Radio Białystok | Gość | płk Andrzej Jakubaszek - komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

płk Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

20.10.2021, 08:25, akt. 11:34

- Staramy się zabezpieczyć granicę coraz szczelniej, ale pamiętajmy też o trudnych warunkach. Noc, słabe zaludnienie, tereny mocno zalesione, bagniste, mgła. Nawet nasycenia tego terenu personelem nie zagwarantuje nam 100-procentowej skuteczności.

fot. Sylwia Krassowska
fot. Sylwia Krassowska

Z płk. Andrzejem Jakubaszkiem rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Rośnie fala nielegalnej imigracji do Polski przez Białoruś. W sierpniu i wrześniu Straż Graniczna udaremniła ponad 10 tys. prób przekroczenia granicy. Tylko w październiku jest już to podobna liczba.

Jak wygląda sytuacja w przygranicznej strefie, objętej stanem wyjątkowym? Jaka jest reakcja służb na siłowe forsowanie zapory? Czy prowokacje białoruskich służb się powtarzają? Jak wygląda sytuacja w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców?

Z komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pułkownikiem Andrzejem Jakubaszkiem rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Polskie służby trzeci miesiąc zmagają się z falą nielegalnej imigracji na granicy polsko-białoruskiej. Jak wynika z liczb, problem nie słabnie, a wręcz przeciwnie - jest coraz większy.


płk Andrzej Jakubaszek: Tak, to prawda. Problem jest stymulowany - jak wszyscy doskonale wiemy - przez stronę sąsiednią, dlatego jego skala zależy tylko i wyłącznie od działań strony białoruskiej. A jak widzimy, te działania w ostatnich tygodniach, nawet w ostatnich dniach, nasilają się, co skutkuje również tym, że liczba tych zdarzeń i liczba osób, które w sposób nielegalny starają się przekroczyć naszą granicę z kierunku białoruskiego, też jest coraz większa.


Ilu funkcjonariuszy Straży Granicznej, wojska, żandarmerii, Wojsk Obrony Terytorialnej i policji służy teraz łącznie na granicy polsko-białoruskiej?


Około 7 tysięcy.


Czy to wystarczająca liczba funkcjonariuszy?


Wystarczająca na ten czas. Natomiast jeżeli skala zjawisk będzie narastała, z pewnością będziemy musieli dostosować również ilość sił i środków.


7 tys. funkcjonariuszy to jest liczba, która faktycznie może robić wrażenie. Ale imigranci wciąż przedostają się do kraju i to poza strefę objętą stanem wyjątkowym. Mamy informacje o tym, że są w miejscowościach oddalonych o około 20 km od granicy - np. Michałowo, Hajnówka. Słyszymy też o imigrantach, którzy dostają się nawet do Białegostoku, czyli 50 km od granicy.


Nasza taktyka to rzucenie personelu na określone kierunki czterech stref taktycznych. Nie wszystkie osoby z tych 7 tysięcy pełnią służbę w ochronie granicy państwowej, na tym pierwszym kierunku bliskości w sąsiedztwie linii granicy. Dlatego mamy rozdysponowany personel w różnych miejscach, które są po to wyznaczane, żeby identyfikować te osoby nawet w odległości od granicy państwowej, nawet poza strefą stanu wyjątkowego.

Niestety, kierunek mamy bardzo trudny, mocno zalesiony. Możliwość używania środków techniki, którą się wspieramy w ochronie granicy państwowej, też jest w niektórych miejscach dosyć zawężona. Dlatego nie dziwi również fakt, że niektóre osoby dostają się aż tak głęboko na terytorium kraju. Ale staramy się robić wszystko, żeby minimalizować te liczby.


Czy istnieje jakaś liczba funkcjonariuszy, która mogłaby szczelnie zamknąć granicę, biorąc pod uwagę ten trudny teren i zorganizowaną akcję ze strony Białorusi?


Proszę pamiętać, że nigdy nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć granicy w taki sposób, żeby zapobiec w 100 proc. przekroczeniom. Staramy się ją zabezpieczyć coraz szczelniej, ale pamiętajmy również o warunkach pogodowych. Mamy noc, mamy tereny bardzo rzadko zaludnione, tereny bardzo mocno zalesione, bagniste, opada mgła. Tutaj nawet sytuacja nasycenia tego terenu personelem wcale nie zagwarantuje nam 100-procentowej skuteczności. Ale taktyka działania i jej dostosowanie do uwarunkowań wzmacnia również naszą skuteczność.

Proszę zauważyć jedną rzecz - to, co robimy, jest obserwowane po stronie sąsiedniej. Strona białoruska nie dość, że nie współdziała w ochronie granicy, to żeby przynajmniej tylko biernie obserwowała, a ona współdziała w każdym wątku, który dotyczy ułatwiania przekraczania granicy - również w sposób siłowy i zorganizowany poprzez przepychanie dużej wielkości grup w tym samym czasie w różnych miejscach, więc to nam angażuje różne środki. W pewnych bardzo wąskich elementach czasowych musimy odstąpić od pewnych kierunków, ale też staramy się obserwować z innych kordonów, jak to wpływa na działanie strony sąsiedniej.Mamy tu do czynienia z przeciwdziałaniem i powodowaniem tego, że nasza skuteczność w zamierzeniach strony sąsiedniej musi być cały czas pomniejszona o ich doskonalące się pomysły, w jaki sposób przerzucić nam jak największą liczbę nielegalnych migrantów.


Czyli nie tylko wy szkolicie się w tej hybrydowej wojnie, ale Białoruś też doskonali swoją taktykę.


Możemy powiedzieć, że wyciągamy wnioski z tego, co robi strona białoruska, żeby ulepszać nasze taktyki. Ale działa to w drugą stronę, czyli Białorusini też patrzą, jak my reagujemy i pewnie - niestety - starają się wyciągać wnioski po to, żeby jeszcze bardziej utrudniać nam życie.


Dlaczego polska Straż Graniczna nie korzysta z międzynarodowej pomocy? Nasi funkcjonariusze niejednokrotnie wyjeżdżali na zagraniczne misje.

Oczywiście, nasi funkcjonariusze, w szczególności z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, bardzo intensywnie uczestniczyli w różnego rodzaju misjach w całej Europie. Natomiast kilka tygodni temu był tutaj pan Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy agencji Frontex. I na chwilę obecną w jego ocenie nie ma potrzeby angażowania się, w związku z tym, że taka ilość sił, środków i rozwiązań taktycznych została przez nas przyjęta.


Fabrice Leggeri faktycznie chwalił działania polskich służb na granicy. Ale pytam też dlatego, że pojawiają się zarzuty, że polskie służby nie chcą angażować zagranicznych funkcjonariuszy po to, by m.in. nie ujawnić do końca metod działania. Pojawiają się zarzuty dotyczące np. odstawiania cudzoziemców na granicę z głębi kraju.


Są to pewne domniemania. Zauważmy, że komunikaty dotyczące tego, żeby nie korzystamy ze wsparcia zewnętrznego, ustały w momencie wypowiedzi pana Leggeriego, który w sposób jednoznaczny tę kwestię rozwiązał.

Natomiast my się nie boimy elementu związanego z oceną naszych działań. Proszę zauważyć, że nie mamy żadnych złych ocen ze strony zarówno innych krajów Unii Europejskiej, jak i innych instytucji, które zajmują się migracją. Niestety, jedyne złe oceny, które dochodzą do nas, to oceny formułowane na terytorium naszego kraju przez niektóre społeczności, przez niektóre podmioty, przez niektóre środki masowego przekazu.


Straż Graniczna opublikowała w internecie nagrania, na których widać, jak imigranci w dużych grupach forsują granicę, niszczą ogrodzenie. W jaki sposób w takich sytuacjach mogą interweniować funkcjonariusze w stosunku do osób, które nielegalnie, siłowo próbują przekroczyć granicę, bezczelnie, nie zważając na zapory, nie zważając na funkcjonariuszy, którzy stoją po drugiej stronie? Czy mogą odpowiedzieć także siłą?


Na pewno będziemy dążyć do tego, żeby w sposób jednoznaczny dawać sygnały, że nie ma zgody i przyzwolenia na niszczenie infrastruktury granicznej. Nie ma. Nasza reakcja będzie jednoznaczna. Jeżeli będzie dochodziło do takich sytuacji, będziemy starali się w granicach prawa im zapobiegać, również z użyciem adekwatnych, możliwych środków przymusu bezpośredniego.
Jakie to są środki przymusu bezpośredniego?


Na przykład w dyspozycji naszych funkcjonariuszy jest gaz żelowy. O ile dojdzie do takiej konieczności, to będzie również możliwość użycia tego typu środków. Pamiętajmy, że musimy też być konsekwentni w określonych komunikatach zarówno do strony białoruskiej, jak i do tych większości młodych ludzi, mężczyzn, którzy w sposób radykalny, siłowy, grupowy starają się nie tylko wtargnąć na nasze terytorium, ale przy okazji niszczą też infrastrukturę graniczną.


Mówi pan w czasie przyszłym. Czekacie na jasne regulacje prawne? Czy nie było takiej konieczności?


One są. Była taka konieczność. W niektórych przypadkach tego typu reakcja była już przez nas przetestowana i była skuteczna.


Co to znaczy?


To znaczy, że nie doszło do przekroczenia granicy w sposób grupowy. Grupy zostały zahamowane właśnie poprzez taką bardziej twardą reakcję, twardą postawę i brak zgody na to, żeby w sposób jawny niszczyć naszą infrastrukturę, żeby się za wszelką cenę przedostać do naszego kraju.


Stan wyjątkowy formalnie kończy się w grudniu. Co potem? Bo problem raczej się nie zakończy.


To jest już pytanie do decydentów w naszym kraju. Zgadzam się z panem, że problem prawdopodobnie do tego momentu się nie zakończy. Pewnie są przygotowywane różne scenariusze. Wiemy, że na podstawie konstytucji nie ma możliwości przedłużania po raz kolejny tego stanu, także czekamy na odpowiednie rozwiązania i decyzje.

Na chwilę obecną wiemy, że stan wyjątkowy kończy się w maksymalnym okresie jego rozłożenia w czasie z dniem 2 grudnia tego roku.


| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Arkadiusz Niedźwiecki, fot. Marcin Gliński

dr Arkadiusz Niedźwiecki

ekonomista z UwB
1.12.2021

Rząd przygotował tarczę antyinflacyjną. Czy skutecznie ochroni ona rodziny i przedsiębiorców przed skutkami rosnącej inflacji?

prof. Andrzej Górniak, fot. Joanna Szubzda

prof. Andrzej Górniak

hydrobiolog z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
30.11.2021

Zmiana klimatu. - Jeśli chodzi o temperaturę, to należy się spodziewać, że taka typowa północno-wschodnia zima będzie stosunkowo rzadka. To nie znaczy, że jej nie będzie w ogóle, ale będzie ona dosyć krótkotrwała.

Edyta Dąbrowska, fot. Sylwia Krassowska

Edyta Dąbrowska

kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
29.11.2021

- Rynek pracy potrzebuje specjalistów nie z wykształceniem wyższym, ale po prostu wykwalifikowanych robotników po szkołach branżowych, niekoniecznie po studiach - murarzy, tynkarzy, magazynierów, kierowców samochodów ciężarowych, sprzedawców...


Artur Sulik, fot. Monika Kalicka

Artur Sulik

szef kliniki chorób zakaźnych w UDSK w Białymstoku
28.11.2021

"Chciałbym namówić do myślenia o szczepieniu na COVID-19, jak o każdym innym szczepieniu. My mamy na rynku wiele szczepionek i one wszystkie są badane w ten sam sposób, przez tę samą europejską agencję" - mówi Artur Sulik.

Wojciech Koronkiewicz, fot, Joanna Szubzda

Wojciech Koronkiewicz

autor książki "Podlasie zdrowo zakręcone"
28.11.2021

Mówi o sobie, że jest kolekcjonerem spotkań, interesują go wszyscy, którzy coś robią - bez względu na skalę czy wagę działania. Wojciech Koronkiewicz jest pozytywnym człowiekiem, który apeluje o uśmiech. Jeździ po regionie i zbiera opowieści - tym razem korzystał z pokaźnego kalendarza z adresami.

Robert Ciborowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Robert Ciborowski

ekonomista, rektor UwB
26.11.2021

"Każdy lepiej się czuje, jak coś kupuje, ale mimo wszystko przewartościowałbym pewne wydatki i może ten Black Friday potraktował przede wszystkim jako właśnie selekcję tego, co nam jest potrzebne, a nie to, że trzeba za wszelką cenę kupować" - mówi prof. Robert Ciborowski.


Doktor Arsalan Azzaddin, fot. Aleksandra Sadokierska

Arsalan Azzaddin

lekarz ze szpitala w Bielsku Podlaskim
25.11.2021

- Większość kurdyjskich migrantów nie ucieka przed wojną, a przyjeżdża do Europy w poszukiwaniu lepszego życia - tak mówi zastępca dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu w Bielsku Podlaskim doktor Arsalan Azzaddin, który z pochodzenia jest Kurdem. Do jego placówki trafiają cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią.

Marzena Wilczko, fot. Monika Kalicka

Marzena Wilczko

z Muzeum Wojska w Białymstoku
25.11.2021

"Naszym założeniem było dotarcie z tematyką historyczną i wojskową do dzieciaków ze szczególnymi potrzebami - z dysfunkcjami wzroku, słuchu i intelektualnymi" - mówi Marzena Wilczko.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
24.11.2021

"W tym roku deficyt będzie mniejszy, dzięki temu zadłużenie województwa się nie zwiększy. Widać, że sytuacja finansowa województwa podlaskiego wygląda bardzo dobrze" - mówi Artur Kosicki.


prof. Krzysztof Pyrć, źródło: archiwum prywatne

prof. Krzysztof Pyrć

wirusolog, członek Rady Medycznej przy premierze
23.11.2021

- Zarówno z punktu widzenia obłożenia służby zdrowia, jak i samej pandemii osoby niezaszczepione stanowią większe ryzyko, dlatego cały cywilizowany świat wprowadza takie zasady, że w tych miejscach, które są uznawane za miejsca wysokiego ryzyka, te osoby nie mogą tak po prostu przebywać albo przebywają, ale z pewnymi ograniczeniami.

mjr Marek Nabzdyjak, fot. Monika Kalicka

mjr Marek Nabzdyjak [wideo]

rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej
22.11.2021

"Jesteśmy przygotowani do realizacji zadań tak długo, jak będzie potrzeba. To jest podstawowy obowiązek żołnierza - bronić granic naszego kraju" - mówi rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej mjr Marek Nabzdyjak.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
19.11.2021

- Zaszczepieni mogą zakażać, ale nie w takim samym stopniu. Pomimo że jestem zaszczepiony już trzema dawkami, to zakładam maseczkę, gdy gdzieś wchodzę nie po to, żeby ochronić siebie. Chodzi o to, żebym ja nie przeniósł zakażenia na inne osoby, które są wrażliwe.


Kamil Kłysiński, mat. prywatne

Kamil Kłysiński

ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich
18.11.2021

"To jest konkretna narracja władz białoruskich zrealizowana według starej, sowieckiej zasady, że własne winy trzeba wmówić czy też przerzucić na adwersarza, na drugą stronę. Strona białoruska swój cynizm, swoje bestialstwo wobec emigrantów, manipulowanie nimi, stosowanie przemocy, przerzuca na stronę polską. To jest działanie czysto propagandowe w nadziei, że może ktoś to kupi".

Marcin Urbański, źr. arch. pryw.

Marcin Urbański

wójt gminy Mielnik
17.11.2021

"Nie ma żadnej paniki, ludzie już się przyzwyczaili do tej sytuacji. Dochodzi do incydentów, przekroczeń granicy przez grupy kilkunastoosobowe, ale absolutnie to nie jest tak, jak ma to miejsce w Kuźnicy" - mówi Marcin Urbański.

Szymon Bielonko, fot. Joanna Szubzda

Szymon Bielonko

lekarz rodzinny
17.11.2021

"Widzimy, że ta fala mocniej nas dotyka, z większą częstością. Na szczęście większość pacjentów przechodzi zakażenie koronawirusem w miarę łagodnie" - mówi Szymon Bielonko.


Paval Latuszka, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Łatuszka

były ambasador Białorusi, obecnie opozycjonista, kierownik białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego
16.11.2021

- Trzeba zrozumieć, że Łukaszenka nigdy nie zaprzestanie. Dzisiaj kryzys migracyjny, wczoraj porwanie samolotu, jutro wymyśli coś innego. Ten człowiek jest i zawsze będzie zagrożeniem dla stabilności w centralnej i wschodniej Europie, a tak naprawdę dla całej Europy.

Stanisław Żaryn, arch. pryw.

Stanisław Żaryn

rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych
15.11.2021

"Czekamy na pierwsze informacje szczegółowe o harmonogramie budowy zapory. Są zapowiedzi, że w tym roku będą już pierwsze części jej montowane" - mówi Stanisław Żaryn.

Sebastian Sadowski Romanov, źródło: Łukasz Roszkowski

Sebastian Sadowski-Romanov

ekspert od handlu ze Wschodem
12.11.2021

"Wydaje mi się, że niestety, ale walka ekonomiczna z Białorusią będzie powodować nawet eskalację działań białoruskich na granicy. Jest to próba wywarcia wpływu na Unię Europejską, coś, co obserwowaliśmy kilka lat temu, co zrobiła Turcja. Czyli uszczelnimy swoje granice, będziemy robić obozy dla uchodźców, ale pod warunkiem, że UE zapłaci nam za to pieniądze. Myślę, że to jest taki nowy pomysł białoruskich władz na to, w jaki sposób można podreperować swój budżet".


Kapitan Szymon Szczepański z Dowództwa Garnizonu Warszawa, fot. archiwum prywatne

kpt. Szymon Szczepański

z Dowództwa Garnizonu Warszawa
11.11.2021

"Mundur jest przede wszystkim honorem, godnością. To jest wielkie wyróżnienie" - mówi kapitan Szymon Szczepański.

gen. Romana Polko, źródło: archiwum prywatne

gen. Roman Polko

były dowódca jednostki wojskowej GROM
10.11.2021

- Migranci wykazują niebywałą agresję i podatność na instrukcje, które otrzymują od białoruskich służb specjalnych. Nie prosi się o azyl w ten sposób, że wyłamuje się płot, ktoś się przedziera siłą, atakuje służby mundurowe.

Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
10.11.2021

"Między 12 a 24 listopada będziemy realizowali badania kontrolne w ramach prac spisowych. Badanie będzie krótkie, zaledwie kilka pytań m.in. o mniejszość narodową, o liczbę osób w mieszkaniu" - mówi Dorota Wyszkowska.


mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Sylwia Krassowska

mjr Katarzyna Zdanowicz [wideo]

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
9.11.2021

"Wypychanie naprzód kobiet i dzieci to próba zagrania na emocjach. Wiadomo, że płacz dzieci czy krzyk kobiet robi na wszystkich wrażenie. Jest to celowe działanie po to, by osłabić ochronę naszych granic, by reszta osób, która stoi z tyłu, mogła przedrzeć się do Polski".

płk Marek Pietrzak, fot. Joanna Szubzda

płk Marek Pietrzak [wideo]

rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej
9.11.2021

"Mamy zadanie ochrony granicy. Jej nielegalne przekroczenie jest łamaniem prawa, nie możemy do tego dopuścić (...) Na granicy jest ok. 800 żołnierzy WOT. Ich zaangażowanie będzie następstwem decyzji podejmowanych przez Straż Graniczną".

Paweł Mikłasz, fot. Joanna Szubzda

Paweł Mikłasz [wideo]

wójt Kuźnicy
9.11.2021

"To trudna, kłopotliwa dla nas sytuacja, niespotykana od okresu wojny, ale czujemy się bezpiecznie, bo polegamy na służbach, które nas chronią" - mówi Paweł Mikłasz.


Piotr Rećko, źródło: facebook.com/powiatsokolski.starostwopowiatowe

Piotr Rećko [wideo]

starosta sokólski
9.11.2021

"To, co się w tej chwili dzieje na granicy, to jest bezpośredni atak za pośrednictwem ludzi na terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Polski. Ludzie niestety się boją. Ludzie też wiedzą, że możemy liczyć na naszych żołnierzy, na nasz rząd" - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta sokólski Piotr Rećko.

prof. Daniel Boćkowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Daniel Boćkowski

z Uniwersytetu w Białymstoku
8.11.2021

"Takiego przesilenia jeszcze nie było. Widać, że władze białoruskie przygotowały się do tego bardzo solidnie. Trudno powiedzieć, co było zaplanowane. Na pewno przygotowywano coś bardzo medialnego" - mówił w Polskim Radiu Białystok profesor Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa.

gen. dyw. w st. spocz. Leon Komornicki, fot. z archiwum prywatnego

gen. dyw. w st. spocz. Leon Komornicki

8.11.2021

- Ze strony państw Unii Europejskiej i NATO działanie w przestrzeni politycznej powinno być bardziej zdynamizowane, a także nakładane skuteczne sankcje na reżim Łukaszenki. A te możliwości są jeszcze duże.


Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski

prezydent Łomży
5.11.2021

Kilka dni temu trzydziestu włodarzy miast-powiatów utworzyło Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich. Jak zadeklarowali: chcą wspólnie, ponad podziałami politycznymi, przyjąć plan działania na rzecz usprawnienia pracy swoich samorządów.

dr Karol Nawrocki, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Nawrocki [wideo]

prezes IPN
5.11.2021

"Wiedza o historii najnowszej i w ogóle sama historia jest jednym z elementów, który buduje niepodległą, wolną Polskę. Sprawia, że jesteśmy częścią jednego narodu" - mówi dr Karol Nawrocki.

Marcin Doliasz, fot. Sylwia Krassowska

Marcin Doliasz

prezes spółki PKS Nova
4.11.2021

"Nie stać nas na utrzymanie takiej szerokiej infrastruktury. Likwidujemy te oddziały, które są deficytowe, gdzie nie widzimy możliwości reaktywowania tej działalności" - mówi Marcin Doliasz.


Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
4.11.2021

- Wierzę, że tak jak zawsze będzie biało-czerwono, że setki biegaczy, które stawią się na starcie, pokażą, jak też możemy świętować wolność.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
4.11.2021

- W obecnym układzie prawnym pracodawca nie może nawet pytać pracownika, czy jest zaszczepiony, ponieważ to dane szczególnie wrażliwe. Pracodawcy nie mogą też premiować tych, którzy są zaszczepieni.

Mariusz Gromko, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Gromko

senator PiS
3.11.2021

"Każdy, na którego terenie będzie posadowiona ta zapora, będzie mógł liczyć na stosowne odszkodowanie, bądź też na propozycję zamiany gruntu" - mówi senator PiS.


prof. Joanna Zajkowska, fot. Sylwia Krassowska

prof. Joanna Zajkowska

podlaska konsultant ds. epidemiologii
2.11.2021

"Tak działa nasza fizjologia, że jeżeli nie przypominamy naszemu organizmowi, jak wygląda ten wróg-patogen, to te przeciwciała produkują się w coraz mniejszej ilości i w którymś momencie one już przestają chronić. Także na pewno warto doszczepić się trzecią dawką".

Dariusz Zakrzewski, Piotr Bagiński i Bogdan Bakunowicz, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Zakrzewski, Piotr Bagiński i Bogdan Bakunowicz

kolarze z grupy Mistral Grodno SA Radio Białystok
2.11.2021

"Cieszymy się, że jako grupa Mistral Grodno SA Radio Białystok startujemy już czwarty sezon. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali tę współpracę" - mówi kapitan drużyny Dariusz Zakrzewski.

podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
29.10.2021

"W ostatnich tygodniach chyba nie ma takiego dnia, żebyśmy nie zatrzymywali osób, które zarówno nielegalnie przedostały się na terytorium naszego kraju, ale również tych osób, które popełniają przestępstwa"- mówi podinsp. Tomasz Krupa.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok