Radio Białystok | Gość | Jakub Dudziak - rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jakub Dudziak

rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców

15.11.2022, 07:48, akt. 11:39

- Wzrosła liczba cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej lub składających wnioski uchodźcze. Takie wnioski złożyło o 30 proc. osób więcej niż w analogicznym okresu ubiegłego roku.

Jakub Dudziak źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Jakub Dudziak źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców


0:00
0:00
Z Jakubem Dudziakiem rozmawia Renata Reda | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Sytuacja na Białorusi, wojna w Ukrainie, kryzys migracyjny - to główne powody rosnącej wciąż liczby cudzoziemców, starających się o pobyt czasowy lub azyl w Polsce.

Z Jakubem Dudziakiem, rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców, rozmawia Renata Reda.


Renata Reda: Minęło już 8 miesięcy od przyjazdu wielu Ukraińców uciekających z zaatakowanej przez Rosję ojczyzny. Jak z perspektywy urzędu wygląda ich status w Polsce? Korzystają oni z tak zwanej ochrony czasowej.


Jakub Dudziak: Tak, zgadza się. Obywatele Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj z powodu rosyjskiej agresji, mogą korzystać ze specjalnych rozwiązań wprowadzonych w Polsce, które zawiera ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa ta zakłada między innymi możliwość otrzymania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy oraz ich małżonków. Dotychczas taki numer otrzymało 1 450 000 osób. Oczywiście największy wzrost w tym zakresie był odnotowywany na wiosnę, zaraz na początku fali przyjazdów obywateli Ukrainy do Polski. Obecnie ten trend powoli wyhamował, natomiast cały czas są nowe osoby, które się rejestrują.

W województwie podlaskim numer PESEL zarejestrowało 22 tys. obywateli Ukrainy.


Co będzie dalej z tymi osobami, jeśli zdecydują się zostać w Polsce? Jakie czekają ich procedury dotyczące legalizacji pobytu, jeśli wojna w Ukrainie się skończy?


Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, zarejestrowali swój pobyt, otrzymali numer PESEL, są uznawani za osoby korzystające z ochrony czasowej, a więc takiego rozwiązania prawnego wprowadzonego decyzją Rady Unii Europejskiej, która stwierdzała istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy.

To oznacza, że te osoby nie muszą wykonywać tak naprawdę żadnych dodatkowych czynności, żeby swój pobyt w Polsce zalegalizować. Ich pobyt jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy od 24 lutego tego roku, w związku z czym obecnie czy w najbliższej przyszłości nie muszą się martwić o to, ażeby musieć dokonywać jakichkolwiek formalności związanych z dalszym legalnym pobytem w Polsce.

Sytuacja będzie oczywiście dalej monitorowana, w zależności od dalszego jej rozwoju będą wprowadzane stosowne rozwiązania prawne. Możliwości dalszego ewentualnego pobytu są oczywiście już teraz. Jeżeli cudzoziemiec chciałby przedłużyć swój pobyt w Polsce, może wnioskować o zezwolenie na pobyt.


Co z osobami, których nie obejmuje ustawa o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, a którzy też uciekali z Ukrainy - na przykład Rosjanie czy Białorusini?


Takie osoby, które nie spełniały warunków objęcia ochroną czasową na podstawie tej specjalnej ustawy dla obywateli Ukrainy, ale spełniały inne wymogi, np. miały stały pobyt na Ukrainie czy też jakąś formę ochrony przyznaną na terytorium Ukrainy, mogły również korzystać z ochrony czasowej. W tym celu mogły otrzymać takie specjalne zaświadczenie, które wydawał Urząd do Spraw Cudzoziemców.


Ile jest takich osób?


Takie zaświadczenia otrzymało nieco ponad 1200 cudzoziemców. W większości byli to obywatele Rosji, którzy spełniali warunki objęcia ochroną czasową - nieco ponad 400 osób, a także Białorusini - około 200 osób.


W ostatnim roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło kilkadziesiąt procent cudzoziemców więcej niż w poprzednim. To skutek sytuacji na Białorusi, kryzysu migracyjnego?


Tak, rzeczywiście zauważalny jest wzrost liczby cudzoziemców ubiegających się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej lub osób składających tzw. wnioski uchodźcze. Według najnowszych danych takie wnioski w tym roku złożyło już 8200 cudzoziemców. To o 30 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Czynników wpływających na to zjawisko jest kilka. Z jednej strony niewątpliwie to sytuacja na Białorusi, ponieważ to właśnie Białorusini składają najwięcej wniosków uchodźczych - w tym roku było to już prawie 2700 osób. W dalszej kolejności to oczywiście agresja rosyjska na Ukrainę, ponieważ wiosną tego roku również mieliśmy sporą grupę obywateli Ukrainy, która takie wnioski złożyła. Także sztucznie utworzony szlak migracyjny przez Rosję czy Białoruś dla cudzoziemców pochodzących głównie zapewne z Bliskiego Wschodu. Tutaj też mieliśmy sporą grupę obywateli Iraku, która składała takie wnioski. To chyba takie główne czynniki, które wpływały na to zjawisko.


Obywatele jakich krajów korzystają z ochrony międzynarodowej w Polce?


Warunki przyznania ochrony międzynarodowej w tym roku spełniało nieco ponad 4000 cudzoziemców. W zdecydowanej większości byli to obywatel Białorusi - to 3100 osób. W dalszej kolejności byli obywatele Ukrainy - nieco ponad 800 osób taką ochronę międzynarodową w Polsce już w tym roku otrzymało.

Należy wspomnieć, że ochronę międzynarodową przyznaje się cudzoziemcom, którym w ich kraju pochodzenia grozi prześladowanie np. z powodu rasy, religii, przynależności politycznej czy też rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia np. w przypadku stosowanych powszechnych represji czy konfliktu zbrojnego. Takie warunki głównie spełniają obywatele Białorusi, Ukrainy.


Ile osób w tym roku starało się o rozpatrzenie wniosku uchodźczego? Z jakich są krajów i jak trafili do Polski?


Do końca października wnioski uchodźcze złożyło 8200 cudzoziemców. Piątkę najliczniejszych obywatelstw stanowili obywatele Białorusi - było to prawie 2700 osób, Rosjanie - 1700 osób, obywatele Ukrainy - prawie 1600, prawie 600 obywateli Iraku i 300 obywateli Afganistanu. Większość tych osób z reguły trafia do Polski z Białorusi lub przylatuje samolotami.


Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku o azyl?


Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W zależności od tego, jak dana sprawa jest skomplikowana i jak wielu cudzoziemców w danym okresie składa takie wnioski, długość tego postępowania może być różna. Zgodnie z prawem termin ustawowy na rozpatrzenie wniosku uchodźczego wynosi do 6 miesięcy. Może to być krócej, może to być dłużej.


Komu polskie władze odmawiają przyznania azylu?


Najczęściej decyzje o odmowie udzielenia ochrony międzynarodowej, a więc wtedy, kiedy tych przesłanek ustawowych nie ma w danej sprawie, dotyczą obywateli Rosji. Dotychczas w tym roku takie decyzje negatywne otrzymało pół tysiąca obywateli Rosji. W przypadku obywateli Iraku mieliśmy takich odmów nieco ponad 400. To są te dwa obywatelstwa, które zdecydowanie najliczniej w kategorii decyzji negatywnych występują.


Jakie jesteś zainteresowanie pobytem czasowym w Polsce?


Bardzo duże. Obserwujemy w tym roku zdecydowany wzrost liczby składanych wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt, głównie zezwoleń na pobyt czasowy właśnie. Wnioski składają głównie oczywiście obywatele Ukrainy. Ale także te wzrosty są zauważalne w dużym stopniu w przypadku obywateli Białorusi. Generalnie Białorusini do Polski przyjeżdżają coraz chętniej. Ten wzrost jest zauważalny zwłaszcza od sierpnia 2020 roku, czyli od wyborów prezydenckich w tym kraju. Białorusini właśnie od tego momentu zaczęli coraz liczniej przyjeżdżać do Polski. Ta skala migracyjna z Białorusi jest zdecydowanie coraz bardziej wyraźna. Oprócz oczywiście przyjazdów obywateli Ukrainy, którzy zdecydowanie dominują pod kątem liczebności w Polsce.| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr OXFORD DRAMA - koncert

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
Krzysztof Gawkowski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Gawkowski [wideo]

wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
19.04.2024

- Rosja tego nie ukrywa, że za wszelką cenę chciałaby rozbić sojusz Unii Europejskiej, państw go tworzących, i będzie siała dezinformację w Polsce i w innych państwach. Szczególnie ma to znaczenie przy eurowyborach, dlatego że one nasilają te odśrodkowe ruchy - mówi minister.

Krzysztof Truskolaski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Truskolaski [wideo]

poseł, szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej
18.04.2024

"Jeżeli ktoś jest zawiedziony rządami pana marszałka Artura Kosickiego, jest zawiedziony też ośmioma latami rządów PiS, to będziemy rozmawiać z każdą taką osobą, która chciałaby rzeczywiście budować województwo podlaskie" - mówił w Polskim Radiu Białystok poseł, szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.

Michał Kuźmicz, fot. Barbara Sokolińska

Michał Kuźmicz [wideo]

członek Izby Adwokackiej i ekspert prawa karnego gospodarczego
17.04.2024

- Państwo polskie w lipcu ubiegłego roku zrobiło olbrzymi krok w kierunku gwarancji bezpieczeństwa dla dzieci - mówił w Polskim Radiu Białystok Michał Kuźmicz.


Paulina Piechna-Więckiewicz, fot. Marcin Gliński

Paulina Piechna-Więckiewicz [wideo]

wiceminister edukacji
16.04.2024

- Ograniczenie zadawania prac domowych uczniom to była konieczność, bo polska szkoła przeciążała pracami domowymi, które często nie przynosiły efektów edukacyjnych - mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.

prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
15.04.2024

- Jeśli jedno państwo atakuje drugie to mamy stan wojny. To jest dzisiaj nieoczywiste, ale też pokazuje, jak zmieniło się postrzeganie wojny w ogóle w stosunkach międzynarodowych - mówi o konflikcie między Izraelem a Iranem prof. Adam Bartnicki.

fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz [wideo]

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.04.2024

- Teraz mamy zdecydowanie więcej prób nielegalnego przekraczania granicy niż w pierwszych miesiącach tego roku. Za to, co dzieje się przy granicy, są odpowiedzialne służby białoruskie, bo to one tym wszystkim sterują - mówi mjr Katarzyna Zdanowicz.


Jan Perkowski, fot. Joanna Szubzda

Jan Perkowski

starosta białostocki
11.04.2024

"W naszym powiecie białostockim rozwój idzie dynamicznie - mieszkańców przybywa z roku na rok" - mówi Jan Perkowski.

Jacek Brzozowski, fot. Marcin Gliński

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.04.2024

"Odpowiedzialna polityka migracyjna polega na zapewnieniu szczelności granicy państwa" - mówił w Polskim Radiu Białystok wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

wiceminister rolnictwa, podlaski poseł PSL, prezes podlaskich struktur PSL
10.04.2024

- Koalicja z PiS-em byłaby bardzo trudną koalicją po tym wszystkim, co się wydarzyło i w polityce krajowej, i w polityce regionalnej - mówi Stefan Krajewski o powyborczej sytuacji w sejmiku województwa podlaskiego.


Tadeusz Truskolaski, fot. Edyta Wołosik

Tadeusz Truskolaski [wideo]

prezydent Białegostoku
9.04.2024

- Nawet jeśli zmieni się prawo, będzie to moja ostatnia kadencja - mówi Tadeusz Truskolaski.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
8.04.2024

"Będę rozmawiał z każdym, komu leży na sercu dobro naszego regionu. Będę rozmawiał z panem Stanisławem Derehajłą (z Konfederacji), Trzecią Drogą i Polskim Stronnictwem Ludowym. Będę rozmawiał nawet z Koalicją Obywatelską" - mówi Artur Kosicki.

Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski

prezydent Łomży
8.04.2024

"Mam nadzieję, że ta trzecia kadencja będzie kadencją stabilizacji. Liczę też na wsparcie rady miejskiej Łomży. Jest to niezwykle ważne, a różnie z tym bywało w poprzednich latach. Dla rozwoju naszego miasta ważne jest, aby był spokój, aby udało się zbudować większość ponad podziałami" - mówi Mariusz Chrzanowski.


dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
8.04.2024

"Tadeusz Truskolaski był faworytem i nie miał za bardzo z kim przegrać. Wynik Henryka Dębowskiego jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę, że nazwisko kandydata na prezydenta Białegostoku zostało ogłoszone w ostatniej chwili" - mówi dr Maciej Białous.

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, fot. Sylwia Krassowska

dr Katarzyna Sztop-Rutkowska [wideo]

z Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
8.04.2024

"W Białymstoku i w Łomży nie ma zaskoczenia. Suwałki są największą niespodzianką w regionie. Niewiele osób spodziewało się, że w Suwałkach będzie druga tura wyborów. Przez te dwa tygodnie czeka nas duża walka polityczna, programowa" - mówi dr Katarzyna Sztop-Rutkowska.

Piotr Morko, fot. Monika Kalicka

Piotr Morko

prezes Lowlanders Białystok
7.04.2024

Do gry wracają zawodnicy Lowlanders Białystok. Aktualni mistrzowie Polski w futbolu amerykańskim będą chcieli powtórzyć sukces z poprzednich rozgrywek. W lipcu zeszłego roku pokonali Silesię Rebels Katowice 38:35 i zdobyli swój trzeci mistrzowski tytuł.


Marek Rybnik, fot. Sylwia Krassowska

Marek Rybnik [wideo]

dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku
5.04.2024

"Niezależnie od tego, ile kart otrzymamy, czy trzy, czy cztery, to na każdej karcie do głosowania, chcąc, żeby nasz głos był ważny, możemy postawić tylko jeden znak X. To jest warunek sine qua non ważności oddanego głosu" - mówi Marek Rybnik.

Andrzej Domański, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Domański [wideo]

minister finansów
4.04.2024

"Chcemy, aby nowy system był systemem przewidywalnym, stabilnym, na bazie którego samorządowcy będą mogli łatwiej planować swoje inwestycje" - mówi Andrzej Domański.

Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Dom Białoruski, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk [wideo]

prezes Białoruskiego Domu w Warszawie
3.04.2024

- Jestem przekonany, że ani Polacy, ani Białorusini nie chcą żadnej wojny, żadnego konfliktu, żadnej eskalacji, ale to przygotowują nam niestety jeden zbrodniarz Putin i drugi dyktator Łukaszenka - mówił w Polskim Radiu Białystok Aleś Zarembiuk.


Maciej Maciejewski, fot. Marcin Gliński

Maciej Maciejewski [wideo]

synoptyk
2.04.2024

"Na podstawie pomiarów, jakie są prowadzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika ewidentnie, że robi nam się coraz cieplej. Średnia roczna temperatura rośnie" - mówił w Polskim Radiu Białystok synoptyk Maciej Maciejewski.

Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.03.2024

- Rosja przygotowuje się do wojny z NATO. To jest fakt. Pytanie, jak my to odbieramy i co robimy? Czy uważamy, że tego typu informacje nas straszą czy raczej są sygnałem do tego, żebyśmy się przygotowali. To, w jaki sposób Rosja zareaguje, zależy tylko i wyłącznie od naszych postaw - mówi gen. Wiesław Kukuła.

Monika Ksepko, fot. Sylwia Krassowska

Monika Ksepko [wideo]

psycholog z Białostockiego Centrum Onkologii i Hospicjum Proroka Eliasza
29.03.2024

- Nie da się uniknąć cierpienia. Natomiast my mamy tendencję do tego, żeby ułatwiać sobie życie i to jest naturalne, ale moje doświadczenie pokazuje, że na dłuższą metę unikanie nie zwalnia nas z cierpienia. W zasadzie odbiera nam możliwość przekonania się, że sobie poradzimy w takich trudnych chwilach - mówi psycholog.


Ks. Adam Anuszkiewicz, fot. Marcin Gliński

ks. Adam Anuszkiewicz [wideo]

wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku, kapelan w zakładzie poprawczym, raper
28.03.2024

"Jezus, kiedy powoływał apostołów, powołał ich po to, aby "z nim byli i aby mógł ich posyłać". Gdy przestanę być z Bogiem, gdy przestanę adorować Najświętszy Sakrament, przestanę się modlić, swoje sprawy codzienne odnosić do wartości Ewangelii, do osoby Jezusa Chrystusa, to wtedy przegram" - mówił w Polskim Radiu Białystok ks. Adam Anuszkiewicz.

fot. Marcin Gliński

Wiesław Czołpiński [wideo]

nowy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
27.03.2024

"Na kandydatów nie możemy narzekać, a wręcz możemy się tym pochwalić. Ponieważ na kierunek aktorstwo w Warszawie z dwiema specjalnościami - dramatyczną i muzyczną - startuje 1200 kandydatów na 18 miejsc. A w Białymstoku też zbieramy przez ostatnie lata co najmniej 200 kandydatów na 15 miejsc" - mówił w Polskim Radiu Białystok nowy rektor Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Wiesław Czołpiński.

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Polskie Radio Lublin

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

prezeska Stowarzyszenia Grupa 17 z Polskiego Radia Lublin
26.03.2024

- Jesteśmy zobligowani wypełniać tę misję i to robimy najlepiej jak umiemy. My mamy to poczucie misji chyba wbudowane w geny dziennikarzy mediów publicznych i ciągle to realizujemy w nadziei, że te pieniądze spłyną - mówi o sytuacji w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.


Natalia Ściepancowa, fot. Marcin Gliński

Natalia Ściepancowa [wideo]

jedna z aktywistek białoruskiej diaspory w Białymstoku
25.03.2024

"Musimy dbać o nasz język i naszą białoruską kulturę. To jest ważne, żeby przetrzymać ten ciężki czas na wygnaniu" - mówiła w Polskim Radiu Białystok jedna z aktywistek białoruskiej diaspory w Białymstoku Natalia Ściepancowa.

foto: Monika Kalicka

Dorota Zawadzka i Grzegorz Zawadzki

autorzy książki "Werbel, czyli zrozumieć dzięcioły"
24.03.2024

Jeśli wybierzemy się teraz do lasu, jest duża szansa, że usłyszmy bębnienie czy też werblowanie... dzięciołów. Ale po co to robią? Ile razy na sekundę uderzają dziobem w drzewo? I czy mogą od tego dostać wstrząsu mózgu? A czy potrafią śpiewać? I co skrywają ich przepastne dziuple? Przeczytamy o tym w książce Doroty Zawadzkiej i Grzegorza Zawadzkiego "Werbel, czyli zrozumieć dzięcioły".

Maciej Wróbel, fot. własne

Maciej Wróbel [wideo]

przewodniczący sejmowej podkomisji ds. mediów i polityki audiowizualnej
22.03.2024

- Chcę jak najwięcej swojej wiedzy, energii poświęcić, żeby ta ustawa miała jak najlepsze założenia. Te najlepsze założenia to niezależne i dobrze sfinansowane media publiczne - mówi Maciej Wróbel.


fot. Marcin Gliński

prof. Małgorzata Bieńkowska [wideo]

dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
21.03.2024

Dziś przypada 100 dni rządu Donalda Tuska. Z ostatniego sondażu wynika, że ankietowani za sukces koalicji 15 października uważają przede wszystkim odblokowanie pieniędzy z KPO. Tak uważa ponad 61 procent badanych. Większość Polaków dobrze też ocenia prowadzenie polityki zagranicznej.

Julita Olszewska, fot. Sylwia Krassowska

Julita Olszewska [wideo]

rolniczka z Podlasia
20.03.2024

"Nie zmieniamy stanowiska, idziemy do przodu" - mówi Julita Olszewska.

Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
20.03.2024

- Takie generalizowanie, że protestujemy tutaj przeciwko obywatelom jest nie w porządku postawieniem sprawy - tym bardziej, że my protestujemy także w imieniu konsumentów, w sprawie dobrej, zdrowej żywności - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Jacek Słoma.


Jacek Brzozowski, fot. Joanna Szubzda

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
19.03.2024

- Suwerenność kraju, stabilność na arenie międzynarodowej nie ma barw politycznych, tu powinna być zgoda ponad podziałami. W związku z tym wierzę w to, że ustawa o obronie cywilnej zostanie w sposób przemyślany przyjęta i wprowadzona w życie - mówi wojewoda.

fot. Sylwia Krassowska

prof. Marcin Moniuszko

rektor elekt UMB
18.03.2024

"Mamy nadzieję, że fakt wysokiej jakości kształcenia, którą możemy zaprezentować, będzie magnesem, który sprawi, że ci młodzi ludzie będą do nas przychodzili na studia" - mówi prof. Marcin Moniuszko.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński

zastępca prezydenta Białegostoku
15.03.2024

- Mam nadzieję, że tę inwestycję będziemy mogli oddać do użytkowania przez mieszkańców 30 czerwca 2025 roku. Myślę, że nie będzie żadnych poślizgów - tak o nowej ulicy, która ma połączyć białostockie osiedle Bagnówka z Wygodą mówi Przemysław Tuchliński.


Leszek Mironiuk, fot. Joanna Szubzda

Leszek Mironiuk [wideo]

z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2024

- Jako konsumenci jesteśmy elementem rynku i nasze działania też go kształtują, więc im więcej osób korzysta z praw konsumenckich, tym bardziej wzrasta świadomość i sprzedawcy muszą bardziej stosować się do przepisów obowiązującego prawa - mówi Leszek Mironiuk.

fot. Marcin Gliński

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

z Wydziału Stosunków Międzynarodowych UwB
14.03.2024

- Staliśmy się zwornikiem bezpieczeństwa całego NATO, bo wszelkie działania na wschodniej flance opierają się na Polsce. Znaleźliśmy się więc w nieciekawym miejscu w ciekawym czasie i to na pewno zaważyło na tym, że znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych.

fot. Marcin Gliński

Krzysztof Bosak [wideo]

wicemarszałek Sejmu
13.03.2024

"Obronność nie polega na tym, że walczy się procentami PKB. Obronność polega na tym, że walczą konkretne jednostki sił zbrojnych, które mają konkretne zdolności obronne - wyposażenie, poziom wytrenowania i dowodzenia" - mówił w Polskim Radiu Białystok wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok