Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaDane teleadresowe


Spółka - Dane teleadresowe

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
"RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna w likwidacji
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
NIP: 542-00-03-367, REGON: 050252837


tel. +48 (85) 745 62 00
fax. +48 (85) 744 34 23
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl
www: https://www.radio.bialystok.pl

Studio w Łomży
18-400 Łomża, ul. Sadowa 8

e-mail: lomza@radio.bialystok.pl

Studio w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 93B/U/VIII

tel. +48 (87) 566 31 04
e-mail: suwalki@radio.bialystok.pl

Konto bankowe:
BGK O. w Białymstoku
38 1130 1059 0017 3190 5020 0004

Statystyka: Stronę odwiedziło 11847 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok