szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku
17.01.2023

"W ramach szkolenia specjalistycznego wszyscy kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą odbyć szereg szkoleń, mogą nabyć nowe umiejętności. To szereg uprawnień, które można również wykorzystać poza wojskiem" - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok ppłk Dariusz Szorc.

Mariusz Dudziński, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Dudziński [wideo]

burmistrz Tykocina
16.01.2023

"Turystów w 2022 roku było mniej, bo wojna na Ukrainie kojarzyła się z terenami przygranicznymi i Tykocin był postrzegany, szczególnie ze strony Polaków mieszkających na zachodzie Polski, jako ta strefa przygraniczna. Ci, którzy przyjeżdżali, byli bardzo pozytywnie i miło zaskoczeni, że przecież tu nie ma żadnego zagrożenia" - mówi Mariusz Dudziński.

Edyta Dąbrowska, fot. Sylwia Krassowska

Edyta Dąbrowska [wideo]

z Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP
13.01.2023

"Mieliśmy taki okres, w którym przedstawiciele zawodów medycznych w poszukiwaniu lepszych warunków pracy jednak opuszczali nasz region. Myślę, że ten trend trwa. Mamy starzejące się społeczeństwo, choroby cywilizacyjne, coraz więcej problemów zdrowotnych, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także w wymiarze psychicznym i tych specjalistów po prostu potrzeba" - mówi Edyta Dąbrowska.


dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.01.2023

Uregulowanie pracy zdalnej, tematu kontroli trzeźwości pracowników, ale też prawdopodobnie dodatkowe dni urlopowe. Sporo zmian czeka nas w tym roku w kodeksie pracy.

Michał Jarmoszuk, fot. Sylwia Krassowska

Michał Jarmoszuk

finalista konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
11.01.2023

Oprócz teatru drugą jego pasją jest muzyka. - Taka fuzja teatralno-muzyczna pomaga mi, dlatego że moja wrażliwość kształtowana poprzez poczucie teatru i formy ułatwia mi tworzenie.

Artur Kosicki, fot. Barbara Sokolińska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
11.01.2023

- Pierwszymi rzeczami, które będziemy brali pod uwagę przy konkursach z Funduszy Europejskich, są rzeczy związane z odnawialnymi źródłami energii, bo chcemy odpowiedzieć na rosnące ceny energii. Też istotnymi kwestiami są projekty strategiczne i rzeczy skierowane do przedsiębiorców.


fot. Joanna Szubzda

Mariusz Błaszczak

wicepremier, minister obrony narodowej
10.01.2023

To gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego. Tak o powstającej w naszym regionie 1. Dywizji Piechoty Legionów mówi w rozmowie z Polskim Radiem Białystok wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

La Venders, fot. Barbara Sokolińska

La Venders

finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
9.01.2023

La Venders - młody, białostocki zespół to kolejny finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

dr Maciej Białous, fot. Barbara Sokolińska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.01.2023

"Żyjemy w czasach tak zwanej postpolityki, kiedy właśnie bardziej emocje od argumentów mogą się liczyć i mogą zaważyć na wynikach nadchodzących wyborów" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Maciej Białous z Uniwersytetu w Białymstoku.


fot. Marcin Gliński

Robert Czerski, Mariusz Bienasz, Tomasz Staranowicz

muzycy z zespołu Bad Falcon
7.01.2023

Zespół Bad Falcon z Sokółki to finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

abp Józef Guzdek, fot. Sylwia Krassowska

abp Józef Guzdek

metropolita białostocki
5.01.2023

Polacy zapamiętają go jako bliskiego współpracownika Jana Pawła II, kontynuatora jego dzieła, papieża - który był Niemcem - ale w języku polskim pozdrawiał Polaków. W Watykanie zakończyły się uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI.

Piotr Uściński, źródło: gov.pl/web/rozwoj-technologia

Piotr Uściński [wideo]

wiceminister rozwoju i technologii
5.01.2023

- Dopłata do kredytu w ramach programu "Pierwsze Mieszkanie" skierowana jest do tych, którzy nie mają mieszkania ani własnościowego, ani spółdzielczego prawa do lokalu czy nie mają i nie mieli domu jednorodzinnego.


prof. Joanna Sadowska, fot. Barbara Sokolińska

prof. Joanna Sadowska [wideo]

z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
4.01.2023

- Jeżeli spojrzymy z perspektywy historii Polski, to II wojna światowa przyniosła taką krzywdę, takie straty, których nie zrekompensują żadne pieniądze. (...) Inną sprawą jest polityczne czy ekonomiczne oczekiwanie wypłacenia konkretnych sum - mówiła na antenie Polskiego Radia Białystok historyk prof. Joanna Sadowska z UwB.

fot. Marcin Gliński

Katarzyna Arłukowicz Strankowska

z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku
3.01.2023

Podlaski Lekarz Weterynarii informuje o wzroście występowania ognisk ptasiej grypy w kraju. W naszym regionie jeszcze nie odnotowano przypadku zakażeń, ale lekarze weterynarii apelują do hodowców o wdrażanie zasad bezpieczeństwa.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
3.01.2023

- Wyraźnie widzimy niż demograficzny, który od wielu lat dotyczy polskiej szkoły. (...) To na razie spowodowało tylko niewielką redukcję liczby nauczycieli - zaledwie ok. 3-4 procent. To ogromna dysproporcja między mniejszą liczbą dzieci a spadkiem liczby nauczycieli - mówił na antenie Radia Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok