Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaPomoc


Serwis internetowy, który Państwo oglądają, jest skonstruowany zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68). Dołożyliśmy wszelkich starań aby serwis był jak najbardziej funkcjonalny i przejrzysty. Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu.
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.

Informacje na stronie głównej prezentowane są w postaci menu przedmiotowego. Kliknięcie na tytule menu przedmiotowego spowoduje wyświetlenie szczegółów informacji.

"Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono na stronie głównej niniejszego serwisu internetowego.

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - http://www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Statystyka: Stronę odwiedziło 13085 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok