Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaZamówienia PubliczneOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.04.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu w trybie podstawowym na:

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA.

CPV: 48780000-9; 48223000-7; 32424000-1; 32420000-3; 80000000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx
Białystok, dn. 2021-11-30

Odpowiedź oferentom
czytaj dalej ...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
czytaj dalej ...

Specyfikacja Warunków Zamówienia zaktualizowana - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2021-12-07


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.05.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-08-24


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSYŁU i ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-08-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.05.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu w trybie podstawowym na:

NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV: 34110000-1
czytaj dalej ...

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx
Białystok, dn. 2021-08-11

Informacja o kwocie na realizację zamówienia
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-08-19


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-08-06


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-08-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.02.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu w trybie podstawowym na:

NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV: 34110000-1
czytaj dalej ...

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx
Białystok, dn. 2021-07-29

ODPOWIEDŹ OFERENTOM
czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2021-08-03

Informacja o kwocie na realizację zamówienia
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-08-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE PODSTAWOWYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.03.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w postępowaniu w trybie podstawowym na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV: 79710000-4
czytaj dalej ...

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx
Białystok, dn. 2021-07-12

ODPOWIEDŹ OFERENTOM
1. czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2021-07-14

ODPOWIEDŹ OFERENTOM
2. czytaj dalej ... 3. czytaj dalej ... 4. czytaj dalej ... 5. czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2021-07-15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
czytaj dalej ...
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zaktualizowany - pobierz ... .pdf, .docx
Białystok, dn. 2021-07-15

ODPOWIEDŹ OFERENTOM
6. czytaj dalej ... 7. czytaj dalej ... 8. czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2021-07-19

ODPOWIEDŹ OFERENTOM
9. czytaj dalej ...
Białystok, dn. 2021-07-20

Informacja o kwocie na realizację zamówienia
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-07-23

Informacja z otwarcia ofert
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-07-23OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSYŁU i ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-07-12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZNAK SPRAWY ZP.215.01.2021

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
15-328 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIERKOWA 1
Nr tel. 085 7456 200
Nr fax 085 7443 423
Strona internetowa: www.radio.bialystok.pl
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl

zaprasza zainteresowanych do udziału w przetargu nieograniczonym na:

ŚWIADCZENIE USŁUG DOSYŁU i ROZPOWSZECHNIANIA PROGRAMU RADIA BIAŁYSTOK S.A.

CPV: 64228200-2
czytaj dalej ...

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz ... .pdf, .docx

Białystok, dn. 2021-05-31

ODPOWIEDŹ OFERENTOM
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-06-24

Informacja o kwocie na realizację zamówienia
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-06-29

Informacja z otwarcia ofert
czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-07-01

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY

ZNAK SPRAWY ZP.215.05.2020

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Przetargowa zakończyła pracę oceniając oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SYSTEMU WIDEO DO MANUALNEJ I AUTOMATYCZNEJ REALIZACJI

czytaj dalej ...

Białystok, dn. 2021-01-08

Statystyka: Stronę odwiedziło 16420 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok