Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski - minister edukacji

Dariusz Piontkowski

minister edukacji

20.01.2020, 08:14, akt. 11:40

- Dziś większość nauczycieli, związków zawodowych, rodziców, samorządów zauważa, że obecny awans zawodowy służy raczej tylko formalnemu zdobyciu kolejnych stopni i w związku z tym wyższego wynagrodzenia, natomiast ma niewielki wpływ na jakość nauczania.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda
Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Ministerstwo Edukacji zapowiada prace nad zmianami w Karcie Nauczyciela i systemie wynagradzania. Mają być też rozmowy dotyczące finansowania oświaty.

O tym z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Zapowiada pan zmiany w Karcie Nauczyciela, a nie jej likwidację.


Dariusz Piontkowski: Na ostatnich komisjach senackiej i sejmowej wyraźnie mówiłem o tym, że w edukacji przede wszystkim będzie kontynuacja tego, co działo się już od kilku lat.

Reforma strukturalna dociera w tej chwili do szkół średnich. Od września mamy początek odtworzenia czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum. Rozpoczyna się również nowa szkoła branżowa i związane z tym duże zmiany w szkolnictwie zawodowym, polegające przede wszystkim na tym, że większą rolę do odegrania będą mieli przedsiębiorcy. Oni już współtworzyli podstawy programowe do szkoły branżowej, do technikum. Mają mieć też większy udział w kształceniu praktycznym czy ewentualnie udział finansowy w utrzymywaniu klas czy nawet nauczycieli zawodu, bo takie możliwości prawne funkcjonują.

To będzie także kontynuacja zmian programowych, gdyż za zmianą struktury szkolnictwa, wygaszeniem gimnazjum, przywróceniem ośmioletniej szkoły podstawowej i rozpoczęciem przywracania czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum idą także zmiany programowe. Oznaczają one między innymi przywrócenie nauczania przedmiotowego.

Pewnie do państwa, którzy nie mają dzieci w wieku kilkunastu lat, nie dotarła informacja, że w tak zwanych w szkołach średnich trzyletnich nie ma już na przykład nauczania przedmiotowego biologii, geografii, chemii, historii w większości klas a tylko i wyłącznie w klasach sprofilowanych. My przywracamy nauczanie przedmiotowe aż do klasy maturalnej. Chcemy, aby liceum nie tylko z nazwy, ale i także z praktyki było szkołą ogólnokształcącą.

Szkoła jest instytucją dosyć konserwatywną, która nie lubi zbyt częstych zmian.


A tych było ostatnio dużo.


To  prawda. W poprzedniej kadencji dokonała się ta zasadnicza zmiana strukturalna i programowa i należy ją teraz spokojnie dokończyć, sprawdzając oczywiście, czy te wszystkie zmiany, które weszły, wytrzymują próbę czasu, czy może jakaś minimalna korekta - choćby w programach nauczania - jest potrzebna. Ale to minimalna korekta, a nie całkowita zmiana.


Od wielu lat krytykowana jest Karta Nauczyciela, krytykowane są sposoby wynagradzania nauczycieli. Ostatnio samorządy sygnalizują trudności finansowe, jeśli chodzi o utrzymanie szkół.


Pani minister Zalewska próbowała przeprowadzić zmiany dotyczące awansu zawodowego i oceniania nauczycieli. Wiosną ubiegłego roku jednak ostatecznie z tego się wycofano. Trzeba powrócić do tych spraw, bo są one niezmienione od ponad 20 lat.

Dziś większość nauczycieli, związków zawodowych, rodziców, samorządów zauważa, że obecny awans zawodowy służy raczej tylko i wyłącznie formalnemu zdobyciu kolejnych stopni awansu i w związku z tym wyższego wynagrodzenia, natomiast ma niewielki wpływ na jakość nauczania. Raporty Najwyższej Izby Kontroli wskazywały na to, że przytłaczająca większość nauczycieli dyplomowanych, a przynajmniej ogromna ich część, po zdobyciu tego najwyższego stopnia awansu nie widzi potrzeby swojego dalszego rozwoju zawodowego. I coś z tym fantem trzeba zrobić.

Potwierdzały to także rozmowy Okrągłego Stołu. Będziemy więc do tej tematyki wracali. W najbliższych kilku miesiącach będę chciał przywrócić działanie zespołu trójstronnego: rządowo - samorządowo - związkowego, na którym będziemy rozmawiali o poszczególnych fragmentach tak zwanej pragmatyki zawodowej.

Rozpoczniemy od spraw postępowań dyscyplinarnych, gdyż jedna ze zmian z czerwca ubiegłego roku wywołuje wiele kontrowersji. Chodzi o zmianę, która nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zgłoszenia do rzecznika postępowania dyscyplinarnego incydentu, który narusza dobro dziecka, w ciągu trzech dni od wydarzenia się.

Dyskusja, nawet w niezbyt szerokim gronie, pokazała, że jest także wiele innych spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, które należy uregulować, doprecyzować. I temu będzie poświęcone pierwsze spotkanie pod koniec stycznia.

Na kolejnych spotkaniach tego zespołu chcemy rozmawiać między nimi o źródłach finansowania oświaty. Są to bardzo różne pomysły - od tak skrajnych, by w całości oświatę przejęły samorządy, aby państwo nie miał praktycznie nic do powiedzenia, może poza przekazaniem pieniędzy, i z drugiej strony pomysły takie, aby to państwo całkowicie przejęło te zadania.

Ale między tymi dwoma bardzo odległymi stanowiskami jest wiele możliwości pośrednich i o tym trzeba rozmawiać.

Samorządy na pewno będą domagały się większych pieniędzy. Przypomnę, że subwencja oświatowa wzrasta w ostatnich latach o bardzo duże kwoty. Gdyby porównać rok 2015 i 2020, to mamy ponad 9,5 miliarda złotych więcej wydawanych w ramach subwencji. Subwencja to niespełna 50 miliardów złotych. Gdy przejmowaliśmy władzę w Polsce, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, ta subwencja wynosiła nieco ponad 40 miliardów złotych.


Stąd pytanie, na co poszły te pieniądze. Niedawno rozmawiałem z samorządowcami z małych gmin. Jeden z nich powiedział, że ma około 4 mln zł subwencji, a by utrzymać szkoły, musi dopłacić 3/4 tej kwoty, czyli ponad 3 mln.


W przytłaczającej większości samorządów tak nie jest. Być może jest to jakiś skrajny wypadek, ale musiałbym poznać szczegóły. Natomiast trzeba wyraźnie wszystkim, także słuchaczom, przypomnieć, że finansowanie oświaty w Polsce składa się z trzech źródeł. Najbardziej znana to subwencja oświatowa, czyli kwota pieniędzy z budżetu państwa, którą dofinansowujemy samorządy, aby mogły prowadzić szkoły.

Oprócz tego są również dotacje. One najczęściej także pochodzą z budżetu państwa. To między innymi dotacja dla szkół niepublicznych, którą samorządy przekazują, ale także dotacja do prowadzenia przedszkoli. Chociaż przedszkola są zadaniem własnym samorządu i powinny być finansowane z dochodów własnych.

Trzeci rodzaj źródła finansowania oświaty to dochody własne samorządu. W momencie, kiedy konstruowano ustawę samorządową i o finansach samorządu terytorialnego, wyraźnie wskazywano, że udział w podatku na przykład PIT i CIT oraz różnego rodzaju podatki, które samorząd może nakładać, służą do realizacji zadań własnych. A jednym z takich zadań jest prowadzenie szkół na odpowiednim poziomie, ale także przedszkoli, jeśli chodzi o gminy.

Samorządy mówiąc więc o tym, że subwencja nie wystarcza na wszystko, muszą mieć świadomość, że od wielu lat tak było, że subwencja nigdy nie wystarczała na pokrycie wszystkich wydatków oświatowych. A chociażby przedszkola są całkowicie poza subwencją i one powinny i muszą być finansowane z dochodów samorządów.

W ostatnich kilku latach samorządy mają zwiększone kwoty z udziału w podatkach. Bo skoro polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze na tle Europy i świata, uważani jesteśmy wręcz za takiego europejskiego tygrysa, to w związku z tym także i podatki płacone w ramach PIT, czyli podatków osobistych, i CIT, czyli podatków od firm, również wzrastają, a więc rośnie również udział samorządów w tych podatkach.

Według Ministerstwa Finansów w ostatnich kilku latach łącznie samorządu otrzymały większe wpływy z obu tych podatków o kilkadziesiąt miliardów  złotych. Nie przypominam sobie praktycznie żadnego samorządowca, który by na jakieś konferencji prasowej wyszedł i powiedział: w 2018 r. mieliśmy o 10, 5 czy 12 mln zł więcej dochodów, dzięki temu możemy zrobić coś więcej.

Mówią tylko i wyłącznie o tym, że wzarastają koszty prowadzenia szkół. Ale gdy już porównamy udział wydatków oświatowych w budżecie w ogóle, to okazuje się, że w większości samorządów wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wydatków - procentowo, nie kwotowo. Co oznacza, że nie są to najważniejsze wydatki, a przynajmniej ich poziom zabezpieczenia jest troszeczkę mniejszy niż 2, 3 lata temu.


Możemy tutaj oczywiście podawać różnorodne dane i powoływać się...


Samorządy na pewno podawałyby nieco inne wskaźniki.


Z pewnością. I podają.


Trzeba o tym rozmawiać. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że jeżeli państwo miałoby w zdecydowanie większym stopniu finansować jeszcze utrzymanie szkół i przedszkoli, to trzeba by się zastanawiać, czy są to zadania, które powinny być w kompetencjach samorządu.


Czy w ogóle nie przejść na państwową szkołę.


Na przykład. Tak jak mówiłem, jest to jeden z pomysłów, który pojawia się w przestrzeni publicznej. Chciałbym abyśmy na wspólnym zespole z samorządami i związkami zawodowymi przeanalizowali różne możliwe warianty, zobaczyli, jakie są słabe i mocne strony poszczególnych rozwiązań. A za kilka czy najpóźniej za kilkanaście miesięcy przestawimy projekty ustawy, które całościowo będą regulowały sprawy finansowe i sprawy pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zaproponujemy to  pod jakąś debatę sejmową i przyjmiemy ostateczne rozwiązanie.


| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

KONKURS

"Miłość Ci nic nie wybaczy" Alek Rogoziński

Bilety na koncert Limp Bizkit w Kownie!
Bogdan Kalicki, fot. Monika Kalicka

Bogdan Kalicki [wideo]

dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
19.02.2020

"Mamy pewne problemy z zabezpieczeniem wszystkich dyżurów, musimy dużo wysiłku włożyć, żeby grupę lekarzy, z którymi posiadamy umowy namówić na większą liczbę dyżurów" - mówi szef pogotowia.

Mirosław Michalczuk, fot. Joanna Szubzda

Mirosław Michalczuk [wideo]

zastępca wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
18.02.2020

WIOŚ kontroluje sortownię odpadów w Studziankach. "Nie zauważyliśmy, żeby na większą skalę było tutaj wykonywane przetwarzanie odpadów, do którego celu ta instalacja została wybudowana".

mł. asp. Emilia Kuprewicz, mł. asp. Jacek Sasinowski i podkom. Edyta Wilczyńska, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

17.02.2020

"Będzie wiecej patroli, szczególnie w centrum miasta i na drogach". Policja przygotowuje się na Ostatki.


Mirosław Siemieniec, źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Mirosław Siemieniec

rzecznik prasowy PKP-PLK
17.02.2020

- Za cztery lata pojedziemy do stolicy szybciej koleją, na dworcu w Białymstoku z kładek zejdziemy pod ziemię a perony będą zadaszone - takie są plany w związku z budową odcinka trasy Rail Baltica w Podlaskiem.

Radosław Hancewicz, fot. Monika Kalicka

Radosław Hancewicz [wideo]

rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
16.02.2020

"Usługa twój e-PIT bardzo mocno się przyjęła i mamy bardzo pozytywne sygnały od podatników, którzy z niej skorzystali" - mówi Radosław Hancewicz.

Muzycy z zespołów No Logo, Mniej Więcej, Ilo&friends, fot. Andrzej Bajguz

Muzycy z zespołów No Logo, Mniej Więcej, Ilo&Friends

finaliści plebiscytu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
15.02.2020

W niedzielę (16.02) poznamy laureatów plebiscytu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok.


Premiera filmu "Zenek" w Białymstoku, 12.02.2020, fot. Joanna Szubzda

Zenon Martyniuk

król disco polo
13.02.2020

"Reżyser też chciał dodać troszeczkę pikanterii. Kilka scen jest wymyślonych, ale bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się to ogląda" - powiedział nam Zenon Martyniuk.

Maciej Makuszewski, fot. Joanna Szubzda

Maciej Makuszewski

piłkarz Jagiellonii Białystok
13.02.2020

"Cieszę się, że wróciłem, od początku byłem nastawiony na to, że uda mi się tutaj wrócić i tego chciałem, tego chciała moja rodzina" - mówi piłkarz, powracający po ponad 7 latach w szeregi Jagiellonii Białystok.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Witold Roszkowski [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
13.02.2020

"Wszelkiego rodzaju prowizorki są tanie, ale są nietrwałe, są niebezpieczne i to jest najczęstszy skutek sytuacji katastrofalnych" - mówi Witold Roszkowski.


dr Marek Bartoszewicz, fot. Monika Kalicka

dr Marek Bartoszewicz [wideo]

z Wydziału Biologii UwB
12.02.2020

"W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć co się będzie działo z wirusem" - mówi dr Marek Bartoszewicz.

Anna Moskwa, źródło: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/

Anna Moskwa

wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
11.02.2020

"Bez względu na to w jakim ustroju i systemie jesteśmy, to woda jest po obu stronach tak samo ważna" - mówi o porozumieniu o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych Anna Moskwa.

Szymon Hołownia, fot. Monika Kalicka

Szymon Hołownia [wideo]

niezależny kandydat na prezydenta
10.02.2020

- Wierzę, że jestem w stanie wejść do drugiej tury z tym pomysłem na Polskę, który mam.


sierż. Robert Gaździk, podkom. Mirosław Klimuk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

10.02.2020

- Internet jest narzędziem. Tak jak młotek - można np. wbić nim gwoździa, a można sobie obić palec. Podobnie jest z internetem. Jeżeli nie będziemy uważni i ostrożni w korzystaniu z jego zasobów, może się to odwrócić przeciwko nam.

Agnieszka Pajączkowska, fot. Andrzej Bajguz

Agnieszka Pajączkowska

autorka książki "Wędrowny Zakład Fotograficzny"
9.02.2020

Powstała książka "Wędrowny Zakład Fotograficzny", w której są opowieści o województwie podlaskim.

Katarzyna Bonda, fot. Anna Powierża

Katarzyna Bonda

autorka kryminałów
9.02.2020

Niekwestionowaną gwiazdą podczas tegorocznej edycji festiwalu Autorzy i Książki w Białymstoku była Katarzyna Bonda - autorka kryminałów, rodem z Podlasia. Jest nazywana "polską królową”, bo jej serie, m.in. z profilerką Saszą Załuską - to był literacki hit.


Bartosz Zackiewicz i Przemysław Motuk, fot. Sylwia Krassowska

Bartosz Zackiewicz i Przemysław Motuk

zespół Bifrost
8.02.2020

Zespół Bifrost zajął drugie miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Rockowych „Rockowania 2019”, i szykuje się do wydania kolejnej płyty.

Adam Nowak, fot. Tomasz Pienicki

Adam Nowak

z zespołu Raz Dwa Trzy
7.02.2020

"Piosenka jest sztuką mniejszą, w której czasem pokładamy zbyt wielkie nadzieje, ale czasem wiele może. Bo są piosenki, które towarzyszą nam w bardzo ważnych wydarzeniach życiowych, np. przy pierwszym pocałunku" - mówi Adam Nowak.

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
7.02.2020

"Na bohaterów narodowych powinniśmy kreować te postacie, które nas łączą, konsolidują - a nie dzielą i nie skłócają nas z innymi narodami" - mówi prof. Kopania.


Grzegorz Kuczyński i Jan Roguz, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński i Jan Roguz

organizatorzy II Biegu Pamięci Sybiru
6.02.2020

"Ten bieg jest po to, żebyśmy mogli mówić o naszej historii i by biegacze mogli oddać hołd swoim przodkom" - mówi Grzegorz Kuczyński.

Karol Karski, fot. Joanna Szubzda

Karol Karski

europoseł
6.02.2020

- Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej środek ciężkości władzy przesuwa się i także Polska otrzymuje nową, znaczniejszą rolę.

Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Dorota Wyszkowska [wideo]

wicedyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku
5.02.2020

"Jeżeli sprawdzą się prognozy GUS-u z 2014 roku, to w roku 2035 mieszkańców województwa podlaskiego będzie mniej niż milion" - mówi nasz gość.


Barbara Socha, fot. Marcin Gliński

Barbara Socha

wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
4.02.2020

"Maluch Plus" to jeden z głównych programów rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Celem jest wsparcie rodzin w wielu wymiarach. Program służy temu, by poprawić możliwość opieki nad dziećmi do lat trzech. Dzięki temu programowi, w Polsce do końca roku powstanie prawie 200 tys. miejsc w żłobkach i nie tylko - mówi wiceminister Barbara Socha.

Mirosław Siemieniec, źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Mirosław Siemieniec

rzecznik prasowy PKP-PLK
4.02.2020

Trwają konsultacje w sprawie przebiegu kolejowej obwodnicy Białegostoku. W grze jest kilka wariantów. Jaki zostanie zaakceptowany?

podkom. Rafał Sokólski, st. sierż. Marcin Krupienik, nadkom. Tomasz Krupa i asp. Marlena Połowianiuk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

3.02.2020

Szykują się spore zmiany dla kierowców. To m.in. utrata prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza obszarem zabudowanym.


prof. Adam Krętowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Krętowski [wideo]

rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
3.02.2020

- Szpitale kliniczne są niedofinansowane. Mają dużo więcej obowiązków, dużo większe koszty, a dostają te same pieniądze co szpitale powiatowe. Walczymy, żeby to się zmieniło (...) Bez nas nie będzie nowych lekarzy i pielęgniarek.

Marek Oleksicki, fot. Monika Kalicka

Marek Oleksicki

białostocki rysownik
2.02.2020

- Te komiksy nawiązujące do nowel, to interpretacje obrazem. Nie ma dialogów. Stworzyliśmy to z Tobiaszem Piątkowskim. Naszą pierwszą koncepcją było stworzenie streszczeń nowel w postaci obrazów komiksowych. Stwierdziliśmy, że bez sensu byłoby dodawać tam dialogi. Pozwalamy dowolnie interpretować te obrazy czytelnikom.

Zespół Dots - fot. Robert Bońkowski

Ewelina Szoda i Patryk Kowalewski

z zespołu DOTS
31.01.2020

"Jesteśmy grupą młodych ludzi, którzy spotkali się pewnego dnia i stwierdzili, że będą razem tworzyć muzykę. Na początku trochę gorsza, teraz, mamy nadzieję, trochę lepszą" - mówi Patryk Kowalewski z zespołu DOTS.


prof. Joanna Zajkowska, fot. Joanna Szubzda

prof. Joanna Zajkowska [wideo]

wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii
31.01.2020

- Jeżeli chodzi o koronawirus, to obawiamy się osób, które powracają z Chin. W tej chwili nie mamy naszych własnych przypadków i ten etap epidemii jeszcze nie budzi takiego niepokoju.

Jarosław Sadowski, fot. Monika Kalicka

Jarosław Sadowski [wideo]

wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
31.01.2020

"Jesteśmy przygotowani, zależy nam na tym, żeby Polacy wracali, nie tylko z Wielkiej Brytanii. Zachęcam do korzystania z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej" - mówi Jarosław Sadowski.

Anka Kaptór i Przemek Starachowski, fot. Marcin Gliński

Anka Kaptór i Przemek Starachowski

z zespołu Funkasanki
29.01.2020

"Nie chcieliśmy być duetem, nie planowaliśmy być duetem. Z racji tego, że nie mieliśmy z kim grać ludowizny, to żeśmy zrobili sobie elektroniczne aranże i okazało się, że jednak fajnie jest zostać we dwoje w tym zespole" - mówi Przemek Starachowski.


Edyta Dabrowska, fot. Joanna Szubzda

Edyta Dąbrowska

kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
29.01.2020

Te pytania spędzają sen z powiek wielu rodzicom. W jakim kierunku powinno się kształcić moje dziecko? Jakie profesje będą za kilka lat najbardziej pożądane na rynku pracy?

Barbara Świętońska, fot. Joanna Szubzda

Barbara Świętońska [wideo]

nauczycielka historii
29.01.2020

Czy szkoła przestaje być autorytetem, jeżeli chodzi o źródło wiedzy? - Łatwość dostępu do różnych mediów, do różnej wiedzy - niekoniecznie najlepiej podanej, mądrzejszej, opartej na rzeczywistych autorytetach - utrudnia właściwy przekaz.

Adam Musiuk, fot. Joanna Szubzda

Adam Musiuk [wideo]

zastępca prezydenta Białegostoku
28.01.2020

- Jednym z moich priorytetów jest to, żeby centrum miasta jeszcze bardziej służyło mieszkańcom. Ul. Kilińskiego z czasem powinna być zamknięta, zamieniona na miejsce do spacerowania. Powinniśmy rozszerzyć strefę ogródków, umieścić parki...


Jarosław Duda, Mirosław Klimuk i Joanna Rzepniewska, fot. Monika Kalicka

10:10 z dzielnicowym

27.01.2020

Mamy programy profilaktyczne już dla najmłodszych, których dzięki temu przygotowujemy na przyszłość. Duży nacisk kładziemy też na szkolenie rodziców i kadry pedagogicznej - mówią policjanci.

Krzysztof Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Truskolaski

poseł PO
27.01.2020

Na pewno musimy obudzić regionalne struktury, musi być coraz więcej aktywnych członków, abyśmy z nową siłą ruszyli w te wybory prezydenckie - mówi Krzysztof Truskolaski.

Robert Pawłowski, fot. Joanna Szubzda

Robert Pawłowski

autor książki "Niemy Niemen"
26.01.2020

- Zacząłem szukać potomków bohaterów książki "Nad Niemnem" i znalazłem - mówi Robert Pawłowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok