Radio Białystok | Gość | Artur Kosicki - marszałek województwa podlaskiego

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego

8.02.2021, 08:28, akt. 10:22

"W roku 2020 instytucje kultury z naszego regionu otrzymały około stumilionowe wsparcie, na ten rok też mamy zapewnione stabilne finansowanie" - twierdzi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska
Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Z Arturem Kosickim rozmawia Renata Reda

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Galerie już otwarte, lada chwila otworzą się teatry, Opera i Filharmonia Podlaska. Jak przetrwały ostatni rok, rok pandemii i co czeka ich w tym roku? O tym z marszałkiem województwa podlaskiego Arturem Kosickim rozmawia Renata Reda. 


Renata Reda: Jak instytucje podległe samorządowi województwa podlaskiego przetrwały ostatni rok, jeśli chodzi o finanse? Czy była potrzeba większego wsparcia z budżetu województwa?


Artur Kosicki: My cały czas za tego zarządu wspieramy instytucje kultury. Kultura podlega bezpośrednio mojej osobie. W roku 2020 do naszych instytucji kultury zostało skierowane prawie 100 mln zł, 55 mln z budżetu województwa, 35 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z rządu i około 15 mln - to są tak zwane środki stałe, które standardowo co roku są kierowane do instytucji kulturalnych w naszym regionie. Myślę, że ta skala wsparcia jest bardzo duża, można powiedzieć, że w 2020 roku była rekordowa. 

To jest nasze podstawowe zadanie, czyli zabezpieczyć tę kwestię finansową. Co do organizacji pracy, organizacji spektakli to tą kwestią zajmują się dyrektorzy, oni są tutaj w swoich decyzjach autonomiczni, nie ma tutaj żadnych problemów, zawsze na te propozycje, które oni wskazują, podchodzimy życzliwie tak, żeby faktycznie te skutki pandemii na naszych instytucjach kultury odbiły się jak najmniej.


A jak mają placówki kultury przetrwać ten rok, jeśli nie uda się opanować pandemii i znowu przez wiele miesięcy będą zamknięte? Chodzi mi zwłaszcza o operę. 


W przypadku opery to podzieliłbym to na dwa rodzaje działań. Jedno to standardowe, którymi opera się zajmuje, oczywiście w budżecie na ten rok mamy zapewnione stabilne finansowanie wszystkich jednostek kultury. Priorytetem tam jest pozyskiwanie przede wszystkim, jak największej ilości środków, ale tak jak powiedziałem - jedna działalność to ta typowo związana z operą, która w 2020 roku pokazała nam, że jest w stanie funkcjonować w sposób online, czyli dostosowała się, nie tylko zresztą opera, też inne instytucje, do tej trudnej sytuacji i poradziły sobie te instytucje w miarę dobrze, jeśli chodzi o tę kwestię. Druga rzecz to oczywiście tak, jak to było widać 11 listopada - będziemy organizowali szereg imprez, które będą propagowały, rozsławiały operę w całej Polsce, nie tylko w Polsce, ale też na świecie.


W ostatnich tygodniach dość głośno było o powołaniu nowych zastępców dyrektorów - w Operze i Filharmonii Podlaskiej, w Muzeum Podlaskim, była też zmiana na stanowisku zastępcy w Książnicy Podlaskiej. Czy w ślad za tymi nominacjami idą zmiany organizacyjne?


Tak. O tym można by było rozmawiać przez kilka wywiadów i programów, ale ja przypomnę tylko jedną podstawową rzecz. Jeśli chodzi o muzeum, pan dyrektor zatrudnił dwóch zastępców, jest to związane z tym, że będziemy uruchamiali Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach, mamy też wiele projektów, które będziemy realizować w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2021-2027, tam będzie wiele inwestycji, jedną z planowanych jest choćby remont, przebudowa Ratusza w Białymstoku na Rynku, to jest bardzo ważna inwestycja i będziemy się starali ją sfinansować w ramach tego programu. Trzecia rzecz to są programy transgraniczne. 

Przypomnę, że wcześniejszy dyrektor Muzeum Podlaskiego chciał w ogóle zrezygnować z tego programu, co dla mnie było nie do pomyślenia, bo tutaj dofinansowanie z Unii Europejskiej to prawie 5 mln zł, także bardzo wiele działań, jeśli chodzi o kwestie organizacyjno-inwestycyjne, tak żeby jeszcze bardziej rozwijało się to muzeum. Ale też i rozszerzanie działalności w kierunku Augustowa, w kierunku Suwałk - tam też dyskutujemy o poszerzeniu oferty kulturalnej w ramach muzeum. 

Jeśli chodzi o operę to też wielokrotnie w audytach, nie tylko tym ostatnim, ale też wcześniejszych było wskazane, że źle są planowane zakupy usług i towarów jeśli chodzi o operę, przez to te usługi są droższe, dlatego podstawą jest dobre planowanie spektakli, ale też dobre planowanie wszystkich przetargów tak, żeby te koszty ponoszone czy na scenografie, czy na rekwizyty były jak najmniejsze i to jest z tym związane. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, rozmawialiśmy z jedną panią dyrektor, z obecną z panią dyrektor tak, żeby faktycznie tak usprawnić to, żebyśmy na ostatnią chwilę nie rozpisywali pewnego rodzaju zamówień publicznych, a później mi płacili słono za coś, co moglibyśmy kupić o wiele taniej. Dlatego to jest bardzo ważne, bo to są pieniądze publiczne wszystkich nas i to jest realizowane. Dlatego się teraz z tego niezmiernie cieszę.


A czy planowane są zwolnienia pracowników, czy może nowe angaże?


Nie są planowane zwolnienia pracowników, są to jakieś incydentalne, z tego co mi wiadomo sytuacje, oczywiście nie każdy chce pracować w operze, jedni chcą, inni nie chcą i dlatego to są takie sporadyczne sytuacje, które wynikają z indywidualnych sytuacji. Generalnie, tak jak powiedziałem, w okresie pandemii my nikogo nie zwolnimy i w żadnych naszych instytucjach jakichś większych zwolnień nie było, chyba że była ta kwestia związana z umową o pracę, niewykonywaniem obowiązków, bądź z innymi uchybieniami.


Wyzwania inwestycyjne w instytucjach kultury na ten rok, to remont Teatru Dramatycznego, ale nie tylko. W które budynki trzeba zainwestować?


Wróciłbym do kwestii muzeum, to inwestycja bardzo istotna z punktu widzenia naszych inwestycji, które pojawią się już niedługo na mapie województwa podlaskiego, tam na pewno będziemy realizowali centrum badań i konserwacji zabytków w ramach tego programu transgranicznego, o którym wspomniałem. Staramy się coś zrobić ze sławnym budynkiem na Bukowskiego, muzeum go kupiło w 2017 roku, ani nie ma dostępu do drogi publicznej, ani nie spełnia pewnych standardów, parametrów, jest to nietrafiona inwestycja też wcześniejszego dyrektora, także będziemy się starali tę sytuację naprawić.


Czyli co  - pozbyć się budynku, czy robić wszystko, żeby był dostęp do drogi i żeby nadawał się do użytku?


Wychodzę z założenia, że chcemy się rozwijać, tylko że ta sytuacja spowodowała, że przepłaciliśmy za coś, co powinno wyglądać w ogóle inaczej. Nie pozbyć się, będziemy starali się go wyremontować, ale jest to bardzo teraz trudna sytuacja w związku z pewnymi zaniedbaniami, które zostały wykonane za czasów wcześniejszego dyrektora. 

Do takich rzeczy milszych przejdźmy. Oczywiście kontynuacja budowy magazynów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, rozpoczęcie realizacji projektu Skarbiec Kultury drugiej edycji digitalizacji zasobów Książnicy, też kwestia związana z remontem Teatru Dramatycznego i będziemy starali się cały czas rozwijać też Muzeum Ludowe w Wasilkowie, bo to jest też bardzo istotne, tam też złożyliśmy wniosek do rządowego funduszu inwestycji lokalnych o wsparcie, tak żeby było można rozbudować budynki magazynowe. Wiele tych inwestycji będzie i mam nadzieję, że wszystkie one tylko i wyłącznie poszerzą ofertę kulturalną naszych placówek.


Czyli już wiemy, w jakim kierunku Zarząd Województwa będzie prowadzić podlaskie placówki kultury.


Prowadzić to prowadzą je oczywiście dyrektorzy tych instytucji, my tylko ich wspieramy i robimy to, co jest naszym obowiązkiem, czyli zabezpieczyć finansowo.


Ale w miarę możliwości wyznaczacie też kierunki. 


Staramy się.


Dziękuję bardzo za rozmowę.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

„Łamacz szyfrów” Andrzeja Fedorowicza
foto: Monika Kalicka

Barbara Buraczewska

podlaska wicekurator oświaty
2.03.2021

Ponad 70 procent ankietowanych uczniów podlaskich szkół ponadpodstawowych uważa, że poziom nauczania zdalnego jest niższy niż podczas zajęć tradycyjnych, a ponad połowa chciałaby uczyć się w szkole. Prawie 65 procent pytanych wskazało, że najwięcej problemów podczas zajęć on-line jest ze zrozumieniem matematyki.

Marta Młyńczyk, fot. Sylwia Krassowska

Marta Młyńczyk

koordynator do spraw PPK w PKO Bank Polski
2.03.2021

"PPK to program trójstronny - odkłada pracownik, dokłada pracodawca, a później może dołożyć jeszcze państwo" - mówi Marta Młyńczyk.

Andrzej Górski, fot. Sylwia Krassowska

Andrzej Górski

fotograf
2.03.2021

"Jeżeli klisze, filmy, były dobrze przechowywane, jesteśmy w stanie wywołać te stare, cenne zdjęcia" - mówi Andrzej Górski.


foto: Monika Kalicka

prof. Jan Szczegielniak

współautor pilotażowego projektu rehabilitacji po COVID-19
1.03.2021

To nie są tylko problemy z oddychaniem. Spektrum powikłań po COVID-19 jest szerokie. - To bóle stawów, mięśni, głowy, ale także zaburzenia równowagi, koordynacji, pamięci i koncentracji. Też bezsenność - wymienia prof. Szczegielniak.

Sławomir Sarnowski, screen z rozmowy

Sławomir Sarnowski

prezes spółki Aero Partner, która zarządza lotniskiem na Krywlanach
26.02.2021

"Drzewa przy lotnisku Krywlany będą wycięte na razie tylko z jednej strony. Jeżeli byłyby wycięte na wiosnę, to swobodnie do wakacji, do lipca można wszystko uruchomić" - mówi Sławomir Sarnowski.

Beata Pogorzelska, fot. Wojciech Wojtkielewicz

Beata Pogorzelska

psychoterapeutka
25.02.2021

W czasie nauki zdalnej zdecydowanie pogorszyła się kondycja psychiczna młodzieży. "Ważne jest, żeby rodzice i nauczyciele, mimo zabiegania, spróbowali zauważyć, czy coś się dzieje z dzieckiem, i zareagowali odpowiednio wcześnie".


Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
24.02.2021

"To jest to dla nas honor i powinniśmy się z tej roli wywiązać bardzo dobrze, pomimo tego, że przyszło nam obradować w trudnym momencie." - mówi marszałek Artur Kosicki.

prof. Andrzej Górniak, fot. Joanna Szubzda

prof. Andrzej Górniak

z Wydziału Biologii UwB
23.02.2021

- Jeżeli nie będzie dużych opadów deszczu, to pokrywa śnieżna będzie powoli ustępowała. Na obszarach szczególnie zurbanizowanych mogą pojawić się jakieś lokalne podtopienia, ale na pewno nie będzie to powódź.

Joanna Reszeć, fot. Renata Reda

prof. Joanna Reszeć

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
22.02.2021

"Przypuszcza się, że ta zakaźność wariantem południowoafrykańskim jest dużo wyższa i opisuje się, że ten wariant może przebiegać w sposób nieco bardziej powikłany, niż ten powiedzmy klasyczny wariant wirusa SARS" - mówi prof. Joanna Reszeć.


Agnieszka Romaszewska-Guzy, fot. Sylwia Krassowska

Agnieszka Romaszewska-Guzy

szefowa Biełsatu
19.02.2021

"Myślę, że to jest taki, w tej chwili początek całej serii procesów, które mają zastraszyć społeczeństwo przed wiosną, żeby się nie powtórzyło to, co było na jesieni (...) i jedną z rzeczy, którą postanowili zrobić - to zastraszyć dziennikarzy"

Tomasz Kleszczewski, fot. Monika Kalicka

Tomasz Kleszczewski

kierownik anteny i redakcji internetowej PRB
19.02.2021

"Myślę, że ktoś, kto wcześniej był w naszym Studiu Rembrandt, gdyby teraz wszedł, to by go nie poznał. Są dwie sceny, mnóstwo świateł, dekoracji, jeszcze do tego dojdą kamery, więc rzeczywiście to przedsięwzięcie wyjątkowe" - mówi Tomasz Kleszczewski.

Magdalena Kartasińska, mat. pras.

Magdalena Kartasińska

dietetyczka
19.02.2021

"Okres kwarantanny odbił się na naszym zdrowiu, palacze palili więcej, osoby spożywające alkohol - piły więcej, rekordziści utyli nawet 10 kg" - mówi Magdalena Kartasińska.


Marcin Koziński, fot. Barbara Sokolińska

Marcin Koziński

z Muzeum Wojska
18.02.2021

"Z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok mamy 102 maseczki od 19 lutego dla pierwszych 102 osób, które odwiedzą naszą instytucję" - mówi Marcin Koziński.

Jacek Żalek, fot. Joanna Szubzda

Jacek Żalek

poseł i wiceminister funduszy i polityki regionalnej
18.02.2021

"Sytuacja, w której partia polityczna uzurpuje sobie prawo do tego, żeby decydować, który z ministrów ma stracić tekę, jest przykładem braku kultury politycznej na poziomie, jakiego oczekujemy" - mówi wiceminister Żalek.

prof. Joanna Zajkowska

prof. Joanna Zajkowska

podlaski wojewódzki konsultant ds. epidemiologii
17.02.2021

"Zachęcam do korzystania z takiej szczepionki, jaka jest dostępna, ponieważ to jest jedyny w tej chwili skuteczny sposób walki z pandemią - hamuje transmisje, hamuje zachorowania. Patrząc na efekty, jakie osiągnęli Izraelczycy, powinniśmy uwierzyć w skuteczność szczepionki i nie rezygnować z możliwości, jaką daje szczepienie" - mówi prof. Zajkowska.


Adam Zbyryt, fot. Sylwia Krassowska

Adam Zbyryt

z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Wydziału Biologii UwB
16.02.2021

"Mamy coraz więcej ptaków w mieście. Można je dokarmiać świeżym chlebem albo zwykłymi pestkami słonecznika" - mówi Adam Zbyryt.

Zbigniew Dec, fot. prywatne

Zbigniew Dec

wiceprezes firmy Biacomex
16.02.2021

"Jako branża turystyczna liczymy na to, że wszelkie obostrzenia w krajach, do których turyści się wybierają oraz w Polsce, będą luzowane" - mówi Zbigniew Dec.

Radosław Hancewicz, fot. Monika Kalicka

Radosław Hancewicz

rzecznik podlaskiej KAS
15.02.2021

"Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. W ubiegłym roku w całej Polsce blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT została złożona właśnie przez tę usługę" - mówi Radosław Hancewicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
12.02.2021

- Trzeba pamiętać, że maturzyści to grupa niemal dorosłych obywateli, którzy powinni odpowiedzialnie wykonywać swoje obowiązki, a tym obowiązkiem jest nauka. Skoro w innych dziedzinach życia możliwa jest praca zdalna, to także i nauka zdalna jest możliwa.

Renata Szekalska, fot. Sylwia Krassowska

Renata Szekalska

psychodietetyk, kierownik Podlaskiego Zespołu Dietetyków Naturhouse
11.02.2021

"Pączek, który ma średnio 70-100 g dostarcza do organizmu około 400 kalorii. By spalić jednego pączka trzeba przez 30 min skakać na skakance, albo 30 min biegać, albo przez 1,5 h jeździć na rowerze" - mówi Renata Szekalska.

Aleksandra Maria Gil, fot. prywatne

Aleksandra Maria Gil

trenerka profilaktyki zdrowia psychicznego
11.02.2021

"62% młodych osób ma problemy ze snem, ale jest też znaczna grupa, która nie wie, ile śpi, bo spędza 24 godziny na dobę z komputerem czy smartfonem w ręce" - mówi Aleksandra Maria Gil.


prof. Wojciech Śleszyński, fot. Joanna Szubzda

prof. Wojciech Śleszyński

dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru
10.02.2021

"W naszym mieście powstaje muzeum wyjątkowe, muzeum wyjątkowych emocji, ale także jest to najnowocześniejsze muzeum w tej części Polski, a śmiem twierdzić, że nawet Europy" - mówi prof. Wojciech Śleszyński.

Marek Zagórski, fot. Joanna Szubzda

Marek Zagórski

pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa
9.02.2021

"Widzimy ostatnio bardzo groźne zjawisko, od początku pandemii zablokowaliśmy ponad 9 tysięcy stron, które miały na celu wyłudzanie danych lub pieniędzy" - mówi Marek Zagórski.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
8.02.2021

"W roku 2020 instytucje kultury z naszego regionu otrzymały około stumilionowe wsparcie, na ten rok też mamy zapewnione stabilne finansowanie" - twierdzi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.


dr Marek Bartoszewicz, fot. Monika Kalicka

dr Marek Bartoszewicz

z Wydziału Biologii UwB
5.02.2021

"Szczepionki to są preparaty bezpieczne. Na pewno te, które zostały dopuszczone, nie budzą moich zastrzeżeń' - mówi dr Marek Bartoszewicz.

Marcin Janowski, fot. Monika Kalicka

mł. bryg. Marcin Janowski

rzecznik podlaskich strażaków
4.02.2021

Tak, jak żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, tak i strażacy w całym kraju włączają się w pomoc seniorom w dotarciu na szczepienie przeciwko COVID-19.

Izabela Sakutova, fot. Karolina Chabel-Williams photography, źródło: izabelasakutova.com

Izabela Sakutova

inicjatorka akcji "Dotykam = Wygrywam"
4.02.2021

Prawie 500 biustonoszy do recyklingu zebrano w województwie podlaskim podczas dziewiątej edycji kampanii "Dotykam = Wygrywam".


Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki

podlaski senator
4.02.2021

"Ja zadaję takie proste pytanie tym, którzy protestują - niech wskażą wśród tych zadań te, które ich zdaniem były mniej ważne, niż te, które oni składali" - mówi Jacek Bogucki.

Magdalena Skup i Jan Perkowski, fot. Marcin Mazewski

Magdalena Skup i Jan Perkowski

dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych i starosta powiatu białostockiego
3.02.2021

"Pandemia pokazuje to, że czasami będziemy musieli się przebranżowić, zmienić pracę, bony to jest ta szansa" - mówi Jan Perkowski.

Justyna Harężlak, archiwum prywatne

Justyna Harężlak

ekspertka firmy rekrutacyjnej Devire
2.02.2021

Tracić wciąż będą branże gastronomiczna i hotelarska. Zyskają informatycy i eksperci zajmujący się sprzedażą online. Między innymi takie wnioski płyną z Przeglądu Wynagrodzeń 2021, który opublikowała firma rekrutacyjna Devire.


Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
2.02.2021

Las Zwierzyniecki jest naturalnym filtrem powietrza w centrum miasta. Zachęcam, by tam wyjść pobiegać, zamiast między domkami, gdzie jest dużo smogu - mówi Grzegorz Kuczyński.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, źródło: gov.pl

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
2.02.2021

992 mln euro - tyle ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Umowy Partnerstwa.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii
1.02.2021

Otwarcie galerii handlowych jest mniej ryzykowne niż powrót do restauracji - uważa prof. Zajkowska. - Restauracja to siedzenie w jednym miejscu w zamkniętym pomieszczeniu. Jeżeli będziemy dłużej spotykali się w większej grupie, to jest to naprawdę dobra okazja, żeby transmitować wirusa. Przekonaliśmy się o tym po weselach.


Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

dr hab. Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
29.01.2021

"Spisy powszechne są szczególnie ważnym przedsięwzięciem, ponieważ są realizowane niezmiernie rzadko - raz na 10 lat. One dostarczają informacji o społeczeństwie, jego cechach: o niepełnosprawności, wykształceniu, o zasobach mieszkaniowych, o aktywności ekonomicznej. Znaczna część tych danych nie może być pozyskana z żadnych źródeł administracyjnych."

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
29.01.2021

"Kryteria, na podstawie których minister podejmował decyzje, są inne niż preferencje właścicieli hoteli, restauracji, bo dla nich inne kryteria są w tym momencie ważniejsze" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Mateusz Feszler, fot. Edyta Wołosik

Mateusz Feszler

podlaski koordynator Ogólnopolskiej Federacji Młodych
28.01.2021

Od kilkunastu tygodni uczniowie m.in. szkół ponadpodstawowych nie chodzą do szkoły. W wielu placówkach od połowy października są zajęcia zdalne. I tak będzie przynajmniej do 14 lutego.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok