Radio Białystok | Gość | Jak pandemia COVID 19 wpłynęła na białostoczan? - rozmowa z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku

Jak pandemia COVID 19 wpłynęła na białostoczan?

rozmowa z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku

14.12.2020, 08:30, akt. 12:58

"Celem projektu jest ocena tego długotrwałego wpływu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na populację Białegostoku. Chcemy ocenić występowanie przeciwciał, dowiedzieć się dlaczego niektórzy pacjenci bardzo ciężko przechodzą COVID, a niektórzy praktycznie bezobjawowo" - mówi prof. Anna Moniuszko-Malinowska.

fot. Monika Kalicka
fot. Monika Kalicka

Z prof. Anną Moniuszko-Malinowską, dr. Pawłem Sową i dr. Łukaszem Kiszkielem rozmawia Iza Serafin

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Jak pandemia COVID 19 wpłynęła na białostoczan? Badania dotyczące jej zdrowotnych i psychospołecznych efektów będą wspólnie prowadzić eksperci z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Białymstoku. Dostali na to prawie 3 miliony złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. O szczegóły tego przedsięwzięcia Iza Serafin pyta przedstawicieli obu uczelni - prof. Annę Moniuszko-Malinowską - prodziekan do spraw Ewaluacji i Nauki i dr. Pawła Sowę z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i dr. socjologii Łukasza Kiszkiela z Uniwersytetu w Białymstoku. 


Iza Serafin: Interdyscyplinarne badania, stąd aż trójka gości z różnych dziedzin. COVID-19 - największa od 100 lat pandemia, która dotknęła ludzkość, naturalnie budzi zainteresowanie naukowców, także naszych. Kogo i co dokładnie będziecie państwo badać?


prof. Anna Moniuszko-Malinowska: Przez ostatnie 9 miesięcy sporo się nauczyliśmy, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów w stanie ostrym, podczas rozpoznanej infekcji wirusem SARS-CoV-2. Natomiast ciągle nie wiemy, jakie mogą być długookresowe powikłania tego zakażenia. Prowadzimy wizyty kontrolne pacjentów, którzy byli hospitalizowani w naszym szpitalu i widzimy, że część z nich, mimo upływu tych miesięcy po zakażeniu, zgłasza ciągle powikłania ze strony układu oddechowego, nerwowego, sercowo-naczyniowego. 

W związku z tym - celem projektu jest ocena tego długotrwałego wpływu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na populację Białegostoku. Chcemy ocenić występowanie przeciwciał, ocenić predyspozycje genetyczne, czyli dowiedzieć się, dlaczego niektórzy pacjenci bardzo ciężko przechodzą ten COVID, a niektórzy  praktycznie bezobjawowo, chcemy ocenić również odsetek powikłań u pacjentów, którzy przeszli COVID bezobjawowo, natomiast wykryjemy w ich surowicy przeciwciała. Chcemy zbadać grupy ryzyka, czyli pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi i z cukrzycą, wiemy, że są to czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i chcemy również zobaczyć odległe skutki zachorowania w układzie oddechowym, poprzez wykonywanie badań obrazowych, jak tomografia klatki piersiowej. Ale również chcemy ocenić wpływ COVID-u na zmiany psychiczne i socjologiczne, dlatego ten projekt powstał w kooperacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Uniwersytetem w Białymstoku. 

A co ciekawe, do naszego badania chcemy włączyć ponad 2 tysiące pacjentów, przy czym opieramy się m.in. na populacji zebranej w "Białystok plus", czyli badaniu, które trwa już od 5 lat i to pozwoli nam na porównania pomiędzy stanem zdrowia zarówno somatycznego jak i psychicznego naszych mieszkańców sprzed pandemii i po pandemii. Jest to unikatowe w naszym projekcie, dzięki temu, że mamy zgromadzoną olbrzymią bazę danych na temat pacjentów zakwalifikowanych do badania Białystok Plus. 


Jest też z nami specjalista z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych dr Paweł Sowa. Zostajemy przy medycznych aspektach, chodzi o zbadanie też, które choroby przyczyniły się do tego, że ten COVID przechodziliśmy bardzo ciężko?


dr Paweł Sowa: Przewidujemy, że będziemy badać dwie grupy ryzyka. Tak jak wspomniała pani profesor, mówimy o cukrzycy i o chorobach układu krążenia, szczególnie o chorobie niedokrwiennej serca. 

Natomiast w Białymstoku od kilku lat toczy się unikatowy w skali kraju projekt, jest to badanie populacyjne pod nazwą "Białystok plus" i w ramach tego badania my prowadzimy bardzo szczegółowe obserwacje stanu zdrowia mieszkańców Białegostoku. I stąd czerpiemy dość dokładną wiedzę na temat tego, jak kształtują się zarówno wskaźniki epidemiologiczne, jak i pewne czynniki ryzyka, które mogą wpływać na rozwój różnych chorób. 

To z czym my się dzisiaj jako populacja, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie zmagamy, to są choroby, które wprost korelują ze stylem życia. Sytuacja, w której się znaleźliśmy w okresie pandemii, spowodowała, że ten styl życia musiał się u większości z nas zmienić, ponieważ na skutek walki z pandemią musieliśmy ograniczyć, chociażby naszą mobilność. W okresie przebywania w izolacji bądź na kwarantannie jesteśmy ograniczeni naszymi 4 ścianami i to powoduje bardzo znaczącą zmianę stylu życia, co oczywiście w konsekwencji może przynieść negatywne skutki w przyszłości. My tego dokładnie nie wiemy jakie, zatem mamy doskonałą możliwość połączenia kilku grup. I grupa w postaci uczestników badania "Białystok plus" jest doskonałą okazją do tego, żeby weryfikować pewne hipotezy na tle tzw. grupy kontrolnej, populacyjnej. 

Tutaj do tej pory mamy zbadanych około 500 osób jeszcze w okresie przed covidowym, te osoby zostaną powtórnie zbadane po okresie wystąpienia pandemii, więc będziemy mieli porównanie stanu zdrowia sprzed pandemii oraz po. W międzyczasie zbadamy około tysiąca osób dodatkowych, losowo wybranych z populacji Białegostoku i również dowiemy się, czy od momentu rozpoczęcia pandemii ich stan zdrowia - oczywiście z wywiadu będziemy to wiedzieć - zmienił się w jakiś sposób. Mamy niesamowitą możliwość, taką unikalną, ażeby porównać w kilku grupach, w jaki sposób kształtują się nie tylko te zmiany związane ze stanem klinicznym, czyli m.in. poziom przeciwciał, sposób, w jaki reaguje pacjent na kontakt z wirusem, ale tez, w jaki sposób radzimy sobie z pandemią na różnych innych szczeblach, czyli np. w jaki sposób wpływa to na nasz styl życia, w jaki sposób reagujemy na poziomie naszej psychiki i wreszcie - jak wygląda to od strony społecznej, a zatem jak zmienia się, chociażby nasza skłonność do podejmowania kontaktów społecznych. My jesteśmy istotami, które są skłonne do tego, żeby funkcjonować w grupie, o czym powie dr Łukasz Kiszkiel, a jednak ta możliwość została nam odebrana przez pandemię. 


Pan dr Łukasz Kiszkiel został wywołany do odpowiedzi, bo wiadomo, że stan naszego zdrowia, to także wpływ czynników, nazwijmy je ogólnie - środowiskowych. I to jest ten obszar badań socjologa.


dr Łukasz Kiszkiel: Tak, oczywiście. To nie tylko nasze jestestwo skupia się na tym, co w środku nas, ale też człowiek jako istota stadna przede wszystkim kooperuje w takim szerszym otoczeniu publicznym, w otoczeniu rodzinnym, w sieciach społecznych. I to w ramach pandemii nie wydarzyło się w przestrzeni wcześniejszych stu lat, że tak bardzo zostaliśmy dotknięci społecznie. 

Ten pierwszy lock down spowodował olbrzymi przestrach społeczny i bardzo silną izolację na poziomie Europy i świata. Nie wiedząc, jak groźny jest to wirus, początkowo społeczeństwo bardzo karnie poddało się tej kwarantannie, przeszliśmy na tryb zdalny, wcześniej niespotykany. W dobie internetyzacji okazało się to możliwe, ale nie wiemy, jaki będzie efekt długofalowy, ale też i krótkofalowy - w jaki sposób wpłynęło to na nasze samopoczucie, jak i też relacje, bo przestaliśmy się spotykać z najbliższymi, gdy dowiadywaliśmy się, że ktoś jest chory, początkowo te osoby były w pewien sposób napiętnowane, więc te aspekty społeczno-psychologiczne pozostają też bardzo ciekawym dopełnieniem tych wskaźników medycznych. 

Dodam, że w ramach tych badań będziemy stosować tożsame wskaźniki z różnymi badaniami międzynarodowymi, by jak najszerzej móc spojrzeć i porównać te poddane badaniom jednostki. Zatem ten kontekst będzie nie tylko polski, białostocki, ale te uspójnione wskaźniki pozwolą nam przejść na ten wyższy poziom i zestawić to z innymi społeczeństwami. 


dr Paweł Sowa: Tytuł projektu, który brzmi "Koniec początku, czy początek końca? Krótko i długoterminowe trajektorie zdrowotnych i psychospołecznych efektów pandemii COVID-19" pokazuje podejście, którym będziemy się kierować w tym projekcie. My z jednej strony chcemy już na wczesnym etapie dowiadywać się, w jaki sposób badana populacja odczuwa wpływ pandemii na swoje zdrowie i inne czynniki, ale również chcemy te pomiary, szczególnie u osób hospitalizowanych przeprowadzać po okresie 3-4 lat, po to, żeby zobaczyć, jak wyglądają te długoterminowe efekty.


dr Łukasz Kiszkiel: Najważniejsza kwestia to czy za te 4 lata, kiedy projekt dobiegnie końca, wciąż będziemy jeszcze pamiętać o tej pandemii, czy ona zostanie już pokonana, ujarzmiona.


prof. Anna Moniuszko-Malinowska: Już na podstawie tej naszej niewielkiej próbki widzimy, że osoby, które ciężko przechorowały COVID, lub też miały w swoim otoczeniu osoby, które zmarły z powodu choroby, zdecydowanie chętniej zgłaszają się na badania kontrolne, niż osoby, które przeszły chorobę bezobjawowo lub skąpoobjawowo. 


Teraz mówimy, że pandemia zaostrzyła też konflikt pokoleń, mamy empatię w odwrocie, jeśli chodzi o młodych ludzi, w porównaniu do wiosennego lock downu, więc tych aspektów do badania jest bardzo dużo. Czekamy na efekty, bardzo państwu dziękuję za rozmowę. 

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr
Jarosław Pokoleńczuk, fot. Adam Dąbrowski

Jarosław Pokoleńczuk

dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
19.01.2022

Oddział pediatryczny w łomżyńskim szpitalu wciąż nie działa. "Prowadzę rozmowy z lekarzami pediatrami w naszym województwie i nie tylko. Nie jest łatwo. Zawsze trzeba innemu pracodawcy podkupić takiego lekarza, czyli zapłacić więcej".

Wojciech Dembowski i Michał Przybylski, fot. Monika Kalicka

Wojciech Dembowski i Michał Przybylski

"W Sercu Miasta" (WSM)
18.01.2022

"Mamy tu swoją technikę, gwarę, trzymamy się podwórkowych zasad. Białystok z tego słynie, dobrzy raperzy i wykonawcy cały czas trzymają się tych zasad, w muzyce to słychać" - mówią finaliści konkursu Niebieski Mikrofon.

Wojciech Winnik, fot. Tomasz Kubaszewski

Wojciech Winnik

prezes Ślepska Malowu Suwałki
18.01.2022

- Doszliśmy do wniosku, że zespołowi potrzebny jest nowy impuls, nowy bodziec i ktoś, kto potrafi wyczyścić stare demony, jakieś obawy, jakieś lęki - mówi Wojciech Winnik.


Wojciech Borzuchowski, fot. Monika Kalicka

Wojciech Borzuchowski [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA
18.01.2022

"Jeśli chodzi o drogę ekspresową, która miałaby połączyć się z Via Baltica, to analizujemy cztery warianty - trzy z Białegostoku w kierunku Ełku i jeden na starodrożu drugi numer 8 Białystok - Augustów. Jednym z decydujących warunków będzie ruch samochodów" - mówi Wojciech Borzuchowski.

Aleksandra Wołczyk, Marta Gredel-Iwaniuk i Barbara Sadowska, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Wołczyk, Marta Gredel-Iwaniuk i Barbara Sadowska

ze Studia Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury
17.01.2022

"Hajnówka to przede wszystkim wielokulturowość. Bardzo się cieszymy, że możemy to oglądać, współtworzyć. I o tym są nasze piosenki - o Hajnówce, o miejscach znaczących dla naszego miasta, ale nie tylko".

Andrzej Trybusz, screen z rozmowy

dr Andrzej Trybusz

były Główny Inspektor Sanitarny
17.01.2022

"Jestem zwolennikiem powszechnego obowiązku szczepień. Określone grupy zawodowe powinny się szczepić. Medycy to zdecydowanie za mało. Nauczyciele, służby mundurowe, pracownicy gastronomii, hotelarstwa, handlu, ale też nie pomijałbym duchowieństwa, które ma przecież bardzo szeroki kontakt z ludźmi" - mówi dr Andrzej Trybusz.


Artur Gaweł, fot. Monika Kalicka

Artur Gaweł

dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
16.01.2022

Jest takie miejsce w regionie gdzie znajdziemy wyjątkowo dużo przedmiotów ze świata babć i dziadków. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej - to jakby jeden wielki kufer do którego trafiają i te małe, i te całkiem pokaźne obiekty z przeszłości. Po co nam one? Czemu gromadzimy materialne dziedzictwo naszych przodków ? Rozmawiamy o tym z dyrektorem PMKL Arturem Gawłem.

Piotr Święcki, Jakub Totczyk, Monika Godlewska-Zimny i Paweł Zimny, fot. Monika Kalicka

Piotr Święcki, Jakub Totczyk, Monika Godlewska-Zimny i Paweł Zimny

zespół Miss Nobody
15.01.2022

"Inspirują nas nie stricte rockowe brzmienia, ale raczej muzyka brytyjska z lat 80. i 90 XX wieku. Uwielbiamy brytyjski "sound" i dążyliśmy do tego, by na naszym pełnym albumie też był taki dźwięk" - mówią członkowie Miss Nobody.

Daniel Racis, mł. asp. Elżbieta Zaborowska i mł. asp. Krzysztof Kolator fot. Joanna Szubzda

Daniel Racis, mł. asp. Elżbieta Zaborowska i mł. asp. Krzysztof Kolator

14.01.2022

"Pamiętajmy, że na stoku nie jesteśmy sami". Jak nie zrobić sobie i innym krzywdy podczas jazdy na nartach? W ten weekend podlascy policjanci będą promować bezpieczne zachowania na stoku.


julia kuzyka, fot. Joanna Szubzda

julia kuzyka

wokalistka, finalistka konkursu "Niebieski Mikrofon"
14.01.2022

- W pewnym momencie się zorientowałam, że piosenki, które śpiewałam na festiwalach, głównie piosenki aktorskiej, to nie jestem do końca ja. Zaczęłam więc pisać - na początku do szuflady, wylewałam żale nastolatki na papier. I tak powstały pierwsze utwory. Miałam chyba 17 lat.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
14.01.2022

- Szacuje się, że w Polsce płacę minimalną otrzymuje ponad 2 miliony osób. Jej wzrost to też np. wzrost dodatku za pracę w porze nocnej, wzrost wynagrodzenia postojowego czy odpraw - mówi dr Karol Łapiński.

prof. Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
13.01.2022

"O ciężkości przebiegu COVID-19 decyduje w kolejności: zaawansowanie wieku, nadwaga - każdy kilogram więcej to niestety większe ryzyko ciężkiego przebiegu i niestety panowie - płeć męska. Czynnik genetyczny jest na 4. miejscu" - mówi prof. Marcin Moniuszko.


Wojciech Sosiński, fot. Monika Kalicka

Wojciech Sosiński

perkusista zespołu "Complane"
13.01.2022

Nowa płyta powstaje powoli, bardzo się staramy, są chęci, ale brak czasu. Podchodziliśmy do jej nagrania kilkakrotnie - mówi Wojciech Sosiński.

Maciej Olesiński, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Olesiński

dyrektor Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
12.01.2022

Wciąż będzie można skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Programu Profilaktyka 40 Plus. Projekt ten przedłużono o kolejne miesiące.

Michał Dąbrowski i Oskar Lasota, fot. Monika Kalicka

Michał Dąbrowski i Oskar Lasota

finaliści Muzycznej Nagrody "Niebieski Mikrofon"
12.01.2022

"Chcieliśmy wdać ludzi w romans z poezją Anny Markowej, ze sztuką. Młodym słuchaczom chcieliśmy przekazać, że poezja może być interpretowana po swojemu, nie musimy trzymać się klucza znanego ze szkoły. Dojrzałym - że swoje emocje można przelewać przez sztukę, a osobom starszym, że klasyka też może być dzisiaj atrakcyjna".


prof. Henryk Wnorowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Henryk Wnorowski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
12.01.2022

"Obniżenie VAT-u z 23% do 8% i około 60-70 gr, może nawet 80 gr na litrze paliwa sprawi, że powinno być ono od 1 lutego tańsze" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Sławomir Śledziewski, fot. Joanna Szubzda

Sławomir Śledziewski

z zespołu Tutorial
11.01.2022

- Samodoskonalenie zespołu i to, żebyśmy każdy kolejny utwór grali coraz lepiej i żeby był on coraz lepiej odbierany przez słuchaczy, to jest cel naszego zespołu - stąd ta nazwa.

Andrzej Jakubaszek, fot. Monika Kalicka (zdjęcie archiwalne)

gen. bryg. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
11.01.2022

- Istnieje niestety możliwość, że ten sztucznie wykreowany szlak może stać się jednym z wielu takich tradycyjnych szlaków nielegalnej migracji do krajów Unii Europejskiej.


Wojciech Strzałkowski, fot. Marcin Gliński

Wojciech Strzałkowski

prezes rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
10.01.2022

"Widać było z gry naszego zespołu w rundzie jesiennej, że te wyniki, te efekty, ta postawa nie są takie jakbyśmy tego oczekiwali. To miejsce w tabeli, a szczególnie ostatni mecz skłonił nas do takiej refleksji, że nie wystarczy tutaj drobny makijaż, tylko potrzebna jest gruntowna przebudowa. Nie tylko na stanowisku trenera, ale również w strukturze klubu" - mówił w Radiu Białystok Wojciech Strzałkowski.

Piotr Romaniuk, Paweł Szuszkiewicz i Tomasz Kamiński, fot. Monika Kalicka

Piotr Romaniuk, Paweł Szuszkiewicz i Tomasz Kamiński

z zespołu "Szeptucha"
10.01.2022

"Podlasie jest magiczne, spokojne, ma swój klimat, tu nikt nie spieszy. My się też nie spieszyliśmy ze zrobieniem tej muzyki" - mówi Tomasz Kamiński.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji narodowej
10.01.2022

"Uważamy, że każdy dzień dodatkowej nauki stacjonarnej to dodatkowa korzyść dla dzieci. Wiemy, że nauka na odległość ma jednak mankamenty, nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę, ale i bezpośredni kontakt" - ocenia Dariusz Piontkowski.


Seasonal (Maciej Sochoń), fot. Barbara Sokolińska

Seasonal

finalista 3. edycji konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
8.01.2022

"Zawsze ciągnęło mnie w stronę rocka sentymentalnego - bardzo lubiłem tę melancholię. Szukam melodii i w życiu, i muzyce" - mówi Seasonal.

fot. Monika Kalicka

dr Wojciech Szewko

ekspert ds. terroryzmu z Collegium Civitas
7.01.2022

"Można się spodziewać różnych prowokacji ze strony białoruskiej. Oni nie pozwolą na to, żeby budowa zapory przebiegała bez problemów. Musimy się przyzwyczaić do tego, że granica polsko-białoruska będzie taką płonącą granicą" - mówi dr Wojciech Szewko.

Karol Zimnoch, fot. Sylwia Krassowska

Karol Zimnoch

ekspert kredytowy
5.01.2022

"Widać już, że w bankach jest mniej klientów, którzy chcą skorzystać z kredytu na mieszkanie" - mówi ekspert kredytowy Karol Zimnoch.


dr Marek Bartoszewicz, fot. Sylwia Krassowska

dr Marek Bartoszewicz

z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
5.01.2022

"Spodziewamy się, że pod koniec stycznia w naszym regionie wariant Omikron może być wariantem dominującym, a ilość zakażeń w skali kraju może sięgnąć nawet 30 tysięcy" - mówi dr Marek Bartoszewicz.

Janina Mironowicz, fot. Joanna Szubzda

Janina Mironowicz

dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
4.01.2022

- W podlaskich urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 33 tys. osób bezrobotnych i wydawałoby się, że wśród nich można byłoby poszukiwać też takich osób, które spełniałyby wymagania pracodawców, ale niestety nie zawsze tak jest.

podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa

rzecznik KWP
3.01.2022

"Szczególnie dotkliwie dla naszego portfela robi się już w momencie, kiedy przekroczymy prędkość o 30 km. Tutaj musimy się liczyć już z 800 złotowym mandatem" - mówi Tomasz Krupa.


prof. Daniel Boćkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Daniel Boćkowski

ekspert do spraw bezpieczeństwa
31.12.2021

"Nie tylko sfałszowane wybory, ale też ta bezwzględna akcja rozprawiania się ze społeczeństwem białoruskim, obywatelskim doprowadziła do tego, że Białoruś zdecydowanie skręciła w kierunku autorytaryzmu" - ocenia prof. Daniel Boćkowski.

Mariusz Chrzanowski, fot. Adam Dąbrowski

Mariusz Chrzanowski

prezydent Łomży
30.12.2021

To sytuacja bez precedensu - łomżyńscy radni odrzucili przedstawiony przez prezydenta projekt budżetu na przyszły rok. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przez kilka godzin apelował o wprowadzenie poprawek i przyjęcie - tej najważniejszej dla samorządu - uchwały. Jednak nic nie wskórał.

prof. Mariusz Popławski, fot. Joanna Szubzda

prof. Mariusz Popławski

dziekan wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku
30.12.2021

Duże zmiany podatkowe od stycznia. - W założeniach aż 18 milionów ludzi ma płacić niższe podatki, a dodatkowo 9 milionów ma przestać w ogóle płacić podatek dochodowy od osób fizycznych - podkreśla prof. Popławski.


Dorota Wyszkowska, fot. Joanna Szubzda

Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
29.12.2021

W Podlaskiem zwiększyła się umieralność, przyrost naturalny jest ujemny, a długość życia się skróciła. W I półroczu 2021 r. ubyło ponad 3 tys. mieszkańców województwa - takie dane przedstawia Dorota Wyszkowska z Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

prof. Joanna Zajkowska

prof. Joanna Zajkowska

podlaska konsultant ds. epidemiologii
28.12.2021

"Dla wirusa nie ma granic, na pewno Omikron będzie i prognozy nie są optymistyczne. Przy tym poziomie zaszczepienia, który mamy, wydaje się, że zakażeń będzie bardzo dużo. Optymistyczne jest to, że specjaliści cały czas pracują nad dostosowaniem szczepionek właśnie do tych nowych wariantów" - mówi prof. Joanna Zajkowska.

Anna Rzepko, fot. Sylwia Krassowska

Anna Rzepko

z Pronaru
27.12.2021

"Mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Kiedyś to pracownicy bardzo zabiegali o pracę w różnych instytucjach, w tej chwili często to pracodawcy muszą zabiegać, a trudno jest o wykwalifikowanych pracowników" - mówi gość Radia Białystok.


dr Piotr Guzowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Piotr Guzowski

z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
27.12.2021

"Wydaje mi się, że doświadczenie, które zdobywamy, pozwala ludziom już po iluś miesiącach podejmować racjonalne decyzje także w kontekście epidemii. To nie jest już tak nieznane, ludzie się z tym troszeczkę oswoili" - mówi historyk.

abp Józef Guzdek, fot. Monika Kalicka

abp Józef Guzdek

metropolita białostocki
24.12.2021

"Wielu z nas będzie świętować przy stole wigilijnym w gronie rodzinnym, a oni tam będą stać, to na te dni zapowiadane jest kilkanaście stopni mrozu i trzeba stać, i trzeba być czujnym. Należy się im ogromny szacunek" - mówi o żołnierzach, strażnikach granicznych i policjantach abp Józef Guzdek.

Jan Dziedziczak, fot. Edyta Wołosik

Jan Dziedziczak

pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
23.12.2021

- Cała polska dyplomacja stara się doprowadzić do tego, że temat prześladowań Polaków na Białorusi nie jest tematem polsko-białoruskim, tylko jest tematem wolny świat versus reżim białoruski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok