Radio Białystok | Gość | prof. Maciej Żylicz - prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

prof. Maciej Żylicz

prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

29.05.2018, 08:30, akt. 08:45

"Mury między wydziałami, które żeśmy stworzyli, przeszkadzają przede wszystkim studentom. Jestem zwolennikiem tego, żeby student głosował nogami, gdzie przychodzi na wykłady".

Maciej Żylicz, fot. Lech Pilarski
Maciej Żylicz, fot. Lech Pilarski


0:00
0:00
Z Maciejem Żyliczem rozmawia Lech Pilarski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje za szczególne osiągnięcia i odkrycia, która jest uznawana za najważniejsze wyróżnienie naukowe w naszym kraju. 20 mln zł fundacja przeznaczy na projekty promujące współpracę między zespołami z różnych dyscyplin naukowych i jednostkami badawczymi. Ma to wspomóc rozwój ośrodków naukowych w Polsce. O tym pomyśle, a także o reformie szkolnictwa wyższego z prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciejem Żyliczem rozmawia Lech Pilarski.


Lech Pilarski: Jak to jest z Polską nauką, jak pan by te loty polskiej nauki sytuował, jeśli chodzi o świat?


prof. Maciej Żylicz: Naturalnie trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie we wszystkich dziedzinach, ale są dziedziny nauki, jak na przykład fizyka, informatyka, która bardzo dobrze sobie radzi. W fizyce cząstek elementarnych, czy fizyce ciała stałego jesteśmy na 14-15 miejscu na świecie. Moim zdaniem wyprzedzają nas kraje, które wielokrotnie więcej wydają pieniędzy na naukę, także nie mamy czego się wstydzić. Jeżeli chodzi o biologię, to na przykład w biologii strukturalnej znowu jesteśmy na 14-15 miejscu na świecie. Są pewne oazy i to w różnych miejscach w Polsce, nie tylko na dwóch wielkich uniwersytetach, gdzie naprawdę robi się naukę na najwyższym poziomie. 


Przyznajecie corocznie nagrodę dla polskich naukowców, wybitnych naukowców. Czy trzeba dużo szukać, żeby znaleźć laureata nagrody Fundacji?


Nie trzeba dużo szukać, bo mamy dużo wniosków, ale trzeba dużo dyskutować komu dać tę nagrodę i to jest większy kłopot, niż samo szukanie. Pamiętajmy o tym, że do nagrody fundacji trzeba być zgłoszonym, nie można samemu się zgłosić.


Analizując statystyki to państwo polskie na naukę wydaje bardzo bardzo mało i między innymi musi być taka instytucja, jak Fundacja, żeby wspierać polskich naukowców. Co zrobić, żeby zmienić tę sytuację, żeby nakłady wzrosły?


Trzeba spojrzeć na kraje, które rzeczywiście dużo wydają na naukę - Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. One przede wszystkim przekonują społeczeństwo do tego, że nauka jest potrzebna, a później społeczeństwo przekonuje polityków. My idziemy na skróty - ciągle chcemy od polityków, żeby dali nam więcej pieniędzy.


Sugeruje pan profesor, że polskie społeczeństwo nie docenia naukowców?


Nie, ja uważam, że polskie społeczeństwo ma za mało informacji o dobrych wynikach badań naukowych i to jest trochę wina nas, naukowców, że nie potrafimy przekonać, pokazać naprawdę co robimy. Poza tym, moim zdaniem, my w stosunku do społeczeństwa mamy pewną powinność, ponieważ wykształcenie jest za darmo w Polsce, w związku z tym my zaciągamy pewien dług, a więc w sytuacjach, w których się mówi o ważnych sprawach, a dotyczących nauki, naukowcy powinni zabierać głos, ale powinni zabierać w ramach swojej kompetencji. Najgorsi są naukowcy, którzy zabierają głos w nie tych sprawach, w których są kompetentni i wtedy to działa w przeciwnym kierunku. Społeczeństwo myśli - no dobrze, jeżeli może być ktoś taki, który mówi byle co, to coś jest niedobrze  z nauką. 


I nie damy pieniędzy?


W ramach naszej kompetencji powinniśmy zabierać głos, ale tylko w ramach naszej kompetencji. To się musi zmienić dlatego, że pójście na skróty i przekonywanie poszczególnych polityków, że pieniądze są potrzebne - owszem działa tylko w momencie, kiedy jesteśmy przed wyborami, czyli raz na 4 lata. Ale w przeciwnej sytuacji nie działa, w związku z tym musimy zmienić nasze postępowanie jako środowisko naukowe.


Teraz procedowana jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, jak pan profesor to ocenia, czytując ekspertyzy, na przykład sejmowe, tam się wskazuje na dosyć poważne niebezpieczeństwo dla uczelni regionalnych wraz z nową ustawą, z nowymi przepisami.


Ja takiego niebezpieczeństwa nie widzę. Owszem, mamy taką ścieżkę, żeby zostać uniwersytetem badawczym, ale to są tak naprawdę bardzo małe pieniądze, maksymalnie można dostać więcej o 10% niż budżet łączny na naukę i dydaktykę. Ale jest osobny program na to, żeby tak jak my to nazywamy - budować takie wyspy doskonałości wewnątrz poszczególnych regionów. Ja sam pochodzę z nie największego Uniwersytetu Gdańskiego, także mi bardzo zależy, żeby nauka na przykład na Uniwersytecie Gdańskim czy białostockim, gdzie jesteśmy, żeby się rozwijała dobrze. Na przykład w Gdańsku mamy najlepszą informatykę kwantową na świecie, a więc można zbudować ekscelencję naukową w regionie.


A może wpisać od razu do ustawy, skoro jest taki silny związek pomiędzy jakością środowiska naukowego a rozwojem gospodarczym, że każdy region musi mieć uczelnię techniczną, uniwersytecką, medyczną, po to żeby rozwijać regiony, po to żeby byli kompetentni ludzie.


Ja nie wiem czy aż tak powinno się to wpisywać. Zresztą przyjeżdżamy tu do Uniwersytetu w Białymstoku właśnie z propozycją budowania współpracy między uniwersytetami, współpracy między poszczególnymi wydziałami czy instytutami. Ja uważam na przykład, że bardzo źle się stało na początku lat 50., że nauki medyczne oddzielono od uniwersytetu, to był kiedyś uniwersytet. I te uniwersytety, które się połączyły, na razie to jest jeden, ale na przykład w Gdańsku mamy wspólny wydział biotechnologii między akademią medyczną i uniwersytetem, oceniany na A plus, a więc bardzo dobrze. Te jednostki są bardzo dobre i one pomagają w tych rankingach uczelni piąć się do góry. Czyli ja bym nie mówił, że musi być i techniczna, i medyczna, i uniwersytet, tylko że muszą być silne ośrodki naukowe w danym regionie.


Czyli jednak można by to wpisać do ustawy?


Jest wpisane, w tym sensie, że jest program ekscelencji naukowej dla środowisk regionalnych.


Nie ma zagrożenia?


Zagrożeniem to my jesteśmy sami tak naprawdę, dlatego że jeżeli będziemy tych młodych ludzi, obojętnie czy to jest na Uniwersytecie Jagiellońskim czy w innym uniwersytecie, będziemy oszukiwać, że ich coś uczymy, nie będziemy ich uczyć na dobrym, bardzo dobrym poziomie, to wtedy to jest problem. Musimy się zastanowić, czy nasze dzieci, nasze wnuki powinny uczyć się tu czy tam. Musimy w ten sposób traktować, więc róbmy dobrą naukę, uczmy dobrze młodych ludzi i obojętnie, gdzie oni tę naukę uzyskają - bardzo dobrze. Ja skończyłem Uniwersytet Gdański i nie wstydzę się tego. 


Ale także przy okazji był pan na uczelni medycznej, to razem się łączy, bo mamy teraz do czynienia - z jednej strony jest specjalizacja, ale z drugiej różnorodne interdyscyplinarne dyscypliny zyskują.


Tak, będziemy mówić takim programie, nazywa się TeamNet od słowa network, czyli budowanie współpracy i to w obrębie przynajmniej dwóch dziedzin naukowych. A więc my chcemy dać takiemu miejscu 20 milionów złotych na budowanie zespołów w ramach dwóch różnych dziedzin naukowych, a więc medycyna, biologia, fizyka, chemia, matematyka. Chcemy, żeby ludzie ze sobą współpracowali, bo to tak naprawdę jest dla dobra tych studentów. Ja będąc studentem fizyki bardzo chciałem, jak byłem młody, studiować na przykład filozofię. To było niemożliwe w latach siedemdziesiątych, ale filozofia przyrody mnie bardzo interesowała. Każdego studenta może zainteresować coś innego. Te mury między wydziałami, które żeśmy stworzyli, przeszkadzają przede wszystkim studentom. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby student głosował nogami, gdzie przychodzi na wykłady, to jest moim zdaniem też bardzo ważne.


Czyli budowanie sieci, budowanie różnych zespołów interdyscyplinarnych, to jest taka przyszłość także polskiej nauki.


Są uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, które nie mają żadnych wydziałów. Tam jest na przykład globalne ocieplenie, w związku z tym i fizycy, i geolodzy, i biolodzy zajmują się taką tematyką. To jest zresztą interdyscyplinarna tematyka sama w sobie.


Ale my na razie jesteśmy przywiązani do struktur.


My jesteśmy przywiązani do struktury i do definicji. Jak ja jestem fizykiem, to muszę być fizykiem... Ja skończyłem jej fizykę i biologię, a pracuję w tej chwili w medycynie - ja właśnie nie wiem kim ja jestem.


I to jest przyszłość?


Ja uważam, że tak, byleby to wykonywać na odpowiednio wysokim poziomie, bo najgorszym byłaby sytuacja gdybym był najlepszym fizykiem wśród biologów i najlepszym biologiem wśród fizyków, a w sumie byłbym sobie naukowcem, no to wtedy to jest coś, co nie powinno mieć miejsca.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Plum Ekiden

REKLAMA
Nie Teatr Letnie granie: Austin Miller & Amanda Esposito

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
źródło: PRB

prof. Michał Żmihorski

dyrektor Instytutu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk
13.06.2024

Od czwartku (13.06) obowiązuje strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Wiążą się z tym pewne ograniczenia dla ludzi. Co sądzą o niej i o coraz większej obecności żołnierzy i innych służb mundurowych przyrodnicy, naukowcy? O tym z dyrektorem Instytutu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk prof. Michałem Żmihorskim porozmawiamy o 8:10.

gen. Sławomir Klekotka, fot. Joanna Szubzda

gen. Sławomir Klekotka [wideo]

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.06.2024

- Na pewno żadnych utrudnień dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem strefy buforowej nie przewidujemy. Chciałbym też podkreślić, że w chwili obecnej całe niebezpieczeństwo, które jest, koncentruje się wyłącznie na granicy. Poza tą strefą jest bezpiecznie, więc można śmiało na Podlasiu wypoczywać - podkreśla komendant POSG.

Mariusz Madejczyk, fot. Piotr Pietruczuk

Mariusz Madejczyk

zastępca dyrektora NASK
12.06.2024

Celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców województwa podlaskiego, między innymi poprzez działania edukacyjne – w tym organizację konferencji - mówi Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody ds. cyberbezpieczeństwa.


prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Barbara Sokolińska

prof. Marta Kosior-Kazberuk [wideo]

rektor Politechniki Białostockiej
11.06.2024

"Trzeba będzie młodych ludzi przekonać, żeby wybrali - jeżeli chodzi o studiowanie - właśnie Politechnikę Białostocką. Dlatego też stale modernizujemy naszą ofertę edukacyjną" - mówiła w Polskim Radiu Białystok prof. Marta Kosior-Kazberuk.

prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

- Musimy pamiętać o swoich żołnierzach i pomagać im, jak tylko możemy - mówi prof. Adam Bartnicki.

dr Sławomir Bartnicki, fot. Marcin Gliński

dr Sławomir Bartnicki

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

W województwie podlaskim, tworzącym w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeden okręg z Warmią i Mazurami - zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 42 proc. głosów. W skali całego okręgu nr 3 lepszy wynik miała jednak Koalicja Obywatelska. Mandaty zdobyli Jacek Protas (KO) i Maciej Wąsik (PiS).


dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.06.2024

- Tutaj nie było takich nazwisk, które byłyby jakoś wyjątkowo elektryzujące. Poza dosłownie kilkoma wyjątkami - komentuje wyniki wyborów do Europarlamentu dr Maciej Białous.

Klaudia Rosińska, źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Klaudia Rosińska

specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji
7.06.2024

- Trzeba być czujnym, bo dezinformacje, fake newsy czy manipulacje mogą zaburzyć nasze decyzje wyborcze - mówi specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska.

Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
6.06.2024

- Granica jest święta i ona ma być bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Jacek Brzozowski.


Jarosław Galej, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Galej

kandydat Komitetu Wyborczego Normalny Kraj do Parlamentu Europejskiego
6.06.2024

To ostatnia z cyklu rozmów w Polskim Radiu Białystok z kandydatami do Europarlamentu z okręgu nr 3, który obejmuje województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W czwartek (6.06) - zgodnie z kolejnością list wyborczych na kartach do głosowania - komitet nr 8 - Komitet Wyborczy Normalny Kraj.

kpt. Marcin Burzyński, fot. Sylwia Krassowska

kpt. Marcin Burzyński [wideo]

oficer wychowawczy 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku
5.06.2024

- Rezerwy są potrzebne. Im więcej przeszkolonych ludzi, którzy po prostu wiedzą, z czym mogą mieć do czynienia, potrafią posługiwać się podstawową bronią, reagować na alarmy i po prostu być przygotowanym na wszelkie zagrożenia, tym lepiej - mówi kpt. Marcin Burzyński.

Adam Andruszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Andruszkiewicz

poseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego
5.06.2024

- Zawsze polityk pracuje na to, żeby być docenionym przez wyborców, żeby mieszkańcy postawili przy naszym nazwisku "krzyżyk". Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali jako formacja te wybory - mówi Adam Andruszkiewicz.


Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
5.06.2024

Kompletnie zbędną czynnością nazywa wicemarszałek Senatu wprowadzenie strefy z zakazem przebywania przy granicy z Białorusią. - Czas najwyższy nie traktować tej sprawy biało-czarno, że przez granicę idą źli albo dobrzy. Można dbać o bezpieczeństwo, szczelność granic, ale trzeba mieć na uwadze aspekt humanitarny - podkreśla.

Edyta Kondzior, fot. Marcin Gliński

Edyta Kondzior

kandydatka Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego
4.06.2024

- Uważam, że Unia Europejska powinna mieć własne siły wojskowe - mówi Edyta Kondzior.

Andrzej Skiepko, fot. Marcin Gliński

Andrzej Skiepko [wideo]

starosta hajnowski
3.06.2024

- W imieniu samorządowców wystosowaliśmy pismo do pana premiera, aby jednak skorygował te plany, które przewidywały bardzo dużą strefę buforową przy granicy - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta hajnowski Andrzej Skiepko.


Tomasz Frankowski, fot. Joanna Szubzda

Tomasz Frankowski

europoseł, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego
3.06.2024

- Bezpieczeństwo i obrona polskiej granicy jest tym samym, co bezpieczeństwo i obrona granicy całej Unii Europejskiej - mówi Tomasz Frankowski.

Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
3.06.2024

- Z perspektywy czasu uważam, że stan wyjątkowy w 2021 roku zdał egzamin. Mam nadzieję, że dzisiaj ta strefa buforowa też pomoże w walce z nielegalną migracją i w zarządzaniu kryzysem - mówi Jacek Słoma.

Taras Romanczuk, fot. Joanna Szubzda

Taras Romanczuk

piłkarz Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski
2.06.2024

- Cieszę się z tego, że trener Probierz docenił moją pracę w tym sezonie - mówi Taras Romanczuk.


Agnieszka Czarkowska, fot. Marcin Gliński

Agnieszka Czarkowska

kierownik Redakcji Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Białystok
2.06.2024

To będzie prawdziwe święto, wypełnione drobiazgowym słuchaniem wybranych reportaży. W poniedziałek (3.06) zaczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Reportażu Radiowego w Tykocinie, które od kilkudziesięciu lat organizuje Polskie Radio Białystok.

Miłosz Kuziemka, fot. Barbara Sokolińska

Miłosz Kuziemka

lider Komitetu Wyborczego Polexit z okręgu nr 3
31.05.2024

- Jesteśmy w takim punkcie, że kończy nam się możliwość wetowania. Sam proces weto jest już podważany, a za chwilę będzie nielegalny. Skończy się to takim status quo, że nigdy nie będziemy w stanie wyjście z Unii Europejskiej - mówi Miłosz Kuziemka.

Prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński, źródło: PRB/Kazimierz Adamczewski-Uniwersytet Zielonogórski

prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński

z Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

Twórcza resocjalizacja z arteterapią to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów-pedagogów. Od września taki kierunek będzie na Uniwersytecie w Białymstoku.


dr Katarzyna Siemion, fot. Barbara Sokolińska

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

- Zastrzeżenie numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości - mówiła w Polskim Radiu Białystok dr Katarzyna Siemion.

Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła [wideo]

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.05.2024

"Tarcza Wschód przyczyni się do uszczelnienia granicy" - mówił w Polskim Radiu Białystok gen. Wiesław Kukuła.

fot. Piotr Pietruczuk

Rafał Kosno

Kandydat z listy Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie
29.05.2024

"Osoby działające społecznie też powinny mieć szansę uczestnictwa w życiu politycznym. W polityce też przydałyby się nowe twarze" - mówi Rafał Kosno.


fot. Dominik Lubowicki

Karol Kiciński

Kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego
28.05.2024

- Moje hasło to jest "Polak w Polsce gospodarzem" - mówił w Polskim Radiu Białystok Karol Kiciński.

Krzysztof Jurgiel, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Jurgiel [wideo]

europoseł PiS
28.05.2024

- Szczególnie poseł Jacek Sasin, ponieważ nieudolnie prowadził negocjacje i doprowadził do tego, że PiS nie ma władzy w województwie podlaskim, to szukał tzw. kozła ofiarnego. Czuję się zniesławiony i pomówiony - mówi Krzysztof Jurgiel.

Stefan Krajewski, fot. Piotr Pietruczuk

Stefan Krajewski

poseł, wiceminister rolnictwa, kandydat Trzeciej Drogi do Parlamentu Europejskiego
27.05.2024

"Dzisiaj w Unii Europejskiej trzeba przywrócić normalność i zasady zdrowego rozsądku" - mówi Stefan Krajewski.


Wojciech Strzałkowski, fot. Marcin Gliński

Wojciech Strzałkowski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
27.05.2024

"Przez chwilę mi łzy popłynęły, ale więcej było tej radości. Można powiedzieć, że całe życie czeka się na takie wydarzenie, wymarzone, nawet wymodlone, bo przecież nasi kibice śpiewali: "Słuchaj Jezu, jak cię błaga lud, z Jagiellonii mistrza Polski zrób". I w końcu mamy to zwycięstwo." - mówił w Polskim Radiu Białystok przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok Wojciech Strzałkowski.

fot. Sylwia Krassowska

Magdalena Cielecka

aktorka
26.05.2024

- Sztuka jest nośnikiem przeżyć, które mogą nas oderwać od nas samych, a przez to zreinterpretować nasze własne problemy i życie. Wierzę w to, że sztuka może zmieniać - mówi Magdalena Cielecka.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Barbara Sokolińska

Wojciech Pertkiewicz [wideo]

prezes Jagiellonii Białystok
24.05.2024

- Myślę, że mecz z Wartą Poznań byłby w stanie przyciągnąć na trybuny 40 tysięcy osób - mówił w Polskim Radiu Białystok Wojciech Pertkiewicz.


źródło: Uniwersytet w Białymstoku

prof. Elżbieta Awramiuk

językoznawczyni z Uniwersytetu w Białymstoku, członkini Rady Języka Polskiego
24.05.2024

"Zmiany wprowadzone przez Radę Języka Polskiego mają na celu uproszczenie polskiej pisowni" - mówi prof. Elżbieta Awramiuk.

Krzysztof Truskolaski, fot. Marcin Gliński

Krzysztof Truskolaski [wideo]

poseł Koalicji Obywatelskiej
24.05.2024

- Musimy zrobić wszystko, żeby nie było żadnych nielegalnych przekroczeń naszej granicy - to po pierwsze, a po drugie - żeby nasza granica była bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Krzysztof Truskolaski.

fot. Marcin Gliński

Kewin Kajewski [wideo]

kibic Jagiellonii Białystok, gniazdowy na meczach
23.05.2024

Sympatycy Jagiellonii Białystok odliczają godziny do sobotniego meczu z Wartą Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Głęboko wierzą, że po ostatnim gwizdku żółto-czerwoni będą cieszyć się z mistrzostwa Polski. Do tego wyjątkowego wydarzenia od wielu tygodni przygotowują się najbardziej zaangażowani kibice. Wśród nich jest Kewin, który wraz z kolegami prowadzi doping na białostockim stadionie.


fot. Marcin Gliński

Zbigniew Wojno [wideo]

prezes spółki PKS Nova
23.05.2024

"Niebawem będzie ten tabor uzupełniany. I tu powiem, że będziemy sięgali po wszelkie możliwe środki, które będą dostępne, żeby ten tabor się zmieniał" - mówił w Polskim Radiu Białystok nowy prezes spółki PKS Nova Zbigniew Wojno.

Eugeniusz Muszyc, fot. Barbara Sokolińska

Eugeniusz Muszyc

przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Forum Związków Zawodowych w Podlaskiem
22.05.2024

- Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 roku powinien wynosić nie mniej niż 8,14 proc. To wyjdzie mniej więcej 350 zł - mówił w Polskim Radiu Białystok Eugeniusz Muszyc.

Jerzy Kułakowski, fot. Sylwia Krassowska

Jerzy Kułakowski [wideo]

dziennikarz Polskiego Radia Białystok
22.05.2024

"W sumie skomentowałem z 700 meczów. Są takie momenty, których się nie zapomina. Kibicowałem Jagiellonii, kiedy była na zapleczu, potem były lepsze czasy, wydawało się, że lepiej już nie będzie, ale były też sezony, że nie dało się tego oglądać. W sobotę (25.05) gramy o mistrza, o spełnienie marzeń" - mówi Jerzy Kułakowski.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok