Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaInformacje dla Akcjonariusza1) 29.09.2020

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z siedzibą w Białymstoku stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (I wezwanie).


2) 21.10.2020

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z siedzibą w Białymstoku stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (II wezwanie).


3) 05.11.2020

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z siedzibą w Białymstoku stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (III wezwanie).


4) 20.11.2020 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z siedzibą w Białymstoku stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (IV wezwanie).
5) 04.12.2020 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. z siedzibą w Białymstoku stosownie do art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (V wezwanie).

Statystyka: Stronę odwiedziło 16397 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok