Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski - wiceminister edukacji

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji

9.11.2020, 07:51, akt. 11:27

Jeżeli uczeń w domu nie ma warunków do tego, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby udostępnić mu w tym celu pomieszczenia w szkole bądź nawet zorganizować naukę stacjonarną - podkreśla wiceminister.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)
Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Iza Serafin

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Z powodu katastrofalnej sytuacji epidemicznej od poniedziałku (9.11) w domach uczą się też dzieci ze szkół podstawowych z klas 1-3, w pozostałych nauczanie zdalne prowadzone jest od października. Jak to wygląda teraz? Czy wyciągnęliśmy wnioski z wiosennego lockdownu?

Z wiceministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim rozmawia Iza Serafin.


Iza Serafin: Jeśli chodzi o edukację, to można powiedzieć, że wracamy do systemu z czasów wiosennego lockdownu. Wtedy na początku było tak, że ponad 80 proc. nauczycieli wysyłało uczniom informacje o stronach, które mają przeczytać, ćwiczeniach, które mają wykonać, a ponad 60 proc. - przynajmniej takie były deklaracje - prowadziło lekcje na żywo za pomocą np. Zooma czy Skype'a. Tak wynika z prowadzony wiosną badań Fundacji "Centrum Cyfrowe". Czy teraz jest podobnie, czy jednak wyciągnęliśmy wnioski z tamtych doświadczeń?


Dariusz Piontkowski: Po pierwsze, jest jednak pewna różnica. Przedszkola, przynajmniej na razie, nie są zamknięte i mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić. Dzieci najmłodsze mają największy problem z używaniem nowoczesnych technologii. Bez pomocy rodziców raczej nie będą w stanie kontaktować się z nauczycielami. Myślę, że dzieci klas 1-3 też mogą mieć z tym pewne problemy, ale decyzja została podjęta.

Nauczyciele powinni używać różnych metod kontaktu z uczniami. W przepisach, zarówno wiosną, jak i teraz, mówimy wyraźnie, że zajęcia na odległość nie muszą odbywać się tylko i wyłącznie za pomocą kamerki internetowej. To byłoby wręcz niezdrowe dla uczniów, gdyby musieli siedzieć kilka godzin dziennie przed kamerami, przed monitorami komputerów i uczestniczyć w zajęciach.

Lekcje powinny odbywać się w różnych formach. Na pewno nie powinno być tak, że wszyscy nauczyciele z danej szkoły każdego dnia wysyłają na przykład pocztą tylko i wyłącznie jakieś polecenia uczniom do wykonania. Trzeba różnicować sposoby zajęć. Tu jest duża rola dyrektora szkoły, który może sam bądź za pomocą wychowawców czy kogoś, kto nadzoruje nauczanie na odległość, doprowadzić do pewnej koordynacji sposobu prowadzenia zajęć, tak aby lekcje były prowadzone różnymi formami.


Ale nie ma obowiązku prowadzenia lekcji na żywo?


Nie, oczywiście, że nie. Nauczyciel może przecież nagrać jakiś materiał i odtworzyć go na potrzeby zajęć z daną grupą.


Czy ktoś kontroluje, jak odbywa się zdalne nauczanie? Czy powinien kontrolować?


Przede wszystkim dyrektor szkoły. Jeżeli jest potrzeba, to także Kuratorium Oświaty. Jeżeli są jakieś niepokojące sygnały, wówczas interweniują wizytatorzy.


Wiemy, że niektóre samorządy to robią - na przykład samorząd Radomia prowadzi takie kontrole. Prowadzi też szkolenia dla nauczycieli, żeby lepiej radzili sobie ze zdalnym nauczaniem. Przed wprowadzeniem tego systemu nauczania w Polsce tylko niespełna 15 proc. nauczycieli miało w ogóle z tym do czynienia.


Samorządy nawet wręcz powinny, ponieważ to one mają za zadanie prowadzenie ośrodków metodycznych. Doradcy metodyczni powinni pomóc nauczycielom w prowadzeniu tego typu zajęć.


Wspomniał pan o maluchach z klas 1-3. Rzeczywiście z nimi jest największy problem. Na przykład dzieci, które uczą się pisać, wymagają bezpośredniej pomocy nauczyciela, czasami nawet trzymania za rękę. Jak ten problem rozwiązać?


Tu bez pomocy rodziców niestety się nie obędzie. Nauczyciel jest w stanie zademonstrować uczniom część rzeczy, zachęcić ich do tego, aby powtarzali pewne czynności, część zajęć przeprowadzić formą zabawową. Ale w szkole także część nauki polega na tym, że uczeń np. ćwiczy pisanie literek i to samo musi robić w trakcie zajęć, które niestety odbywają się w domu.

Część dzieci jest w stanie samodzielnie wykonać polecenia nauczycieli, ale czasami potrzebna jest także pomoc ze strony rodziców, chociażby taka, by zachęcić dziecko do tego, aby powtórzyło sobie napisanie literki A, C czy D. Tego nikt za dziecko nie zrobi.

Trzeba pamiętać, że nauka to także samodzielny wysiłek ucznia. Nauczyciel próbuje oczywiście do tego zachęcać, ale zwłaszcza w przypadku kształcenia na odległość maluchów bez jakiejś formy pomocy rodziców niestety się nie obędzie. Uczeń w kształceniu na odległość musi także wykazywać pewną samodyscyplinę, a jeżeli tego nie ma, to rodzic powinien do niej zachęcać.

Trzeba pamiętać o tym, że nauczyciel w trakcie zajęć na odległość ma dużo mniej możliwości dyscyplinowania swoich podopiecznych i bez jakiejś pomocy rodziców tutaj dobrych efektów niestety nie będzie.


Tak, ale nie można też wszystkiego zrzucać na rodziców.


Oczywiście, pełna zgoda, że nauczyciel nie może wszystkiego zrzucić na rodziców, i jak sądzę, większość nauczycieli tego nie robi.


Czy jest szansa, że teraz, jesienią absolutnie wszyscy uczniowie będą objęci zdalnym nauczaniem? Że nie będzie takich offline, którzy z różnych powodów zaginęli w sieci?


Przede wszystkim nauczyciele i dyrektorzy byli zobowiązani, aby wszystkich uczniów objąć tym nauczaniem także i wiosną. To jest obowiązek szkolny, który powinien być wypełniany i dyrekcja szkoły ma obowiązek wypełniać go i sprawdzać, czy wszyscy uczniowie chodzą do tej wirtualnej szkoły. Podobnie jest teraz.

Tym razem wprowadziliśmy jeszcze dodatkowy zapis, który wyraźnie mówi o tym, że jeżeli uczeń nie ma warunków do tego, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość w domu, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby udostępnić mu pomieszczenia w szkole, tak aby uczestniczył w zajęciach zdalnych bądź - jeżeli nie ma takiej możliwości - nawet stacjonarnie uczył go w szkole nauczyciel.


W najnowszym rozporządzeniu z 5 listopada jest też zapis, że dyrektorzy szkół mają zapewnić opiekę dzieciom medyków i osób zwalczających epidemię. To jest bardzo dobra wiadomość.


Tak, oczywiście. Wyraźnie to wskazaliśmy. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować takie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Wystarczy oświadczenie rodzica o tym, że uczestniczy w jakiejś formie w walce z epidemią, a wówczas szkoła jest zobowiązana takie zajęcia zorganizować w formie stacjonarnej w szkole, tak aby rodzic spokojnie mógł pójść do pracy i zająć się tym najważniejszym problemem, z którym dzisiaj walczymy.


Wiosną problemem był dostęp do komputerów. Teraz tego sprzętu jest więcej, chociażby dzięki programom rządowym, są szkolne pakiety multimedialne, samorządy też doposażają szkoły. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie prowadzić zdalne nauczanie profesjonalnie pod względem technologicznym?


Wydaje się, że będzie już dużo łatwiej. Te luki zostały już wiosną w dużej mierze zasypane, także rządowymi programami. Dziś, podobnie jak i wiosną, dyrektor może wypożyczyć sprzęt szkolny na potrzeby nauczycieli czy uczniów.

Wiem, że czasami rodzice obawiali się wypożyczać taki sprzęt ze szkoły. Mam nadzieję, że dzisiaj, mając w perspektywie być może tygodnie, a nawet miesiące zdalnej nauki, takich oporów nie będzie i ten sprzęt, który został dostarczony samorządom, będzie teraz wykorzystany i nie będzie problemu z dostępem do narzędzi internetowych.

Dodatkowo uruchamiamy w tej chwili jeden program rządowy, niemal 300-milionowy, który ma być skierowany przede wszystkim do nauczycieli i ma zapewnić refundację kosztów zakupu urządzeń internetowych. Każdy nauczyciel, który uczestniczy w nauczaniu zdalnym, będzie mógł ubiegać się o refundację takich zakupów do 500 zł.


Czy dotyczy to tylko sprzętu kupionego teraz, czy może też wiosną? O to również pytają nauczyciele.


Była decyzja ministra Czarnka, pana premiera, aby starać się dodatkowo unowocześnić zdalne nauczanie, stąd decyzja, aby te zakupy mogły być rozliczane od 1 września. Do 7 grudnia będzie można składać wnioski do dyrektora swojej szkoły i on przekaże je do organu prowadzącego, do samorządu, który otrzyma zwiększoną subwencję. Z tych środków będzie mógł refundować zakupy, które będą udokumentowane imiennym dowodem zakupu dla poszczególnych nauczycieli. Przypomnę - do kwoty 500 zł.


Czyli rozumiem, że to nie dotyczy zakupów wiosennych, kiedy nauczyciele doposażali się w sprzęt?


W projekcie rozporządzenia jest na razie data 1 września. Taka zapadła decyzja.


Zawsze był pan zwolennikiem nauki stacjonarnej, ale przy takiej katastrofalnej sytuacji epidemicznej nie ma innego wyjścia. Kiedy pana zdaniem uczniowie znowu będą mogli wrócić do szkół?


Nadal uważam, że nie trzeba było podejmować decyzji o zamykaniu klas 1-3. Tam jest duży problem z utrzymaniem kontaktu i bez pomocy rodziców jest to bardzo utrudnione.

Kiedy natomiast szkoły wrócą do nauczania stacjonarnego? Będzie to oczywiście zależało od sytuacji epidemicznej. Jeżeli uda nam się doprowadzić najpierw do wypłaszczenia, a potem spadku liczby zachorowań, to będzie możliwa decyzja o powrocie do nauczania stacjonarnego.


Oczywiście wszyscy chcemy, żeby jak najszybciej uczniowie wrócili do szkół.


To też zależy od nas, bo jeśli zminimalizujemy w tej chwili kontakty społeczne i przez najbliższe trzy tygodnie uda nam się doprowadzić do zmniejszenia liczby zachorowań i mniejszego nacisku na szpitale, a służba zdrowia będzie spokojnie mogła zapewnić opiekę wszystkim, to wówczas będziemy mogli stopniowo myśleć o przywróceniu zajęć stacjonarnych w szkołach.


| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wyjdź za mnie" Krystyna Mirek

Historia złotego

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
Bartosz Marczuk, fot. Monika Kalicka (archiwum)

Bartosz Marczuk

wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju
27.11.2020

Od stycznia można starać się o wsparcie z kolejnej tarczy finansowej PFR - to pomoc dla niemal 40 najbardziej dotkniętych branż. Pieniądze powinny trafić do przedsiębiorców średnio po 2-3 dniach od złożenia wniosku - zapowiada wiceprezes PRF.

Joanna Zabielska-Cieciuch, fot. Monika Kalicka

dr Joanna Zabielska-Cieciuch

specjalistka medycyny rodzinnej
26.11.2020

"Przed paniką powinniśmy się ratować zdrowym rozsądkiem i naszą logiką, dlatego że osoby zestresowane, z dużym poziomem lęku będą miały obniżoną odporność i one są najbardziej podatne na zakażenia. " - mówi dr Joanna Zabielska-Cieciuch.

Ewa Zgiet, fot. Monika Kalicka

Ewa Zgiet

dyrektorka Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
25.11.2020

- Wydaje mi się, że szpitalowi najbardziej przydałby się wzrost finansowania. (...) Placówka ma problemy z pokryciem kosztów realizacji świadczeń. Udało się zwiększyć to finansowanie w pewnym stopniu, jednak nie jest to satysfakcjonujące - mówi dyrektor szpitala w Choroszczy.


Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
24.11.2020

"Mamy jedyną okazję raz na 10 lat, żeby zrobić w pewien sposób inwentaryzację wsi i rolnictwa, a jest to potrzebne do tego, żeby zobaczyć jak się to rolnictwo w trakcie 10 lat zmieniło" - mówi Dorota Wyszkowska.

Marcin Smolik, Konferencja MEN na temat wyników egzaminu maturalnego 2020 w sesji głównej, źródło: www.gov.pl

Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
23.11.2020

Będzie mniej materiału do matury i egzaminu ósmoklasisty. - Mamy świadomość, że nauczanie zdalne, pomimo tego, że nauczyciele robią coraz lepszą robotę, zaangażowani są uczniowie i rodzice, nie daje tego samego, co nauczanie stacjonarne - mówi dyrektor CKE.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
20.11.2020

"Bardzo wielu młodych twórców nie może się przebić, a Niebieski Mikrofon może dać im szansę pokazania się szerszej publiczności" - mówi Artur Kosicki.


Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska

Violetta Cylwik

rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku
20.11.2020

"Funkcjonariusz policji powinien nam podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy i przyczynę podjętych czynności w stosunku do nas" - mówi Violetta Cylwik.

Dariusz Kuć, fot. Marcin Mazewski

dr Dariusz Kuć

lekarz z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci
19.11.2020

Książka "Niedługie życie" jest zbiorem 21 wywiadów z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, które były pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci - mówi dr Dariusz Kuć.

prof. Piotr Radziwon, fot. Marcin Mazewski

prof. Piotr Radziwon

dyrektor RCKiK w Białymstoku
19.11.2020

Przeciwciała ozdrowieńców są po to, aby zneutralizować wirusa, zanim wyrządzi on poważne szkody w naszym organizmie. Osocze można oddać 28 dni po ustąpieniu objawów - tłumaczył dyrektor RCKiK w Białymstoku prof. Piotr Radziwon.


Anna Kietlińska, fot. Sylwia Krassowska

Anna Kietlińska

z podlaskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
18.11.2020

"Dwa lata temu zebraliśmy podczas licytacji w Radiu Białystok 7 tys. zł, rok temu około 10 tysięcy zł - słuchacze są ofiarni" - mówi Anna Kietlińska.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący struktur PiS w województwie podlaskim
18.11.2020

"Byłem zaskoczony postawą pana posła Lecha Kołakowskiego, byłem zaskoczony głosowaniem, radykalnymi wypowiedziami w mediach i ostatnim krokiem" - mówi poseł Dariusz Piontkowski.

Lech Kołakowski, fot. Adam Dąbrowski

Lech Antoni Kołakowski

poseł
17.11.2020

Dokładnie dwa miesiące temu w Sejmie głosowano nad poprawkami w ustawie o ochronie zwierząt. Konsekwencją wyłamania się grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciwko tym propozycjom, było zawieszenie ich w prawach członków ugrupowania.


Rafał Rudnicki - fot. Robert Bońkowski

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku
17.11.2020

"Mam wątpliwości czy ten poziom wiedzy uczniów, który zdobędą, ułatwi im zdanie egzaminów, matury, funkcjonowanie w kolejnych latach. Czy te roczniki przez to, że są nauczane zdalnie, nie będą w jakiś sposób pokrzywdzone, ale nie tylko od strony edukacyjnej, ale także od strony psychologicznej" - mówi Rafał Rudnicki.

Lech Chyczewski, fot. Marcin Gliński

prof. Lech Chyczewski

rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
16.11.2020

"Jeżeli próbek będzie bardzo dużo, to planujemy całodobową pracę" - mówi rektor WSM.

dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, fot. Joanna Szubzda

doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

p.o. kierownika SOR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
13.11.2020

"Zapalenie płuc wywołane COVID-19 to nie jest choroba, która leczy się w tydzień, to jest choroba, która leczy się w miesiącach. Jeśli pacjent trafia na intensywną terapię, to wiemy, że to łóżko prędko się nie zwolni" - mówi doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.


Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Tadeusz Truskolaski

prezydent Białegostoku
12.11.2020

"Z całą mocą i stanowczością wdrażamy przepisy, które na nas spadają. (...) Z nauką zdalną są jednak problemy, ale staramy się pomagać - będą 4 mln zł na komputery" - mówi Tadeusz Truskolaski.

Bogdan Kalicki, fot. Monika Kalicka

Bogdan Kalicki

dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
10.11.2020

- Zdarzają się sytuacje, że zespoły oczekują na przyjęcie, że są odsyłane z jednego szpitala do drugiego z powodu braku miejsc, więc zdarza się, że pacjent przebywa na pokładzie ambulansu do kilku godzin. Takie sytuacje u nas też miały miejsce - mówi dyrektor.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji
9.11.2020

Jeżeli uczeń w domu nie ma warunków do tego, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby udostępnić mu w tym celu pomieszczenia w szkole bądź nawet zorganizować naukę stacjonarną - podkreśla wiceminister.


Waldemar Kraska, źródło: www.gov.pl

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
6.11.2020

- Niestety prognozy, które mamy na najbliższe dni, nie pokazują aż tak dużego trendu, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby dziennych zachorowań, więc jesteśmy dość blisko przed decyzją o tzw. kwarantannie narodowej - mówi wiceminister.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
5.11.2020

- Jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy bagatelizujemy drobne objawy nieżytu górnych dróg oddechowych, myśląc, że jest to przeziębienie, a jest to okres często największej zakaźności wirusa - podkreśla prof. Zajkowska.

Andrzej Duda, fot. Monika Kalicka

Andrzej Duda

burmistrz Kolna
5.11.2020

Zmiana metody naliczania opłat pozwoliła uszczelnić system i dzięki temu większa liczba mieszkańców będzie płaciła za wywóz śmieci - przekonuje Andrzej Duda.


foto: Monika Kalicka

prof. Izabela Kraśnicka

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
4.11.2020

- Większa część kampanii wyborczej w USA nie była dobrym prognostykiem dla Donalda Trumpa, ale końcówka należała do urzędującego prezydenta i już widać jej wpływ na wyniki - mówi prof. Izabela Kraśnicka.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
3.11.2020

- Mamy określony potencjał opieki zdrowotnej i musimy sobie w tych trudnych czasach próbować tymi dostępnymi środkami radzić. W tej chwili zmierzamy do tego, żeby ok. 35-40 proc. naszego potencjału medycznego przesunąć na walkę z Covidem - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Sebastian Wysocki

dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie
3.11.2020

Grajewski szpital nie jest gotowy na przekształcenie go w placówkę tylko dla zakażonych koronawirusem - mówi jego dyrektor Sebastian Wysocki.


foto: Monika Kalicka

sierż. szt. Katarzyna Kulesz

z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
3.11.2020

"Nie daj się zwieść". Rozpoczyna się akcja profilaktyczna "Senior dla seniora", która ma m.in. ustrzec osoby starsze przed oszustwami "na wnuczka" czy "na policjanta".

foto: Monika Kalicka

Adam Kamiński

koordynator Klastra Technologicznego Infotech
2.11.2020

Administracja publiczna przechodzi na pracę zdalną. "Jestem przekonany, że będzie dużo problemów z wdrożeniem tego trybu. Mogę zaapelować, aby dać szanse urzędnikom i jutro nie wydzwaniać do urzędów. Sądzę, że będą potrzebowały jeszcze kilku dni, żeby się przygotować".

ks. Andrzej Dębski

ks. Andrzej Dębski

rzecznik Archidiecezji Białostockiej
30.10.2020

Tegoroczne obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego będą inne niż zwykle. W jaki sposób możemy wyrazić swoją pamięć o bliskich?


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk
30.10.2020

Polacy są już zmęczeni pandemią i chcieliby wrócić do normalnego życia, dlatego nie wszyscy przestrzegają obostrzeń - mówi prof. Jerzy Kopania.

Agnieszka Rzeszewska, fot. Monika Kalicka

Agnieszka Rzeszewska

szefowa oświatowej "Solidarności" w Podlaskiem
29.10.2020

"Żadna forma zdalnej nauki nigdy nie będzie tak dobra jak bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, nawet w tych klasach starszych. Miejmy nadzieję, że to szaleństwo za jakiś czas się skończy i będziemy mogli wrócić do stacjonarnej nauki".

prof. Dariusz Kiełczewski, fot. Joanna Szubzda

prof. Dariusz Kiełczewski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
28.10.2020

"Lockdown zbliża się do nas wielkimi krokami i jeśli do piątku nic się nie zmieni, to obawiam się, że to się stanie" - mówi ekonomista.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
27.10.2020

- W Podlaskiem nie wszystkie szpitale mają uruchomione pełne moce (...) Nie wszystkie łóżka, które są dedykowane Covid-19, są na to przeznaczane. To jest też w dużej mierze wynik braków kadrowych - mówi prof. Flisiak.

Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku
26.10.2020

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.

Urszula Połowianiuk

zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
23.10.2020

"Spodziewaliśmy się tego, że na jesień może być wzrost zachorowań. To wynika też z naszych zachowań, wystarczy przejść się po ulicy i zobaczyć, że pewne zasady nie są respektowane, że my lekceważyliśmy tego wirusa" - mówi Urszula Połowianiuk.


kpt. Łukasz Wilczewski, fot. Marcin Gliński

kpt. Łukasz Wilczewski

rzecznik 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
23.10.2020

Wsparcie personelu medycznego przy pobieraniu wymazów, pomoc dla pracowników sanepidu, monitorowanie osób na kwarantannie - takie zadania mają teraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Docent Jan Kochanowicz, fot. Monika Kalicka

Jan Kochanowicz

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
22.10.2020

"Plan przewiduje powstanie boksów jednoosobowych tak, abyśmy mogli pacjentów izolować i jednocześnie, żeby w prosty sposób był do każdego pacjenta dostęp" - mówi dyrektor USK.

Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki

podlaski senator
21.10.2020

Środowe (21.10) protesty rolników w całej Polsce, to nie tylko utrudnienia na drogach zatarasowanych ciągnikami, o czym cały czas informowaliśmy. W naszym województwie delegacje rolników odwiedziły także biura poselskie i senatorskie parlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. piątki dla zwierząt.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok