Radio Białystok | Gość | Dariusz Piontkowski [wideo] - minister edukacji narodowej

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej

16.03.2020, 08:07, akt. 11:01

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska
Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Z Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


W szkołach przerwa. Nie są to jednak kolejne ferie. Jak nauczyciele i uczniowie radzą sobie z nauką zdalną?


Z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Jak wykorzystać przerwę w edukacji? Okazuje się, że cyfrowo nie jesteśmy tak zaawansowani jak na lata, w których żyjemy.


Dariusz PiontkowskiPrzechodzimy tak naprawdę rewolucję technologiczną. Ta nadzwyczajna sytuacja doprowadziła do tego, że przestawiamy się tam, gdzie jest to możliwe, na pracę zdalną. I to samo trzeba będzie zrobić w edukacji. Nie na stałe, tylko na ten wyjątkowy czas.


Okres ten można wykorzystać i przygotować się już do skoku technologicznego.


Oczywiście. Planowaliśmy szkolenia dla nauczycieli, które bardzo dobrze przygotowałyby ich do pracy zdalnej, do wykorzystania nowoczesnych środków przekazu, do strony e-podręczniki.pl, która moim zdaniem będzie podstawą do tego, aby przygotować zajęcia dla uczniów.

Ale ponieważ jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, to musimy to zrobić także w sposób nadzwyczajny. Stąd mówiliśmy o tym, że chociaż jest przerwa od chodzenia do szkoły, to nie znaczy, że jest to przerwa od nauki. Wręcz przeciwnie. Nie jest to czas ferii, wypoczynku, tylko czas nauki, ale inaczej zorganizowanej.

Nauczyciele muszą przestawić się na to, że nie mają bezpośredniego kontaktu z uczniem, takiego fizycznego w klasie, ale trzeba wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologiczne - czy to za pomocą prostego mailingu, czy za pomocą dziennika elektronicznego, czy bardziej zaawansowanych środków robić coś w rodzaju lekcji online ze swoimi uczniami.

Chcemy, aby najpierw w ciągu kilku najbliższych dni większość nauczycieli, która dotąd z tego nie korzystała, poznała narzędzia, które są dostępne. Jeszcze raz powtórzę: e-podreczniki.pl to strona, gdzie są nie tylko i wyłącznie materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe, ale także bardzo proste instrukcje obsługi - jak posługiwać się tym narzędziem, aby móc stworzyć własne materiały dydaktyczne, aby móc przekazywać je uczniom, aby tworzyć coś w rodzaju mini sprawdzianów wiedzy z tego materiału, który już został przekazany.

We współpracy z ministrem cyfryzacji przypominamy najważniejsze narzędzia, które pozwalają komunikować się przez internet. Komunikaty już poszły do szkół, będziemy je w kolejnych dniach przypominali. I chcemy, żeby w najbliższym tygodniu nauczyciele, korzystając z nowoczesnych metod pracy, starali się przekazać uczniom takie informacje, które pozwolą im na razie powtarzać wiedzę, sprawdzać tę, którą już mają. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku ósmoklasistów i maturzystów, gdzie niedługo kończy się rok szkolny i będą mieli egzaminy.

Uczniowie mogą przecież sięgać także do arkuszy maturalnych czy egzaminacyjnych, które były w poprzednich latach, dlatego między nimi podajemy także stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie dostępne są wszystkie arkusze wraz z rozwiązaniami. Moim zdaniem jest to bardzo dobra forma powtórzenia materiału przed kolejnymi egzaminami.


Czy spodziewacie się, że tę przerwę trzeba będzie przedłużyć?


Decyzja nie będzie zależała ode mnie, bo decydując się na ograniczenie pracy szkół, robiliśmy to w kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. Tu oni wiodą prym, tak naprawdę to oni podejmują decyzje. My natomiast teraz staramy się tak zorganizować pracę szkoły, aby uczniowie na tym nie tracili. I wydaje się, że jest to możliwe, bo dziś większość uczniów, większość nauczycieli nawet z domu jest w stanie kontaktować się przez internet.


Nauczyciele trochę kwestionują: skoro mamy przerwę to również nie tylko młodzież, ale i my nauczyciele nie powinniśmy przychodzić do szkoły, bo możemy się zarazić.


Ale sam fakt, że nauczyciel nie przychodzi do szkoły, nie znaczy, że nie ma wykonywać pracy. Jeszcze raz powtórzę - nie jest to przerwa wakacyjna czy feryjna, tylko jest to przerwa nadzwyczajna, spowodowana zagrożeniem epidemicznym. Dlatego też mówimy, że nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania pracy - nie w taki tradycyjny sposób, nie musi przychodzić do szkoły, aby uniknąć kontaktu z większą grupą ludzi, ale jeżeli u siebie nie ma narzędzi technicznych, które pozwoliłyby mu na pracę zdalną, to wówczas dyrektor jest zobowiązany, aby mu takie stanowisko zapewnić.

Przypomnę, że to fizyczne zamknięcie szkół spowodowane było tym, aby nie tworzyć dużych skupisk ludzkich. Teraz, gdy uczniów nie ma w szkole, to grupa nauczycieli jest niewielka. Oni przecież mogą każdy w swojej sali czy korzystając z sali komputerowej, być może także z laptopów, które w przynajmniej w części szkół są dostępne, skorzystać z tych narzędzi, które są w szkole i samodzielnie w swoim gabinecie czy w pracowni komputerowej przygotować materiały, skontaktować się z uczniem. Potem spokojnie wrócić do domu.

Nie wydaje się to być jakimś większym zagrożeniem. To przecież nie jest tak, że tylko w domu jesteśmy bezpieczni, a jak wyjdziemy na chwilę poza mieszkanie, to nagle zaatakuje nas wirus. Podobnie jest z pójściem do pracy.

Poza nauczycielami jest też obsługa i administracja i dyrektor powinien także rozsądnie rozplanować im plan zajęć. Przecież nie chodzi o to, żeby na siłę przytrzymywać czy nauczycieli, czy pracowników administracji przez 8 godzin w szkole, bo przecież to nie ma żadnego sensu.

Tam, gdzie jest to możliwe, a tak jest w przypadku nauczycieli, trzeba im dać możliwość pracowania zdalnie, a jeżeli ktoś nie ma do wykonania żadnej pracy, to powinien pozostawać w gotowości do pracy. Wtedy ma wynagrodzenie pozbawione tych dodatków premiujących, stażowych, ale jednak ma wynagrodzenie i nie ma sensu na siłę go ściągać do szkoły.

Niestety słyszałem o takich sytuacjach, że niektórzy dyrektorzy uznali, że skoro nauczyciel jest w gotowości do pracy, to ma przyjść i siedzieć 8 godzin w szkole lub w przedszkolu. Absurd totalny.

Nauczyciel ma w tym czasie próbować nawiązać kontakt ze swoimi podopiecznymi, powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się do tej pracy tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem - przekazywać mu materiały, kontaktować się z nim, poprawiać mini sprawdziany, które będą podsumowaniem każdej lekcji, być otwartym na ewentualne pytania, pomóc rozwiązywać te problemy, które pojawiają się przy - w dużej mierze - samodzielnym opanowaniu materiału.


Co ważne, być w kontakcie z uczniem po to, żeby propagować taką delikatną kwarantannową dyscyplinę.


Przypomnijmy, że jest przecież dziennik elektroniczny, który może być najprostszym narzędziem do przekazywania informacji czy to uczniom, czy rodzicom.


Czy ministerstwo będzie rozważało jakieś narzędzia umożliwiające sprawdzanie, co robi młodzież? Żeby nie wychodziła z domu, nie koncentrowała się, nie tworzyła jakichś grup, a jednak siedziała w domu, dla własnego bezpieczeństwa?


Temu między innymi służyła decyzja o zamknięciu galerii handlowych czy restauracji i pubów, bo docierały do nas już takie sygnały, że niektórzy mieli niebezpieczne pomysły, aby urządzać sobie spotkania towarzyskie.

Chociaż - jeszcze raz powtórzę - decyzje o fizycznym zamykaniu niektórych zakładów pracy, ale nie zamykaniu w sensie pracy, były podyktowane względami bezpieczeństwa. Chcieliśmy uniknąć podobnej sytuacji, jaka miała miejsce choćby we Włoszech, gdzie nie respektowano zarządzeń informujących o tym, że należy unikać masowych zgromadzeń.

Policja, jeżeli będzie trzeba, będzie także kontrolowała większe grupy młodzieży, pytała, dlaczego są w jakimś miejscu a nie w domu czy w miejscu, w którym mogą spokojnie pracować, uczyć się - bo taki jest ich obowiązek.

Jeszcze raz przypomnę - decyzja o fizycznym zamknięciu szkół dla uczniów nie jest po to, aby tworzyć kolejne ferie, tylko po to, żeby w inny sposób móc realizować naukę, a jednocześnie ograniczyć masowy kontakt młodzieży tak, aby uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.


Czy ministerstwo jest przygotowane na ewentualne przedłużenie kwarantanny i przesunięcie kalendarza edukacyjnego?


Do specustawy wprowadziliśmy zapisy, które dają Ministerstwu Edukacji możliwość organizacji roku szkolnego w związku z tą nadzwyczajną sytuacją. Po raz pierwszy skorzystaliśmy z tego zapisu, ogłaszając tę dwutygodniową przerwę.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to znowelizujemy rozporządzenie i wydłużymy czas przerwy w zajęciach - tych fizycznych, nie przerwy od nauki.

Na razie nie ma potrzeby, aby zmieniać kalendarz szkolny, w tym także i terminy egzaminów. Natomiast gdyby znacznie się to wydłużało, to wtedy oczywiście takie decyzje również będziemy podejmowali. Jesteśmy w kontakcie z Centralną Komisją Egzaminacyjną, która przygotowuje różne scenariusze i warianty decyzji w zależności od tego, jak długi będzie okres przerwy w tej tradycyjnej nauce.


Apelujemy o przestrzeganie tych wszystkich restrykcji, które zostały wprowadzone.


Nigdy dość takich apeli. Chociaż widać, na razie przynajmniej, że przytłaczająca większość Polaków stosuje się do decyzji i zaleceń ministra zdrowia, ministra nauki i innych osób z rządu, które wskazują, że dziś dla własnego dobra, dla własnego zdrowia, dla własnego życia powinniśmy ograniczyć kontakty z innymi. Mam nadzieję, że to będzie trwało długo i dzięki temu unikniemy podobnych sytuacji, podobnej skali choroby, jaka ma miejsce na południu Europy.

Na razie widać, że udaje nam się to zrobić. Decyzje rządu wyprzedzają większość decyzji rządów europejskich. Kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z ministrami edukacji z całej Unii Europejskiej. Zaledwie 1/3 z nich podjęła podobne decyzje jak polski rząd - niektóre dopiero po decyzji naszego rządu, inne dopiero się nad tym zastanawiają, a niektóre z tych rządów w ogóle uważają, że tego typu decyzje są niepotrzebne. To może się skończyć dla wielu osób tragicznie.

Na szczęście u nas jest inaczej. Decyzje wyprzedzają postęp choroby i epidemii i dzięki temu nasze województwo choćby cieszy się jeszcze tą sytuacją, że nie mamy ani jednej osoby zarażonej. Chociaż już podejmujemy decyzje, które mają nas przygotować na ewentualne nadejście choroby.

Nie nadużywajmy tej wolności, która się pojawiła. Wykorzystajmy ją choćby do tego, aby dobrze przygotować się do egzaminu. Można to potraktować jako swego rodzaju bonus, bo przecież w tej chwili uczniowie mają mniej obowiązków, nie muszą przygotowywać się do innych zajęć. Niech wykorzystają ten czas na lepsze przygotowanie się do egzaminu. Są w okresie powtórkowym i teraz mają szansę to zrobić jak najlepiej. Nauczyciele na pewno im w tym pomogą.


I to będzie ten sprawdzian na egzaminach narodowej kwarantanny.


To będzie sprawdzian dla nas wszystkich - nie tylko w edukacji, ale także w innych dziedzinach życia. Mam wrażenie, że na razie ten sprawdzian dobrze zdajemy.


| red: zmj, mak
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po Podlasiu
dr Łukasz Kiszkiel, fot. Uniwersytet w Białymstoku

dr Łukasz Kiszkiel

z Instytutu Socjologii UwB
10.07.2020

Dlaczego jedne sondaże przedwyborcze wskazują na wygraną Andrzej Dudy, a inne na Rafała Trzaskowskiego?

Andrzej Matys, fot. Edyta Wołosik

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
9.07.2020

Lokale wyborcze będą w tych samych miejscach i tak jak w pierwszej turze czynne będą od 7:00 do 21:00, ale w drugiej turze - w najbliższą niedzielę (12.07) - będą też drobne zmiany.

Łukasz Szumowski, źródło: Ministerstwo Zdrowia (flickr)

Łukasz Szumowski

Łukasz Szumowski
7.07.2020

"Wprowadziliśmy zasadę w drugiej turze, że osoby starsze po 60 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży i osoby z małym dzieckiem będą miały prawo wejść do lokalu bez kolejki" - mówi Łukasz Szumowski.


Marlena Maląg - minister RPiPS, fot. Laura Maksimowicz

Marlena Maląg

minister rodziny, pracy i polityki społecznej
6.07.2020

"Ponad 114 miliardów złotych trafiło już do polskich rodzin, w tym 3,38 miliardów tutaj na Podlasiu, w ramach programu Rodzina 500+" - mówi Marlena Maląg.

Fot. Paweł Wądołowski

Prof. Piotr Gliński

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
3.07.2020

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński był w piątek (3.07) w województwie podlaskim.

Józef Mozolewski, fot. Monika Kalicka

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.06.2020

"Związkowcy prawdopodobnie będą domagać się zadeklarowanej przez rząd podwyżki płacy minimalnej" - mówi Józef Mozolewski


Robert Tyszkiewicz, fot. Monika Kalicka

Robert Tyszkiewicz

szef PO w Podlaskiem
29.06.2020

"W II turze liczyć się będzie każdy głos. Nic teraz nie jest przesądzone. Większość Polaków opowiedziała się za zmianą" - mówi Robert Tyszkiewicz.

Dariusz Piontkowski, screen z wideorozmowy

Dariusz Piontkowski

szef podlaskiego PiS
29.06.2020

"Liczymy na wygraną Andrzeja Dudy, polityka skutecznego, polityka, który potrafi rozmawiać z Polakami. Jego druga kadencja zapewni dalszy rozwój kraju" - mówi Dariusz Piontkowski.

fot. Monika Kalicka

Bartosz Brzyski

politolog z Klubu Jagiellońskiego
29.06.2020

"W grupie między 18 a 29 rokiem życia frekwencja wyniosła powyżej 60% i była to frekwencja wyższa niż wśród osób powyżej 60 roku życia. Widać, że także i młodzi ludzie zaczęli się bardziej angażować w życie publiczne, to jest to dobry prognostyk na przyszłość" - mówi Bartosz Brzyski.


Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

wojewódzki inspektor sanitarny
27.06.2020

Koniec roku szkolnego, początek wakacji - według danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w naszym regionie będzie około dwustu kolonii, czy różnego rodzaju obozów, to znacznie mniej niż w latach poprzednich.

Andrzej Matys, fot. Joanna Szubzda

Andrzej Matys

z Urzędu Miejskiego w Białymstoku
26.06.2020

"Otworzyliśmy wszystkie możliwe wejścia w budynkach, żeby mieszkańcy nie tłoczyli się, na zewnątrz będą strzałki dokąd się kierować" - mówi Andrzej Matys.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
26.06.2020

"Uczniowie spokojnie mogę odbierać świadectwa w trakcie wakacji. Tym razem nie zalecamy robienia uroczystego zakończenia zajęć" - mówi Dariusz Piontkowski.


Jacek Kucharewicz, fot. Lech Pilarski

Jacek Kucharewicz

prezes Metal Fachu w Sokółce
25.06.2020

"Najwięcej niepokoju było w marcu, część dilerów odwoływała zamówienia. Dziś mamy sytuację ustabilizowaną. W branży agro jest na razie dobrze" - mówi prezes Metal Fachu.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Wysokiem Mazowieckiem, fot. Adam Janczewski

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu
25.06.2020

"Ja mam swojego kandydata, tym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda. Przede wszystkim jego atutem jest to, że on nie zawiódł" - mówi Elżbieta Witek.

Jacek Sasin, źródło: www.gov.pl

Jacek Sasin

wicepremier i minister Aktywów Państwowych
24.06.2020

"Na ten moment najważniejsze jest, żeby przetrwało jak najwięcej firm, jak najwięcej miejsc pracy uratować - to nam się rzeczywiście udaje" - mówi Jacek Sasin.


Karol Łapiński, fot. Monika Kalicka

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
23.06.2020

"Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopowego udzielić pracownikowi 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, a pracownik będzie musiał wykorzystać taki urlop" - mówi dr Karol Łapiński.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
22.06.2020

"Przestaliśmy się bać tego wirusa, po prostu traktujemy go tak, jakby go nie było, a on jest wśród nas i stwarza dla nas zagrożenie" - mówi Elżbieta Kraszewska.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
22.06.2020

Pływanie po alkoholu to zmora ratowników wodnych i ogromne niebezpieczeństwo - przypomina Marcin Gawryluk.


Stanisław Derehajło, fot. Joanna Szubzda

Stanisław Derehajło

wicemarszałek województwa podlaskiego
19.06.2020

"Rolnictwo trzeba wspierać, trzeba mądrze prowadzić, prowadzić mądrze badania, uczyć młodych ludzi bardzo dobrej naszej tradycji rolniczej" - mówi wicemarszałek.

insp. Robert Szewc, źródło: KWP w Białymstoku

Insp. Robert Szewc

komendant wojewódzki policji w Białymstoku
18.06.2020

"Myślę, że tutaj jakaś rewolucja absolutnie nie jest wskazana, tylko konsekwencja w działaniu, dobra praca i to chyba tyle" - mówi szef podlaskich policjantów.

profesor Marta Kosior-Kazberuk, źródło: PB

Marta Kosior-Kazberuk

rektor Politechniki Białostockiej
17.06.2020

"Politechnika istnieje 70 lat, a ja mam nadzieję kontynuować te dobre tradycje, rozbudowywać je i wzmacniać, nadawać im nowoczesny wygląd" - mówi nowa rektor PB.


Paweł Wdówik, źródło: www.gov.pl

Paweł Wdówik

wiceminister, pełnomocnik rządu d/s osób niepełnosprawnych
16.06.2020

"Przygotowujemy nowe programy z funduszu solidarnościowego, dotyczące wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami, a zwłaszcza rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - mówi wiceminister.

Marcin Gawryluk, źródło: KWP Białystok

st. asp. Marcin Gawryluk

z zespołu prasowego podlaskiej policji
15.06.2020

"Najczęstsza przyczyna wypadków to nadmierna prędkość, stąd nasze apele do kierowców, by prędkość dostosować nie tylko do znaków, ale i swoich umiejętności" - mówi Marcin Gawryluk.

Artur Kosicki, fot. Monika Kalicka, archiwum

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
15.06.2020

"Jesteśmy na ósmym miejscu, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, ale jeśli chodzi o kwestię związaną z przedsiębiorcami, to tam jesteśmy w samej czołówce" - mówi marszałek.


prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
12.06.2020

"Sprawa kluczowa to utrzymanie stabilności finansowej i pozyskiwanie środków na dalszy rozwój uczelni, bo jeśli nie będziemy się rozwijać to grozi nam stagnacja" - mówi rektor UwB.

foto: Monika Kalicka

dr Helena Jędrzejczak i Magdalena Samojlik

doktor socjologii i nauczycielka gry na ukulele
11.06.2020

"Według badań Eurostatu, w Polsce mało kto uczy się czegoś po zakończeniu edukacji szkolnej czy akademickiej" - mówi dr Helena Jędrzejczak.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
10.06.2020

- Zalecenia są nadal aktualne, natomiast ich przestrzeganie jest bardzo nieaktualne. Wirus jest, stan epidemii jest, ale dlaczego my zapomnieliśmy, że on jest wśród nas, trudno to zrozumieć. Chciałabym zaapelować o przestrzeganie zasad.


foto: Monika Kalicka

Cezary Ołdakowski

prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
9.06.2020

Wystarczył jeden dzień i już wstrzymano przyjmowanie wniosków o tzw. bon antywirusowy. "Urząd marszałkowski pracuje nad tym, aby uruchomić kolejne bony [...] także ci przedsiębiorcy, którym się nie udało w tej edycji, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych".

Filip Turowski, źródło: glodnyswiata.pl

Filip Turowski

bloger
8.06.2020

"Ludzie coraz częściej decydują się na wakacje w Polsce. Widzę, że nasze wspaniałe i smaczne Podlasie staje się coraz bardziej popularne" - mówi Filip Turowski.

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
8.06.2020

- Co roku zauważamy bardzo niebezpieczne zachowania, czyli wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. Takiej osobie wydaje się, że może więcej, że dopłynie dalej. Niestety, jest to bardzo złudne i często takie kąpiele kończą się bardzo tragicznie.


Jolanta Gołaszewska, fot. Adam Dąbrowski

Jolanta Gołaszewska

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
8.06.2020

Maseczki, własne przybory egzaminacyjne, ławki daleko od siebie - w rozmowie o tym, jak wygląda matura w czasach epidemii.

Bartosz Szutkiewicz, fot. Monika Kalicka

Bartosz Szutkiewicz

z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
5.06.2020

176 litrów krwi i jej składników zebraliśmy przez pierwsze dwa dni wspólnej akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Polskiego Radia Białystok.

prof. Jerzy Hausner, fot. J. Leśniak

prof. Jerzy Hausner

były wicepremier
5.06.2020

"Polska gospodarka będzie miała tzw. płytką recesję, czyli spadek PKB w skali roku, nie kwartału, o jakieś 2-3 % i ten spadek będzie przejściowy. Już na przełomie roku 2020/2021 gospodarka znowu wróci na ścieżkę wzrostu" - prognozuje prof. Hausner.


Krzysztof Bosak, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Bosak

kandydat Konfederacji na prezydenta RP
4.06.2020

- Jedni poświęcają się zarabianiu pieniędzy, inni poświęcają się pracy społecznej i politycznej. Ja wybrałem to drugie - mówi Krzysztof Bosak.

Tomasz Wasiluk, fot. Sylwia Krassowska

Tomasz Wasiluk

lekarz z RCKiK w Białymstoku
4.06.2020

"Podstawowa zaleta oddawania krwi to jest to czynnik, który się odnawia, dzięki temu możemy utrzymywać nasze zapasy, a dawcy mogą do nas wracać" - mówi Tomasz Wasiluk.

Andrzej Poczobut, fot. Lech Pilarski

Andrzej Poczobut

polonijny dziennikarz w Grodnie
4.06.2020

"Na Białorusi nastrój społeczny jest taki, że poparcie dla Łukaszenki jest czymś, czym człowiek nie będzie się chwalił teraz. I to jest problem dla Łukaszenki" - mówi Andrzej Poczobut.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok