Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaSprawozdania roczneO G Ł O S Z E N I E

Roczne sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych , o których mowa w art. 31 c ustawy z 29 grudnia 1992 roku, za rok 2021 czytaj dalej ...

Roczne sprawozdanie z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, za rok 2021 czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2022-04-28


O G Ł O S Z E N I E

Roczne sprawozdanie z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych , o których mowa w art. 31 c ustawy z 29 grudnia 1992 roku, za rok 2020 czytaj dalej ...

Roczne sprawozdanie z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, za rok 2020 czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-04-29

Statystyka: Stronę odwiedziło 7228 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok