Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaPomoc


Serwis internetowy, który Państwo oglądają, jest skonstruowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68). Dołożyliśmy wszelkich starań aby serwis był jak najbardziej funkcjonalny i przejrzysty. Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu.
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.

Informacje na stronie głównej prezentowane są w postaci menu przedmiotowego. Kliknięcie na tytule menu przedmiotowego spowoduje wyświetlenie szczegółów informacji.

"Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono na stronie głównej niniejszego serwisu internetowego.

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - http://www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Statystyka: Stronę odwiedziło 16242 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok