Radio Białystok | Gość | gen. Wiesław Kukuła [wideo] - szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. Wiesław Kukuła [wideo]

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

29.05.2024, 08:19, akt. 08:38

"Tarcza Wschód przyczyni się do uszczelnienia granicy" - mówił w Polskim Radiu Białystok gen. Wiesław Kukuła.

Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda
Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Z gen. Wiesławem Kukułą rozmawia Iza Serafin | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Znamy już założenia wielkiego projektu, jakim jest Tarcza Wschód. Przedstawili je minister obrony narodowej - Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - generał Wiesław Kukuła. Oczywiście możemy wiedzieć tylko to, co nie jest tajne. Oczywiście możemy wiedzieć tylko to, co nie jest tajne.

O tym z gen. Wiesławem Kukułą rozmawia Iza Serafin.Iza Serafin: Czy my, mieszkańcy województwa podlaskiego, zwłaszcza terenów przygranicznych mamy się bać, czy wręcz przeciwnie, uspokajać po tym, jak ogłoszono szczegóły tego projektu jakim jest Tarcza Wschód?

Gen. Wiesław Kukuła: Na pewno nie macie się państwo czego obawiać. Od razu uspokajam - naszą misją, jako Sił Zbrojnych Wojska Polskiego, jest niesienie bezpieczeństwa dla państwa i taki jest cel tego projektu, który się nazywa Tarcza Wschód, ale też operacji wojskowej, która będzie w ramach tego projektu realizowana, czyli poprawa bezpieczeństwa m.in. również ludności, która zamieszkuje teren Podlasia, bardzo bliski mojemu sercu.  


Dlaczego o to pytam - jak po raz pierwszy usłyszeliśmy Tarcza Wschód, no to kojarzyło nam się to głównie z obroną, taką solidną zaporą, która ochroni nas przed nielegalną migracją, ewentualnymi złymi zamiarami wroga ze wschodu, a teraz słyszymy o rowach przeciwczołgowych, obszarach do rozłożenia min, gniazdach oporu - to znaczy, szykowaniu miejsca do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Panie generale, czy mógłby nam pan zwizualizować, jak będzie wyglądał ten pas graniczny i ten pas "przysłaniania" - słyszałam takie określenie, który ma sięgać do kilkudziesięciu kilometrów w głąb kraju. 

To co powiem, nie będzie jednoznaczne dla każdego miejsca, ponieważ zakładamy, że w dużej części województwa podlaskiego to teren najlepiej się broni - i w tamtej części w zasadzie nie będziemy realizować żadnych fortyfikacji - poza rozmieszczeniem pewnego systemu stacji bazowych, które będą nośnikami systemów rozpoznania, które będą umożliwiały rozpoznanie zamiaru potencjalnego przeciwnika w przypadku agresji.

Te systemy będą kompletnie obojętne dla środowiska, obojętne dla ludności cywilnej. Ale będą też miejsca, które są przez nas typowane jako dogodne do agresji, dogodne do przekraczania granicy, do formowania pewnych kolumn marszowych, kolumn uderzeniowych, gdzie będziemy te fortyfikacje realizować. 

Te fortyfikacje przedstawialiśmy wraz z założeniami programu. Zasadniczo one mają cztery linie. Pierwsze linie to są właśnie fortyfikacje, na które złożą się czy to rowy przeciwczołgowe, czy to tzw. "jeże" z żelbetonu. Złożą się również miejsca, w których będziemy planowali rozkładać pola minowe, ale od razu uprzedzam - to rozkładanie ewentualne min nastąpi tylko wtedy, kiedy będzie już nieuchronność agresji na nasze państwo. Więc te tereny będą kompletnie obojętne dla ludności. I wreszcie w dalszych obszarach będziemy montować tzw. wysunięte bazy operacyjne, systemy czujników, jak również umacniać takie miejsca, które zapewnią nam mobilność, czyli różnego typu przeprawy. Będziemy wzmacniać konstrukcje mostowe. 

Pragnę jednak powiedzieć o jednej, bardzo ważnej rzeczy. Wszystko, co będziemy robić, będziemy robić w ścisłym porozumieniu z ludnością cywilną, z władzami samorządowymi. Naszym celem jest uzyskanie dużej spójności wspólnych działań. Wręcz włączenie ludności cywilnej w ten proces w taki sposób, abyśmy tutaj przede wszystkim uzyskali taki efekt zbudowania odporności od poziomu lokalnego, aż po poziom tutaj administracji państwowej. 


A propos tej ludności - czy potrzebne będą wysiedlenia?

Nic mi w tej sprawie nie wiadomo i niczego takiego nie planujemy w ramach tego programu.


Ale część gruntów trzeba będzie zająć.

Myślę że to będzie absolutnie wyjątkowa sytuacja. My zakładamy od razu w ramach programu, że przede wszystkim swój wysiłek przygotowań tzw. zawczasu, kierujemy na obszary, które przynależą do Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o te przynależne do samorządów lokalnych, to tutaj będziemy prowadzić stosowne negocjacje. A jeśli chodzi o własność prywatną z kolei, to proszę pamiętać, że my budujemy też tzw. wysunięte bazy operacyjne, aby po ten obszar sięgnąć dopiero, kiedy wojna okaże się absolutnie nieuchronna. Kiedy będziemy wiedzieli, że to już kwestia tygodni, kiedy ta wojna wybuchnie. To będzie środek, do którego sięgniemy dopiero w ostateczności, jeśli w ogóle taka będzie potrzeba. 

Dzisiaj system dzielimy na klastry, które fortyfikujemy, dlatego to nie będzie taka jednorodność, że to będzie jedna ciągła linia wzdłuż całej granicy. Wykorzystamy teren, wykorzystamy miejsca, gdzie możemy tę infrastrukturę położyć. A część rejonu zostawimy sobie do ostatniej decyzji. Będziemy wyczekiwać tak długo, jak to będzie potrzebne. M.in. dlatego, żeby nie powodować tutaj żądnych utrudnień dla ludności cywilnej i nie budować żadnych wyzwań z tym związanych. 


A jak w ogóle zmieni się ich życie? Bo wiadomo, że to musi wpłynąć jakoś na ich funkcjonowanie. I tak nie mają lekko.

Być może w dalszym ciągu będą musieli pogodzić się z faktem, że w społecznościach będzie bardzo dużo ludzi w mundurach, którzy będą odpowiadać za przygotowanie na początku pewnej infrastruktury, a później za jej utrzymanie. Czyli ta obecność żołnierzy dalej w społecznościach lokalnych zostanie utrzymana. W pewnych miejscach może się delikatnie zmienić krajobraz, zwłaszcza dla tych mieszkańców, którzy mieszkają bezpośrednio w pasie przygranicznym, jeśli to w danym terenie uznamy, że dane fortyfikacje będziemy rozwijać. Ale tak naprawdę robimy wszystko, aby przełożyło się to na poczucie pewnego bezpieczeństwa, ponieważ zasadniczy cel naszych działań i tego programu to jest zniechęcić naszych potencjalnych wrogów do wojny z nami. Przekonać ich, że to nie ma sensu. 

Więc to, co robimy z tej perspektywy ma wielkie znaczenie i w praktyce może przyczynić się do tego - lub powinno się przyczynić do tego, że do tej wojny nie dojdzie. Ale musimy podjąć te działania, aby właśnie tego typu sytuacje wywołać.   


A co to oznacza dla okolicznych samorządów? One będą jakoś uczestniczyć w tym przedsięwzięciu?

Tak. Na razie zakomunikowaliśmy założenia całego programu na poziomie polityczno-wojskowym, ale również możemy to komunikować na poziomie lokalnym. Praktycznie samorząd po samorządzie, gdzie przedstawimy założenia, przedstawimy pewne wyzwania dla danego obszaru. 

Mamy taką dziedzinę w siłach zbrojnych - nazwę ją bardzo ogólnie - proszę wybaczyć za pewne uogólnienia - którą nazywamy współpracą cywilno-wojskową. I ludzie, którzy się nią zajmują również już pracują nad tym tematem - w jaki sposób będziemy się kontaktować i jednoczyć w wysiłku właśnie z samorządami lokalnymi. My żołnierze w jakiś sposób będziemy łączyć administrację szczebla rządowego z administracją samorządową, po to, żeby budować tutaj wysoką spójność ukierunkowaną na efekt. 


Kto będzie zabezpieczał ten pas - żołnierze, czy funkcjonariusze Straży Granicznej? Czy jedni i drudzy?

Dobre pytanie pani zadała, bo nie możemy łączyć tego, co będziemy robić w ramach operacji i projektu Tarcza Wschód z zaporą, która dzisiaj funkcjonuje na granicy. To jest zupełnie osobny projekt. On ma bardziej cech obronne, co nie znaczy, że nie wesprze. Ponieważ nawet system czujników, które tam montujemy, będzie w dużej mierze pozyskiwał informacje na pewnej głębokości, w przypadku województwa podlaskiego - w Białorusi, będzie dawał nam informację zwrotną, co się tam dzieje, jak kanalizowany jest ruch osoby i tak dalej, i tak dalej.

Więc z tej perspektywy musimy patrzeć na to, jak na dwa projekty, które w istocie sprowadzają się do jednego. Do zapewnienia bezpieczeństwa w pasie przygranicznym, zapewnienia odporności w województwie, ale też i w państwie.  


Czy ten pas ograniczy nielegalną migrację? Te ataki na granicę polsko-białoruską są coraz bardziej agresywne. Ostatnio cudzoziemiec, który chciał przekroczyć nielegalnie granicę ugodził nożem żołnierza. Czy możemy liczyć na to, że to się w jakiś skuteczny sposób zatrzyma i że pracujący tam ludzie nie będą narażeni na takie niebezpieczeństwo?

To nie my jesteśmy sprawcami tego zdarzenia i tu jest jasno określone, kto jest sprawcą, kto doprowadza do organizacji tego procesu i kto tutaj jest stroną agresji. To jest dla nas oczywiste. 

Jeśli mnie pani pyta o to, to powiem wprost - tak. To również przyczyni się do poprawy, uszczelnienia granicy w tym obszarze hybrydowym, asymetrycznym. Czyli w tym, co obserwujemy dzisiaj. Nie tylko w kwestii przygotowania nas do tzw. wojny symetrycznej, która może nadejść - bo to jest dalej prawdopodobne, ale również do zagrożeń w których dzisiaj specjalizuje się Federacja Rosyjska i Białoruś. Czyli zagrożenia hybrydowe, nielegalna imigracja. Zamierzamy tym procesem, tym programem w dużej mierze doprowadzić do dalszego uszczelniania granicy.


No i kluczowe pytanie - zdążymy na czas? Zważywszy, że ta inwestycja ma powstawać w ciągu czterech lat. Ale słyszałam, że to dość optymistyczne prognozy. A z rosyjską agresją - takie są prognozy - możemy się liczyć za dwa, trzy lata. Niektórzy mówią o pół roku. Pytanie, czy zdążymy?

Nigdy nie jest za późno, żeby podjąć pewne działania. One zawsze przyniosą pewien skutek. Patrzmy na to w taki sposób - ja jestem przekonany, że zdążymy. Plan, który przygotowujemy jest realny, myślę że dobrze skrojony, dobrze skonstruowany. I wpisuje się w to, w jaki sposób chcemy przygotować obronę naszego państwa. 

Ale chciałbym jeszcze trochę nawiązać do pytania, które pani zadała wcześniej i zaapelować o coś. Wyczułem w pani pytaniu bardzo wiele obaw. Naszym celem nie jest straszenie społeczeństwa. Naszym celem nie jest budowanie obaw o to, czy jesteśmy bezpieczni - tylko przygotowanie. Ludzie przygotowani. Przygotowane społeczności są gotowe na pewne zagrożenia, a świadomość gotowości na te zagrożenia oceniają analitycy po stronie przeciwnej jako skrajnie niekorzystne dla aktów agresji na nie. Więc swoisty paradoks polega na tym, że im lepiej będziemy zmobilizowani, im lepiej się przygotujemy do tego, tym bardziej wpłyniemy na decyzję o tym, czy w ogóle jest sens podejmowania takich działań przeciwko nam. 

I w tym kontekście, gdy pani mówiła o tych latach dwóch, trzech, czy zdążymy - odpowiedź jest bardzo prosta - to zależy od nas. Jeśli staniemy do tego zmobilizowani i skoncentrowani na efekcie, to proszę mi wierzyć - to mocno ostudzi wszelkie zapały związane z tym, żeby nas atakować. I to jest jeden z celów tej operacji. To o czym pani mówiłem. To łączenie wysiłku ludności, samorządów, poziomu rządowego i spajanie tego m.in. siłami zbrojnymi ma temu służyć.

| red: mag


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!

Euro 2024 w Polskim Radiu Białystok
Joanna Fiodorow, fot. Joanna Szubzda

Joanna Fiodorow

trenerka Wojciecha Nowickiego
11.07.2024

Jak będą wyglądać ostatnie trzy tygodnie Wojciecha Nowickiego przed startem na igrzyskach w Paryżu

dr Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor OKE w Łomży
9.07.2024

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już wyniki matur.

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor OKE w Łomży
3.07.2024

Znamy już wyniki egzaminu ósmoklasisty w naszym województwie. Podała je Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.


Prof. Adam Krętowski, 27.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Krętowski

rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
27.06.2024

Z nagrodą za skok do czołówki rankingu Uczelni Akademickich kończy kadencję rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - profesor Adam Krętowski.

prof. Urszula Wróblewska, fot. Sylwia Krassowska

prof. Urszula Wróblewska [wideo]

trenerka uważności i technik relaksacyjnych z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
20.06.2024

- Urlop jest nam potrzebny po to, żeby uzupełniać nasze zasoby energetyczne, żebyśmy lepiej funkcjonowali. Podchodźmy do tego czasu z luzem i spokojem - mówi prof. Urszula Wróblewska.

Wojciech Strzałkowski, 20.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Wojciech Strzałkowski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
19.06.2024

FK Paneveżys i HJK Helsinki są w naszym zasięgu - uważa Wojciech Strzałkowski. Jedna z tych drużyn będzie rywalem Jagiellonii w 2. rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. - Można powiedzieć, że los był dla nas łaskawy, ale pewnie tak samo myślą w klubach z Litwy i Finlandii - mówi.


dr Marek Jedynak, fot. Barbara Sokolińska

dr Marek Jedynak

dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
19.06.2024

Zbliża się XV jubileuszowa edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów - instytucje, organizacje i osoby.

Jacek Dobrzyński, źródło: archiwum prywatne

Jacek Dobrzyński [wideo]

rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych
19.06.2024

- Żołnierz czy funkcjonariusz musi wiedzieć, że państwo za nim stoi i daje mu takie narzędzia, które są niezbędne do tego, żeby mógł skutecznie strzec naszej wschodniej granicy - mówi Jacek Dobrzyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
18.06.2024

Charytatywna sztafeta maratońska Plum Ekiden to przede wszystkim integracja, która jest ważniejsza od rywalizacji, to dobra zabawa w aktywny, sportowy sposób. To przyciąga uczestników najbardziej - mówi Grzegorz Kuczyński.


Iwona Kulesza-Woroniecka, fot. Joanna Szubzda

Iwona Kulesza-Woroniecka [wideo]

wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem
17.06.2024

Wzrost płacy minimalnej. - Pracodawcy nie mogą używać argumentu, że ich na to nie stać, dlatego że wszystkie dane poświadczają wzrost gospodarczy, a skoro jest wzrost gospodarczy i skoro zyski pracodawców są wyższe, to wypadałoby się tymi zyskami podzielić z pracownikami - mówi wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem.

Adrian Siemieniec, fot. Sylwia Krassowska

Adrian Siemieniec [wideo]

trener Jagiellonii Białystok
16.06.2024

- Zobaczymy, co nam los przydzieli. Na pewno nie zejdziemy ze swojej drogi, nie zmienimy swojej tożsamości. Niezależnie od tego, z kim będziemy grali, będziemy chcieli grać na swoich warunkach - mówi Adrian Siemieniec.

prof. Michał Żmihorski, screen z rozmowy

prof. Michał Żmihorski [wideo]

dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
13.06.2024

- Te dwa interesy, czyli obronność kraju i interesy przyrodnicze są zbieżne. Jeżeli pomyślimy o zredukowaniu zagęszczenia dróg, o unaturalnieniu lasów, to są to czynniki, które wpływają pozytywnie zarówno na obronność, jak i mają bardzo pozytywny wpływ na przyrodnicze walory tych ekosystemów - mówi prof. Michał Żmihorski


gen. Sławomir Klekotka, fot. Joanna Szubzda

gen. Sławomir Klekotka [wideo]

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.06.2024

- Na pewno żadnych utrudnień dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem strefy buforowej nie przewidujemy. Chciałbym też podkreślić, że w chwili obecnej całe niebezpieczeństwo, które jest, koncentruje się wyłącznie na granicy. Poza tą strefą jest bezpiecznie, więc można śmiało na Podlasiu wypoczywać - podkreśla komendant POSG.

Mariusz Madejczyk, fot. Piotr Pietruczuk

Mariusz Madejczyk

zastępca dyrektora NASK
12.06.2024

Celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców województwa podlaskiego, między innymi poprzez działania edukacyjne – w tym organizację konferencji - mówi Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody ds. cyberbezpieczeństwa.

prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Barbara Sokolińska

prof. Marta Kosior-Kazberuk [wideo]

rektor Politechniki Białostockiej
11.06.2024

"Trzeba będzie młodych ludzi przekonać, żeby wybrali - jeżeli chodzi o studiowanie - właśnie Politechnikę Białostocką. Dlatego też stale modernizujemy naszą ofertę edukacyjną" - mówiła w Polskim Radiu Białystok prof. Marta Kosior-Kazberuk.


prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

- Musimy pamiętać o swoich żołnierzach i pomagać im, jak tylko możemy - mówi prof. Adam Bartnicki.

dr Sławomir Bartnicki, fot. Marcin Gliński

dr Sławomir Bartnicki

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

W województwie podlaskim, tworzącym w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeden okręg z Warmią i Mazurami - zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 42 proc. głosów. W skali całego okręgu nr 3 lepszy wynik miała jednak Koalicja Obywatelska. Mandaty zdobyli Jacek Protas (KO) i Maciej Wąsik (PiS).

dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.06.2024

- Tutaj nie było takich nazwisk, które byłyby jakoś wyjątkowo elektryzujące. Poza dosłownie kilkoma wyjątkami - komentuje wyniki wyborów do Europarlamentu dr Maciej Białous.


Klaudia Rosińska, źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Klaudia Rosińska

specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji
7.06.2024

- Trzeba być czujnym, bo dezinformacje, fake newsy czy manipulacje mogą zaburzyć nasze decyzje wyborcze - mówi specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska.

Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
6.06.2024

- Granica jest święta i ona ma być bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Jacek Brzozowski.

Jarosław Galej, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Galej

kandydat Komitetu Wyborczego Normalny Kraj do Parlamentu Europejskiego
6.06.2024

To ostatnia z cyklu rozmów w Polskim Radiu Białystok z kandydatami do Europarlamentu z okręgu nr 3, który obejmuje województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W czwartek (6.06) - zgodnie z kolejnością list wyborczych na kartach do głosowania - komitet nr 8 - Komitet Wyborczy Normalny Kraj.


kpt. Marcin Burzyński, fot. Sylwia Krassowska

kpt. Marcin Burzyński [wideo]

oficer wychowawczy 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku
5.06.2024

- Rezerwy są potrzebne. Im więcej przeszkolonych ludzi, którzy po prostu wiedzą, z czym mogą mieć do czynienia, potrafią posługiwać się podstawową bronią, reagować na alarmy i po prostu być przygotowanym na wszelkie zagrożenia, tym lepiej - mówi kpt. Marcin Burzyński.

Adam Andruszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Andruszkiewicz

poseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego
5.06.2024

- Zawsze polityk pracuje na to, żeby być docenionym przez wyborców, żeby mieszkańcy postawili przy naszym nazwisku "krzyżyk". Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali jako formacja te wybory - mówi Adam Andruszkiewicz.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
5.06.2024

Kompletnie zbędną czynnością nazywa wicemarszałek Senatu wprowadzenie strefy z zakazem przebywania przy granicy z Białorusią. - Czas najwyższy nie traktować tej sprawy biało-czarno, że przez granicę idą źli albo dobrzy. Można dbać o bezpieczeństwo, szczelność granic, ale trzeba mieć na uwadze aspekt humanitarny - podkreśla.


Edyta Kondzior, fot. Marcin Gliński

Edyta Kondzior

kandydatka Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego
4.06.2024

- Uważam, że Unia Europejska powinna mieć własne siły wojskowe - mówi Edyta Kondzior.

Andrzej Skiepko, fot. Marcin Gliński

Andrzej Skiepko [wideo]

starosta hajnowski
3.06.2024

- W imieniu samorządowców wystosowaliśmy pismo do pana premiera, aby jednak skorygował te plany, które przewidywały bardzo dużą strefę buforową przy granicy - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta hajnowski Andrzej Skiepko.

Tomasz Frankowski, fot. Joanna Szubzda

Tomasz Frankowski

europoseł, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego
3.06.2024

- Bezpieczeństwo i obrona polskiej granicy jest tym samym, co bezpieczeństwo i obrona granicy całej Unii Europejskiej - mówi Tomasz Frankowski.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
3.06.2024

- Z perspektywy czasu uważam, że stan wyjątkowy w 2021 roku zdał egzamin. Mam nadzieję, że dzisiaj ta strefa buforowa też pomoże w walce z nielegalną migracją i w zarządzaniu kryzysem - mówi Jacek Słoma.

Taras Romanczuk, fot. Joanna Szubzda

Taras Romanczuk

piłkarz Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski
2.06.2024

- Cieszę się z tego, że trener Probierz docenił moją pracę w tym sezonie - mówi Taras Romanczuk.

Agnieszka Czarkowska, fot. Marcin Gliński

Agnieszka Czarkowska

kierownik Redakcji Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Białystok
2.06.2024

To będzie prawdziwe święto, wypełnione drobiazgowym słuchaniem wybranych reportaży. W poniedziałek (3.06) zaczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Reportażu Radiowego w Tykocinie, które od kilkudziesięciu lat organizuje Polskie Radio Białystok.


Miłosz Kuziemka, fot. Barbara Sokolińska

Miłosz Kuziemka

lider Komitetu Wyborczego Polexit z okręgu nr 3
31.05.2024

- Jesteśmy w takim punkcie, że kończy nam się możliwość wetowania. Sam proces weto jest już podważany, a za chwilę będzie nielegalny. Skończy się to takim status quo, że nigdy nie będziemy w stanie wyjście z Unii Europejskiej - mówi Miłosz Kuziemka.

Prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński, źródło: PRB/Kazimierz Adamczewski-Uniwersytet Zielonogórski

prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński

z Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

Twórcza resocjalizacja z arteterapią to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów-pedagogów. Od września taki kierunek będzie na Uniwersytecie w Białymstoku.

dr Katarzyna Siemion, fot. Barbara Sokolińska

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

- Zastrzeżenie numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości - mówiła w Polskim Radiu Białystok dr Katarzyna Siemion.


Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła [wideo]

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.05.2024

"Tarcza Wschód przyczyni się do uszczelnienia granicy" - mówił w Polskim Radiu Białystok gen. Wiesław Kukuła.

fot. Piotr Pietruczuk

Rafał Kosno

Kandydat z listy Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie
29.05.2024

"Osoby działające społecznie też powinny mieć szansę uczestnictwa w życiu politycznym. W polityce też przydałyby się nowe twarze" - mówi Rafał Kosno.

fot. Dominik Lubowicki

Karol Kiciński

Kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego
28.05.2024

- Moje hasło to jest "Polak w Polsce gospodarzem" - mówił w Polskim Radiu Białystok Karol Kiciński.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok