Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaZarząd


Zarząd Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. w likwidacji

Marcin Tomkiel
- Redaktor Naczelny - Likwidator

Anna Pochodin - Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy

Kontakt
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
"RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna w likwidacji
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
NIP: 542-00-03-367, REGON: 050252837

tel. +48 (85) 745 62 00
fax. +48 (85) 744 34 23
e-mail: sekretariat@radio.bialystok.pl
www: https://www.radio.bialystok.pl

REGULAMIN ZARZĄDU
Spółki Akcyjnej Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - "Radio Białystok" Spółka Akcyjna


Statystyka: Stronę odwiedziło 11796 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok