Radio Białystok | Gość | Katarzyna Krupicka [wideo] - rzecznik regionalny ZUS w Białymstoku

Katarzyna Krupicka [wideo]

rzecznik regionalny ZUS w Białymstoku

13.03.2019, 08:51, akt. 16:24

Wniosków mamy już około tysiąca w naszym województwie, więc całkiem sporo, mamy wydanych około 80 decyzji i co ważne - to wszystko decyzje przyznające.

Katarzyna Krupicka, fot. Monika Kalicka
Katarzyna Krupicka, fot. Monika Kalicka

Z Katarzyną Krupicką rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - to nowe wsparcie dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a nie mają środków na utrzymanie. Jak z niego skorzystać? O tym z rzecznikiem regionalnym ZUS w Białymstoku Katarzyną Krupicką rozmawia Lech Pilarski.
Lech Pilarski: Przepisy weszły w życie 1 marca, już można się zgłaszać, już przyznajecie świadczenia, jak to wygląda?


Katarzyna Krupicka: Wnioski przyjmowaliśmy już wcześniej, bo od 18 lutego pierwsze wnioski wpływały do wszystkich oddziałów w całej Polsce. Tych wniosków mamy już około tysiąca w naszym województwie, więc całkiem sporo. Jak wskazywały przewidywania - będzie tych świadczeń w naszym województwie, oczywiście w marcu, około 3000, więc duża część już do nas wpłynęła. Świadczenia owszem pierwsze już są przyznane, mamy wydanych około 80 decyzji i co ważne - to wszystko decyzje przyznające.


Czyli nie ma zastrzeżeń, wszystkie wnioski są dobrze wypełnione, wszyscy którzy aspirują do tego rodzaju świadczenia zrozumieli przepisy i wypełniają odpowiednio dokumenty?


Należałoby się z tym zgodzić. Przede wszystkim są to kobiety, mamy wśród tego tysiąca wniosków jeden wniosek mężczyzny, on jeszcze nie został rozpatrzony, ale te wszystkie panie, które złożyły wniosek, a są to kobiety, które przede wszystkim ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały, bądź tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci - już te świadczenia będą otrzymywały. 


A jak ktoś wychował więcej dzieci, to będzie miał wyższe świadczenie, jak to jest?


Niestety dzieci się nie dublują. Jeżeli ktoś ma więcej niż czwórkę, czyli ósemkę, dwunastkę - bo i ja takich przypadkach żeśmy słyszeli - przysługuje tylko jedno świadczenie uzupełniające. Mówi się tutaj o "co najmniej czwórce dzieci", więc jeżeli ktoś ma mniej, też nie może skorzystać.


A zatem wypełniamy wszystkie dokumenty, przynosimy do ZUS-u i wtedy rozpoczyna się cała procedura?


Należy wypełnić wniosek, należy też wypełnić oświadczenie o stanie osobistym, rodzinnym, majątkowym i materialnym, tam należy zaznaczyć wszystkie punkty, które mówią o tym, czy mamy jakieś przychody, z czego one wynikają, ile one wynoszą, ponieważ rodzicielskie świadczenie uzupełniające - kryterium zostało przyjęte 1100 zł, czyli wysokości najniższej emerytury, która przysługuje od 1 marca, czyli po waloryzacji, która w tym roku się odbyła.

Jeżeli ktoś ma jakiś przychód stały w postaci emerytury bądź renty, który nie przekracza tej kwoty 1100 zł, wówczas to świadczenie może być dodatkiem do wypłacanej emerytury bądź renty. A może być to również świadczenie samoistne, gdy taka osoba nie ma żadnego źródła utrzymania. 


Mówimy na przykład o paniach, które nie mogły pójść do pracy, za dużo dzieci, musiały opiekować się nimi w domu i teraz zostały bez środków do życia, głównie.


Mówimy o paniach, również o panach - zaraz wspomnimy o panach - o paniach które albo przestały  pracować, ponieważ urodziły co najmniej czwórkę dzieci, bądź nigdy nawet nie miały szansy na podjęcie zatrudnienia i zajmowały się swoimi dziećmi po prostu wychowywały je. Mężczyzna również może skorzystać w wyjątkowych sytuacjach z tego typu świadczenia, ale przede wszystkim muszą być spełnione pewne kryteria, a chodzi o to, że albo nastąpiła śmierć matki, bądź matka porzuciła dzieci, bądź w długotrwały sposób tych dzieci nie wychowywała i taki pan właśnie do nas złożył wniosek.


Mówimy o świadczeniach wypłacanych z ZUS-u, ale warto wspomnieć też o tych paniach, tych osobach, które powinny być na przykład ubezpieczone w KRUS-ie, mieszkają na wsi, całe życie mieszkały na wsi, zajmowały się dzieciakami. Czy tego typu świadczenia także do tego rodzaju osób są adresowane?


Jak najbardziej. Uprawnieni do przyznawania tych świadczeń będą KRUS i ZUS, więc prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również prezes KRUS będą mogli przyznawać tego typu świadczenia. Jeżeli jakaś osoba podlegała ubezpieczeniom rolnym, czyli opłacała jakiekolwiek składki rolne, ale nie wypracowała sobie świadczenia rolnego, wówczas będzie musiała złożyć taki wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i tam zostanie wydana decyzja i tam będzie również wypłacane świadczenie.


To świadczenie uzupełniające w wysokości 1100 zł, czyli najniższej emerytury - skupmy się na tych najniższych emeryturach, bo też spora praca przed ZUS-em - podniesienia tych wszystkich emerytur, które są poniżej 1100 zł właśnie do tej kwoty.


Jeżeli wpłynie taki wniosek to oczywiście najpierw musimy sprawdzić w jakiej kwocie jest wypłacana emerytura, bądź też renta dla danej osoby, która ma właśnie co najmniej czwórkę dzieci - wychowała, urodziła bądź tylko wychowała, będziemy to powtarzać ponieważ nie są to tylko dzieci, które kobieta urodziła, mogą być to dzieci przysposobione, drugiego małżonka, przyjęte na wychowanie, również przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, tylko należy pamiętać, że nie może być to rodzina zastępcza zawodowa, więc te dzieci są również dziećmi wychowanymi. 


I też podlegają pod to świadczenie. 


Tak jak najbardziej i wówczas musimy uzupełnić maksymalnie do 1100 zł brutto, bo cały czas mówimy tu o kwocie brutto, właśnie wypłatę świadczeń. Te świadczenia będą wypłacane w tym samym terminie, w którym są wypłacane dotychczasowe renty i emerytury, więc to będzie wypłacane jako jedno świadczenie.


Jeśli nikt nie brał do tej pory żadnego świadczenia?


Będzie to świadczenie samoistne. Termin będzie wybrany dowolny. Podejrzewam, że w momencie wydania zawiadomienia o podjęciu wypłaty będzie to terminy najbliższy, więc będą to terminy bardzo różne. 


Zgodnie z przepisami teraz najniższa emerytura nie może być niższa od 1100 zł?


Może być. Emerytura gwarantowana, czyli taka, gdzie kobieta wypracowała co najmniej 20 lat, a mężczyzna 25 i mówimy tu o okresach łącznie składkowych i nieskładkowych - ona posiada gwarancję faktycznie tego 1100 zł. Ale mamy również takie świadczenia, gdzie osoby pracowały bardzo krótko, pracowały nawet po kilka miesięcy, bo nasza najniższa emerytura wypłacana w naszym oddziale to tylko 31 gr, więc możemy sobie wyobrazić jak krótko pracowała dana osoba, gdy taką wysokość emerytury pobiera. 


I te 31 groszy zostanie podniesionych do 1100 zł?


Jeżeli ta kobieta będzie miała czwórkę dzieci, złoży do nas wniosek i okaże się, że przysługuje jej rodzicielskie świadczenie uzupełniające - owszem ono zostanie przyznane w kwocie 1100 zł, pomniejszone o te 31 groszy.


Będzie też i podnoszenie tej najniższej emerytury, jak ten proces będzie wyglądał?


Ten proces już się odbywa, w tej chwili wydajemy takie decyzje i uzupełniamy - dajmy na to  kwotę 500 zł, jeżeli ktoś pobiera w takiej wysokości świadczenie do kwoty właśnie 1100, czyli dodajemy 600 zł brutto.| red: mak, mag
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok

"Zaraz będzie po wszystkim" Grzegorza Uzdańskiego
Adrian Łabanowski, fot. Marcin Gliński

Adrian Łabanowski

z zespołu No Logo
16.11.2019

Zespół No Logo wystąpi w niedzielę (24.11) o 18:00 w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok.

Marcin Kozłowski, Andrzej Bajguz i Tomasz Kleszczewski, fot. Joanna Szubzda

Marcin Kozłowski, Andrzej Bajguz i Tomasz Kleszczewski [wideo]

dziennikarze Radia Białystok
15.11.2019

Jeśli muzyka jest dla Was wszystkim, to zgłaszajcie się do nas. Rozpoczynamy nowy konkurs muzyczny - Niebieski Mikrofon!

Alicja Telatycka, fotografia z archiwum Teatru Dramatycznego w Białymstoku

Alicja Telatycka

aktorka Teatru Dramatycznego w Białymstoku
15.11.2019

- Przyjechałam tu oczarowana publicznością - mówi o Białymstoku aktorka.


Mariusz Gromko, fot. Joanna Szuzbda

Mariusz Gromko [wideo]

senator
15.11.2019

- Ja cały czas liczę, że spór będzie gorący, ale pozostanie merytoryczny - mówi o sytuacji w Senacie Mariusz Gromko.

Franciszek Utko, fot. Monika Kalicka

Franciszek Utko

aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku
14.11.2019

"Teatr jest wszystkim. Robię to, co lubię i jeszcze mi płacą - to jakbym nie pracował w ogóle. To jest zawód bardzo piękny, wspaniały, a zarazem najgorszy jaki może być" - mówi Franciszek Utko.

Katarzyna Deszcz i Andrzej Sadowski, fot. Monika Kalicka

Katarzyna Deszcz i Andrzej Sadowski

reżyserka i scenograf
14.11.2019

"Przewidzieliśmy takie fragmenty spektaklu, w których scenografia będzie w pewien sposób wirowała po scenie, zmieniała swoje położenie" - mówi scenograf Andrzej Sadowski.


Piotr Półtorak, fot. Joanna Szubzda

Piotr Półtorak

dyrektor Teatru Dramatycznego
14.11.2019

"Nie preferuję takiego typu teatru z gwiazdami, uważam że trzeba budować swój zespół i teatr jest silny zespołem swoim, a nie wypożyczonym" - mówi Piotr Półtorak.

Andrzej Redwans, fotografia z archiwum Teatru Dramatycznego w Białymstoku

Andrzej Redwans

aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku
13.11.2019

"Ja się lubiłem bawić komedią, ale to pod warunkiem, że następowało porozumienie z reżyserem i zespołem, że próbujemy się bawić. Bo jeśli próbujemy to grać, to komedii się nie da ugrać" - wspomina aktor.

dr Maciej Białous, fot. Joanna Szubzda

dr Maciej Białous

socjolog
13.11.2019

"Trzeba przyznać, że można było spodziewać się być może większych tarć czy napięć już na początku, ale chyba z dwojga złego wolelibyśmy, żeby było zbyt spokojnie, niż zbyt nerwowo" - ocenia pierwsze posiedzenie Sejmu socjolog.


Grzegorz Uzdański, fot. Jakub Celej, źródło: Grupa Wydawnicza Foksal

Grzegorz Uzdański

poeta, prozaik, wokalista
12.11.2019

- Wydaje mi się, że książki pisane monologami wewnętrznymi bardziej oddają subiektywność. Forma ta jest bardzo intymna, jesteśmy w głowie konkretnej postaci. A ta intymność z kolei bardzo mi pasowała do tematu.

prof. Cezary Kuklo, fot. Joanna Szubzda

Prof. Cezary Kuklo

historyk z Uniwersytetu w Białymstoku
12.11.2019

Prof. Cezary Kuklo - historyk z Uniwersytetu w Białymstoku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Danuta Kierklo, fot. Joanna Szuzbda

Danuta Kierklo

aktorka związana z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku
12.11.2019

- Na pewno zmieniły się czasy, w ogóle zmieniło się pojęcie aktorstwa. W tej chwili mówi się o gwiazdach, gwiazdeczkach. Ja uważam, że gwiazdą bywa się od czasu do czasu, a aktorem się jest.


Michał Jackowski, fot. Joanna Szubzda

Michał Jackowski

artysta rzeźbiarz
12.11.2019

- Ludzie mówili, że nie chcą wychodzić, niektórzy byli bardzo wzruszeni. To chyba marzenie każdego artysty, żeby tak dotrzeć do serca drugiego człowieka.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej, szef PiS w Podlaskiem
12.11.2019

- Sami nauczyciele, związkowcy, rodzice zwracają uwagę, że obecny awans zawodowy ma charakter mocno biurokratyczny, bardziej promuje czas pracy a nie to, co rzeczywiście nauczyciel robi na lekcjach, jaka jest jakość jego pracy. I to trzeba zmienić.

Małgorzata Trojanowska, Elżbieta Czech, Grzegorz Ciulkin, fot. Wojciech Szubzda

Małgorzata Trojanowska, Elżbieta Czech i Grzegorz Ciulkin

z Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku
11.11.2019

Studenci Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku zapraszają na koncert "Śpiewajmy Polsce..."


Martyna Zaniewska i Marek Cichucki - fot. Robert Bońkowski

Martyna Zaniewska i Marek Cichucki

Z Teatru Dramatycznego w Białymstoku
10.11.2019

- To jest tydzień wyjątkowy, przede wszystkim ze względu na to, że mamy w teatrze premierę, która jest wydarzeniem nietypowym jeśli chodzi o scenę teatralną, ponieważ w tym spektaklu będzie można obejrzeć cały zespół aktorski - mówi Martyna Zaniewska.

Krzysztof i Piotr z białostockiego zespołu SamoHa

Piotr Maksim i Krzysztof Matosek

z białostockiej formacji SamoHa
9.11.2019

Gośćmi Marcina Kozłowskiego w Rokowirówce byli muzycy zespołu SamoHa.

Adam Jankowski, fot. Monika Kalicka

Adam Jankowski

z drużyny Rugby Białystok
8.11.2019

"Rozwój rugby na Podlasiu jest bardzo dynamiczny, w tym sezonie awansowaliśmy do pierwszej ligi i tak dobrze nam idzie, że zajmujemy aktualnie pierwsze miejsce po pierwszej rundzie" - mówi Adam Jankowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok