Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski [wideo] - minister edukacji narodowej

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej

16.03.2020, 08:07, akt. 11:01

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska
Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


W szkołach przerwa. Nie są to jednak kolejne ferie. Jak nauczyciele i uczniowie radzą sobie z nauką zdalną?


Z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Jak wykorzystać przerwę w edukacji? Okazuje się, że cyfrowo nie jesteśmy tak zaawansowani jak na lata, w których żyjemy.


Dariusz PiontkowskiPrzechodzimy tak naprawdę rewolucję technologiczną. Ta nadzwyczajna sytuacja doprowadziła do tego, że przestawiamy się tam, gdzie jest to możliwe, na pracę zdalną. I to samo trzeba będzie zrobić w edukacji. Nie na stałe, tylko na ten wyjątkowy czas.


Okres ten można wykorzystać i przygotować się już do skoku technologicznego.


Oczywiście. Planowaliśmy szkolenia dla nauczycieli, które bardzo dobrze przygotowałyby ich do pracy zdalnej, do wykorzystania nowoczesnych środków przekazu, do strony e-podręczniki.pl, która moim zdaniem będzie podstawą do tego, aby przygotować zajęcia dla uczniów.

Ale ponieważ jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, to musimy to zrobić także w sposób nadzwyczajny. Stąd mówiliśmy o tym, że chociaż jest przerwa od chodzenia do szkoły, to nie znaczy, że jest to przerwa od nauki. Wręcz przeciwnie. Nie jest to czas ferii, wypoczynku, tylko czas nauki, ale inaczej zorganizowanej.

Nauczyciele muszą przestawić się na to, że nie mają bezpośredniego kontaktu z uczniem, takiego fizycznego w klasie, ale trzeba wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologiczne - czy to za pomocą prostego mailingu, czy za pomocą dziennika elektronicznego, czy bardziej zaawansowanych środków robić coś w rodzaju lekcji online ze swoimi uczniami.

Chcemy, aby najpierw w ciągu kilku najbliższych dni większość nauczycieli, która dotąd z tego nie korzystała, poznała narzędzia, które są dostępne. Jeszcze raz powtórzę: e-podreczniki.pl to strona, gdzie są nie tylko i wyłącznie materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe, ale także bardzo proste instrukcje obsługi - jak posługiwać się tym narzędziem, aby móc stworzyć własne materiały dydaktyczne, aby móc przekazywać je uczniom, aby tworzyć coś w rodzaju mini sprawdzianów wiedzy z tego materiału, który już został przekazany.

We współpracy z ministrem cyfryzacji przypominamy najważniejsze narzędzia, które pozwalają komunikować się przez internet. Komunikaty już poszły do szkół, będziemy je w kolejnych dniach przypominali. I chcemy, żeby w najbliższym tygodniu nauczyciele, korzystając z nowoczesnych metod pracy, starali się przekazać uczniom takie informacje, które pozwolą im na razie powtarzać wiedzę, sprawdzać tę, którą już mają. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku ósmoklasistów i maturzystów, gdzie niedługo kończy się rok szkolny i będą mieli egzaminy.

Uczniowie mogą przecież sięgać także do arkuszy maturalnych czy egzaminacyjnych, które były w poprzednich latach, dlatego między nimi podajemy także stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie dostępne są wszystkie arkusze wraz z rozwiązaniami. Moim zdaniem jest to bardzo dobra forma powtórzenia materiału przed kolejnymi egzaminami.


Czy spodziewacie się, że tę przerwę trzeba będzie przedłużyć?


Decyzja nie będzie zależała ode mnie, bo decydując się na ograniczenie pracy szkół, robiliśmy to w kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Tu oni wiodą prym, tak naprawdę to oni podejmują decyzje. My natomiast teraz staramy się tak zorganizować pracę szkoły, aby uczniowie na tym nie tracili. I wydaje się, że jest to możliwe, bo dziś większość uczniów, większość nauczycieli nawet z domu jest w stanie kontaktować się przez internet.


Nauczyciele trochę kwestionują: skoro mamy przerwę to również nie tylko młodzież, ale i my nauczyciele nie powinniśmy przychodzić do szkoły, bo możemy się zarazić.


Ale sam fakt, że nauczyciel nie przychodzi do szkoły, nie znaczy, że nie ma wykonywać pracy. Jeszcze raz powtórzę - nie jest to przerwa wakacyjna czy feryjna, tylko jest to przerwa nadzwyczajna, spowodowana zagrożeniem epidemicznym. Dlatego też mówimy, że nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania pracy - nie w taki tradycyjny sposób, nie musi przychodzić do szkoły, aby uniknąć kontaktu z większą grupą ludzi, ale jeżeli u siebie nie ma narzędzi technicznych, które pozwoliłyby mu na pracę zdalną, to wówczas dyrektor jest zobowiązany, aby mu takie stanowisko zapewnić.

Przypomnę, że to fizyczne zamknięcie szkół spowodowane było tym, aby nie tworzyć dużych skupisk ludzkich. Teraz, gdy uczniów nie ma w szkole, to grupa nauczycieli jest niewielka. Oni przecież mogą każdy w swojej sali czy korzystając z sali komputerowej, być może także z laptopów, które w przynajmniej w części szkół są dostępne, skorzystać z tych narzędzi, które są w szkole i samodzielnie w swoim gabinecie czy w pracowni komputerowej przygotować materiały, skontaktować się z uczniem. Potem spokojnie wrócić do domu.

Nie wydaje się to być jakimś większym zagrożeniem. To przecież nie jest tak, że tylko w domu jesteśmy bezpieczni, a jak wyjdziemy na chwilę poza mieszkanie, to nagle zaatakuje nas wirus. Podobnie jest z pójściem do pracy.

Poza nauczycielami jest też obsługa i administracja i dyrektor powinien także rozsądnie rozplanować im plan zajęć. Przecież nie chodzi o to, żeby na siłę przytrzymywać czy nauczycieli, czy pracowników administracji przez 8 godzin w szkole, bo przecież to nie ma żadnego sensu.

Tam, gdzie jest to możliwe, a tak jest w przypadku nauczycieli, trzeba im dać możliwość pracowania zdalnie, a jeżeli ktoś nie ma do wykonania żadnej pracy, to powinien pozostawać w gotowości do pracy. Wtedy ma wynagrodzenie pozbawione tych dodatków premiujących, stażowych, ale jednak ma wynagrodzenie i nie ma sensu na siłę go ściągać do szkoły.

Niestety słyszałem o takich sytuacjach, że niektórzy dyrektorzy uznali, że skoro nauczyciel jest w gotowości do pracy, to ma przyjść i siedzieć 8 godzin w szkole lub w przedszkolu. Absurd totalny.

Nauczyciel ma w tym czasie próbować nawiązać kontakt ze swoimi podopiecznymi, powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się do tej pracy tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem - przekazywać mu materiały, kontaktować się z nim, poprawiać mini sprawdziany, które będą podsumowaniem każdej lekcji, być otwartym na ewentualne pytania, pomóc rozwiązywać te problemy, które pojawiają się przy - w dużej mierze - samodzielnym opanowaniu materiału.


Co ważne, być w kontakcie z uczniem po to, żeby propagować taką delikatną kwarantannową dyscyplinę.


Przypomnijmy, że jest przecież dziennik elektroniczny, który może być najprostszym narzędziem do przekazywania informacji czy to uczniom, czy rodzicom.


Czy ministerstwo będzie rozważało jakieś narzędzia umożliwiające sprawdzanie, co robi młodzież? Żeby nie wychodziła z domu, nie koncentrowała się, nie tworzyła jakichś grup, a jednak siedziała w domu, dla własnego bezpieczeństwa?


Temu między innymi służyła decyzja o zamknięciu galerii handlowych czy restauracji i pubów, bo docierały do nas już takie sygnały, że niektórzy mieli niebezpieczne pomysły, aby urządzać sobie spotkania towarzyskie.

Chociaż - jeszcze raz powtórzę - decyzje o fizycznym zamykaniu niektórych zakładów pracy, ale nie zamykaniu w sensie pracy, były podyktowane względami bezpieczeństwa. Chcieliśmy uniknąć podobnej sytuacji, jaka miała miejsce choćby we Włoszech, gdzie nie respektowano zarządzeń informujących o tym, że należy unikać masowych zgromadzeń.

Policja, jeżeli będzie trzeba, będzie także kontrolowała większe grupy młodzieży, pytała, dlaczego są w jakimś miejscu a nie w domu czy w miejscu, w którym mogą spokojnie pracować, uczyć się - bo taki jest ich obowiązek.

Jeszcze raz przypomnę - decyzja o fizycznym zamknięciu szkół dla uczniów nie jest po to, aby tworzyć kolejne ferie, tylko po to, żeby w inny sposób móc realizować naukę, a jednocześnie ograniczyć masowy kontakt młodzieży tak, aby uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.


Czy ministerstwo jest przygotowane na ewentualne przedłużenie kwarantanny i przesunięcie kalendarza edukacyjnego?


Do specustawy wprowadziliśmy zapisy, które dają Ministerstwu Edukacji możliwość organizacji roku szkolnego w związku z tą nadzwyczajną sytuacją. Po raz pierwszy skorzystaliśmy z tego zapisu, ogłaszając tę dwutygodniową przerwę.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to znowelizujemy rozporządzenie i wydłużymy czas przerwy w zajęciach - tych fizycznych, nie przerwy od nauki.

Na razie nie ma potrzeby, aby zmieniać kalendarz szkolny, w tym także i terminy egzaminów. Natomiast gdyby znacznie się to wydłużało, to wtedy oczywiście takie decyzje również będziemy podejmowali. Jesteśmy w kontakcie z Centralną Komisją Egzaminacyjną, która przygotowuje różne scenariusze i warianty decyzji w zależności od tego, jak długi będzie okres przerwy w tej tradycyjnej nauce.


Apelujemy o przestrzeganie tych wszystkich restrykcji, które zostały wprowadzone.


Nigdy dość takich apeli. Chociaż widać, na razie przynajmniej, że przytłaczająca większość Polaków stosuje się do decyzji i zaleceń ministra zdrowia, ministra nauki i innych osób z rządu, które wskazują, że dziś dla własnego dobra, dla własnego zdrowia, dla własnego życia powinniśmy ograniczyć kontakty z innymi. Mam nadzieję, że to będzie trwało długo i dzięki temu unikniemy podobnych sytuacji, podobnej skali choroby, jaka ma miejsce na południu Europy.

Na razie widać, że udaje nam się to zrobić. Decyzje rządu wyprzedzają większość decyzji rządów europejskich. Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z ministrami edukacji z całej Unii Europejskiej. Zaledwie 1/3 z nich podjęła podobne decyzje jak polski rząd - niektóre dopiero po decyzji naszego rządu, inne dopiero się nad tym zastanawiają, a niektóre z tych rządów w ogóle uważają, że tego typu decyzje są niepotrzebne. To może się skończyć dla wielu osób tragicznie.

Na szczęście u nas jest inaczej. Decyzje wyprzedzają postęp choroby i epidemii i dzięki temu nasze województwo choćby cieszy się jeszcze tą sytuacją, że nie mamy ani jednej osoby zarażonej. Chociaż już podejmujemy decyzje, które mają nas przygotować na ewentualne nadejście choroby.

Nie nadużywajmy tej wolności, która się pojawiła. Wykorzystajmy ją choćby do tego, aby dobrze przygotować się do egzaminu. Można to potraktować jako swego rodzaju bonus, bo przecież w tej chwili uczniowie mają mniej obowiązków, nie muszą przygotowywać się do innych zajęć. Niech wykorzystają ten czas na lepsze przygotowanie się do egzaminu. Są w okresie powtórkowym i teraz mają szansę to zrobić jak najlepiej. Nauczyciele na pewno im w tym pomogą.


I to będzie ten sprawdzian na egzaminach narodowej kwarantanny.


To będzie sprawdzian dla nas wszystkich - nie tylko w edukacji, ale także w innych dziedzinach życia. Mam wrażenie, że na razie ten sprawdzian dobrze zdajemy.


| red: zmj, mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok

REKLAMA
Nissan

"Koniec świata" Andrzej Fiedoruk
Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku
26.10.2020

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.

Urszula Połowianiuk

zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
23.10.2020

"Spodziewaliśmy się tego, że na jesień może być wzrost zachorowań. To wynika też z naszych zachowań, wystarczy przejść się po ulicy i zobaczyć, że pewne zasady nie są respektowane, że my lekceważyliśmy tego wirusa" - mówi Urszula Połowianiuk.

kpt. Łukasz Wilczewski, fot. Marcin Gliński

kpt. Łukasz Wilczewski

rzecznik 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
23.10.2020

Wsparcie personelu medycznego przy pobieraniu wymazów, pomoc dla pracowników sanepidu, monitorowanie osób na kwarantannie - takie zadania mają teraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.


Docent Jan Kochanowicz, fot. Monika Kalicka

Jan Kochanowicz

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
22.10.2020

"Plan przewiduje powstanie boksów jednoosobowych tak, abyśmy mogli pacjentów izolować i jednocześnie, żeby w prosty sposób był do każdego pacjenta dostęp" - mówi dyrektor USK.

Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki

podlaski senator
21.10.2020

Środowe (21.10) protesty rolników w całej Polsce, to nie tylko utrudnienia na drogach zatarasowanych ciągnikami, o czym cały czas informowaliśmy. W naszym województwie delegacje rolników odwiedziły także biura poselskie i senatorskie parlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. piątki dla zwierząt.

Waldemar Kraska, źródło: www.gov.pl

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
21.10.2020

"Prawie 10 tysięcy zakażeń, to już nawet nie jest żółte światło dla nas wszystkich tylko czerwone, ponieważ wydolność polskiej służby zdrowia, tak jak każdego systemu w każdym kraju, jest ograniczona" - mówi wiceminister.


Bohdan Paszkowski, fot. Monika Kalicka

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
20.10.2020

"W pierwszej kolejności myślimy o szpitalu polowym w Białymstoku. Nie chcę zdradzać konkretnej lokalizacji" - mówi wojewoda.

Marcin Kozłowski, fot. Monika Kalicka

Marcin Kozłowski

szef muzyczny Polskiego Radia Białystok
19.10.2020

Polskie Radio Białystok organizuje kolejną edycję konkursu Niebieski Mikrofon. - Chcemy jeszcze bardziej pomóc w promocji muzykom z naszego regionu - podkreśla dziennikarz Marcin Kozłowski.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
19.10.2020

- Będziemy starali się jak najdłużej utrzymać kształcenie stacjonarne w szkołach podstawowych, zwłaszcza w młodszych klasach - zaznacza minister Piontkowski.


nadinspektor Robert Szewc, fot. Marek Krupa/ podlaska.policja.gov.pl

nadinsp. Robert Szewc

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
17.10.2020

Blisko połowa województwa podlaskiego została objęta tzw. strefą czerwoną w związku z epidemią koronawirusa. To oznacza poważne ograniczenia i zmiany w funkcjonowaniu wielu instytucji.

prof. Joanna Zajkowska

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB
16.10.2020

"Jest pewna bezwładność w tych zakażeniach. Myślę, że najbliższe dni nie pokażą nam jakiejś poprawy, ale jeżeli zaczniemy rzeczywiście restrykcyjnie przestrzegać zasad, to co najmniej po tygodniu powinniśmy widzieć, że powinna być czy stabilizacja, czy dużo wolniejszy przyrost nowych przypadków" - mówi prof. Zajkowska.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

podinsp. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
15.10.2020

"To policjant będący na miejscu ocenia sytuację i decyduje jaką formę reakcji na wykroczenie podejmie. Może to być pouczenie, zwrócenie uwagi, mandat, a jeśli będzie to rażące złamanie prawa - nawet wniosek skierowany do sądu" - wyjaśnia podinsp. Tomasz Krupa.


Jolanta Wołągiewicz, fot. Joanna Szubzda

Jolanta Wołągiewicz

ze Stowarzyszenia "Szukamy Polski" i Podlaskiej Redakcji Seniora
15.10.2020

- Należałoby zwrócić uwagę na prawidłowe noszenie maseczek, czyli zakrywanie ust i nosa, i dezynfekcję rąk. Przestrzeganie tego, egzekwowanie i uświadamianie ludzi jest chyba ważniejsze od dawania osobom starszym ram czasowych na zrobienie zakupów.

Zdzisław Babicz, foto: Monika Kalicka

Zdzisław Babicz

nauczyciel
14.10.2020

"W szkołach trzeba przeprowadzić badanie przesiewowe i wtedy podejmować decyzje odnośnie zajęć zdalnych" - sugeruje Zdzisław Babicz.

Joanna Torbé, źródło: archiwum prywatne

Joanna Torbé

z Business Center Club
13.10.2020

- Przedsiębiorcy żyją w tej chwili w dużej niepewności, co przekłada się też na kwestie zatrudnienia. Pracodawcy przyjmują do pracy z ostrożnością lub w ogóle, czasem są limity na tworzenie nowych etatów, a część firm pracowników zwalnia - mówi Joanna Torbé.


Zbigniew Bohdziewicz, foto: Monika Kalicka

Zbigniew Bohdziewicz

dyrektor podlaskiego oddziału PKO BP
13.10.2020

Pandemia koronawirusa, jak twierdzi wielu ekonomistów, wciąż negatywnie wpływa na naszą gospodarkę, niektóre branże mocno odczuwają skutki Covid-19. Jednak bardzo wiele firm notuje znaczący wzrost obrotów i zysków.

Adrian Chabowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Adrian Chabowski

prorektor do spraw kształcenia UMB
12.10.2020

Jako uczelnia medyczna zakazujemy naszym organizacjom studenckim jakichkolwiek imprez, nie rekomendujemy spotkań towarzyskich, apelujemy o rozsądek. Rozważamy też zmianę harmonogramu zajęć - mówi prof. Adrian Chabowski.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński

zastępca prezydenta Białegostoku
9.10.2020

W pierwszej kolejności Straż Miejska będzie informować o nowych nakazach, m.in. o obowiązku noszenia maseczek na ulicach. - Kolejnym etapem jest egzekwowanie, ale myślę, że najpierw powinniśmy apelować i informować - podkreśla Przemysław Tuchliński.


foto: Monika Kalicka

Ewa Zgiet, Beata Galińska-Skok, Nadzieja Sołowiej

dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii, wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
9.10.2020

Prawie miliard ludzi na świecie boryka się z różnego rodzaju zaburzeniam psychicznymi, co 40 sekund jedna osoba popełnia samobójstwo.

Grzegorz Leszczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Leszczyński

prezes Podlaskiej Izby Rolniczej
8.10.2020

"To ustawa szkodliwa dla polskiego rolnictwa, ale kompromis jest możliwy" - mówi Grzegorz Leszczyński.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

podinsp. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
7.10.2020

"Sytuacje bardzo lekceważącego podejścia ze strony osób niestosujących się do obostrzeń kończą się nawet tym, że policjanci sporządzają notatkę i wysyłają wniosek o ukaranie do sądu. Ale kiedy mówimy o roztargnieniu, policjant ma do dyspozycji takie środki jak np. pouczenie".


Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, fot. Joanna Szubzda

dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

koordynatorka Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii
6.10.2020

W województwie podlaskim około 600 kobiet rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Z każdym rokiem tych przypadków jest więcej o przynajmniej 50. Październik jest miesiącem walki z tą chorobą. Walki, która teraz - przez pandemię - jest jeszcze trudniejsza.

Adam Abramowicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Abramowicz

rzecznik małych i średnich przedsiębiorców
6.10.2020

"My proponujemy racjonalne podejście, żeby pobyt Białorusinów bez kwarantanny był ograniczony tylko do woj. podlaskiego i lubelskiego" - mówi Adam Abramowicz.

Zbigniew Nikitorowicz, fot. Barbara Sokolińska

Zbigniew Nikitorowicz

zastępca prezydenta Białegostoku
5.10.2020

- To od każdego człowieka zależy, czy przestrzega zasad związanych z koronawirusem. Lepiej dbać teraz, kiedy mamy więcej swobody, nie ma tylu ograniczeń, (...) żeby później nie było płaczu, że mamy wysoki wskaźnik zachorowań.


prof. Elżbieta Smułkowa, fot. PRB

prof. Elżbieta Smułkowa

pierwsza ambasador RP w Mińsku w latach 1992-1995
2.10.2020

Tak wielka skala protestów na Białorusi przeciwko fałszerstwom wyborczym Aleksandra Łukaszenki jeszcze przed wyborami była nie do przewidzenia.

Jan Perkowski, fot. Monika Kalicka

Jan Perkowski

starosta białostocki
2.10.2020

"Musimy się zastosować do tych zasad, do obostrzeń sanitarnych, które są, żeby epidemia bardziej się nie rozszerzała" - apeluje starosta.

fot. Monika Kalicka

Jakub Macewicz

z Centrum Psychoterapii Meandra w Białymstoku
1.10.2020

"W pewnym sensie temat wraca, ale myślę, że my będziemy jako społeczeństwo mniej reaktywni, mniej będziemy lękiem reagować, bo nie da się w wysokim poziomie lęku ciągle funkcjonować" - ocenia socjolog.


Waldemar Kraska, źródło: www.gov.pl

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
30.09.2020

- Rozmawialiśmy już z ministrem spraw wewnętrznych, że musimy wzmóc egzekucję nakładanych zasad, szczególnie w strefach żółtych i czerwonych, ale nie tylko - mówi wiceminister Kraska.

Wojciech Winnik, fot. Tomasz Kubaszewski

Wojciech Winnik

prezes MKS Ślepsk Malow Suwałki
29.09.2020

- Próbowaliśmy stworzyć siatkę kontaktów i szukaliśmy źródła, gdzie mogło dojść do zakażenia. Na tej liście znalazło się przeszło 300 osób - mówi Wojciech Winnik.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku, ekonomista
29.09.2020

- Poradziliśmy sobie z deficytem budżetowym trochę lepiej niż inne kraje europejskie. Z perspektywy tego, co mieliśmy w ostatnich latach w Polsce, jest gorzej, ale musiało tak być, bo kwestie epidemiczne wpłynęły na wszystkich. Z drugiej strony sytuacja jest na pewno dużo lepsza niż chociażby w południowej Europie czy w niektórych krajach Europy Zachodniej.


Włodzimierz Czarzasty, fot. Sylwia Krassowska

Włodzimierz Czarzasty

szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej
28.09.2020

Wyborów przedterminowych nie będzie, rządów mniejszościowych również. Zjednoczona Prawica podpisała porozumienie koalicyjne. Co to oznacza dla opozycji?

Paweł Buczko, fot. Joanna Szubzda

Paweł Buczko

p.o. Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
28.09.2020

"Maseczki to nie kaganiec, takie są standardy światowe, takie są zalecenia WHO, GIS i ministra zdrowia. Na pewno jest to bardzo dobry element profilaktyki w obecnej sytuacji".

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
25.09.2020

"Chciałbym odwiedzić, bądź wysłuchać trosk, problemów wszystkich mieszkańców, radnych, wójtów z całego województwa podlaskiego" - mówi marszałek.


Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
24.09.2020

- Musimy przygotować się na kolejne odcinki tego serialu, pt. "Kryzys w obozie władzy" - ocenia socjolog.

Bartosz Grodecki, źródło: www.gov.pl

Bartosz Grodecki

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
23.09.2020

"Każda wiza, która jest w paszporcie obywatela Białorusi, uprawnia do wjazdu teraz w sensie formalnym na terytorium RP" - mówi wiceminister.

Witold Karczewski, fot. Monika Kalicka

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
22.09.2020

"Przedsiębiorcy do polityki się nie mieszają, niemniej polityka zawsze wpływa na gospodarkę, nie możemy nie patrzeć na to, co dzieje się w polityce" - mówi nasz gość.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok