Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński [wideo] - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

29.03.2023, 07:36, akt. 11:42

"Pracownik powinien być na bieżąco informowany o obowiązkach i uprawnieniach" - mówi dr Karol Łapiński.

dr Karol Łapiński, fot. Sylwia Krassowska
dr Karol Łapiński, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z dr. Karolem Łapińskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Nowelizacja Kodeksu pracy z podpisem prezydenta. Przepisy zaakceptowane w ubiegłym tygodniu przez Andrzeja Dudę wdrażają unijne dyrektywy dotyczące m.in. urlopów i czasu pracy. O tym z dr. Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Wydawało mi się, że work-life balance to jest takie korporacyjne, magiczne hasło, a to są bardzo ważne kwestie, skoro są zawierane w Kodeksie pracy.

 

dr Karol Łapiński: Taki obowiązek wynika z tego, że my jako członek Unii Europejskiej, musieliśmy wdrożyć do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy unii europejskiej w sprawie równoważenia życia zawodowego i prywatnego pracowników oraz rodziców i opiekunów, oraz w sprawie informowania pracowników o ich uprawnieniach.Co zakładają przepisy dotyczące work-life balance? Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić raz w roku o zmianę rodzaju umowy, o pracę na czas nieokreślony.Poza sytuacją, gdy pracownik pracuje na okres próbny, będzie miał prawo do wystąpienia o korzystniejszą formę zatrudnienia, na podstawie umowy na czas nieokreślony na innym stanowisku lub w pełnym wymiarze czasu pracy. Bardzo dobrze, że raz na jakiś czas będzie mógł z taką inicjatywą w świetle obowiązujących przepisów występować, pracodawca powinien to wtedy rozważyć i w ciągu miesiąca udzielić odpowiedzi, to jest obowiązek.Ale nie musi się zgadzać.Nie musi się zgodzić, powinien to rozważyć, uwzględniając potrzeby, możliwości pracownika, ale też potrzeby i możliwości samego pracodawcy. Powinien to rozważyć i w ciągu miesiąca udzielić odpowiedzi w formie pisemnej lub elektronicznej.Jak było dotychczas? Czy można było wcześniej zwracać się do pracodawcy z czymś takim?Co do zasady można było, ale nie było to sformalizowane, nie było takiej regulacji, w związku z tym nie było to zbyt często stosowane. Można powiedzieć, że pracodawcy niezbyt dobrze to znosili.Czemu służy ta zmiana? Zwiększeniu poczuciu bezpieczeństwa pracownika?Myślę, że tak. Pozwala na to, żeby pracownik mógł mieć nadzieję na to, że może poprawić swoją sytuację w zakładzie pracy.Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi zatrudnienia u innego pracodawcy. Co tutaj się zmienia?To jest bardzo ważne, dlatego że w dzisiejszych czasach, w szczególności młode osoby, próbują szukać swojego miejsca zawodowego, próbują pracować gdzieś w innym miejscu, dorabiać itd. W świetle przepisów obowiązujących w Polsce do tej pory pracodawcy mogli nie tylko w sytuacji, gdy podpiszą umowę o zakazie konkurencji nieco to ograniczać, mogli wpływać na te możliwości, mogli to ograniczać, mogli np. wprowadzać zapisy wewnątrz zakładowych źródłach prawa pracy, że pracownik powinien wystąpić o zgodę, bądź też poinformować o zamiarze podjęcia dodatkowego źródła zatrudnienia. Na szczęście ustawodawca postanawia to zmienić. Będzie to wyglądało w ten sposób, że pracodawca nie będzie mógł zakazywać pracownikowi podejmowania innego zatrudnienia u innego pracodawcy bądź też świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, chyba że będzie to wynikało z umowy o zakazie konkurencji, tak jak do tej pory, bądź też będzie wynikało z innych przepisów, szczególnych, powszechnie obowiązujących, np. z pragmatyk służbowych, jeżeli chodzi o pracowników czy członków korpusu służby cywilnej, czy pracowników urzędów państwowych.Przepisy zakładają również to, że pracodawca nie będzie mógł niekorzystnie traktować pracownika z tego powodu, że pracuje jeszcze w innym miejscu. To przepisy chyba jak najbardziej logiczne, a postępowanie takich pracodawców jak najbardziej karygodne. Ustawodawca w ten sposób próbuje wzmocnić możliwości korzystania z tych uprawnień przez pracowników. To, że ktoś będzie pracował u innego pracodawcy czy u zleceniobiorcy, to, że będzie korzystał z innych uprawnień, w tym np. ze szkoleń, albo na przykład będzie dochodził swoich informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, to nie będzie mogło stanowić podstawy do wypowiadania umowy o pracę czy w ogóle do gorszego traktowania pracownika.Pracownicy będą mieli prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia.W moim przekonaniu jest to bardzo ważna sprawa, bo w świetle obowiązującego obecnie stanu prawnego jest tak, że do czasu pracy wlicza się te szkolenia, które wynikają z ustaw czy w ogóle z przepisów powszechnie obowiązujących. W związku z tym nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o czas szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast w pozostałych przypadkach, przy różnego rodzaju szkoleniach, w których pracownicy się dokształcają, w których uzupełniają wiedzę, bardzo często niezbędną dla samego pracodawcy, to już są wątpliwości. Dlatego też pracodawcy często nie wliczali tych szkoleń i nie wliczają do czasu pracy. Teraz ma się to zmienić. Te regulacje, jeżeli wejdą w takim kształcie, w jakim są obecnie, zakładają, że szkolenia, które będą przeprowadzane przez pracodawcę w związku z obowiązkami wynikającymi albo z przepisów powszechnie obowiązujących, albo z wewnątrz zakładowych regulaminów, układów zbiorowych pracy, albo będą przeprowadzane w związku z poleceniem wydanym przez pracodawcę, to powinny odbywać się w czasie pracy. Jeżeli będą poza godzinami normalnej pracy, będą też wliczane do czasu pracy, czyli będą stanowiły czas pracy ponad wymiarowy albo w godzinach nadliczbowych.Pracodawca będzie miał też obowiązek informowania pracowników o procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy. Co oznacza ta zmiana?Ta zmiana w zasadzie tylko rozwija już takie ogólne podejście, które jest i w przepisach polskiego prawa pracy, ale przede wszystkim w tych dyrektywach Unii Europejskiej, które zakłada, że pracownik powinien być na bieżąco informowany o obowiązkach, ale też uprawnieniach. W zasadzie obecnie mamy takie regulacje, które mówią o tym, że należy informować np. o możliwości zatrudnienia na czas nieokreślony. To będzie rozbudowane w ramach takiego ogólnego założenia, że pracownik powinien być informowany np. o możliwości awansowania, o wolnych stanowiskach pracy itd.Uregulowana będzie też kwestia przerw w pracy.To jest w zasadzie rozbudowanie tych uprawnień, które obecnie mamy już w polskim prawie pracy. Obecne przepisy zakładają, że jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to przysługuje mu co najmniej 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. To zostanie rozbudowane o dwie dodatkowe przerwy. W sytuacji, gdy dobowy wymiar czasu pracy będzie przekraczał 9 godzin, to będzie przysługiwała mu dodatkowa przerwa co najmniej 15-minutowa, a gdyby ten dobowy wymiar czasu pracy w jednym systemie czasu pracy przekraczał 16 godzin, to będzie przysługiwała trzecia, co najmniej 15-minutowa, też płatna przerwa, wliczana do czasu pracy.Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża także tzw. dyrektywę rodzicielską. Reguluje ona między innymi kwestię bezpłatnego urlopu opiekuńczego. To jest nowość - 5 dni w roku kalendarzowym.Tak, to jest nowa instytucja w polskim porządku prawnym. Ona zakłada, że pracownik będzie mógł skorzystać z takiego urlopu w wymiarze 5 dni w roku, w sytuacji, gdy będzie potrzeba opieki nad członkiem rodziny bądź też domownikiem z ważnych względów medycznych. W takim przypadku pracownik, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, będzie składał taki wniosek pisemny lub elektroniczny do pracodawcy. Pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia takiego urlopu. Co prawda będzie to urlop bezpłatny, ale z drugiej strony jednak będzie to taka instytucja, która będzie umożliwiała zapewnienie tej opieki najbliższym członkom rodziny bez jakichś problemów w pracy.Obecnie co trzeba było robić? Brać np. urlop na żądanie? Urlop na żądanie, zwolnienie z pracy z obowiązkiem odpracowania, ale to już tylko i wyłącznie, gdy pracodawca mógł i chciał taką bardzo dobrą wolę wyrazić. To jest instytucja, która w moim przekonaniu, może nie powszechnie, ale w tych sytuacjach najtrudniejszych, gdzie pracownicy muszą opiekować się swoimi bliskimi, na przykład korzystają z tak zwanego hospicjum domowego, będzie bardzo istotna, będzie się sprawdzać.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIETEATR - BELFER

REKLAMA
OiFP IX SYMFONIA BEETHOVENA

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
Krzysztof Matys, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Matys [wideo]

- Ceny wzrosły, a biura podróży na brak klientów, turystów nie narzekają. Tak samo linie lotnicze - mówi Krzysztof Matys, właściciel jednego z białostockich biur podróży.
7.06.2023

- Ceny wzrosły, a biura podróży na brak klientów, turystów nie narzekają. Tak samo linie lotnicze - mówi Krzysztof Matys, właściciel jednego z białostockich biur podróży.

prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
6.06.2023

Zaledwie 2 proc. Polaków z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu pracuje. - Pracodawcy bardzo często zwyczajnie boją się takich osób, boją się przyjęcia odpowiedzialności - mówi prof. Maciej Perkowski.

Eugeniusz Formejster, fot. Joanna Szubzda

Eugeniusz Formejster [wideo]

wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność"
5.06.2023

- Nas interesują rozwiązania systemowe. Wtedy nieważne, kto będzie rządził, kto będzie przewodniczącym związku zawodowego - wzrost płac pracowników będzie regulować ustawa - mówi wiceprzewodniczący.


prof. Leszek Borysiewicz, fot. Joanna Szubzda

prof. Leszek Borysiewicz [wideo]

immunolog, były rektor Uniwersytetu Cambridge
2.06.2023

Dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat mogą już za darmo szczepić się przeciw HPV. Rodzice i opiekunowie mogą je zapisywać poprzez Internetowe Konto Pacjenta, bezpośrednio w placówce POZ lub za pośrednictwem infolinii.

fot. Marcin Gliński

Mateusz Adaszczyk

prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej
2.06.2023

- Przez cztery lata z powodu pandemii Juwenalia w Białymstoku nie były organizowane. Dziś to nowe otwarcie, nowa siła. Mieliśmy w sprzedaży 7 tysięcy karnetów - wszystkie się wyprzedały, więc zainteresowanie jest spore - mówił w Polskim Radiu Białystok prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej Mateusz Adaszczyk.

Mateusz Feszler, fot. Sylwia Krassowska

Mateusz Feszler [wideo]

przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego
1.06.2023

"Działamy po to, aby głos młodych ludzi z całego naszego województwa był dobrze słyszany" - mówi Mateusz Feszler.


Ewelina Grygatowicz-Szumowska, fot. Marcin Mazewski

Ewelina Grygatowicz-Szumowska [wideo]

przewodnicząca Porozumienia Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód
31.05.2023

W związku z zamknięciem przejść granicznych w naszym regionie część przedsiębiorców tam działających planuje się przebranżowić. - Na przykład osoby, które zajmowały się handlem, myślą o handlu internetowym - mówi Ewelina Grygatowicz-Szumowska.

Kamil Kłysiński, mat. prywatne

Kamil Kłysiński [wideo]

z Ośrodka Studiów Wschodnich
30.05.2023

"Jest takie ryzyko, że presja migracyjna wzrośnie w najbliższym czasie. Jest absolutnie wrogi stosunek władz białoruskich do Polski" - mówił w Polskim Radiu Białystok Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Monika Kalicka

Wojciech Pertkiewicz

prezes Jagiellonii Białystok
29.05.2023

Przed Jagiellonią budowa drużyny na kolejny sezon. Finansowo w klubie się nie przelewa, dlatego wiele będzie zależeć od rozmów z radą nadzorczą - mówi prezes Wojciech Pertkiewicz.


Maciej Rant, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Rant

organizator Błotnej Ligi Mistrzów w piłce nożnej
28.05.2023

W dniach 24 i 25 czerwca w Korycinie odbędzie się 7. edycja Swampions Soccer League, czyli Błotnej Ligi Mistrzów. To jedna z najbardziej oryginalnych imprez sportowych w naszym regionie.

Kaciaryna Dzierman, fot. Sylwia Krassowska

Kaciaryna Dzierman [wideo]

Białoruska Diaspora Białegostoku
26.05.2023

"Chcemy pokazać ludziom, że to, co się dzieje na Białorusi, to się nie skończyło. Nie możemy mówić o tym w czasie przeszłym. Nadal trwa terror, trwają represje" - mówi Kaciaryna Dzierman.

Marcin Ratajczak, fot. PRB

Marcin Ratajczak

współtwórca i właściciel firmy INURU
26.05.2023

Nowoczesna, innowacyjna firma to marzenie wielu osób. Jaką drogę trzeba pokonać, by ją stworzyć? Jakie trzeba mieć umiejętności i ile wyrzeczeń to kosztuje?


Dominika Dębska, Joanna Sikora i Aleksandra Sadokierska, fot. Barbara Sokolińska

Dominika Dębska, Joanna Sikora i Aleksandra Sadokierska

reportażystki Polskiego Radia Białystok
26.05.2023

- Polska szkoła reportażu jest zupełnie inna. (...) To jest dla nas zderzenie i możliwość konfrontacji tego, jak my postrzegamy sztukę reportażu radiowego i otworzenia się na inne formy - mówi o udziale w International Feature Conference AudioDocs w Reykjavíku na Islandii Joanna Sikora.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji "Białystok Biega"
25.05.2023

- Bardzo duża część zawodników to osoby, które startują raz w roku, właśnie w charytatywnej sztafecie Plum Ekiden. Nowością w tej edycji jest klasyfikacja rodzinna. Są jeszcze miejsca, można się zapisywać.

dr inż. Andrzej Chmielewski, fot. Joanna Szubzda

dr inż. Andrzej Chmielewski [wideo]

prodziekan do spraw studenckich i kształcenia Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej
25.05.2023

- Bezpieczeństwo dużych firm, ale i całego kraju zależy od tego, jak zachowujemy się my jako jednostki, bo przejęcie kontroli nad małym urządzeniem może być początkiem dalszych cyberataków.


Karol Zimnoch, fot. Marcin Gliński

Karol Zimnoch [wideo]

doradca kredytowy
24.05.2023

"Teraz, kiedy wchodzi ten program "Bezpieczny kredyt 2 procent", to się okazuje, że te kredyty będą o wiele tańsze, więc więcej osób będzie stać po prostu na zakup mieszkania" - mówił w Polskim Radiu Białystok doradca kredytowy Karol Zimnoch.

gen. Andrzej Jakubaszek, fot. Sylwia Krassowska

gen. Andrzej Jakubaszek [wideo]

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
23.05.2023

Prawie 10 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski odnotowała od początku roku Straż Graniczna. Pomimo wybudowanej zapory na granicy, Białorusini nadal podsycają kryzys migracyjny.

dr Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

dr Agnieszka Muzyk [wideo]

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
23.05.2023

"Zawsze powtarzam, by czytać polecenia bardzo spokojnie, ze zrozumieniem i do końca. To jest najważniejsze zalecenie" - radzi dr Agnieszka Muzyk.


Źródło: archiwum prywatne Brygidy Dzidek

dr Brygida Dzidek

założycielka i prezeska Haptology
23.05.2023

Wirtualny świat pochłania nas coraz bardziej. Coraz więcej mówimy między innymi o sztucznej inteligencji i immersji. Czy niesie to za sobą zagrożenia?

Marek Konkolewski, fot. archiwum prywatne

Marek Konkolewski [wideo]

były policjant z Komendy Głównej Policji, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego
22.05.2023

"Nie wróci wolna amerykanka, anarchia na polskie drogi. To, że wrócimy do starego, sprawdzonego systemu naliczania punktów karnych, nie spowoduje wzrostu liczby wypadków" - mówi Marek Konkolewski.

Mirosław Oliferuk, fot. Paweł Wądołowski

Mirosław Oliferuk [wideo]

dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
19.05.2023

"Będzie to rozwiązanie zdecydowanie bardziej bezpieczne niż to, co jest w tej chwili" - tak o zakazie wyprzedzania samochodów ciężarowych przez inne ciężarówki na drogach ekspresowych i autostradach mówi dyrektor łomżyńskiego WORD-u Mirosław Oliferuk.


dr Maciej Białous, fot. Joanna Szubzda

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
18.05.2023

Waloryzacja świadczenia 500 plus do 800 plus może zapewnić PiS-owi utrzymanie swojego elektoratu - uważa socjolog dr Maciej Białous.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

z Rady Polityki Pieniężnej
17.05.2023

"Jesteśmy wielkim krajem, wielką gospodarką i nasz budżet jest coraz większy" - mówił w Polskim Radiu Białystok prof. Henryk Wnorowski.

Siarhiej Vieramiejenka, fot. Joanna Szubzda

Siarhiej Vieramiejenka [wideo]

z białostockich struktur Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji
16.05.2023

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Swiatłany Cichanouskiej to bardzo ważny sygnał. To też motywacja dla całej białoruskiej opozycji, m.in. w obliczu doniesień o chorobie Aleksandra Łukaszenki - uważa Siarhiej Vieramiejenka.


prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
15.05.2023

Takie sytuacje jak przelot rosyjskiej rakiety, czy balonu z Białorusi mogą się wciąż zdarzać - mówił ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku prof. Adam Bartnicki.

Mikołaj Pawlak, źródło: brpd.gov.pl

Mikołaj Pawlak [wideo]

Rzecznik Praw Dziecka
12.05.2023

"Sprawy dzieci wymagają natychmiastowej reakcji" - mówi Mikołaj Pawlak.

Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki [wideo]

senator PiS, były wiceminister rolnictwa
11.05.2023

- Rzadko mówi się o tym, że 80 proc. problemu, może nawet 90, to jest spadek cen zbóż na rynkach: światowym i europejskim. Natomiast w 10-20 proc. dołożył się do tego import z Ukrainy.


Bartosz Bezubik, fot. Barbara Sokolińska

Bartosz Bezubik [wideo]

prezes Zakładu Przemysłu Sklejek Biaform
10.05.2023

- Wydaje mi się, że podobnie jak w przypadku Bojar, tym bardziej na Dojlidach wniosek o utworzenie parku kulturowego nie zyska aprobaty stosownych instytucji - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Bartosz Bezubik.

fot. Marcin Gliński

Agnieszka Maliszewska [wideo]

dyrektor Polskiej Izby Mleka
9.05.2023

"Mlekovita, Mlekpol, Piątnica to są te firmy, które dzisiaj bez wątpienia są liderami nie tylko w naszym kraju, ale też świetnie sobie radzą w świecie" - mówiła w Polskim Radiu Białystok Agnieszka Maliszewska.

Paweł Łatuszka, fot. Joanna Szubzda

Paweł Łatuszka [wideo]

były ambasador Białorusi w Polsce, kierujący Narodowym Zarządem Antykryzysowym
8.05.2023

- Tortury, kalectwo, aresztowania, wyroki ponad 20 lat więzienia. A Unia Europejska absolutnie nie reaguje. Co się powinno jeszcze wydarzyć, żeby sytuacja na Białorusi była w centrum uwagi? - pyta Paweł Łatuszka.


Marzena Paczuska, fot. Sylwia Krassowska

Marzena Paczuska [wideo]

Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
5.05.2023

W drugim z rzędu badaniu słuchalności firmy Kantar Polska Radio Białystok utrzymuje drugie miejsce w stolicy Podlasia. Wyższą słuchalność od nas ma jedynie ogólnopolskie RMF FM.

Andrzej Chodkiewicz, fot. Barbara Sokolińska

Andrzej Chodkiewicz [wideo]

zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą
5.05.2023

- Myślę, że ta inwestycja będzie służyć społeczności lokalnej - mówi Andrzej Chodkiewicz o Wielkiej Pętli Mazurskiej, czyli drodze wodnej, która ma połączyć Śniardwy z innymi jeziorami.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
4.05.2023

- Nie zawsze ocena w jednej szkole, jest porównywalna z oceną w drugiej szkole. Dlatego matura jest potrzebna - pozwala w sposób bardziej obiektywny spojrzeć na poziom wiedzy i umiejętności wszystkich uczniów - mówi wiceminister.


podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
28.04.2023

Przed nami pięć dni długiego, świątecznego weekendu. O czym musimy pamiętać, żeby była to prawdziwie bezpieczna majówka?

Katarzyna Turosieńska, fot. Barbara Sokolińska

Katarzyna Turosieńska

prezes oddziału podlaskiego Polskiej Izby Turystyki
28.04.2023

"My jesteśmy spragnieni podróżowania. Zbyt długo byliśmy pozamykani, siedzieliśmy w domu, to było bardzo ograniczające. Dodatkowo w naszym województwie mieliśmy jeszcze wykluczony pas przy strefie przygranicznej. W tę majówkę możemy podróżować już całkowicie bez przeszkód" - mówiła w Polskim Radiu Białystok Katarzyna Turosieńska.

Cezary Kulesza, fot. Joanna Szubzda

Cezary Kulesza

Prezes PZPN
27.04.2023

Wygrana w sobotnim meczu z Wartą Poznań powinna zapewnić Jagiellonii bezpieczne miejsce w tabeli - mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, były szef Jagi, Cezary Kulesza, który odwiedził Białystok przy okazji konferencji organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok