Radio Białystok | Gość | Paweł Usow - białoruski politolog i analityk

Paweł Usow

białoruski politolog i analityk

13.04.2021, 08:31, akt. 08:58

- Żyjemy w takim kraju, że nawet biało-czerwono-białe skarpetki mogą być pretekstem do aresztu i kar finansowych. Dla Białorusi za rządów Łukaszenki już nie będzie żadnego światełka w tunelu.

Paweł Usow, fot. Jarosław Iwaniuk
Paweł Usow, fot. Jarosław Iwaniuk

Z Pawłem Usowem rozmawia Jarosław Iwaniuk

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Polscy dyplomaci wydaleni z Brześcia i Grodna. W odpowiedzi Polska również wydaliła białoruskich konsulów, w tym Ałłę Fiodorową - konsul generalną Republiki Białoruś w Białymstoku. Do aresztu trafili liderzy polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, w obronie których występują polskie instytucje rządowe. Tak złych stosunków na linii Mińsk - Warszawa nie było od początku już niemal 27-letnich rządów Aleksandra Łukaszenki.

Z białoruskim politologiem i analitykiem Pawłem Usowem rozmawia Jarosław Iwaniuk.


Jarosław Iwaniuk: Czy można próbować zaistniałą sytuację wytłumaczyć w jakiś racjonalny sposób?


Paweł Usow: Nie da się tego wytłumaczyć z punktu widzenia człowieka racjonalnego, ponieważ wszystko, co się dzieje na Białorusi i wokół Białorusi, wiąże się właśnie z nieracjonalnymi rządami Aleksandra Łukaszenki. To jego absolutna nieracjonalność, nieadekwatność w realizacji polityki wewnętrznej odbija się na losach Białorusi, odbija na losach stosunków nie tylko pomiędzy Białorusią a Polską, ale również pomiędzy Białorusią i cywilizacją zachodnią.

Jak obserwujemy, następuje oderwanie się Białorusi od Zachodu, nawet takiego prowizorycznego, formalnego, który istniały w okresie 2015-20, kiedy relacje pomiędzy Polską, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską a Białorusią były najlepsze w historii współczesnej Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki.

Właśnie jego chęć do władzy, stosowanie przemocy wobec Białorusinów, falsyfikacje i zalanie kraju terrorem odbiły się na relacjach z Polską, relacjach z Zachodem. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że Zachód nie może zamknąć oczu na to, co się dzieje na Białorusi, popiera ośrodki demokratyczne, które powstały po wydarzeniach sierpnia 2020 roku i bardzo ostro krytykuje władze białoruskie.

Polska zawsze była krytycznie nastawiona do tego, co się dzieje na Białorusi, wspierała rozmaite projekty demokratyczne, w tym Biełsat.


I przez to właśnie Polska jest teraz takim dyżurnym chłopcem do bicia na Białorusi.


No tu jest jeszcze inna strona tych wszystkich wydarzeń, bo widzimy, że Łukaszenka oskarża wprost Polskę, Litwę, ale przede wszystkim Polskę prawie o agresję, o chęć zabrania terenów zachodnich, o wspieranie organizacji, jednostek terrorystycznych, ekstremistycznych, co w rzeczywistości nie istnieje. Ta mitologia wiąże się z tym, że Łukaszenka rozumie, że stosując politykę terroru, nie będzie nigdy już mile widziany na Zachodzie i jedyna opcja, która mu zostaje, to polepszenie relacji z Moskwą, otrzymanie wsparcia długoterminowego, finansowego, politycznego, geopolitycznego dla jego rządów. A żeby to otrzymać, trzeba przynieść ofiarę na ołtarz, i właśnie tą ofiarą jest Polska, relacje z Polską, relacje z Litwą, relacje z Ukrainą. Właśnie te trzy kraje są obarczone oskarżeniami, że wspierają organizacje terrorystyczne na Białorusi i prawie są gotowe do inwazji wojskowej.


Jak duża część społeczeństwa białoruskiego może wierzyć w te słowa Aleksandra Łukaszenki?


Ta część społeczeństwa, która wciąż wierzy w to, że on zwyciężył w tych wyborach, że jest legitymizowanym władcą. To może być 10-15 proc. tych - jak to ja określam - wierzących w płaską ziemię. Będą wierzyć w cokolwiek, co powie Łukaszenka. Tacy obywatele będą zawsze w każdym kraju. To jest tak zwana agresywna mniejszość, która będzie walczyła za wszelką cenę za absurdalne decyzje władzy, za absurdalne zachowanie tej władzy i dyktatora Łukaszenkę. To się nazywa mentalność totalitarna, która zawsze będzie tkwiła tylko i wyłącznie w jednym paradygmacie i każde fakty, każde racjonalne wytłumaczenie czegokolwiek będzie odrzucone.


Zakładnikiem politycznym takiego stanu stosunków między Białorusią a Polską stają się mniejszości - z jednej strony mniejszość polska na Białorusi, której liderzy znaleźli się w aresztach, a z drugiej strony również mniejszość białoruska w Polsce. Bo konflikt dyplomatyczny zaczął się niby od tego, że polska mniejszość gloryfikowała Romualda Rajsa Burego, którego oddział spalił białoruskie wsie na Białostocczyźnie w 1946 roku.


To już kwestie historyczne i rzeczy jasna, że w normalnym kraju, w normalnym państwie, w normalnych relacjach te wszystkie rzeczy można wytłumaczyć i jeżeli oni znieważają pamięć kogokolwiek, to można rozwiązać to w sposób cywilizowany, w jakimś dialogu, w dyskusji historycznej, politycznej, ale nie przy pomocy represji. To był tylko pretekst. Takim pretekstem mogło być cokolwiek. Niekoniecznie Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To mogło być absolutnie jakiekolwiek wydarzenie.

Tak już było kilkukrotnie, kiedy Andżelice Borys podrzucano do samochodu narkotyki. To było 10 lat temu. Dla władz to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Ta sytuacja wokół Burego wpisuje się w nowy paradygmat, który chce zastosować władza białoruska - właśnie walka z "ekstremizmem i faszyzmem". Kwestie związane z działalnością Armii Krajowej na obszarze zachodniej Białorusi, wschodniej Polski, kwestie zbrodni obydwu stron są po prostu wykorzystywane ideologicznie, jak to było w Związku Radzieckim. Także tutaj nie trzeba szukać racjonalnego tłumaczenia dla tego, co się dzieje. Żyjemy - jeżeli chodzi o Białoruś - w takim kraju, że nawet skarpetki biało-czerwono- białe mogą być pretekstem do aresztu i kar finansowych.

Polacy na Białorusi są represjonowani, dlatego że mają aktywną obywatelską pozycję, ponieważ mniejszość polska na Białorusi to białoruscy obywatele i oni zawsze w większości swojej byli krytycznie nastawieni do rządów Łukaszenki, przede wszystkim niezależny Związek Polaków na Białorusi. I właśnie dlatego są teraz terroryzowani.


Do czego jeszcze może doprowadzić i w stosunkach wewnętrznych, i w stosunkach międzynarodowych, w tym z Polską, brak racjonalne podejścia ze strony Aleksandra Łukaszenki do rzeczywistości?


Do wszystkiego oprócz otwartego, wojskowego konfliktu. Jak każdy reżim autorytarny, terrorystyczny nie ma ograniczeń w stosowaniu przemocy, w stosowaniu represji w stosunku do swoich wrogów politycznych, czyli to mogą być ostre, długoletnie wyroki przedstawicieli mniejszości polskiej jak i innych obywateli aresztowanych przez władze na długie lata więzienia. Może dojść do deportacji, jak było w kwestii biskupa Kondrusiewicza, którego nie wpuszczono na Białoruś, albo wyrzucenia z kraju, jak to było w stosunku do Kowalkowej, do innych aktywistów nowego ruchu opozycyjnego.

Jeżeli chodzi o działalność instytucji popularyzujących język polski i kulturę polską, to mogą być zamknięte. Jeżeli chodzi o stosunki już na skali globalnej, to już widzimy zerwanie pełnych stosunków dyplomatycznych, czyli odwołanie ambasadorów, całkowite ukształtowanie koncepcji oblężonej twierdzy, że wszędzie są wrogowie, musimy walczyć. Czyli Łukaszenka chce narzucić społeczeństwu białoruskiemu atmosferę trwającej wojny, żeby z jednej strony rozszerzyć represje i terror i je usprawiedliwić, zaś z drugiej strony ostatecznie zmobilizować swoje pozostałe zasoby ludzkie. To będzie takie podejście: kto nie z nami, ten przeciwko nam.


Czyli pat i żadnego światełka w tunelu?


Dla Białorusi za rządów Łukaszenki już nie będzie żadnego światełka w tunelu, dopóki będzie rządził, wychodząc z założenia, że już nie ma szerokiego wsparcia społecznego na Białorusi i że jego władza może trwać tylko i wyłącznie przy pomocy terroru i represji, którzy w swojej kolejności mogą trwać dopóty, dopóki Rosja będzie to finansowała. Czyli rządy reżimu Łukaszenki skazują Białoruś na ciemne lata przetrwania. Jak długo to może trwać, nawet ciężko określić. Na pewno jeszcze 4-5 lat.


Smutna konstatacja. Dziękuję serdecznie za rozmowę.


Dziękuję.

    

| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Jarosław Gowin, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Gowin

wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii
14.05.2021

"Na koniec tego roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie być może najszybszym w Europie (...) nasz rozwój gospodarczy jest zdrowy, stabilny. Oparty nie o tych wielkich inwestorów, którzy raz się pojawiają, a potem znikają, tylko przede wszystkim oparty o produkcję przemysłową."

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
14.05.2021

"Powrót nawet na kilka tygodni do szkół jest zdecydowanie lepszy ze względów psychologicznych, społecznych. Potrzebne jest odnowienie kontaktów rówieśniczych, nawiązanie ponownych relacji z nauczycielem. To także szansa na powtórzenie materiału, który był trudniejszy" - mówi Dariusz Piontkowski.

Szymon Bielonko, fot. Joanna Szubzda

Szymon Bielonko

koordynator punktu szczepień powszechnych w hali sportowej przy ulicy Broniewskiego w Białymstoku
13.05.2021

"Ludzie, którzy biegali maratony, w tym momencie nie są w stanie wejść na pierwsze piętro. Niestety pacjenci, którzy przeszli intensywną terapię, na nowo muszą się nauczyć chodzić, jeść, pić, funkcjonować w życiu codziennym, nie są zdolni w tym momencie do całkowitego powrotu do zdrowia, do społeczeństwa. To będzie bardzo długotrwały proces rehabilitacji pocovidowej".


Wojciech Strzałkowski, fot. Robert Bońkowski

Wojciech Strzałkowski

prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
12.05.2021

- Jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które nie ma dostępu do lotniska komunikacyjnego. (...) Zdarzają się sytuacje, że kontrahenci uśmiechają się pod nosem, kiedy słyszą, że 300-tysięczne miasto nie ma lotniska.

Maria Andrejczyk, fot. Tomasz Kubaszewski

Maria Andrejczyk

oszczepniczka, LUKS Hańcza Suwałki
11.05.2021

- Suwałki nigdy się ode mnie nie odwróciły, wiedza o tym, że ludzie z najbliższego otoczenia, z mojego regionu są ze mną i mnie nie opuszczą, to jest coś pięknego i potężny motywator do dalszej pracy - mówi Maria Andrejczyk.

Joanna Węglarz, źródło: archiwum prywatne

Joanna Węglarz

inicjatorka kampanii "Szkoła Od Nowa"
11.05.2021

- Rolą kampanii jest to, by ludzie zrozumieli, jak jest trudno. Bez wsparcia w obszarze społeczno-emocjonalnym może się skończyć bardzo źle - depresją, zaburzeniami psychicznymi albo tym, że uczniowie nie będą chcieli fizycznie wrócić do szkoły.


prof. Aleksandra Zasada, fot. własne

prof. Aleksandra Zasada

kierownik zespołu badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH
10.05.2021

"Jak na razie wszystko wskazuje na to, że szczepionki zachowują skuteczność wobec nowych wariantów. Potwierdzono to dla wariantu brytyjskiego i brazylijskiego. Trwają jeszcze badania co do indyjskiego" - mówi prof. Aleksandra Zasada.

Sebastian Grzegorek i Barbara Sokolińska, fot. Wojciech Szubzda

Sebastian Grzegorek i Barbara Sokolińska

trener i zawodniczka KS BAS Kombinat Budowlany Białystok
9.05.2021

"My opieramy się na zawodniczkach z Białegostoku. Po to szkolimy młodzież, po to dziewczyny trenują, żeby miały taką ścieżkę do dalszego uprawiania sportu, do tej wyższej ligi" - mówi Sebastian Grzegorek.

Jan Borysewicz, "Solidarni z Polakami na Białorusi" - koncert w Białymstoku, 2018, fot. Joanna Szubzda

Jan Borysewicz

z zespołu Lady Pank
7.05.2021

"Chyba moim największym sukcesem jest to, że wymarzyłem sobie, żeby mieć własny zespół i to zrealizowałem. To jest coś wspaniałego. Zespół Lady Pank jest dla mnie wolnością" - mówi Jan Borysewicz.


Paweł Knapp, fot. Joanna Szubzda

prof. Paweł Knapp

szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w USK w Białymstoku
7.05.2021

"Najmłodszą pacjentką, którą ostatnio hospitalizowaliśmy, była 19-letnia kobieta. Usunęliśmy jej 24 cm guza, który ważył prawie 8 kg. (...) Zależy nam na tym, żeby Podlasianki chodziły do lekarzy ginekologów" - mówi prof. Paweł Knapp.

Marcin Kolemba, fot. Sylwia Krassowska

dr Marcin Kolemba

psycholog z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
6.05.2021

- Pamiętajmy, że matura to nie koniec świata. Zwróciłbym uwagę, żebyśmy w mniejszym stopniu fiksowali się na wynikach testów, rankingach, a w większym koncentrowali na rozwoju kompetencji służących budowaniu relacji czy radzeniu sobie ze stresem.

Artur Kosicki, fot. Monika Kalicka

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
5.05.2021

"Chciałbym, aby wsparcie województwa podlaskiego z Krajowego Planu Odbudowy opiewało na kwotę 5 mld zł" - przewiduje Artur Kosicki.


Agnieszka Muzyk, źródło: OKE w Łomży

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
4.05.2021

Na początek język polski, potem matematyka, a w czwartek język obcy. W naszym regionie do matury przystąpi ponad 9 tys. uczniów, którzy - jak ich koledzy sprzed roku - zmagać się będą z nieco zmienioną wersją egzaminu.

Anna Poskrobko, fot. Aneta Gałaburda

Anna Poskrobko

z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
30.04.2021

"Od 1 maja na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku będzie można zanocować w 28 nadleśnictwach" - mówi Anna Poskrobko.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Henryk Wnorowski

ekonomista z UwB
30.04.2021

- Pierwszych pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy realnie pewnie można oczekiwać na przełomie 2021 i 2022 r. Generalnie jest to paliwo na najbliższe siedem lat, które będzie zasilało naszą gospodarkę.


Sebastian Rynkiewicz, fot. Sylwia Krassowska

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
29.04.2021

"Bardzo się cieszymy, że firmy mają możliwość szczepienia. Pracujemy w systemie globalnym, na całym świecie. W czerwcu nasi przedstawiciele jadą do krajów arabskich i trzeba po prostu mieć odporność, by nie przywieźć tam, ale i z powrotem choroby" - mówi Sebastian Rynkiewicz

dr Agnieszka Wincewicz-Price, fot. ksap.gov.pl

dr Agnieszka Wincewicz-Price

kierownik zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym
28.04.2021

"Polacy nie są przekonani co do tego, że te szczepienia rzeczywiście będą skuteczne długofalowo. Myślę, że jest to taki naturalny odruch, który stawia pewne granice" - mówi dr Agnieszka Wincewicz-Price.

Jarosław Tałałaj, fot. Monika Kalicka (archiwum)

Jarosław Tałałaj

ze Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Supraślu
27.04.2021

Z rehabilitacji po leczeniu na COVID-19 będzie można skorzystać w ciągu roku od zakończenia leczenia. - Żeby się dostać na turnus, trzeba przede wszystkim otrzymać skierowanie i mieć wykonane określone badania - mówi doktor Tałałaj.


Katarzyna Andryszewska, fot. Barbara Sokolińska

Katarzyna Andryszewska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku
26.04.2021

"Młodsze dzieci bardzo potrzebują prawdziwego kontaktu, w realnym świecie, ze swoim wychowawcą, z kolegami, z koleżankami z klasy. Realizacja podstawy programowej pewnie będzie musiała być troszeczkę odłożona na bok, na rzecz integracji zespołu klasowego, czyli ponownego przyzwyczajania dzieci do szkoły" - mówi Katarzyna Andryszewska.

prof. Daniel Boćkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Daniel Boćkowski

z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
23.04.2021

- W zasadzie Łukaszenka spalił wszystkie mosty na kierunku zachodnim, więc został mu tylko jeden partner. Dla bezwzględnego utrzymania swojej władzy Łukaszenka sprzedaje swój kraj i podporządkowuje go Federacji Rosyjskiej.

foto: Monika Kalicka

Andrzej Pisalnik

dziennikarz
23.04.2021

W białoruskiej prokuraturze słyszeli, że wyrządzają szkodę interesom państwowym Republiki Białorusi i grozi im za to odpowiedzialność karna. Małżeństwo dziennikarzy Iness Todryk-Pisalnik i Andrzeja Pisalnika, którzy prowadzą portal Związku Polaków na Białorusi Znadniemna.pl, wyjechali z Białorusi.


Jędrzej Dondziło, fot. Joanna Szubzda

Jędrzej Dondziło

dyrektor artystyczny Up To Date Festival
22.04.2021

"Ta nagroda złożona na moje ręce, na ręce naszego zespołu, to ogromne wyróżnienie. My jako Up To Date Festival, jako FOMO i inne projekty postawiliśmy sobie za cel, żeby nie zapominać o tym, skąd się wzięliśmy, skąd ta kultura się wzięła i co warto krzewić. Ta nagroda jest za taką autentyczność, nad którą zawsze mocno pracowaliśmy" - mówi Jędrzej Dondziło.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
22.04.2021

"Jeżeli chcemy rzeczywiście powrócić do takiego normalnego życia, we wszystkich praktycznie dziedzinach, musimy jeszcze troszeczkę pocierpieć i przestrzegać tych reguł, które zostały narzucone, aby ograniczyć epidemię" - mówi Dariusz Piontkowski.

Jarosław Chłopecki

Jarosław Chłopecki

wiceprezes firmy SprintAir
21.04.2021

"My latamy z zatwierdzonych lotnisk - to jest podstawa. Jeżeli lotnisko jest wpisane do rejestru, spełnia wymagania pod dany typ samolotu, to jesteśmy w stanie zorganizować taki lot" - mówi Jarosław Chłopecki.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
21.04.2021

Czy latem mamy szansę na uzyskanie odporności populacyjnej? - Jest jeden warunek - że tempo i gotowość Polaków do szczepień nie osłabnie, że nie będziemy uśpieni tym, że latem zacznie spadać liczba zachorowań.

Magdalena Skup, fot. Marcin Mazewski

Magdalena Skup

dyrektor fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych
20.04.2021

Pierwszy nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W tym może być podobnie, bo tak jak poprzednio, do dyspozycji mieszkańców Białegostoku i powiatów: białostockiego i sokólskiego jest 450 miejsc. Chodzi o bony na szkolenia, czyli dofinansowanie do 9 tysięcy złotych m.in. kursów językowych i komputerowych.

Mateusz Adaszczyk, fot. Sylwia Krassowska

Mateusz Adaszczyk

kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB
20.04.2021

- Teraz firmy już bardzo odważnie chcą zatrudniać ludzi. Duże firmy produkcyjne, firmy budowlane, nie tylko IT, bo branże budowlane czy produkujące maszyny również się nie zatrzymują. Pod tym kątem nasi absolwenci nie mają o co się martwić.


Artur Wiatr, źródło: Biebrzański Park Narodowy

Artur Wiatr

dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
19.04.2021

19 kwietnia 2020 r. wybuchł pożar, który strawił pięć tysięcy dwieście hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Cecylia Dolińska, fot. Renata Reda

Cecylia Dolińska

przewodnicząca ORPiP w Białymstoku
19.04.2021

"My ciągle udowadniamy, że jesteśmy potrzebne, że potrzeba nas aż tyle. Pielęgniarka i położna towarzyszy człowiekowi od narodzin po kres jego życia. Jesteśmy przy pacjencie najbliżej, 24 godziny na dobę" - mówi Cecylia Dolińska.

Krzysztof Matys, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Matys

podróżnik, właściciel biura podróży w Białymstoku, autor książki "Spragnieni podróży"
18.04.2021

Jak radzą sobie lub nie radzą w czasie pandemii podróżnicy, piloci wycieczek, pracownicy biur podróży? Jakie strategie wprowadzają różne państwa i czy lepiej radzą sobie te, które nie uzależniły się od dobrobytu? Czy można znaleźć jakieś plusy obecnej sytuacji?


Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
16.04.2021

- Zdarza się, że objawy infekcji koronawirusowej potrafią rozpoczynać się takimi objawami jak nieżyt nosa czy objawy zapalenia zatok, co może być mylące dla części osób, np. tych, które mają alergię. Warto zachować czujność.

dr Marek Bartoszewicz, fot. Joanna Szubzda

dr Marek Bartoszewicz

z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
15.04.2021

- Przemęczyliśmy się z pandemią ponad rok. Szkoda by było ten ogromny wysiłek zmarnować na ostatniej prostej. Wytrzymajmy jeszcze kilka tygodni, przestrzegając zasad profilaktyki, a jestem pewien, że te wskaźniki dla naszego województwa również staną się o wiele bardziej optymistyczne.

Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Tadeusz Truskolaski

prezydent Białegostoku
15.04.2021

"Dziennie z Krywlan miałyby być trzy połączenia - dwa krajowe i jedno zagraniczne. Jedno do Warszawy, jedno do innego miasta, może to być np. Gdańsk, Wrocław czy Poznań i jedno zagraniczne - Frankfurt albo Monachium" - mówi Tadeusz Truskolaski.


Dominika Łapińska, archiwum prywatne

Dominika Łapińska

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Białegostoku
14.04.2021

Przez prawie cały rok szkolny uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie. O ile ci z młodszych klas mogą jeszcze przed wakacjami wrócić do zajęć stacjonarnych, to nie stanie się to w przypadku maturzystów.

Paweł Kukiz, foto: Lech Pilarski

Paweł Kukiz

lider partii Kukiz'15
14.04.2021

"Dzisiaj spotkam się z całym swoim kołem i będziemy rozmawiać o Krajowym Planie Odbudowy" - mówi Paweł Kukiz.

Paweł Usow, fot. Jarosław Iwaniuk

Paweł Usow

białoruski politolog i analityk
13.04.2021

- Żyjemy w takim kraju, że nawet biało-czerwono-białe skarpetki mogą być pretekstem do aresztu i kar finansowych. Dla Białorusi za rządów Łukaszenki już nie będzie żadnego światełka w tunelu.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok