Radio Białystok | Gość | Violetta Cylwik - rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku

Violetta Cylwik

rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku

20.11.2020, 08:25, akt. 10:47

"Funkcjonariusz policji powinien nam podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy i przyczynę podjętych czynności w stosunku do nas" - mówi Violetta Cylwik.

Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska
Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska

Z Violettą Cylwik rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Kiedy policja może stosować środki przymusu bezpośredniego, kiedy kajdanki, jak powinna przebiegać interwencja? O tym z rzecznikiem dyscyplinarnym Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku mecenas Violettą Cylwik rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Po czym poznać, że policja podejmuje interwencję i to do tego profesjonalną?

Violetta Cylwik: Przede wszystkim funkcjonariusz policji powinien nam się przedstawić, podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy, również powinien podać nam przyczynę podjętych czynności w stosunku do naszej osoby.

Jednakowo jeśli podejmuje interwencję, czy próbuje nas wylegitymować?

Również, gdy próbuje nas wylegitymować.

Czyli powinien być podany powód.

Powód każdej czynności, którą funkcjonariusz policji podejmuje stosunku do nas.

Czy tutaj jest jakaś forma uznaniowości, czy przepisy są bardzo restrykcyjne?

Przepis jest ogólny. Mówi o tym, że funkcjonariusze policji mają prawo legitymować osoby, jak również mogą podejmować czynności, akurat w tym wypadku, jeżeli dalej mówimy o tym, do zatrzymania. Zatrzymanie jest uregulowane dosyć zarówno w kodeksie postępowania karnego, jak i w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.

Czyli imię, nazwisko, stopień służbowy, jednostka, powód — to są te cztery elementy, które powinien poznać każdy, wobec kogo policja podejmuje czynności. Jeśli któryś z elementów nie zostanie spełniony to, co wtedy?


Zaczyna się w tym momencie problem, bo nie wiemy w jaki sposób ta osoba, w stosunku do której te czynności są podejmowane, zareaguje. Oczywiście w sytuacji, gdy funkcjonariusz policji jest umundurowany, możemy przypuszczać, że rzeczywiście mamy do czynienia z funkcjonariuszem policji. Gorzej, jeżeli funkcjonariusz jest jak to się mówi popularnie "po cywilu", w sytuacji, gdy nie przedstawi nam legitymacji służbowej, która uwiarygodnia to, że mamy do czynienia właśnie z policjantem, trudno powiedzieć jak każdy człowiek może zareagować. 

Na czynność zatrzymania przysługuje nam zażalenie do sądu i w tym zażaleniu możemy podnosić kwestie dotyczące zasadności zatrzymania i jego legalności, jak również prawidłowości. W sytuacji, gdy policjant nie przedstawi nam się, to kwestia jest prawidłowości przeprowadzenia tej czynności.

To możemy zaskarżyć, kiedy orientujemy się, że coś jest nie tak.

Jest powiedziane w przepisach, że przysługuje nam zażalenie do sądu na zatrzymanie, które to zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni, a sąd powinien rozpoznać zażalenie niezwłocznie. Przy czym to zażalenie przez organ powinno też być przekazane niezwłocznie. 

Przepis tak mówi, że powinno być w zasadzie rozpoznane jeszcze w trakcie trwania zatrzymania. Zatrzymanie w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, trwa 48 godzin, natomiast jeżeli zostajemy zatrzymani z uwagi na popełnienie wykroczenia to tylko 24 godziny, w związku z tym ta reakcja sądu też powinna być niezwykle szybka.

Stąd istotny jest powód zatrzymania?

Powód zatrzymania jest bardzo ważny. Jeżeli dochodzi do zatrzymania w sytuacji, gdy funkcjonariusz policji powołuje się na przepisy ustawy o policji, ponieważ w ustawie o policji jest możliwość dana funkcjonariuszom zatrzymywania w sytuacji, gdy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzkiego, również mienia, to w tym przypadku to zatrzymanie też może trwać tylko 48 godzin, ponieważ w tym wypadku również stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Karnego. 

To zatrzymanie 48-godzinne może trwać faktycznie dłużej, do 72 godzin, jeżeli w okresie 48 godzin zostanie złożony w sądzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wówczas sąd ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku.

Co to znaczy środki adekwatne? Przywołajmy ten przypadek młodzieńca ze sklepu z pomyłką i raptem założono mu kajdanki, a przecież przedmiot przestępstwa nie był cenny.

Tu może inie kwestia przedmiotu przestępstwa wydaje mi się, bo to nie było przestępstwo, to było wykroczenie. Z uwagi na wartość mamy do czynienia z wykroczeniem. 

Jeżeli chodzi w ogóle o zatrzymanie, w przypadku popełnionego wykroczenia jest mowa w przepisie, że funkcjonariusz policji może zatrzymać sprawcę wykroczenia, tylko wówczas, gdy nie jest znana jego tożsamość, bądź jeżeli zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie w trybie przyspieszonym. 

Natomiast jeżeli młody człowiek, weźmy też pod uwagę jego wiek, legitymuje się, mówi, jak się nazywa, to przede wszystkim powinni być powiadomieni jego rodzice, ewentualnie szkoła. Nie widzę powodu, gdy nie ma obawy ucieczki, aby stosować środki przymusu w postaci zakładania kajdanek, bo w tym momencie powinna być sprawdzona tożsamość, powinni być zawiadomieni rodzice, można zaczekać na przyjazd opiekuna, sporządza się protokół i ta osoba w tym momencie powinna być zwolniona. Kajdanki to są środki z całą pewnością nieadekwatne.

Jakiego rodzaju interwencja jest przekroczeniem środków adekwatnych?

Jeżeli jesteśmy spokojni, jeżeli podajemy imię, nazwisko, to nie ma powodu do stosowania żadnych środków przymusu bezpośredniego.

Jak zachowywać się przy interweniujących policjantach, żeby nie stać się napastnikiem?

Uważam, że należy stać spokojnie, ja wiem, że przeprowadzana interwencja może powodować duże zdenerwowaniem, ale powinniśmy starać się nie gestykulować, ponieważ negatywnie mogą być nasze zachowania odebrane. Zwracałabym jednak uwagę na słowa, które wypowiadamy.

Czyli nie przeklinamy na przykład.

Tak, bo można stanąć pod zarzutem, że obraziliśmy, znieważyliśmy funkcjonariusza policji w trakcie przeprowadzanej czynności, a to może grozić odpowiedzialnością.

Czyli powinniśmy się bardzo spokojnie zachowywać.

Pomimo tego, że na pewno cała interwencja powoduje duże zdenerwowanie.

Teraz mamy tę kłopotliwą sytuację, że zwykle wszyscy są w maseczkach, trudno pewne emocje rozpoznać na twarzy. Co by pani w tej trudnej sytuacji radziła?

Jeżeli jesteśmy w masce — tak jak pan powiedział emocji nie widać, powinniśmy powstrzymać się przed emocjami słownymi, zdecydowanie.

Czyli nie próbować prowokować. 

Zdecydowanie nie prowokować, szczególnie że obserwując to, co się dzieje w przestrzeni społecznej, uważam, iż funkcjonariusze policji prowokują niejednokrotnie do zachowań, które później są odbierane jako znieważenie, bądź popełnienie przestępstwa na szkodę funkcjonariuszy policji.

Tutaj jest bardzo cienka granica.

Bardzo i to jest granica ocenna. Rzeczywiście najlepiej byłoby, gdyby każda interwencja funkcjonariusza była nagrywana, żeby nie było wątpliwości. Nie wydaje mi się, aby ci funkcjonariusze policji, którzy obecnie przeprowadzają interwencje, a już nie mówię o tych, którzy są w ubraniach cywilnych, aby byli wyposażeni w kamery, które nagrywają przebieg interwencji.

Kontakt z adwokatem.

Jeżeli chodzi o kontakt z adwokatem, to nie jest tak, jak większości społeczeństwa wydaje się, że jest tak jak w amerykańskich filmach. Owszem funkcjonariusz policji, ale już w momencie, gdy sporządza protokół zatrzymania, ma obowiązek pouczenia o tym, iż przysługuje osobie zatrzymanej prawo do bezpośredniego kontaktu z adwokatem, bądź radcą prawnym. Z tym że to osoba zatrzymana powinna mieć kontakt do tego adwokata bądź radcy prawnego.

Bo policja nie da listy.

Podanie listy jest tylko w jednym wypadku, jeżeli zatrzymanie jest związane z możliwością skierowania do sądu sprawy w trybie przyspieszonym, czyli głównie bym powiedziała, jeżeli chodzi o imprezy masowe - to wówczas jeżeli jest tryb przyspieszony, ponieważ obowiązkiem Okręgowej Rady Adwokackiej jest sporządzanie list adwokatów i radców prawnych, którzy pełnią dyżury związane z właśnie trybami przyspieszonymi, to wówczas dostaniemy taką listę, inaczej nie. Musimy sami mieć kontakt do adwokata bądź radcy prawnego.

Czyli radzimy powstrzymywać emocje, nie używać wulgarnych słów...

I odpowiadać na pytania, przede wszystkim podstawa — podać swoje dane personalne.

Dziękuję za rozmowę.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wyjdź za mnie" Krystyna Mirek

Historia złotego

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
Bartosz Marczuk, fot. Monika Kalicka (archiwum)

Bartosz Marczuk

wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju
27.11.2020

Od stycznia można starać się o wsparcie z kolejnej tarczy finansowej PFR - to pomoc dla niemal 40 najbardziej dotkniętych branż. Pieniądze powinny trafić do przedsiębiorców średnio po 2-3 dniach od złożenia wniosku - zapowiada wiceprezes PRF.

Joanna Zabielska-Cieciuch, fot. Monika Kalicka

dr Joanna Zabielska-Cieciuch

specjalistka medycyny rodzinnej
26.11.2020

"Przed paniką powinniśmy się ratować zdrowym rozsądkiem i naszą logiką, dlatego że osoby zestresowane, z dużym poziomem lęku będą miały obniżoną odporność i one są najbardziej podatne na zakażenia. " - mówi dr Joanna Zabielska-Cieciuch.

Ewa Zgiet, fot. Monika Kalicka

Ewa Zgiet

dyrektorka Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
25.11.2020

- Wydaje mi się, że szpitalowi najbardziej przydałby się wzrost finansowania. (...) Placówka ma problemy z pokryciem kosztów realizacji świadczeń. Udało się zwiększyć to finansowanie w pewnym stopniu, jednak nie jest to satysfakcjonujące - mówi dyrektor szpitala w Choroszczy.


Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
24.11.2020

"Mamy jedyną okazję raz na 10 lat, żeby zrobić w pewien sposób inwentaryzację wsi i rolnictwa, a jest to potrzebne do tego, żeby zobaczyć jak się to rolnictwo w trakcie 10 lat zmieniło" - mówi Dorota Wyszkowska.

Marcin Smolik, Konferencja MEN na temat wyników egzaminu maturalnego 2020 w sesji głównej, źródło: www.gov.pl

Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
23.11.2020

Będzie mniej materiału do matury i egzaminu ósmoklasisty. - Mamy świadomość, że nauczanie zdalne, pomimo tego, że nauczyciele robią coraz lepszą robotę, zaangażowani są uczniowie i rodzice, nie daje tego samego, co nauczanie stacjonarne - mówi dyrektor CKE.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
20.11.2020

"Bardzo wielu młodych twórców nie może się przebić, a Niebieski Mikrofon może dać im szansę pokazania się szerszej publiczności" - mówi Artur Kosicki.


Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska

Violetta Cylwik

rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku
20.11.2020

"Funkcjonariusz policji powinien nam podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy i przyczynę podjętych czynności w stosunku do nas" - mówi Violetta Cylwik.

Dariusz Kuć, fot. Marcin Mazewski

dr Dariusz Kuć

lekarz z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci
19.11.2020

Książka "Niedługie życie" jest zbiorem 21 wywiadów z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, które były pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci - mówi dr Dariusz Kuć.

prof. Piotr Radziwon, fot. Marcin Mazewski

prof. Piotr Radziwon

dyrektor RCKiK w Białymstoku
19.11.2020

Przeciwciała ozdrowieńców są po to, aby zneutralizować wirusa, zanim wyrządzi on poważne szkody w naszym organizmie. Osocze można oddać 28 dni po ustąpieniu objawów - tłumaczył dyrektor RCKiK w Białymstoku prof. Piotr Radziwon.


Anna Kietlińska, fot. Sylwia Krassowska

Anna Kietlińska

z podlaskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
18.11.2020

"Dwa lata temu zebraliśmy podczas licytacji w Radiu Białystok 7 tys. zł, rok temu około 10 tysięcy zł - słuchacze są ofiarni" - mówi Anna Kietlińska.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący struktur PiS w województwie podlaskim
18.11.2020

"Byłem zaskoczony postawą pana posła Lecha Kołakowskiego, byłem zaskoczony głosowaniem, radykalnymi wypowiedziami w mediach i ostatnim krokiem" - mówi poseł Dariusz Piontkowski.

Lech Kołakowski, fot. Adam Dąbrowski

Lech Antoni Kołakowski

poseł
17.11.2020

Dokładnie dwa miesiące temu w Sejmie głosowano nad poprawkami w ustawie o ochronie zwierząt. Konsekwencją wyłamania się grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciwko tym propozycjom, było zawieszenie ich w prawach członków ugrupowania.


Rafał Rudnicki - fot. Robert Bońkowski

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku
17.11.2020

"Mam wątpliwości czy ten poziom wiedzy uczniów, który zdobędą, ułatwi im zdanie egzaminów, matury, funkcjonowanie w kolejnych latach. Czy te roczniki przez to, że są nauczane zdalnie, nie będą w jakiś sposób pokrzywdzone, ale nie tylko od strony edukacyjnej, ale także od strony psychologicznej" - mówi Rafał Rudnicki.

Lech Chyczewski, fot. Marcin Gliński

prof. Lech Chyczewski

rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
16.11.2020

"Jeżeli próbek będzie bardzo dużo, to planujemy całodobową pracę" - mówi rektor WSM.

dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, fot. Joanna Szubzda

doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

p.o. kierownika SOR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
13.11.2020

"Zapalenie płuc wywołane COVID-19 to nie jest choroba, która leczy się w tydzień, to jest choroba, która leczy się w miesiącach. Jeśli pacjent trafia na intensywną terapię, to wiemy, że to łóżko prędko się nie zwolni" - mówi doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.


Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Tadeusz Truskolaski

prezydent Białegostoku
12.11.2020

"Z całą mocą i stanowczością wdrażamy przepisy, które na nas spadają. (...) Z nauką zdalną są jednak problemy, ale staramy się pomagać - będą 4 mln zł na komputery" - mówi Tadeusz Truskolaski.

Bogdan Kalicki, fot. Monika Kalicka

Bogdan Kalicki

dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
10.11.2020

- Zdarzają się sytuacje, że zespoły oczekują na przyjęcie, że są odsyłane z jednego szpitala do drugiego z powodu braku miejsc, więc zdarza się, że pacjent przebywa na pokładzie ambulansu do kilku godzin. Takie sytuacje u nas też miały miejsce - mówi dyrektor.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji
9.11.2020

Jeżeli uczeń w domu nie ma warunków do tego, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby udostępnić mu w tym celu pomieszczenia w szkole bądź nawet zorganizować naukę stacjonarną - podkreśla wiceminister.


Waldemar Kraska, źródło: www.gov.pl

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
6.11.2020

- Niestety prognozy, które mamy na najbliższe dni, nie pokazują aż tak dużego trendu, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby dziennych zachorowań, więc jesteśmy dość blisko przed decyzją o tzw. kwarantannie narodowej - mówi wiceminister.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
5.11.2020

- Jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy bagatelizujemy drobne objawy nieżytu górnych dróg oddechowych, myśląc, że jest to przeziębienie, a jest to okres często największej zakaźności wirusa - podkreśla prof. Zajkowska.

Andrzej Duda, fot. Monika Kalicka

Andrzej Duda

burmistrz Kolna
5.11.2020

Zmiana metody naliczania opłat pozwoliła uszczelnić system i dzięki temu większa liczba mieszkańców będzie płaciła za wywóz śmieci - przekonuje Andrzej Duda.


foto: Monika Kalicka

prof. Izabela Kraśnicka

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
4.11.2020

- Większa część kampanii wyborczej w USA nie była dobrym prognostykiem dla Donalda Trumpa, ale końcówka należała do urzędującego prezydenta i już widać jej wpływ na wyniki - mówi prof. Izabela Kraśnicka.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
3.11.2020

- Mamy określony potencjał opieki zdrowotnej i musimy sobie w tych trudnych czasach próbować tymi dostępnymi środkami radzić. W tej chwili zmierzamy do tego, żeby ok. 35-40 proc. naszego potencjału medycznego przesunąć na walkę z Covidem - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Sebastian Wysocki

dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie
3.11.2020

Grajewski szpital nie jest gotowy na przekształcenie go w placówkę tylko dla zakażonych koronawirusem - mówi jego dyrektor Sebastian Wysocki.


foto: Monika Kalicka

sierż. szt. Katarzyna Kulesz

z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
3.11.2020

"Nie daj się zwieść". Rozpoczyna się akcja profilaktyczna "Senior dla seniora", która ma m.in. ustrzec osoby starsze przed oszustwami "na wnuczka" czy "na policjanta".

foto: Monika Kalicka

Adam Kamiński

koordynator Klastra Technologicznego Infotech
2.11.2020

Administracja publiczna przechodzi na pracę zdalną. "Jestem przekonany, że będzie dużo problemów z wdrożeniem tego trybu. Mogę zaapelować, aby dać szanse urzędnikom i jutro nie wydzwaniać do urzędów. Sądzę, że będą potrzebowały jeszcze kilku dni, żeby się przygotować".

ks. Andrzej Dębski

ks. Andrzej Dębski

rzecznik Archidiecezji Białostockiej
30.10.2020

Tegoroczne obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego będą inne niż zwykle. W jaki sposób możemy wyrazić swoją pamięć o bliskich?


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk
30.10.2020

Polacy są już zmęczeni pandemią i chcieliby wrócić do normalnego życia, dlatego nie wszyscy przestrzegają obostrzeń - mówi prof. Jerzy Kopania.

Agnieszka Rzeszewska, fot. Monika Kalicka

Agnieszka Rzeszewska

szefowa oświatowej "Solidarności" w Podlaskiem
29.10.2020

"Żadna forma zdalnej nauki nigdy nie będzie tak dobra jak bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, nawet w tych klasach starszych. Miejmy nadzieję, że to szaleństwo za jakiś czas się skończy i będziemy mogli wrócić do stacjonarnej nauki".

prof. Dariusz Kiełczewski, fot. Joanna Szubzda

prof. Dariusz Kiełczewski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
28.10.2020

"Lockdown zbliża się do nas wielkimi krokami i jeśli do piątku nic się nie zmieni, to obawiam się, że to się stanie" - mówi ekonomista.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
27.10.2020

- W Podlaskiem nie wszystkie szpitale mają uruchomione pełne moce (...) Nie wszystkie łóżka, które są dedykowane Covid-19, są na to przeznaczane. To jest też w dużej mierze wynik braków kadrowych - mówi prof. Flisiak.

Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku
26.10.2020

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.

Urszula Połowianiuk

zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
23.10.2020

"Spodziewaliśmy się tego, że na jesień może być wzrost zachorowań. To wynika też z naszych zachowań, wystarczy przejść się po ulicy i zobaczyć, że pewne zasady nie są respektowane, że my lekceważyliśmy tego wirusa" - mówi Urszula Połowianiuk.


kpt. Łukasz Wilczewski, fot. Marcin Gliński

kpt. Łukasz Wilczewski

rzecznik 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
23.10.2020

Wsparcie personelu medycznego przy pobieraniu wymazów, pomoc dla pracowników sanepidu, monitorowanie osób na kwarantannie - takie zadania mają teraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Docent Jan Kochanowicz, fot. Monika Kalicka

Jan Kochanowicz

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
22.10.2020

"Plan przewiduje powstanie boksów jednoosobowych tak, abyśmy mogli pacjentów izolować i jednocześnie, żeby w prosty sposób był do każdego pacjenta dostęp" - mówi dyrektor USK.

Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki

podlaski senator
21.10.2020

Środowe (21.10) protesty rolników w całej Polsce, to nie tylko utrudnienia na drogach zatarasowanych ciągnikami, o czym cały czas informowaliśmy. W naszym województwie delegacje rolników odwiedziły także biura poselskie i senatorskie parlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. piątki dla zwierząt.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok