Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Nabór kandydatur na członków rad programowych
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Sprawozdania roczne
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Dostęp do informacji publicznych
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaStatut


Jednolity tekst Statutu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. nadany Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 13 października 2016 r.
czytaj dalej ...

Statystyka: Stronę odwiedziło 6491 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok