Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Nabór kandydatur na członków rad programowych
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaZamówienia PubliczneOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.05.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SYSTEMU WIDEO DO MANUALNEJ I AUTOMATYCZNEJ REALIZACJI

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-01-08

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.05.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SYSTEMU WIDEO DO MANUALNEJ I AUTOMATYCZNEJ REALIZACJI

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-12-08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.04.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-12-08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ MIKSERÓW STUDYJNYCH I UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-12-04

OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.05.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-12-04


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.05.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SYSTEMU WIDEO DO MANUALNEJ I AUTOMATYCZNEJ REALIZACJI

CPV: 32333200-8
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2020-11-26

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.04.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-11-26


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.04.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-11-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.04.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO

CPV: 32342400-6
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2020-11-04

Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu czytaj dalej ...
Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx Zestawienia zmian w SIWZ - pobierz ... .pdf, .docx
Białystok, dn. 2020-11-09

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ MIKSERÓW STUDYJNYCH I UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-11-04


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.06.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-10-28


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-10-28


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ MIKSERÓW STUDYJNYCH I UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

CPV: 32417000-9; 32413100-2; 32424000-1; 45314300-4; 32342420-2
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2020-10-19


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.06.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-10-19


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.06.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-10-07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.06.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48780000-9; 48761000-0; 48710000-8; 48610000-7; 48823000-3; 48514000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Załącznik Nr 6 - pobierz ...

Białystok, dn. 2020-09-25

ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...

Załącznik - pobierz ...

Białystok, dn. 2020-10-02


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-09-10


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-08-31


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-08-27


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48780000-9; 30213100-6; 30214000-2; 30231310-3
czytaj dalej ...

Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu czytaj dalej ...

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Załącznik Nr 6 - pobierz ... .pdf,

Załącznik Nr 7 - pobierz ... .pdf,

Zestawienia zmian w SIWZ - pobierz ... .pdf,

Białystok, dn. 2020-08-19


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-04-09


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-03-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

CPV: 34110000-1
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2020-03-06

ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-03-10


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-03-01


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-01-24


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-01-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

CPV: 32417000-9; 32413100-2; 32424000-1; 45314300-4; 45314310-7
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2019-12-31


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2019-06-26


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2019-06-06


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2019-06-04


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48820000-2; 48780000-9; 32420000-3; 30213100-6; 30214000-2;30231310-3; 32420000-3; 80000000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2019-05-24

ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2019-05-29


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP 215.04.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

USŁUGI OCHRONIARSKIE - OCHRONA OSÓB l MIENIA SPÓŁKI "RADIO BIAŁYSTOK" S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-11-16


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP 215.04.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-13


ODPOWIEDŹ OFERENTOM

ZNAK SPRAWY ZP 215.04.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-02
ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-05
ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-06
ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.04.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

USŁUGI OCHRONIARSKIE - OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI "RADIO BIAŁYSTOK" S.A

Zmiany w ogłoszeniu

czytaj dalej ...
CPV: 79710000- 4
czytaj dalej ...

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf,

Białystok, dn. 2018-11-02


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-08-27


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48820000-2; 480000000-8; 48788888-9; 32420000-3; 80000000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-08-10


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP 215.02.2018

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) - w skrócie Pzp ? Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-08-10


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.02.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48820000-2; 480000000-8; 48788888-9; 32420000-3; 80000000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-07-27


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA 215.01.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-07-18


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 64228200-2
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-06-04


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-05-08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY TIiA 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CPV 30213100-6; 30234100-9; 30236000-2; 30231310-3; 30214000-2
czytaj dalej ...
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-04-19


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA.215.06.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-04-12


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY TIiA.215.06.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO

CPV 32421000-0, 45314320-0, 32424000-1, 45314300-4, 45314310-7, 45315300-1
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-03-15


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA.215.04.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

Świadczenie usług kodowania, multipleksacji, regionalizacji emisji programów RADIA BIAŁYSTOK S.A. wraz z usługami dodatkowymi w standardzie DAB+

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2017-09-28


Archiwum zamówień publicznych.

Statystyka: Stronę odwiedziło 24536 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok