Radio Białystok | Gość | ppłk Dariusz Szorc [wideo] - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku

ppłk Dariusz Szorc [wideo]

szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku

17.01.2023, 06:56, akt. 09:48

"W ramach szkolenia specjalistycznego wszyscy kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą odbyć szereg szkoleń, mogą nabyć nowe umiejętności. To szereg uprawnień, które można również wykorzystać poza wojskiem" - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok ppłk Dariusz Szorc.

Podpułkownik Dariusz Szorc, fot. Barbara Sokolińska
Podpułkownik Dariusz Szorc, fot. Barbara Sokolińska


0:00
0:00
Z podpułkownikiem Dariuszem Szorcem rozmawia Renata Reda | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

230 tysięcy osób ma być wezwanych w tym roku na kwalifikację wojskową. Jednocześnie trwają nabory do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. W Podlaskiem powstaje też 1. Dywizja Piechoty Legionów. 

O tym i o innych formach wsparcia polskiej armii ze swoim gościem - ppłk. Dariuszem Szorcem, szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku rozmawia Renata Reda.


Renata Reda: W 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym rozpoczęła się właśnie pierwsze w tym roku szkolenie osób, które przystępują do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Jakie jest zainteresowanie tą nową formą służby wojskowej?


Podpułkownik Dariusz Szorc: Nowa forma służby wojskowej, jaką jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona w ustawie o obronie Ojczyzny 23 kwietnia 2022 roku. Od samego początku ta forma służby cieszy się dużym zainteresowaniem. W minionym roku do tej formy służby zostało wcielonych prawie 15 tys. ochotników.


To w całej Polsce?


Tak, oczywiście w całej Polsce, na terenie naszego województwa tę formę służby wojskowej ukończyło ponad 600 ochotników.


Ile szkoleń jest jeszcze zaplanowanych w tym roku i czy są jeszcze wakaty na te szkolenia?


W poprzednim roku szkolenie w ramach dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej realizowane było w sześciu turnusach, natomiast w bieżącym roku zamierzamy przeszkolić ponad 25 tysięcy ochotników. Szkolenie to będzie realizowane w ośmiu turnusach.


I są jeszcze wolne miejsca? Można się zapisać, zgłaszać się do Wojskowych Centrów Rekrutacji?


Tak, jak najbardziej. Zapewniam państwa, że miejsc dla ochotników nie zabraknie, dlatego że jest to limit określony przez ministra obrony narodowej, ale w przypadku zwiększonego zainteresowania tą formą służby na pewno ten limit zostanie zwiększony.


Na cztery Wojskowe Centra Rekrutacji działające w Podlaskiem, czyli w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Bielsku Podlaskim, gdzie jest największe zainteresowanie służbą?


Zainteresowanie jest duże w całym naszym regionie. Wszystkie Wojskowe Centra Rekrutacji przyjmują liczne wnioski do tej formy służby wojskowej, najwięcej tych wniosków wpłynęło do WCR w Białymstoku, ale wynika to głównie z tego faktu, że WCR w Białymstoku administruje terenem, który zamieszkuje ponad pół miliona mieszkańców, co stanowi ponad 50 procent ludności naszego województwa.


W jakim wieku są ochotnicy, z jakim wykształceniem?


Do tej formy służby wojskowej zapraszamy ochotników w przedziale wiekowym od 18 do 60 roku życia, praktycznie z każdym poziomem wykształcenia, począwszy od wykształcenia podstawowego, a skończywszy na wykształceniu wyższym.


A w jakim wieku są ci, którzy robią największą falę zgłoszeń?


Najwięcej wstępuje młodych ochotników…


Którzy mają też najlepszą kondycję fizyczną.


Dokładnie tak.


A czy są już pierwsi ochotnicy, którzy chcieliby wstąpić później do zawodowej służby?

Tak, jak najbardziej, dlatego że szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej realizowanie jest w dwóch etapach. Pierwszy etap to szkolenie podstawowe, trwające do 28 dni, natomiast drugi etap jest to szkolenie specjalistyczne. To szkolenie ma na celu przygotowanie żołnierza do realizacji zadań na stanowisku żołnierza zawodowego.

Jak wspomniałem, pierwszy etap szkolenia, to szkolenie podstawowe ukończyło ponad 600 ochotników w minionym roku, z czego ponad 30 procent pełniło służbę w ramach szkolenia specjalistycznego. Większa część tych żołnierzy, którzy szkolili się w ramach szkolenia specjalistycznego została już żołnierzami zawodowymi i służą w jednostkach na terenie naszego województwa, jak również na terenie całego naszego kraju.


A jakie umiejętności zdobywa się podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, poza tymi wojskowymi? Coś przydatnego „w cywilu”?


Tak, oczywiście. W ramach szkolenia specjalistycznego wszyscy kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą odbyć szereg szkoleń, mogą nabyć nowe umiejętności, są to przede wszystkim kwalifikacje związane z uzyskiwaniem uprawnień nurka, skoczka spadochronowego. Można podnieść kwalifikacje związane z kategoriami prawa jazdy, można zdobyć zawód kucharza, spawacza bądź też operatora maszyn budowlanych. A więc szereg uprawnień, które można również wykorzystać poza wojskiem.


Na ile wartościowym żołnierzem jest ten dobrowolny w porównaniu do zawodowego?


Tak jak wspomniałem, szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej realizowane jest w dwóch etapach: szkolenie podstawowe, a następnie specjalistyczne. Szkolenie specjalistyczne odbywają żołnierze już na stanowiskach żołnierzy zawodowych. Odbywają je po to, ażeby już po ukończeniu tego szkolenia móc zostać pełnowartościowymi żołnierzami. A więc wszyscy ci, którzy odbędą szkolenie podstawowe a następnie specjalistyczne stają się prawdziwymi żołnierzami, którzy mogą już odpowiedzialnie pełnić zadania na stanowiskach żołnierzy zawodowych.


A jaka jest obecnie siła jeszcze innego rodzaju służb, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej?


Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych. Obecnie w tej formacji służy ponad 33 tysiące żołnierzy na terenie całego kraju. Na terenie naszego województwa żołnierze służą w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W tej jednostce służy ponad 2000 żołnierzy WOT. W minionym roku do tej formacji zostało na terenie naszego województwa wcielonych ponad 800 żołnierzy.

Zainteresowanie tą formą służby cieszyło się i cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, w głównej mierze wpływ na to mają wydarzenia w ostatnich latach, a więc pandemia, gdzie żołnierze WOT prowadzili pomoc praktycznie na wszystkich możliwych kierunkach, także sytuacja na naszej wschodniej granicy pokazała, że te wojska są bardzo potrzebne. Żołnierze WOT w profesjonalny sposób wspierali wojska operacyjne na granicy, przez co pokazali, że oni już na stałe wpisali się w funkcjonowanie polskiego wojska.


A kogo wojsko wezwie na kwalifikację wojskową, od kwietnia do końca czerwca?


Kwalifikacja wojskowa trwa niezmiennie od 2010 roku. W 2009 roku została zawieszona zasadnicza służba wojskowa i od 2010 roku organizowana jest kwalifikacja wojskowa, której celem w głównej mierze jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdrowia osób stających do kwalifikacji wojskowej.

Bieżący rok jest rokiem wyjątkowym do przeprowadzenia tej kwalifikacji wojskowej, w głównej mierze ze względu na to, że ta kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona na bazie nowej ustawy o obronie Ojczyzny. Różnica między kwalifikacją, która będzie miała miejsce w tym roku, a tą sprzed roku będzie w głównej mierze ta, że żołnierze stający do kwalifikacji wojskowej już nie otrzymają książeczek wojskowych oraz że oprócz zdolności lekarskiej będzie orzekana zdolność psychologiczna.

Wszyscy ci, którzy staną do kwalifikacji wojskowej otrzymają orzeczenie lekarsko-psychologiczne, które będzie ważne przez najbliższe 3 lata. W tym czasie, jeśli będą ubiegali się o służbę wojskową nie będą przechodzili już żadnych dodatkowych badań.


W minionym roku do kwalifikacji wezwanych było prawie 8000 osób…


A w tym roku 230 tysięcy.


Tak, ale to są liczby, które będą obejmowały cały kraj. Do kwalifikacji wojskowej generalnie wzywane są osoby, które kończą w danym roku 19 lat i to są osoby, które tworzą tzw. rocznik podstawowy. W tym roku do kwalifikacji wojskowej w głównej mierze będą wzywane osoby, które urodziły się w 2004 roku.

Oprócz tego wzywamy także osoby…


Z odpowiednim wykształceniem, przydatne w wojsku.


Tak, jak najbardziej, ale wzywamy też osoby z tzw. rocznika starszego, więc osoby urodzone od 1999 do 2003 roku.


A ochotnicy mogą się zgłaszać na kwalifikację?


Jak najbardziej. Ochotnicy również mogą się zgłaszać, w przedziale wiekowym od 18 do 60 roku życia, więc te osoby, które nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej.


I po tegorocznej kwalifikacji wojskowej jaki będzie dalszy los osób, które uzyskały kategorię A, B, czy D?


W ramach kwalifikacji wojskowej prowadzimy również akcje promocyjne realizowane przez przedstawicieli Wojskowych Centrów Rekrutacji. Liczę na to, że znaczna część młodzieży, która stanie do kwalifikacji wojskowej zwiąże swoje przyszłe losy z Wojskiem Polskim.

| red: bs


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Jawor – u źródeł kultury

REKLAMA
OiFP KONCERT DYPLOMANTÓW

REKLAMA
NieTeatr ZALIA

REKLAMA
OiFP DYPTYK WIELKANOCNY: VIA CRUCIS/CAVALLERIA RUSTICANA
Patrycja Maliszewska, fot. Sylwia Krassowska

Patrycja Maliszewska [wideo]

zawodniczka Juvenii Białystok i reprezentantka Polski w short tracku
23.03.2023

Przez wiele lat była łyżwiarką Juvenii Białystok i reprezentowała Polskę na najważniejszych imprezach w short tracku. Patrycja Maliszewska kończy bogatą karierę sportową.

Cezary Kaźmierczak, fot. Sylwia Krassowska

Cezary Kaźmierczak [wideo]

prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
22.03.2023

"Na zachodniej Ukrainie wojny nie ma. Tam się w zasadzie relokował cały biznes ze wschodu Ukrainy albo znaczna część biznesu. Tam powoli już można zacząć działać" - mówi Cezary Kaźmierczak.

Błażej Poboży, fot. Sylwia Krassowska

Błażej Poboży [wideo]

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
21.03.2023

- Wiosną nie spodziewamy się większej liczby migrantów. Dzięki zaporze i patrolom Straży Granicznej udaremniane są te nielegalne przekroczenia - mówi Błażej Poboży.


Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

z portalu Energetyka24
20.03.2023

Polska wciąż powinna rozwijać sieć gazowniczą w poszczególnych regionach, bo zapotrzebowanie na gaz w najbliższej dekadzie nie zmniejszy się - ocenia Daniel Czyżewski.

fot. Marcin Gliński

Mirosław Wojciuk i Romuald Rakowski

z zespołu Błękitny Nosorożec
18.03.2023

- W warstwie muzycznej, staramy się, aby każda płyta była w miarę różnorodna. Nie trzymamy się schematów punkowych. Wtrącamy trochę reggae, metalu, chociaż nie jesteśmy kapelą stricte metalową. Po latach można powiedzieć, że mamy taki własny styl - to nie jest tylko post punk albo punk rock - mówią muzycy z zespołu Błękitny Nosorożec.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

główny inspektor transportu drogowego
17.03.2023

Trwają masowe kontrole w firmach transportowych. - Sprawdzamy przedsiębiorców z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Poznania, Częstochowy i Wrocławia - wytypowaliśmy firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim.


prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.03.2023

"Akcje dywersyjne mają to do siebie, że nie bardzo wiemy, kto tego dokonał. Coś wylatuje w powietrze, jest jakiś zamach, ale nie wiemy, kto za tym stoi. Możemy się domyślać, ale bez twardych dowodów trudno też żądać od NATO deklaracji, że wypełni artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego" - mówi prof. Adam Bartnicki.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
16.03.2023

- Jeśli nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli nie pojawi się jakiś czarny łabędź, który nagle zmieni trajektorię naszego codziennego życia, to raczej jest to szczyt inflacji.

fot. Beata Włostowska

Beata Włostowska

nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, laureatka konkursu "Zawodowiec Roku 2022"
15.03.2023

To nauczyciele, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Poznaliśmy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Zawodowiec Roku 2022" w 52 dziedzinach, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wśród nagrodzonych jest nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku - Beata Włostowska.


Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska

Leszek Mironiuk [wideo]

rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2023

"Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć" - mówi Leszek Mironiuk.

Mateusz Marciniak, fot. Joanna Szubzda

Mateusz Marciniak [wideo]

ekspert finansowy
14.03.2023

Raty kredytu będą zamrożone przez 10 lat - to zakłada rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?

płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
13.03.2023

- Targi będą kompleksowym sposobem informowania o Siłach Zbrojnych i dostępnych formach służby wojskowej - mówi płk Jarosław Kowalewski o I Wojskowych Targach Służby i Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura [wideo]

komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej, ekspert portalu Defence24.pl
13.03.2023

"Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe" - mówi Maksymilian Dura.

ks dr. Jan Dohnalik, źródło: parafiamichal.pl

ks. dr Jan Dohnalik

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka
10.03.2023

- To co jest na pewno ważne w tym filmie i co stawia nam pytania - jako tym, którzy się zajmują ochroną dzieci i młodzieży - to, że rzeczywiście redaktor dotarł do niektórych osób skrzywdzonych. To jest zawsze pytanie, czy my robimy wystarczająco, żeby do nich dotrzeć, żeby im pomóc; ale to jest pytanie dla nas, a nie dla Jana Pawła II - mówi ks. dr Jan Dohnalik

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania [wideo]

filozof, etyk
10.03.2023

- Ta cała sprawa, obok wydźwięku moralnego i czysto historycznego, czegoś, co trzeba wyjaśnić, ma też aspekt polityczny i jest wyraźnie rozgrywana politycznie - tak o reakcjach po reportażu na temat Jana Pawła II mówi profesor Kopania.


Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn

pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej
9.03.2023

- Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania Rosji na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców.

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk, fot. Barbara Sokolińska

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk

ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet i z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Białymstoku
8.03.2023

8 marca inauguruje działalność Podlaska Rada Kobiet. W jej skład wejdzie 17 przedstawicielek m.in. świata nauki czy medycyny.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
7.03.2023

"Covid-19 to jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości czy powinniśmy nadal używać określenia Covid-19. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia" - mówił w Radiu Białystok profesor Robert Flisiak.


fot. Marcelina Markowska

Jacek Babiel

doradca i konsultant wyborczy
7.03.2023

- W marketingu politycznym możemy powiedzieć, że staranie się o to, żeby wejść na listę wyborczą, czasami jest związane z walką we własnym środowisku wyborczym czy po prostu w regionie - mówi Jacek Babiel.

fot. Joanna Szubzda

Anna Zdanowicz

psychoterapeutka i psycholożka
6.03.2023

- Może pojawić się poczucie winy, bo ta rodzina, jak mówią mieszkańcy Choroszczy, prezentowała się jako bardzo otwarta, wzorowa, a okazało się, że coś było nie tak - mówi Anna Zdanowicz.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
6.03.2023

- To już ostatnia zmiana przed tegorocznym egzaminem maturalnym. Zostało stosunkowo niewiele czasu, więc chyba już nie ma sensu wprowadzać dalszych, głębszych zmian - mówi wiceminister.


Michał Osyda, fot. Sylwia Krassowska

Michał Osyda

założyciel formacji OSYDA
4.03.2023

Zadzwonił do mnie Artur Urbanowicz i zapytał, czy byłbym gotów napisać utwór, który ilustrowałby muzycznie jego powieść "Grzesznik". Lubię wyzwania, więc się zgodziłem. Trochę nie miałem wyobrażenia, jak napisać piosenkę o książce, ale po przeczytaniu wersji przed drukiem, miałem już cały utwór w głowie - wspomina Michał Osyda.

Krzysztof Jurgiel, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Jurgiel [wideo]

były minister rolnictwa, europoseł
3.03.2023

- Mamy w magazynach obecnie około 50 proc. zbóż przed sezonem i żeby to sprzedać, to trzeba zmniejszyć koszty. Rząd złożył wniosek do Brukseli o dopłaty.

Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich
2.03.2023

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.


Andrzej Vilk, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Vilk

Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres
2.03.2023

"Jeżeli jest dla nich praca, to cudzoziemcy czują potrzebę przeprowadzenia się do mniejszych ośrodków, mniejszych miast" - mówi Andrzej Vilk z Grupy Progres.

dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda

dr Marek Jedynak [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału IPN
1.03.2023

- Ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki tylko byli w stanie - mówi o Żołnierzach Wyklętych dr Marek Jedynak.

Bartosz Szolc, fot. Barbara Sokolińska

Bartosz Szolc [wideo]

organizator Białostockiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2023

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę, kim byli Żołnierze Wyklęci. Dlatego właśnie 1 marca maszerujemy - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Bartosz Szolc.


źródło: www.bialystok.tvp.pl

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

dyrektor białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej
27.02.2023

"Wiosna w TVP 3 Białystok to przede wszystkim informacje. Stawiamy na informacje lokalne co godzinę. Od godziny 10:30 do 21:30. Chcemy być jak najbliżej naszych widzów" - mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Roman Czepe, fot. Joanna Szubzda

Roman Czepe [wideo]

wicestarosta powiatu białostockiego
27.02.2023

- Liczymy na to, że będzie pochylenie się nad naszym stanowiskiem i wskazanie zapisu, który rzeczywiście budzi kontrowersje - mówi wicestarosta o stanowisku rady powiatu białostockiego ws. Karty LGBT.

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski, fot. Marcin Gliński

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski

zespół Bad Falcon, laureaci konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
25.02.2023

- Po Niebieskim Mikrofonie jeszcze się nie spotkaliśmy, nie mieliśmy żadnej próby, ale na gorąco rozmawialiśmy o teledysku. Na pewno w planach mamy teledysk do piosenki "Klątwa" - mówił w Radiu Białystok Tomasz Staranowicz z zespołu Bad Falcon.


Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
24.02.2023

- To nie jest wojna o charakterze lokalnym, regionalnym. To jest wojna, która zdeterminuje porządek europejski, z wpływem także na porządek światowy - mówi w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

Marek Ławreszuk, fot. Joanna Szubzda

Marek Ławreszuk

z zespołu Czeremszyna - laureata plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.02.2023

- Ta nagroda była dla nas bardzo dużą niespodzianką. Zespoły, które grają podobną muzykę do nas i będą planowały w przyszłych latach startować w Niebieskim Mikrofonie, niech się nie wahają - warto!

Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

laureat konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
23.02.2023

- Niebieski Mikrofon przede wszystkim daje cenne doświadczenie. Poznałem wielu ciekawych artystów, wiele zespołów, dostałem masę motywacji i zastrzyk finansowy.


prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.02.2023

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski, fot. Sylwia Krassowska

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski

zespół Five Stages of Grief, finaliści 4. edycji konkursu "Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok"
22.02.2023

"To był duży stres, bo jesteśmy młodym zespołem, za nami dopiero drugi konkurs, ale nikt nie chciał zawieść. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy Niebieski Mikrofon" - mówi Michał Babik.

Profesor Zbigniew Lewicki, źródło: rozmowa na Skype

prof. Zbigniew Lewicki [wideo]

amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
22.02.2023

"Najważniejsze było stwierdzenie, że nie odstąpimy od Ukrainy. Będziemy z nią tak długo, jak będzie to potrzebne. Taka deklaracja dla Ukraińców jest niezwykle ważna. Oni walczą, giną, ich miasta płoną i zapewnienie, że Stany Zjednoczone i NATO będą po ich stronie bezustannie, aż do zwycięskiego czy sensownego końca, jest na pewno dla walczących niezwykle cenne" - mówi prof. Zbigniew Lewicki.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok