Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaPrzedmiot działalności


Przedmiotem działalności Spółki "Radio Białystok" S.A. jest:


1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji
2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
4) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
5) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - dotyczy sprzedaży
6) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
8) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
9) Wydawanie książek
10) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
11) Pozostała działalność wydawnicza
12) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
14) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
15) Nadawanie programów radiofonicznych
16) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
17) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
18) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
19) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
20) Działalność związana z oprogramowaniem
21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
22) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
23) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
25) Działalność portali internetowych
26) Działalność agencji informacyjnych
27) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
29) Pozostałe badania i analizy techniczne
30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
31) Działalność agencji reklamowych
32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
34) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
36) Badanie rynku i opinii publicznej
37) Działalność fotograficzna
38) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
39) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
40) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
41) Działalność obiektów kulturalnych
42) Artystyczna i literacka działalność twórcza
43) Działalność archiwów
44) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
45) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
46) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
47) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Statystyka: Stronę odwiedziło 13097 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok