Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaZamówienia PubliczneOTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.04.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-11-17


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.04.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO

CPV: 32342400-6
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2020-11-04

Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu czytaj dalej ...
Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx Zestawienia zmian w SIWZ - pobierz ... .pdf, .docx
Białystok, dn. 2020-11-09

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ MIKSERÓW STUDYJNYCH I UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-11-04


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.06.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-10-28


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-10-28


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ MIKSERÓW STUDYJNYCH I UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

CPV: 32417000-9; 32413100-2; 32424000-1; 45314300-4; 32342420-2
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2020-10-19


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.06.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-10-19


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.06.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-10-07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.06.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48780000-9; 48761000-0; 48710000-8; 48610000-7; 48823000-3; 48514000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Załącznik Nr 6 - pobierz ...

Białystok, dn. 2020-09-25

ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...

Załącznik - pobierz ...

Białystok, dn. 2020-10-02


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-09-10


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-08-31


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-08-27


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48780000-9; 30213100-6; 30214000-2; 30231310-3
czytaj dalej ...

Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu czytaj dalej ...

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Załącznik Nr 6 - pobierz ... .pdf,

Załącznik Nr 7 - pobierz ... .pdf,

Zestawienia zmian w SIWZ - pobierz ... .pdf,

Białystok, dn. 2020-08-19


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-04-09


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-03-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO

CPV: 34110000-1
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2020-03-06

ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-03-10


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-03-01


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2020-01-24


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2020-01-20


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA ROZBUDOWĘ CYFROWEGO SYSTEMU FONICZNEGO RADIA BIAŁYSTOK

CPV: 32417000-9; 32413100-2; 32424000-1; 45314300-4; 45314310-7
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2019-12-31


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2019-06-26


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2019-06-06


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2019-06-04


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2019

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48820000-2; 48780000-9; 32420000-3; 30213100-6; 30214000-2;30231310-3; 32420000-3; 80000000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2019-05-24

ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2019-05-29


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP 215.04.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

USŁUGI OCHRONIARSKIE - OCHRONA OSÓB l MIENIA SPÓŁKI "RADIO BIAŁYSTOK" S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-11-16


OTWARCIE OFERT

ZNAK SPRAWY ZP 215.04.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-13


ODPOWIEDŹ OFERENTOM

ZNAK SPRAWY ZP 215.04.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-02
ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-05
ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-06
ODPOWIEDŹ OFERENTOM czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2018-11-07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.04.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

USŁUGI OCHRONIARSKIE - OCHRONA OSÓB I MIENIA SPÓŁKI "RADIO BIAŁYSTOK" S.A

Zmiany w ogłoszeniu

czytaj dalej ...
CPV: 79710000- 4
czytaj dalej ...

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf,

Białystok, dn. 2018-11-02


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-08-27


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48820000-2; 480000000-8; 48788888-9; 32420000-3; 80000000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-08-10


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP 215.02.2018

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) - w skrócie Pzp ? Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-08-10


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.02.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

CPV: 48820000-2; 480000000-8; 48788888-9; 32420000-3; 80000000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-07-27


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA 215.01.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-07-18


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP 215.01.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

NA ŚWIADCZENIE USŁUG ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV 64228200-2
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-06-04


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-05-08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY TIiA 215.03.2018

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

CPV 30213100-6; 30234100-9; 30236000-2; 30231310-3; 30214000-2
czytaj dalej ...
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-04-19


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA.215.06.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2018-04-12


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY TIiA.215.06.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym na:

USŁUGI AKTUALIZACJI I ROZSZERZENIA OPROGRAMOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO DO PRODUKCJI I OBSŁUGI PROGRAMU RADIOWEGO

CPV 32421000-0, 45314320-0, 32424000-1, 45314300-4, 45314310-7, 45315300-1
czytaj dalej ...

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2018-03-15


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: TIiA.215.04.2017

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na:

Świadczenie usług kodowania, multipleksacji, regionalizacji emisji programów RADIA BIAŁYSTOK S.A. wraz z usługami dodatkowymi w standardzie DAB+

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2017-09-28


Archiwum zamówień publicznych.

Statystyka: Stronę odwiedziło 12858 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok