Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaRada Programowa


Rada Programowa Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. ukonstytuowana na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 r.

 • Bożena Nienałtowska - Przewodniczący
 • Jan Bolesław Perkowski - Wiceprzewodniczący
 • Kamilla Łaguna - Raszkiewicz - Sekretarz

 • Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. informuje, że

  Rada Mediów Narodowych Uchwałą nr 34/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku, działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929) w związku z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 639, z późn. zm.), powołała w skład Rady Programowej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. następujące osoby:
  1. Marcin Szczudło
  2. Jacek Słomiński
  3. Kamilla Łaguna - Raszkiewicz
  4. Sebastian Łukaszewicz
  5. Bożena Nienałtowska
  6. Anna Kienig
  7. Mariusz Szmidt
  8. Cezary Mielko
  9. Rafał Rudnicki
  10. Marcin Nieciecki
  11. Gabriela Walczak
  12. Dariusz Jacek Kuć
  13. Teresa Irena Margańska
  14. Dariusz Borowski
  15. Jan Bolesław Perkowski


  Kontakt:
  Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
  "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna
  15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
  tel. +48 (85) 7456 220
  fax. +48 (85) 7443 423
  e-mail: radiobia@radio.bialystok.pl

  Regulamin Rady Programowej
  przyjęty uchwałą nr 3/2017 Rady Programowej Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z dnia 05.06.2017 r.
  czytaj ...

  Białystok, dn. 2017-06-12

  Statystyka: Stronę odwiedziło 13083 użytkowników.


  źródło: www.radio.bialystok.pl​


  Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

  Copyright © Polskie Radio Białystok