Radio Białystok | Gość | Wojciech Borzuchowski [wideo] - dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA

Wojciech Borzuchowski [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA

18.01.2022, 08:30, akt. 12:57

"Jeśli chodzi o drogę ekspresową, która miałaby połączyć się z Via Baltica, to analizujemy cztery warianty - trzy z Białegostoku w kierunku Ełku i jeden na starodrożu drugi numer 8 Białystok - Augustów. Jednym z decydujących warunków będzie ruch samochodów" - mówi Wojciech Borzuchowski.

Wojciech Borzuchowski, fot. Monika Kalicka
Wojciech Borzuchowski, fot. Monika Kalicka


0:00
0:00
Z Wojciechem Borzuchowskim rozmawia Adam Janczewski


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Drogowcy w ubiegłym roku ukończyli kolejne odcinki trasy – m.in. Via Baltica i zaplanowali budowę odcinków Via Carpatia. Wciąż wiele pozostaje jednak do zrobienia. Jak wyglądają ich plany na 2022? – m.in. o tym z dyrektorem białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciechem Borzuchowskim rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Chciałbym prosić o krótkie podsumowanie - ile kilometrów dróg ekspresowych mają teraz łącznie do dyspozycji kierowcy w Podlaskiem?


Wojciech Borzuchowski: Jest to już ponad 160 km. W minionym roku przybyło nam 51,4 km, to znaczące. Są to odcinki Via Baltiki w podziale na 3 zadania: na południu Łomży, czyli Śniadowo - Łomża Południe i na północ od Łomży - od węzła Kolno aż do obwodnicy Szczuczyna w podziale na 2 kontrakty. Łącznie 51,4 km dróg ekspresowych. 

To duży postęp, bo jeżeli przełożyliśmy ilość ze 100 do 160 niemalże kilometrów, to duża różnica. Niezależnie od tego, że realizujemy drogi ekspresowe, sporo też żeśmy zrealizowali zadań na tak zwanej sieci dróg krajowych. Tutaj zrobiliśmy między innymi przejście przez Mońki, ta budowa w ogóle zdobyła miano budowy roku, to wielkie osiągnięcie i sukces; przejście przez Szepietowo i szereg innych takich odcinków tranzytowych na przelotach pomiędzy miejscowościami.


To żeby nie było tak kolorowo, jest jeszcze wiele do zrobienia. Najwięcej emocji, mam wrażenie, budzą plany budowy drogi szybkiego ruchu łączącej Białystok z Ełkiem, czyli dwóch tras S61 i S19, czyli Via Baltiki i Via Carpatii. Sprzeciw wzbudza między innymi poprowadzenie trasy w okolicach Osowca przez Biebrzański Park Narodowy, jest też istotna kwestia drogi S8, która łączy się właśnie z tymi planami. Jak zamierzacie to rozwiązać i czy to będzie w tym roku?


To jest rzeczywiście istotna sprawa, może najistotniejszy problem komunikacyjny na północ od Białegostoku. Jeśli chodzi o połączenie trasy Via Carpatii z Via Baltiką jesteśmy teraz na takim etapie, że kończą się prace polegające na wielokryterialnej analizie przebiegu dwóch korytarzy, czyli Szczuczyn - Ełk w trzech wariantach i wariantu czwartego alternatywnego po śladzie starodroża drogi krajowej numer 8. 


W którym miejscu ona miałaby skręcać w kierunku Ełku?


W ogóle zmienia nam się układ komunikacyjny w otoczeniu Białegostoku. Głównym węzłem komunikacyjnym będzie węzeł Białystok Zachód, on będzie zlokalizowany w okolicach Choroszczy nad istniejącą trasą numer 8, na wlocie z kierunku Warszawy mówiąc obrazowo, przetnie górą droga nr 19 prostopadłe z południa i będzie przebiegała w kierunku Knyszyna. 

I tutaj, jeśli chodzi o S16, to jest rozważanie od Knyszyna - czy w kierunku Grajewa, Ełku - to są te trzy korytarze i ten czwarty alternatywny, o którym mówimy - w kierunku Korycina i dalej starodrożem w kierunku Augustowa i Raczek.


I tam miałby łączyć się z Via Balticą.  Który scenariusz pańskim zdaniem jest najbardziej prawdopodobny?


Myślę, że wszystko jest możliwe, Ta analiza wielokryterialna uwzględnia 4 płaszczyzny - środowiskowe i społeczne, ekonomiczne, sieciowe oraz techniczne i wynik tych analiz wskaże korytarz najkorzystniejszy. Prawdopodobnie w drugim kwartale tego roku będziemy mieli sytuację, w której te decyzje i wskazania z naszej strony zostaną podjęte. 


Jeżeli uda się jednak przeprowadzić ten łącznik przez Osowiec i przez Biebrzański Park Narodowy, to co z ósemką? Czy ona zostanie tak, jak jest planowana w przebudowie dwa plus jeden, czy jednak jest szansa, że ta trasa mimo tego, że nie będzie tym łącznikiem, też będzie trasą ekspresową?


Podstawowym kryterium, które powinno decydować o budowie trasy, jest ruch. My robimy tak zwany generalny pomiar ruchu w cyklach pięcioletnich, teraz z uwagi na panujące warunki, zwłaszcza pandemię, te pomiary z roku 2020 obejmują rok 20 i 21, one pokazują, że na trasie DK8, na odcinku w Białystok - Augustów ruch pojazdów ciężkich jest pięciokrotnie większy niż na kierunku ełckim. To na pewno jest wskazówka, że powinniśmy myśleć i mieć na uwadze konieczność rozbudowy tej drogi. 

Na tę chwilę od Korycina do Augustowa mamy trzy decyzje środowiskowe dla przekroju dwa plus jeden, ale dwie obwodnice, które w ramach programu "100 obwodnic" są w trakcie realizacji w ramach umów "projektuj i buduj", czyli obejście Sztabina i Suchowoli dostosowaliśmy technicznie tak, żeby te jedne jezdnie, które budujemy, mogły docelowo odpowiadać parametrycznie jednej jezdni drogi ekspresowej tak, żeby bez traconych nakładów, w miarę możliwości można było kiedyś dobudować drugą jezdnię. Wydaje się, biorąc pod uwagę ruch, że droga dwujezdniowa do Augustowa jest konieczna.


Pan mówi, że jednym z parametrów jest ruch, a ja jeszcze dodam, że jednak chyba też finansowanie. Czy jest finansowanie na tę trasę?


No tu jest problem. Jeśli chodzi o znowelizowany Program Budowy Dróg Krajowych, który stanowi podstawę m.in. budowy dróg ekspresowych, przypomnę, że 9 sierpnia pan premier podczas otwarcia dwóch odcinków Via Baltiki S61 pomiędzy węzłem Kolno a Szczuczynem, prezentował nowy PBDK. Niestety tam drogi ekspresowej 8 Białystok - Augustów nie ma, więc o tym, gdzie będzie przebiegała droga ekspresowa, zależeć będzie od wyboru wariantu S16.


Rozpoczęła się przebudowa odcinka trasy Via Baltica Podborze - Śniadowo, wielu kierowców zastanawia się, dlaczego po tym, jak kilka lat temu powstał cały odcinek ekspresowej S8 Białystok - Warszawa, dopiero teraz planuje się budowę węzła w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Czy nie można było tego zrobić od razu, kiedy na S8 i tak było dużo bałaganu, związanego z remontami?


Może można było to rozważać. Ale nikt do końca nie wiedział, ponieważ proces inwestycyjny polegający na budowie drogi ekspresowej jest złożony i długotrwały. Praktycznie rzecz biorąc do czasu rozwiązań koncepcyjnych całego układu komunikacyjnego, niekoniecznie wiadomo, jak te połączenia wzajemne będą wyglądały. Tutaj opracowanie tej koncepcji wskazało konieczność dostosowania tych wzajemnych powiązań. To Podborze jest miejscem, gdzie będzie "rozplot" pomiędzy ósemką można powiedzieć po śladzie istniejącym w kierunku Białegostoku z Warszawy i początkiem Via Baltiki w kierunku Suwałk. 


Jak na ten rok wygląda harmonogram prac?


Myśmy przekazali plac budowy wykonawcy, wykonawca rozpoczął tę realizację, dokładnie 5 stycznia wprowadził organizację ruchu. Na trasie do Warszawy kierowcy na pewno widzą utrudnienia, bo tam już są prace związane z frezowaniem, usuwaniem starej nawierzchni pod kątem przebudowy. To jest niestety uciążliwość konieczna, później będzie tylko lepiej. Proces jest na pewno długotrwały, bo realizacja takiego zadania to jest dwuletni cykl. 


A co jeszcze w tym roku, jeżeli chodzi o Via Baltikę w Podlaskiem?


Mamy troszeczkę ambitne plany dlatego, że w minionym roku oddaliśmy trzy odcinki kontraktowe, w bieżącym roku jest plan oddania do ruchu dwóch odcinków. Jest to południowa obwodnica Łomży, czyli Łomża Południe - Łomża Zachód i tutaj mamy plan na 16 marca, natomiast do końca listopada chcemy udostępnić do ruchu odcinek północny Suwałki - Budzisko.


Co z ekspresową "19" w tym roku?


Tutaj się dzieje dość dużo. Po latach 20 i początku 21, które określałem latami przetargów na "19", mamy zawartych łącznie 10 umów realizacyjnych. W zakresie trzech zadań jest szansa, że nastąpi w tym roku jeszcze wbicie tak zwanej łopaty i ruszą roboty.


Jakie to odcinki?


Idąc od północy, czyli Kuźnica - Sokółka, Krynice - Białystok Zachód i Białystok Zachód - Księżyno. 

Nie ukrywam, że w trakcie realizacji napotykamy szereg problemów. To są złożone zagadnienia, tutaj bardzo daleko idące skutki wywołuje tzw. decyzja reformatoryjna Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Albo były odwołania od decyzji środowiskowych na cały odcinek południowy w podziale na dwie decyzje, wprowadziło to szereg zmian i wymaga to szeregu korekt, a to niestety też zabiera nam czas. 

Jeśli chodzi o "19" dla odcinka północnego po tak zwanym starodrożu, czyli do Sokółki przez Czarną Białostocką od Dobrzyniewa, decyzja środowiskowa została uzyskana we wrześniu ubiegłego roku, w tej chwili jest w odwołaniu, Mamy nadzieję, że to zostanie jakoś w miarę prędko zakończone i będziemy mówili o 3 kolejnych odcinkach. Łącznie to będzie 13 odcinków realizacyjnych, jeśli chodzi o S19 na Podlasiu.


Zgodnie z założeniami do 2030 ile kilometrów tras ekspresowych ma być w regionie?


To można mówić już o układzie docelowym, myśmy to podliczyli. To będzie 444 km, chyba nikt wcześniej tego się nie spodziewał, bo to rzeczywiście duża ilość i w tym 4 drogi ekspresowe.


Czekamy zatem na efekty tych prac. Dziękuję bardzo za rozmowę.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr
gen. Andrzej Jakubaszek, fot. Monika Kalicka

gen. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
24.05.2022

"Na granicy polsko-białoruskiej zamontowano już ponad 90 km przęseł, budowa zapory idzie zgodnie z planem. Myślę, że realne jest ukończenie inwestycji do końca czerwca" - mówi poranny gość Polskiego Radia Białystok gen. Andrzej Jakubaszek.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
23.05.2022

"Uczniowie z Ukrainy mogą liczyć na pewne ułatwienia - polecenia na egzaminie ósmoklasisty będą w języku ukraińskim, a w przypadku matematyki odpowiedzi mogą pisać także w języku ukraińskim, aby sprawdzać przede wszystkim ich umiejętności matematyczne" - mówi Dariusz Piontkowski.

Przemysław Daca, fot. Monika Kalicka

Przemysław Daca

prezes Wód Polskich
20.05.2022

- Wodociągi Białostockie przedstawiają wniosek taryfowy, który jest niezgodny z prawem. Z tego powodu Wody Polskie nie mogą go zatwierdzić - mówi Przemysław Daca.


Wojciech Pertkiewicz, fot. Monika Kalicka

Wojciech Pertkiewicz

prezes Jagiellonii Białystok
20.05.2022

"Byliśmy grupą rzemieślników, która wyrywała punkty, wyrwaliśmy ich wystarczająco na to, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Uważam, że to nie jest to, na co zasługuje Jagiellonia - na wyrywanie punktów" - ocenia miniony sezon prezes Jagiellonii Białystok.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

kmdr por. Maksymilian Dura

ekspert portalu Defence24.pl
19.05.2022

"Jest to bardzo dobry krok ze strony Szwecji i Finlandii i powinniśmy się z tego cieszyć. To też nam uprości wymianę handlową, jeśli chodzi o sprzęt zbrojeniowy" - tak obecność Szwecji i Finlandii w NATO ocenia Maksymilian Dura.

foto: Monika Kalicka

Grzegorz Walijewski

hydrolog, rzecznik prasowy IMGW
18.05.2022

Coraz głośniej w Polsce o problemach z wodą. Specjaliści mówią o suszy hydrologicznej, co oznacza poważny stan. Jak na tle kraju wyglądają podlaskie zasoby wody i czy grozi nam w regionie susza?


Maciej Rant, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Rant

organizator Błotnej Ligi Mistrzów
18.05.2022

- Piłka błotna to przede wszystkim zabawa. Nasze hasło brzmi "obrzucajmy się błotem na boisku, nie w realnym świecie" - mówi Maciej Rant.

Jan Strzelecki, mat. pras.

Jan Strzelecki

z Polskiego Instytutu Ekonomicznego
18.05.2022

"Dzięki infrastrukturze portowej możemy importować ropę z całego świata, ale embargo na rosyjską ropę może się przełożyć na ceny paliw w Polsce" - zauważa Jan Strzelecki.

Grzegorz Puda, źródło: gov.pl

Grzegorz Puda

minister funduszy i polityki regionalnej
17.05.2022

- Chcielibyśmy, aby dużą część środków z KPO stanowiły pieniądze na odbudowę gospodarki, na przyspieszenie rozwoju, na możliwość zwiększenia miejsc pracy, aby jeszcze bardziej to nasze koło zamachowe, którym są środki nie tylko europejskie, stanowiły podstawę do efektu kuli śnieżnej, abyśmy się mogli szybciej rozwijać.


prof. Joanna Zajkowska, fot. Wojciech Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii
16.05.2022

Od dziś nie ma już w Polsce stanu epidemii, jest - zagrożenie epidemiczne. "Nawet jeżeli pojawiłby się wzrost zachorowań, to jesteśmy na to przygotowani".

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
13.05.2022

"Na ten moment, w skali województwa, mamy kilka przypadków unieważnienia egzaminu maturalnego" - mówi Agnieszka Muzyk.

Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot, fot. Monika Kalicka

Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot

z Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku
12.05.2022

"Decydując się na swój recital, studenci pokazują swoją wrażliwość, swoje zainteresowanie, nurt, w którym się naprawdę dobrze czują lub kompensują swoje niedobory przez przygotowanie przez wybitnych fachowców" - mówi dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego Paweł Szymański.


Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

trenerka biznesu i doradca kariery
12.05.2022

"Poszukiwanie pracy jest projektem nie na miesiąc, a na miesiące, na lata i warto naprawdę się dobrze do tego przygotować. Wysyłanie stu CV na sto różnych stanowisk w tej samej wersji - nie jest dobre" - radzą ekspertki od poszukiwania pracy.

Bożena Bednarek, fot. Sylwia Krassowska

Bożena Bednarek

ze Stowarzyszenia "Szukamy Polski"
11.05.2022

Trochę poezji, trochę show - tak w skrócie można określić slam poetycki, którego druga odsłona już 12 maja w Białymstoku. "To bardzo oryginalne podejście do promowania poezji, zupełnie inne niż oficjalne konkursy czy spotkania autorskie".

dr Arkadiusz Niedźwiedzki, fot. Joanna Szubzda

dr Arkadiusz Niedźwiedzki

ekonomista z UwB
11.05.2022

- Jeżeli mamy problemy związane z obsługą zobowiązań kredytowych, to po prostu trzeba z bankiem rozmawiać i próbować ustalić lepsze warunki spłaty czy odroczenie. Nie należy traktować tej sytuacji jako walki, ale jako próbę dogadania się.


Michał Marek, mat. pryw.

Michał Marek

z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa
10.05.2022

"Kreml doskonale gra na nastrojach społecznych, na resentymentach, na emocjonalnej sferze odbiorców" - mówi Michał Marek.

fot. Sylwia Krassowska

Jacek Sasin

wicepremier, minister aktywów państwowych
9.05.2022

"Nie przewiduję w tej chwili, aby do czwartego kwartału, bo wtedy ruszy gazociąg Baltic Pipe, żebyśmy musieli ograniczać dostawy gazu do odbiorców. Nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, - nie dotknie to gospodarstw domowych" - podkreśla Jacek Sasin.

Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
6.05.2022

"Nie może się znudzić coś, co jest tak różnorodne, tak niesamowite i co pokazuje potęgę intelektualną, potęgę naukową, potęgę artystyczną naszego miasta i regionu" - prof. Marcin Moniuszko zachęca do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.


Andrzej Bołkun, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Bołkun

redaktor naczelny lwowskiego portalu Leopolis.news
5.05.2022

- Rosjanie planują 9 maja przeprowadzić paradę w Mariupolu, dlatego nie żałują swoich żołnierzy - giną ich codziennie setki. Jeżeli ona się odbędzie, to wojska ukraińskie też będą planować jakieś niespodzianki na tę paradę.

Sebastian Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

st. bryg. Sebastian Zdanowicz

podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
4.05.2022

"Służymy pomocą w szerokim zakresie - nie ignorujemy, nie bagatelizujemy żadnych zgłoszeń. Dlatego zarówno PSP, jak i OSP, cieszy się dużym poparciem społecznym. Na nas zawsze można liczyć" - mówi st. bryg. Sebastian Zdanowicz.

Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji narodowej
4.05.2022

"Trzymamy kciuki, tradycyjnie połamania piór. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, zdadzą na wysokim poziomie, potem dostaną się na te studia, na które sobie wymarzyli" - życzy maturzystom wiceminister edukacji.


fot. Monika Kalicka

Helena Dubowska

dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Grodnie
2.05.2022

"Polska szkoła w Grodnie działa i będzie działać mimo ustawowej na Białorusi likwidacji nauczania w języku polskim" - podkreśla Helena Dubowska.

fot. Monika Kalicka

Wojciech Kirejczyk

dyrektor Biura Programu Niepodległa
2.05.2022

"Biuro Programu Niepodległa zaprasza wszystkie Polki, Polaków i przyjaciół Polski w kraju i za granicą do tego, żeby w Dzień Flagi wywiesić biało-czerwoną flagę na balkonie, w oknie (...) i pochwalić się zdjęciem tej naszej flagi w mediach społecznościowych właśnie z hasztagiem #mojaflaga" - mówi Wojciech Kirejczyk.

prof. Ernest Kuchar, źródło: archiwum prywatne

prof. Ernest Kuchar

prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
29.04.2022

Narastający kryzys humanitarny spowodowany falą uchodźców wojennych może źle wpływać na sytuację epidemiczną w Polsce - uważają eksperci. W trwającym Europejskim Tygodniu Szczepień podkreślają, że szczepienia ochronne są niezbędne do zapobiegania chorobom zakaźnym i tym samym do ochrony życia.


Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
29.04.2022

"Bardzo nas cieszy, że usługa Twój e-PIT cieszy się tak dużym powodzeniem. 90% zeznań wpływa do urzędów skarbowych w sposób elektroniczny" - mówi Radosław Hancewicz.

Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

psycholog, trenerka biznesu i doradca kariery
28.04.2022

"Musimy się zastanowić czy to, co robimy w pracy, daje nam satysfakcję, ale też czy jesteśmy doceniani. Bo czasami my jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojej pracy, ale na przykład nasz szef tego nie okazuje, więc w pewnym momencie ta atmosfera albo brak docenienia jest symptomem do zmiany pracy" - oceniają goście Radia Białystok.

Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski

ekspert z portalu Energetyka24.com
27.04.2022

"Jesteśmy w dobrej sytuacji, na taki scenariusz przygotowywaliśmy się od wielu lat. Tych połączeń, zabezpieczeń jest dużo, więc do czasu uruchomienia Baltic Pipe, który w całości zastąpi rosyjskie dostawy gazu, damy radę" - mówi Daniel Czyżewski.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
27.04.2022

- To oczywiste, że przy takiej skali pomocy, którą udzielamy, pomoc zewnętrzna jest nam potrzebna. W tej chwili korzystamy wyłącznie ze środków krajowych (...) Mamy różne deklaracje dotyczące wsparcia z UE, z agend ONZ-owskich czy też np. USA.

Marcin Zwolski, fot. Monika Kalicka

dr Marcin Zwolski

kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
26.04.2022

Matty Cash skradł serca polskich kibiców nie tylko swoimi umiejętnościami, ale też charakterem i sposobem bycia - jego przodkowie pochodzą z Podlasia.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
26.04.2022

"Raty kredytów zależą od stóp procentowych i sytuacji na rynku finansowym. Na razie nie wiadomo, o ile mogą spaść, ale jeśli rozwiązania rządu wejdą w życie, to myślę, że może być to w przedziale od 300 do 500 zł mniej" - mówi prof. Henryk Wnorowski.


Roman Kaleta, źródło: malow.com.pl

Roman Kaleta

prezes firmy Malow
25.04.2022

"Kilka budynków w odległości kilkuset metrów jest zburzonych, ale nasza fabryka do tej pory nie ma żadnego uszkodzenia wojennego" - mówi prezes suwalskiej firmy Malow.

Stanisław Żaryn, arch. pryw.

Stanisław Żaryn

rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych
22.04.2022

- Pokazywanie, że przyjmowanie Ukraińców w Polsce prowadzi do dyskryminacji Polaków w ich własnym kraju albo że jest to proces, który może być groźny dla naszego państwa, to jest najważniejsza w tej chwili operacja dezinformacyjna prowadzona w języku polskim.

Jarosław Schabieński, fot. Tomasz Kubaszewski

dr Jarosław Schabieński

naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa białostockiego oddziału IPN
21.04.2022

"Nawiązania do ideologii komunistycznej w tej dzisiejszej sytuacji są bardzo wyraźne. Armia rosyjska nigdy się od tych korzeni nie oderwała, czuje się w naturalny sposób spadkobiercą Związku Sowieckiego, jest dumna z tamtej armii i niestety postępuje tak samo, czyli w sposób bardzo brutalny, dziki" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Jarosław Schabieński.


Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
21.04.2022

"Już za niecały miesiąc nasze duże biegowe święto. Nareszcie te kilka tysięcy osób będzie mogło wspólnie stanąć na linii startu, tak jak w 2019 roku" - mówi Grzegorz Kuczyński.

Mariusz Sokołowski, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Sokołowski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku
21.04.2022

"Każdy z nauczycieli musi tak pracować, żeby zaspokoić potrzeby edukacyjne polskich dzieci, a jednocześnie nie zaniedbać dzieci z Ukrainy. Jest to wyzwanie, ale to jest do zrobienia" - mówi Mariusz Sokołowski.

Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Dom Białoruski, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski w Warszawie
20.04.2022

"Białorusini pokazują i całemu światu, i Ukraińcom, że my jesteśmy po stronie ukraińskiej, że my rozumiemy, czym jest ukraińska niepodległość i to, że z terytorium Białorusi lecą rakiety to jest decyzja Łukaszenki, który nie jest uznawany za prezydenta białoruskiego" - ocenia Aleś Zarembiuk.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok