Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaRegulaminy


Regulamin Sprzedaży Likwidowanych Składników Majątku Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.
pobierz ...
Białystok, dn. 2020-01-17

Regulamin zwiedzania siedziby Spółki pod firmą Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna
pobierz ...
Białystok, dn. 2018-09-27

Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
pobierz ...
Białystok, dn. 2015-11-26

Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartości 30 000 euro
pobierz ...
Białystok, dn. 2015-11-26

Statystyka: Stronę odwiedziło 13096 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok