Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński [wideo] - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

29.03.2023, 07:36, akt. 11:42

"Pracownik powinien być na bieżąco informowany o obowiązkach i uprawnieniach" - mówi dr Karol Łapiński.

dr Karol Łapiński, fot. Sylwia Krassowska
dr Karol Łapiński, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z dr. Karolem Łapińskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Nowelizacja Kodeksu pracy z podpisem prezydenta. Przepisy zaakceptowane w ubiegłym tygodniu przez Andrzeja Dudę wdrażają unijne dyrektywy dotyczące m.in. urlopów i czasu pracy. O tym z dr. Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Wydawało mi się, że work-life balance to jest takie korporacyjne, magiczne hasło, a to są bardzo ważne kwestie, skoro są zawierane w Kodeksie pracy.

 

dr Karol Łapiński: Taki obowiązek wynika z tego, że my jako członek Unii Europejskiej, musieliśmy wdrożyć do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy unii europejskiej w sprawie równoważenia życia zawodowego i prywatnego pracowników oraz rodziców i opiekunów, oraz w sprawie informowania pracowników o ich uprawnieniach.Co zakładają przepisy dotyczące work-life balance? Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić raz w roku o zmianę rodzaju umowy, o pracę na czas nieokreślony.Poza sytuacją, gdy pracownik pracuje na okres próbny, będzie miał prawo do wystąpienia o korzystniejszą formę zatrudnienia, na podstawie umowy na czas nieokreślony na innym stanowisku lub w pełnym wymiarze czasu pracy. Bardzo dobrze, że raz na jakiś czas będzie mógł z taką inicjatywą w świetle obowiązujących przepisów występować, pracodawca powinien to wtedy rozważyć i w ciągu miesiąca udzielić odpowiedzi, to jest obowiązek.Ale nie musi się zgadzać.Nie musi się zgodzić, powinien to rozważyć, uwzględniając potrzeby, możliwości pracownika, ale też potrzeby i możliwości samego pracodawcy. Powinien to rozważyć i w ciągu miesiąca udzielić odpowiedzi w formie pisemnej lub elektronicznej.Jak było dotychczas? Czy można było wcześniej zwracać się do pracodawcy z czymś takim?Co do zasady można było, ale nie było to sformalizowane, nie było takiej regulacji, w związku z tym nie było to zbyt często stosowane. Można powiedzieć, że pracodawcy niezbyt dobrze to znosili.Czemu służy ta zmiana? Zwiększeniu poczuciu bezpieczeństwa pracownika?Myślę, że tak. Pozwala na to, żeby pracownik mógł mieć nadzieję na to, że może poprawić swoją sytuację w zakładzie pracy.Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi zatrudnienia u innego pracodawcy. Co tutaj się zmienia?To jest bardzo ważne, dlatego że w dzisiejszych czasach, w szczególności młode osoby, próbują szukać swojego miejsca zawodowego, próbują pracować gdzieś w innym miejscu, dorabiać itd. W świetle przepisów obowiązujących w Polsce do tej pory pracodawcy mogli nie tylko w sytuacji, gdy podpiszą umowę o zakazie konkurencji nieco to ograniczać, mogli wpływać na te możliwości, mogli to ograniczać, mogli np. wprowadzać zapisy wewnątrz zakładowych źródłach prawa pracy, że pracownik powinien wystąpić o zgodę, bądź też poinformować o zamiarze podjęcia dodatkowego źródła zatrudnienia. Na szczęście ustawodawca postanawia to zmienić. Będzie to wyglądało w ten sposób, że pracodawca nie będzie mógł zakazywać pracownikowi podejmowania innego zatrudnienia u innego pracodawcy bądź też świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, chyba że będzie to wynikało z umowy o zakazie konkurencji, tak jak do tej pory, bądź też będzie wynikało z innych przepisów, szczególnych, powszechnie obowiązujących, np. z pragmatyk służbowych, jeżeli chodzi o pracowników czy członków korpusu służby cywilnej, czy pracowników urzędów państwowych.Przepisy zakładają również to, że pracodawca nie będzie mógł niekorzystnie traktować pracownika z tego powodu, że pracuje jeszcze w innym miejscu. To przepisy chyba jak najbardziej logiczne, a postępowanie takich pracodawców jak najbardziej karygodne. Ustawodawca w ten sposób próbuje wzmocnić możliwości korzystania z tych uprawnień przez pracowników. To, że ktoś będzie pracował u innego pracodawcy czy u zleceniobiorcy, to, że będzie korzystał z innych uprawnień, w tym np. ze szkoleń, albo na przykład będzie dochodził swoich informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, to nie będzie mogło stanowić podstawy do wypowiadania umowy o pracę czy w ogóle do gorszego traktowania pracownika.Pracownicy będą mieli prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia.W moim przekonaniu jest to bardzo ważna sprawa, bo w świetle obowiązującego obecnie stanu prawnego jest tak, że do czasu pracy wlicza się te szkolenia, które wynikają z ustaw czy w ogóle z przepisów powszechnie obowiązujących. W związku z tym nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o czas szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast w pozostałych przypadkach, przy różnego rodzaju szkoleniach, w których pracownicy się dokształcają, w których uzupełniają wiedzę, bardzo często niezbędną dla samego pracodawcy, to już są wątpliwości. Dlatego też pracodawcy często nie wliczali tych szkoleń i nie wliczają do czasu pracy. Teraz ma się to zmienić. Te regulacje, jeżeli wejdą w takim kształcie, w jakim są obecnie, zakładają, że szkolenia, które będą przeprowadzane przez pracodawcę w związku z obowiązkami wynikającymi albo z przepisów powszechnie obowiązujących, albo z wewnątrz zakładowych regulaminów, układów zbiorowych pracy, albo będą przeprowadzane w związku z poleceniem wydanym przez pracodawcę, to powinny odbywać się w czasie pracy. Jeżeli będą poza godzinami normalnej pracy, będą też wliczane do czasu pracy, czyli będą stanowiły czas pracy ponad wymiarowy albo w godzinach nadliczbowych.Pracodawca będzie miał też obowiązek informowania pracowników o procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy. Co oznacza ta zmiana?Ta zmiana w zasadzie tylko rozwija już takie ogólne podejście, które jest i w przepisach polskiego prawa pracy, ale przede wszystkim w tych dyrektywach Unii Europejskiej, które zakłada, że pracownik powinien być na bieżąco informowany o obowiązkach, ale też uprawnieniach. W zasadzie obecnie mamy takie regulacje, które mówią o tym, że należy informować np. o możliwości zatrudnienia na czas nieokreślony. To będzie rozbudowane w ramach takiego ogólnego założenia, że pracownik powinien być informowany np. o możliwości awansowania, o wolnych stanowiskach pracy itd.Uregulowana będzie też kwestia przerw w pracy.To jest w zasadzie rozbudowanie tych uprawnień, które obecnie mamy już w polskim prawie pracy. Obecne przepisy zakładają, że jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to przysługuje mu co najmniej 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. To zostanie rozbudowane o dwie dodatkowe przerwy. W sytuacji, gdy dobowy wymiar czasu pracy będzie przekraczał 9 godzin, to będzie przysługiwała mu dodatkowa przerwa co najmniej 15-minutowa, a gdyby ten dobowy wymiar czasu pracy w jednym systemie czasu pracy przekraczał 16 godzin, to będzie przysługiwała trzecia, co najmniej 15-minutowa, też płatna przerwa, wliczana do czasu pracy.Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża także tzw. dyrektywę rodzicielską. Reguluje ona między innymi kwestię bezpłatnego urlopu opiekuńczego. To jest nowość - 5 dni w roku kalendarzowym.Tak, to jest nowa instytucja w polskim porządku prawnym. Ona zakłada, że pracownik będzie mógł skorzystać z takiego urlopu w wymiarze 5 dni w roku, w sytuacji, gdy będzie potrzeba opieki nad członkiem rodziny bądź też domownikiem z ważnych względów medycznych. W takim przypadku pracownik, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, będzie składał taki wniosek pisemny lub elektroniczny do pracodawcy. Pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia takiego urlopu. Co prawda będzie to urlop bezpłatny, ale z drugiej strony jednak będzie to taka instytucja, która będzie umożliwiała zapewnienie tej opieki najbliższym członkom rodziny bez jakichś problemów w pracy.Obecnie co trzeba było robić? Brać np. urlop na żądanie? Urlop na żądanie, zwolnienie z pracy z obowiązkiem odpracowania, ale to już tylko i wyłącznie, gdy pracodawca mógł i chciał taką bardzo dobrą wolę wyrazić. To jest instytucja, która w moim przekonaniu, może nie powszechnie, ale w tych sytuacjach najtrudniejszych, gdzie pracownicy muszą opiekować się swoimi bliskimi, na przykład korzystają z tak zwanego hospicjum domowego, będzie bardzo istotna, będzie się sprawdzać.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP BERLIOZ | RAVEL | GERSHWIN

REKLAMA
OiFP LIFE IS A CABARET, SHOW TANECZNO-WOKALNE

REKLAMA
OiFP JESUS CHRIST SUPERSTAR

Konferencja szkoleniowa
Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzeciej Drogi
22.02.2024

W poniedziałek (26.02) mają rozpocząć się rozmowy z protestującymi rolnikami. Na razie resort rolnictwa prowadzi rozmowy robocze i zbiera postulaty m.in. unijnego Zielonego Ładu.

dr Małgorzata Wenclik, fot. Gabriela Lasota

dr Małgorzata Wenclik

dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet"
21.02.2024

"Kobiet, które działają w biznesie i z sukcesem jest coraz więcej. Jest też coraz więcej kobiet, które działają w organizacjach społecznych i też odnoszą sukces. Coraz więcej kobiet jest też na kierowniczych stanowiskach w wielu instytucjach publicznych i nie tylko. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze wciąż za mało kobiet jest w administracji publicznej, tej przedstawicielskiej" - mówi dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet".

Radzias, fot. Sylwia Krassowska

Radzias

laureat konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
21.02.2024

"Niebieski Mikrofon jest trampoliną do zyskania radiowego słuchacza. Dzięki temu, że zaprezentowałem się w radiu, mogę znaleźć nową niszę, która będzie gotowa na sprawdzenie mojej muzyki" - mówi Radzias.


Sebastian Łukaszewicz, fot. Barbara Sokolińska

Sebastian Łukaszewicz [wideo]

poseł Suwerennej Polski
21.02.2024

"Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie odpowiedniego kandydata, który stanie w szranki z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim" - mówi Sebastian Łukaszewicz.

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska, fot. Joanna Szubzda

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska

laureatka konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
20.02.2024

- Tworzenie utworów, pisanie tekstów, szukanie inspiracji i niepozwolenie sobie na to, żeby zabrano mi radość z tworzenia - w tym momencie to moja codzienność - mówi wokalistka.

Andrzej Babul, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Babul

przewodniczący podlaskiej Solidarności Rolników Indywidualnych
20.02.2024

Rolnicy znów blokują drogi. - Nie mamy innej formy protestu. To są protesty pokojowe, ale właśnie w ten sposób możemy zaznaczyć nasz problem. Po drugie my bronimy także całego społeczeństwa - mówi Andrzej Babul.


Finał konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok 2023, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Bajguz i Marcin Kozłowski

jurorzy konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
19.02.2024

Finał piątej edycji konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok za nami. Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną marszałka województwa podlaskiego zdobył zespół Żurkowski. Nagroda Słuchaczy powędrowała do Radziasa, a YUOS otrzymała nagrodę za najlepszy występ.

Tadeusz Topczewski, fot. Marcin Gliński

Tadeusz Topczewski [wideo]

były dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
19.02.2024

"Trasa Via Carpatia wywoła ruch, który - podejrzewam - będzie zdecydowanie większy niż jest teraz. I musimy coś do tego czasu zrobić, żeby udrożnić cały odcinek Białystok - Augustów" - mówił w Polskim Radiu Białystok Tadeusz Topczewski.

Zlatan Alomerović, fot. Gabriela Lasota

Zlatan Alomerović

bramkarz Jagiellonii Białystok
18.02.2024

"Niestety nie mogliśmy cieszyć się z kibicami po meczu. Byliśmy smutni, ale myślę, że nasza droga, pasja, to jak gramy zagwarantuje nam sukces" - mówi Zlatan Alomerović.


Andrzej Wilczyk, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Wilczyk [wideo]

kibic Jagiellonii Białystok
16.02.2024

"W Polsce mało jest trybun z taką historią jak Ultra Jagiellonia. Stwierdziliśmy, że musimy mieć swoje święto. To jest też święto pamięci o osobach, których już z nami nie ma. Jagiellonia zawsze pamięta o oddanych kibicach" - mówi Andrzej Wilczyk.

Piotr Liedke, fot. Sylwia Krassowska

Piotr Liedke [wideo]

nauczyciel historii z VIII LO w Białymstoku
16.02.2024

"Nie wyobrażam sobie, żeby na lekcjach historii nie mówić o Ince. Zwłaszcza u nas na Podlasiu, to jest bardzo żywa historia" - mówi Piotr Liedke.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
15.02.2024

"Wielu podatników już tuż po północy logowało się do systemu, by sprawdzić, co im z tego rozliczenia wychodzi, albo zatwierdzić swoje zeznanie, by jak najszybciej dostać zwrot" - mówi Radosław Hancewicz.


Krzysztof Truskolaski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Truskolaski [wideo]

poseł, szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej
15.02.2024

- Mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska będzie miała znowu większość w Radzie Miasta Białystok - mówił w Polskim Radiu Białystok szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Krzysztof Truskolaski.

dr Arkadiusz Derkacz, źródło: archiwum prywatne

dr Arkadiusz Derkacz [wideo]

ekonomista z Uniwersytetu Kaliskiego
14.02.2024

- W sytuacji ograniczenia budżetu domowego najczęściej rezygnujemy z usług hotelarskich, restauracyjnych, także redukujemy inwestycje w gospodarstwach domowych - mówi dr Arkadiusz Derkacz.

źródło: katedradziennikarstwa.wordpress.com

dr Paulina Czarnek-Wnuk

Medioznawczyni z Uniwersytetu Łódzkiego
13.02.2024

- Tym, czego potrzebują teraz rozgłośnie regionalne, jest nie rewolucja, tylko spokojne budowanie strategii działania, aby móc odbudować zaufanie społeczne do mediów publicznych. Radio Białystok jest w dobrej sytuacji, ma słuchalność na poziomie 10 procent - mówi dr Paulina Czarnek-Wnuk.


Krzysztof Jurgiel, fot. Barbara Sokolińska

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł Prawa i Sprawiedliwości
13.02.2024

"Ukraina musi zrozumieć, że nie może tak być, że Polska będzie zalewana wyrobami rolniczymi, które często nie spełniają norm. To powinno być jasne porozumienie" - mówi Krzysztof Jurgiel.

dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

ekspert ds. bezpieczeństwa
12.02.2024

- Donald Trump na pewno zapędził się z punktu widzenia Europy, nie sądzę, by zapędził się z punktu widzenia swoich wyborców, ponieważ tak naprawdę to, co mówił, spotkało się z ogromnym aplauzem, niestety - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Marta Rybicka

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

koordynator inicjatywy pracowników rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, reportażystka Radia Lublin
12.02.2024

- Chcemy brać udział w pracach nad przyszłą ustawą medialną i ją konsultować, bo my wiemy, o czym mówimy - powiedziała na antenie Polskiego Radia Białystok Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.


Wojciech Pertkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
9.02.2024

Czy Jagiellonia Białystok w tym sezonie ma szansę zaliczyć dublet, czyli Mistrzostwo i Puchar Polski? - To są marzenia, ale to nie są marzenia ściętej głowy - mówi prezes klubu.

podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa [wideo]

rzecznik podlaskiej policji
8.02.2024

"W piątek (9.02) czekają nas spore utrudnienia na podlaskich drogach, kierowcy spotkają się z dużymi niedogodnościami. Kto nie musi, niech nie rusza w drogę" - przestrzega podinsp. Tomasz Krupa.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
8.02.2024

"Walczymy o sejmik z nowym otwarciem bez starej polityki" - mówi Maciej Żywno.


fot. Marcin Gliński

Adam Dębski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA
7.02.2024

"Chcemy, żeby prezes Marcin Doliasz kontynuował swoją misję, bo widzimy, że spółka się zmienia. Na ulicę wyjeżdża nowy tabor, spółka ma coraz lepsze wyniki jeżeli chodzi o sprzedaż. Poprawiają się wyniki finansowe" - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA Adam Dębski.

Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
6.02.2024

"Rolnictwo to nie jest coś, co można zmieniać z roku na rok. To są procesy wieloletnie. Nasze struktury zasiewów nie są czymś, co możemy zmieniać jedną dyrektywą czy jedną decyzją. Chcielibyśmy, aby wspólna polityka rolna była do rewizji i żebyśmy ustalali wspólne reguły gry na długie lata do przodu, a nie robili tego w sposób doraźny" - mówi Jacek Słoma.

fot. Marcin Gliński

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
5.02.2024

"Wielokrotnie powtarzałem - polityka lubi niespodzianki. Białystok jest zmęczony panem prezydentem. O wiele bardziej bym się obawiał kandydata Trzeciej Drogi niż prezydenta Tadeusza Truskolaskiego" - mówił w Polskim Radiu Białystok marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.


Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń, fot. Barbara Sokolińska

Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń

z zespołu LUPA
3.02.2024

- Na płycie znajduje się 10 utworów mocnych tekstowo i brzmieniowo. Jednym słowem - magic rock - mówią muzycy zespołu LUPA o nowowydanym albumie "Synergia".

Tadeusz Wilczyński, fot. Barbara Sokolińska

Tadeusz Wilczyński

pełniący obowiązki dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
2.02.2024

- Podlasie to jest miejsce, gdzie historycznie gospodarowali rolnicy i leśnicy, a więc zawsze blisko siebie. Współpraca z samorządami jest czymś absolutnie naturalnym - mówi Tadeusz Wilczyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
1.02.2024

- Jest duża grupa osób, dla których Bieg Pamięci Sybiru jest upamiętnieniem kogoś z ich bliskich. To jest bieg emocjonalny, z historią w tle, a wymiar sportowy schodzi tu na dalszy plan - mówi Grzegorz Kuczyński.


Paweł Krutul, fot. Joanna Szubzda

Paweł Krutul [wideo]

wicewojewoda podlaski, Nowa Lewica
1.02.2024

- Decyzji jeszcze nie ma, ale jeżeli centrala będzie chciała zawalczyć o prezydenturę Białegostoku, to ja jestem gotowy. Nie ma z tym najmniejszego problemu.

Mieczysław Mejsak, fot. Joanna Szubzda

Mieczysław Mejsak [wideo]

wieloletni pracownik i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku
31.01.2024

- W życiu najważniejsza jest miłość. Przez tyle lat przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie było dla mnie rutyną. Wręcz przeciwnie.

Dzianis Procharau, fot. Źmicier Kościn

Dzianis Procharau

dowódca białoruskiego Pułku im. Konstantego Kalinowskiego walczącego w Ukrainie
31.01.2024

- Białorusini dobrze rozumieją, że kwestia naszej wolności zależy wprost od klęski "imperium rosyjskiego". Czujemy zmęczenie, owszem, ale mamy główny cel - niepodległość Białorusi.


płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski [wideo]

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
30.01.2024

To obowiązek każdego młodego mężczyzny, który w tym roku kończy 19 lat. 1 lutego rozpoczyna się ogólnopolska kwalifikacja wojskowa. W naszym regionie przed komisją musi się stawić ok. 8 tys. osób.

Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski [wideo]

prezydent Łomży
29.01.2024

- Od wielu lat jestem bezpartyjny i uważam, że samorząd powinien działać właśnie w tym kierunku - mówi Mariusz Chrzanowski.

fot. Marcin Gliński

Osyda

finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
27.01.2024

Osyda to zespół z Suwałk założony w 2022 r. przez Michała Osydę i Bartosza Zackiewicza. Ich muzyka to rockowa mieszanka nowoczesnych rockowych brzmień okraszonych elektronicznymi wtrętami ze starą dobrą szkołą rock'n'rolla, wyczuwalną w niektórych numerach już od pierwszych taktów.


Michał Jarmoszuk, fot. Barbara Sokolińska

Michał Jarmoszuk (Jarmo)

finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
27.01.2024

- Lubię tworzyć będąc sam, natomiast świetnie się czuję, kiedy mogę to pokazać publiczności - mówi Michał "Jarmo" Jarmoszuk.

Czesław Renkiewicz, źródło: um.suwalki.pl

Czesław Renkiewicz [wideo]

prezydent Suwałk
26.01.2024

- Dzisiaj w samorządach jest sytuacja zero-jedynkowa. Jeżeli jesteś w partii, która rządzi naszym krajem, to masz dostęp do wyższych środków finansowych, a jeżeli jesteś z innej opcji politycznej, to niestety masz utrudnione zadanie w staraniu się o pieniądze. A ja jestem w środku.

Andrzej Gryguć, fot. Barbara Sokolińska

Andrzej Gryguć [wideo]

prezes Okręgu Podlaskiego Związku Nauczycielstwa Podlaskiego
25.01.2024

Sejm rozpoczął pracę nad nową kartą nauczyciela, Senat zatwierdził budżet, a to oznacza, że w środowisku oświatowym sporo się zmieni.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok