Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaZarząd


Zarząd Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.

Wojciech Straszyński - Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny


Beata Jadwiga Zawadzka - prokurent samoistny powołana uchwałą nr 2/2015/VI Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z dnia 20 listopada 2015 r.

Kontakt

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośniaw Białymstoku
"RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
tel. +48 (85) 7456 220
fax. +48 (85) 7443 423
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

REGULAMIN ZARZĄDU
Spółki Akcyjnej Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - "Radio Białystok" Spółka Akcyjna


Statystyka: Stronę odwiedziło 13077 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok