Radio Białystok | Gość | Katarzyna Krupicka [wideo] - rzecznik regionalny ZUS w Białymstoku

Katarzyna Krupicka [wideo]

rzecznik regionalny ZUS w Białymstoku

13.03.2019, 08:51, akt. 16:24

Wniosków mamy już około tysiąca w naszym województwie, więc całkiem sporo, mamy wydanych około 80 decyzji i co ważne - to wszystko decyzje przyznające.

Katarzyna Krupicka, fot. Monika Kalicka
Katarzyna Krupicka, fot. Monika Kalicka

Z Katarzyną Krupicką rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - to nowe wsparcie dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a nie mają środków na utrzymanie. Jak z niego skorzystać? O tym z rzecznikiem regionalnym ZUS w Białymstoku Katarzyną Krupicką rozmawia Lech Pilarski.
Lech Pilarski: Przepisy weszły w życie 1 marca, już można się zgłaszać, już przyznajecie świadczenia, jak to wygląda?


Katarzyna Krupicka: Wnioski przyjmowaliśmy już wcześniej, bo od 18 lutego pierwsze wnioski wpływały do wszystkich oddziałów w całej Polsce. Tych wniosków mamy już około tysiąca w naszym województwie, więc całkiem sporo. Jak wskazywały przewidywania - będzie tych świadczeń w naszym województwie, oczywiście w marcu, około 3000, więc duża część już do nas wpłynęła. Świadczenia owszem pierwsze już są przyznane, mamy wydanych około 80 decyzji i co ważne - to wszystko decyzje przyznające.


Czyli nie ma zastrzeżeń, wszystkie wnioski są dobrze wypełnione, wszyscy którzy aspirują do tego rodzaju świadczenia zrozumieli przepisy i wypełniają odpowiednio dokumenty?


Należałoby się z tym zgodzić. Przede wszystkim są to kobiety, mamy wśród tego tysiąca wniosków jeden wniosek mężczyzny, on jeszcze nie został rozpatrzony, ale te wszystkie panie, które złożyły wniosek, a są to kobiety, które przede wszystkim ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały, bądź tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci - już te świadczenia będą otrzymywały. 


A jak ktoś wychował więcej dzieci, to będzie miał wyższe świadczenie, jak to jest?


Niestety dzieci się nie dublują. Jeżeli ktoś ma więcej niż czwórkę, czyli ósemkę, dwunastkę - bo i ja takich przypadkach żeśmy słyszeli - przysługuje tylko jedno świadczenie uzupełniające. Mówi się tutaj o "co najmniej czwórce dzieci", więc jeżeli ktoś ma mniej, też nie może skorzystać.


A zatem wypełniamy wszystkie dokumenty, przynosimy do ZUS-u i wtedy rozpoczyna się cała procedura?


Należy wypełnić wniosek, należy też wypełnić oświadczenie o stanie osobistym, rodzinnym, majątkowym i materialnym, tam należy zaznaczyć wszystkie punkty, które mówią o tym, czy mamy jakieś przychody, z czego one wynikają, ile one wynoszą, ponieważ rodzicielskie świadczenie uzupełniające - kryterium zostało przyjęte 1100 zł, czyli wysokości najniższej emerytury, która przysługuje od 1 marca, czyli po waloryzacji, która w tym roku się odbyła.

Jeżeli ktoś ma jakiś przychód stały w postaci emerytury bądź renty, który nie przekracza tej kwoty 1100 zł, wówczas to świadczenie może być dodatkiem do wypłacanej emerytury bądź renty. A może być to również świadczenie samoistne, gdy taka osoba nie ma żadnego źródła utrzymania. 


Mówimy na przykład o paniach, które nie mogły pójść do pracy, za dużo dzieci, musiały opiekować się nimi w domu i teraz zostały bez środków do życia, głównie.


Mówimy o paniach, również o panach - zaraz wspomnimy o panach - o paniach które albo przestały  pracować, ponieważ urodziły co najmniej czwórkę dzieci, bądź nigdy nawet nie miały szansy na podjęcie zatrudnienia i zajmowały się swoimi dziećmi po prostu wychowywały je. Mężczyzna również może skorzystać w wyjątkowych sytuacjach z tego typu świadczenia, ale przede wszystkim muszą być spełnione pewne kryteria, a chodzi o to, że albo nastąpiła śmierć matki, bądź matka porzuciła dzieci, bądź w długotrwały sposób tych dzieci nie wychowywała i taki pan właśnie do nas złożył wniosek.


Mówimy o świadczeniach wypłacanych z ZUS-u, ale warto wspomnieć też o tych paniach, tych osobach, które powinny być na przykład ubezpieczone w KRUS-ie, mieszkają na wsi, całe życie mieszkały na wsi, zajmowały się dzieciakami. Czy tego typu świadczenia także do tego rodzaju osób są adresowane?


Jak najbardziej. Uprawnieni do przyznawania tych świadczeń będą KRUS i ZUS, więc prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również prezes KRUS będą mogli przyznawać tego typu świadczenia. Jeżeli jakaś osoba podlegała ubezpieczeniom rolnym, czyli opłacała jakiekolwiek składki rolne, ale nie wypracowała sobie świadczenia rolnego, wówczas będzie musiała złożyć taki wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i tam zostanie wydana decyzja i tam będzie również wypłacane świadczenie.


To świadczenie uzupełniające w wysokości 1100 zł, czyli najniższej emerytury - skupmy się na tych najniższych emeryturach, bo też spora praca przed ZUS-em - podniesienia tych wszystkich emerytur, które są poniżej 1100 zł właśnie do tej kwoty.


Jeżeli wpłynie taki wniosek to oczywiście najpierw musimy sprawdzić w jakiej kwocie jest wypłacana emerytura, bądź też renta dla danej osoby, która ma właśnie co najmniej czwórkę dzieci - wychowała, urodziła bądź tylko wychowała, będziemy to powtarzać ponieważ nie są to tylko dzieci, które kobieta urodziła, mogą być to dzieci przysposobione, drugiego małżonka, przyjęte na wychowanie, również przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, tylko należy pamiętać, że nie może być to rodzina zastępcza zawodowa, więc te dzieci są również dziećmi wychowanymi. 


I też podlegają pod to świadczenie. 


Tak jak najbardziej i wówczas musimy uzupełnić maksymalnie do 1100 zł brutto, bo cały czas mówimy tu o kwocie brutto, właśnie wypłatę świadczeń. Te świadczenia będą wypłacane w tym samym terminie, w którym są wypłacane dotychczasowe renty i emerytury, więc to będzie wypłacane jako jedno świadczenie.


Jeśli nikt nie brał do tej pory żadnego świadczenia?


Będzie to świadczenie samoistne. Termin będzie wybrany dowolny. Podejrzewam, że w momencie wydania zawiadomienia o podjęciu wypłaty będzie to terminy najbliższy, więc będą to terminy bardzo różne. 


Zgodnie z przepisami teraz najniższa emerytura nie może być niższa od 1100 zł?


Może być. Emerytura gwarantowana, czyli taka, gdzie kobieta wypracowała co najmniej 20 lat, a mężczyzna 25 i mówimy tu o okresach łącznie składkowych i nieskładkowych - ona posiada gwarancję faktycznie tego 1100 zł. Ale mamy również takie świadczenia, gdzie osoby pracowały bardzo krótko, pracowały nawet po kilka miesięcy, bo nasza najniższa emerytura wypłacana w naszym oddziale to tylko 31 gr, więc możemy sobie wyobrazić jak krótko pracowała dana osoba, gdy taką wysokość emerytury pobiera. 


I te 31 groszy zostanie podniesionych do 1100 zł?


Jeżeli ta kobieta będzie miała czwórkę dzieci, złoży do nas wniosek i okaże się, że przysługuje jej rodzicielskie świadczenie uzupełniające - owszem ono zostanie przyznane w kwocie 1100 zł, pomniejszone o te 31 groszy.


Będzie też i podnoszenie tej najniższej emerytury, jak ten proces będzie wyglądał?


Ten proces już się odbywa, w tej chwili wydajemy takie decyzje i uzupełniamy - dajmy na to  kwotę 500 zł, jeżeli ktoś pobiera w takiej wysokości świadczenie do kwoty właśnie 1100, czyli dodajemy 600 zł brutto.| red: mak, mag
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
Marek Zagórski, fot. Joanna Szubzda

Marek Zagórski

minister cyfryzacji
1.04.2020

"Sugerujemy żeby kupić sprzęt, który jest potrzebny i kupić go jak najwięcej. Zachęcamy do tego, żeby nie kupować tych najbardziej wypasionych, chyba że jest jakaś specjalna potrzeba - mówi minister.

fot. Monika Kalicka

Marek Siergiej

prezes białostockiej firmy Promotech
31.03.2020

Na pewno będzie trudno, to będzie bardzo trudny okres. Najważniejsze jest to, żeby konsumenci mieli pieniądze na to, żeby po tym okresie trudnym rozpocząć normalne normalne życie - mówi szef Promotechu.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

30.03.2020

"Powinniśmy być wyczuleni i uczulić naszych najbliższych, nasze babcie, dziadków, ciocie i wujków, czy rodziców, że może dojść do oszustwa, żeby pod żadnym pozorem podejrzanych osób nie wpuszczali do domu" - przypomina Tomasz Krupa.


Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
30.03.2020

Od początku wiedzieliśmy, że jedno miejsce nie wystarczy. Widzimy dynamikę rozwoju tej pandemii i było oczywiste, że trzeba szukać drugiego miejsca na laboratorium - mówi prof. Marcin Moniuszko.

fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
29.03.2020

Opustoszałe kościoły, wierni uczestniczący w mszach i rekolekcjach przed ekranami komputerów i telewizorów, duszpasterze przemawiający do ludzi w internecie - takiego finału Wielkiego Postu jeszcze nie mieliśmy.

Konferencja prasowa wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
28.03.2020

O kolejnych, ośmiu potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Podlaskiem informuje Urząd Wojewódzki.


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej Policji
27.03.2020

- Policjanci nie będą pytać każdego przechodnia, w jakim celu i gdzie idzie, nie będą legitymować takich osób. Oczywiście będziemy reagować tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z rażącym przypadkami łamania wprowadzonych ograniczeń.

foto: Monika Kalicka

Józef Klim i Zdzisław Babicz

dyrektor LO PB i naczyciel informatyk
26.03.2020

Jak zorganizować zdalne nauczanie? "Stworzenie samej platformy z kursami nie jest sprawą trudną, natomiast wymagane jest przeszkolenie nauczyciel."

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
25.03.2020

- Na razie na Podlasiu mamy sytuację stosunkowo stabilną - mówi wojewoda.


foto: Monika Kalicka

Wiktoria Bocheńska

studiująca i pracująca w Birmingham białostoczanka
25.03.2020

Wychodzenie z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i zakaz zgromadzeń - takie ograniczenia, jakie wprowadził polski rząd, na Wyspach Brytyjskich obowiązują od wczoraj.

dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista UwB
24.03.2020

Sąd Najwyższy może mieć twardy orzech do zgryzienia w przypadku problemów z rejestracją kandydatów na prezydenta. Jeśli nie uda się im zebrać wystarczającej liczby podpisów z uwagi na epidemię i zaskarżą to do sądu, wybory mogą okazać się potem nieważne - wyjaśnia prof. Jackiewicz

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskie policji
23.03.2020

- Niestety każdej doby policjanci w Podlaskiem odnotowują kilka przypadków, w których osoby poddane kwarantannie domowej wykazują się ogromną nieodpowiedzialnością i nie ma ich w domu podczas kontroli.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
23.03.2020

- Ponad 95 proc. szkół zgłasza gotowość do nauczania na odległość bądź już to robi - informuje minister edukacji.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
20.03.2020

- Postawa każdego mieszkańca naszego województwa jest bardzo istotna. Niezwykle ważne jest to, by dostosować się do wymogów, które wskazał Główny Inspektor Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni.

Szczepan Barszczewski, fot. Monika Kalicka

Szczepan Barszczewski o tarczy antykryzysowej [wideo]

dyrektor biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
19.03.2020

"Zwracamy się do władz z prośbą o wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia dla przedsiębiorców na najbliższe 3 miesiące, a jak będzie trzeba, to i na kolejne" - mówi Szczepan Barszczewski.


Foto: Lech Pilarski

Ks. Wojciech Sawicki o życiu w Rzymie podczas kwarantanny

ksiądz z polskiej placówki w Watykanie
19.03.2020

"We Włoszech jest drugi tydzień kwarantanny. W pierwszych dniach było ciężko się przyzwyczaić, bo ludzie chodzili po balkonach, po dachach nawet. Wydaje mi się, że dopiero teraz ludzie się przyzwyczaili i nie stwarzają problemów. Nie kontaktują się z innymi osobami."

Jacek Roleder, fot. Paweł Wądołowski

Jacek Roleder

p.o. dyrektora szpitala w Łomży
18.03.2020

Nie wszyscy pacjenci z koronawirusem będą trafiać do Łomży. - My będziemy przyjmować tych pacjentów, którzy są w jakiś sposób zabiegowi, czyli np. ze złamaniami, z bardzo głebokimi ranami, których nie da się na oddziale zachowaczym zabezpieczyć.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
18.03.2020

- Myślę, że sytuacja łomżyńska będzie się stabilizować (...) Dlaczego Łomża? Zgodnie z wytycznymi MZ trzeba było znaleźć placówkę o wieloprofilowym zakresie, gdzie będzie miejsce na poród, na zabieg kardiologiczny, na intensywną terapię, itd.


mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
18.03.2020

Otwarcie w Ogrodnikach dodatkowego przejścia na granicy polsko-litewskiej skróciło czas oczekiwania kierowców na wjazd do naszego kraju o połowę. Na przejściu w Budzisku po stronie litewskiej tworzyły się 50-kilometrowe kolejki.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

ekonomista z UwB
17.03.2020

"Nasz system bankowy jest bardzo zdrowy, bardzo mocny. (...) Zabieranie pieniędzy z banków nadto co potrzebujemy, na bieżące zakupy, jest niczym niepodyktowane" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
17.03.2020

"Zachowujmy się normalnie, nie bójmy się, tylko bądźmy ostrożni, niech lęk nas nie paraliżuje"- mówi prof. Jerzy Kopania.


Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor podlaskiego NFZ
16.03.2020

Szpital w Łomży na czas walki z koronawirusem zostaje przekształcony w szpital zakaźny. Co mają robić pacjenci poradni specjalistycznych znajdujących się w placówce?

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzeczniik podlaskiej policji
16.03.2020

Jak wygląda praca podlaskiej policji w czasie zagrożenia koronawirusem?

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej
16.03.2020

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.


prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

Co czytać w czasie zagrożenia koronawirusem radzi literaturoznawczyni z UwB - prof. Jolanta Sztachelska

15.03.2020

"W czasach zarazy następuje rozprzężenie, ludzie w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy, inni - przeciwnie, poddają się rozpuście" - mówi prof. Sztachelska.

Barbara Kamińska, źródło fot.: facebook.com

Barbara Kamińska

przewodniczka po Rzymie
14.03.2020

- Nasza kwarantanna wygląda w ten sposób, że mamy nakaz siedzenia w domu i zakaz wychodzenia bez powodu - mówi mieszkająca w Rzymie białostoczanka, przewodniczka po Wiecznym Mieście Barbara Kamińska.

Zbigniew Sulewski, fot. Katarzyna Cichoń

Zbigniew Sulewski

doradca gospodarczy
13.03.2020

"Są już pierwsze szacunki, które mówią, jak duże spowolnienie dotknie polską gospodarkę" - mówi Zbigniew Sulewski.


prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
13.03.2020

"Nie wiemy ile to potrwa, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądać kwestia zaliczenia, odrabiania zajęć, których nie możemy wprowadzić do systemu zdalnego" - mówi o zawieszeniu zajęć na uczelniach rektor UwB.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.03.2020

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.03.2020

Koronawirus. "Są pieniądze dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup niezbędnego sprzętu, aby jak najszybciej mozna było takie badania wykonywać w Białymstoku".


Marek Karp, fot. Monika Kalicka

Marek Karp [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10.03.2020

"W kontenerach nie będą wykonywane badania medyczne, to będą czynności bezkontaktowe w relacji pacjent - pracownik, tak żeby nie stwarzać dodatkowego ryzyka" - mówi dyrektor USK.

st. sierż. Piotr Niewiarowski, Urszula Telicka-Hajduk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

9.03.2020

Głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów m.in. na temat oszustw "na wnuczuka" czy w zakresie podpisywania umów. Podlaska policja przygotowała pilotażowy projekt "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora".

Rafał Tomaszczuk, fot. Joanna Szubzda

Rafał Tomaszczuk [wideo]

rzecznik prasowy podlaskiego NFZ
9.03.2020

Konsultanci doradzą, co zrobić, by otrzymać pomoc - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z bezpłatnej infolinii dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem.


Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z UwB
6.03.2020

"Wydaje mi się, że bardzo szybko ludzie znudzą się takimi ciągłymi sensacyjnymi informacjami, że koronawirus jest już w Polsce, jest już w Białymstoku, jest już gdzieś tam" - mówi Maciej Białous.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska - rośnie liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
5.03.2020

"Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w naszym województwie rośnie. Stan na środę to 103 osoby, na czwartek - 114" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska - jak higiena może zmniejszyć ryzyko zachorowania [wideo]

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
4.03.2020

"Dbajmy o siebie, nie tylko ze względu na koronawirusa. Myjmy ręce najczęściej jak to tylko możliwe, a nie tylko przed jedzeniem czy po wyjściu z toalety" - radzi prof. Zajkowska.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok