Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaRada Nadzorcza


Rada Nadzorcza Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. ukonstytuowana na posiedzeniu w dniu 18.03.2016 r.Kontakt z Radą Nadzorczą "Radia Białystok" S.A.

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
"RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
tel. +48 (85) 7456 220
fax. +48 (85) 7443 423
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Akcyjnej
"Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - "Radio Białystok" Spółka Akcyjna

przyjęty dnia 10 lutego 2017 roku. - czytaj ...

Statystyka: Stronę odwiedziło 13100 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok