Radio Białystok | Gość | Paweł Wdówik - wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych

Paweł Wdówik

wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych

16.06.2020, 08:29, akt. 09:02

"Przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - mówi wiceminister.

Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl
Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl

Z Pawłem Wdówikiem rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Czy w czasach pandemii są także programy pomocy dla niepełnosprawnych? Jest to o tyle ważne, że dotyczy to ponad 12 procent naszego społeczeństwa. O tych sprawach z pełnomocnikiem rządu d/s osób niepełnosprawnych, a jednocześnie wiceministrem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Pawłem Wdówikiem rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Panie ministrze, jak i czy w ogóle uda się przetrwać różnorodnym ośrodkom wsparcia dla niepełnosprawnych? 


Paweł Wdówik: Wczoraj miałem okazję odwiedzić dwa takie ośrodki na Suwalszczyźnie, jeden w Suwałkach, jeden w Brodzie Nowym i muszę powiedzieć, że byłem niesłychanie pozytywnie zaskoczony, jak zapytałem w jednym z tych ośrodków - jak z pieniędzmi, czy są potrzebne, to powiedzieli - dziękujemy, na razie sobie radzimy. 

Ale my i tak oczywiście opracowujemy programy pomocowe. Zwłaszcza na te niespodziewane, nieprzewidywane wydatki dotyczące środków zabezpieczających, razem z Państwowym Funduszem Rehabilitacji przygotowujemy taki program, żeby wesprzeć warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, różne miejsca, w których osoby niepełnosprawne już się pojawiają, wracają do swojej normalnej aktywności w tej nowej rzeczywistości, w nowej normalności.


Wielu nauczycieli, zajmujących się na przykład dziećmi, wskazywało, że praca zdalna cofa wręcz to wszystko, co oni osiągnęli w pracy z uczniami.


To jest takie pytanie, na które bardzo trafnie odpowiedziała mi doktor Maria Król z Zamościa, prowadząca tam Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych "Krok za krokiem". Ona powiedziała, że my mamy wybór czy zgodzić się na regres, czy akceptować ryzyko śmierci. I rzeczywiście wykonywaliśmy wybór pomiędzy mniejszym złem, wiedząc że wyjście z trybu zajęć codziennych, zajęć bezpośrednich będzie oznaczać regres, ale też przyjęliśmy, że zagrożenie życia w przypadku osób z niepełnosprawnością, które bardzo często mają dodatkowe choroby, czy sprzężone niepełnosprawności, na przykład przy osobach na wózkach, to układ oddechowy jest zupełnie inny i kondycja niż osoby pełnosprawnej, że jednak ważniejsze jest ochronić tę grupę osób przed koronawirusem. 

Teraz już wracamy do aktywności. Wiemy, że ośrodki od 25 maja ruszyły, rehabilitacja też ruszyła i mam nadzieję, zwłaszcza po tym co widziałem tutaj na Suwalszczyźnie, to jestem pewien, że ludzie którzy prowadzą tego typu placówki z dużą odpowiedzialnością i mądrością podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i potrzeb osób niepełnosprawnych, szukają tego złotego środka.


Ale teraz trzeba będzie okres, kiedy zajęć nie było, nadrobić.


To jest prawda, ale myślę, że to wygląda tak, jak w normalnym procesie rehabilitacyjnym -  zaczynamy od punktu startowego, nawet jeśli to jest punkt regresu, czyli cofnięcia się w stosunku do tego, co było wcześniej i odrabiamy straty. Powoli, ale konsekwentnie do przodu.


Czy są specjalne programy pomocy, aby przetrwać pandemię, dla osób niepełnosprawnych, dla instytucji zajmujących się niepełnosprawnymi, dla zakładów na przykład pracy chronionej?


Jedna rzecz, to jest pomoc dla osób niepełnosprawnych, druga rzecz, to jest pomoc dla pracodawców. Jeżeli chodzi o pomoc dla osób z niepełnosprawnością, pewnie większość osób o tym wie, że funkcjonują programy dla tych, którym odcięto możliwość codziennych pobytu w ośrodkach, z PFR uruchomiliśmy taki program 3 x 500 zł dla tych wszystkich, którzy nagle z dnia na dzień stracili możliwość korzystania z takiego wsparcia. Teraz realizujemy ten program, przygotowujemy program wsparcia tych ośrodków pod kątem wyrównania ich budżetów, ze względu na środki zabezpieczające. 

Ale chcę zwrócić uwagę też na fakt, ze poza pandemią toczy się normalne życie, to znaczy my zakładamy, że wracamy do rzeczywistości, do normalności i przygotowujemy działania dotyczące rozwiązań długofalowych. Właśnie w piątek skończyliśmy konsultacje społeczne na temat strategii polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych na lata 2020-2030. To bardzo ważny dokument, uchwalenie tego dokumentu jest warunkiem dostępu do środków unijnych z funduszu społecznego w nowej perspektywie finansowej. Mamy sporo sugestii od środowisk osób niepełnosprawnych, od różnych organizacji, które teraz będziemy przetwarzać. 

A dodatkowo, jeśli chodzi o programy, przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. To jest rzecz, o której prezydent Duda powiedział w karcie rodziny, nikt tego nie zauważył, bo wszyscy zauważyć LGBT, ale on deklarował większe wsparcie, nowe programy i niebawem, myślę że do końca przyszłego tygodnia, kolejne działania w tym obszarze ogłosimy. 

Poza tym z funduszu solidarnościowego do tej pory były programy adresowane do samorządów, które mogły realizować wsparcie dla swoich mieszkańców niepełnosprawnych, teraz chcemy je uzupełnić o programy dla organizacji pozarządowych, zwłaszcza tutaj chodzi o program asystenta osobistego, który cieszył się ogromną popularnością, ale wiele samorządów niestety po ten program nie sięgnęło. Dlatego chcemy go uzupełnić teraz wersją prowadzoną przez NGO'sy, żeby także te obszary kraju, w których obywatele nie mieli możliwości skorzystać, bo samorządy nie podjęły tego tematu, żeby też je pokryć.


Ale w tych programach pojawia się też ciekawa inicjatywa, to tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To było gdzieś zawsze spychane na bardzo daleki plan, pojedyncze przypadki były tylko realizowane, ale tu zapowiadane są już większe działania.


Jeśli chodzi o centra opiekuńczo-mieszkalne, to one rzeczywiście się toczą. Myślę, że wypada słuchaczom powiedzieć dwa zdania co to jest, te centra opiekuńczo-mieszkalne. Państwo wiedzą, co to są domy pomocy społecznej, my chcemy, żeby powstawały miejsca alternatywne, które mają bardziej ludzką twarz. Dlatego finansujemy w stu procentach tworzenie takich miejsc, takich domów, w których może maksymalnie przebywać do 20 osób, czyli to nie są molochy, w których te osoby mogą albo przebywać w trybie dziennym, albo w pobycie całodobowym, to zależnie od tego, jak samorządy będą chciały. 

Akurat Podlasie jest tutaj jednym z wiodących regionów, tych wniosków już bodajże 7 z Podlasia do nas wpłynęło. Ale dodatkowo będziemy starali się także od września lub października, zobaczymy jak to nam wyjdzie, bo musimy wprowadzić zmiany ustawowe, uruchomić równoległy program, gdzie także organizacje pozarządowe będą mogły z takich środków korzystać, tworząc takie domy dla swoich członków, czy osób którymi zajmują się. A oprócz tego, dzisiaj będąc w Białymstoku, będę podpisywał z wojewodą umowę o przekazanie środków na opiekę wytchnieniową i usługi opiekuńcze, więc kolejne pieniądze dla Podlasia są prawie w drodze.


To czekamy na ich przyjazd, dziękuję za rozmowę.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Kino "Świerkowa 1"!
Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji "Białystok Biega"
18.09.2020

Na starcie imprezy Białystok Biega łącznie stanie prawie 1800 osób. - Zrobiliśmy wszystko na każdym kroku - od odbioru pakietów startowych aż po przekroczenie linii mety. Wszystko jest przygotowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, i nie tylko. Zrobiliśmy to, by biegacze czuli się bezpiecznie.

Piotr Horzela, fot. Wojciech Szubzda

Piotr Horzela

podróżnik i youtuber
18.09.2020

W Podlaskich lasach trwa rykowisko jeleni. W tym czasie samce głośno ryczą - w ten sposób pokazują swoją siłę, konfrontują się z rywalami i wabią partnerki.

foto: Monika Kalicka

dr Beata Galińska-Skok

wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii
18.09.2020

Brak poradni, specjalistów, całodobowego oddziału - w województwie podlaskim jest wielki problem z psychiatrią dziecięcą.


Jarosław Krawczyk, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Krawczyk

rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
17.09.2020

Każdy, kto chce posadzić u siebie na działce świerki lub dęby, może dostać sadzonki za darmo. Akcja #sadziMY2020 odbędzie się w piątek, 18 września w całej Polsce, też w Podlaskiem.

Zdzisław Łuba, fot. Paweł Wądołowski

Zdzisław Łuba

przewodniczący Powiatowej Rady Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży
17.09.2020

Nowa ustawa o ochronie zwierząt, nad którą pracują posłowie, to problem dla tysięcy rolników - mówił w Polskim Radiu Białystok Zdzisław Łuba.

Witold Roszkowski, fot. Monika Kalicka

Kazimierz Witold Roszkowski

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
16.09.2020

"Dotychczas składało się jeden projekt budowlany, od 19 września następuje podział projektu budowlanego na 3 części: projekt zagospodarowania działki, architektoniczny i techniczny" - mówi nasz gość.


Aleksandra Szczudło, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Szczudło

poseł, prezes podlaskich struktur Solidarnej Polski
15.09.2020

"Jako Solidarna Polska mamy wiele swoich postulatów. [...] Między innymi jest to wypowiedzenie konwencji stambulskiej, wystąpienie o reparacje od Niemiec. Tutaj bardzo ważna też jest dla nas jawność zagranicznego finansowania organizacji pozarządowych" - mówiła w Radiu Białystok poseł Aleksandra Szczudło.

Beata Pietruszka, fot. Monika Kalicka

Beata Pietruszka

podlaski kurator oświaty w Białymstoku
14.09.2020

"System szybkiego ustalania, jakie jest zagrożenie, czyli współpracy dyrektorów z inspektorami sanitarnymi spowodował, że szybko można było stworzyć taki system, aby pozostali uczniowie byli bezpieczni" - mówi podlaski kurator oświaty.

Juraś Ziankowicz, prawnik mieszkający w Huston w Stanach Zjednoczonych, foto Jarosław Iwaniuk

Juraś Ziankowicz

amerykański prawnik
14.09.2020

Juraś Ziankowicz od lat mieszka w USA, gdzie prowadzi kancelarię adwokacką pomagającą w legalizacji pobytu w Stanach białoruskim emigrantom.


Marek Szubzda, fot. Sylwia Krassowska

Marek Szubzda

ekspert rynku nieruchomości
11.09.2020

"Nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku i nieruchomość zawsze jest pewną lokatą, zwłaszcza w długoterminowych okresach" - mówi Marek Szubzda.

Paweł Usau, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Usov

politolog
10.09.2020

"Polska jest faktycznie jedynym, poza Litwą, na tym obszarze państwem, które zdecydowanie walczy po stronie Białorusinów" - mówi politolog.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9.09.2020

"Próbowaliśmy pójść w kierunku jak największego otwarcia uczelni, żeby jak najwięcej studentów mogło wrócić w sposób bezpośredni. Ale niestety wytyczne są wytycznym, przepisy są przepisami" - mówi rektor UwB.


Marek Sewastianik, źródło: http://www.rehabka.pl/

Marek Sewastianik

konsultant wojewódzki z dziedziny fizjoterapii
8.09.2020

"Dzisiaj potrzebna jest fizjoterapia na wysokim poziomie, gdyż procedury lekarskie, na przykład w zakresie ortopedii, neurochirurgii, są cały czas w rozwoju, w związku z tym musimy nadążać" - mówi nasz gość.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
7.09.2020

"Otwarcie szkół, nie spowodowało gwałtownego wzrostu zachorowań. Te zachorowania oczywiście będą, bo mamy czas epidemii, natomiast nie jest to główny czynnik napędzający wzrost zachorowań w populacji" - mówi prof. Zajkowska.

Paweł Łatuszka - fot. Michał Stepaniuk

Paweł Łatuszka

członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej
7.09.2020

Niezbędne są konsekwentne działania Unii Europejskiej, m.in. nieuznanie Alaksandra Łukaszenki jako prezydenta po wygaśnięciu jego kadencji 5 listopada. To jeden z postulatów, które przedstawił na spotkaniu w Białymstoku członek prezydium białoruskiej Rady Koordynacyjnej, Paweł Łatuszka.


Rafał Rudnicki, fot. Marcin Gliński

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny za edukację
4.09.2020

"Czy będziemy mieli nawrót epidemii w bardzo dużym zakresie, czy też ta jesień będzie spokojniejsza? Nikt tego w tym momencie nie wie. My będziemy oczywiście reagowali w zależności od tego co się będzie działo i będziemy podejmowali decyzje na bieżąco odnośnie placówek oświatowych." - mówił w Radiu Białystok Rafał Rudnicki.

Sebastian Rynkiewicz

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
3.09.2020

Nauczyliśmy się pracować zdalnie i radzić sobie z pandemią, a podlaskie firmy skutecznie konkurują z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej - uważa prezes Klastra Obróbki Metali Sebastian Rynkiewicz.

Aleś Zarembiuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski
2.09.2020

Plan "Solidarni z Białorusią” ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego przewiduje wspomaganie różnych działań na rzecz Białorusi na kwotę 50. milionów złotych.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
2.09.2020

"Na pewno maseczki w skupiskach ludzkich zrobiły swoje. Nie można powiedzieć, że to jest panaceum, ale to ogranicza rozprzestrzenianie zakażeń na bliskich, na znajomych, na otoczenie" - mówił w Radiu Białystok prof. Robert Flisiak.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
1.09.2020

"Część nauczycieli być może rzeczywiście się obawia, natomiast przytłaczająca większość z nich chce wrócić do normalnej, stacjonarnej pracy" - mówi minister edukacji.

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz - Fot. Jarosław Iwaniuk

abp Tadeusz Kondrusiewicz

metropolita mińsko-mohylewski
1.09.2020

Niewpuszczony na Białoruś metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nadal przebywa na terytorium Polski. Sytuacja jest na tyle bezprecedensowa, że jest on obywatelem Republiki Białoruś.


Michał Janczuk, fot. Jarosław Iwaniuk

Michał Jańczuk

niezależny dziennikarz
31.08.2020

"Łukaszenka naprawdę rozzłościł Białorusinów i póki nie zacznie ustępować, myślę że Białorusini będą wychodzili na ulice coraz liczniej" - mówi nasz gość.

fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kamińska

z podlaskiego sanepidu
31.08.2020

"Inspekcja Sanitarna od 15 sierpnia przeprowadziła kontrole z przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Możemy stwierdzić, że szkoły w województwie podlaskim są przygotowane"- mówi nasz gość.

Ewa Kamińska-Gawryluk, fot. PRB

Ewa Kamińska-Gawryluk

zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego
28.08.2020

"Wszystkim nam zależy na tym, żeby nasz kraj się rozwijał, żeby rozwija się gospodarka, a w szczególności rolnictwo. Dane te pozwolą na to, żeby kształtować optymalną politykę rolną, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym i niższych szczeblach" - mówi Ewa Kamińska-Gawryluk.


Józef Mozolewski, fot. Joanna Szubzda

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
27.08.2020

Związkowcy z Solidarności świętują 40-lecie powstania.

Karolina Cicha, fot. Marcin Mazewski

Karolina Cicha

muzyk
24.08.2020

"Chcę, żeby to było transowe, w innym sensie tradycyjne. Chcę zbadać, czy moje teksty pasują do tradycyjnych pieśni. (...) Niby nie ma już tego ducha, ale problemy i emocje się nie zmieniają (…) Kiedy jest groove, kiedy jest rytm, wrzuca się jakąś emocję, człowiek może bardziej wyrażać siebie, w tańcu, w ciele"

Andrzej Poczobut (zbiory pryw.)

Andrzej Poczobut

dziennikarz polonijny na Białorusi
18.08.2020

"Nie widzę na razie działań, które by prowadziły do tego, że Rosja weszłaby na teren Białorusi" - ocenia Andrzej Poczobut.


Agnieszka Romaszewska-Guzy, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Romaszewska-Guzy

dyrektorka Telewizji Biełsat
10.08.2020

Niepokojące wieści płyną z Białorusi. W wieczornych starciach powyborczych zatrzymano ponad 3 tysiące osób.

Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
31.07.2020

Ósmoklasiści najlepiej poradzili sobie z językiem polskim. Centralna Komisja Egzaminacyjne opublikowała średnie wyniki czerwcowych egzaminów.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
29.07.2020

W przyszłym roku mamy zarabiać co najmniej 2 tysiące 800 złotych brutto miesięcznie - o 200 złotych więcej niż teraz. Taka jest propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej, które będzie przestawiona Radzie Dialogu Społecznego.


dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

socjolog z UwB
13.07.2020

"Rafał Trzaskowski okazał się 'kryzysową narzeczoną', zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską i osiągnął bardzo przyzwoity wynik. Wynik Andrzeja Dudy należy rozpatrywać jako sukces" - mówi socjolog.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
13.07.2020

W województwie podlaskim na Andrzeja Dudę zagłosowało ponad 60 proc. wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego niespełna 40. Dariusz Piontkowski uważa, że jest to zasługa m.in. dobrej kampanii w regionie.

dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?


Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.

Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok