Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Nabór kandydatur na członków rad programowych
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Sprawozdania roczne
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Dostęp do informacji publicznych
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaZarząd


Zarząd Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A.

Wojciech Straszyński - Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny


Beata Jadwiga Zawadzka - prokurent samoistny powołana uchwałą nr 2/2015/VI Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z dnia 20 listopada 2015 r.

Kontakt

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośniaw Białymstoku
"RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
tel. +48 (85) 7456 220
fax. +48 (85) 7443 423
e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

REGULAMIN ZARZĄDU
Spółki Akcyjnej Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku - "Radio Białystok" Spółka Akcyjna


Statystyka: Stronę odwiedziło 6476 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok