Radio Białystok | Gość | Mirosław Michalczuk [wideo] - zastępca wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

Mirosław Michalczuk [wideo]

zastępca wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

18.02.2020, 07:56, akt. 11:23

WIOŚ kontroluje sortownię odpadów w Studziankach. "Nie zauważyliśmy, żeby na większą skalę było tutaj wykonywane przetwarzanie odpadów, do którego celu ta instalacja została wybudowana".

Mirosław Michalczuk, fot. Joanna Szubzda
Mirosław Michalczuk, fot. Joanna Szubzda

Z Mirosławem Michalczukiem rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Po kolejnym pożarze podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska znów kontroluje wysypisko w podbiałostockich Studziankach. Czy stwierdził jakieś nieprawidłowości? Co zrobić, by poprawić gospodarkę odpadami w naszym regionie i w kraju?

O tym z zastępcą wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Mirosławem Michalczukiem rozmawia Adam Janczewski.Adam Janczewski: Czy Polska wciąż jest śmietniskiem Europy a województwo podlaskie śmietniskiem Polski?


Mirosław Michalczuk: Myślę, że to może za daleko idące stwierdzenie, że województwo podlaskie jest śmietnikiem, ale nasze kontrole wykazują, że do naszego województwa na pewno dotychczas docierały odpady z innych województw. Takie miejsce właśnie to m.in. Studzianki, gdzie ostatnio były bardzo intensywne działania w celu powstrzymania tego procederu.


Przeglądałem zdjęcia z waszych kontroli i ciężko było dostrzec tam ciężarówki, które miałyby podlaskie rejestracje.


Dokładnie. Było to w większości województwo mazowieckie. Stwierdziliśmy, że to stamtąd dowóz był najbardziej intensywny. Zresztą było widać, że nie były to śmieciarki, tylko duże samochody załadowane w jakimś magazynie, w jakimś punkcie przeładunkowym i dowożone tutaj w zasadzie do magazynowania, bo nie zauważyliśmy, żeby na większą skalę było tutaj wykonywane przetwarzanie, do którego celu ta instalacja została wybudowana.


Jeżeli chodzi o zagraniczne transporty śmieci, to problem ten nigdy chyba aż tak bardzo nas nie dotyczył. Udało się też temu przeciwdziałać, między innymi wzmacniając kontrole na granicach. A czy są jakieś metody walki z tym, by nasz region, który ma problem z zagospodarowaniem własnych odpadów, nie był zaśmiecany przez inne części kraju?


W tej chwili, jeśli chodzi o odpady komunalne, to przepisy się nieco zmieniły. Już nie obowiązuje regionalizacja, więc odpady mogą się przemieszczać między województwami. Należy jednak przypomnieć, że obowiązuje zasada bliskości, czyli odpady mają jechać do najbliżej położonej instalacji. Jeżeli na przykład trafiają do nas z innego województwa, to należy najpierw rozważyć, czy na terenie tego województwa nie ma instalacji, która mogłaby je przetworzyć.

Niemniej jednak - jak wspomniałem wcześniej - stwierdzaliśmy, że odpady jechały do nas z województwa mazowieckiego. Jechały też wtedy, kiedy obowiązywała regionalizacja, stąd nasze bardzo intensywne kontrole w tych miejscach, gdzie te odpady docierały, i wszelkie działania podejmowane, żeby ten proceder w jakikolwiek sposób powstrzymać lub doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.


Największy pożar w Studziankach wydarzył się w 2012 roku. Jego gaszenie trwało osiem dni. Powołani w śledztwie biegli uznali, że przyczyną było umyślne podpalenie. Sprawców nie udało się ustalić i śledztwo umorzono. Podpalenia czy samozapłony kojarzą się z tragedią a tu są wręcz na rękę i przynoszą zyski.


Niestety, tak to wygląda. Pożary powodują, że ubywa odpadów. Po drugie, w wyniku pożaru zmienia się kod odpadów, czyli ich rodzaj. W tym momencie mogą być przemieszczone legalnie do składowiska odpadów, gdzie mogą być zeskładowane, czego nie można byłoby zrobić przed pożarem. Odpady, które zalegały na magazynach, powinny być przetworzone. Dopiero wtedy mogą zmienić kod i ewentualnie można z nimi postępować w jakiś inny sposób.


Nazwa zakładu w Studziankach to Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami. Świat często nie rozumie innowatorów i może po prostu ludzie nie rozumieją takich innowacyjnych metod gospodarowania odpadami?


Powiedziałbym, że nazwa myli. Chociaż zależy, jak na to spojrzeć. Jeśli chodzi o nieprawidłowości, to jest to rzeczywiście bardzo innowacyjny sposób. Jest to instalacja, która posiadała pozwolenie określające prawidłowe sposoby postępowania z odpadami. A jednak działanie było nieprawidłowe. Innowacyjność jest tutaj całkowicie odległa od tego, jak powinno to wyglądać w rzeczywistości.


Można sobie z tego tematu żartować. Internauci też drwili. Na przykład oznaczali obiekt w Studziankach na mapach jako ognisko Studzianki. Ale problem jest poważny.

Zacytuję jednego pracowników WIOŚ: "za każdym razem inspektorzy WIOŚ kontrolują sortownię i za każdym razem wykrywają kolejne nieprawidłowości, najczęściej związane z niewłaściwym składowaniem magazynowanych odpadów". Obecnie prowadzone są dwa postępowania zmierzające do nałożenia kary, która ma wynosić od 5 tys. do miliona złotych. Na jakim etapie są te postepowania?


Dotychczas wymierzyliśmy już kilka kar, co świadczy o tym, jak ta instalacja nieprawidłowo pracuje. W 2018 r. wymierzyliśmy karę tzw. biegnącą w wysokości 87 tys. zł. za każdą dobę nieprawidłowego magazynowania odpadów. Potem zmniejszono tę karę do 62 tys. za każdą dobę.

W 2019 r. wymierzyliśmy karę 100 tys. zł. W tej chwili po ostatniej kontroli toczą się postępowania w dwóch aspektach. Jeden to wymierzenie kary za nieprowadzenie prawidłowo wizyjnego systemu kontroli. Drugie postępowanie, które właściwie już się zakończyło, dotyczyło wstrzymania przyjmowania odpadów. Postępowanie to zostało zakończone 14 lutego naszą decyzję, która została prawidłowo doręczona tego dnia.


Na papierze liczby te wydają się być duże, ale czy udało się wyegzekwować chociaż złotówkę?


Kary są ciągle w odwołaniach. Spółka wykorzystuje wszystkie możliwości odwołania się od naszych decyzji administracyjnych. Pierwsza kara przeszła już dwie instancje: Głównego Inspektora i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jest utrzymana w obu instancjach. Druga kara jest w tej chwili rozpatrywana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Kara w wysokości 100 tys. zł również jest w GIOŚ. Czekamy na orzeczenie.

Niestety spółka nie poddaje się naszym ocenom, nie poddaje się karom. Podważa nasze ustalenia i odwołuje się przez wszystkie instancje. Myślę, że wykorzystuje tę możliwość i przesuwa w czasie ewentualnie egzekwowanie kary.


Jak widać nieprawidłowości są od dawna. To gdzie jest luka? Jakie rozwiązania systemowe należałoby wdrożyć, żeby poprawić sytuację?


Myślę, że rozwiązania te zostały już wdrożone, tylko obowiązują te instalacje, które powstają teraz. W 2018 roku znowelizowano ustawę o odpadach oraz ustawę o Inspekcji. Nadano nam nowe uprawnienia. Ustawa o odpadach zrobiła bardzo gęste sito, jeśli chodzi o możliwość uzyskania pozwolenia. Trzeba mieć wykonany operat pożarniczy.

Natomiast jeśli chodzi o instalacje już funkcjonujące, ustawa wprowadziła obowiązek ponownego wystąpienia o zmianę pozwolenia i uwzględnienie nowych przepisów. Ale termin był już dwukrotnie przesuwany. Pierwotnie był przesunięty na wrzesień zeszłego roku, ale na skutek różnych sygnałów ministerstwo przesunęło go do marca tego roku. Czyli wszystkie instalacje, które funkcjonują, które mają stare pozwolenia wydane według starych przepisów, muszą do marca tego roku złożyć nowe wnioski, uwzględniając warunki przeciwpożarowe.

Myślę, że jeżeli zostanie to przeprowadzone, to zagrożenie będzie mniejsze - pozwoli to wyeliminować podmioty, które stwarzają zagrożenie.


| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
27.03.2020

Opustoszałe kościoły, wierni uczestniczący w mszach i rekolekcjach przed ekranami komputerów i telewizorów, duszpasterze przemawiający do ludzi w internecie - takiego finału Wielkiego Postu jeszcze nie mieliśmy.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej Policji
27.03.2020

- Policjanci nie będą pytać każdego przechodnia, w jakim celu i gdzie idzie, nie będą legitymować takich osób. Oczywiście będziemy reagować tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z rażącym przypadkami łamania wprowadzonych ograniczeń.

foto: Monika Kalicka

Józef Klim i Zdzisław Babicz

dyrektor LO PB i naczyciel informatyk
26.03.2020

Jak zorganizować zdalne nauczanie? "Stworzenie samej platformy z kursami nie jest sprawą trudną, natomiast wymagane jest przeszkolenie nauczyciel."


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
25.03.2020

- Na razie na Podlasiu mamy sytuację stosunkowo stabilną - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Wiktoria Bocheńska

studiująca i pracująca w Birmingham białostoczanka
25.03.2020

Wychodzenie z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i zakaz zgromadzeń - takie ograniczenia, jakie wprowadził polski rząd, na Wyspach Brytyjskich obowiązują od wczoraj.

dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista UwB
24.03.2020

Sąd Najwyższy może mieć twardy orzech do zgryzienia w przypadku problemów z rejestracją kandydatów na prezydenta. Jeśli nie uda się im zebrać wystarczającej liczby podpisów z uwagi na epidemię i zaskarżą to do sądu, wybory mogą okazać się potem nieważne - wyjaśnia prof. Jackiewicz


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskie policji
23.03.2020

- Niestety każdej doby policjanci w Podlaskiem odnotowują kilka przypadków, w których osoby poddane kwarantannie domowej wykazują się ogromną nieodpowiedzialnością i nie ma ich w domu podczas kontroli.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
23.03.2020

- Ponad 95 proc. szkół zgłasza gotowość do nauczania na odległość bądź już to robi - informuje minister edukacji.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
20.03.2020

- Postawa każdego mieszkańca naszego województwa jest bardzo istotna. Niezwykle ważne jest to, by dostosować się do wymogów, które wskazał Główny Inspektor Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni.


Szczepan Barszczewski, fot. Monika Kalicka

Szczepan Barszczewski o tarczy antykryzysowej [wideo]

dyrektor biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
19.03.2020

"Zwracamy się do władz z prośbą o wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia dla przedsiębiorców na najbliższe 3 miesiące, a jak będzie trzeba, to i na kolejne" - mówi Szczepan Barszczewski.

Foto: Lech Pilarski

Ks. Wojciech Sawicki o życiu w Rzymie podczas kwarantanny

ksiądz z polskiej placówki w Watykanie
19.03.2020

"We Włoszech jest drugi tydzień kwarantanny. W pierwszych dniach było ciężko się przyzwyczaić, bo ludzie chodzili po balkonach, po dachach nawet. Wydaje mi się, że dopiero teraz ludzie się przyzwyczaili i nie stwarzają problemów. Nie kontaktują się z innymi osobami."

Jacek Roleder, fot. Paweł Wądołowski

Jacek Roleder

p.o. dyrektora szpitala w Łomży
18.03.2020

Nie wszyscy pacjenci z koronawirusem będą trafiać do Łomży. - My będziemy przyjmować tych pacjentów, którzy są w jakiś sposób zabiegowi, czyli np. ze złamaniami, z bardzo głebokimi ranami, których nie da się na oddziale zachowaczym zabezpieczyć.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
18.03.2020

- Myślę, że sytuacja łomżyńska będzie się stabilizować (...) Dlaczego Łomża? Zgodnie z wytycznymi MZ trzeba było znaleźć placówkę o wieloprofilowym zakresie, gdzie będzie miejsce na poród, na zabieg kardiologiczny, na intensywną terapię, itd.

mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
18.03.2020

Otwarcie w Ogrodnikach dodatkowego przejścia na granicy polsko-litewskiej skróciło czas oczekiwania kierowców na wjazd do naszego kraju o połowę. Na przejściu w Budzisku po stronie litewskiej tworzyły się 50-kilometrowe kolejki.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

ekonomista z UwB
17.03.2020

"Nasz system bankowy jest bardzo zdrowy, bardzo mocny. (...) Zabieranie pieniędzy z banków nadto co potrzebujemy, na bieżące zakupy, jest niczym niepodyktowane" - mówi prof. Henryk Wnorowski.


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
17.03.2020

"Zachowujmy się normalnie, nie bójmy się, tylko bądźmy ostrożni, niech lęk nas nie paraliżuje"- mówi prof. Jerzy Kopania.

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor podlaskiego NFZ
16.03.2020

Szpital w Łomży na czas walki z koronawirusem zostaje przekształcony w szpital zakaźny. Co mają robić pacjenci poradni specjalistycznych znajdujących się w placówce?

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzeczniik podlaskiej policji
16.03.2020

Jak wygląda praca podlaskiej policji w czasie zagrożenia koronawirusem?


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej
16.03.2020

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

Co czytać w czasie zagrożenia koronawirusem radzi literaturoznawczyni z UwB - prof. Jolanta Sztachelska

15.03.2020

"W czasach zarazy następuje rozprzężenie, ludzie w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy, inni - przeciwnie, poddają się rozpuście" - mówi prof. Sztachelska.

Barbara Kamińska, źródło fot.: facebook.com

Barbara Kamińska

przewodniczka po Rzymie
14.03.2020

- Nasza kwarantanna wygląda w ten sposób, że mamy nakaz siedzenia w domu i zakaz wychodzenia bez powodu - mówi mieszkająca w Rzymie białostoczanka, przewodniczka po Wiecznym Mieście Barbara Kamińska.


Zbigniew Sulewski, fot. Katarzyna Cichoń

Zbigniew Sulewski

doradca gospodarczy
13.03.2020

"Są już pierwsze szacunki, które mówią, jak duże spowolnienie dotknie polską gospodarkę" - mówi Zbigniew Sulewski.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
13.03.2020

"Nie wiemy ile to potrwa, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądać kwestia zaliczenia, odrabiania zajęć, których nie możemy wprowadzić do systemu zdalnego" - mówi o zawieszeniu zajęć na uczelniach rektor UwB.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.03.2020

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.03.2020

Koronawirus. "Są pieniądze dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup niezbędnego sprzętu, aby jak najszybciej mozna było takie badania wykonywać w Białymstoku".

Marek Karp, fot. Monika Kalicka

Marek Karp [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10.03.2020

"W kontenerach nie będą wykonywane badania medyczne, to będą czynności bezkontaktowe w relacji pacjent - pracownik, tak żeby nie stwarzać dodatkowego ryzyka" - mówi dyrektor USK.

st. sierż. Piotr Niewiarowski, Urszula Telicka-Hajduk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

9.03.2020

Głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów m.in. na temat oszustw "na wnuczuka" czy w zakresie podpisywania umów. Podlaska policja przygotowała pilotażowy projekt "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora".


Rafał Tomaszczuk, fot. Joanna Szubzda

Rafał Tomaszczuk [wideo]

rzecznik prasowy podlaskiego NFZ
9.03.2020

Konsultanci doradzą, co zrobić, by otrzymać pomoc - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z bezpłatnej infolinii dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem.

Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z UwB
6.03.2020

"Wydaje mi się, że bardzo szybko ludzie znudzą się takimi ciągłymi sensacyjnymi informacjami, że koronawirus jest już w Polsce, jest już w Białymstoku, jest już gdzieś tam" - mówi Maciej Białous.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska - rośnie liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
5.03.2020

"Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w naszym województwie rośnie. Stan na środę to 103 osoby, na czwartek - 114" - mówi Elżbieta Kraszewska.


Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska - jak higiena może zmniejszyć ryzyko zachorowania [wideo]

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
4.03.2020

"Dbajmy o siebie, nie tylko ze względu na koronawirusa. Myjmy ręce najczęściej jak to tylko możliwe, a nie tylko przed jedzeniem czy po wyjściu z toalety" - radzi prof. Zajkowska.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński - o działaniach w razie wystąpienia koronawirusa w Białymstoku

przewodniczący Zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej
4.03.2020

"Nie jest rolą miasta odwoływanie różnego typu imprez od razu, wszędzie powinien rządzić zdrowy rozsądek. My możemy tylko i wyłącznie na tą chwilę być elementem profilaktycznym i też takim, który nie będzie potęgował paniki" - mówi Przemysław Tuchliński.

Joanna Szeląg, fot. Monika Kalicka

dr Joanna Szeląg - gdzie szukać pomocy i czy prewencyjne nosić maseczki ochronne?

specjalista medycyny rodzinnej
4.03.2020

Jest pierwszy w Polsce przypadek zarażenia koronawirusem z Chin. To mężczyzna hospitalizowany w Zielonej Górze. Co zrobić, kiedy mamy objawy infekcji, ale nie mamy pewności czy to nowa choroba?


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak o przygotowaniu Podlasia do koronawirusa [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK
4.03.2020

"Białystok jest szczęśliwy miastem, bo ma olbrzymi szpital, oddziały zakaźne są zlokalizowane w oddzielnym szpitalu, a jednocześnie są powiązane z dużym szpitalem uniwersyteckim. To jest w porównaniu z innymi miastami niezwykle komfortowa sytuacja" - mówi prof. Flisiak.

dr Marek Bartoszewicz, fot. Monika Kalicka

dr Marek Bartoszewicz [wideo]

mikrobiolog z Wydziału Biologii UwB
4.03.2020

"Należało się tego spodziewać, że i do nas koronawirus prędzej czy później dotrze. I to nie jest informacja, która powinna nas specjalnie przerazić" - mówi dr Bartoszewicz.

Bartosz Bida, fot. Sylwia Krassowska

Bartosz Bida

piłkarz Jagiellonii Białystok
3.03.2020

"Trudno powiedzieć co się dzieje teraz w lidze. Jesteśmy dobrym zespołem, z dobrym trenerem, nie wiem dlaczego nam się nie układa" - mówi Bartosz Bida.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok