Radio Białystok | Gość | Grzegorz Jakuć - przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Grzegorz Jakuć

przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

25.11.2022, 07:53, akt. 10:34

"Nieprzewidywalność, brak stabilności w zasadach - to nas najbardziej niepokoi. Z resztą radzimy sobie w różnych okolicznościach i wierzę, że poradzimy również teraz, ale zbieg okoliczności zewnętrznych, czyli wzrost cen energii, zagrożenia covidem, nieprzewidywalność inflacyjna po prostu nas trochę przeraża" - mówi Grzegorz Jakuć.

Grzegorz Jakuć, fot. Sylwia Krassowska
Grzegorz Jakuć, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z Grzegorzem Jakuciem rozmawia Paweł Wądołowski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Coraz większe wydatki, coraz mniejsze wpływy. Czy lokalnym samorządom grożą blackouty, wyłączenia energii, na jakie oszczędności będą musiały zdecydować się samorządy? Między innymi o tym z przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, wójtem gminy Turośń Kościelna Grzegorzem Jakuciem rozmawia Paweł Wądołowski.


Paweł Wądołowski: Jaki jest największy problem lokalnego, małego samorządu w obecnych czasach?Grzegorz Jakuć: Nieprzewidywalność, brak stabilności w zasadach - to jest dla nas największy niepokój. Z resztą radzimy sobie w różnych okolicznościach i wierzę, że poradzimy również teraz, ale zbieg okoliczności zewnętrznych, wzrost cen energii, nośników zagrożenia covidem i tą nieprzewidywalnością inflacyjną po prostu nas niepokoi i trochę czasami przeraża.Problemem są też spadające dochody z podatków, bo rząd szykuje reformę systemu fiskalnego. Polacy mają płacić mniejsze podatki, a to też będzie się przekładało na mniejsze wpływy dla samorządów.To w zasadzie już się przekłada. Co prawda jest wypłacana rekompensata za utracone dochody w ubiegłym roku i w tym miała być, to przejściowy rok, ten również jest taki. Nie wiem, co będzie w roku następnym, bo też te trudności dotyczą również budżetu państwa i podobna sytuacja oczywiście w innej skali dotyczy również działań rządu w tej kwestii i to nas niepokoi, bo znacząco, drastycznie wzrosły nasze bieżące wydatki. To już w tej chwili odczuwamy.Pieniądz jest mniej wart, dochody gminy zostały na tym samym poziomie, a wydatki na przykład na energię elektryczną wzrosły. Jak sobie z tym radzicie?Wprowadzamy pewne programy oszczędnościowe, oczywiście w takiej skali, w jakiej się to da uczynić. Czyli ograniczenia oświetlenia w czasie w strefach gdzie nie ma takiej potrzeby, nie wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo. Reżim w obiektach podległych nam użyteczności publicznej dotyczący maksymalnej oszczędności i oczekujemy, że przynajmniej w pewnej skali ograniczy to nasze wydatki.Rozmawialiście z innymi samorządowcami o możliwych oszczędnościach, o niebezpieczeństwach dla budżetu. Czy grozi nam właśnie wyłączanie oświetlenia ulic? Czy grozi nam brak inwestycji?Trudno jednoznacznie w tej chwili już to stwierdzić. Brak inwestycji raczej jeszcze nie, może to być obraz w 2024 roku, bo w tej chwili jakby siłom inercji 2023 rok jeszcze większość samorządów z tymi, z którymi dyskutujemy, rozmawiamy, jest w stanie pokryć udział własny. Nieprzewidywalne są ceny ofert, które są na rynku, wiadomo, z jakich względów to nam podnosi udziały nasze własne, ale generalnie te zaplanowane i wsparciem środków zewnętrznych, głównie z inwestycji strategicznych, będą realizowane, natomiast już w perspektywie widzimy negatywną kumulację w 2024 roku. To jest dla nas w tej chwili pewien obraz, który się pojawia z analizy naszych projektów budżetu, które jeszcze na 2023 rok byliśmy w stanie skonstruować, ale już przy tych wskaźnikach na 2024 rok widzimy to bardzo smutno.Grożą nam ciemne ulice, nieoświetlone?Aż tak chyba nie. Porównując do innych, bogatszych krajów, gdzie zdarzyło mi się być, u nas jest ogromne rozpasanie w tym oświetleniu. Ja to tak określam, że przecież nie każdy na ulicy będzie czytał książkę i nie ma takiej potrzeby. Te normy oświetlenia są też z dawnej rzeczywistości, beztroski takiej, gdzie po prostu szereg tych oświetleń jest zupełnie nieadekwatna do potrzeb. Wystarczy to zracjonalizować, to już będą duże oszczędności, więc nie zakładam zupełnych ciemności, ale na pewno ograniczenia w czasie i w miejscach są potrzebne i myślę, że te trudności spowodują to, jakby wymuszą.Czy podczas forum padały jakieś pomysły pana kolegów samorządowców na to, jak oszczędzać, żeby było bez straty dla mieszkańców?Cel naszego forum był inny. Chcieliśmy przeprowadzić dyskusję teoretyków, profesorów, którzy na co dzień zajmują się finansami publicznymi na uczelniach z praktykami, czyli ze skarbnikami z udziałem wójtów i burmistrzów, żeby zasygnalizować te problemy. One może dziś jeszcze nie są takie drastycznie, ale przyszłość rysuje się w bardzo szarych kolorach. Chcemy, żeby to usłyszeli parlamentarzyści, było spotkanie również z udziałem podsekretarza stanu zajmującego się finansami samorządowymi. Liczymy na to, że ta dyskusja, te informacje, nasze wnioski, będą słyszalne i być może będą pewne korekty systemowe, na które oczekujemy, żeby to ustabilizować. Mając świadomość, że na wiele rzeczy wpływu bezpośredniego my nie mamy, bo to są globalne pewne rzeczy, które są niekiedy nawet poza naszym krajem.Da się przenieść jakieś pomysły teoretyczne, uczelniane, na grunt samorządu?Tak, trzeba zracjonalizować system finansów publicznych. On w zasadzie po wielu korektach, niby nieznaczących, ale ciągłych, od 30 lat się generalnie nie zmienił i teraz sytuacja zmusza, bo nie można konstruować kolejnych budżetów, mając świadomość, że będą deficyty i one jakby są wpisane w naszą rzeczywistość, bo to po prostu wypacza idę samorządu i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. O tym między innymi rozmawialiśmy z udziałem pana ministra.Czy da się pogodzić to, żeby obywatele płacili mniejsze podatki, co też wiąże się z mniejszymi dochodami rządu i samorządu i żeby te wszystkie budżety się spinały? Od gminnego po państwowe? Odkąd wynaleziono pieniądze, to podatki są nieodzownym nakładem mieszkańców na funkcjonowanie. Przecież kraj, rząd, nie zarabia sam z siebie, tylko głównie są to daniny publiczne. Kwestia ich rozdysponowania. Pytanie, czy samorząd ma mieć pewien zakres tych danin na poziomie oddolnym i móc je racjonalnie dysponować. Reforma z 2010 roku pokazała, że samorządy najlepiej mogą to czynić, bo widzą potrzeby i czym większa będzie władza do decydowania jak te środki rozdysponować na poziomie lokalnym, racjonalność jest większa. Natomiast w tej chwili jest taka tendencja odczuwalna, że wolno, ale zmierzamy do centralizacji. Czyli większość podatków w budżecie centralnym i dedykowane do poszczególnych samorządów w różnym systemie, ale nigdy nie będzie to racjonalne w tym sensie, że z poziomu Warszawy nie widać potrzeb faktycznych i te pieniądze mogą być różnie rozdysponowane. I tu jest kwestia, nie zwiększania podatków, tylko ich racjonalnego rozdysponowania na poszczególne poziomy.Jakie jest największe ryzyko tego nadchodzącego roku budżetowego?Za rok, tworząc projekty budżetów, one po prostu już nie będą możliwe do skonstruowania zgodnie z regułami, które nas obowiązują. W ubiegłym i w tym roku w zasadzie ta reguła braku możliwości deficytu ujemnego w nadwyżce budżetowej została zawieszona. To szczególny rok jeden, drugi, może taki być, ale w przyszłości to grozi tym, że po prostu będzie zachwiana równowaga w budżecie i brak możliwości jego skonstruowania w znaczących ilościach samorządów. I wtedy nie będzie to problem tych samorządów, tylko problem systemowy, bo to już nie wynika z nieudolności, z nieracjonalności, czy z braku gospodarności, tylko po prostu system jest tak w tej chwili napięty, że może grozić tym, że będą problemy w dużej części samorządów z konstrukcją budżetu.Co wtedy?To nie do mnie pytanie.Ale z perspektywy burmistrza, wójta?Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego. Po to spotykamy się na różnych forach, o tym rozmawiamy, sygnalizujemy. Różnie jest ze zrozumieniem i z chęcią zrozumienia ze sfer rządowych, ale w ministerstwie finansów widzą te zagrożenia. Natomiast stan budżetu państwa i sytuacja zewnętrzna nie pozwala też na dalej idące zmiany, ale mam nadzieję, że systemowe i te związane właśnie z redystrybucją podatków gdzieś jednak trafiają. Być może skonstruujemy system, który będzie bardziej racjonalny przy obostrzeniach, które wynikają ze zniżonych dochodów też Skarbu Państwa, spadku podatków, recesja. Trzeba to wszystko uwzględnić w sposób jak najbardziej taki obiektywny.Patrzy pan z optymizmem w przyszłość czy widzi pan czarne chmury?Wychodziliśmy jako samorządy z najgorszych opresji. Będą to trudne lata. Ten przyszły rok pomimo ogromnego wsparcia środków zewnętrznych, dużej ilości inwestycji, co jest przez nas odczuwalne, ale bieżące wydatki niestety mogą nas przytłoczyć i może być ryzyko, że nie będzie wielu samorządów stać na inwestycje, bo będą musieli się skoncentrować na wydatkach bieżących, zaspokojeniu bezpośrednich potrzeb, czyli oświata, zaopatrzenie w wodę, w kanalizację, ochrona środowiska i ceny energii, paliw, nośników energetycznych. Niestety bardzo wszyscy to odczuwamy.Tak jak usłyszeliśmy, czekają nas trudne lata, ale trzeba patrzeć z optymizmem w przyszłość. Dziękuję za rozmowę.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NieTeatr ADHD i inne cudowne zjawiska - spektakl Joanny Szczepkowskiej

REKLAMA
OiFP WIENIAWSKI PO MISTRZOWSKU

REKLAMA
OiFP DYPTYK
Dorota Wyszkowska, fot. Sylwia Krassowska

Dorota Wyszkowska [wideo]

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
2.02.2023

"W ostatnich 20 latach w naszym regionie ubyło około 62 tys. mieszkańców. To tak jakby z mapy województwa podlaskiego znikło nagle jedno miasto typu Suwałki" - mówi Dorota Wyszkowska.

Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
1.02.2023

"Bieg Pamięci Sybiru powstał z ideą, żeby uczcić te wydarzenia sprzed ponad 80 lat. To bardzo ważny bieg dla tych osób, które mają bądź miały w swojej rodzinie Sybiraków, a także dla wszystkich, dla których historia jest po prostu istotna" - mówi Grzegorz Kuczyński.

Mariusz Pietraszko, fot. Sylwia Krassowska

Mariusz Pietraszko [wideo]

doradca energetyczny
1.02.2023

"Zaczynamy oszczędzać energię, zbieramy wszelkie informacje dotyczące sposobu użytkowania i poboru energii. Dzięki świadectwom charakterystyki energetycznej w końcu wiemy, ile tej energii potrzebujemy" - mówi Mariusz Pietraszko.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
31.01.2023

"Dzieci w szkołach jest coraz mniej, ale jak na razie spowodowało to niewielki odpływ nauczycieli. Bo uczniów ubyło kilkadziesiąt procent, a nauczycieli zaledwie kilka" - mówił w Polskim Radiu Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Magdalena Borkowska, fot. Joanna Szubzda

Magdalena Borkowska [wideo]

dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii
30.01.2023

- Na naszym przykładzie została opracowana ścieżka opieki nad pacjentką - mówi dyrektor BCO. Województwo podlaskie jest jednym z czterech, które wdrażają nowy model opieki onkologicznej.

Janusz Bielawski, fot. Marcin Gliński

Janusz Bielawski

prezes Juvenii Białystok
29.01.2023

"Michał Niewiński jest w doskonałej dyspozycji. Na MŚ juniorów w short tracku w Dreźnie zdobył dwa medale (złoto i brąz) i jedno czwarte miejsce - rewelacja" - mówi Janusz Bielawski.


Jarosław Antychowicz, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Antychowicz [wideo]

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
27.01.2023

"Nasi przedsiębiorcy szybko dostosowują się do nowych warunków. Bardzo dobrze przeszli przez pandemię i wtedy, kiedy zamknęła się granica ze Wschodem - szybko odnaleźli inne możliwości współpracy i budowania biznesu" - mówi Jarosław Antychowicz.

fot. Marcelina Markowska

Feral Atom

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
26.01.2023

- Czasami czuję, że ta potrzeba tworzenia jest nieposkromionym elementem, bez którego nie wyobrażam sobie życia - mówi Feral Atom.

Jolanta Tulkis, fot. Barbara Sokolińska

Jolanta Tulkis [wideo]

rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
26.01.2023

- W styczniu spodziewamy się wzrostu bezrobocia, natomiast nie jest to niepokojące zjawisko, jest to rokroczne - mówiła w Polskim Radiu Białystok rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Jolanta Tulkis.


Bartłomiej Mróz i Daniel Galas z zespołu Tappahall, fot. Marcin Gliński

Bartłomiej Mróz i Daniel Galas

z zespołu Tappahall, finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
25.01.2023

"Wszystko zmierza w jedną konkretną stronę - w stronę luzu i pozytywnej energii" - tak o swojej twórczości mówią muzycy z zespołu Tappahall.

Paweł Szrot, fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Paweł Szrot

szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
25.01.2023

"Jest założenie takie, aby czołgów przekazano Ukrainie tyle, żeby złożyły się łącznie na brygadę pancerną. A brygada to jest około stu czołgów. Jeśli mówimy o szerszej koalicji, to tyle krajów powinno w niej uczestniczyć, żeby ponad 100 czołgów kupić" - mówił w Polskim Radiu Białystok szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

VBS, finalista czwartej edycji plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok, fot. Wojciech Szubzda

Wiktor Bogdan - VBS

raper, finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.01.2023

"Chwile niemiłe i miłe, to wszystko tworzy moje teksty. Rap to najlepszy gatunek muzyki do opowiadania o wszystkim co się dzieje w życiu. Jest bardzo autobiograficzny" - mówił w Polskim Radiu Białystok raper VBS.


Źródło: archiwum prywatne

Urszula Cieślak [wideo]

z biura maklerskiego Reflex
24.01.2023

"Są pierwsze stacje, gdzie ceny - zwłaszcza benzyny - zaczynają o kilka groszy rosnąć i myślę, że to będzie tendencja, którą będziemy w tych najbliższych dniach obserwować niestety na większości stacji" - mówiła w Polskim Radiu Białystok Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.

fot. Marcelina Markowska

Michał Babik, Miłosz Gładyszewski, Piotr Klepacki, Michał Marchel

muzycy z zespołu Five Stages of Grief
23.01.2023

Muzycy z zespołu Five Stages of Grief to finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

Główny Inspektor Transportu Drogowego
23.01.2023

"My mamy bardzo unikalny sprzęt kontrolny. Już niebawem województwo podlaskie wzbogaci się o mobilną stację diagnostyczną. Będzie jedna na województwo. Za pomocą tej mobilnej stacji można ze stuprocentową dokładnością sprawdzić stan techniczny, zweryfikować wszystkie układy pojazdu" - mówił w Polskim Radiu Białystok Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.


fot. Sylwia Krassowska

Natalia Maliszewska

srebrna medalistka podczas ME w short tracku
20.01.2023

- Widzę, że potrafię wyjść z ciężkich warunków na bardzo dobry rezultat, więc jeśli jestem sobie w stanie z tym poradzić, to jakoś sobie poradzę.

Dariusz Budrowski, źródło: PARP

Dariusz Budrowski

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
20.01.2023

"Podlascy przedsiębiorcy uzyskali do tej pory prawie 2,4 mld zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Innowacyjnych i kreatywnych pomysłów jest bardzo dużo" - mówi Dariusz Budrowski.

Jacek Ozdoba, fot. Joanna Szubzda

Jacek Ozdoba [wideo]

wiceminister klimatu i środowiska
19.01.2023

- Wysokie kary i działalność wydziałów do zwalczania przestępczości środowiskowej - to wszystko ma wywołać tzw. efekt mrożący. I już go zauważamy - jest mniej pożarów, nielegalny import jest mniejszy, a jego wykrywalność większa.


Maria Żynel, Joanna Zubrycka, Magdalena Wieremiejuk, fot. Joanna Szubzda

Maria Żynel, Joanna Zubrycka, Magdalena Wieremiejuk

z zespołu Kobiety Wschodu, finalistki konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
18.01.2023

Ideą zespołu jest prezentacja bogactwa wielokulturowego Podlasia, a w szczególności Białegostoku, poprzez prezentację muzyki kobiet, które mieszkają i tworzą w naszym regionie.

Jarosław Ścieszyk, źródło: archiwum prywatne

Jarosław Ścieszyk

dziennikarz telewizji Biełsat
18.01.2023

- Białorusini nie chcą brać udziału w wojnie. Nie chcą walczyć nawet ci wojskowi, którzy sympatyzują z Łukaszenką.

Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
17.01.2023

"Nie czuję się typowym instrumentalistą. Czuję się bardziej wokalistą" - mówi Przemek Piotrowski.


Podpułkownik Dariusz Szorc, fot. Barbara Sokolińska

ppłk Dariusz Szorc [wideo]

szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku
17.01.2023

"W ramach szkolenia specjalistycznego wszyscy kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą odbyć szereg szkoleń, mogą nabyć nowe umiejętności. To szereg uprawnień, które można również wykorzystać poza wojskiem" - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok ppłk Dariusz Szorc.

Mariusz Dudziński, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Dudziński [wideo]

burmistrz Tykocina
16.01.2023

"Turystów w 2022 roku było mniej, bo wojna na Ukrainie kojarzyła się z terenami przygranicznymi i Tykocin był postrzegany, szczególnie ze strony Polaków mieszkających na zachodzie Polski, jako ta strefa przygraniczna. Ci, którzy przyjeżdżali, byli bardzo pozytywnie i miło zaskoczeni, że przecież tu nie ma żadnego zagrożenia" - mówi Mariusz Dudziński.

Edyta Dąbrowska, fot. Sylwia Krassowska

Edyta Dąbrowska [wideo]

z Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP
13.01.2023

"Mieliśmy taki okres, w którym przedstawiciele zawodów medycznych w poszukiwaniu lepszych warunków pracy jednak opuszczali nasz region. Myślę, że ten trend trwa. Mamy starzejące się społeczeństwo, choroby cywilizacyjne, coraz więcej problemów zdrowotnych, nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także w wymiarze psychicznym i tych specjalistów po prostu potrzeba" - mówi Edyta Dąbrowska.


dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.01.2023

Uregulowanie pracy zdalnej, tematu kontroli trzeźwości pracowników, ale też prawdopodobnie dodatkowe dni urlopowe. Sporo zmian czeka nas w tym roku w kodeksie pracy.

Michał Jarmoszuk, fot. Sylwia Krassowska

Michał Jarmoszuk

finalista konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
11.01.2023

Oprócz teatru drugą jego pasją jest muzyka. - Taka fuzja teatralno-muzyczna pomaga mi, dlatego że moja wrażliwość kształtowana poprzez poczucie teatru i formy ułatwia mi tworzenie.

Artur Kosicki, fot. Barbara Sokolińska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
11.01.2023

- Pierwszymi rzeczami, które będziemy brali pod uwagę przy konkursach z Funduszy Europejskich, są rzeczy związane z odnawialnymi źródłami energii, bo chcemy odpowiedzieć na rosnące ceny energii. Też istotnymi kwestiami są projekty strategiczne i rzeczy skierowane do przedsiębiorców.


fot. Joanna Szubzda

Mariusz Błaszczak

wicepremier, minister obrony narodowej
10.01.2023

To gwarancja bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego. Tak o powstającej w naszym regionie 1. Dywizji Piechoty Legionów mówi w rozmowie z Polskim Radiem Białystok wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

La Venders, fot. Barbara Sokolińska

La Venders

finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
9.01.2023

La Venders - młody, białostocki zespół to kolejny finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

dr Maciej Białous, fot. Barbara Sokolińska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.01.2023

"Żyjemy w czasach tak zwanej postpolityki, kiedy właśnie bardziej emocje od argumentów mogą się liczyć i mogą zaważyć na wynikach nadchodzących wyborów" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Maciej Białous z Uniwersytetu w Białymstoku.


fot. Marcin Gliński

Robert Czerski, Mariusz Bienasz, Tomasz Staranowicz

muzycy z zespołu Bad Falcon
7.01.2023

Zespół Bad Falcon z Sokółki to finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok.

abp Józef Guzdek, fot. Sylwia Krassowska

abp Józef Guzdek

metropolita białostocki
5.01.2023

Polacy zapamiętają go jako bliskiego współpracownika Jana Pawła II, kontynuatora jego dzieła, papieża - który był Niemcem - ale w języku polskim pozdrawiał Polaków. W Watykanie zakończyły się uroczystości pogrzebowe Benedykta XVI.

Piotr Uściński, źródło: gov.pl/web/rozwoj-technologia

Piotr Uściński [wideo]

wiceminister rozwoju i technologii
5.01.2023

- Dopłata do kredytu w ramach programu "Pierwsze Mieszkanie" skierowana jest do tych, którzy nie mają mieszkania ani własnościowego, ani spółdzielczego prawa do lokalu czy nie mają i nie mieli domu jednorodzinnego.


prof. Joanna Sadowska, fot. Barbara Sokolińska

prof. Joanna Sadowska [wideo]

z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
4.01.2023

- Jeżeli spojrzymy z perspektywy historii Polski, to II wojna światowa przyniosła taką krzywdę, takie straty, których nie zrekompensują żadne pieniądze. (...) Inną sprawą jest polityczne czy ekonomiczne oczekiwanie wypłacenia konkretnych sum - mówiła na antenie Polskiego Radia Białystok historyk prof. Joanna Sadowska z UwB.

fot. Marcin Gliński

Katarzyna Arłukowicz Strankowska

z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku
3.01.2023

Podlaski Lekarz Weterynarii informuje o wzroście występowania ognisk ptasiej grypy w kraju. W naszym regionie jeszcze nie odnotowano przypadku zakażeń, ale lekarze weterynarii apelują do hodowców o wdrażanie zasad bezpieczeństwa.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
3.01.2023

- Wyraźnie widzimy niż demograficzny, który od wielu lat dotyczy polskiej szkoły. (...) To na razie spowodowało tylko niewielką redukcję liczby nauczycieli - zaledwie ok. 3-4 procent. To ogromna dysproporcja między mniejszą liczbą dzieci a spadkiem liczby nauczycieli - mówił na antenie Radia Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok