Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla Akcjonariusza
Opinia prawnaPrzedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki "Radio Białystok" S.A. w likwidacji jest:


1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji
2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
4) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
5) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - dotyczy sprzedaży
6) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
8) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
9) Wydawanie książek
10) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
11) Pozostała działalność wydawnicza
12) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
14) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
15) Nadawanie programów radiofonicznych
16) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
17) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
18) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
19) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
20) Działalność związana z oprogramowaniem
21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
22) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
23) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
25) Działalność portali internetowych
26) Działalność agencji informacyjnych
27) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
29) Pozostałe badania i analizy techniczne
30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
31) Działalność agencji reklamowych
32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
34) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
36) Badanie rynku i opinii publicznej
37) Działalność fotograficzna
38) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
39) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
40) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
41) Działalność obiektów kulturalnych
42) Artystyczna i literacka działalność twórcza
43) Działalność archiwów
44) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
45) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
46) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
47) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Statystyka: Stronę odwiedziło 19759 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok