Radio Białystok | Gość | Marcin Wiącek [wideo] - Rzecznik Praw Obywatelskich

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich

2.03.2023, 08:00, akt. 10:17

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.

Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski
Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski


0:00
0:00
Z Marcinem Wiąckiem rozmawia Michał Buraczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

W Polskim Radiu Białystok wracamy do sprawy Daniela Kasprzyka z Łomży, który w ubiegłym tygodniu wywalczył od Skarbu Państwa zadośćuczynienie za niesłuszne aresztowanie. Wcześniej został on prawomocnie uniewinniony od zarzutu molestowania nieletniej, która w sądzie zmieniła obciążające zeznania. Po postawieniu zarzutów w 2019 roku mężczyzna spędził kilka miesięcy w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. W procesie o zadośćuczynienie miał mówić o traumatycznych przeżyciach z aresztu, m.in. o gwałtach i poważnych pobiciach.  

O tej sprawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem rozmawia Michał Buraczewski.Michał Buraczewski: Czy w pańskiej ocenie organy państwa mogły celowo narazić Daniela Kasprzyka na samosąd ze strony więźniów?Marcin Wiącek: Nie mogę kierować się założeniem, że organy państwa celowo naruszają prawo. Natomiast jeżeli pan Daniel Kasprzyk chciałby skontaktować się ze specjalistami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, to zachęcam do złożenia skargi, kiedy to moglibyśmy wyjaśnić wszystkie te kwestie i zweryfikować tę sprawę. Z relacji wynika, że to było niedopuszczalne, to było nieludzkie i nie powinny mieć miejsca tego typu sytuacje. Rolą rzecznika, rolą moich współpracowników, jest pomoc w tym zakresie, wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli pan Daniel Kasprzyk zwróci się do nas z odpowiednim wnioskiem, to podejmiemy postępowanie. Kto w Polsce decyduje o tym, w jakich warunkach przebywa osoba aresztowana, wobec której nie zapadł jeszcze jakikolwiek wyrok?To są przede wszystkim przepisy odpowiednich aktów prawnych kodeksu karnego wykonawczego, rozporządzeń wydanych na podstawie tego aktu, jak również regulaminów funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych. Niestety, warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od warunków, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają, aby to było trzy metry kwadratowe na osobę. To są warunki, które często nie pozwalają funkcjonować w odpowiedni sposób. Podkreślmy, że w przypadku osób tymczasowo aresztowanych mamy do czynienia z człowiekiem objętym domniemaniem niewinności, który w świetle prawa nie jest przestępcą, nie jest osobą skazaną. Właśnie za niesłuszny areszt Daniel Kasprzyk ma otrzymać 350 tysięcy złotych zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, czyli zapłacimy za to wszyscy. Czy w Polsce istnieje jakiś mechanizm, który by pozwolił pociągnąć do odpowiedzialności właśnie te osoby, które zadecydowały, że Daniel Kasprzyk przebywał w takich, a nie innych warunkach?Jeżeli doszło tu do naruszenia prawa, to oczywiście. To jest sprawa, która powinna być wyjaśniona w postępowaniu przygotowawczym i potem ewentualnie w postępowaniu przed sądem karnym. Mógłbym się wypowiedzieć w tej sprawie, ale w momencie, w którym poznałbym szczegóły. W każdym razie, jeżeli w tym przypadku mieliśmy do czynienia z przekroczeniem kompetencji czy z naruszeniem prawa, to jak najbardziej to powinno być przedmiotem wyjaśnienia przez prokuraturę. Czy osoba aresztowana, podejrzewana o przestępstwo pedofilii powinna trafiać do takiej, a nie innej celi? Służba więzienna i funkcjonariusze pracujący w konkretnej instytucji powinni ustalić, czy umieszczenie określonej osoby w określonym towarzystwie, czy w celi, będzie stanowiło zagrożenie dla ich życia i zdrowia. I to bez wątpienia powinno być ustalone. Jeżeli są poszlaki świadczące o tym, że umieszczenie człowieka z konkretnymi innymi aresztantami, czy np. w celi niemonitorowanej mogłoby prowadzić do narażenia jego życia i zdrowia, to nie powinno to mieć miejsca. Czy ta sprawa może świadczyć o jakichś systemowych brakach, jeżeli chodzi o prawo, które reguluje właśnie tego typu postępowania?O tej sprawie mógłbym się wypowiedzieć, gdybym znał jej szczegóły. Podkreślam, nie jest to sprawa, która w tej chwili toczy się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli takie postępowanie byłoby przez nas podjęte, to wówczas moglibyśmy uzyskać wyjaśnienia od wszystkich instytucji zaangażowanych w tę sprawę. Zmieniając temat, ale nawiązując też do zmian w prawie. Pański zastępca prof. Wojciech Brzozowski domaga się zmian, jeżeli chodzi o traktowanie migrantów na granicy z Białorusią. Czy pan również ma uwagi co do działań służb na polsko-białoruskiej granicy? Od początku, kiedy objąłem urząd rzecznika i kiedy pojawił się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, wskazywałem, że uchodźców, którzy są przepychani na terytorium Polski z Białorusi, należy traktować w sposób zgodny ze standardami przyjętymi w Europie, unijnymi standardami prawa uchodźczego, wyrażonymi również w Konwencji Genewskiej prawa uchodźców, których Polska jest stroną. W drugiej połowie 2021 roku wprowadzono do polskiego prawa procedurę tzw. push-backu, czyli możliwość zawrócenia człowieka z powrotem do granicy bez wyjaśnienia jego sytuacji, bez procedury, bez decyzji. 

I to jest w moim przekonaniu, w przekonaniu urzędu rzecznika naruszenie Konstytucji, prawa europejskiego i Konwencji Genewskiej. Z tego powodu, że każdego człowieka, który nielegalnie przebywa na terytorium Polski, można przekazać do innego kraju, można go usunąć z terytorium Polski, ale powinno to się odbyć w odpowiedniej procedurze pozwalającej na wysłuchanie takiego człowieka, ustalenie jego sytuacji prawnej, ustalenie, czy on nie ubiega się o status uchodźcy, o ochronę międzynarodową z innych względów, np. z przyczyn humanitarnych, i dopiero w takiej procedurze, poprzedzonej stosowną decyzją, można człowieka wydalić z terytorium Polski, a nie bez jakiejkolwiek procedury. Push-back jest procedurą, która nie spełnia tego standardu i dlatego uważam, że powinno dojść do uchylenia przepisów, którymi wprowadzono tę procedurę. Straż Graniczna utrzymuje, że procedurze push-backu są poddawani ci imigranci, którzy nie chcą zostać objęci ochroną w Polsce, bo chcą dostać się do Niemiec i tam uzyskać taką ochronę.Sytuacja każdego człowieka powinna być indywidualnie określona. Nawet jeżeli ktoś nie poszukuje statusu uchodźcy, czyli nie składa wniosku o status uchodźcy, to względy humanitarne nakazują jednak, aby taka osoba była poddana odpowiednim postępowaniu. To należy wyjaśnić. Niezależnie od tego, czy ktoś składa wniosek o status uchodźcy, czy ktoś nie składa wniosku o status uchodźcy, każdego człowieka, nawet nielegalnie przebywającego na terytorium Polski, jesteśmy obowiązani traktować w pewnych procedurach przyjętych przez standardy prawa uchodźczego. Push-back nie należy do tych standardów. 

Niezależnie od tego, co dany człowiek chce od polskiej władzy, to powinno to znaleźć odzwierciedlenie w procedurze, a nie w tego typu czynnościach, do jakich prowadzi push-back. Zdaję sobie z tego sprawę, że przepisy określające te rozwiązania one obowiązują, ale dlatego apeluję o to, aby te przepisy uchylić. Już mamy orzeczenia sądów, w szczególności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który stwierdził, że ta procedura jest naruszeniem Konstytucji i prawa międzynarodowego. Wszystko wskazuje na to, coraz więcej głosów mamy potwierdzających nasze stanowisko. Zapewne niedługo pojawi się wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ osoby, które były poddane push-backom, również wystąpiły ze skargami do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Miejmy nadzieję, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy się uspokoi, a tematem poszanowania praw człowieka w naszym kraju w ogóle nie będziemy musieli się zajmować. Dziękuję za rozmowę. 


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Koncert live - Żurkowski

REKLAMA
Plum Ekiden

REKLAMA
Nie Teatr Letnie granie: Austin Miller & Amanda Esposito

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
Wojciech Strzałkowski, fot. Marcin Gliński

Wojciech Strzałkowski

przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
19.06.2024

Środa (19.06) była dniem pełnym wydarzeń w Jagiellonii Białystok. Po losowaniu w Nyonie poznała potencjalnego rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów, zakontraktowała nowych piłkarzy i rozpoczęła przygotowania do walki w ekstraklasie i w europejskich pucharach. Między innymi te wydarzenia na antenie Polskiego Radia Białystok w czwartek (20.06) o 8:10 skomentuje Wojciech Strzałkowski.

dr Marek Jedynak, fot. Barbara Sokolińska

dr Marek Jedynak

dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
19.06.2024

Zbliża się XV jubileuszowa edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów - instytucje, organizacje i osoby.

Jacek Dobrzyński, źródło: archiwum prywatne

Jacek Dobrzyński [wideo]

rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych
19.06.2024

- Żołnierz czy funkcjonariusz musi wiedzieć, że państwo za nim stoi i daje mu takie narzędzia, które są niezbędne do tego, żeby mógł skutecznie strzec naszej wschodniej granicy - mówi Jacek Dobrzyński.


Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
18.06.2024

Charytatywna sztafeta maratońska Plum Ekiden to przede wszystkim integracja, która jest ważniejsza od rywalizacji, to dobra zabawa w aktywny, sportowy sposób. To przyciąga uczestników najbardziej - mówi Grzegorz Kuczyński.

Iwona Kulesza-Woroniecka, fot. Joanna Szubzda

Iwona Kulesza-Woroniecka [wideo]

wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem
17.06.2024

Wzrost płacy minimalnej. - Pracodawcy nie mogą używać argumentu, że ich na to nie stać, dlatego że wszystkie dane poświadczają wzrost gospodarczy, a skoro jest wzrost gospodarczy i skoro zyski pracodawców są wyższe, to wypadałoby się tymi zyskami podzielić z pracownikami - mówi wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem.

Adrian Siemieniec, fot. Sylwia Krassowska

Adrian Siemieniec [wideo]

trener Jagiellonii Białystok
16.06.2024

- Zobaczymy, co nam los przydzieli. Na pewno nie zejdziemy ze swojej drogi, nie zmienimy swojej tożsamości. Niezależnie od tego, z kim będziemy grali, będziemy chcieli grać na swoich warunkach - mówi Adrian Siemieniec.


prof. Michał Żmihorski, screen z rozmowy

prof. Michał Żmihorski [wideo]

dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
13.06.2024

- Te dwa interesy, czyli obronność kraju i interesy przyrodnicze są zbieżne. Jeżeli pomyślimy o zredukowaniu zagęszczenia dróg, o unaturalnieniu lasów, to są to czynniki, które wpływają pozytywnie zarówno na obronność, jak i mają bardzo pozytywny wpływ na przyrodnicze walory tych ekosystemów - mówi prof. Michał Żmihorski

gen. Sławomir Klekotka, fot. Joanna Szubzda

gen. Sławomir Klekotka [wideo]

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.06.2024

- Na pewno żadnych utrudnień dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem strefy buforowej nie przewidujemy. Chciałbym też podkreślić, że w chwili obecnej całe niebezpieczeństwo, które jest, koncentruje się wyłącznie na granicy. Poza tą strefą jest bezpiecznie, więc można śmiało na Podlasiu wypoczywać - podkreśla komendant POSG.

Mariusz Madejczyk, fot. Piotr Pietruczuk

Mariusz Madejczyk

zastępca dyrektora NASK
12.06.2024

Celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców województwa podlaskiego, między innymi poprzez działania edukacyjne – w tym organizację konferencji - mówi Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody ds. cyberbezpieczeństwa.


prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Barbara Sokolińska

prof. Marta Kosior-Kazberuk [wideo]

rektor Politechniki Białostockiej
11.06.2024

"Trzeba będzie młodych ludzi przekonać, żeby wybrali - jeżeli chodzi o studiowanie - właśnie Politechnikę Białostocką. Dlatego też stale modernizujemy naszą ofertę edukacyjną" - mówiła w Polskim Radiu Białystok prof. Marta Kosior-Kazberuk.

prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

- Musimy pamiętać o swoich żołnierzach i pomagać im, jak tylko możemy - mówi prof. Adam Bartnicki.

dr Sławomir Bartnicki, fot. Marcin Gliński

dr Sławomir Bartnicki

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

W województwie podlaskim, tworzącym w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeden okręg z Warmią i Mazurami - zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 42 proc. głosów. W skali całego okręgu nr 3 lepszy wynik miała jednak Koalicja Obywatelska. Mandaty zdobyli Jacek Protas (KO) i Maciej Wąsik (PiS).


dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.06.2024

- Tutaj nie było takich nazwisk, które byłyby jakoś wyjątkowo elektryzujące. Poza dosłownie kilkoma wyjątkami - komentuje wyniki wyborów do Europarlamentu dr Maciej Białous.

Klaudia Rosińska, źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Klaudia Rosińska

specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji
7.06.2024

- Trzeba być czujnym, bo dezinformacje, fake newsy czy manipulacje mogą zaburzyć nasze decyzje wyborcze - mówi specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska.

Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
6.06.2024

- Granica jest święta i ona ma być bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Jacek Brzozowski.


Jarosław Galej, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Galej

kandydat Komitetu Wyborczego Normalny Kraj do Parlamentu Europejskiego
6.06.2024

To ostatnia z cyklu rozmów w Polskim Radiu Białystok z kandydatami do Europarlamentu z okręgu nr 3, który obejmuje województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W czwartek (6.06) - zgodnie z kolejnością list wyborczych na kartach do głosowania - komitet nr 8 - Komitet Wyborczy Normalny Kraj.

kpt. Marcin Burzyński, fot. Sylwia Krassowska

kpt. Marcin Burzyński [wideo]

oficer wychowawczy 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku
5.06.2024

- Rezerwy są potrzebne. Im więcej przeszkolonych ludzi, którzy po prostu wiedzą, z czym mogą mieć do czynienia, potrafią posługiwać się podstawową bronią, reagować na alarmy i po prostu być przygotowanym na wszelkie zagrożenia, tym lepiej - mówi kpt. Marcin Burzyński.

Adam Andruszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Andruszkiewicz

poseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego
5.06.2024

- Zawsze polityk pracuje na to, żeby być docenionym przez wyborców, żeby mieszkańcy postawili przy naszym nazwisku "krzyżyk". Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali jako formacja te wybory - mówi Adam Andruszkiewicz.


Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
5.06.2024

Kompletnie zbędną czynnością nazywa wicemarszałek Senatu wprowadzenie strefy z zakazem przebywania przy granicy z Białorusią. - Czas najwyższy nie traktować tej sprawy biało-czarno, że przez granicę idą źli albo dobrzy. Można dbać o bezpieczeństwo, szczelność granic, ale trzeba mieć na uwadze aspekt humanitarny - podkreśla.

Edyta Kondzior, fot. Marcin Gliński

Edyta Kondzior

kandydatka Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego
4.06.2024

- Uważam, że Unia Europejska powinna mieć własne siły wojskowe - mówi Edyta Kondzior.

Andrzej Skiepko, fot. Marcin Gliński

Andrzej Skiepko [wideo]

starosta hajnowski
3.06.2024

- W imieniu samorządowców wystosowaliśmy pismo do pana premiera, aby jednak skorygował te plany, które przewidywały bardzo dużą strefę buforową przy granicy - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta hajnowski Andrzej Skiepko.


Tomasz Frankowski, fot. Joanna Szubzda

Tomasz Frankowski

europoseł, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego
3.06.2024

- Bezpieczeństwo i obrona polskiej granicy jest tym samym, co bezpieczeństwo i obrona granicy całej Unii Europejskiej - mówi Tomasz Frankowski.

Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
3.06.2024

- Z perspektywy czasu uważam, że stan wyjątkowy w 2021 roku zdał egzamin. Mam nadzieję, że dzisiaj ta strefa buforowa też pomoże w walce z nielegalną migracją i w zarządzaniu kryzysem - mówi Jacek Słoma.

Taras Romanczuk, fot. Joanna Szubzda

Taras Romanczuk

piłkarz Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski
2.06.2024

- Cieszę się z tego, że trener Probierz docenił moją pracę w tym sezonie - mówi Taras Romanczuk.


Agnieszka Czarkowska, fot. Marcin Gliński

Agnieszka Czarkowska

kierownik Redakcji Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Białystok
2.06.2024

To będzie prawdziwe święto, wypełnione drobiazgowym słuchaniem wybranych reportaży. W poniedziałek (3.06) zaczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Reportażu Radiowego w Tykocinie, które od kilkudziesięciu lat organizuje Polskie Radio Białystok.

Miłosz Kuziemka, fot. Barbara Sokolińska

Miłosz Kuziemka

lider Komitetu Wyborczego Polexit z okręgu nr 3
31.05.2024

- Jesteśmy w takim punkcie, że kończy nam się możliwość wetowania. Sam proces weto jest już podważany, a za chwilę będzie nielegalny. Skończy się to takim status quo, że nigdy nie będziemy w stanie wyjście z Unii Europejskiej - mówi Miłosz Kuziemka.

Prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński, źródło: PRB/Kazimierz Adamczewski-Uniwersytet Zielonogórski

prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński

z Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

Twórcza resocjalizacja z arteterapią to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów-pedagogów. Od września taki kierunek będzie na Uniwersytecie w Białymstoku.


dr Katarzyna Siemion, fot. Barbara Sokolińska

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

- Zastrzeżenie numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości - mówiła w Polskim Radiu Białystok dr Katarzyna Siemion.

Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła [wideo]

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.05.2024

"Tarcza Wschód przyczyni się do uszczelnienia granicy" - mówił w Polskim Radiu Białystok gen. Wiesław Kukuła.

fot. Piotr Pietruczuk

Rafał Kosno

Kandydat z listy Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie
29.05.2024

"Osoby działające społecznie też powinny mieć szansę uczestnictwa w życiu politycznym. W polityce też przydałyby się nowe twarze" - mówi Rafał Kosno.


fot. Dominik Lubowicki

Karol Kiciński

Kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego
28.05.2024

- Moje hasło to jest "Polak w Polsce gospodarzem" - mówił w Polskim Radiu Białystok Karol Kiciński.

Krzysztof Jurgiel, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł PiS
28.05.2024

- Szczególnie poseł Jacek Sasin, ponieważ nieudolnie prowadził negocjacje i doprowadził do tego, że PiS nie ma władzy w województwie podlaskim, to szukał tzw. kozła ofiarnego. Czuję się zniesławiony i pomówiony - mówi Krzysztof Jurgiel.

Stefan Krajewski, fot. Piotr Pietruczuk

Stefan Krajewski

poseł, wiceminister rolnictwa, kandydat Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego
27.05.2024

"Dzisiaj w Unii Europejskiej trzeba przywrócić normalność i zasady zdrowego rozsądku" - mówi Stefan Krajewski.


Wojciech Strzałkowski, fot. Marcin Gliński

Wojciech Strzałkowski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
27.05.2024

"Przez chwilę mi łzy popłynęły, ale więcej było tej radości. Można powiedzieć, że całe życie czeka się na takie wydarzenie, wymarzone, nawet wymodlone, bo przecież nasi kibice śpiewali: "Słuchaj Jezu, jak cię błaga lud, z Jagiellonii mistrza Polski zrób". I w końcu mamy to zwycięstwo." - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok Wojciech Strzałkowski.

fot. Sylwia Krassowska

Magdalena Cielecka

aktorka
26.05.2024

- Sztuka jest nośnikiem przeżyć, które mogą nas oderwać od nas samych, a przez to zreinterpretować nasze własne problemy i życie. Wierzę w to, że sztuka może zmieniać - mówi Magdalena Cielecka.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Barbara Sokolińska

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
24.05.2024

- Myślę, że mecz z Wartą Poznań byłby w stanie przyciągnąć na trybuny 40 tysięcy osób - mówił w Polskim Radiu Białystok Wojciech Pertkiewicz.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok