Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla Akcjonariusza
Opinia prawnaDostęp do informacji publicznych


Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Radia Białystok S.A. w likwidacji, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Radia Białystok S.A., proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek należy przesłać:
listownie na adres:
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
"RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna w likwidacji

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1

Statystyka: Stronę odwiedziło 19335 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok