Radio Białystok | Gość | prof. Tomasz Dubowski [wideo] - z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

prof. Tomasz Dubowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

23.11.2023, 08:20, akt. 08:04

"Unia musi się rozwijać, Unia musi ewoluować. Pojawiają się w Unii Europejskiej nowe państwa, wokół nowe wyzwania, także trzeba mieć świadomość, że Unia będzie się do tego wszystkiego dostosowywać" - mówił w Polskim Radiu Białystok prof. Tomasz Dubowski z Uniwersytetu w Białymstoku.

prof. Tomasz Dubowski, fot. Marcin Gliński
prof. Tomasz Dubowski, fot. Marcin Gliński


0:00
0:00
Z Tomaszem Dubowskim rozmawia Renata Reda | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Parlament Europejski poparł projekt zmian w unijnych traktatach. Za raportem w tej sprawie głosowało 291 europosłów, przeciw było 274, od głosu wstrzymało się 44.

Główne założenia projektu to niemal całkowite ograniczenie prawa weta państw członkowskich w takich sprawach jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy podatki. Euro miałoby być walutą obowiązującą w całej Unii.

Czy stracimy suwerenne państwo polskie na rzecz europejskiego superpaństwa? O tym Renata Reda rozmawia z profesorem Tomaszem Dubowskim z Uniwersytetu w Białymstoku.


Renata Reda: Czy urzędnicy w Brukseli będą decydować w sprawie edukacji w Polsce, podatków, bezpieczeństwa?

Tomasz Dubowski: To wszystko zależy od tego czy w ogóle i jakie zmiany w traktatach zostaną wprowadzone. 


A te proponowane są wielce prawdopodobne?

Na ten moment jesteśmy w sytuacji takich bardzo, bardzo wstępnych debat, dyskusji na temat propozycji zmian w traktatach. Trudno przewidzieć jak ta historia się skończy, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że Unia co jakiś czas pewne reformy przechodzić będzie, bo jest to naturalna kolej rzeczy. Unia musi się rozwijać, Unia musi ewoluować. Pojawiają się w Unii Europejskiej nowe państwa, wokół nowe wyzwania, także trzeba mieć świadomość, że Unia będzie się do tego wszystkiego dostosowywać. I temu służyć mogą zmiany w traktatach. 


Propozycje dotyczą między innymi polityki zagranicznej, ochrony granic, ochrony cywilnej, przemysłu, a także obowiązkowego euro. 

To są kwestie w ramach których Unia spotyka największe wyzwania. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, od lat mówi się o tym, że jest to taka polityka, w której Unia Europejska mogłaby być bardziej skuteczna. Oczywiście propozycje, jakie są przedstawiane budzą dyskusję i to jest naturalna rzecz, natomiast tu trzeba odróżnić dyskusję o planach, propozycjach od tego co finalnie, jeśli w ogóle, wejdzie w życie. 


Kiedy ewentualnie moglibyśmy się spodziewać jakichś wiążących decyzji?

To wszystko zależy od państw członkowskich. Na razie jesteśmy na etapie debaty w parlamencie europejskim. Parlament europejski owszem, jest zaangażowany w proces zmian traktatów, ale nie w formie decydenta, nie on o tym decyduje. To, że debata w parlamencie się toczy, to chyba dobrze. Poprzez dyskusję, dosyć często odnajdujemy drogę do rozwiązań, dobrych, konstruktywnych, akceptowalnych przez wiele stron. A poza tym, nie zapominajmy, że Parlament Europejski jest tym gremium, które nie jest jakąś tam tajemniczą siłą z Brukseli, tylko jest instytucją Unii Europejskiej w której my obywatele jesteśmy reprezentowani przez posłów, których sami bezpośrednio wybieramy. I chyba dobrze, że na takim forum tego rodzaju dyskusje się toczą, że my o nich wiemy. Oceniam to pozytywnie. 


A co właściwie wczoraj się stało? Bo samo głosowanie było zaskakujące, bo tylko 17 głosów zdecydowało, że dalsze procedowanie w sprawie zmiany traktatów unijnych jest w ogóle możliwe. Czy szanse na przyjęcie tych zmian są, czy jednak nie?

Zmiany ostateczne w traktatach zależą od decyzji państw członkowskich. I to wszystkich. Zgoda wszystkich jest wymagana, żeby jakiekolwiek zmiany weszły w życie, jeżeli mówimy oczywiście o normalnej, zwykłej procedurze zmian traktatów. A ponieważ tutaj dotykamy kwestii kompetencji Unii Europejskiej, ewentualnego poszerzenia, to wydaje się, że ta normalna procedura będzie procedurą właściwą. 

Nie uzależniałbym absolutnie od tego co się stało w Parlamencie Europejskim tego, czy te zmiany wejdą w życie, w jakim kształcie i kiedy. 


To może trwać kilka lat?

Może. Oczywiście że może. 


Czy po drodze te zmiany też będą?

Z pewnością. Ponieważ czym innym jest stanowisko Parlamentu Europejskiego, sił politycznych, które są w nim obecne, a inne zapatrywania na te kwestie mogą mieć rządy państw członkowskich. I to też jest naturalna kwestia, ale póki co to państwa właśnie o tych zmianach decydują i od ich woli, czy też od woli instytucji, które reprezentują te państwa i od samych państw te kwestie będą zależały. Kwestie terminów, kształtu zmian i tego, czy one rzeczywiście wejdą w życie. 


A dlaczego te zmiany są proponowane? 

Tak jak wspomnieliśmy, świat się zmienia wokół Unii Europejskiej, sama Unia Europejska się zmienia. Zmieniają się państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ta tendencja do zmiany jest naturalna. Przecież Unia Europejska w ostatnich dekadach przeszła chociażby bardzo poważną reformę ustrojową poprzez traktat z Lizbony. To było kilkanaście lat temu. Wcześniej Nicea, Amsterdam. Tych traktatów rewizyjnych było kilka. Przychodzą takie momenty, kiedy pewne zmiany rzeczywiście są uzasadnione, a przynajmniej dyskusja o pewnych zmianach wydaje się uzasadniona. Nie ma w tym nic nienormalnego. To jest dość naturalna kolej rzeczy, jeżeli mówimy o takiej organizacji jaką jest Unia Europejska.


Traktaty powinny być zmieniane, bo Unia jednak się zmienia, przyjmuje nowych członków. W jakim kierunku powinno to wszystko podążać?

Mnie jako prawnikowi trudno jest to oceniać, bo musiałbym wejść w rolę państw członkowskich, które o tym będą decydować. Na pewno, nawet w tej debacie, jaką obserwujemy dzisiaj pojawiają się kwestie, nad którymi warto się zastanowić. To znaczy - czy rzeczywiście nie warto wzmocnić, usprawnić sposobu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej poprzez rozszerzenie możliwości głosowania większością kwalifikowaną. Czy nie jest zasadne, by poszerzyć nieco kompetencje Unii Europejskiej?

Oczywiście, ja domyślam się, że z wielu stron mogą paść argumenty, że to jest niebezpieczne z perspektywy samych państw członkowskich, ale po pierwsze - jeśli Unia Europejska ma dla tych państw członkowskich pewne cele realizować, pewne zadania wykonywać, to ona musi być przy tym skuteczna. Unia sparaliżowana, Unia niezdolna do działania nikomu nie służy. 

Poza tym - też pamiętajmy - zmiany, jeśli miałyby w takim kierunku pójść, to one muszą być przez państwa członkowskie zaakceptowane. Natomiast jeżeli Unia rzeczywiście miałaby pójść tutaj w stronę takiego wzmocnienia swoich kompetencji, czy też ich poszerzenia, tudzież w stronę usprawniania...


...kosztem suwerenności państw. 

Tak, ale państwa są świadome tego, że przystępując do Unii Europejskiej pozwoliły tej Unii część swoich kompetencji wykonywać. Państwa się na to zgodziły, więc tutaj trudno mieć teraz do Unii pretensje. 

Ja protestuję przeciwko takiemu wyrażeniu, że Unia zabiera. Unia nie jest bytem, który coś państwom sam z siebie mógłby zabrać. W tej kwestii jednak decydujące są decyzje państw członkowskich. Unia zabierze nam tyle, na ile państwa członkowskie pozwolą. Ja wiem, że temat suwerenności to temat bardzo nośny i wdzięczny w wymiarze debaty politycznej. Natomiast w moim przekonaniu utrata suwerenności nam nie grozi, ponieważ, tak jak mówiłem - z jednej strony musielibyśmy się na te zmiany zgodzić, a z drugiej - do tego nie zachęcam, ale przykład niedawnej historii pokazuje, że też w Unii Europejskiej nikt nikogo na siłę nie jest w stanie utrzymać. Jeżeli jakieś państwo dojdzie do wniosku, że to w jakim kierunku Unia podąża i jak się zmienia mu nie odpowiada, jeśli np. naród danego państwa podejmie taką decyzję, to z Unii Europejskiej można zgodnie z traktatami wystąpić. Nie uważam, żeby to był dobry kierunek, natomiast trzeba pamiętać o tym, że zanim będziemy ferować wyroki o suwerenności, to pamiętajmy, że tutaj naprawdę bardzo wiele zależy od samych państw członkowskich. I to jaka ta Unia będzie, zależy od ich decyzji. 


| red: mag


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIETEATR WOMENS VOICE

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP THE GOOD LIFE – NAJWIĘKSZE PRZEBOJE SWINGU

REKLAMA
OiFP LIFE IS A CABARET, SHOW TANECZNO-WOKALNE

REKLAMA
OiFP JESUS CHRIST SUPERSTAR
prof. Jerzy Bieluk, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Bieluk [wideo]

prawnik z Wydziału Prawa UwB, ekspert m.in. do spraw prawa rolnego
26.02.2024

- To Polska tak naprawdę i polskie firmy przejmowały ukraińskie zboże, chciały na tym zarobić i w dużej części zniszczyły ten rynek. Trzeba wprowadzić określone ograniczenia w eksporcie zboża. Inaczej się tego nie da załatwić - mówi prof. Bieluk.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
23.02.2024

"Mamy bardzo wielu młodych, ambitnych, doświadczonych liderów, takich jak: Henryk Dębowski, Izabela Smaczna-Jórczykowska czy Mariusz Gromko. Któraś z tych trzech osób na pewno będzie kandydatem na prezydenta Białegostoku" - mówi Artur Kosicki.

Łukasz Żurkowski, fot. Barbara Sokolińska

Łukasz Żurkowski

lider zespołu Żurkowski, laureat Nagrody Głównej i Nagrody Specjalnej konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
22.02.2024

- Koncerty, kontakt z publicznością nas buduje, wszystkich muzyków to buduje, bo po to to robimy, żeby dzielić się z ludźmi naszymi przemyśleniami, naszymi utworami - mówi Łukasz Żurkowski.


Stefan Krajewski, fot. Sylwia Krassowska

Stefan Krajewski [wideo]

poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzeciej Drogi
22.02.2024

- Od początku mówimy, że jesteśmy po stronie rolników, tych, którzy dzisiaj protestują - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Stefan Krajewski.

dr Małgorzata Wenclik, fot. Gabriela Lasota

dr Małgorzata Wenclik

dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet"
21.02.2024

"Kobiet, które działają w biznesie i z sukcesem jest coraz więcej. Jest też coraz więcej kobiet, które działają w organizacjach społecznych i też odnoszą sukces. Coraz więcej kobiet jest też na kierowniczych stanowiskach w wielu instytucjach publicznych i nie tylko. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze wciąż za mało kobiet jest w administracji publicznej, tej przedstawicielskiej" - mówi dr Małgorzata Wenclik ze Stowarzyszenia "100-lecie Kobiet".

Radzias, fot. Sylwia Krassowska

Radzias

laureat konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
21.02.2024

"Niebieski Mikrofon jest trampoliną do zyskania radiowego słuchacza. Dzięki temu, że zaprezentowałem się w radiu, mogę znaleźć nową niszę, która będzie gotowa na sprawdzenie mojej muzyki" - mówi Radzias.


Sebastian Łukaszewicz, fot. Barbara Sokolińska

Sebastian Łukaszewicz [wideo]

poseł Suwerennej Polski
21.02.2024

"Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie odpowiedniego kandydata, który stanie w szranki z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim" - mówi Sebastian Łukaszewicz.

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska, fot. Joanna Szubzda

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska

laureatka konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
20.02.2024

- Tworzenie utworów, pisanie tekstów, szukanie inspiracji i niepozwolenie sobie na to, żeby zabrano mi radość z tworzenia - w tym momencie to moja codzienność - mówi wokalistka.

Andrzej Babul, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Babul

przewodniczący podlaskiej Solidarności Rolników Indywidualnych
20.02.2024

Rolnicy znów blokują drogi. - Nie mamy innej formy protestu. To są protesty pokojowe, ale właśnie w ten sposób możemy zaznaczyć nasz problem. Po drugie my bronimy także całego społeczeństwa - mówi Andrzej Babul.


Finał konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok 2023, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Bajguz i Marcin Kozłowski

jurorzy konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
19.02.2024

Finał piątej edycji konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok za nami. Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną marszałka województwa podlaskiego zdobył zespół Żurkowski. Nagroda Słuchaczy powędrowała do Radziasa, a YUOS otrzymała nagrodę za najlepszy występ.

Tadeusz Topczewski, fot. Marcin Gliński

Tadeusz Topczewski [wideo]

były dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
19.02.2024

"Trasa Via Carpatia wywoła ruch, który - podejrzewam - będzie zdecydowanie większy niż jest teraz. I musimy coś do tego czasu zrobić, żeby udrożnić cały odcinek Białystok - Augustów" - mówił w Polskim Radiu Białystok Tadeusz Topczewski.

Zlatan Alomerović, fot. Gabriela Lasota

Zlatan Alomerović

bramkarz Jagiellonii Białystok
18.02.2024

"Niestety nie mogliśmy cieszyć się z kibicami po meczu. Byliśmy smutni, ale myślę, że nasza droga, pasja, to jak gramy zagwarantuje nam sukces" - mówi Zlatan Alomerović.


Andrzej Wilczyk, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Wilczyk [wideo]

kibic Jagiellonii Białystok
16.02.2024

"W Polsce mało jest trybun z taką historią jak Ultra Jagiellonia. Stwierdziliśmy, że musimy mieć swoje święto. To jest też święto pamięci o osobach, których już z nami nie ma. Jagiellonia zawsze pamięta o oddanych kibicach" - mówi Andrzej Wilczyk.

Piotr Liedke, fot. Sylwia Krassowska

Piotr Liedke [wideo]

nauczyciel historii z VIII LO w Białymstoku
16.02.2024

"Nie wyobrażam sobie, żeby na lekcjach historii nie mówić o Ince. Zwłaszcza u nas na Podlasiu, to jest bardzo żywa historia" - mówi Piotr Liedke.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
15.02.2024

"Wielu podatników już tuż po północy logowało się do systemu, by sprawdzić, co im z tego rozliczenia wychodzi, albo zatwierdzić swoje zeznanie, by jak najszybciej dostać zwrot" - mówi Radosław Hancewicz.


Krzysztof Truskolaski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Truskolaski [wideo]

poseł, szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej
15.02.2024

- Mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska będzie miała znowu większość w Radzie Miasta Białystok - mówił w Polskim Radiu Białystok szef podlaskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Krzysztof Truskolaski.

dr Arkadiusz Derkacz, źródło: archiwum prywatne

dr Arkadiusz Derkacz [wideo]

ekonomista z Uniwersytetu Kaliskiego
14.02.2024

- W sytuacji ograniczenia budżetu domowego najczęściej rezygnujemy z usług hotelarskich, restauracyjnych, także redukujemy inwestycje w gospodarstwach domowych - mówi dr Arkadiusz Derkacz.

źródło: katedradziennikarstwa.wordpress.com

dr Paulina Czarnek-Wnuk

Medioznawczyni z Uniwersytetu Łódzkiego
13.02.2024

- Tym, czego potrzebują teraz rozgłośnie regionalne, jest nie rewolucja, tylko spokojne budowanie strategii działania, aby móc odbudować zaufanie społeczne do mediów publicznych. Radio Białystok jest w dobrej sytuacji, ma słuchalność na poziomie 10 procent - mówi dr Paulina Czarnek-Wnuk.


Krzysztof Jurgiel, fot. Barbara Sokolińska

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł Prawa i Sprawiedliwości
13.02.2024

"Ukraina musi zrozumieć, że nie może tak być, że Polska będzie zalewana wyrobami rolniczymi, które często nie spełniają norm. To powinno być jasne porozumienie" - mówi Krzysztof Jurgiel.

dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

ekspert ds. bezpieczeństwa
12.02.2024

- Donald Trump na pewno zapędził się z punktu widzenia Europy, nie sądzę, by zapędził się z punktu widzenia swoich wyborców, ponieważ tak naprawdę to, co mówił, spotkało się z ogromnym aplauzem, niestety - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, fot. Marta Rybicka

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet [wideo]

koordynator inicjatywy pracowników rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, reportażystka Radia Lublin
12.02.2024

- Chcemy brać udział w pracach nad przyszłą ustawą medialną i ją konsultować, bo my wiemy, o czym mówimy - powiedziała na antenie Polskiego Radia Białystok Agnieszka Czyżewska-Jacquemet.


Wojciech Pertkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
9.02.2024

Czy Jagiellonia Białystok w tym sezonie ma szansę zaliczyć dublet, czyli Mistrzostwo i Puchar Polski? - To są marzenia, ale to nie są marzenia ściętej głowy - mówi prezes klubu.

podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa [wideo]

rzecznik podlaskiej policji
8.02.2024

"W piątek (9.02) czekają nas spore utrudnienia na podlaskich drogach, kierowcy spotkają się z dużymi niedogodnościami. Kto nie musi, niech nie rusza w drogę" - przestrzega podinsp. Tomasz Krupa.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
8.02.2024

"Walczymy o sejmik z nowym otwarciem bez starej polityki" - mówi Maciej Żywno.


fot. Marcin Gliński

Adam Dębski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA
7.02.2024

"Chcemy, żeby prezes Marcin Doliasz kontynuował swoją misję, bo widzimy, że spółka się zmienia. Na ulicę wyjeżdża nowy tabor, spółka ma coraz lepsze wyniki jeżeli chodzi o sprzedaż. Poprawiają się wyniki finansowe" - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej spółki PKS NOVA Adam Dębski.

Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
6.02.2024

"Rolnictwo to nie jest coś, co można zmieniać z roku na rok. To są procesy wieloletnie. Nasze struktury zasiewów nie są czymś, co możemy zmieniać jedną dyrektywą czy jedną decyzją. Chcielibyśmy, aby wspólna polityka rolna była do rewizji i żebyśmy ustalali wspólne reguły gry na długie lata do przodu, a nie robili tego w sposób doraźny" - mówi Jacek Słoma.

fot. Marcin Gliński

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
5.02.2024

"Wielokrotnie powtarzałem - polityka lubi niespodzianki. Białystok jest zmęczony panem prezydentem. O wiele bardziej bym się obawiał kandydata Trzeciej Drogi niż prezydenta Tadeusza Truskolaskiego" - mówił w Polskim Radiu Białystok marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.


Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń, fot. Barbara Sokolińska

Łukasz Wasilewski i Marek Sawoń

z zespołu LUPA
3.02.2024

- Na płycie znajduje się 10 utworów mocnych tekstowo i brzmieniowo. Jednym słowem - magic rock - mówią muzycy zespołu LUPA o nowowydanym albumie "Synergia".

Tadeusz Wilczyński, fot. Barbara Sokolińska

Tadeusz Wilczyński

pełniący obowiązki dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
2.02.2024

- Podlasie to jest miejsce, gdzie historycznie gospodarowali rolnicy i leśnicy, a więc zawsze blisko siebie. Współpraca z samorządami jest czymś absolutnie naturalnym - mówi Tadeusz Wilczyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
1.02.2024

- Jest duża grupa osób, dla których Bieg Pamięci Sybiru jest upamiętnieniem kogoś z ich bliskich. To jest bieg emocjonalny, z historią w tle, a wymiar sportowy schodzi tu na dalszy plan - mówi Grzegorz Kuczyński.


Paweł Krutul, fot. Joanna Szubzda

Paweł Krutul [wideo]

wicewojewoda podlaski, Nowa Lewica
1.02.2024

- Decyzji jeszcze nie ma, ale jeżeli centrala będzie chciała zawalczyć o prezydenturę Białegostoku, to ja jestem gotowy. Nie ma z tym najmniejszego problemu.

Mieczysław Mejsak, fot. Joanna Szubzda

Mieczysław Mejsak [wideo]

wieloletni pracownik i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku
31.01.2024

- W życiu najważniejsza jest miłość. Przez tyle lat przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie było dla mnie rutyną. Wręcz przeciwnie.

Dzianis Procharau, fot. Źmicier Kościn

Dzianis Procharau

dowódca białoruskiego Pułku im. Konstantego Kalinowskiego walczącego w Ukrainie
31.01.2024

- Białorusini dobrze rozumieją, że kwestia naszej wolności zależy wprost od klęski "imperium rosyjskiego". Czujemy zmęczenie, owszem, ale mamy główny cel - niepodległość Białorusi.


płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski [wideo]

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
30.01.2024

To obowiązek każdego młodego mężczyzny, który w tym roku kończy 19 lat. 1 lutego rozpoczyna się ogólnopolska kwalifikacja wojskowa. W naszym regionie przed komisją musi się stawić ok. 8 tys. osób.

Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski [wideo]

prezydent Łomży
29.01.2024

- Od wielu lat jestem bezpartyjny i uważam, że samorząd powinien działać właśnie w tym kierunku - mówi Mariusz Chrzanowski.

fot. Marcin Gliński

Osyda

finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
27.01.2024

Osyda to zespół z Suwałk założony w 2022 r. przez Michała Osydę i Bartosza Zackiewicza. Ich muzyka to rockowa mieszanka nowoczesnych rockowych brzmień okraszonych elektronicznymi wtrętami ze starą dobrą szkołą rock'n'rolla, wyczuwalną w niektórych numerach już od pierwszych taktów.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok