Biuletyn informacji publicznej





Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla Akcjonariusza



Dane teleadresowe


Spółka - Dane teleadresowe

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
"RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1


tel. +48 (85) 745 62 00
fax. +48 (85) 744 34 23
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl
WWW: https://www.radio.bialystok.pl

Studio w Łomży
18-400 Łomża, ul. Sadowa 8

tel. +48 (86) 216 49 72

Studio w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 93B/U/VIII

tel. +48 (87) 566 31 04

Konto bankowe:
BGK O. w Białymstoku
38 1130 1059 0017 3190 5020 0004





Statystyka: Stronę odwiedziło 13076 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok