Radio Białystok | Gość | abp Tadeusz Wojda - metropolita białostocki

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki

22.12.2017, 08:15, akt. 11:12

Jakie wyzwania ma Kościół w przyszłym roku? Jakie są problemy archidiecezji białostockiej?

ks. Tadeusz Wojda, źródło: episkopat.pl
ks. Tadeusz Wojda, źródło: episkopat.pl

Z metropolitą białostockim arcybiskupem Tadeuszem Wojdą rozmawia Lech Pilarski

Jakie wyzwania ma Kościół w przyszłym roku? Jakie są problemy archidiecezji białostockiej? Z metropolitą białostockim arcybiskupem Tadeuszem Wojdą rozmawiał Lech Pilarski.


Lech Pilarski: W niedzielę Wigilia, ale zanim dojdziemy do tego wielkiego wydarzenia, to może zapytam Ekscelencję o wrażenia, o podsumowanie tego okresu, który spędził w naszej archidiecezji.


Tadeusz Wojda: Myślę, że był to czas z jednej strony intensywny, a z drugiej strony bardzo interesujący, bardzo ciekawy. Dlatego, że mogłem spotkać naprawdę wielu ludzi, mogę spotkać się z pracą tutaj wykonywaną. Myślę, że archidiecezja białostocka jest bogata w wiele inicjatyw i różne spotkania, które miałem. Mogłem poznać wiele grup, które tutaj działają - pięknie działają grupy chrześcijańskie i różne inne, które w jakiś sposób próbują dać to, czego potrzeba temu właśnie społeczeństwu tutaj podlaskiemu.


A jak Ekscelencja znalazł białostocką archidiecezję?


Naprawdę odkrywam tu wiele bardzo ciekawych rzeczy. Przyznam szczerze, że niewiele wiedziałem dlatego, że też tyle lat byłem poza granicami Polski. Tak, owszem, docierały różne informacje mniej lub bardziej szczegółowe, ale ogółem z całej Polski. Nawet jeśli były jakieś informacje z Białegostoku czy z Podlasia to raczej wyrywkowo je brałem, bo były ukryte pośród szeregu innych informacji. Natomiast teraz odkryłem tu bardzo bogatą ciekawą rzeczywistość, która mnie napawa naprawdę dużym entuzjazmem i chęcią, żeby kontynuować z jednej strony tę tradycję, a z drugiej strony, żeby też dać coś, co mogę dać z mojego osobistego doświadczenia, które przez lata pobytu na Zachodzie mogłem w jaki sposób zgromadzić i doświadczyć. Także chciałbym się też tym dzielić tutaj. 


Co to mogą być za doświadczenia, które mogą nas wzbogacić?


Przede wszystkim myślę, że mogą ubogacić kontakt archidiecezji z całym Kościołem. Już na przykład na święto Matki Bożej Ostrobramskiej poprosiłem z Watykanu ks. arcybiskupa Jana Pawłowskiego, aby do nas wygłosił homilię w czasie mszy świętej, żeby podkreślić z jednej strony tę jedność, więź z Watykanem. W przyszłości chciałbym jeszcze innych zapraszać biskupów czy kardynałów tak, żeby ten dystans się coraz bardziej zmniejszał i żeby też ludzie tutaj widzieli, że my jesteśmy częścią Kościoła uniwersalnego, powszechnego.


Bo jakby nie było, archidiecezja jest na pograniczu.


Archidiecezja jest na pograniczu, oczywiście. Na Wschód mamy też i diecezje łacińskie i Kościół prawosławny.


Ale te diecezje łacińskie trzeba wzmacniać, trzeba z nimi współpracować, wzbogacać je, bo mają za sobą strasznie bolesną historię i tutaj trzeba wspomagać odbudowę i rekonstrukcję.


Niewątpliwie, że trzeba wspierać. My jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie formy współpracy. Współpracujemy z niektórymi diecezjami na Białorusi. Nawiązuje kontakty też z niektórymi diecezjami na Litwie. Myślę, że to są dopiero początki i tak samo Ukraina czy jeszcze inne. Ja osobiście jestem zawsze otwarty i cieszę się, że są jakieś tam możliwości współpracy i będę robił wszystko, żeby ta współpraca się dalej rozwijała.


Co teraz w opinii Ekscelencji jest najważniejszym wyzwaniem dla Kościoła tutaj w naszej archidiecezji? 


Osobiście chciałbym w jakiś sposób jeszcze bardziej włączyć zwłaszcza laikat świeckich do Kościoła, żeby ich zmobilizować jeszcze bardziej, włączyć ich. To co mówiłem - chciałem przekazać przez pierwszy list mój pasterski, abyśmy wspólnie ewangelizowali - ja z nimi, a oni ze mną, aby oni się poczuli włączeni. Z takich konkretnych zadań, to w tej chwili na przykład z jednej strony chcemy rozszerzyć i pogłębić formacje młodych małżeństw, bo myślę, że w każdej szerokości geograficznej jest tego typu formacja bardzo potrzebna i bardzo konieczna. Pod koniec lutego ze wszystkimi księżmi z archidiecezji będziemy zastanawiać się nad innymi formami współpracy z laikatem i włączenia laikatu właśnie w życie Kościoła, w odpowiedzialność za Kościół - może diakonat stały, może posługa szafarza nadzwyczajnego. Wiadomo, dzisiaj jeszcze są powołania, ale jest ich coraz mniej i też coraz bardziej trzeba włączać świeckich, żeby też oni współpracowali, żeby się poczuli też odpowiedzialne. Także w najbliższych 3-4 latach odejdzie pierwsza fala katechetów, która była przyjęta powiedzmy 25 lat temu, czy 20 lat temu i będzie dosyć duże zapotrzebowanie, dlatego my już dzisiaj zaczynamy myśleć. Chcemy spotęgować naszą sekcję katechetyczną i zapraszamy też chętnych, aby podjęli studia katechetyczne, przygotowali się, by za 3-4 lata mogli przejąć właśnie katechizację w szkołach. Będzie duża potrzeba. 


I tutaj też są nowe wyzwania te współczesne, jeśli chodzi o technologię, o technikę. 


Niewątpliwie, dzisiejsze instrumenty komunikacji społecznej są tak bardzo wciągające i tak bardzo pochłaniające, zwłaszcza najmłodsze pokolenia, co jest na pewno pewnym niebezpieczeństwem też. Trzeba w jakiś sposób też do nich wychodzić poprzez katechizację, poprzez lekcje religii, poprzez różne spotkania w grupach, bo mamy tutaj bardzo dużo różnych grup, poprzez samą formację i przygotowanie do bierzmowania czy też do pierwszej komunii świętej i uświadamianie tym najmłodszym pokoleniom, że to wszystko jest dla ludzi, ale żeby to nie stało się czymś zniewalającym - zamiast zamiast ludzi. To co mówi papież Franciszek, że dzisiaj młody człowiek coraz bardziej stawia na komunikację wirtualną, a potem, kiedy się spotka twarzą w twarz nie bardzo wie o czym rozmawiać, nie bardzo wie jak rozmawiać, bo komunikacja wirtualna jest taka, że jeśli mi się wyczerpie temat ja naciskam guzik i wszystko się kończy, a to jest zbyt wielkie zubożenie człowieka - właśnie komunikacja wirtualna. Potrzeba nam zawsze tej relacji personalnej, między osobowej, bo przecież to jest też z drugiej strony ogromnie pomocne w moim rozwoju osobowym, nawet mojego myślenia. Kolejnym problemem to jest też, że dzisiejsza młodzież czyta bardzo mało i nie rozwija też języka. Czasem słyszę, że ten język jest dosyć chropowaty, niestety. Myślę, że w tym kierunku trzeba pójść i trzeba działać, trzeba pomagać właśnie tym najmłodszym pokoleniom, aby one szukały tego, co jest najbardziej potrzebne, tego, co rzeczywiście promuje rozwój integralny osoby ludzkiej.

 

I to jest też to nowe wyzwanie dla nowych katechetów. 


Dla nowych katechetów i dla katechetów, którzy dzisiaj pracują. Myśmy niedawno zakończyli cały cykl spotkań dekanalnych z księżmi, gdzie staraliśmy się pochylić nad problemami, nad kwestiami, nad pytaniami związanymi z przygotowaniem właśnie do katechizacji. Wyszło dużo bardzo ciekawych wskazówek, nad którym będziemy się zastanawiać i próbować wcielić je w życie tak, żeby pomóc temu najmłodszemu pokoleniu w osiągnięciu z jednej strony tej dojrzałości chrześcijańskiej, a przez dojrzałość chrześcijańską również dojrzałości ludzkiej.


A przed nami święto, które zapewnia nam możliwość spotkania, rozmawiania, poznawania siebie - myślę oczywiście o Bożym Narodzeniu.


Niewątpliwie, skoro Pan Bóg przychodzi do nas, skoro nam posyła swojego Syna, to po to, by komunikować z nami, po to, by nam obwieszczać z jednej strony tą radosną nowinę o zbawieniu z drugiej strony, aby nam przynieść dary Niebios, czy to miłość wzajemną, czy szacunek, czy życzliwość, czy cały szereg jeszcze inny darów. Ale to są dary nie tylko dla mnie, bo ja nie żyję gdzieś jak wyspa na oceanie dryfująca, ale żyję we wspólnocie i wszystkie dary, które ja otrzymuje, one mi pomagają rozwijać, ale też są darem dla drugiego człowieka. I stąd te święta mają tak bardzo mocny, głęboki wymiar wspólnotowy, abyśmy się spotkali, abyśmy porozmawiali nawet o narodzeniu Bożym, o tych darach, o tym pięknym święcie, abyśmy się podzielili naszymi emocjami, naszym sposobem przeżywania tych świąt, tym dotknięciem, które w jakiś sposób przeżywamy ze strony Pana Boga. Także są to święta naprawdę bardzo takie rodzinne, a jednocześnie wspólnototwórcze. 

| red: sk
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Jarosław Zieliński, fot. Marcin Mazewski

Jarosław Zieliński

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
24.09.2018

- Robimy wszystko, co możliwe, żeby rozwiązywać problemy służb mundurowych. Widzimy je, nie udajemy, że ich nie ma, ale chcemy partnerskiej rozmowy, dialogu, wspólnego poszukiwania rozwiązań ze związkami zawodowymi, a nie konfrontacji, bo ona nikomu i niczemu dobremu nie służy.

mł. insp. Paweł Maciejuk, st. sierż. Ewa Baranowska i asp. Wojciech Kosikowski, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

24.09.2018

- Praca dzielnicowego to przede wszystkim pomoc innym i rozwiązywanie konfliktów - mówi st. sierż. Ewa Baranowska, dzielnicowa z Sokółki.

Helena Szuhalska, fot. Joanna Szubzda

Helena Szuhalska

pedagog, choreograf, instruktor tańca dawnego
23.09.2018

Helena Szuhalska - znakomity pedagog, choreograf, instruktor tańca dawnego. Znana jest jako popularyzator kultury polskiej. Jest przede wszystkim choreografem grupy tanecznej, kierownikiem artystycznym Zespołu Muzyki Dawnej "Capella Antiqua Bialostociensis", z którym to zespołem osiągnęła wiele sukcesów.


Joanna Jakubiuk, fot. Joanna Szubzda

Joanna Jakubiuk

autorka książki "Ziemniak"
23.09.2018

W swojej książce chce zmierzyć się z najbardziej niedocenianym warzywem - ziemniakiem.

Adam Woronowicz, fot. Monika Kalicka

Adam Woronowicz

aktor
21.09.2018

"Mój Białystok jest we mnie jako miasto przyjazne, otwarte ludziom, spokojne, bezpieczne. Miasto i w ogóle dzieciństwo kojarzy mi się z pogodnym czasem, radosnym bardzo" - mówi Adam Woronowicz.

Grażyna Dworakowska i Maciej Rant, fot. Monika Kalicka

Grażyna Dworakowska i Maciej Rant

z Białostockiego Ośrodka Kultury
21.09.2018

"To zachęta do jeszcze większej pracy. Skoro po 4 nominacjach dostaliśmy nagrodę, to moglibyśmy je dostawać co roku" - mówi Maciej Rant.


ks. Stanisław Gniedziejko, fot. Monika Kalicka

ks. Stanisław Gniedziejko

proboszcz parafii pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Sokółce
21.09.2018

Uroczystości 98. rocznicy Bitwy Niemeńskiej będą wpisywać się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Łukasz Radziszewski, fot. Monika Kalicka

Łukasz Radziszewski

artysta wizualny i aktywista
21.09.2018

"Skomponowałem sieć kilkuset ludzi z każdej strefy czasowej, oni zgodzili się streamować wschody i zachody słońca tam, gdzie są" - opowiada artysta.

Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka

Tomasz Madras

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Białymstoku
21.09.2018

"Ważne jest to, żeby ta sprawa była nagłośniona, mieszkańcy miasta muszą wiedzieć jak się zarządza ich finansami" - mówi radny Tomasz Madras.


Bożena Kraśko, fot. Joanna Szubzda

Bożena Kraśko

muzyk, instruktor muzyczny
20.09.2018

- Bardzo trudno jest zainteresować młodzież muzyką dawną, ze względu na to, że nie ma tego w telewizji. Ale jak to poznają, to już jest na całe życie.

dr Marcin Zaborowski, fot. Lech Pilarski

dr Marcin Zaborowski

politolog z Uczelni Łazarskiego w Warszawie
20.09.2018

Sondaże wskazują, że PiS będzie mógł rządzić samodzielnie w trzech województwach, a w ogóle w ośmiu wygra wybory do sejmiku. Czy partia rządząca będzie w stanie sformować koalicje?

ks. Adam Anuszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

ks. Adam Anuszkiewicz

kapelan zakładu poprawczego, egzorcysta
19.09.2018

"CHWDP, Chrystus Wam Daje Pokój" - tak rapuje białostocki ksiądz. - Nauczony doświadczeniem wielu lat stwierdziłem, że spróbuję troszkę zaszokować, wchodząc w sutannie w przestrzeń zła - mówi.


Anna Gawlik, fot. Joanna Szubzda

Anna Gawlik

inicjatorka imprezy "Wczoraj spotyka dziś"
19.09.2018

Pokaz mody ze strychu, modelki w strojach swoich babć, suknie ślubne nawet z lat 30. XX w. - taki pokaz mody szykuje się w Gródku.

Piotr Miałchowski, fot. Joanna Szubzda

Piotr Miałchowski

z Urzędu Komunikacji Elektronicznej
19.09.2018

Internauci mogą testować aplikację na komputery stacjonarne, która pozwoli sprawdzić prędkość łącza internetowego i wnieść reklamację, jeżeli szybkość transmisji danych jest wolniejsza niż w umowie z dostawcą.

Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
18.09.2018

- Kampania wyborcza bardzo przyspieszyła, w zasadzie z dnia na dzień. Coraz bardziej aktywni są kandydaci na radnych i na członków sejmiku wojewódzkiego. Myślę, że emocje wreszcie się podniosą.


Grzegorz Kuczyński, fot. Monika Kalicka

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
17.09.2018

Ta sztafeta wzbudza zainteresowanie, bo to szalony pomysł. Pewnie będziemy pierwsi i jedyni na świecie, którzy coś takiego zrobią - mówi o sztafecie "100 km na stulecie" Grzegorz Kuczyński.

Emil Kalinowski, Maciej Zakrzewski, Wojciech Marcinkiewicz i Wojciech Kosikowski, fot. Monika Kalicka

10:10 z dzielnicowym

17.09.2018

Rozmawiamy o sukcesie podlaskich policjantów, para funkcjonariuszy z Białegostoku wygrała ogólnopolski turniej "Patrol roku".

prof. Wojciech Śleszyński, fot. Joanna Szubzda

prof. Wojciech Śleszyński

dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
17.09.2018

"O 12:00 zawyją syreny. Zatrzymajmy się na chwilę, przystańmy, zatrzymajmy nasze samochody, oddajmy w ten sposób cześć tym, którzy cierpieli i walczyli o niepodległą".
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok