Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński [wideo] - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

29.03.2023, 07:36, akt. 11:42

"Pracownik powinien być na bieżąco informowany o obowiązkach i uprawnieniach" - mówi dr Karol Łapiński.

dr Karol Łapiński, fot. Sylwia Krassowska
dr Karol Łapiński, fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z dr. Karolem Łapińskim rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Nowelizacja Kodeksu pracy z podpisem prezydenta. Przepisy zaakceptowane w ubiegłym tygodniu przez Andrzeja Dudę wdrażają unijne dyrektywy dotyczące m.in. urlopów i czasu pracy. O tym z dr. Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Wydawało mi się, że work-life balance to jest takie korporacyjne, magiczne hasło, a to są bardzo ważne kwestie, skoro są zawierane w Kodeksie pracy.

 

dr Karol Łapiński: Taki obowiązek wynika z tego, że my jako członek Unii Europejskiej, musieliśmy wdrożyć do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy unii europejskiej w sprawie równoważenia życia zawodowego i prywatnego pracowników oraz rodziców i opiekunów, oraz w sprawie informowania pracowników o ich uprawnieniach.Co zakładają przepisy dotyczące work-life balance? Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić raz w roku o zmianę rodzaju umowy, o pracę na czas nieokreślony.Poza sytuacją, gdy pracownik pracuje na okres próbny, będzie miał prawo do wystąpienia o korzystniejszą formę zatrudnienia, na podstawie umowy na czas nieokreślony na innym stanowisku lub w pełnym wymiarze czasu pracy. Bardzo dobrze, że raz na jakiś czas będzie mógł z taką inicjatywą w świetle obowiązujących przepisów występować, pracodawca powinien to wtedy rozważyć i w ciągu miesiąca udzielić odpowiedzi, to jest obowiązek.Ale nie musi się zgadzać.Nie musi się zgodzić, powinien to rozważyć, uwzględniając potrzeby, możliwości pracownika, ale też potrzeby i możliwości samego pracodawcy. Powinien to rozważyć i w ciągu miesiąca udzielić odpowiedzi w formie pisemnej lub elektronicznej.Jak było dotychczas? Czy można było wcześniej zwracać się do pracodawcy z czymś takim?Co do zasady można było, ale nie było to sformalizowane, nie było takiej regulacji, w związku z tym nie było to zbyt często stosowane. Można powiedzieć, że pracodawcy niezbyt dobrze to znosili.Czemu służy ta zmiana? Zwiększeniu poczuciu bezpieczeństwa pracownika?Myślę, że tak. Pozwala na to, żeby pracownik mógł mieć nadzieję na to, że może poprawić swoją sytuację w zakładzie pracy.Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi zatrudnienia u innego pracodawcy. Co tutaj się zmienia?To jest bardzo ważne, dlatego że w dzisiejszych czasach, w szczególności młode osoby, próbują szukać swojego miejsca zawodowego, próbują pracować gdzieś w innym miejscu, dorabiać itd. W świetle przepisów obowiązujących w Polsce do tej pory pracodawcy mogli nie tylko w sytuacji, gdy podpiszą umowę o zakazie konkurencji nieco to ograniczać, mogli wpływać na te możliwości, mogli to ograniczać, mogli np. wprowadzać zapisy wewnątrz zakładowych źródłach prawa pracy, że pracownik powinien wystąpić o zgodę, bądź też poinformować o zamiarze podjęcia dodatkowego źródła zatrudnienia. Na szczęście ustawodawca postanawia to zmienić. Będzie to wyglądało w ten sposób, że pracodawca nie będzie mógł zakazywać pracownikowi podejmowania innego zatrudnienia u innego pracodawcy bądź też świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, chyba że będzie to wynikało z umowy o zakazie konkurencji, tak jak do tej pory, bądź też będzie wynikało z innych przepisów, szczególnych, powszechnie obowiązujących, np. z pragmatyk służbowych, jeżeli chodzi o pracowników czy członków korpusu służby cywilnej, czy pracowników urzędów państwowych.Przepisy zakładają również to, że pracodawca nie będzie mógł niekorzystnie traktować pracownika z tego powodu, że pracuje jeszcze w innym miejscu. To przepisy chyba jak najbardziej logiczne, a postępowanie takich pracodawców jak najbardziej karygodne. Ustawodawca w ten sposób próbuje wzmocnić możliwości korzystania z tych uprawnień przez pracowników. To, że ktoś będzie pracował u innego pracodawcy czy u zleceniobiorcy, to, że będzie korzystał z innych uprawnień, w tym np. ze szkoleń, albo na przykład będzie dochodził swoich informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, to nie będzie mogło stanowić podstawy do wypowiadania umowy o pracę czy w ogóle do gorszego traktowania pracownika.Pracownicy będą mieli prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia.W moim przekonaniu jest to bardzo ważna sprawa, bo w świetle obowiązującego obecnie stanu prawnego jest tak, że do czasu pracy wlicza się te szkolenia, które wynikają z ustaw czy w ogóle z przepisów powszechnie obowiązujących. W związku z tym nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o czas szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast w pozostałych przypadkach, przy różnego rodzaju szkoleniach, w których pracownicy się dokształcają, w których uzupełniają wiedzę, bardzo często niezbędną dla samego pracodawcy, to już są wątpliwości. Dlatego też pracodawcy często nie wliczali tych szkoleń i nie wliczają do czasu pracy. Teraz ma się to zmienić. Te regulacje, jeżeli wejdą w takim kształcie, w jakim są obecnie, zakładają, że szkolenia, które będą przeprowadzane przez pracodawcę w związku z obowiązkami wynikającymi albo z przepisów powszechnie obowiązujących, albo z wewnątrz zakładowych regulaminów, układów zbiorowych pracy, albo będą przeprowadzane w związku z poleceniem wydanym przez pracodawcę, to powinny odbywać się w czasie pracy. Jeżeli będą poza godzinami normalnej pracy, będą też wliczane do czasu pracy, czyli będą stanowiły czas pracy ponad wymiarowy albo w godzinach nadliczbowych.Pracodawca będzie miał też obowiązek informowania pracowników o procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy. Co oznacza ta zmiana?Ta zmiana w zasadzie tylko rozwija już takie ogólne podejście, które jest i w przepisach polskiego prawa pracy, ale przede wszystkim w tych dyrektywach Unii Europejskiej, które zakłada, że pracownik powinien być na bieżąco informowany o obowiązkach, ale też uprawnieniach. W zasadzie obecnie mamy takie regulacje, które mówią o tym, że należy informować np. o możliwości zatrudnienia na czas nieokreślony. To będzie rozbudowane w ramach takiego ogólnego założenia, że pracownik powinien być informowany np. o możliwości awansowania, o wolnych stanowiskach pracy itd.Uregulowana będzie też kwestia przerw w pracy.To jest w zasadzie rozbudowanie tych uprawnień, które obecnie mamy już w polskim prawie pracy. Obecne przepisy zakładają, że jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to przysługuje mu co najmniej 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. To zostanie rozbudowane o dwie dodatkowe przerwy. W sytuacji, gdy dobowy wymiar czasu pracy będzie przekraczał 9 godzin, to będzie przysługiwała mu dodatkowa przerwa co najmniej 15-minutowa, a gdyby ten dobowy wymiar czasu pracy w jednym systemie czasu pracy przekraczał 16 godzin, to będzie przysługiwała trzecia, co najmniej 15-minutowa, też płatna przerwa, wliczana do czasu pracy.Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża także tzw. dyrektywę rodzicielską. Reguluje ona między innymi kwestię bezpłatnego urlopu opiekuńczego. To jest nowość - 5 dni w roku kalendarzowym.Tak, to jest nowa instytucja w polskim porządku prawnym. Ona zakłada, że pracownik będzie mógł skorzystać z takiego urlopu w wymiarze 5 dni w roku, w sytuacji, gdy będzie potrzeba opieki nad członkiem rodziny bądź też domownikiem z ważnych względów medycznych. W takim przypadku pracownik, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, będzie składał taki wniosek pisemny lub elektroniczny do pracodawcy. Pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia takiego urlopu. Co prawda będzie to urlop bezpłatny, ale z drugiej strony jednak będzie to taka instytucja, która będzie umożliwiała zapewnienie tej opieki najbliższym członkom rodziny bez jakichś problemów w pracy.Obecnie co trzeba było robić? Brać np. urlop na żądanie? Urlop na żądanie, zwolnienie z pracy z obowiązkiem odpracowania, ale to już tylko i wyłącznie, gdy pracodawca mógł i chciał taką bardzo dobrą wolę wyrazić. To jest instytucja, która w moim przekonaniu, może nie powszechnie, ale w tych sytuacjach najtrudniejszych, gdzie pracownicy muszą opiekować się swoimi bliskimi, na przykład korzystają z tak zwanego hospicjum domowego, będzie bardzo istotna, będzie się sprawdzać.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Koncert live - Żurkowski

REKLAMA
Plum Ekiden

REKLAMA
Nie Teatr Letnie granie: Austin Miller & Amanda Esposito

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
dr Marek Jedynak, fot. Barbara Sokolińska

dr Marek Jedynak

dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
19.06.2024

Zbliża się XV jubileuszowa edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów - instytucje, organizacje i osoby.

Jacek Dobrzyński, źródło: archiwum prywatne

Jacek Dobrzyński [wideo]

rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych
19.06.2024

- Żołnierz czy funkcjonariusz musi wiedzieć, że państwo za nim stoi i daje mu takie narzędzia, które są niezbędne do tego, żeby mógł skutecznie strzec naszej wschodniej granicy - mówi Jacek Dobrzyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
18.06.2024

Charytatywna sztafeta maratońska Plum Ekiden to przede wszystkim integracja, która jest ważniejsza od rywalizacji, to dobra zabawa w aktywny, sportowy sposób. To przyciąga uczestników najbardziej - mówi Grzegorz Kuczyński.


Iwona Kulesza-Woroniecka, fot. Joanna Szubzda

Iwona Kulesza-Woroniecka [wideo]

wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem
17.06.2024

Wzrost płacy minimalnej. - Pracodawcy nie mogą używać argumentu, że ich na to nie stać, dlatego że wszystkie dane poświadczają wzrost gospodarczy, a skoro jest wzrost gospodarczy i skoro zyski pracodawców są wyższe, to wypadałoby się tymi zyskami podzielić z pracownikami - mówi wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem.

Adrian Siemieniec, fot. Sylwia Krassowska

Adrian Siemieniec [wideo]

trener Jagiellonii Białystok
16.06.2024

- Zobaczymy, co nam los przydzieli. Na pewno nie zejdziemy ze swojej drogi, nie zmienimy swojej tożsamości. Niezależnie od tego, z kim będziemy grali, będziemy chcieli grać na swoich warunkach - mówi Adrian Siemieniec.

prof. Michał Żmihorski, screen z rozmowy

prof. Michał Żmihorski [wideo]

dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
13.06.2024

- Te dwa interesy, czyli obronność kraju i interesy przyrodnicze są zbieżne. Jeżeli pomyślimy o zredukowaniu zagęszczenia dróg, o unaturalnieniu lasów, to są to czynniki, które wpływają pozytywnie zarówno na obronność, jak i mają bardzo pozytywny wpływ na przyrodnicze walory tych ekosystemów - mówi prof. Michał Żmihorski


gen. Sławomir Klekotka, fot. Joanna Szubzda

gen. Sławomir Klekotka [wideo]

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.06.2024

- Na pewno żadnych utrudnień dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem strefy buforowej nie przewidujemy. Chciałbym też podkreślić, że w chwili obecnej całe niebezpieczeństwo, które jest, koncentruje się wyłącznie na granicy. Poza tą strefą jest bezpiecznie, więc można śmiało na Podlasiu wypoczywać - podkreśla komendant POSG.

Mariusz Madejczyk, fot. Piotr Pietruczuk

Mariusz Madejczyk

zastępca dyrektora NASK
12.06.2024

Celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców województwa podlaskiego, między innymi poprzez działania edukacyjne – w tym organizację konferencji - mówi Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody ds. cyberbezpieczeństwa.

prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Barbara Sokolińska

prof. Marta Kosior-Kazberuk [wideo]

rektor Politechniki Białostockiej
11.06.2024

"Trzeba będzie młodych ludzi przekonać, żeby wybrali - jeżeli chodzi o studiowanie - właśnie Politechnikę Białostocką. Dlatego też stale modernizujemy naszą ofertę edukacyjną" - mówiła w Polskim Radiu Białystok prof. Marta Kosior-Kazberuk.


prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

- Musimy pamiętać o swoich żołnierzach i pomagać im, jak tylko możemy - mówi prof. Adam Bartnicki.

dr Sławomir Bartnicki, fot. Marcin Gliński

dr Sławomir Bartnicki

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

W województwie podlaskim, tworzącym w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeden okręg z Warmią i Mazurami - zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 42 proc. głosów. W skali całego okręgu nr 3 lepszy wynik miała jednak Koalicja Obywatelska. Mandaty zdobyli Jacek Protas (KO) i Maciej Wąsik (PiS).

dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.06.2024

- Tutaj nie było takich nazwisk, które byłyby jakoś wyjątkowo elektryzujące. Poza dosłownie kilkoma wyjątkami - komentuje wyniki wyborów do Europarlamentu dr Maciej Białous.


Klaudia Rosińska, źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Klaudia Rosińska

specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji
7.06.2024

- Trzeba być czujnym, bo dezinformacje, fake newsy czy manipulacje mogą zaburzyć nasze decyzje wyborcze - mówi specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska.

Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
6.06.2024

- Granica jest święta i ona ma być bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Jacek Brzozowski.

Jarosław Galej, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Galej

kandydat Komitetu Wyborczego Normalny Kraj do Parlamentu Europejskiego
6.06.2024

To ostatnia z cyklu rozmów w Polskim Radiu Białystok z kandydatami do Europarlamentu z okręgu nr 3, który obejmuje województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W czwartek (6.06) - zgodnie z kolejnością list wyborczych na kartach do głosowania - komitet nr 8 - Komitet Wyborczy Normalny Kraj.


kpt. Marcin Burzyński, fot. Sylwia Krassowska

kpt. Marcin Burzyński [wideo]

oficer wychowawczy 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku
5.06.2024

- Rezerwy są potrzebne. Im więcej przeszkolonych ludzi, którzy po prostu wiedzą, z czym mogą mieć do czynienia, potrafią posługiwać się podstawową bronią, reagować na alarmy i po prostu być przygotowanym na wszelkie zagrożenia, tym lepiej - mówi kpt. Marcin Burzyński.

Adam Andruszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Andruszkiewicz

poseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego
5.06.2024

- Zawsze polityk pracuje na to, żeby być docenionym przez wyborców, żeby mieszkańcy postawili przy naszym nazwisku "krzyżyk". Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali jako formacja te wybory - mówi Adam Andruszkiewicz.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
5.06.2024

Kompletnie zbędną czynnością nazywa wicemarszałek Senatu wprowadzenie strefy z zakazem przebywania przy granicy z Białorusią. - Czas najwyższy nie traktować tej sprawy biało-czarno, że przez granicę idą źli albo dobrzy. Można dbać o bezpieczeństwo, szczelność granic, ale trzeba mieć na uwadze aspekt humanitarny - podkreśla.


Edyta Kondzior, fot. Marcin Gliński

Edyta Kondzior

kandydatka Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego
4.06.2024

- Uważam, że Unia Europejska powinna mieć własne siły wojskowe - mówi Edyta Kondzior.

Andrzej Skiepko, fot. Marcin Gliński

Andrzej Skiepko [wideo]

starosta hajnowski
3.06.2024

- W imieniu samorządowców wystosowaliśmy pismo do pana premiera, aby jednak skorygował te plany, które przewidywały bardzo dużą strefę buforową przy granicy - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta hajnowski Andrzej Skiepko.

Tomasz Frankowski, fot. Joanna Szubzda

Tomasz Frankowski

europoseł, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego
3.06.2024

- Bezpieczeństwo i obrona polskiej granicy jest tym samym, co bezpieczeństwo i obrona granicy całej Unii Europejskiej - mówi Tomasz Frankowski.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
3.06.2024

- Z perspektywy czasu uważam, że stan wyjątkowy w 2021 roku zdał egzamin. Mam nadzieję, że dzisiaj ta strefa buforowa też pomoże w walce z nielegalną migracją i w zarządzaniu kryzysem - mówi Jacek Słoma.

Taras Romanczuk, fot. Joanna Szubzda

Taras Romanczuk

piłkarz Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski
2.06.2024

- Cieszę się z tego, że trener Probierz docenił moją pracę w tym sezonie - mówi Taras Romanczuk.

Agnieszka Czarkowska, fot. Marcin Gliński

Agnieszka Czarkowska

kierownik Redakcji Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Białystok
2.06.2024

To będzie prawdziwe święto, wypełnione drobiazgowym słuchaniem wybranych reportaży. W poniedziałek (3.06) zaczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Reportażu Radiowego w Tykocinie, które od kilkudziesięciu lat organizuje Polskie Radio Białystok.


Miłosz Kuziemka, fot. Barbara Sokolińska

Miłosz Kuziemka

lider Komitetu Wyborczego Polexit z okręgu nr 3
31.05.2024

- Jesteśmy w takim punkcie, że kończy nam się możliwość wetowania. Sam proces weto jest już podważany, a za chwilę będzie nielegalny. Skończy się to takim status quo, że nigdy nie będziemy w stanie wyjście z Unii Europejskiej - mówi Miłosz Kuziemka.

Prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński, źródło: PRB/Kazimierz Adamczewski-Uniwersytet Zielonogórski

prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński

z Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

Twórcza resocjalizacja z arteterapią to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów-pedagogów. Od września taki kierunek będzie na Uniwersytecie w Białymstoku.

dr Katarzyna Siemion, fot. Barbara Sokolińska

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

- Zastrzeżenie numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości - mówiła w Polskim Radiu Białystok dr Katarzyna Siemion.


Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła [wideo]

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.05.2024

"Tarcza Wschód przyczyni się do uszczelnienia granicy" - mówił w Polskim Radiu Białystok gen. Wiesław Kukuła.

fot. Piotr Pietruczuk

Rafał Kosno

Kandydat z listy Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie
29.05.2024

"Osoby działające społecznie też powinny mieć szansę uczestnictwa w życiu politycznym. W polityce też przydałyby się nowe twarze" - mówi Rafał Kosno.

fot. Dominik Lubowicki

Karol Kiciński

Kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego
28.05.2024

- Moje hasło to jest "Polak w Polsce gospodarzem" - mówił w Polskim Radiu Białystok Karol Kiciński.


Krzysztof Jurgiel, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł PiS
28.05.2024

- Szczególnie poseł Jacek Sasin, ponieważ nieudolnie prowadził negocjacje i doprowadził do tego, że PiS nie ma władzy w województwie podlaskim, to szukał tzw. kozła ofiarnego. Czuję się zniesławiony i pomówiony - mówi Krzysztof Jurgiel.

Stefan Krajewski, fot. Piotr Pietruczuk

Stefan Krajewski

poseł, wiceminister rolnictwa, kandydat Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego
27.05.2024

"Dzisiaj w Unii Europejskiej trzeba przywrócić normalność i zasady zdrowego rozsądku" - mówi Stefan Krajewski.

Wojciech Strzałkowski, fot. Marcin Gliński

Wojciech Strzałkowski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
27.05.2024

"Przez chwilę mi łzy popłynęły, ale więcej było tej radości. Można powiedzieć, że całe życie czeka się na takie wydarzenie, wymarzone, nawet wymodlone, bo przecież nasi kibice śpiewali: "Słuchaj Jezu, jak cię błaga lud, z Jagiellonii mistrza Polski zrób". I w końcu mamy to zwycięstwo." - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok Wojciech Strzałkowski.


fot. Sylwia Krassowska

Magdalena Cielecka

aktorka
26.05.2024

- Sztuka jest nośnikiem przeżyć, które mogą nas oderwać od nas samych, a przez to zreinterpretować nasze własne problemy i życie. Wierzę w to, że sztuka może zmieniać - mówi Magdalena Cielecka.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Barbara Sokolińska

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
24.05.2024

- Myślę, że mecz z Wartą Poznań byłby w stanie przyciągnąć na trybuny 40 tysięcy osób - mówił w Polskim Radiu Białystok Wojciech Pertkiewicz.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku

prof. Elżbieta Awramiuk

językoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku, członkini Rady Języka Polskiego
24.05.2024

"Zmiany wprowadzone przez Radę Języka Polskiego mają na celu uproszczenie polskiej pisowni" - mówi prof. Elżbieta Awramiuk.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok