Radio Białystok | Gość | Marcin Wiącek [wideo] - Rzecznik Praw Obywatelskich

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich

2.03.2023, 08:00, akt. 10:17

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.

Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski
Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski


0:00
0:00
Z Marcinem Wiąckiem rozmawia Michał Buraczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

W Polskim Radiu Białystok wracamy do sprawy Daniela Kasprzyka z Łomży, który w ubiegłym tygodniu wywalczył od Skarbu Państwa zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie. Wcześniej został on prawomocnie uniewinniony od zarzutu molestowania nieletniej, która w sądzie zmieniła obciążające zeznania. Po postawieniu zarzutów w 2019 roku mężczyzna spędził kilka miesięcy w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. W procesie o zadośćuczynienie miał mówić o traumatycznych przeżyciach z aresztu, m.in. o gwałtach i poważnych pobiciach.  

O tej sprawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem rozmawia Michał Buraczewski.Michał Buraczewski: Czy w pańskiej ocenie organy państwa mogły celowo narazić Daniela Kasprzyka na samosąd ze strony więźniów?Marcin Wiącek: Nie mogę kierować się założeniem, że organy państwa celowo naruszają prawo. Natomiast jeżeli pan Daniel Kasprzyk chciałby skontaktować się ze specjalistami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, to zachęcam do złożenia skargi, kiedy to moglibyśmy wyjaśnić wszystkie te kwestie i zweryfikować tę sprawę. Z relacji wynika, że to było niedopuszczalne, to było nieludzkie i nie powinny mieć miejsca tego typu sytuacje. Rolą rzecznika, rolą moich współpracowników, jest pomoc w tym zakresie, wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli pan Daniel Kasprzyk zwróci się do nas z odpowiednim wnioskiem, to podejmiemy postępowanie. Kto w Polsce decyduje o tym, w jakich warunkach przebywa osoba aresztowana, wobec której nie zapadł jeszcze jakikolwiek wyrok?To są przede wszystkim przepisy odpowiednich aktów prawnych kodeksu karnego wykonawczego, rozporządzeń wydanych na podstawie tego aktu, jak również regulaminów funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych. Niestety, warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od warunków, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają, aby to było trzy metry kwadratowe na osobę. To są warunki, które często nie pozwalają funkcjonować w odpowiedni sposób. Podkreślmy, że w przypadku osób tymczasowo aresztowanych mamy do czynienia z człowiekiem objętym domniemaniem niewinności, który w świetle prawa nie jest przestępcą, nie jest osobą skazaną. Właśnie za niesłuszny areszt Daniel Kasprzyk ma otrzymać 350 tysięcy złotych zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, czyli zapłacimy za to wszyscy. Czy w Polsce istnieje jakiś mechanizm, który by pozwolił pociągnąć do odpowiedzialności właśnie te osoby, które zadecydowały, że Daniel Kasprzyk przebywał w takich, a nie innych warunkach?Jeżeli doszło tu do naruszenia prawa, to oczywiście. To jest sprawa, która powinna być wyjaśniona w postępowaniu przygotowawczym i potem ewentualnie w postępowaniu przed sądem karnym. Mógłbym się wypowiedzieć w tej sprawie, ale w momencie, w którym poznałbym szczegóły. W każdym razie, jeżeli w tym przypadku mieliśmy do czynienia z przekroczeniem kompetencji czy z naruszeniem prawa, to jak najbardziej to powinno być przedmiotem wyjaśnienia przez prokuraturę. Czy osoba aresztowana, podejrzewana o przestępstwo pedofilii powinna trafiać do takiej, a nie innej celi? Służba więzienna i funkcjonariusze pracujący w konkretnej instytucji powinni ustalić, czy umieszczenie określonej osoby w określonym towarzystwie, czy w celi, będzie stanowiło zagrożenie dla ich życia i zdrowia. I to bez wątpienia powinno być ustalone. Jeżeli są poszlaki świadczące o tym, że umieszczenie człowieka z konkretnymi innymi aresztantami, czy np. w celi niemonitorowanej mogłoby prowadzić do narażenia jego życia i zdrowia, to nie powinno to mieć miejsca. Czy ta sprawa może świadczyć o jakichś systemowych brakach, jeżeli chodzi o prawo, które reguluje właśnie tego typu postępowania?O tej sprawie mógłbym się wypowiedzieć, gdybym znał jej szczegóły. Podkreślam, nie jest to sprawa, która w tej chwili toczy się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli takie postępowanie byłoby przez nas podjęte, to wówczas moglibyśmy uzyskać wyjaśnienia od wszystkich instytucji zaangażowanych w tę sprawę. Zmieniając temat, ale nawiązując też do zmian w prawie. Pański zastępca prof. Wojciech Brzozowski domaga się zmian, jeżeli chodzi o traktowanie migrantów na granicy z Białorusią. Czy pan również ma uwagi co do działań służb na polsko-białoruskiej granicy? Od początku, kiedy objąłem urząd rzecznika i kiedy pojawił się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, wskazywałem, że uchodźców, którzy są przepychani na terytorium Polski z Białorusi, należy traktować w sposób zgodny ze standardami przyjętymi w Europie, unijnymi standardami prawa uchodźczego, wyrażonymi również w Konwencji Genewskiej prawa uchodźców, których Polska jest stroną. W drugiej połowie 2021 roku wprowadzono do polskiego prawa procedurę tzw. push-backu, czyli możliwość zawrócenia człowieka z powrotem do granicy bez wyjaśnienia jego sytuacji, bez procedury, bez decyzji. 

I to jest w moim przekonaniu, w przekonaniu urzędu rzecznika naruszenie Konstytucji, prawa europejskiego i Konwencji Genewskiej. Z tego powodu, że każdego człowieka, który nielegalnie przebywa na terytorium Polski, można przekazać do innego kraju, można go usunąć z terytorium Polski, ale powinno to się odbyć w odpowiedniej procedurze pozwalającej na wysłuchanie takiego człowieka, ustalenie jego sytuacji prawnej, ustalenie, czy on nie ubiega się o status uchodźcy, o ochronę międzynarodową z innych względów, np. z przyczyn humanitarnych, i dopiero w takiej procedurze, poprzedzonej stosowną decyzją, można człowieka wydalić z terytorium Polski, a nie bez jakiejkolwiek procedury. Push-back jest procedurą, która nie spełnia tego standardu i dlatego uważam, że powinno dojść do uchylenia przepisów, którymi wprowadzono tę procedurę. Straż Graniczna utrzymuje, że procedurze push-backu są poddawani ci imigranci, którzy nie chcą zostać objęci ochroną w Polsce, bo chcą dostać się do Niemiec i tam uzyskać taką ochronę.Sytuacja każdego człowieka powinna być indywidualnie określona. Nawet jeżeli ktoś nie poszukuje statusu uchodźcy, czyli nie składa wniosku o status uchodźcy, to względy humanitarne nakazują jednak, aby taka osoba była poddana odpowiednim postępowaniu. To należy wyjaśnić. Niezależnie od tego, czy ktoś składa wniosek o status uchodźcy, czy ktoś nie składa wniosku o status uchodźcy, każdego człowieka, nawet nielegalnie przebywającego na terytorium Polski, jesteśmy obowiązani traktować w pewnych procedurach przyjętych przez standardy prawa uchodźczego. Push-back nie należy do tych standardów. 

Niezależnie od tego, co dany człowiek chce od polskiej władzy, to powinno to znaleźć odzwierciedlenie w procedurze, a nie w tego typu czynnościach, do jakich prowadzi push-back. Zdaję sobie z tego sprawę, że przepisy określające te rozwiązania one obowiązują, ale dlatego apeluję o to, aby te przepisy uchylić. Już mamy orzeczenia sądów, w szczególności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który stwierdził, że ta procedura jest naruszeniem Konstytucji i prawa międzynarodowego. Wszystko wskazuje na to, coraz więcej głosów mamy potwierdzających nasze stanowisko. Zapewne niedługo pojawi się wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ osoby, które były poddane push-backom, również wystąpiły ze skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Miejmy nadzieję, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy się uspokoi, a tematem poszanowania praw człowieka w naszym kraju w ogóle nie będziemy musieli się zajmować. Dziękuję za rozmowę. 


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Jawor – u źródeł kultury

REKLAMA
NieTeatr ZALIA

REKLAMA
OiFP DYPTYK WIELKANOCNY: VIA CRUCIS/CAVALLERIA RUSTICANA
Dariusz Budrowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Budrowski [wideo]

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
24.03.2023

- Pieniądze z nowego unijnego budżetu są dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. To nie oznacza, że inicjatywy muszą się opierać na oryginalnych pomysłach, muszą być jedynie nowością w ich firmach.

Patrycja Maliszewska, fot. Sylwia Krassowska

Patrycja Maliszewska [wideo]

zawodniczka Juvenii Białystok i reprezentantka Polski w short tracku
23.03.2023

Przez wiele lat była łyżwiarką Juvenii Białystok i reprezentowała Polskę na najważniejszych imprezach w short tracku. Patrycja Maliszewska kończy bogatą karierę sportową.

Cezary Kaźmierczak, fot. Sylwia Krassowska

Cezary Kaźmierczak [wideo]

prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
22.03.2023

"Na zachodniej Ukrainie wojny nie ma. Tam się w zasadzie relokował cały biznes ze wschodu Ukrainy albo znaczna część biznesu. Tam powoli już można zacząć działać" - mówi Cezary Kaźmierczak.


Błażej Poboży, fot. Sylwia Krassowska

Błażej Poboży [wideo]

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
21.03.2023

- Wiosną nie spodziewamy się większej liczby migrantów. Dzięki zaporze i patrolom Straży Granicznej udaremniane są te nielegalne przekroczenia - mówi Błażej Poboży.

Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

z portalu Energetyka24
20.03.2023

Polska wciąż powinna rozwijać sieć gazowniczą w poszczególnych regionach, bo zapotrzebowanie na gaz w najbliższej dekadzie nie zmniejszy się - ocenia Daniel Czyżewski.

fot. Marcin Gliński

Mirosław Wojciuk i Romuald Rakowski

z zespołu Błękitny Nosorożec
18.03.2023

- W warstwie muzycznej, staramy się, aby każda płyta była w miarę różnorodna. Nie trzymamy się schematów punkowych. Wtrącamy trochę reggae, metalu, chociaż nie jesteśmy kapelą stricte metalową. Po latach można powiedzieć, że mamy taki własny styl - to nie jest tylko post punk albo punk rock - mówią muzycy z zespołu Błękitny Nosorożec.


Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

główny inspektor transportu drogowego
17.03.2023

Trwają masowe kontrole w firmach transportowych. - Sprawdzamy przedsiębiorców z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Poznania, Częstochowy i Wrocławia - wytypowaliśmy firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.03.2023

"Akcje dywersyjne mają to do siebie, że nie bardzo wiemy, kto tego dokonał. Coś wylatuje w powietrze, jest jakiś zamach, ale nie wiemy, kto za tym stoi. Możemy się domyślać, ale bez twardych dowodów trudno też żądać od NATO deklaracji, że wypełni artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego" - mówi prof. Adam Bartnicki.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
16.03.2023

- Jeśli nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli nie pojawi się jakiś czarny łabędź, który nagle zmieni trajektorię naszego codziennego życia, to raczej jest to szczyt inflacji.


fot. Beata Włostowska

Beata Włostowska

nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, laureatka konkursu "Zawodowiec Roku 2022"
15.03.2023

To nauczyciele, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Poznaliśmy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Zawodowiec Roku 2022" w 52 dziedzinach, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wśród nagrodzonych jest nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku - Beata Włostowska.

Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska

Leszek Mironiuk [wideo]

rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2023

"Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć" - mówi Leszek Mironiuk.

Mateusz Marciniak, fot. Joanna Szubzda

Mateusz Marciniak [wideo]

ekspert finansowy
14.03.2023

Raty kredytu będą zamrożone przez 10 lat - to zakłada rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?


płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
13.03.2023

- Targi będą kompleksowym sposobem informowania o Siłach Zbrojnych i dostępnych formach służby wojskowej - mówi płk Jarosław Kowalewski o I Wojskowych Targach Służby i Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura [wideo]

komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej, ekspert portalu Defence24.pl
13.03.2023

"Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe" - mówi Maksymilian Dura.

ks dr. Jan Dohnalik, źródło: parafiamichal.pl

ks. dr Jan Dohnalik

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka
10.03.2023

- To co jest na pewno ważne w tym filmie i co stawia nam pytania - jako tym, którzy się zajmują ochroną dzieci i młodzieży - to, że rzeczywiście redaktor dotarł do niektórych osób skrzywdzonych. To jest zawsze pytanie, czy my robimy wystarczająco, żeby do nich dotrzeć, żeby im pomóc; ale to jest pytanie dla nas, a nie dla Jana Pawła II - mówi ks. dr Jan Dohnalik


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania [wideo]

filozof, etyk
10.03.2023

- Ta cała sprawa, obok wydźwięku moralnego i czysto historycznego, czegoś, co trzeba wyjaśnić, ma też aspekt polityczny i jest wyraźnie rozgrywana politycznie - tak o reakcjach po reportażu na temat Jana Pawła II mówi profesor Kopania.

Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn

pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej
9.03.2023

- Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania Rosji na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców.

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk, fot. Barbara Sokolińska

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk

ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet i z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Białymstoku
8.03.2023

8 marca inauguruje działalność Podlaska Rada Kobiet. W jej skład wejdzie 17 przedstawicielek m.in. świata nauki czy medycyny.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
7.03.2023

"Covid-19 to jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości czy powinniśmy nadal używać określenia Covid-19. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia" - mówił w Radiu Białystok profesor Robert Flisiak.

fot. Marcelina Markowska

Jacek Babiel

doradca i konsultant wyborczy
7.03.2023

- W marketingu politycznym możemy powiedzieć, że staranie się o to, żeby wejść na listę wyborczą, czasami jest związane z walką we własnym środowisku wyborczym czy po prostu w regionie - mówi Jacek Babiel.

fot. Joanna Szubzda

Anna Zdanowicz

psychoterapeutka i psycholożka
6.03.2023

- Może pojawić się poczucie winy, bo ta rodzina, jak mówią mieszkańcy Choroszczy, prezentowała się jako bardzo otwarta, wzorowa, a okazało się, że coś było nie tak - mówi Anna Zdanowicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
6.03.2023

- To już ostatnia zmiana przed tegorocznym egzaminem maturalnym. Zostało stosunkowo niewiele czasu, więc chyba już nie ma sensu wprowadzać dalszych, głębszych zmian - mówi wiceminister.

Michał Osyda, fot. Sylwia Krassowska

Michał Osyda

założyciel formacji OSYDA
4.03.2023

Zadzwonił do mnie Artur Urbanowicz i zapytał, czy byłbym gotów napisać utwór, który ilustrowałby muzycznie jego powieść "Grzesznik". Lubię wyzwania, więc się zgodziłem. Trochę nie miałem wyobrażenia, jak napisać piosenkę o książce, ale po przeczytaniu wersji przed drukiem, miałem już cały utwór w głowie - wspomina Michał Osyda.

Krzysztof Jurgiel, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Jurgiel [wideo]

były minister rolnictwa, europoseł
3.03.2023

- Mamy w magazynach obecnie około 50 proc. zbóż przed sezonem i żeby to sprzedać, to trzeba zmniejszyć koszty. Rząd złożył wniosek do Brukseli o dopłaty.


Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich
2.03.2023

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.

Andrzej Vilk, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Vilk

Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres
2.03.2023

"Jeżeli jest dla nich praca, to cudzoziemcy czują potrzebę przeprowadzenia się do mniejszych ośrodków, mniejszych miast" - mówi Andrzej Vilk z Grupy Progres.

dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda

dr Marek Jedynak [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału IPN
1.03.2023

- Ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki tylko byli w stanie - mówi o Żołnierzach Wyklętych dr Marek Jedynak.


Bartosz Szolc, fot. Barbara Sokolińska

Bartosz Szolc [wideo]

organizator Białostockiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2023

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę, kim byli Żołnierze Wyklęci. Dlatego właśnie 1 marca maszerujemy - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Bartosz Szolc.

źródło: www.bialystok.tvp.pl

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

dyrektor białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej
27.02.2023

"Wiosna w TVP 3 Białystok to przede wszystkim informacje. Stawiamy na informacje lokalne co godzinę. Od godziny 10:30 do 21:30. Chcemy być jak najbliżej naszych widzów" - mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Roman Czepe, fot. Joanna Szubzda

Roman Czepe [wideo]

wicestarosta powiatu białostockiego
27.02.2023

- Liczymy na to, że będzie pochylenie się nad naszym stanowiskiem i wskazanie zapisu, który rzeczywiście budzi kontrowersje - mówi wicestarosta o stanowisku rady powiatu białostockiego ws. Karty LGBT.


Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski, fot. Marcin Gliński

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski

zespół Bad Falcon, laureaci konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
25.02.2023

- Po Niebieskim Mikrofonie jeszcze się nie spotkaliśmy, nie mieliśmy żadnej próby, ale na gorąco rozmawialiśmy o teledysku. Na pewno w planach mamy teledysk do piosenki "Klątwa" - mówił w Radiu Białystok Tomasz Staranowicz z zespołu Bad Falcon.

Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
24.02.2023

- To nie jest wojna o charakterze lokalnym, regionalnym. To jest wojna, która zdeterminuje porządek europejski, z wpływem także na porządek światowy - mówi w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

Marek Ławreszuk, fot. Joanna Szubzda

Marek Ławreszuk

z zespołu Czeremszyna - laureata plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.02.2023

- Ta nagroda była dla nas bardzo dużą niespodzianką. Zespoły, które grają podobną muzykę do nas i będą planowały w przyszłych latach startować w Niebieskim Mikrofonie, niech się nie wahają - warto!


Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

laureat konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
23.02.2023

- Niebieski Mikrofon przede wszystkim daje cenne doświadczenie. Poznałem wielu ciekawych artystów, wiele zespołów, dostałem masę motywacji i zastrzyk finansowy.

prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.02.2023

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski, fot. Sylwia Krassowska

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski

zespół Five Stages of Grief, finaliści 4. edycji konkursu "Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok"
22.02.2023

"To był duży stres, bo jesteśmy młodym zespołem, za nami dopiero drugi konkurs, ale nikt nie chciał zawieść. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy Niebieski Mikrofon" - mówi Michał Babik.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok