Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski [wideo] - minister edukacji narodowej

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej

16.03.2020, 08:07, akt. 11:01

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska
Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


W szkołach przerwa. Nie są to jednak kolejne ferie. Jak nauczyciele i uczniowie radzą sobie z nauką zdalną?


Z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Jak wykorzystać przerwę w edukacji? Okazuje się, że cyfrowo nie jesteśmy tak zaawansowani jak na lata, w których żyjemy.


Dariusz PiontkowskiPrzechodzimy tak naprawdę rewolucję technologiczną. Ta nadzwyczajna sytuacja doprowadziła do tego, że przestawiamy się tam, gdzie jest to możliwe, na pracę zdalną. I to samo trzeba będzie zrobić w edukacji. Nie na stałe, tylko na ten wyjątkowy czas.


Okres ten można wykorzystać i przygotować się już do skoku technologicznego.


Oczywiście. Planowaliśmy szkolenia dla nauczycieli, które bardzo dobrze przygotowałyby ich do pracy zdalnej, do wykorzystania nowoczesnych środków przekazu, do strony e-podręczniki.pl, która moim zdaniem będzie podstawą do tego, aby przygotować zajęcia dla uczniów.

Ale ponieważ jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, to musimy to zrobić także w sposób nadzwyczajny. Stąd mówiliśmy o tym, że chociaż jest przerwa od chodzenia do szkoły, to nie znaczy, że jest to przerwa od nauki. Wręcz przeciwnie. Nie jest to czas ferii, wypoczynku, tylko czas nauki, ale inaczej zorganizowanej.

Nauczyciele muszą przestawić się na to, że nie mają bezpośredniego kontaktu z uczniem, takiego fizycznego w klasie, ale trzeba wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologiczne - czy to za pomocą prostego mailingu, czy za pomocą dziennika elektronicznego, czy bardziej zaawansowanych środków robić coś w rodzaju lekcji online ze swoimi uczniami.

Chcemy, aby najpierw w ciągu kilku najbliższych dni większość nauczycieli, która dotąd z tego nie korzystała, poznała narzędzia, które są dostępne. Jeszcze raz powtórzę: e-podreczniki.pl to strona, gdzie są nie tylko i wyłącznie materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe, ale także bardzo proste instrukcje obsługi - jak posługiwać się tym narzędziem, aby móc stworzyć własne materiały dydaktyczne, aby móc przekazywać je uczniom, aby tworzyć coś w rodzaju mini sprawdzianów wiedzy z tego materiału, który już został przekazany.

We współpracy z ministrem cyfryzacji przypominamy najważniejsze narzędzia, które pozwalają komunikować się przez internet. Komunikaty już poszły do szkół, będziemy je w kolejnych dniach przypominali. I chcemy, żeby w najbliższym tygodniu nauczyciele, korzystając z nowoczesnych metod pracy, starali się przekazać uczniom takie informacje, które pozwolą im na razie powtarzać wiedzę, sprawdzać tę, którą już mają. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku ósmoklasistów i maturzystów, gdzie niedługo kończy się rok szkolny i będą mieli egzaminy.

Uczniowie mogą przecież sięgać także do arkuszy maturalnych czy egzaminacyjnych, które były w poprzednich latach, dlatego między nimi podajemy także stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie dostępne są wszystkie arkusze wraz z rozwiązaniami. Moim zdaniem jest to bardzo dobra forma powtórzenia materiału przed kolejnymi egzaminami.


Czy spodziewacie się, że tę przerwę trzeba będzie przedłużyć?


Decyzja nie będzie zależała ode mnie, bo decydując się na ograniczenie pracy szkół, robiliśmy to w kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Tu oni wiodą prym, tak naprawdę to oni podejmują decyzje. My natomiast teraz staramy się tak zorganizować pracę szkoły, aby uczniowie na tym nie tracili. I wydaje się, że jest to możliwe, bo dziś większość uczniów, większość nauczycieli nawet z domu jest w stanie kontaktować się przez internet.


Nauczyciele trochę kwestionują: skoro mamy przerwę to również nie tylko młodzież, ale i my nauczyciele nie powinniśmy przychodzić do szkoły, bo możemy się zarazić.


Ale sam fakt, że nauczyciel nie przychodzi do szkoły, nie znaczy, że nie ma wykonywać pracy. Jeszcze raz powtórzę - nie jest to przerwa wakacyjna czy feryjna, tylko jest to przerwa nadzwyczajna, spowodowana zagrożeniem epidemicznym. Dlatego też mówimy, że nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania pracy - nie w taki tradycyjny sposób, nie musi przychodzić do szkoły, aby uniknąć kontaktu z większą grupą ludzi, ale jeżeli u siebie nie ma narzędzi technicznych, które pozwoliłyby mu na pracę zdalną, to wówczas dyrektor jest zobowiązany, aby mu takie stanowisko zapewnić.

Przypomnę, że to fizyczne zamknięcie szkół spowodowane było tym, aby nie tworzyć dużych skupisk ludzkich. Teraz, gdy uczniów nie ma w szkole, to grupa nauczycieli jest niewielka. Oni przecież mogą każdy w swojej sali czy korzystając z sali komputerowej, być może także z laptopów, które w przynajmniej w części szkół są dostępne, skorzystać z tych narzędzi, które są w szkole i samodzielnie w swoim gabinecie czy w pracowni komputerowej przygotować materiały, skontaktować się z uczniem. Potem spokojnie wrócić do domu.

Nie wydaje się to być jakimś większym zagrożeniem. To przecież nie jest tak, że tylko w domu jesteśmy bezpieczni, a jak wyjdziemy na chwilę poza mieszkanie, to nagle zaatakuje nas wirus. Podobnie jest z pójściem do pracy.

Poza nauczycielami jest też obsługa i administracja i dyrektor powinien także rozsądnie rozplanować im plan zajęć. Przecież nie chodzi o to, żeby na siłę przytrzymywać czy nauczycieli, czy pracowników administracji przez 8 godzin w szkole, bo przecież to nie ma żadnego sensu.

Tam, gdzie jest to możliwe, a tak jest w przypadku nauczycieli, trzeba im dać możliwość pracowania zdalnie, a jeżeli ktoś nie ma do wykonania żadnej pracy, to powinien pozostawać w gotowości do pracy. Wtedy ma wynagrodzenie pozbawione tych dodatków premiujących, stażowych, ale jednak ma wynagrodzenie i nie ma sensu na siłę go ściągać do szkoły.

Niestety słyszałem o takich sytuacjach, że niektórzy dyrektorzy uznali, że skoro nauczyciel jest w gotowości do pracy, to ma przyjść i siedzieć 8 godzin w szkole lub w przedszkolu. Absurd totalny.

Nauczyciel ma w tym czasie próbować nawiązać kontakt ze swoimi podopiecznymi, powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się do tej pracy tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem - przekazywać mu materiały, kontaktować się z nim, poprawiać mini sprawdziany, które będą podsumowaniem każdej lekcji, być otwartym na ewentualne pytania, pomóc rozwiązywać te problemy, które pojawiają się przy - w dużej mierze - samodzielnym opanowaniu materiału.


Co ważne, być w kontakcie z uczniem po to, żeby propagować taką delikatną kwarantannową dyscyplinę.


Przypomnijmy, że jest przecież dziennik elektroniczny, który może być najprostszym narzędziem do przekazywania informacji czy to uczniom, czy rodzicom.


Czy ministerstwo będzie rozważało jakieś narzędzia umożliwiające sprawdzanie, co robi młodzież? Żeby nie wychodziła z domu, nie koncentrowała się, nie tworzyła jakichś grup, a jednak siedziała w domu, dla własnego bezpieczeństwa?


Temu między innymi służyła decyzja o zamknięciu galerii handlowych czy restauracji i pubów, bo docierały do nas już takie sygnały, że niektórzy mieli niebezpieczne pomysły, aby urządzać sobie spotkania towarzyskie.

Chociaż - jeszcze raz powtórzę - decyzje o fizycznym zamykaniu niektórych zakładów pracy, ale nie zamykaniu w sensie pracy, były podyktowane względami bezpieczeństwa. Chcieliśmy uniknąć podobnej sytuacji, jaka miała miejsce choćby we Włoszech, gdzie nie respektowano zarządzeń informujących o tym, że należy unikać masowych zgromadzeń.

Policja, jeżeli będzie trzeba, będzie także kontrolowała większe grupy młodzieży, pytała, dlaczego są w jakimś miejscu a nie w domu czy w miejscu, w którym mogą spokojnie pracować, uczyć się - bo taki jest ich obowiązek.

Jeszcze raz przypomnę - decyzja o fizycznym zamknięciu szkół dla uczniów nie jest po to, aby tworzyć kolejne ferie, tylko po to, żeby w inny sposób móc realizować naukę, a jednocześnie ograniczyć masowy kontakt młodzieży tak, aby uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.


Czy ministerstwo jest przygotowane na ewentualne przedłużenie kwarantanny i przesunięcie kalendarza edukacyjnego?


Do specustawy wprowadziliśmy zapisy, które dają Ministerstwu Edukacji możliwość organizacji roku szkolnego w związku z tą nadzwyczajną sytuacją. Po raz pierwszy skorzystaliśmy z tego zapisu, ogłaszając tę dwutygodniową przerwę.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to znowelizujemy rozporządzenie i wydłużymy czas przerwy w zajęciach - tych fizycznych, nie przerwy od nauki.

Na razie nie ma potrzeby, aby zmieniać kalendarz szkolny, w tym także i terminy egzaminów. Natomiast gdyby znacznie się to wydłużało, to wtedy oczywiście takie decyzje również będziemy podejmowali. Jesteśmy w kontakcie z Centralną Komisją Egzaminacyjną, która przygotowuje różne scenariusze i warianty decyzji w zależności od tego, jak długi będzie okres przerwy w tej tradycyjnej nauce.


Apelujemy o przestrzeganie tych wszystkich restrykcji, które zostały wprowadzone.


Nigdy dość takich apeli. Chociaż widać, na razie przynajmniej, że przytłaczająca większość Polaków stosuje się do decyzji i zaleceń ministra zdrowia, ministra nauki i innych osób z rządu, które wskazują, że dziś dla własnego dobra, dla własnego zdrowia, dla własnego życia powinniśmy ograniczyć kontakty z innymi. Mam nadzieję, że to będzie trwało długo i dzięki temu unikniemy podobnych sytuacji, podobnej skali choroby, jaka ma miejsce na południu Europy.

Na razie widać, że udaje nam się to zrobić. Decyzje rządu wyprzedzają większość decyzji rządów europejskich. Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z ministrami edukacji z całej Unii Europejskiej. Zaledwie 1/3 z nich podjęła podobne decyzje jak polski rząd - niektóre dopiero po decyzji naszego rządu, inne dopiero się nad tym zastanawiają, a niektóre z tych rządów w ogóle uważają, że tego typu decyzje są niepotrzebne. To może się skończyć dla wielu osób tragicznie.

Na szczęście u nas jest inaczej. Decyzje wyprzedzają postęp choroby i epidemii i dzięki temu nasze województwo choćby cieszy się jeszcze tą sytuacją, że nie mamy ani jednej osoby zarażonej. Chociaż już podejmujemy decyzje, które mają nas przygotować na ewentualne nadejście choroby.

Nie nadużywajmy tej wolności, która się pojawiła. Wykorzystajmy ją choćby do tego, aby dobrze przygotować się do egzaminu. Można to potraktować jako swego rodzaju bonus, bo przecież w tej chwili uczniowie mają mniej obowiązków, nie muszą przygotowywać się do innych zajęć. Niech wykorzystają ten czas na lepsze przygotowanie się do egzaminu. Są w okresie powtórkowym i teraz mają szansę to zrobić jak najlepiej. Nauczyciele na pewno im w tym pomogą.


I to będzie ten sprawdzian na egzaminach narodowej kwarantanny.


To będzie sprawdzian dla nas wszystkich - nie tylko w edukacji, ale także w innych dziedzinach życia. Mam wrażenie, że na razie ten sprawdzian dobrze zdajemy.


| red: zmj, mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Antonia na Podlasiu" Agnieszki Panasiuk

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
fot. Monika Kalicka

Barbara Górska

nauczycielka
18.01.2021

"Jako mama cieszę się, że syn wraca do szkoły, do takiego normalnego funkcjonowania (...), ale nie wiadomo jak długo potrwa takie rozwiązanie" - mówi Barbara Górska.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
15.01.2021

"Jest wspólne ustalenie, aby w każdej gminie uruchomiona była możliwość dowozu seniorów, osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonych komunikacyjnie do punktów szczepień" - mówi wojewoda.

dr Joanna Zabielska-Cieciuch, fot. Sylwia Krassowska

dr Joanna Zabielska-Cieciuch [wideo]

lekarz rodzinny
15.01.2021

"Słuszna była decyzja, żeby ten pierwszy tydzień poświęcić tylko na umawianie tych najstarszych" - mówi lekarka.


Kasia Garłukiewicz-Szubzda / WOLSKA, foto prywatne

Kasia Garłukiewicz-Szubzda / WOLSKA

finalistka plebiscytu "Niebieski Mikrofon 2020"
14.01.2021

"Projekt WOLSKA łączy wszystko to, co mi w duszy gra. Jest we mnie dużo agresywnych rzeczy, etnicznych, ale i delikatności, melodyjności" - mówi Kasia Garłukiewicz-Szubzda.

Sebastian Sadowski Romanov, źródło: Łukasz Roszkowski

Sebastian Sadowski-Romanov

doradca eksportowy z firmy doradczej ITRO
14.01.2021

Jeśli uda się pokonać pandemię, to 2021 rok może być czasem dużego wzrostu gospodarczego - prognozują eksperci. Zdaniem doradcy eksportowego Sebastiana Sadowskiego-Romanova niektóre firmy, również podlaskie, poradziły sobie także w czasie pandemii.

Beata Leszczyńska, fot. Barbara Sokolińska

Beata Leszczyńska

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
14.01.2021

"Na szczepienie będzie można zapisać się na 3 sposoby: za pośrednictwem infolinii 989, online przez Internetowe Konto Pacjenta oraz w punkcie szczepień" - mówi Beata Leszczyńska.


foto: Monika Kalicka

dr Katarzyna Winiecka

socjolog
13.01.2021

"Brexit przyczynił się do tego, że osoby, które były niezdecydowane, ewentualnie osoby, które były nieprzystosowane, wykorzystały dyskusję na temat Brexitu, by podjąć decyzję i wrócić" - mówi dr Katarzyna Winiecka.

Aleksandra Beręsewicz

Aleksandra Beręsewicz

Feral Atom - finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon 2020
12.01.2021

"Teraz wszystko można zmieścić w laptopie, oprócz gitary i mnie. Gitarę podpinam po prostu do programu i cała reszta, ta magia dzieje się w programie" - mówi Aleksandra Beręsewicz.

Julita Maleszewska, fot. Barbara Sokolińska

Julita Maleszewska

psycholog, psychoterapeutka z białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom
12.01.2021

Ferie w pandemii nie muszą być nudne - przekonują specjaliści. I apelują do rodziców o zaangażowanie.


Dora, fot. Joanna Szubzda

Dora

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon 2020
12.01.2021

- Staram się, robiąc cokolwiek, robić to najlepiej jak potrafię, jak to jest możliwe w granicach moich możliwości i wiedzy. Staram się, żeby to było absolutnie profesjonalne.

Agnieszka Rzeszewska, fot. Monika Kalicka

Agnieszka Rzeszewska

przewodnicząca oświatowej Solidarności w Podlaskiem
12.01.2021

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. "Myślę, że dzieci są bardzo zadowolone, a ich rodzice szczególnie, bo ten długi czas wyłączenia z pewnością nie był dla nich przyjazny. My nauczyciele jesteśmy gotowi, nie mamy wyboru, choć wiadomo, że jest to zawsze ryzykowne".

Anka Kaptór i Przemek Starachowski

Anka Kaptór i Przemek Starachowski

duet Funkasanki - finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon 2020
11.01.2021

"Poprzedni rok był bardzo dobry dla nas, ten rok planujemy jeszcze lepszy, planujemy dużo koncertów" - mówi Przemek Starachowski.


fot. Monika Kalicka

Joanna Dąbrowska-Pastwa

dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku
11.01.2021

"Nauczyciele widzą, że uczniowie się zamykają, że nie ma z nimi kontaktu. Obserwujemy więcej zaburzeń depresyjnych, młodzież jest przytłoczona sytuacją" - mówi Joanna Dąbrowska-Pastwa.

Tomasz Wiśniewski, fot. Monika Kalicka

Tomasz Wiśniewski

dokumentalista, autor portalu bagnowka.pl
10.01.2021

O Białymstoku pisało wielu - czasem kontrowersyjnie, często sentymentalnie.

Maciej Snitkowski, fot. Marcin Mazewski

Maciej Snitkowski

z zespołu KREHA - finalisty Niebieskiego Mikrofonu
9.01.2021

"Nie można się ograniczać i myślę, że połączenie naszych wspólnych muzycznych horyzontów przyniosło to, co w tej chwili gramy (..) w tekstach - głównie - słychać bunt, niezgodę na różne rzeczy, wyśmianie niektórych zjawisk."


Michał Ciruk "Cira", fot. Sylwia Krassowska

Michał Ciruk "Cira"

finalista plebiscytu "Niebieski Mikrofon 2020"
8.01.2021

"Niebieski Mikrofon to faktycznie jest coś, co sprawia, że chce się walczyć, chce się otworzyć nowe rzeczy tak, jak to było w starych czasach" - mówi białostocki raper "Cira".

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ
8.01.2021

"Żaden mieszkaniec województwa podlaskiego nie zostanie pozbawiony możliwości zaszczepienia się w dogodny dla siebie sposób i w miejscu nieoddalonym zbyt mocno od miejsca zamieszkania" - mówi Maciej Olesiński.

Dorota Semeniuk, fot. Marcin Mazewski

"Dora"

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon 2020
7.01.2021

"Słuchanie swoich piosenek w radiu jest to bardzo przyjemne. Zastanawiam się jak to jest słuchać tego innym osobom" - mówi Dora.


Izabela Kraśnicka, foto: Monika Kalicka

dr hab. Izabela Kraśnicka

z Uniwersytetu w Białymstoku
7.01.2021

"W kontekście ogólnym jest to chyba jedna z cech naszych czasów - nieprzewidywalna, okrutna, niepotrzebna, smutna, rozczarowująca i pogłębiająca podziały."

Kasia Garłukiewicz-Szubzda / WOLSKA, foto prywatne

Kasia Garłukiewicz-Szubzda / WOLSKA

finalistka plebiscytu "Niebieski Mikrofon 2020"
7.01.2021

"To cudowne, że jako artyści białostoccy, podlascy możemy dzielić się naszą twórczością. Kiedy zobaczyłam, wśród jakich ludzi się znalazłam w plebiscycie, zrobiło mi się bardzo miło. Niesamowite, że spotkamy się na jednej scenie" - mówi Kasia Garłukiewicz-Szubzda.

dr Karol Łapiński, fot. Barbara Sokolińska

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
7.01.2021

- Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto, co "na rękę" daje około 2061 zł, stawka godzinowa wzrosła z 17 zł do 18,30 zł - mówi dr Karol Łapiński.


Eryk Mroczko, fot. Mikołaj Rajkowski

Eryk Mroczko

finalista plebiscytu "Niebieski Mikrofon 2020"
6.01.2021

"Chciałbym, żeby moja płyta brzmiała w domach, w głośnikach, nawet za kilkadziesiąt lat. Moim marzeniem jest, żeby ta muzyka przetrwała próbę czasu" - mówi Eryk Mroczko.

Faustyna Maciejczuk, fot. Sylwia Krassowska

Faustyna Maciejczuk

finalistka Niebieskiego Mikrofonu 2020
6.01.2021

"Ukulele to przesłodki instrument, nadaje wyjątkowego klimatu. Chciałam spróbować z taką radosną twórczością" - mówi wokalistka.

Julianna Urszula Olańska (YUOS), fot. Sylwia Krassowska

Julianna Urszula Olańska / YUOS

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon
6.01.2021

"Pracuję intensywnie nad nowym materiałem, bardzo chciałabym wydać album po polsku" - mówi wokalistka.


Jacek Bartnicki, fot. Monika Kalicka

Jacek Bartnicki

z grupy "Godzina 12" - finalisty Niebieskiego Mikrofonu
5.01.2021

"Przez długie okresy zespół był nieaktywny, bo szukaliśmy odpowiedniego głosu. Spotkanie Sylwii było przełomowe" - mówi Jacek Bartnicki.

Robert Ćwikowski, fot. Joanna Szubzda

Robert Ćwikowski

pedagog, terapeuta
5.01.2021

"Warto jest poznać techniki, jak zabezpieczyć internet przed niebezpieczeństwem, bo to nie jest tak, że ja mam zabezpieczyć go dlatego, żeby dziecku uprzykrzyć życie, tylko po to, żeby zadbać o jego bezpieczeństwo" - mówi Robert Ćwikowski.

Krzysztof Murawski

Krzysztof Murawski

z zespołu Complane - finalisty Niebieskiego Mikrofonu
4.01.2021

"Poświęciliśmy się komponowaniu i być może wkrótce uda się zaprezentować coś z tego, jeśli nie będzie to pełna płyta, to przynajmniej częściowo kilka nowych nagrań" - mówi Krzysztof Murawski.


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji
4.01.2021

"Mamy nadzieję, że cała młodzież, wszyscy uczniowie późną wiosną będą mogli wrócić już do stacjonarnej nauki" - mówi minister Piontkowski.

Alicja Pietruczuk i Źmicier Kościn, fot. Barbara Sokolińska

Alicja Pietruczuk i Źmicier Kościn

dziennikarze Polskiego Radia Białystok
31.12.2020

"Jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi. Ta nagroda jest nie tylko dla nas, a dla wszystkich dziennikarzy, którzy pracowali na Białorusi, narażając swoje życie, zdrowie, swoją wolność" - mówi Alicja Pietruczuk.

Tomasz Krupa, fot. Laura Maksimowicz

podinsp. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
31.12.2020

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem od czwartku (31.12) od godz. 19:00 do piątku (1.01) do godz. 6:00 obowiązuje ograniczenie przemieszczania się. Czy jeśli będziemy wracali ze spotkania ze znajomymi do domu, możemy spodziewać się np. mandatu?


Witold Karczewski, fot. Barbara Sokolińska

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
30.12.2020

"Był to rok nietypowy, wiele firm ucierpiało, wiele już zniknęło z rynku, a niektóre są w bardzo trudnej sytuacji" - mówi Witold Karczewski.

Płk Sławomir Kocanowski, fot. Sylwia Krassowska (archiwum)

płk Sławomir Kocanowski

dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
29.12.2020

- Myślę, że pandemia, która miała wpływ na naszą pomoc niesioną w województwie podlaskim, udowodniła, że jesteśmy tym wysuniętym ramieniem do wspierania lokalnej społeczności - mówi płk Kocanowski.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
28.12.2020

"Nie mamy innego narzędzia w tej chwili, żeby skończyć ten koszmar, który zgotował nam wirus. Szczepionka to najlepsza, najszybsza i jedyna droga do tego, żeby uodpornić społeczeństwo, nie tracąc przy tym ludzi" - mówi prof. Robert Flisiak.


Andrzej Wołkowycki, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Wołkowycki

prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych "Nike" w Białymstoku
28.12.2020

"Wydając taki kalendarz, chcieliśmy wyciągnąć w pewnym sensie tych ludzi z mroku, bo tak naprawdę te prace były tworzone w piwnicach Domów Pomocy Społecznej" - mówi Andrzej Wołkowycki.

Piotr Wołosik i Tomasz Frankowski, fot. Marcin Mazewski

Tomasz Frankowski i Piotr Wołosik

autorzy książki "Franek. Prawdziwa historia łowcy bramek"
27.12.2020

"Ta książka jest dowodem na to, że piłkarz, który przeszedł swoją karierę w sposób interesujący, godny, jak przystało na prawdziwego sportowca, wcale nie musi być nudny" - mówi Piotr Wołosik.

fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
24.12.2020

"Myślę, że nawet odległość czy niemożliwość spotkania się osobiście nie przeszkadza, by te święta przeżywać pięknie".
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok