Biuletyn informacji publicznej





Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Nabór kandydatur na członków rad programowych
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Sprawozdania roczne
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Dostęp do informacji publicznych
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla Akcjonariusza



Regulaminy



Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000,00 złotych netto
pobierz ...
Białystok, dn. 2021-02-08


Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 złotych netto
pobierz ...
Białystok, dn. 2021-02-02


Regulamin Sprzedaży Likwidowanych Składników Majątku Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.
pobierz ...
Białystok, dn. 2020-01-17


Regulamin zwiedzania siedziby Spółki pod firmą Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna
pobierz ...
Białystok, dn. 2018-09-27






Statystyka: Stronę odwiedziło 9385 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok