Radio Białystok | Gość | prof. Marcin Moniuszko - rektor elekt UMB

prof. Marcin Moniuszko

rektor elekt UMB

18.03.2024, 07:36, akt. 15:10

"Mamy nadzieję, że fakt wysokiej jakości kształcenia, którą możemy zaprezentować, będzie magnesem, który sprawi, że ci młodzi ludzie będą do nas przychodzili na studia" - mówi prof. Marcin Moniuszko.

fot. Sylwia Krassowska
fot. Sylwia Krassowska


0:00
0:00
Z prof. Marcinem Moniuszką rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Profesor Marcin Moniuszko od 1 września będzie nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W tajnym głosowaniu uzyskał 100 procent głosów poparcia. W jaki sposób chciałby zarządzać uczelnią? O tym rozmawia z Adamem Janczewskim.Adam Janczewski: Zdarzają się takie sytuacje, proszę państwa, że gość ma zdecydowanie lepszy głos niż sam redaktor, który rozmawia i tak też jest dzisiaj...prof. Marcin Moniuszko: Ach, ta słynna kokieteria.Na wstępie wyjaśnimy - profesor Moniuszko pracował również w Polskim Radiu Białystok. Jestem z tego powodu szczęśliwy, bardzo dumny. To był przepiękny okres życia. Miałem okazję poznać naprawdę wiele wspaniałych osób. Było też wiele niesamowitych spotkań ze słuchaczami, co jest tak naprawdę też bardzo spójne z tym, co robimy my, jako medycy. My ciągle jesteśmy na takiej linii spotkania, kontaktu i myślę, że ta praca w radiu, w Polskim Radiu Białystok, również była tą okazją do budowania tej umiejętności kontaktu i rozmowy z ludźmi. Radio jest bardzo intymnym medium, które polega na kontakcie z tą jedną osobą i taka jest też rola medycyny, żeby ten kontakt był tym kluczowym aspektem naszej działalności, naszego funkcjonowania. Przed panem nowe wyzwania. Będzie pan rektorem od września tego roku. Z pewnością już pan myśli o tych wyzwaniach, które przed panem, które przed uczelnią, które przed Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Na początek słowo na D, które wzbudza strach wśród pracowników uczelni, wśród władz uczelni, również w szkołach, czyli demografia i nadchodzący, postępujący niż demograficzny. Jak chcecie odpowiedzieć na to wyzwanie?Ta sytuacja dotknie wszystkich, wszystkie uczelnie, zresztą na różnych poziomach dotknie ona także szkoły ponadpodstawowe. Jak zwykle chcemy odpowiedzieć bardzo dynamicznie i z otwartą przyłbicą, poprzez utrzymywanie naszej atrakcyjności, albo nawet jej zwiększanie, poprzez pokazywanie, jak wysoką jakość kształcenia możemy zaproponować naszym studentom. 

Oczywiste jest, że my w tej chwili będziemy musieli w jakimś stopniu konkurować z innymi uczelniami o mniejszą liczbę maturzystów. W związku z tym pojawi się pytanie, dla wszystkich zarządzających uczelniami w Polsce, jak sobie z tym faktem poradzić. Może w niektórych uczelniach pojawić się pokusa obniżenia poziomu, obniżenia jakości, żeby w ten sposób zachęcić część młodych ludzi do tego, by na takie, a nie inne studia przyjść. My takiego planu nie mamy. Chcemy właśnie tym bardziej zachęcać młodych ludzi do przyjścia do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku właśnie dlatego, że ta jakość kształcenia jest wysoka. Chcemy ją utrzymać i w miarę możliwości jeszcze dalej zwiększać poprzez zwiększenie bazy dydaktycznej, bazy klinicznej. 

Mamy nadzieję, że właśnie fakt tej wysokiej jakości, którą możemy zaprezentować, to, że można ukończyć nasze studia, będąc świetnie wyposażonym intelektualnie, ale też emocjonalnie, komunikacyjnie, przygotowanym po prostu do pracy w różnych kierunkach pracy medycznej, że będzie tym magnesem, który będzie sprawiał, że ci młodzi ludzie będą do nas przychodzili. 

Na to bardzo stawiamy jednocześnie przypominając, że studia na Uniwersytecie Medycznym to jest jedna z najpiękniejszych przygód, jaką możemy sobie wyobrazić, dlatego, że przygotowuje do jednej z najpiękniejszych prac, jakie możemy sobie wyobrazić. W grę wchodzi przecież kilkanaście kierunków, na których kształcimy. Kierunki lekarskie, ale nie tylko to przecież, i pielęgniarskie, farmaceutyczne, diagnostyczne, fizjoterapia, ratownictwo i tak dalej, i tak dalej. Kilkanaście wspaniałych kierunków, wysoka jakość kształcenia, naprawdę świetne miejsce do studiowania. Będziemy robili wszystko, by przekonać o tym maturzystów. Widzę, że pan profesor czuje głód mikrofonu, jednak czasami chciałbym zadać też pytanie, jeżeli pan pozwoli. Co do demografii - będzie nie tylko mniej studentów, ale generalnie nasze społeczeństwo będzie się starzeć. Czy uczelnia, czując społeczną odpowiedzialność, w jakiś sposób zamierza dostosowywać swoją ofertę kształcenia i kierunek kształcenia właśnie do tego wyzwania?Tak, jak najbardziej. Zresztą to nie tylko kwestia uczelni, to też kwestia szpitali klinicznych, które znajdują się w ścisłej relacji z uczelnią, dla których uczelnia jest organem założycielskim, bo my to widzimy w szpitalach każdego dnia. Tak jak 20 lat temu liczba przyjęć z ostrego dyżuru i rodzaj chorób, z którymi musieliśmy się mierzyć, była zupełnie inna od tego, z czym mierzymy się teraz, więc jest to kwestia znacznego przeciążenia naszej bazy szpitalnej, związanej po prostu też z demografią, z tym że jesteśmy coraz starsi, że chorujemy na coraz więcej chorób, które coraz trudniej się czasami też leczy, że coraz więcej mamy sytuacji przewlekłych, w których nie zawsze udaje nam się uratować życie, ale czasami to życie później jest na nieco innym poziomie. 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku musi odpowiadać nie tylko w kwestii dydaktyki i kształcenia, ale również w kwestii odpowiedzi za tę część systemu ochrony zdrowia, która leży w jego władaniu, czyli szpitale kliniczne i połączona z tym opieka specjalistyczna. 

Mamy tu bardzo wiele do zaoferowania, ale też bardzo liczymy na możliwość rozbudowy naszej bazy szpitalnej, bo służy ona naszym pacjentom, pacjentom z naszego miasta, z naszego regionu, zdając sobie sprawę, jak teraz bardzo przeciążonymi szpitalami jesteśmy, ile możemy zaoferować i jak ważną, po prostu statystycznie, liczbowo jesteśmy częścią podlaskiego systemu ochrony zdrowia, również białostockiego systemu ochrony zdrowia, to bardzo liczymy na to, że będziemy mogli rozbudować tę naszą bazę szpitalną. Co konkretnie? Chodzi nam tutaj o rozbudowę naszego kompleksu w Dojlidach, o te oddziały, które umożliwią właśnie odpowiedź na wyzwanie demograficzne. Czyli większą liczbę miejsc szpitalnych, łóżek dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, z chorobami internistycznymi, łóżek rehabilitacyjnych, łóżek dla pacjentów wymagających przewlekłej pielęgnacji, dla pacjentów onkologicznych, których bardzo wielu mamy już w tej chwili w naszych szpitalach. To są te inwestycje, które są przed nami, na które bardzo liczymy, ponieważ przede wszystkim będą one służyć naszym pacjentom, naszemu społeczeństwu.Kolejny aspekt społecznej odpowiedzialności w czasach podwyższonego zagrożenia, który niewątpliwie teraz mamy, napięć geopolitycznych... Trudno, żeby Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kształcił na kierunku, chociażby obronność, czy coś w tym kierunku. Czy widzicie jakieś pewne rozwiązania, w których również wy moglibyście się włączyć w cały system funkcjonowania państwa?Oczywiście. Każda instytucja ma swoje miejsce w systemie i zresztą czas pandemii pokazał, kto jak może zareagować w różnego rodzaju sytuacjach. To był ten moment, kiedy Uniwersytet Medyczny i szpitale kliniczne, myślę, że zdały egzamin naprawdę na bardzo wysoką ocenę. W dużej mierze znaczna część tych działań, których zadaniem było przeciwdziałanie skutkom pandemii, była oparta na działaniach szpitali klinicznych, które przecież organizowały szpitale tymczasowe, czy Uniwersytetu Medycznego, który organizował na początku przecież całą diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

My zdajemy sobie sprawę z naszego potencjału, z naszej odpowiedzialności i tak jak reagowaliśmy w czasach pandemii, tak jesteśmy bardzo również przygotowani, będziemy przygotowywali się na różnego rodzaju inne kwestie i to jest coś, co oczywiście wymaga pełnej koordynacji, integracji z działaniami pozostałych instytucji, samorządu, państwa, również pozostałymi uczelniami. Myślę, że tutaj jesteśmy w stanie naprawdę stworzyć bardzo dobry scenariusz działań, jesteśmy do tego gotowi. 

Jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jesteśmy przygotowani naprawdę do szybkich reakcji w różnych sytuacjach. Nasz potencjał jest w tej kwestii do wykorzystania. Chcemy po prostu być otwartym wobec społeczeństwa uniwersytete  i taką instytucją, o której społeczność wie, że można na nią liczyć. Tak było, jest i tak będzie. Czy planujecie np. w tym kontekście jakiś nowy komponent na studiach, czy być może studia dyplomowe albo kursy dla społeczeństwa np. z zakresu pierwszej pomocy?My rzeczywiście jesteśmy bardzo otwarci i w miarę możliwości zdobywania środków zewnętrznych jesteśmy w stanie, dzięki naszej kadrze, która posiada bardzo wysokie kompetencje, przygotowywać i być również otwartym na tego rodzaju akcje wobec społeczeństwa. Po pierwsze, jesteśmy do tego gotowi. To jest kwestia oczywiście czasu zawsze i zaangażowania ludzi poza tym, co robią już do tej pory. Jeżeli tylko pojawią się możliwości, które dadzą szansę na to, by tych ludzi wyciągnąć jeszcze bardziej ku społeczeństwu, które dadzą szansę na wygospodarowanie przez nich jeszcze dodatkowych tych gdzieś tam sekund, godzin, czasu, to oczywiście, że tak. 

My bardzo aktywnie działamy wobec wspomnianego wcześniej przez pana redaktora zjawiska pojawiania się tego niżu demograficznego poprzez szereg działań promocyjnych Uniwersytetu Medycznego, działań skierowanych również do seniorów, gdzie toczy się już bardzo wiele wspaniałych akcji organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tak będziemy działali również dalej. Jesteśmy na to bardzo otwarci w wielu aspektach. Pierwszej pomocy, ale też tej opieki dotyczącej osób, które często czują się wykluczone. 

Wciąż mówimy o czymś, co będzie tą największą naszą bolączką, tym największym, powiedzmy, realnym problemem, który pojawia się każdego dnia. Coraz bardziej, nie starzejące, ale dojrzewające społeczeństwo, z wszystkimi tego konsekwencjami, nie tylko zdrowotnymi, ale też społecznymi, bo szpitale często, nie tyle nawet uniwersytet medyczny, choć to również jest jego kwestia, ile szpitale, często stoją w obliczu rozwiązywania problemów nie tylko zdrowotnych, ale społecznych pacjentów, którzy do nas trafiają. 

Czasami pojawienie się pacjenta na SOR-ze w szpitalu to jest tylko wierzchołek góry lodowej, całej masy problemu, który za tym stoi. Zdajemy sobie sprawę ze swojego miejsca w systemie, ale jesteśmy otwarci na to, by jak najbardziej pomagać naprawdę temu społeczeństwu. 


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr Historia Jakuba – spektakl

REKLAMA
OiFP BRZYDKI KACZOREK

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

REKLAMA
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO OIFP

REKLAMA
CARMINA BURANA KONCERT ORATORYJNY OIFP

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
fot. Marcin Gliński

Kewin Kajewski [wideo]

kibic Jagiellonii Białystok, gniazdowy na meczach
23.05.2024

Sympatycy Jagiellonii Białystok odliczają godziny do sobotniego meczu z Wartą Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Głęboko wierzą, że po ostatnim gwizdku żółto-czerwoni będą cieszyć się z mistrzostwa Polski. Do tego wyjątkowego wydarzenia od wielu tygodni przygotowują się najbardziej zaangażowani kibice. Wśród nich jest Kewin, który wraz z kolegami prowadzi doping na białostockim stadionie.

fot. Marcin Gliński

Zbigniew Wojno [wideo]

prezes spółki PKS Nova
23.05.2024

"Niebawem będzie ten tabor uzupełniany. I tu powiem, że będziemy sięgali po wszelkie możliwe środki, które będą dostępne, żeby ten tabor się zmieniał" - mówił w Polskim Radiu Białystok nowy prezes spółki PKS Nova Zbigniew Wojno.

Eugeniusz Muszyc, fot. Barbara Sokolińska

Eugeniusz Muszyc

przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Forum Związków Zawodowych w Podlaskiem
22.05.2024

- Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku powinien wynosić nie mniej niż 8,14 proc. To wyjdzie mniej więcej 350 zł - mówił w Polskim Radiu Białystok Eugeniusz Muszyc.


Jerzy Kułakowski, fot. Sylwia Krassowska

Jerzy Kułakowski [wideo]

dziennikarz Polskiego Radia Białystok
22.05.2024

"W sumie skomentowałem z 700 meczów. Są takie momenty, których się nie zapomina. Kibicowałem Jagiellonii, kiedy była na zapleczu, potem były lepsze czasy, wydawało się, że lepiej już nie będzie, ale były też sezony, że nie dało się tego oglądać. W sobotę (25.05) gramy o mistrza, o spełnienie marzeń" - mówi Jerzy Kułakowski.

Rafał Rudnicki, fot. Sylwia Krassowska

Rafał Rudnicki [wideo]

zastępca prezydenta Białegostoku
22.05.2024

"Nadzieje są ogromne, bo jest to wyjątkowe wydarzenie w 104-letniej historii klubu Jagiellonia Białystok, jak też w historii miasta. Rzadko takie wydarzenie ma miejsce, że można świętować mistrzostwo Polski" - mówi Rafał Rudnicki.

Źródło: PRB

Alicja Pietruczuk i Aleksandra Sadokierska

reportażystki Polskiego Radia Białystok
21.05.2024

- Jest taki nurt w białostockiej szkole reportażu, nurt, który trochę wyrasta z teatru naturalnego Polskiego Radia, który narodził się właśnie w Białymstoku. Reportaż oczywiście nie jest teatrem, jest opowieścią, chociaż jest śmieszny, nie jest prześmiewczy i chociaż czasem jest wzbudzający ciepło na sercu, nie jest sentymentalny. To jest siła naszej białostockiej szkoły reportażu - mówi reportażystka PRB Alicja Pietruczuk.


Mikołaj Buszko, fot. Marcin Gliński

Mikołaj Buszko

pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2024"
21.05.2024

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2024" będzie poświęcona zmarłemu w styczniu prof. Romualdowi Twardowskiemu, kompozytorowi związanemu przez wiele lat z tą imprezą. Festiwal odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Białymstoku.

screen z rozmowy

Maksymilian Dura [wideo]

komandor porucznik rezerwy, ekspert portalu Defence24.pl
21.05.2024

"Nie myślmy, że zbudujemy pola minowe, zasieki z drutu kolczastego, stworzymy tzw. zęby smoka i zbudujemy sieć bunkrów, bo to jest bez sensu. Trzeba przygotować plan, jak zwolnić przeciwnika na tyle, aby potem mogły wkroczyć jednostki, które tego przeciwnika będą niszczyły i to nie tylko na naszym terytorium" - mówi Maksymilian Dura.

Rafał Grzyb, fot. Barbara Sokolińska

Rafał Grzyb [wideo]

drugi trener Jagiellonii Białystok
20.05.2024

- Wszystko jest w naszych rękach, nogach, głowach... Dlatego nie ma co ukrywać, że liczymy na to, że to święto piłkarskie w Białymstoku będzie już w sobotę - mówił w Polskim Radiu Białystok Rafał Grzyb.


Grażyna Dworakowska, fot. Barbara Sokolińska

Grażyna Dworakowska

dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury
19.05.2024

Przed nami tygodniowe święto wszystkich, którzy kochają różne aktywności twórcze. W poniedziałek (20.05) rozpoczynają się Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku.

Andrzej Wilczyk, fot. Barbara Sokolińska

Andrzej Wilczyk [wideo]

weteran ruchu kibicowskiego Jagiellonii Białystok
17.05.2024

- Jagiellonia jest gotowa na mistrza Polski - mówił w Polskim Radiu Białystok Andrzej Wilczyk.

dr Radosław Poniat, fot. Barbara Sokolińska

dr Radosław Poniat

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
17.05.2024

- Krzysztof Jurgiel już dawno przestał być ważną postacią w partii, nie znalazł się na listach wyborczych - mówi w Polskim Radiu Białystok socjolog Radosław Poniat z Uniwersytetu w Białymstoku


mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Barbara Sokolińska

mjr Katarzyna Zdanowicz [wideo]

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
16.05.2024

- To ewenement na skalę całego świata, że państwo sąsiednie zaangażowane jest w organizowanie nielegalnej migracji - mówi o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy mjr Katarzyna Zdanowicz.

Jan Raczyński, źródło: Facebook Muzeum Pamięci Sybiru

Jan Raczyński

prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Memoriał
15.05.2024

- Niestety, dziś w Rosji nie wypada mówić o demokracji. Autorytaryzm nie może opierać się na demokratycznym społeczeństwie - mówi Jan Raczyński.

Maciej Żywno, fot. Marcin Gliński

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
15.05.2024

Premier Donald Tusk zapewnia, że Polska nie przyjmie żadnych uchodźców z tytułu paktu migracyjnego. Mówi też o pełnym poparciu dla straży granicznej i wojska broniącego granicy. W jakim kierunku podąża polityka rządu w tych sprawach?


Dariusz Wieczorek, fot. Marcin Gliński

Dariusz Wieczorek [wideo]

minister nauki i szkolnictwa wyższego
14.05.2024

- Liczba studentów maleje. Koszty rosną. Nie ma możliwości, żeby w Polsce było 350 uczelni wyższych. Jeżeli dzisiaj nie będziemy podejmowali decyzji, to za 2-3 lata będziemy mieli rzeczywiście poważne problemy. Dlatego jestem zwolennikiem łączenia i tworzenia uczelni silniejszych - mówi minister.

Emilia Ramotowska, fot. Marcin Gliński

Emilia Ramotowska

koordynatorka Juwenaliów
13.05.2024

Wilki, Kayah, Dżem i Golec uOrkiestra - m.in. tacy artyści wystąpią na tegorocznych białostockich Juwenaliach. Łącznie przez dwa dni na Kampusie Politechniki Białostockiej wystąpi blisko 30 zespołów.

Rafał Rudnicki, fot. Marcin Gliński

Rafał Rudnicki [wideo]

zastępca prezydenta Białegostoku
13.05.2024

Na uczniów czeka ponad 3 tys. miejsc m.in. w liceach i technikach. Rozpoczyna się rekrutacja do białostockich szkół ponadpodstawowych na przyszły rok szkolny.


fot. Marcin Gliński

Magdalena Kaczonowska, Wiktoria Korol, Zofia Szestowicka, Aleksandra Dąbrowska i Zofia Fidziukiewicz

ze Studia Tańca Sportowego HOKUS w Białymstoku
12.05.2024

Specjalną strefę kibica na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton przygotowaliśmy jako Polskie Radio Białystok tuż obok swojej siedziby przy ul. Świerkowej. Biegaczy dopingowały dziewczyny ze Studia Tańca Sportowego HOKUS w Białymstoku.

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska, fot. Joanna Szubzda

YUOS, czyli Julianna Urszula Olańska

wokalistka, laureatka konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
12.05.2024

Specjalną strefę kibica na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton przygotowaliśmy jako Polskie Radio Białystok tuż obok swojej siedziby przy ul. Świerkowej. Gościnnie biegaczy dopinguje YUOS, czyli Julianna Olańska - laureatka Niebieskiego Mikrofonu Polskiego Radia Białystok, półfinalistka programu The Voice of Poland.

Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski [wideo]

prezydent Łomży
10.05.2024

W poniedziałek (6.05.) Mariusz Chrzanowski złożył ślubowanie i oficjalnie rozpoczął swoją trzecią kadencję na stanowisku Prezydenta Miasta Łomża.


Czesław Renkiewicz, fot. Iza Kosakowska

Czesław Renkiewicz [wideo]

prezydent Suwałk
10.05.2024

Nowy żłobek, kolejne inwestycje drogowe i mediateka to ważniejsze cele, które chce zrealizować podczas swojej ostatniej kadencji prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

prof. Izabela Święcicka, fot. Gabriela Lasota

prof. Izabela Święcicka

główna koordynator Festiwalu Nauki i Sztuki, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku ds. nauki i współpracy międzynarodowej
9.05.2024

- Nauka powinna być dla wszystkich. Dążymy do tego, żeby zaprezentować nasze osiągnięcia dla całego społeczeństwa. Chcemy poszerzać wiedzę o tym, co już odkryliśmy. Mając ją, rozumiejąc różnego rodzaju zjawiska, które są w świecie i we wszechświecie, lepiej funkcjonujemy - mówi w Polskim Radiu Białystok prof. Izabela Święcicka.

Artur Kosicki, fot. Marcin Gliński

Artur Kosicki [wideo]

były marszałek województwa podlaskiego
9.05.2024

"Marszałkiem się bywa, a człowiekiem trzeba być. Dlatego dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Za - nie tylko to poparcie - 23 tys. głosów, które zostały na mnie oddane, ale też za ten odzew po tej sytuacji, która zaistniała we wtorek i zmianie w zarządzie" - mówił w Polskim Radiu Białystok były marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.


dr hab. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

profesor Uniwersytetu w Białymstoku
8.05.2024

- Bardzo ważne będzie, w jaki sposób Rosjanie i Białorusini zaczną korzystać z danych Tomasza Szmydta. Wykorzystają go też do propagandy - mówi prof. Daniel Boćkowski.

Łukasz Prokorym, fot. Joanna Szubzda

Łukasz Prokorym [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
8.05.2024

- Każdego radnego, który w mojej ocenie przechodzi na dobrą stronę mocy, będę nazywał bohaterem i będę gratulował odpowiedzialności za losy województwa. I uważam, że to są właściwe słowa dla państwa marszałków Wiesławy Burnos i Marka Malinowskiego - mówi marszałek.

Marcelina Román, Iga Caban i Michał Znaniecki, fot. Joanna Szubzda

Marcelina Román, Iga Caban i Michał Znaniecki

artyści
8.05.2024

W Operze i Filharmonii Podlaskiej trwają przygotowania do ostatniej w tym sezonie artystycznym premiery. Już 10 maja publiczność zobaczy "Pajace" Ruggera Leoncavalla i "Rycerskość wieśniaczą" Pietra Mascagniego w reżyserii Michała Znanieckiego.


Michał Dzierżek i Aneta Radziszewska, fot. Joanna Szubzda

Michał Dzierżek i Aneta Radziszewska

tegoroczni maturzyści z I LO w Białymstoku
7.05.2024

- Moim zdaniem tematy były do przewidzenia i raczej typowe - mówiła tegoroczna maturzystka Aneta Radziszewska.

Magdalena Dziejma, fot. Joanna Szubzda

Magdalena Dziejma [wideo]

polonistka, wicedyrektor VI LO w Białymstoku
7.05.2024

- Czy egzamin ustny z jęz. polskiego jest potrzebny? Myślę, że jesteśmy w stanie troszkę inaczej sprawdzić umiejętności komunikacyjne maturzystów. Lepiej by było, żeby uczniowie mieli szansę skupienia się tylko na egzaminach pisemnych, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym - uważa polonistka.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
6.05.2024

- Przyjeżdża do nas kilka tysięcy ludzi z całej Polski. Mamy rekordową frekwencję na całej imprezie, w tej chwili jest zapisanych już prawie 6600 osób. Przygotowaliśmy też aż 15 punktów kibicowania na 21-kilometrowej trasie - będą kapele, dj'e, a nawet orkiestra - mówi Grzegorz Kuczyński.


Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Tadeusz Truskolaski [wideo]

prezydent Białegostoku
6.05.2024

- Chciałbym, żeby te 5 lat upłynęło pod znakiem zaspokajania potrzeb mieszkańców. To, co przyjmiemy do realizacji, będzie monitorowane - będziemy się spotykać z mieszkańcami i będę zdawał im relacje z tego, co zostało zrobione - zapowiada prezydent.

Robert Sadowski, fot. Marcin Gliński

Robert Sadowski [wideo]

dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
2.05.2024

"To symbol, który nas wszystkich łączy" - tak o biało-czerwonej fladze mówił w Polskim Radiu Białystok dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski.

Radosław Hancewicz, fot. Joanna Szubzda

Radosław Hancewicz [wideo]

rzecznik podlaskiej KAS
30.04.2024

Około 7-9 proc. to jeszcze zeznania podatkowe składane tradycyjną drogą w formie papierowej - albo bezpośrednio w urzędzie, albo za pośrednictwem poczty. Natomiast powyżej 90 proc. podatników rozlicza się elektronicznie - mówi rzecznik.


foto: Monika Kalicka

Michał Fiszer

ekspert Stowarzyszenia Portów Lotniczych V4+
29.04.2024

Pierwszy samolot z lotniska Białystok - Krywlany odleci być może w ciągu roku. Początkowo planuje się loty do Chorwacji, może do Niemiec, ale nie oczekujmy tego, że będą to loty codziennie, tylko zapewne w jakieś dni tygodnia - mówi Michał Fiszer.

fot. Marcin Gliński

Paweł Chomczyk

współtwórca Siedliska Kultury Solniki 44
28.04.2024

To ma być przedsmak i wiosenna odsłona letniego festiwalu teatralnego LasFest. W nadchodzący majowy długi weekend Siedlisko Kultury Solniki 44 otwiera tegoroczny sezon artystyczny.

fot. Gabriela Lasota

Emilia Świętochowska

Podlaski Instytut Kultury
27.04.2024

Do 10 maja można nadsyłać zgłoszenia do Rockowań. Gdzie można to zrobić, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby dostać się do półfinału przeglądu?
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok