Radio Białystok | Gość | Violetta Cylwik - rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku

Violetta Cylwik

rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku

20.11.2020, 08:25, akt. 10:47

"Funkcjonariusz policji powinien nam podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy i przyczynę podjętych czynności w stosunku do nas" - mówi Violetta Cylwik.

Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska
Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska

Z Violettą Cylwik rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Kiedy policja może stosować środki przymusu bezpośredniego, kiedy kajdanki, jak powinna przebiegać interwencja? O tym z rzecznikiem dyscyplinarnym Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku mecenas Violettą Cylwik rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Po czym poznać, że policja podejmuje interwencję i to do tego profesjonalną?

Violetta Cylwik: Przede wszystkim funkcjonariusz policji powinien nam się przedstawić, podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy, również powinien podać nam przyczynę podjętych czynności w stosunku do naszej osoby.

Jednakowo jeśli podejmuje interwencję, czy próbuje nas wylegitymować?

Również, gdy próbuje nas wylegitymować.

Czyli powinien być podany powód.

Powód każdej czynności, którą funkcjonariusz policji podejmuje stosunku do nas.

Czy tutaj jest jakaś forma uznaniowości, czy przepisy są bardzo restrykcyjne?

Przepis jest ogólny. Mówi o tym, że funkcjonariusze policji mają prawo legitymować osoby, jak również mogą podejmować czynności, akurat w tym wypadku, jeżeli dalej mówimy o tym, do zatrzymania. Zatrzymanie jest uregulowane dosyć zarówno w kodeksie postępowania karnego, jak i w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.

Czyli imię, nazwisko, stopień służbowy, jednostka, powód — to są te cztery elementy, które powinien poznać każdy, wobec kogo policja podejmuje czynności. Jeśli któryś z elementów nie zostanie spełniony to, co wtedy?


Zaczyna się w tym momencie problem, bo nie wiemy w jaki sposób ta osoba, w stosunku do której te czynności są podejmowane, zareaguje. Oczywiście w sytuacji, gdy funkcjonariusz policji jest umundurowany, możemy przypuszczać, że rzeczywiście mamy do czynienia z funkcjonariuszem policji. Gorzej, jeżeli funkcjonariusz jest jak to się mówi popularnie "po cywilu", w sytuacji, gdy nie przedstawi nam legitymacji służbowej, która uwiarygodnia to, że mamy do czynienia właśnie z policjantem, trudno powiedzieć jak każdy człowiek może zareagować. 

Na czynność zatrzymania przysługuje nam zażalenie do sądu i w tym zażaleniu możemy podnosić kwestie dotyczące zasadności zatrzymania i jego legalności, jak również prawidłowości. W sytuacji, gdy policjant nie przedstawi nam się, to kwestia jest prawidłowości przeprowadzenia tej czynności.

To możemy zaskarżyć, kiedy orientujemy się, że coś jest nie tak.

Jest powiedziane w przepisach, że przysługuje nam zażalenie do sądu na zatrzymanie, które to zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni, a sąd powinien rozpoznać zażalenie niezwłocznie. Przy czym to zażalenie przez organ powinno też być przekazane niezwłocznie. 

Przepis tak mówi, że powinno być w zasadzie rozpoznane jeszcze w trakcie trwania zatrzymania. Zatrzymanie w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, trwa 48 godzin, natomiast jeżeli zostajemy zatrzymani z uwagi na popełnienie wykroczenia to tylko 24 godziny, w związku z tym ta reakcja sądu też powinna być niezwykle szybka.

Stąd istotny jest powód zatrzymania?

Powód zatrzymania jest bardzo ważny. Jeżeli dochodzi do zatrzymania w sytuacji, gdy funkcjonariusz policji powołuje się na przepisy ustawy o policji, ponieważ w ustawie o policji jest możliwość dana funkcjonariuszom zatrzymywania w sytuacji, gdy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia ludzkiego, również mienia, to w tym przypadku to zatrzymanie też może trwać tylko 48 godzin, ponieważ w tym wypadku również stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Karnego. 

To zatrzymanie 48-godzinne może trwać faktycznie dłużej, do 72 godzin, jeżeli w okresie 48 godzin zostanie złożony w sądzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wówczas sąd ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku.

Co to znaczy środki adekwatne? Przywołajmy ten przypadek młodzieńca ze sklepu z pomyłką i raptem założono mu kajdanki, a przecież przedmiot przestępstwa nie był cenny.

Tu może inie kwestia przedmiotu przestępstwa wydaje mi się, bo to nie było przestępstwo, to było wykroczenie. Z uwagi na wartość mamy do czynienia z wykroczeniem. 

Jeżeli chodzi w ogóle o zatrzymanie, w przypadku popełnionego wykroczenia jest mowa w przepisie, że funkcjonariusz policji może zatrzymać sprawcę wykroczenia, tylko wówczas, gdy nie jest znana jego tożsamość, bądź jeżeli zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie w trybie przyspieszonym. 

Natomiast jeżeli młody człowiek, weźmy też pod uwagę jego wiek, legitymuje się, mówi, jak się nazywa, to przede wszystkim powinni być powiadomieni jego rodzice, ewentualnie szkoła. Nie widzę powodu, gdy nie ma obawy ucieczki, aby stosować środki przymusu w postaci zakładania kajdanek, bo w tym momencie powinna być sprawdzona tożsamość, powinni być zawiadomieni rodzice, można zaczekać na przyjazd opiekuna, sporządza się protokół i ta osoba w tym momencie powinna być zwolniona. Kajdanki to są środki z całą pewnością nieadekwatne.

Jakiego rodzaju interwencja jest przekroczeniem środków adekwatnych?

Jeżeli jesteśmy spokojni, jeżeli podajemy imię, nazwisko, to nie ma powodu do stosowania żadnych środków przymusu bezpośredniego.

Jak zachowywać się przy interweniujących policjantach, żeby nie stać się napastnikiem?

Uważam, że należy stać spokojnie, ja wiem, że przeprowadzana interwencja może powodować duże zdenerwowaniem, ale powinniśmy starać się nie gestykulować, ponieważ negatywnie mogą być nasze zachowania odebrane. Zwracałabym jednak uwagę na słowa, które wypowiadamy.

Czyli nie przeklinamy na przykład.

Tak, bo można stanąć pod zarzutem, że obraziliśmy, znieważyliśmy funkcjonariusza policji w trakcie przeprowadzanej czynności, a to może grozić odpowiedzialnością.

Czyli powinniśmy się bardzo spokojnie zachowywać.

Pomimo tego, że na pewno cała interwencja powoduje duże zdenerwowanie.

Teraz mamy tę kłopotliwą sytuację, że zwykle wszyscy są w maseczkach, trudno pewne emocje rozpoznać na twarzy. Co by pani w tej trudnej sytuacji radziła?

Jeżeli jesteśmy w masce — tak jak pan powiedział emocji nie widać, powinniśmy powstrzymać się przed emocjami słownymi, zdecydowanie.

Czyli nie próbować prowokować. 

Zdecydowanie nie prowokować, szczególnie że obserwując to, co się dzieje w przestrzeni społecznej, uważam, iż funkcjonariusze policji prowokują niejednokrotnie do zachowań, które później są odbierane jako znieważenie, bądź popełnienie przestępstwa na szkodę funkcjonariuszy policji.

Tutaj jest bardzo cienka granica.

Bardzo i to jest granica ocenna. Rzeczywiście najlepiej byłoby, gdyby każda interwencja funkcjonariusza była nagrywana, żeby nie było wątpliwości. Nie wydaje mi się, aby ci funkcjonariusze policji, którzy obecnie przeprowadzają interwencje, a już nie mówię o tych, którzy są w ubraniach cywilnych, aby byli wyposażeni w kamery, które nagrywają przebieg interwencji.

Kontakt z adwokatem.

Jeżeli chodzi o kontakt z adwokatem, to nie jest tak, jak większości społeczeństwa wydaje się, że jest tak jak w amerykańskich filmach. Owszem funkcjonariusz policji, ale już w momencie, gdy sporządza protokół zatrzymania, ma obowiązek pouczenia o tym, iż przysługuje osobie zatrzymanej prawo do bezpośredniego kontaktu z adwokatem, bądź radcą prawnym. Z tym że to osoba zatrzymana powinna mieć kontakt do tego adwokata bądź radcy prawnego.

Bo policja nie da listy.

Podanie listy jest tylko w jednym wypadku, jeżeli zatrzymanie jest związane z możliwością skierowania do sądu sprawy w trybie przyspieszonym, czyli głównie bym powiedziała, jeżeli chodzi o imprezy masowe - to wówczas jeżeli jest tryb przyspieszony, ponieważ obowiązkiem Okręgowej Rady Adwokackiej jest sporządzanie list adwokatów i radców prawnych, którzy pełnią dyżury związane z właśnie trybami przyspieszonymi, to wówczas dostaniemy taką listę, inaczej nie. Musimy sami mieć kontakt do adwokata bądź radcy prawnego.

Czyli radzimy powstrzymywać emocje, nie używać wulgarnych słów...

I odpowiadać na pytania, przede wszystkim podstawa — podać swoje dane personalne.

Dziękuję za rozmowę.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS




Andrzej Piaseczny na Białystok - miasto dobrej muzyki,26 sierpnia 2018, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Piaseczny

piosenkarz
18.06.2021

"Ten album jest takim prezentem, który postanowiłem sobie zrobić, udało się też namówić dziesięcioro moich przyjaciół-artystów i tak powstała płyta 50/50" - mówi Andrzej Piaseczny.

Anna Goławska, źródło: MZ

Anna Goławska

wiceminister zdrowia
18.06.2021

"Certyfikat covidowy uprawnia do swobodnego przemieszczania się, podróżowania, nie musimy odbywać kwarantanny czy stosować innych restrykcji, które obowiązują w danym kraju" - mówi Anna Goławska.

Grzegorz Kuczyński, fot. własne

Grzegorz Kuczyński

ekspert z Warsaw Institute
17.06.2021

"Wątpię, żeby szczyt w Genewie ograniczył agresywne działania Federacji Rosyjskiej. Putin, pokazując się z Bidenem w świetle kamer, na pewno wzmocnił swoją pozycję" - mówi Grzegorz Kuczyński.


Grzegorz Kuczyński, fot. Monika Kalicka

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
16.06.2021

"Ten półmaraton będzie wyglądał zupełnie inaczej niż to, do czego wszyscy są przyzwyczajeni, jest to edycja wyjątkowa. Po pierwsze biegamy w czerwcu, a zawsze biegaliśmy w maju, po drugie będzie edycja nocna po raz pierwszy od 2013 roku" - mówi organizator półmaratonu.

Tomasz Musiuk, fot. Laura Maksimowicz

dr Tomasz Musiuk

z-ca dyrektora ds. lecznictwa szpitala w Hajnówce
16.06.2021

"Najlepsze efekty na pewno by się uzyskiwało od razu po zakończeniu choroby, natomiast po dłuższym okresie ta rehabilitacja również jest potrzebna, jeśli pacjent odczuwa dolegliwości" - mówi dr Tomasz Musiuk.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski

prezydent Łomży
15.06.2021

"Zachęcam mieszkańców, żeby przyszli, wspólnie świętowali 603. rocznicę nadania Łomży praw miejskich, bo to jest także ich święto" - mówi Mariusz Chrzanowski.


Agnieszka Czarkowska, fot. Monika Kalicka

Agnieszka Czarkowska

kierownik Studia Reportażu i Dokumentu Radia Białystok
14.06.2021

"Reportaż polega na tym, jak ciekawie i intrygująco opowiedzieć czyjś los, jakieś wydarzenie, opowiedzieć o jakimś zjawisku w formie reportażu, któremu trzeba nadać formę, który trzeba przemyśleć i który musi mieć swoją dramaturgię" - mówi Agnieszka Czarkowska.

Mecze polskich spraw Stefan Szczepłek

Stefan Szczepłek

dziennikarz sportowy, komentator
14.06.2021

"Fakt, że jedziemy do Petersburga i gramy na rosyjskiej ziemi ze Słowakami i Szwedami to jest niecodzienna sytuacja" - mówi Stefan Szczepłek.

Jacek Dąbrowski, fot. Iza Dąbrowska

Jacek Dąbrowski

dziennikarz sportowy Radia Białystok
14.06.2021

"Czuć tutaj atmosferę mistrzostw Europy, bo w Petersburgu zaplanowano 8 spotkań. Jest głośno, jest mnóstwo kibiców, biało-czerwoni zapełniają ulice, zwłaszcza dzisiaj. Są billboardy, plakaty, piłki, gadżety, pamiątki, tłumy ludzi"- relacjonuje Jacek Dąbrowski.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
14.06.2021

"W szczególności chcemy się zwrócić do osób powyżej 60 i 70 lat, bo są to grupy obarczone największym ryzykiem. Gminy będą uprawnione, by otrzymać na to dodatkowe pieniądze" - mówi wojewoda.

Dariusz Bayer, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Bayer

były piłkarz Jagiellonii Białystok
11.06.2021

- Stawiam na Niemców - tak o faworytach piłkarskich ME mówi Dariusz Bayer. - Paulo Sousa stoi przed bardzo dużym wyzwaniem. Miał niewiele czasu, żeby przygotować drużynę, jest za dużo niewiadomych na wielu pozycjach.

prof. Lucyna Ostrowska, fot. Monika Kalicka

prof. Lucyna Ostrowska

prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości
10.06.2021

"Jesteśmy w tej chwili na pierwszym miejscu w Europie jeśli chodzi o otyłość u dzieci, stąd pierwsze programy, jakie ruszają, to będą programy edukacyjne skierowane do dzieci" - mówi prof. Lucyna Ostrowska.


Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
9.06.2021

- Myślę, że wizyta prezydenta RP w liceum białoruskim w Bielsku Podlaskim i spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej na Podlasiu, to też próba pokazania gigantycznej asymetrii, jaka istnieje w Polsce i na Białorusi jeśli chodzi o traktowanie mniejszości narodowych.

fot. Sylwia Krassowska

Ireneusz Mamrot

trener Jagiellonii Białystok
8.06.2021

"Ja i moja rodzina mamy dobre wspomnienia z Białymstokiem, dlatego cieszę, że trafiłem tu z powrotem" - mówi Ireneusz Mamrot.

Szymon Bielonko, fot. Joanna Szubzda

Szymon Bielonko

koordynator punktu szczepień powszechnych w hali sportowej przy ulicy Broniewskiego w Białymstoku
7.06.2021

"Do szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci nie muszą się specjalnie przygotowywać, muszą być po prostu zdrowe. U dzieci nie obserwuje się ciężkich powikłań, niepożądanych odczynów poszczepiennych - najczęściej młodzi przechodzą to szczepienie bardzo łagodnie" - mówi Szymon Bielonko.


Cezary Kulesza, fot. Monika Kalicka

Cezary Kulesza [wideo]

były prezes Jagiellonii Białystok
4.06.2021

"Czas przyszedł taki, że trzeba się rozstać i ta decyzja nie była decyzją dzisiejszą, tylko podjąłem ją pół roku wcześniej, dzisiaj nastąpił ten dzień, w którym powiedziałem do widzenia. Niemniej jednak będę kibicował Jagiellonii, nadal będę gdzieś tam spoglądał z boku na wyniki. Chciałbym wszystkim kibicom podziękować" - mówi Cezary Kulesza.

ks. Adam Szot, fot. Monika Kalicka

ks. Adam Szot

kustosz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku
4.06.2021

"Mamy w archiwum dokument ustanowienia diecezji białostockiej i drohiczyńskiej napisany odręcznie i podpisany przez papieża Jana Pawła II, niejako post factum" - mówi ks. Adam Szot.

foto: Monika Kalicka

Aleksandra Bromblik

z serwisu Prezentmarzeń
3.06.2021

Rząd znosi kolejne obostrzenia epidemiczne, powoli wracamy do "normalności". Nie ulega wątpliwości, że pandemia diametralnie zmieniła nasze życie - także podejście do czasu wolnego, co pokazują badania "Covidowe rozrywki Polaków".


Marcin Doliasz, fot. Sylwia Krassowska

Marcin Doliasz

prezes spółki PKS Nova
2.06.2021

Staramy się odpracować straty, zmienić tabor, linie są na nowo układane, nie są planowane żadne zwolnienia, pracownicy są potrzebni, szczególnie kierowcy - zapewnia prezes spółki PKS Nova Marcin Doliasz.

Alicja Andrulewicz, fot. Tomasz Kubaszewski

Alicja Andrulewicz

dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury
1.06.2021

"W tym roku podczas Suwałki Blues Festival wystąpią wyłącznie polscy wykonawcy" - mówi Alicja Andrulewicz.

Mariusz Tarasiuk i Dominik Nikitorowicz, fot. Sylwia Krassowska

Mariusz Tarasiuk i Dominik Nikitorowicz

białostocki rzecznik praw ucznia i wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Białystok
1.06.2021

"Będę się starał wzmocnić relacje między uczniami, rodzicami, nauczycielami. Jeżeli oczywiście pojawią się jakieś problemy, będę próbował je naprawiać" - mówi Mariusz Tarasiuk.


prof. Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska

podlaska konsultant ds. epidemiologii
31.05.2021

- Pojawiają się nowe warianty wirusa. To jest pandemia, czyli ma zasięg globalny. Dopóki będą zachorowania na świecie, nie możemy się też czuć bezpiecznie.

Czesław Lang, fot. Barbara Sokolińska

Czesław Lang [wideo]

dyrektor generalny Lang Team
28.05.2021

"To będzie prawdziwa uczta kolarska. Zawodnicy są zgłodniali, chcą się ścigać, a przy okazji będzie to niesamowita promocja dla całego województwa i Białegostoku" - mówi organizator ORLEN Wyścigu Narodów i Lang Team Race.

Katarzyna Krupicka, fot. Joanna Szubzda

Katarzyna Krupicka

rzeczniczka białostockiego oddziału ZUS
28.05.2021

- W naszym województwie mamy aktywowanych tylko 30 proc. bonów turystycznych. Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych. Nie obawiajmy się tego.


dr Marta Malesza, fot. Joanna Szubzda

Marta Malesza

psycholog z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
27.05.2021

"Nie możemy teraz zwolnić, nie możemy teraz zaprzestać, bo jesteśmy blisko mety, ale wirus ciągle z nami jest i może uderzyć" - mówi psycholog.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
26.05.2021

70 proc. Polaków deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 - wynika z sondażu CBOS-u. Według specjalistów może być to za mało, by osiągnąć odporność populacyjną. W związku z tym rząd opracował pakiet zachęt.

Agnieszka Budnik i Bożena Krasnodębska, fot. Joanna Szubzda

Agnieszka Budnik i Bożena Krasnodębska

z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
26.05.2021

To często rodzice chcą zaplanować karierę dziecka. Warto jednak zdiagnozować swoje mocne strony przy pomocy narzędzi, którymi dysponują doradcy zawodowi.


Natalia Stsepantsova, fot. Monika Kalicka

Natalia Stsepantsova

działaczka białoruskiej emigracji w Białymstoku
25.05.2021

"Wydaje się, że Białorusini w ciągu 9 miesięcy udowodnili, że są zdecydowani, by zmienić ustrój na Białorusi i doprowadzić do wolnych wyborów, więc oczekujemy zdecydowanych działań ze strony Unii" - mówi Natalia Stsepantsova

Agnieszka Barbara Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
25.05.2021

"Egzamin został dostosowany do trudnego czasu pandemii, jest przygotowany na podstawie ograniczonych wymagań" - mówi dyrektor OKE w Łomży.

Grzegorz Piekarski, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Piekarski

dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
24.05.2021

"Przyjedźcie, zobaczcie nasze bagna, piękną rzekę Narew i to, co jest dookoła. Możemy tutaj podglądać bąka czy błotniaka łąkowego, kropiatki, zielonki, bataliony, wodniczki - najlepiej z poziomu rzeki, z kajaka" - zachęca Grzegorz Piekarski.


prof. Daniel Boćkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Daniel Boćkowski

ekspert do spraw bezpieczeństwa z UwB
24.05.2021

"Mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną, bo jeśli dowolne państwo pod fałszywym pretekstem może zmusić do lądowania samolot cywilny, wejść na pokład i wyjąć stamtąd dowolnego pasażera, to zaczynamy się zastanawiać nad bezpieczeństwem lotów. Białoruś nie użyła żadnej normalnej procedury w przypadku tego samolotu".

kpt. Łukasz Wilczewski, fot. Sylwia Krassowska

kpt. Łukasz Wilczewski

oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
21.05.2021

"To, co jest istotą terytorialnej służby wojskowej, to łączenie życia cywilnego, pracy zawodowej i życia rodzinnego właśnie ze służbą wojskową, ze służbą na rzecz obrony lokalnej społeczności" - mówi kpt. Łukasz Wilczewski.

Mirosław Wnorowski, fot. Joanna Szubzda

Mirosław Wnorowski

dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku
20.05.2021

"Nie da się wyróżnić części metrologii, która by nie była potrzebna. Czy to w życiu gospodarczym kraju, czy to w społecznym" - mówi Mirosław Wnorowski.


Marek Guszczyn, fot. Joanna Szubzda

Marek Guszczyn

z firmy Miodowa Mydlarnia
20.05.2021

- Nawet 77 proc. żywności roślinnej, którą spożywamy, jest uzależniona od zapylania. Myślę, że perspektywy są dobre, jeżeli maksymalnie ograniczymy opryski czy chemiczne związki, które dostarczamy do środowiska, bo pszczoły głównie przez to giną.

Beata Matyskiel, fot. Sylwia Krassowska

Beata Matyskiel

komendantka OHP w Podlaskiem
20.05.2021

- Pomagamy młodzieży, która chciałaby szybko zdobyć zawód i wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku, znaleźć pracę, usamodzielnić się. Nie wszyscy muszą być naukowcami. Potrzebujemy też fachowców.

Eugeniusz Ławreniuk, fot. Sylwia Krassowska

Eugeniusz Ławreniuk

właściciel jednego z białostockich biur podróży
19.05.2021

"Jeśli wylatujemy do któregoś z krajów Unii Europejskiej, ten paszport covidowy będzie nam bardzo pomocny przy przekraczaniu granicy. Nie będziemy musieli posiadać przy sobie aktualnego testu PCR bądź zaświadczenia o przejściu choroby. Szczepienie gwarantuje nam swobodne poruszanie się po całej Unii Europejskiej".




źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok