Radio Białystok | Gość | prof. Andrzej Jackiewicz - konstytucjonalista

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista

7.05.2020, 08:08, akt. 11:47

"Jeżeli nie można zarządzić nowych wyborów, to kadencja prezydenta twa dalej, aż do 5 sierpnia mamy prezydenta" - mówi prof. Andrzej Jackiewicz.

dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski
dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

Z Andrzejem Jackiewiczem rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Wybory odbędą się w trybie korespondencyjnym. Porozumienie poprze ustawę o głosowaniu korespondencyjnym i jednocześnie przedstawi, w uzgodnieniu z PiS, propozycje jej nowelizacji.  A zatem wybory się odbędą, ale nie wiadomo w jakim terminie. 

O nowej sytuacji w tej sprawie z konstytucjonalistą profesorem Andrzejem Jackiewiczem z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski. Nie będzie wyborów 10 maja, liderzy PiS i Porozumienia wydali oświadczenieLech Pilarski: Jedno jest pewne, że wybory 10 maja się nie odbędą, ale jak cały komunikat, jak całe Porozumienie ocenia konstytucjonalista?


prof. Andrzej Jackiewicz: To, że wybory się nie odbędą 10 maja, to było jasne od dłuższego czasu. Z powodów po prostu technicznych i organizacyjnych było wiadomo, że tego się do 10 maja nie da zorganizować. Natomiast jeżeli chodzi o to oświadczenie, moim zdaniem ono jest troszeczkę niefortunne i konstytucjonaliście trudno jest odnosić się do dokumentu politycznego. Natomiast co wynika z treści tego oświadczenia - trzeba zwrócić na pewno uwagę na to, że politycy pozwolili sobie przewidywać uchwały Sądu Najwyższego, której zdaniem będzie tak, a nie inaczej. Czyli będzie z niej wynikało, że wybory były nieważne. To nie jest chyba zbyt eleganckie. 


Ale takie realne stwierdzenie faktów. Skoro wybory się nie odbyły no to trudno uznać je za ważne. 


A to nie jest wcale taki jasne. Proces wyborczy cały czas trwa, bo wybory można traktować na dwa sposoby: wybory w sensie samego aktu głosowania, czyli ten ten dzień, kiedy oddajemy swój głos, albo wybory w znaczeniu całego procesu wyborczego, czyli począwszy od zarządzenia wyborów postanowieniem Marszałka Sejmu do momentu stwierdzenia ich ważności lub nieważności przez Sąd Najwyższy - to jest cały proces wyborczy. Więc tak rozumiejąc definiując wybory, to jesteśmy cały czas w tym procesie wyborczym. Trudno uznać, że zbieranie podpisów, zgłoszenie kandydatów, całe zaangażowanie kandydatów, to co przewiduje kodeks wyborczy, że to nie są czynności wyborcze, tak Kodeks Wyborczy je nazywa. 


Tym bardziej że w tym porozumieniu jest taki passus, że wszyscy kandydaci zachowają prawa nabyte, czyli zebrane podpisy zostaną uznane i tym podobne rzeczy, nie będą musieli wtórnie powtarzać tego procesu, a zatem uznajemy, że proces wyborczy był ważny, ale same wybory nie odbyły się. 


To jest w ogóle tak absurdalne i my dochodzimy do pewnych takich rozwiązań czy poszukiwań rozwiązań. Ja ze studentami pozwalam sobie je nazywać jako ekwilibrystyka prawnicza albo bardziej dosadnie jako taka szamotanina, bo jeżeli mamy przepisy konstrukcyjne, które pozwalają w sposób prosty, przejrzysty rozwiązać problem wyborczy, to z nich się nie korzysta tylko się majstruje cały czas przy ustawie, szuka się takich właśnie ekwilibrystycznych interpretacji Konstytucji do tego, żeby uzasadnić w sposób taki właśnie instrumentalny, takie uparte dążenie do przeprowadzania wyborów jak szybciej.

Ja nie wiem co by się takiego stało, gdyby wybory odbyły się na przykład za trzy miesiące. Oczywiście z punktu widzenia ustrojowego, z punktu widzenia konstytucjonalisty, to prawie nie ma żadnego znaczenia, bo czy prezydent będzie urzędował 3 miesiące dłużej, czy krócej, to jest naprawdę w skali ciągłości państwa niewielki okres czasu. Natomiast z punktu widzenia politycznego zapewne jakieś sondażowe przewidywania są takie, że jednak się dąży do tych wyborów, jedni chcą szybciej, drudzy chcą później, jeden ciągnie w jedną stronę, drugi w drugą stronę...

Natomiast odniosę się jeszcze do tego przewidywanego stwierdzenia przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów. To wcale nie jest takie pewne, bo w związku z tym, że samego tego aktu głosowania nie będzie, bardzo prawdopodobne, że nie będzie, to Sąd Najwyższy ma jeszcze inną możliwość - ma możliwość również umorzenia postępowania wobec tego, że po prostu tego aktu wyborczego w ogóle nie było. 


Ale co to będzie znaczyło? Jaki to będzie miało wpływ na przebieg tego wszystkiego co się dzieje w kraju?


Jeżeli nie stwierdzi się nieważności wyborów, to kodeks wyborczy nie przewiduje w tym momencie możliwości ponownego ich zarządzania, bo ponowne zarządzenie wyborów, w tym trybie przyspieszonym, zgodnie z kodeksem wyborczym wchodzi wtedy i tylko wtedy, jeżeli właśnie Sąd Najwyższy stwierdzi ważność - i tutaj też uwaga - nie ważność wyborów, ale ważność wyboru konkretnego prezydenta RP, czyli stwierdzi ważność lub nieważność dokonanego wyboru. I teraz, czy ten wybór jakikolwiek został dokonany? Nie, nie został, więc nie można stwierdzić tak naprawdę ważności czy nieważności wyborów, bo po prostu tego wyboru suweren nie dokonał. I jeżeli nie ma stwierdzenia ważności czy nieważności wyboru prezydenta, to nie otwiera się jakby kompetencje dla Marszałka Sejmu do zarządzenia nowych wyborów. Jeżeli nie ma tej kompetencji, ona się nie pojawia, bo nie ma tego stwierdzenia nieważności, no to nie ma podstawy prawnej do zarządzenia nowych wyborów.

Oczywiście w ciągu ostatnich kilku miesięcy dużo było rozstrzygnięć co to których podstaw prawnych mamy wiele wątpliwości, żeby powiedzieć tak delikatnie, więc na drodze jakieś analogii ja sobie wyobrażam, że pani marszałek i tak zarządzi te wybory. Natomiast zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeżeli tego stwierdzenia nieważności wyboru nie będzie, to nie można tych po prostu wyborów zarządzić, bo pani marszałek nie będzie miała do tego kompetencji. A w Polsce organy władzy publicznej mogą działać tylko i wyłącznie w granicach i na podstawie prawa.

I co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji nie można stwierdzić wyborów, nie można zarządzić nowych wyborów. Skoro nie można zarządzić nowych wyborów, to kadencja prezydenta biegnie aż do bodajże 5 sierpnia i do tego momentu urzęduje Prezydent Rzeczypospolitej. Dopiero w momencie 5. sierpnia urząd zostanie opróżniony. I jeżeli urząd do 5. sierpnia zostanie opróżniony, to wtedy znowu otwiera się kompetencja do zarządzania nowych wyborów w tym trybie przyspieszonym i dopiero wtedy można zarządzić zgodnie z konstytucją i kodeksem wyborczym nowe wybory. Problem wtedy pojawia się taki, że jeżeli byśmy czekali do 5. sierpnia, to zgodnie z konstytucją nie ma przewidzianego zastępstwa prezydenta przez Marszałka Sejmu, bo konstytucja mówi wyraźnie, w jakich przypadkach Marszałek Sejmu zastępuje prezydenta. Nie ma wśród tych przypadków właśnie takiej sytuacji, kiedy ten urząd zostaje opróżniony w wyniku zakończenia kadencji i to groziłoby tym, że Polska pozostaje przez 14 plus 60 maksymalnie dni bez prezydenta.


To zatrzymuje wszystkie procesy decyzyjne. Ale już abstrahując - co teraz może się wydarzyć? Czy ewentualne zmiany proponowane przez Porozumienie wejdą w życie? Czy właśnie to przesunięcie kandydatów może nastąpić? Jak wyglądałby kalendarz wyborczy, gdyby Sąd Najwyższy już stwierdził to, co ewentualnie ma stwierdzić i jak wtedy to wszystko wygląda? 

 

Na pewno byłoby rozsądniej i rozważniej z punktu widzenia ustrojowego takie oświadczenie opublikować po właśnie uchwale Sądu Najwyższego w sprawie ważności lub nieważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej. I byłoby łatwiej oczywiście przewidywać. Biorąc pod uwagę ostatnie dni czy tygodnie i takie dość częste zmiany sytuacji politycznej i ustrojowej, to rzeczywiście to troszeczkę wróżenie z fusów, bo jak widać politycy nie podążają takim tokiem konstytucyjnym, przewidywalnym, ale szukają takich bardzo ekwilibrystycznych rozwiązań.

Trudno jest w związku z tym przewidzieć co się stanie. Ja mogę ewentualnie spekulować co powinno się stać zgodnie z duchem Konstytucji, z duchem kodeksu wyborczego. Jeżeli rzeczywiście Sąd Najwyższy stwierdziłby nieważność tych wyborów, wtedy w ciągu 14 dni od stwierdzenia nieważności Marszałek Sejmu zarządza wybory, które mają się odbyć w ciągu 60 dni. Rzeczywiście bardzo krótki czas na samą kampanię wyborczą i na poszczególne czynności wyborcze. Ustala się tym samym, zarządzając te wybory w trybie przyspieszonym, kalendarz wyborczy, w którym wszystkie terminy na poszczególne czynności są określone, ustalone, wynikają z kodeksu wyborczego. I teraz to będą zupełnie nowe wybory. Zaliczanie pewnych czynności wyborczych dokonanych w poprzednich wyborach do tych kolejnych, to jest jakiś fenomen, oczywiście nigdy nie miał miejsca i też jest to bardzo wątpliwe.


Ale również nie miała miejsca do tej pory pandemia. Mamy jednak szczególną sytuację i wydaje się, że nawet opozycja z tego porozumienia jest w jakimś sensie zadowolona, bo uważa, że pewne działania przyniosły jej sukces i być może teraz politycy dogadają się co do szczegółów i uda się jednak mimo wszystko wybory przeprowadzić. 


Pan redaktor jest bardzo ufny.


Ale możliwość zapanowania nad chaosem politycznym jest dosyć potrzebna. Wydaje się, że tak jak pan sugerował, stworzenie sytuacji, w której przez 74 dni nie ma głowy państwa, nie można podpisać ustaw i tym podobnych rzeczy, kiedy mamy bardzo szczególną sytuację i gospodarczą i społeczną i epidemiologiczną, to jest trochę przerażająca perspektywa.


Oczywiście i ja nie zakładam, że tak się stanie, ale to jest jakaś ostateczność, którą gdzieś tam na horyzoncie trzeba wiedzieć i oczywiście, że trzeba robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Natomiast to nie zmienia faktu takiego, że trzeba działać zgodnie z przepisami konstytucji i poszczególnych ustaw. Skoro mamy sytuację szczególną to trzeba na nią reagować zgodnie z tym co przewiduje konstytucja. Jestem w stanie zrozumieć, że do tej pory nie było stanu klęski żywiołowej, ze względu na to, i zresztą słusznie, że rządzący starali sobie poradzić z tą sytuacją za pomocą zwykłych środków konstytucyjnych, czyli zwykłych ustaw, rozporządzeń i tak dalej, i to jest zasadne, ponieważ stany nadzwyczajne są czymś wyjątkowym, ostatecznym, to jest ostatnia deska ratunku, ale jeżeli widzimy teraz, że nie da się jednak tego zrobić i to jest koronny dowód na to, że nie da się przeprowadzić wyborów prezydenckich w takiej sytuacji, to skoro tak, to czego jeszcze możemy oczekiwać żeby dostrzec rzeczywiście to, że mamy taką sytuację, w której nie jesteśmy w stanie właśnie zapobiec, nie jesteśmy temu zagrożeniu w stanie zapobiegać za pomocą zwykłych środków, to trzeba właśnie teraz sięgać po te środki konstytucyjne. To jest powód, taki pretekst dla rządzących, żeby jednak zdecydować się na ten stan klęski żywiołowej i to wtedy wyjaśnia, rozstrzyga wszystkie sprawy, wyczyszcza sytuację. Kończy się stan klęski żywiołowej, przeprowadzamy wybory, normalne wybory w klasycznym tego słowa rozumieniu ze wszystkimi gwarancjami, respektując wszystkie prawa wyborców, kandydatów, sytuacja jest jasna. 


Na zakończenie krótkie pytanie - czy w związku z tym, że 10 maja nie będzie wyborów, czy jednak z soboty na niedzielę będzie obowiązywała cisza wyborcza? 


Oczywiście, że będzie obowiązywała, bo czemu ma nieobowiazywać. Kodeks wyborczy przewiduje zgodnie z kalendarzem wyborczym ciszę wyborczą i dopóki te wybory trwają, bo ten proces wyborczy trwa, to on będzie trwał aż do momentu uchwały Sądu Najwyższego. I wszystkie czynności, m.in. też cisza wyborcza, paradoksalnie też będzie miała swoje miejsce. 


Dziękuję za rozmowę. Zatem w sobotę i w niedzielę odpoczniemy trochę od wyborów.


| red: sk
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Prosta sprawa" Wojciech Chmielarz
Jolanta Tulkis, fot. Monika Kalicka, (archiwum)

Jolanta Tulkis

rzeczniczka Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
28.05.2020

- Nie spodziewaliśmy się, że zainteresowanie mikropożyczkami będzie aż tak wielkie, w związku z czym musieliśmy przeorganizować pracę urzędu. (...) Do opracowania mamy jeszcze około 7 tys. wniosków.

Zenon Białobrzeski, fot. Joanna Szubzda

Zenon Białobrzeski

były wójt gminy Zbójna, radny powiatu łomżyńskiego
27.05.2020

Obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. - Uważam swoje działania jako samorządowca za sukces, więc daję radę innym: proszę widzieć drugiego człowieka, wtedy będzie dobrze.

Łukasz Prokorym, fot. Joanna Szubzda

Łukasz Prokorym

przewodniczący rady miejskiej w Białymstoku
26.05.2020

Rada Miasta uchwaliła zmiany przy wykupie mieszkań komunalnych w Białymstoku. "W naszej ocenie w dzisiejszych czasach pewnych kłopotów finansowych, z którymi się na pewno będzie miasto borykało, zasób mieszkaniowy powinien być w jak największym władaniu miasta Białegostoku".


nadkom. Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
25.05.2020

Coraz częściej łupem złodziei padają rowery. - Niestety. Głównie dlatego, że coraz więcej jest rowerów, które są z dość wysokiego segmentu cenowego, a ich właściciele nie do końca pamiętają, że warto zabezpieczać pojazd, zostawiając go nawet na krótką chwilę.

foto: Monika Kalicka

Andrzej Wasilewski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku
25.05.2020

Dzieci wracają do szkół, nie będą to jednak normalne lekcje. "Grupy są mieszane wiekowo. Ideą są tutaj zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, bo chyba głównym założeniem odmrożenia szkoły jest chęć uwolnienia rodziców tak, żeby mogli pójść do pracy".

Rafał Grzyb, fot. Joanna Szubzda

Rafał Grzyb

asystent trenera Jagiellonii Białystok
24.05.2020

- Dla nas najważniejsze będą najbliższe 4 mecze, które pokażą, o co będziemy walczyć. Oczywiście liczę, że będziemy grać w górnej ósemce - mówi Rafał Grzyb.


Ewa Iżykowska-Lipińska, fot. Joanna Szubzda

prof. Ewa Iżykowska-Lipińska

dyrektor OiFP
24.05.2020

"Od ostatniego tygodnia maja planowaliśmy występy na świeżym powietrzu, ponieważ mamy piękny amfiteatr, przepiękne przestrzenie parku, który jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców Białegostoku. Tak mi się zamarzyło, żeby tutaj ustawić estradę i po prostu zrobić koncerty - czekamy na zielone światło" - mówi dyrektor OiFP.

płk Sławomir Kocanowski, fot. por. Łukasz Wilczewski

płk Sławomir Kocanowski

dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
22.05.2020

"Od 1 czerwca rozpoczynamy rozruchowe ćwiczenia, nieobowiązkowe, nasi żołnierze oprócz tego, że chcą pomagać, to też chcą się szkolić, bo taki głód szkolenia już czujemy wszyscy" - mówi dowódca 1. PBOT.

Waldemar Wilczewski, fot. Dorota Sokołowska

Waldemar Wilczewski

dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
21.05.2020

Promocja Białegostoku i regionu poprzez Branickich oraz historię I Rzeczpospolitej, większe wykorzystanie zgromadzonych archiwaliów, otwarcie muzealnych ogrodów dla zwiedzających i wykorzystanie potencjału pracujących w Muzeum Podlaskim pracowników - to plany nowego dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemara Wilczewskiego.


Joanna Reszeć, fot. Renata Reda

Joanna Reszeć

kierownik Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej w Białymstoku
21.05.2020

"Testy antygenowe koreańskie są testami, które są rzeczywiście ciekawe, bo możemy sobie zrobić ten test sami, jest to test szybki, łatwy i przyjemny do zrobienia, ale są to testy mało swoiste, mało czułe" - mówi Joanna Reszeć.

fot. Monika Kalicka

Beata Wołosik

rzecznik Sądu Rejonowego w Białymstoku
20.05.2020

"Nasze zaległości są znacząco większe niż przed wprowadzeniem stanu epidemii. Do 16 maja sądziliśmy tylko sprawy pilne" - mówi sędzia Wołosik.

Marta Rogalewska, fot. Piotr Rogalewski

Marta Rogalewska

specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji
19.05.2020

"Te kompetencje, które teraz zdobywamy każdego dnia, one się nie ulotnią, one w nas zostaną" - mówi Marta Rogalewska.


Abp Tadeusz Wojda, fot. Joanna Szubzda

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
18.05.2020

"Największy dar, jaki nam zostawił - suwerenności, niepodległości, wolności, poczucia odpowiedzialności za naszą ojczyznę" - mówi o św. Janie Pawle II abp Tadeusz Wojda.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
18.05.2020

"Nie zauważamy absolutnie żadnych negatywnych zachowań związanych z nadmiernym łamaniem obowiązujących obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa" - podkreśla nadkom. Tomasz Krupa.

mat. prasowe

Tomasz Karolak

aktor, wokalista
17.05.2020

"Doceniam ten moment zatrzymania, wcześniej nie zauważałem takiej refleksji nad sobą, światem duchowym, bo nie było na to czasu" - mówi Tomasz Karolak.


Andrzej Lechowski, fot. Marcin Gliński

Andrzej Lechowski

historyk, były dyrektor Muzeum Podlaskiego
17.05.2020

Po trzydziestu latach pracy na stanowisku dyrektora - z funkcją i Muzeum Podlaskim żegna się Andrzej Lechowski, historyk, autor wielu książek o historii miasta, gawęd i pomysłów muzealnych.

Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

minister edukacji
15.05.2020

"Ten, kto będzie chciał, będzie się w ten sposób czuł bezpiecznie, będzie mógł to zrobić, ale obowiązku zasłaniania nosa i ust w trakcie samego egzaminu nie będzie" - mówi minister edukacji.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

lekarz chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
15.05.2020

- Ograniczyłabym maseczki do sytuacji, w których jesteśmy w dużej bliskości, w miejscach, gdzie transmisja jest najbardziej prawdopodobna - może jeszcze w sklepach, w środkach transportu. Złagodziłabym nakaz noszenia maseczek na otwartym powietrzu, gdzie spacerujemy pojedynczo.


foto: Monika Kalicka

Eugeniusz Iwaniuk

trener BAS-u Białystok
15.05.2020

Jeszcze kilkanaście dni temu, wydawało się, że seniorska drużyna BAS-u Białystok zamiast przejść do I ligi siatkarzy, przejdzie do historii. Po deklaracji prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, że pieniędzy na zawodowy sport miasto nie da, zespół popadł w kryzys.

prof. Piotr Radziwnon, źródło: Skype/screen

prof. Piotr Radziwon

dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
14.05.2020

- Wirus atakuje raczej komórki układu oddechowego i z tego powodu nie stwierdzono do dziś przeniesienia Covid-19 przez przetoczenie składnika krwi czy przeszczepienie organów. [...] Uważamy, że krew takich osób jest w pełni bezpieczna.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskich policjantów
13.05.2020

"Musimy bardzo uważać, na jakie strony wchodzimy, gdzie wpisujemy swoje loginy i hasła, chociażby do kont na portalach społecznościowych" - ostrzega nadkom. Tomasz Krupa.


Danuta Perło, źródło: Skype/screen

dr hab. Dorota Perło

dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia BOF
13.05.2020

Tzw. bony antywirusowe mają pomóc firmom z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w dostosowaniu się do warunków epidemii. Granty mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony, przebudowę miejsc pracy czy kupno sprzętu do pracy zdalnej.

prof. Andrzej Górniak, fot. Joanna Szubzda

prof. Andrzej Górniak

hydrobiolog z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
12.05.2020

"Mamy bardzo częste i intensywne fale ciepła oraz wzrost intensywnych zjawisk, które niestety powodują zniszczenia w gospodarstwach i gospodarce, czyli intensywne opady deszczu, porywy wiatru" - mówi prof. Górniak.

Waldemar Kraska, fot. Tomasz Kubaszewski

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
12.05.2020

- Jak widzę na ulicach gromadki szczególnie młodych ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, nie mają założonych maseczek, to jest to dla mnie zła wiadomość, bo to pokazuje, że chyba myślimy, że jesteśmy już po epidemii i że zagrożenie minęło, a niestety wcale tak nie jest.


Artur Kosicki, (Skype), archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
11.05.2020

Do firm trafiło 14 proc. środków z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. - Zrobimy wszystko i dołożę wszelkich starań, żeby żadna złotówka nie została na naszym koncie. Chcemy, żeby te pieniądze pracowały na siebie u naszych przedsiębiorców - zapewnia marszałek Kosicki.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik prasowy podlaskiej policji
11.05.2020

- Sucha nawierzchnia, piękne słońce, dobra przejrzystość powietrza to są takie warunki, które sprzyjają naciskaniu na pedał gazu - podkreśla nadkom. Tomasz Krupa.

Andrzej Poczobut, fot. Lech Pilarski

Andrzej Poczobut

dziennikarz polonijny
8.05.2020

"Kombatantów na Paradzie Zwycięstwa raczej w tym roku nie będzie, ale przyjdą tysiące ludzi. Wśród nich będą osoby, które już są zakażone koronawirusem i to wpłynie na pogorszenie sytuacji epidemiologicznej na Białorusi, to jest oczywiste" - mówi Andrzej Poczobut.


Grzegorz Kuczyński, fot. Monika Kalicka

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
7.05.2020

- To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. My nie wyznaczamy trasy, każdy biegnie tam, gdzie uważa, że jemu jest najlepiej - mówi Grzegorz Kuczyński.

dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista
7.05.2020

"Jeżeli nie można zarządzić nowych wyborów, to kadencja prezydenta twa dalej, aż do 5 sierpnia mamy prezydenta" - mówi prof. Andrzej Jackiewicz.

Jacek Żalek, fot. Joanna Szubzda

Jacek Żalek

poseł Porozumienia
6.05.2020

"Jeżeli my tych wyborów nie przeprowadzimy w terminie konstytucyjnym, czyli do 23 maja, to każde następne wybory będą pod dyktando stanów wyjątkowych, każda władza będzie mogła dowolnie przesunąć termin wyborów, powołując się na stan wyjątkowy" - mówił Jacek Żalek.


Eugeniusz Ławreniuk, fot. Monika Kalicka

Eugeniusz Ławreniuk

Właściciel biura podróży
5.05.2020

"Miejmy taką nadzieję, że tak jak powoli odmrażane są inne branże, branża turystyczna także powoli w te wakacje odżyje" - mówi Eugeniusz Ławreniuk.

Andrzej Koc, fot. Adam Dąbrowski

st. bryg. Andrzej Koc

Prezes podlaskiego Oddziału ZOSP RP
4.05.2020

"Zadania straży pożarnej zmieniły się radykalnie w przeciągu 20-30 lat. Wcześniej straż przeważnie gasiła pożary, teraz tych wyzwań jest znacznie więcej - doszło ratownictwo drogowe, chemiczne, ekologiczne..." - mówi Andrzej Koc.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
4.05.2020

"W czasie trzech wolnych dni na podlaskich drogach odnotowaliśmy 4 wypadki, niestety jeden zakończył się bardzo tragicznie i zginęła jedna osoba" - mówi nadkom. Tomasz Krupa.


fot. Krzysztof Kurianiuk

Kuba Sienkiewicz

lider zespołu Elektryczne Gitary
2.05.2020

Jak lider zespołu Elektryczne Gitary odnajduje się w obecnej sytuacji pandemicznej?

Wojciech Strzałkowski, fot. Robert Bońkowski

Wojciech Strzałkowski

przewodniczący Rady Nadzorczej klubu Jagiellonia
1.05.2020

Po kilku tygodniach przestoju spowodowanego epidemią, do sportowego życia wraca Jagiellonia Białystok. Polski Związek Piłki Nożnej na koniec maja wyznaczył wznowienie rozgrywek ekstraklasy. Teraz piłkarze kończą kwarantannę, a za kilka dni wrócą do treningów.

Eugeniusz Formejster, fot. Monika Kalicka

Eugeniusz Formejster

wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność
30.04.2020

Pandemiczna sytuacja powoduje spore zakłócenia gospodarcze. Zerwało się wiele połączeń kooperacyjnych, na bardzo wolnych obrotach pracuje handel.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok