Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

7.01.2021, 07:30, akt. 10:57

- Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto, co "na rękę" daje około 2061 zł, stawka godzinowa wzrosła z 17 zł do 18,30 zł - mówi dr Karol Łapiński.

dr Karol Łapiński, fot. Barbara Sokolińska
dr Karol Łapiński, fot. Barbara Sokolińska

Z dr. Karolem Łapińskim rozmawia Dorota Niebrzydowska

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Wraz z początkiem roku do 2800 zł brutto wzrosła płaca minimalna, stawka godzinowa w tym roku to przynajmniej 18,30 zł brutto. Co to oznacza dla pracowników i dla pracodawców? Jakie jeszcze zmiany czekają nas w 2021 roku w prawie pracy? M.in. o tym z doktorem Karolem Łapińskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku rozmawia Dorota Niebrzydowska.


Dorota Niebrzydowska: Wszyscy życzymy sobie powrotu do normalności. Tym powrotem do normalności, przynajmniej jego taką namiastką, jest chociażby wzrost płacy minimalnej, bo to się dzieje co roku, w tym roku również. Co prawda oczekiwaliśmy trochę wyższego wzrostu płacy minimalnej, wzrosła do 2800 zł. Jak poradzą sobie pracodawcy w kryzysie z takim wzrostem, bo to nie tylko płaca minimalna, ale także pochodne od płacy minimalnej?dr Karol Łapiński: Rzeczywiście wynagrodzenie minimalne pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosło do 2800 zł, co netto, czyli "na rękę" daje około 2061 zł w przypadku pracowników, a w przypadku zleceniobiorców ta stawka wzrosła z 17 zł do 18,30 zł brutto, czyli netto z 11 zł do 12 zł "na rękę". To rzeczywiście jest pewna, pewnie nieprzyjemna, konsekwencja dla pracodawców, w tym sensie, że będą musieli sobie, tak jak pani redaktor mówi, jakoś sobie poradzić. Tak na marginesie, chyba właśnie z powodu pandemii, z tych względów związanych z koronawirusem ten wzrost nie jest taki, na jaki wszyscy liczyli. 

Jeżeli chodzi natomiast o konsekwencje, o które pani redaktor zapytała, to wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników to również wzrost różnego rodzaju składników oraz świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Przykładem jest tutaj, chociażby dodatek za pracę w porze nocnej, czy też wynagrodzenie postojowe, przestojowe, które w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia również wzrasta. Wzrastają również maksymalne wysokości odpraw i odszkodowań różnego rodzaju, w tym odpraw związanych z likwidacją etatu, czyli przy zwolnieniach indywidualnych bądź grupowych z przyczyn dotyczących pracodawcy, bo skoro wzrasta te minimalne wynagrodzenie, to wzrasta na przykład 10-krotność maksymalnej wysokości odpraw, odszkodowań u tych pracodawców, którzy przeżywają problemy w związku z koronawirusem, a w przypadku też innych pracodawców, którzy nie mają tych spadków przychodów, również wzrasta 15-krotność minimalnego wynagrodzenia przy odprawach związanych ze zwolnieniami grupowymi czy indywidualnymi. Wzrost wynagrodzenia minimalnego to również pewne konsekwencje dodatkowe i w związku z tym ogólny wzrost jednak kosztów wynagrodzeń po stronie pracodawców.Zmagamy się z pandemią koronawirusa, wchodzą kolejne tarcze, wchodzą kolejne pomocowe programy dla pracodawców i przedsiębiorców. Teraz mamy tarczę 6.0. Czy to oznacza, że ona zniosła poprzednie tarcze, czy każda z tych tarcz obowiązuje, a tarcza 6.0 wprowadza nowe, dodatkowe przywileje?Te wcześniejsze tarcze oczywiście w dalszym ciągu obowiązują. Ci pracodawcy, którzy jeszcze nie skorzystali z tej pomocy, różnego rodzaju, przewidzianych przez ustawodawcę, mogą z niej skorzystać. Natomiast to, o czym pani redaktor wspomniała, tak zwana tarcza 6.0, która weszła w życie 16 grudnia, a w tym zakresie, o którym chcę powiedzieć od 19 grudnia 2020 roku, zakłada nowy instrument pomocowy, polegający na możliwości uzyskania przez niektórych pracodawców, z niektórych branż, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przy pełnym wymiarze czasu pracy do 2000 zł miesięcznie przez kolejne 3 miesiące. Jeżeli chodzi o warunki, które muszą być spełnione, żeby przedsiębiorcy mogli skorzystać z tej pomocy, to przede wszystkim spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego bądź analogicznego miesiąca z roku 2019 co najmniej o 40%, dodatkowo brak zaległości w regulacji zobowiązań publicznoprawnych na koniec III kwartału 2019, nieprowadzone postępowanie likwidacyjne czy restrukturyzacyjne i brak podstaw do ogłoszenia upadłości. Wówczas taki przedsiębiorca, dodatkowo pochodzący z określonych branż, może skorzystać z tej pomocy 2000 zł miesięcznie przez trzy kolejne miesiące. Myślę, że jest to istotne wsparcie dla tych podmiotów, które w związku z COVID-19 przeżywają największe problemy.Ja jeszcze wrócę do tych tarcz poprzednich, które wprowadziły pewnego rodzaju udogodnienia również dla pracodawców, chociażby to, że mogą wysyłać pracowników na zaległe urlopy. Jesteśmy już w 2021 roku, więc urlop z 2020 roku jest już urlopem zaległym. Według przepisów prawa pracy obowiązujących normalnie do końca września pracownik miałby czas wykorzystać taki urlop, a teraz pracodawca, na przykład borykając się z konsekwencjami koronawirusa, nadal może skorzystać z przepisów tarczy i wysłać pracownika bez jego zgody, bez planu, bez urlopu, bez żadnych ustaleń wcześniejszych? Dla tych pracowników, którzy mają dzisiaj zaległy urlop z roku 2020, niestety tak. Te instrumenty z tarczy 4.0, które weszły w życie 24 czerwca 2020 roku, mogą być już zastosowane do urlopu z roku 2020. Dlatego, że pod koniec 2020 roku ten urlop nie był urlopem zaległym, natomiast niestety 1 stycznia 2021 ten urlop staje się urlopem zaległym i tutaj każdy pracodawca tak naprawdę może obecnie skierować pracownika na ten zaległy urlop wypoczynkowy bez jego wniosku, bez jego woli, poza planem urlopowym, do 30 dni tego urlopu zaległego. Czyli tak naprawdę jeżeli ktoś ma na przykład 26 dni urlopu zaległego za rok 2020, to teraz pracodawca może również w tym okresie pandemii, na przykład w okresie świadczenia pracy zdalnej, może skierować na urlop zaległy.      Praca zdalna do kodeksu pracy nie weszła, ale obowiązuje z tarczy antykryzysowej, która wprowadziła możliwość wysłania pracownika na pracę zdalną też bez jego zgody. 

 


Tak, jak najbardziej, to jest decyzja pracodawcy, pracownik nie może formalnie się nie zgodzić na taką pracę, chyba że nie miałby warunków technicznych czy życiowych do tego, żeby ją wykonywać. W innym przypadku to pracodawca decyduje o tym, w jakim okresie i czy będzie ta praca zdalna wykonywana przez pracownika.Ja myślę, że teraz wyzwaniem 2021 roku będzie powrót do normalnej pracy, bo część pracowników przyzwyczaiła się już do tego, że pracuje zdalnie, pracodawcy również wykorzystują to narzędzie, a powrót do takiej pracy stacjonarnej, gdzie wszyscy jesteśmy w jednym pomieszczeniu, wydaje się być w ogóle science fiction.

 

Myślę, że w szczególności dla młodych osób tak może się wydawać. Natomiast to będzie pewnie zależało od rodzaju wykonywanej pracy, bo niektórzy myślą i marzą o tym, żeby wrócić właśnie do tej tradycyjnej pracy, myślę, że część osób będzie miała z tym problemy, żeby wrócić do tej poprzedniej pracy. Ta praca zdalna w niektórych miejscach się przyjęła, mówiąc kolokwialnie.Czy jeszcze jakieś zmiany w prawie pracy czekają nas w 2021, o których już wiemy? 

 


Można powiedzieć, że taką zmianą, o której już wiemy, może być właśnie ta praca zdalna, w tym sensie, że może być ona uregulowana w przepisach kodeksu. Są zapowiedzi ministerstwa pracy, że tak będzie. Jeszcze oprócz tego wchodzą w życie w praktyce pracownicze plany kapitałowe w stosunku do podmiotów najmniejszych zatrudniających do 19 osób plus w stosunku do jednostek sektora finansów publicznych, czyli do dużej liczby zatrudnionych w województwie podlaskim.Dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że wejście pracowniczych planów kapitałowych uda nam się jeszcze omówić na antenie Polskiego Radia Białystok, a jeśli chodzi o pracę zdalną, to jej wejście do kodeksu pracy, myślę, że też jest dobrym rozwiązaniem. Dziękuję za rozmowę.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Antonia na Podlasiu" Agnieszki Panasiuk

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
Krzysztof Jurgiel, fot. Monika Kalicka

Krzysztof Jurgiel

podlaski europoseł PiS
20.01.2021

Czy polscy rolnicy mają szansę na wyrównanie dopłat bezpośrednich, małe miejscowości - na finansowe wsparcie z unijnego programu, a polscy konsumenci - kupowanie żywności takiej samej jakości, jak ta, która trafia na niemiecki czy francuski rynek?

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

ekonomista z UwB
20.01.2021

"Są branże, które są w ciągłym lockdownie już 11. miesiąc. Ich sytuacja jest szczególnie trudna i oferta rządu, miejmy nadzieję, że pomoże im przetrwać ten trudny czas" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Bogusław Dębski, fot. Monika Kalicka

Bogusław Dębski

dyrektor szpitala w Zambrowie
19.01.2021

"Centralizacja szpitali to zły pomysł. Gdyby nie szpitale samorządowe to sytuacja pandemiczna w służbie zdrowia byłaby zdecydowanie gorsza" - mówi Bogusław Dębski.


fot. Monika Kalicka

Barbara Górska

nauczycielka
18.01.2021

"Z jednej strony musimy dać dzieciom czas na zaadaptowanie się do tej sytuacji, ale z drugiej strony mamy materiał do zrealizowania, mamy podstawę programową" - mówi Barbara Górska.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
15.01.2021

"Jest wspólne ustalenie, aby w każdej gminie uruchomiona była możliwość dowozu seniorów, osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonych komunikacyjnie do punktów szczepień" - mówi wojewoda.

dr Joanna Zabielska-Cieciuch, fot. Sylwia Krassowska

dr Joanna Zabielska-Cieciuch [wideo]

lekarz rodzinny
15.01.2021

"Słuszna była decyzja, żeby ten pierwszy tydzień poświęcić tylko na umawianie tych najstarszych" - mówi lekarka.


Kasia Garłukiewicz-Szubzda / WOLSKA, foto prywatne

Kasia Garłukiewicz-Szubzda / WOLSKA

finalistka plebiscytu "Niebieski Mikrofon 2020"
14.01.2021

"Projekt WOLSKA łączy wszystko to, co mi w duszy gra. Jest we mnie dużo agresywnych rzeczy, etnicznych, ale i delikatności, melodyjności" - mówi Kasia Garłukiewicz-Szubzda.

Sebastian Sadowski Romanov, źródło: Łukasz Roszkowski

Sebastian Sadowski-Romanov

doradca eksportowy z firmy doradczej ITRO
14.01.2021

Jeśli uda się pokonać pandemię, to 2021 rok może być czasem dużego wzrostu gospodarczego - prognozują eksperci. Zdaniem doradcy eksportowego Sebastiana Sadowskiego-Romanova niektóre firmy, również podlaskie, poradziły sobie także w czasie pandemii.

Beata Leszczyńska, fot. Barbara Sokolińska

Beata Leszczyńska

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
14.01.2021

"Na szczepienie będzie można zapisać się na 3 sposoby: za pośrednictwem infolinii 989, online przez Internetowe Konto Pacjenta oraz w punkcie szczepień" - mówi Beata Leszczyńska.


foto: Monika Kalicka

dr Katarzyna Winiecka

socjolog
13.01.2021

"Brexit przyczynił się do tego, że osoby, które były niezdecydowane, ewentualnie osoby, które były nieprzystosowane, wykorzystały dyskusję na temat Brexitu, by podjąć decyzję i wrócić" - mówi dr Katarzyna Winiecka.

Aleksandra Beręsewicz

Aleksandra Beręsewicz

Feral Atom - finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon 2020
12.01.2021

"Teraz wszystko można zmieścić w laptopie, oprócz gitary i mnie. Gitarę podpinam po prostu do programu i cała reszta, ta magia dzieje się w programie" - mówi Aleksandra Beręsewicz.

Julita Maleszewska, fot. Barbara Sokolińska

Julita Maleszewska

psycholog, psychoterapeutka z białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom
12.01.2021

Ferie w pandemii nie muszą być nudne - przekonują specjaliści. I apelują do rodziców o zaangażowanie.


Dora, fot. Joanna Szubzda

Dora

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon 2020
12.01.2021

- Staram się, robiąc cokolwiek, robić to najlepiej jak potrafię, jak to jest możliwe w granicach moich możliwości i wiedzy. Staram się, żeby to było absolutnie profesjonalne.

Agnieszka Rzeszewska, fot. Monika Kalicka

Agnieszka Rzeszewska

przewodnicząca oświatowej Solidarności w Podlaskiem
12.01.2021

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. "Myślę, że dzieci są bardzo zadowolone, a ich rodzice szczególnie, bo ten długi czas wyłączenia z pewnością nie był dla nich przyjazny. My nauczyciele jesteśmy gotowi, nie mamy wyboru, choć wiadomo, że jest to zawsze ryzykowne".

Anka Kaptór i Przemek Starachowski

Anka Kaptór i Przemek Starachowski

duet Funkasanki - finalista plebiscytu Niebieski Mikrofon 2020
11.01.2021

"Poprzedni rok był bardzo dobry dla nas, ten rok planujemy jeszcze lepszy, planujemy dużo koncertów" - mówi Przemek Starachowski.


fot. Monika Kalicka

Joanna Dąbrowska-Pastwa

dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku
11.01.2021

"Nauczyciele widzą, że uczniowie się zamykają, że nie ma z nimi kontaktu. Obserwujemy więcej zaburzeń depresyjnych, młodzież jest przytłoczona sytuacją" - mówi Joanna Dąbrowska-Pastwa.

Tomasz Wiśniewski, fot. Monika Kalicka

Tomasz Wiśniewski

dokumentalista, autor portalu bagnowka.pl
10.01.2021

O Białymstoku pisało wielu - czasem kontrowersyjnie, często sentymentalnie.

Maciej Snitkowski, fot. Marcin Mazewski

Maciej Snitkowski

z zespołu KREHA - finalisty Niebieskiego Mikrofonu
9.01.2021

"Nie można się ograniczać i myślę, że połączenie naszych wspólnych muzycznych horyzontów przyniosło to, co w tej chwili gramy (..) w tekstach - głównie - słychać bunt, niezgodę na różne rzeczy, wyśmianie niektórych zjawisk."


Michał Ciruk "Cira", fot. Sylwia Krassowska

Michał Ciruk "Cira"

finalista plebiscytu "Niebieski Mikrofon 2020"
8.01.2021

"Niebieski Mikrofon to faktycznie jest coś, co sprawia, że chce się walczyć, chce się otworzyć nowe rzeczy tak, jak to było w starych czasach" - mówi białostocki raper "Cira".

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ
8.01.2021

"Żaden mieszkaniec województwa podlaskiego nie zostanie pozbawiony możliwości zaszczepienia się w dogodny dla siebie sposób i w miejscu nieoddalonym zbyt mocno od miejsca zamieszkania" - mówi Maciej Olesiński.

Dorota Semeniuk, fot. Marcin Mazewski

"Dora"

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon 2020
7.01.2021

"Słuchanie swoich piosenek w radiu jest to bardzo przyjemne. Zastanawiam się jak to jest słuchać tego innym osobom" - mówi Dora.


Izabela Kraśnicka, foto: Monika Kalicka

dr hab. Izabela Kraśnicka

z Uniwersytetu w Białymstoku
7.01.2021

"W kontekście ogólnym jest to chyba jedna z cech naszych czasów - nieprzewidywalna, okrutna, niepotrzebna, smutna, rozczarowująca i pogłębiająca podziały."

Kasia Garłukiewicz-Szubzda / WOLSKA, foto prywatne

Kasia Garłukiewicz-Szubzda / WOLSKA

finalistka plebiscytu "Niebieski Mikrofon 2020"
7.01.2021

"To cudowne, że jako artyści białostoccy, podlascy możemy dzielić się naszą twórczością. Kiedy zobaczyłam, wśród jakich ludzi się znalazłam w plebiscycie, zrobiło mi się bardzo miło. Niesamowite, że spotkamy się na jednej scenie" - mówi Kasia Garłukiewicz-Szubzda.

dr Karol Łapiński, fot. Barbara Sokolińska

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
7.01.2021

- Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto, co "na rękę" daje około 2061 zł, stawka godzinowa wzrosła z 17 zł do 18,30 zł - mówi dr Karol Łapiński.


Eryk Mroczko, fot. Mikołaj Rajkowski

Eryk Mroczko

finalista plebiscytu "Niebieski Mikrofon 2020"
6.01.2021

"Chciałbym, żeby moja płyta brzmiała w domach, w głośnikach, nawet za kilkadziesiąt lat. Moim marzeniem jest, żeby ta muzyka przetrwała próbę czasu" - mówi Eryk Mroczko.

Faustyna Maciejczuk, fot. Sylwia Krassowska

Faustyna Maciejczuk

finalistka Niebieskiego Mikrofonu 2020
6.01.2021

"Ukulele to przesłodki instrument, nadaje wyjątkowego klimatu. Chciałam spróbować z taką radosną twórczością" - mówi wokalistka.

Julianna Urszula Olańska (YUOS), fot. Sylwia Krassowska

Julianna Urszula Olańska / YUOS

finalistka plebiscytu Niebieski Mikrofon
6.01.2021

"Pracuję intensywnie nad nowym materiałem, bardzo chciałabym wydać album po polsku" - mówi wokalistka.


Jacek Bartnicki, fot. Monika Kalicka

Jacek Bartnicki

z grupy "Godzina 12" - finalisty Niebieskiego Mikrofonu
5.01.2021

"Przez długie okresy zespół był nieaktywny, bo szukaliśmy odpowiedniego głosu. Spotkanie Sylwii było przełomowe" - mówi Jacek Bartnicki.

Robert Ćwikowski, fot. Joanna Szubzda

Robert Ćwikowski

pedagog, terapeuta
5.01.2021

"Warto jest poznać techniki, jak zabezpieczyć internet przed niebezpieczeństwem, bo to nie jest tak, że ja mam zabezpieczyć go dlatego, żeby dziecku uprzykrzyć życie, tylko po to, żeby zadbać o jego bezpieczeństwo" - mówi Robert Ćwikowski.

Krzysztof Murawski

Krzysztof Murawski

z zespołu Complane - finalisty Niebieskiego Mikrofonu
4.01.2021

"Poświęciliśmy się komponowaniu i być może wkrótce uda się zaprezentować coś z tego, jeśli nie będzie to pełna płyta, to przynajmniej częściowo kilka nowych nagrań" - mówi Krzysztof Murawski.


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji
4.01.2021

"Mamy nadzieję, że cała młodzież, wszyscy uczniowie późną wiosną będą mogli wrócić już do stacjonarnej nauki" - mówi minister Piontkowski.

Alicja Pietruczuk i Źmicier Kościn, fot. Barbara Sokolińska

Alicja Pietruczuk i Źmicier Kościn

dziennikarze Polskiego Radia Białystok
31.12.2020

"Jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi. Ta nagroda jest nie tylko dla nas, a dla wszystkich dziennikarzy, którzy pracowali na Białorusi, narażając swoje życie, zdrowie, swoją wolność" - mówi Alicja Pietruczuk.

Tomasz Krupa, fot. Laura Maksimowicz

podinsp. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej policji
31.12.2020

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem od czwartku (31.12) od godz. 19:00 do piątku (1.01) do godz. 6:00 obowiązuje ograniczenie przemieszczania się. Czy jeśli będziemy wracali ze spotkania ze znajomymi do domu, możemy spodziewać się np. mandatu?


Witold Karczewski, fot. Barbara Sokolińska

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
30.12.2020

"Był to rok nietypowy, wiele firm ucierpiało, wiele już zniknęło z rynku, a niektóre są w bardzo trudnej sytuacji" - mówi Witold Karczewski.

Płk Sławomir Kocanowski, fot. Sylwia Krassowska (archiwum)

płk Sławomir Kocanowski

dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
29.12.2020

- Myślę, że pandemia, która miała wpływ na naszą pomoc niesioną w województwie podlaskim, udowodniła, że jesteśmy tym wysuniętym ramieniem do wspierania lokalnej społeczności - mówi płk Kocanowski.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
28.12.2020

"Nie mamy innego narzędzia w tej chwili, żeby skończyć ten koszmar, który zgotował nam wirus. Szczepionka to najlepsza, najszybsza i jedyna droga do tego, żeby uodpornić społeczeństwo, nie tracąc przy tym ludzi" - mówi prof. Robert Flisiak.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok