Radio Białystok | Gość | Stanisław Żaryn - pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej

Stanisław Żaryn

pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej

9.03.2023, 08:20, akt. 12:40

- Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania Rosji na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców.

Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl
Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl


0:00
0:00
Ze Stanisławem Żarynem rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Rosja prowadzi wojnę nie tylko na Ukrainie. Trwa też walka, między innymi przeciwko Polsce, w przestrzeni informacyjnej.

Z pełnomocnikiem rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej Stanisławem Żarynem rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Na czym skupia się teraz rosyjska propaganda w polskim internecie?


Stanisław Żaryn: Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców. Ten motyw widzimy od samego początku tej pełnoskalowej inwazji jako coś, na czym Rosjanom głównie zależy. Choć ostatnie tygodnie to raczej wzrost innego rodzaju działań, które mają przekonywać, że Rosja jest ofiarą jakiegoś wielkiego spisku międzynarodowego świata Zachodu, który jest czymś, co zagraża de facto Rosji. To jest oczywiście wątek głównie kolportowany dla samych Rosjan, ale i w polskiej przestrzeni informacyjnej widać tego różne odblaski.


Jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie i próbę ich zepsucia przez propagandę rosyjską, to czy pojawiły się jakieś nowe hasła, czy są to wciąż próby grania na trudnych relacjach historycznych lub próby podburzania Polaków przeciwko uchodźcom wojennym z Ukrainy?


Te wątki są właściwie takie same od czasu wybuchu tej wojny. To, co może jest istotne, to podchwytywanie różnych wątków, które są bieżącą agendą - wykorzystywanie na przykład wizyt polskich przywódców politycznych na Ukrainie, po to, żeby przy tej okazji kolportować różne tezy oparte na temacie rzezi wołyńskiej, różnego rodzaju manipulowanie wizytami też po to, żeby pokazać, co jest dosyć kuriozalne, że ta wojna to jest jeden wielki wymysł i teatr, bo np. prezydent Duda nie odwiedzałby tak często Ukrainy, gdyby tam naprawdę trwała wojna. To są również przekazy rosyjskiej propagandy.


Panie ministrze, co z ludźmi, którzy w przestrzeni publicznej powielają tego typu treści? Są osoby, nie używając nazwisk, znane w internecie, nawet z tytułami naukowymi, ba, nawet z mandatami poselskimi, które jeden do jednego powielają rosyjską propagandę. I są w zasadzie bezkarne.


Na pewno jest to pole do działań związanych z edukacją. W moim biurze na razie skupiamy się na profilaktyce i edukowaniu społeczeństwa po to, żeby ono samo oceniło, czy osoby sprawujące funkcje publiczne powinny kolportowane takie czy inne tezy i jakie to może mieć konsekwencje dla Polski. Musimy również szukać pewnego rodzaju mechanizmów, które mogą w sposób być może bardziej jednoznaczny pozwalać na wkroczenie w tego typu działalność propagandową.

To, co mogę powiedzieć i czym się zajmujemy, to działania służb specjalnych, które w gąszczu różnych osób i podmiotów, które zajmują się kolportowaniem takich tez, wyłapują i wyszukują tych, którzy robią to na zlecenie rosyjskich czy białoruskich służb specjalnych. Mieliśmy kilka takich przykładów, gdzie polskie służby albo zatrzymywały właśnie współpracowników wywiadów obcych, którzy byli zadaniowani również w obszarze siania dezinformacji, bądź też podejmowaliśmy jako państwo decyzje o wydaleniu różnego rodzaju cudzoziemców po to, żeby takich działań nie prowadzili.

Tutaj jest wielkie zadanie nie tylko przed Polską, ale przed wieloma państwami demokratycznymi Zachodu, żeby szukać rozwiązań, być może częściowo penalizujących tego typu działalność informacyjną.


Z jednej strony mamy wolność słowa, z drugiej żyjemy jednak w warunkach - jakby nie patrzeć - wojennych. Może jednak należałoby jakoś usystematyzować ustawowo karanie oczywistych przypadków powielania rosyjskiej narracji?


U mnie w biurze analizujemy różnego rodzaju pomysły. Zastanawiamy się, jakiego rodzaju propozycje warto byłoby sformalizować i ubrać w jakiś projekt ustawy. Natomiast stąpamy tutaj po bardzo wrażliwej materii i znalezienie dobrego rozwiązania prawnego, które by sankcjonowało wykraczanie poza wolność słowa bądź też złe wykorzystywanie wolności słowa, jest czymś, co jest koniecznością, bo nie możemy być naiwni, nie możemy nie widzieć tego, co się dzieje, ale z drugiej strony jest to wielkie zadanie i potrzebna jest niezwykła delikatność, żeby dobrze takie przepisy napisać. Stąd, jak mówię, jesteśmy dopiero na początku tej drogi.


Czy są sygnały ze strony rządu, że jest on otwarty na tego typu inicjatywę?


Nie mamy żadnych sygnałów ani rozmów. Na razie prowadzimy różne wewnętrzne  analizy u mnie w zespole i zobaczymy, do czego nas doprowadzi ten pierwszy etap. Dopiero później będziemy mogli się zastanawiać nad jakimiś konkretnymi rozmowami politycznymi.


90, 80, 130 osób dziennie przekracza w ostatnich dniach granicę polsko-białoruską. Jak tutaj będzie kształtować się w najbliższym czasie sytuacja? Z jednej strony zabezpieczenie granicy utrudni nielegalne przekraczanie. Kończy się budowa zapory elektronicznej. Z drugiej strony pogoda będzie temu coraz bardziej sprzyjać.


Zgadzam się z charakterem pewnych czynników, które pan nakreślił. Z jednej strony już widzimy większe zainteresowanie w różnych państwach, które są rezerwuarem migrantów, głównie z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. Widać ewidentnie większe zainteresowanie ruchem migracyjnym. To na pewno z czasem, kiedy pogoda będzie się poprawiała, będzie trend wzrostowy.


A w czym to się przejawia? Częstszymi lotami do Mińska czy do Rosji?


Nie. Na razie widzimy raczej większą aktywność tych podmiotów, które albo prowadzą działania promocyjne związane z tym szlakiem migracyjnym przez Białoruś i Rosję, albo aktywność w mediach społecznościowych, która pokazuje, że zainteresowanie tym ruchem jest zdecydowanie napędzane w ostatnim czasie. I oczywiście warunki pogodowe będą sprzyjały temu trendowi.

Mamy świadomość, że tu wiele będzie zależało od decyzji politycznych, które będą zapadać w Rosji. Przypomnę, że to w tej chwili Rosja jest głównym hubem transportowym dla tych cudzoziemców, którzy znajdują się na granicy białorusko-polskiej. I to jest zdecydowanie czynnik, który trzeba brać pod uwagę. Jeżeli Rosji będzie się opłacało zwiększyć ruch na naszej granicy, to takie próby i decyzje będą podejmowane.


Z drugiej strony kończy się budowa zabezpieczeń elektronicznych na granicy. Jest ona coraz lepiej strzeżona.


Oczywiście to jest czynnik, który był kluczowy, jeżeli chodzi o zatrzymanie tej wielkiej fali, z którą mierzyliśmy się w 2021 r. Przypomnę, że to, co dzisiaj jest odnotowywane, to jest coś, co nadal niepokoi, ale mówimy o skali dużo, dużo mniejszej niż w 2021. Granica jest więc dobrze strzeżona. Bariery fizyczne i elektroniczna będą pełniły swoje funkcje i będą realnie pomagały zatrzymać ten potok cudzoziemców. Ale nie mam złudzeń, to nie jest koniec tej operacji hybrydowej. Ona na pewno będzie kontynuowana.


W 2021 roku w listopadzie ze względu na kryzys graniczny i jego eskalację przez Białoruś zamknięto przejście w Kuźnicy. Ostatnio ze względu m.in. na skazanie Andrzeja Poczobuta zamknięto przejście w Bobrownikach. Jak widać, chyba jednak Białorusinów to nie przekonało do zmiany swojej perspektywy, do zmiany prowadzenia polityki. Ostatnio wyroki usłyszeli Paweł Łatuszka i Swietłana Cichanouska.


Niestety widzimy, że Białoruś jest nadal na kursie wrogości wobec Polski i polskości. Widzimy rzeczywiście wyraźnie, że utrzymuje się taki prowokacyjny sposób działania, bardzo eskalujący relacje polsko-białoruskie. To, co wciąż robi Mińsk, to zaognianie tego typu działań.

Poza tymi wyrokami, o których pan wspomniał, mieliśmy i mamy wciąż niestety przykłady dewastacji różnych ważnych miejsc związanych z polskością na Białorusi. Ostatnio odnotowaliśmy zniszczenie fresków w kościele na Białorusi. To jest wszystko działanie eskalacyjne, prowokacyjne. Mamy tego świadomość i jeżeli będą takie decyzje i taka konieczność, Polska będzie podejmowała kolejne działania, które mają osłabiać możliwości funkcjonowania reżimu Aleksandra Łukaszenki.


Co jeszcze mamy wśród tych instrumentów, które mają wpływać na Białoruś?


Mamy bardzo duże możliwości oddziaływania na sankcje szeroko pojętego Zachodu. Mamy własne możliwości sankcyjne. Mogą zapaść różne decyzje dotyczące funkcjonowania naszej granicy z Białorusią. Ale o decyzjach będzie rząd informował wtedy, kiedy one zapadną. Na pewno to nie jest tak, że jesteśmy bezradni i tylko się przyglądamy. Różne działania na bazie dyplomacji, różne działania na bazie pewnego miękkiego oddziaływania też trwają.


| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Jawor – u źródeł kultury

REKLAMA
NieTeatr ZALIA

REKLAMA
OiFP DYPTYK WIELKANOCNY: VIA CRUCIS/CAVALLERIA RUSTICANA
Dariusz Budrowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Budrowski [wideo]

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
24.03.2023

- Pieniądze z nowego unijnego budżetu są dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania. To nie oznacza, że inicjatywy muszą się opierać na oryginalnych pomysłach, muszą być jedynie nowością w ich firmach.

Patrycja Maliszewska, fot. Sylwia Krassowska

Patrycja Maliszewska [wideo]

zawodniczka Juvenii Białystok i reprezentantka Polski w short tracku
23.03.2023

Przez wiele lat była łyżwiarką Juvenii Białystok i reprezentowała Polskę na najważniejszych imprezach w short tracku. Patrycja Maliszewska kończy bogatą karierę sportową.

Cezary Kaźmierczak, fot. Sylwia Krassowska

Cezary Kaźmierczak [wideo]

prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
22.03.2023

"Na zachodniej Ukrainie wojny nie ma. Tam się w zasadzie relokował cały biznes ze wschodu Ukrainy albo znaczna część biznesu. Tam powoli już można zacząć działać" - mówi Cezary Kaźmierczak.


Błażej Poboży, fot. Sylwia Krassowska

Błażej Poboży [wideo]

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
21.03.2023

- Wiosną nie spodziewamy się większej liczby migrantów. Dzięki zaporze i patrolom Straży Granicznej udaremniane są te nielegalne przekroczenia - mówi Błażej Poboży.

Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

z portalu Energetyka24
20.03.2023

Polska wciąż powinna rozwijać sieć gazowniczą w poszczególnych regionach, bo zapotrzebowanie na gaz w najbliższej dekadzie nie zmniejszy się - ocenia Daniel Czyżewski.

fot. Marcin Gliński

Mirosław Wojciuk i Romuald Rakowski

z zespołu Błękitny Nosorożec
18.03.2023

- W warstwie muzycznej, staramy się, aby każda płyta była w miarę różnorodna. Nie trzymamy się schematów punkowych. Wtrącamy trochę reggae, metalu, chociaż nie jesteśmy kapelą stricte metalową. Po latach można powiedzieć, że mamy taki własny styl - to nie jest tylko post punk albo punk rock - mówią muzycy z zespołu Błękitny Nosorożec.


Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

główny inspektor transportu drogowego
17.03.2023

Trwają masowe kontrole w firmach transportowych. - Sprawdzamy przedsiębiorców z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Poznania, Częstochowy i Wrocławia - wytypowaliśmy firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.03.2023

"Akcje dywersyjne mają to do siebie, że nie bardzo wiemy, kto tego dokonał. Coś wylatuje w powietrze, jest jakiś zamach, ale nie wiemy, kto za tym stoi. Możemy się domyślać, ale bez twardych dowodów trudno też żądać od NATO deklaracji, że wypełni artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego" - mówi prof. Adam Bartnicki.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
16.03.2023

- Jeśli nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli nie pojawi się jakiś czarny łabędź, który nagle zmieni trajektorię naszego codziennego życia, to raczej jest to szczyt inflacji.


fot. Beata Włostowska

Beata Włostowska

nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, laureatka konkursu "Zawodowiec Roku 2022"
15.03.2023

To nauczyciele, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Poznaliśmy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Zawodowiec Roku 2022" w 52 dziedzinach, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wśród nagrodzonych jest nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku - Beata Włostowska.

Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska

Leszek Mironiuk [wideo]

rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2023

"Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć" - mówi Leszek Mironiuk.

Mateusz Marciniak, fot. Joanna Szubzda

Mateusz Marciniak [wideo]

ekspert finansowy
14.03.2023

Raty kredytu będą zamrożone przez 10 lat - to zakłada rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?


płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
13.03.2023

- Targi będą kompleksowym sposobem informowania o Siłach Zbrojnych i dostępnych formach służby wojskowej - mówi płk Jarosław Kowalewski o I Wojskowych Targach Służby i Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura [wideo]

komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej, ekspert portalu Defence24.pl
13.03.2023

"Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe" - mówi Maksymilian Dura.

ks dr. Jan Dohnalik, źródło: parafiamichal.pl

ks. dr Jan Dohnalik

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka
10.03.2023

- To co jest na pewno ważne w tym filmie i co stawia nam pytania - jako tym, którzy się zajmują ochroną dzieci i młodzieży - to, że rzeczywiście redaktor dotarł do niektórych osób skrzywdzonych. To jest zawsze pytanie, czy my robimy wystarczająco, żeby do nich dotrzeć, żeby im pomóc; ale to jest pytanie dla nas, a nie dla Jana Pawła II - mówi ks. dr Jan Dohnalik


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania [wideo]

filozof, etyk
10.03.2023

- Ta cała sprawa, obok wydźwięku moralnego i czysto historycznego, czegoś, co trzeba wyjaśnić, ma też aspekt polityczny i jest wyraźnie rozgrywana politycznie - tak o reakcjach po reportażu na temat Jana Pawła II mówi profesor Kopania.

Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn

pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej
9.03.2023

- Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania Rosji na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców.

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk, fot. Barbara Sokolińska

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk

ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet i z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Białymstoku
8.03.2023

8 marca inauguruje działalność Podlaska Rada Kobiet. W jej skład wejdzie 17 przedstawicielek m.in. świata nauki czy medycyny.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
7.03.2023

"Covid-19 to jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości czy powinniśmy nadal używać określenia Covid-19. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia" - mówił w Radiu Białystok profesor Robert Flisiak.

fot. Marcelina Markowska

Jacek Babiel

doradca i konsultant wyborczy
7.03.2023

- W marketingu politycznym możemy powiedzieć, że staranie się o to, żeby wejść na listę wyborczą, czasami jest związane z walką we własnym środowisku wyborczym czy po prostu w regionie - mówi Jacek Babiel.

fot. Joanna Szubzda

Anna Zdanowicz

psychoterapeutka i psycholożka
6.03.2023

- Może pojawić się poczucie winy, bo ta rodzina, jak mówią mieszkańcy Choroszczy, prezentowała się jako bardzo otwarta, wzorowa, a okazało się, że coś było nie tak - mówi Anna Zdanowicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
6.03.2023

- To już ostatnia zmiana przed tegorocznym egzaminem maturalnym. Zostało stosunkowo niewiele czasu, więc chyba już nie ma sensu wprowadzać dalszych, głębszych zmian - mówi wiceminister.

Michał Osyda, fot. Sylwia Krassowska

Michał Osyda

założyciel formacji OSYDA
4.03.2023

Zadzwonił do mnie Artur Urbanowicz i zapytał, czy byłbym gotów napisać utwór, który ilustrowałby muzycznie jego powieść "Grzesznik". Lubię wyzwania, więc się zgodziłem. Trochę nie miałem wyobrażenia, jak napisać piosenkę o książce, ale po przeczytaniu wersji przed drukiem, miałem już cały utwór w głowie - wspomina Michał Osyda.

Krzysztof Jurgiel, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Jurgiel [wideo]

były minister rolnictwa, europoseł
3.03.2023

- Mamy w magazynach obecnie około 50 proc. zbóż przed sezonem i żeby to sprzedać, to trzeba zmniejszyć koszty. Rząd złożył wniosek do Brukseli o dopłaty.


Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich
2.03.2023

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.

Andrzej Vilk, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Vilk

Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres
2.03.2023

"Jeżeli jest dla nich praca, to cudzoziemcy czują potrzebę przeprowadzenia się do mniejszych ośrodków, mniejszych miast" - mówi Andrzej Vilk z Grupy Progres.

dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda

dr Marek Jedynak [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału IPN
1.03.2023

- Ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki tylko byli w stanie - mówi o Żołnierzach Wyklętych dr Marek Jedynak.


Bartosz Szolc, fot. Barbara Sokolińska

Bartosz Szolc [wideo]

organizator Białostockiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2023

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę, kim byli Żołnierze Wyklęci. Dlatego właśnie 1 marca maszerujemy - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Bartosz Szolc.

źródło: www.bialystok.tvp.pl

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

dyrektor białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej
27.02.2023

"Wiosna w TVP 3 Białystok to przede wszystkim informacje. Stawiamy na informacje lokalne co godzinę. Od godziny 10:30 do 21:30. Chcemy być jak najbliżej naszych widzów" - mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Roman Czepe, fot. Joanna Szubzda

Roman Czepe [wideo]

wicestarosta powiatu białostockiego
27.02.2023

- Liczymy na to, że będzie pochylenie się nad naszym stanowiskiem i wskazanie zapisu, który rzeczywiście budzi kontrowersje - mówi wicestarosta o stanowisku rady powiatu białostockiego ws. Karty LGBT.


Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski, fot. Marcin Gliński

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski

zespół Bad Falcon, laureaci konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
25.02.2023

- Po Niebieskim Mikrofonie jeszcze się nie spotkaliśmy, nie mieliśmy żadnej próby, ale na gorąco rozmawialiśmy o teledysku. Na pewno w planach mamy teledysk do piosenki "Klątwa" - mówił w Radiu Białystok Tomasz Staranowicz z zespołu Bad Falcon.

Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
24.02.2023

- To nie jest wojna o charakterze lokalnym, regionalnym. To jest wojna, która zdeterminuje porządek europejski, z wpływem także na porządek światowy - mówi w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

Marek Ławreszuk, fot. Joanna Szubzda

Marek Ławreszuk

z zespołu Czeremszyna - laureata plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.02.2023

- Ta nagroda była dla nas bardzo dużą niespodzianką. Zespoły, które grają podobną muzykę do nas i będą planowały w przyszłych latach startować w Niebieskim Mikrofonie, niech się nie wahają - warto!


Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

laureat konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
23.02.2023

- Niebieski Mikrofon przede wszystkim daje cenne doświadczenie. Poznałem wielu ciekawych artystów, wiele zespołów, dostałem masę motywacji i zastrzyk finansowy.

prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.02.2023

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski, fot. Sylwia Krassowska

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski

zespół Five Stages of Grief, finaliści 4. edycji konkursu "Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok"
22.02.2023

"To był duży stres, bo jesteśmy młodym zespołem, za nami dopiero drugi konkurs, ale nikt nie chciał zawieść. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy Niebieski Mikrofon" - mówi Michał Babik.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok