Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski - minister edukacji

Dariusz Piontkowski

minister edukacji

20.01.2020, 08:14, akt. 11:40

- Dziś większość nauczycieli, związków zawodowych, rodziców, samorządów zauważa, że obecny awans zawodowy służy raczej tylko formalnemu zdobyciu kolejnych stopni i w związku z tym wyższego wynagrodzenia, natomiast ma niewielki wpływ na jakość nauczania.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda
Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Ministerstwo Edukacji zapowiada prace nad zmianami w Karcie Nauczyciela i systemie wynagradzania. Mają być też rozmowy dotyczące finansowania oświaty.

O tym z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Zapowiada pan zmiany w Karcie Nauczyciela, a nie jej likwidację.


Dariusz Piontkowski: Na ostatnich komisjach senackiej i sejmowej wyraźnie mówiłem o tym, że w edukacji przede wszystkim będzie kontynuacja tego, co działo się już od kilku lat.

Reforma strukturalna dociera w tej chwili do szkół średnich. Od września mamy początek odtworzenia czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum. Rozpoczyna się również nowa szkoła branżowa i związane z tym duże zmiany w szkolnictwie zawodowym, polegające przede wszystkim na tym, że większą rolę do odegrania będą mieli przedsiębiorcy. Oni już współtworzyli podstawy programowe do szkoły branżowej, do technikum. Mają mieć też większy udział w kształceniu praktycznym czy ewentualnie udział finansowy w utrzymywaniu klas czy nawet nauczycieli zawodu, bo takie możliwości prawne funkcjonują.

To będzie także kontynuacja zmian programowych, gdyż za zmianą struktury szkolnictwa, wygaszeniem gimnazjum, przywróceniem ośmioletniej szkoły podstawowej i rozpoczęciem przywracania czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum idą także zmiany programowe. Oznaczają one między innymi przywrócenie nauczania przedmiotowego.

Pewnie do państwa, którzy nie mają dzieci w wieku kilkunastu lat, nie dotarła informacja, że w tak zwanych w szkołach średnich trzyletnich nie ma już na przykład nauczania przedmiotowego biologii, geografii, chemii, historii w większości klas a tylko i wyłącznie w klasach sprofilowanych. My przywracamy nauczanie przedmiotowe aż do klasy maturalnej. Chcemy, aby liceum nie tylko z nazwy, ale i także z praktyki było szkołą ogólnokształcącą.

Szkoła jest instytucją dosyć konserwatywną, która nie lubi zbyt częstych zmian.


A tych było ostatnio dużo.


To  prawda. W poprzedniej kadencji dokonała się ta zasadnicza zmiana strukturalna i programowa i należy ją teraz spokojnie dokończyć, sprawdzając oczywiście, czy te wszystkie zmiany, które weszły, wytrzymują próbę czasu, czy może jakaś minimalna korekta - choćby w programach nauczania - jest potrzebna. Ale to minimalna korekta, a nie całkowita zmiana.


Od wielu lat krytykowana jest Karta Nauczyciela, krytykowane są sposoby wynagradzania nauczycieli. Ostatnio samorządy sygnalizują trudności finansowe, jeśli chodzi o utrzymanie szkół.


Pani minister Zalewska próbowała przeprowadzić zmiany dotyczące awansu zawodowego i oceniania nauczycieli. Wiosną ubiegłego roku jednak ostatecznie z tego się wycofano. Trzeba powrócić do tych spraw, bo są one niezmienione od ponad 20 lat.

Dziś większość nauczycieli, związków zawodowych, rodziców, samorządów zauważa, że obecny awans zawodowy służy raczej tylko i wyłącznie formalnemu zdobyciu kolejnych stopni awansu i w związku z tym wyższego wynagrodzenia, natomiast ma niewielki wpływ na jakość nauczania. Raporty Najwyższej Izby Kontroli wskazywały na to, że przytłaczająca większość nauczycieli dyplomowanych, a przynajmniej ogromna ich część, po zdobyciu tego najwyższego stopnia awansu nie widzi potrzeby swojego dalszego rozwoju zawodowego. I coś z tym fantem trzeba zrobić.

Potwierdzały to także rozmowy Okrągłego Stołu. Będziemy więc do tej tematyki wracali. W najbliższych kilku miesiącach będę chciał przywrócić działanie zespołu trójstronnego: rządowo - samorządowo - związkowego, na którym będziemy rozmawiali o poszczególnych fragmentach tak zwanej pragmatyki zawodowej.

Rozpoczniemy od spraw postępowań dyscyplinarnych, gdyż jedna ze zmian z czerwca ubiegłego roku wywołuje wiele kontrowersji. Chodzi o zmianę, która nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zgłoszenia do rzecznika postępowania dyscyplinarnego incydentu, który narusza dobro dziecka, w ciągu trzech dni od wydarzenia się.

Dyskusja, nawet w niezbyt szerokim gronie, pokazała, że jest także wiele innych spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, które należy uregulować, doprecyzować. I temu będzie poświęcone pierwsze spotkanie pod koniec stycznia.

Na kolejnych spotkaniach tego zespołu chcemy rozmawiać między nimi o źródłach finansowania oświaty. Są to bardzo różne pomysły - od tak skrajnych, by w całości oświatę przejęły samorządy, aby państwo nie miał praktycznie nic do powiedzenia, może poza przekazaniem pieniędzy, i z drugiej strony pomysły takie, aby to państwo całkowicie przejęło te zadania.

Ale między tymi dwoma bardzo odległymi stanowiskami jest wiele możliwości pośrednich i o tym trzeba rozmawiać.

Samorządy na pewno będą domagały się większych pieniędzy. Przypomnę, że subwencja oświatowa wzrasta w ostatnich latach o bardzo duże kwoty. Gdyby porównać rok 2015 i 2020, to mamy ponad 9,5 miliarda złotych więcej wydawanych w ramach subwencji. Subwencja to niespełna 50 miliardów złotych. Gdy przejmowaliśmy władzę w Polsce, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, ta subwencja wynosiła nieco ponad 40 miliardów złotych.


Stąd pytanie, na co poszły te pieniądze. Niedawno rozmawiałem z samorządowcami z małych gmin. Jeden z nich powiedział, że ma około 4 mln zł subwencji, a by utrzymać szkoły, musi dopłacić 3/4 tej kwoty, czyli ponad 3 mln.


W przytłaczającej większości samorządów tak nie jest. Być może jest to jakiś skrajny wypadek, ale musiałbym poznać szczegóły. Natomiast trzeba wyraźnie wszystkim, także słuchaczom, przypomnieć, że finansowanie oświaty w Polsce składa się z trzech źródeł. Najbardziej znana to subwencja oświatowa, czyli kwota pieniędzy z budżetu państwa, którą dofinansowujemy samorządy, aby mogły prowadzić szkoły.

Oprócz tego są również dotacje. One najczęściej także pochodzą z budżetu państwa. To między innymi dotacja dla szkół niepublicznych, którą samorządy przekazują, ale także dotacja do prowadzenia przedszkoli. Chociaż przedszkola są zadaniem własnym samorządu i powinny być finansowane z dochodów własnych.

Trzeci rodzaj źródła finansowania oświaty to dochody własne samorządu. W momencie, kiedy konstruowano ustawę samorządową i o finansach samorządu terytorialnego, wyraźnie wskazywano, że udział w podatku na przykład PIT i CIT oraz różnego rodzaju podatki, które samorząd może nakładać, służą do realizacji zadań własnych. A jednym z takich zadań jest prowadzenie szkół na odpowiednim poziomie, ale także przedszkoli, jeśli chodzi o gminy.

Samorządy mówiąc więc o tym, że subwencja nie wystarcza na wszystko, muszą mieć świadomość, że od wielu lat tak było, że subwencja nigdy nie wystarczała na pokrycie wszystkich wydatków oświatowych. A chociażby przedszkola są całkowicie poza subwencją i one powinny i muszą być finansowane z dochodów samorządów.

W ostatnich kilku latach samorządy mają zwiększone kwoty z udziału w podatkach. Bo skoro polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze na tle Europy i świata, uważani jesteśmy wręcz za takiego europejskiego tygrysa, to w związku z tym także i podatki płacone w ramach PIT, czyli podatków osobistych, i CIT, czyli podatków od firm, również wzrastają, a więc rośnie również udział samorządów w tych podatkach.

Według Ministerstwa Finansów w ostatnich kilku latach łącznie samorządu otrzymały większe wpływy z obu tych podatków o kilkadziesiąt miliardów  złotych. Nie przypominam sobie praktycznie żadnego samorządowca, który by na jakieś konferencji prasowej wyszedł i powiedział: w 2018 r. mieliśmy o 10, 5 czy 12 mln zł więcej dochodów, dzięki temu możemy zrobić coś więcej.

Mówią tylko i wyłącznie o tym, że wzarastają koszty prowadzenia szkół. Ale gdy już porównamy udział wydatków oświatowych w budżecie w ogóle, to okazuje się, że w większości samorządów wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wydatków - procentowo, nie kwotowo. Co oznacza, że nie są to najważniejsze wydatki, a przynajmniej ich poziom zabezpieczenia jest troszeczkę mniejszy niż 2, 3 lata temu.


Możemy tutaj oczywiście podawać różnorodne dane i powoływać się...


Samorządy na pewno podawałyby nieco inne wskaźniki.


Z pewnością. I podają.


Trzeba o tym rozmawiać. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że jeżeli państwo miałoby w zdecydowanie większym stopniu finansować jeszcze utrzymanie szkół i przedszkoli, to trzeba by się zastanawiać, czy są to zadania, które powinny być w kompetencjach samorządu.


Czy w ogóle nie przejść na państwową szkołę.


Na przykład. Tak jak mówiłem, jest to jeden z pomysłów, który pojawia się w przestrzeni publicznej. Chciałbym abyśmy na wspólnym zespole z samorządami i związkami zawodowymi przeanalizowali różne możliwe warianty, zobaczyli, jakie są słabe i mocne strony poszczególnych rozwiązań. A za kilka czy najpóźniej za kilkanaście miesięcy przestawimy projekty ustawy, które całościowo będą regulowały sprawy finansowe i sprawy pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zaproponujemy to  pod jakąś debatę sejmową i przyjmiemy ostateczne rozwiązanie.


| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Kino "Świerkowa 1"!
Witold Karczewski, fot. Monika Kalicka

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
22.09.2020

"Przedsiębiorcy do polityki się nie mieszają, niemniej polityka zawsze wpływa na gospodarkę, nie możemy nie patrzeć na to, co dzieje się w polityce" - mówi nasz gość.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący podlaskich struktur PiS, minister edukacji
21.09.2020

"Liczę na to, że rozmowy, które będą trwały, doprowadzą do tego, że ta koalicja będzie dalej funkcjonować, to jest najlepsze rozwiązanie dla Polski. Dziś większość Polaków nie jest gotowa na kolejne wybory parlamentarne" - mówi Dariusz Piontkowski.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji "Białystok Biega"
18.09.2020

Na starcie imprezy Białystok Biega łącznie stanie prawie 1800 osób. - Zrobiliśmy wszystko na każdym kroku - od odbioru pakietów startowych aż po przekroczenie linii mety. Wszystko jest przygotowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, i nie tylko. Zrobiliśmy to, by biegacze czuli się bezpiecznie.


Piotr Horzela, fot. Wojciech Szubzda

Piotr Horzela

podróżnik i youtuber
18.09.2020

W Podlaskich lasach trwa rykowisko jeleni. W tym czasie samce głośno ryczą - w ten sposób pokazują swoją siłę, konfrontują się z rywalami i wabią partnerki.

foto: Monika Kalicka

dr Beata Galińska-Skok

wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii
18.09.2020

Brak poradni, specjalistów, całodobowego oddziału - w województwie podlaskim jest wielki problem z psychiatrią dziecięcą.

Jarosław Krawczyk, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Krawczyk

rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
17.09.2020

Każdy, kto chce posadzić u siebie na działce świerki lub dęby, może dostać sadzonki za darmo. Akcja #sadziMY2020 odbędzie się w piątek, 18 września w całej Polsce, też w Podlaskiem.


Zdzisław Łuba, fot. Paweł Wądołowski

Zdzisław Łuba

przewodniczący Powiatowej Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży
17.09.2020

Nowa ustawa o ochronie zwierząt, nad którą pracują posłowie, to problem dla tysięcy rolników - mówił w Polskim Radiu Białystok Zdzisław Łuba.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Kazimierz Witold Roszkowski

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
16.09.2020

"Dotychczas składało się jeden projekt budowlany, od 19 września następuje podział projektu budowlanego na 3 części: projekt zagospodarowania działki, architektoniczny i techniczny" - mówi nasz gość.

Aleksandra Szczudło, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Szczudło

poseł, prezes podlaskich struktur Solidarnej Polski
15.09.2020

"Jako Solidarna Polska mamy wiele swoich postulatów. [...] Między innymi jest to wypowiedzenie konwencji stambulskiej, wystąpienie o reparacje od Niemiec. Tutaj bardzo ważna też jest dla nas jawność zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych" - mówiła w Radiu Białystok poseł Aleksandra Szczudło.


Beata Pietruszka, fot. Monika Kalicka

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty w Białymstoku
14.09.2020

"System szybkiego ustalania, jakie jest zagrożenie, czyli współpracy dyrektorów z inspektorami sanitarnymi spowodował, że szybko można było stworzyć taki system, aby pozostali uczniowie byli bezpieczni" - mówi podlaski kurator oświaty.

Juraś Ziankowicz, prawnik mieszkający w Huston w Stanach Zjednoczonych, foto Jarosław Iwaniuk

Juraś Ziankowicz

amerykański prawnik
14.09.2020

Juraś Ziankowicz od lat mieszka w USA, gdzie prowadzi kancelarię adwokacką pomagającą w legalizacji pobytu w Stanach białoruskim emigrantom.

Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda

ekspert rynku nieruchomości
11.09.2020

"Nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku i nieruchomość zawsze jest pewną lokatą, zwłaszcza w długoterminowych okresach" - mówi Marek Szubzda.


Paweł Usau, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Usov

politolog
10.09.2020

"Polska jest faktycznie jedynym, poza Litwą, na tym obszarze państwem, które zdecydowanie walczy po stronie Białorusinów" - mówi politolog.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9.09.2020

"Próbowaliśmy pójść w kierunku jak największego otwarcia uczelni, żeby jak najwięcej studentów mogło wrócić w sposób bezpośredni. Ale niestety wytyczne są wytycznym, przepisy są przepisami" - mówi rektor UwB.

Marek Sewastianik, źródło: http://www.rehabka.pl/

Marek Sewastianik

konsultant wojewódzki z dziedziny fizjoterapii
8.09.2020

"Dzisiaj potrzebna jest fizjoterapia na wysokim poziomie, gdyż procedury lekarskie, na przykład w zakresie ortopedii, neurochirurgii, są cały czas w rozwoju, w związku z tym musimy nadążać" - mówi nasz gość.


Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
7.09.2020

"Otwarcie szkół, nie spowodowało gwałtownego wzrostu zachorowań. Te zachorowania oczywiście będą, bo mamy czas epidemii, natomiast nie jest to główny czynnik napędzający wzrost zachorowań w populacji" - mówi prof. Zajkowska.

Paweł Łatuszka - fot. Michał Stepaniuk

Paweł Łatuszka

członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej
7.09.2020

Niezbędne są konsekwentne działania Unii Europejskiej, m.in. nieuznanie Alaksandra Łukaszenki jako prezydenta po wygaśnięciu jego kadencji 5 listopada. To jeden z postulatów, które przedstawił na spotkaniu w Białymstoku członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej, Paweł Łatuszka.

Rafał Rudnicki, fot. Marcin Gliński

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za edukację
4.09.2020

"Czy będziemy mieli nawrót epidemii w bardzo dużym zakresie, czy też ta jesień będzie spokojniejsza? Nikt tego w tym momencie nie wie. My będziemy oczywiście reagowali w zależności od tego co się będzie działo i będziemy podejmowali decyzje na bieżąco odnośnie placówek oświatowych." - mówił w Radiu Białystok Rafał Rudnicki.


Sebastian Rynkiewicz

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
3.09.2020

Nauczyliśmy się pracować zdalnie i radzić sobie z pandemią, a podlaskie firmy skutecznie konkurują z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej - uważa prezes Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz.

Aleś Zarembiuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski
2.09.2020

Plan "Solidarni z Białorusią” ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego przewiduje wspomaganie różnych działań na rzecz Białorusi na kwotę 50. milionów złotych.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
2.09.2020

"Na pewno maseczki w skupiskach ludzkich zrobiły swoje. Nie można powiedzieć, że to jest panaceum, ale to ogranicza rozprzestrzenianie zakażeń na bliskich, na znajomych, na otoczenie" - mówił w Radiu Białystok prof. Robert Flisiak.


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
1.09.2020

"Część nauczycieli być może rzeczywiście się obawia, natomiast przytłaczająca większość z nich chce wrócić do normalnej, stacjonarnej pracy" - mówi minister edukacji.

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz - Fot. Jarosław Iwaniuk

abp Tadeusz Kondrusiewicz

metropolita mińsko-mohylewski
1.09.2020

Niewpuszczony na Białoruś metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nadal przebywa na terytorium Polski. Sytuacja jest na tyle bezprecedensowa, że jest on obywatelem Republiki Białoruś.

Michał Janczuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Michał Jańczuk

niezależny dziennikarz
31.08.2020

"Łukaszenka naprawdę rozzłościł Białorusinów i póki nie zacznie ustępować, myślę że Białorusini będą wychodzili na ulice coraz liczniej" - mówi nasz gość.


fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kamińska

z podlaskiego sanepidu
31.08.2020

"Inspekcja Sanitarna od 15 sierpnia przeprowadziła kontrole z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Możemy stwierdzić, że szkoły w województwie podlaskim są przygotowane"- mówi nasz gość.

Ewa Kamińska-Gawryluk, fot. PRB

Ewa Kamińska-Gawryluk

zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego
28.08.2020

"Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby rozwija się gospodarka, a w szczególności rolnictwo. Dane te pozwolą na to, żeby kształtować optymalną politykę rolną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym i niższych szczeblach" - mówi Ewa Kamińska-Gawryluk.

Józef Mozolewski, fot. Joanna Szubzda

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
27.08.2020

Związkowcy z Solidarności świętują 40-lecie powstania.


Karolina Cicha, fot. Marcin Mazewski

Karolina Cicha

muzyk
24.08.2020

"Chcę, żeby to było transowe, w innym sensie tradycyjne. Chcę zbadać, czy moje teksty pasują do tradycyjnych pieśni. (...) Niby nie ma już tego ducha, ale problemy i emocje się nie zmieniają (…) Kiedy jest groove, kiedy jest rytm, wrzuca się jakąś emocję, człowiek może bardziej wyrażać siebie, w tańcu, w ciele"

Andrzej Poczobut (zbiory pryw.)

Andrzej Poczobut

dziennikarz polonijny na Białorusi
18.08.2020

"Nie widzę na razie działań, które by prowadziły do tego, że Rosja weszłaby na teren Białorusi" - ocenia Andrzej Poczobut.

Agnieszka Romaszewska-Guzy, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Romaszewska-Guzy

dyrektorka Telewizji Biełsat
10.08.2020

Niepokojące wieści płyną z Białorusi. W wieczornych starciach powyborczych zatrzymano ponad 3 tysiące osób.


Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
31.07.2020

Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała średnie wyniki czerwcowych egzaminów.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
29.07.2020

W przyszłym roku mamy zarabiać co najmniej 2 tysiące 800 złotych brutto miesięcznie - o 200 złotych więcej niż teraz. Taka jest propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej, które będzie przestawiona Radzie Dialogu Społecznego.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?

Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok