Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaRada Nadzorcza


Rada Nadzorcza Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. w likwidacji ukonstytuowana na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2022 r.Kontakt z Radą Nadzorczą "Radia Białystok" S.A. w likwidacji

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
"RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna w likwidacji
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
tel. +48 (85) 7456 220
fax. +48 (85) 7443 423
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Akcyjnej
"Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - "Radio Białystok" Spółka Akcyjna

przyjęty dnia 10 lutego 2017 roku. - czytaj ...

Statystyka: Stronę odwiedziło 11851 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok