Radio Białystok | Gość | dr Arkadiusz Niedźwiecki - ekonomista z UwB

dr Arkadiusz Niedźwiecki

ekonomista z UwB

1.12.2021, 08:25, akt. 11:18

Rząd przygotował tarczę antyinflacyjną. Czy skutecznie ochroni ona rodziny i przedsiębiorców przed skutkami rosnącej inflacji?

Arkadiusz Niedźwiecki, fot. Marcin Gliński
Arkadiusz Niedźwiecki, fot. Marcin Gliński

Z dr. Arkadiuszem Niedźwieckim rozmawia Renata Reda

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Inflacja od 2001 r. jeszcze nigdy nie była tak wysoka. W listopadzie doszła do 7,7 proc. - podał GUS we wstępnych wyliczeniach.

Czy rządowa tarcza antyinflacyjna zastopuje te tendencje?

Z ekonomistą dr. Arkadiuszem Niedźwieckim z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawia Renata Reda.


Renata Reda: Rząd zapowiada obniżkę cen gazu, energii elektrycznej, paliwa i ciepła poprzez obniżenie podatków. Czy faktycznie my odbiorcy zauważymy spadek tych cen?


dr Arkadiusz Niedźwiecki: Bardzo dobre pytanie. Sam kierunek zaproponowany przez rząd wydaje się jak najbardziej właściwy - mówimy tutaj o obniżeniu podatków. Natomiast wydaje mi się, że na to pytanie nie można aktualnie odpowiedzieć.

W swoich deklaracjach rząd wskazuje jak najbardziej, że my konsumenci, gospodarstwa domowe skorzystamy na tego typu polityce, natomiast zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że w istocie tak będzie, że zapłacimy mniejsze rachunki czy to na stacjach paliwowych, czy za gaz i prąd.


A w konsekwencji także za różne artykuły, na cenę których mają wpływ ceny paliwa czy energii elektrycznej.


Dokładnie tak. Kierunek ten należy więc uznać za słuszny. Zobaczymy.


A na ile te rozwiązania spowolnią czy zatrzymają inflację i kiedy?


Działania rządu są nakierowane przede wszystkim na początek przyszłego roku. Pakiet antyinflacyjny zapowiedziany przez pana premiera zostanie uruchomiony właśnie od stycznia. Jest przewidziany jednak na czas określony. Trudno oczekiwać, że tego typu działanie periodyczne rzeczywiście w tej dłuższej perspektywie przyniesie długoterminowe pozytywne efekty. Krótkoterminowo inflacja poniżej 8 proc. być może zostanie zastopowana.

Natomiast pamiętajmy, że inflacja oznacza utratę wartości pieniądza, nie tylko przez takie proste rozumienie jak wzrost cen. Jeżeli ceny ukształtują się na poziomie od teraz większym o te kilka procent, blisko 10 proc. więcej, nie należy niestety oczekiwać, że w tej dłuższej perspektywie będziemy mieć do czynienia z deflacją, czyli obniżaniem cen, zwiększeniem - przynajmniej tym krótkoterminowym - wartości pieniądza, jakim dysponujemy.


Grozi nam to, że tempo wzrostu cen będzie wyższe od wzrostu płacy minimalnej?


Być może tak. Rząd już od kilkunastu lat prowadzi politykę w zakresie rynku pracy, kształtowania płacy minimalnej. Mamy podpisane odpowiednie dokumenty, które tę płacę zwiększą chyba powyżej progu psychologicznego, czyli powyżej 3000 zł brutto.


Od stycznia płaca minimalna ma być podwyższona o 7,5 proc. Wygląda na to, że inflacja będzie wyższa.


Dokładnie. To znaczy do tej pory w ramach polityki społecznej obserwowaliśmy zwiększanie płacy minimalnej z roku na rok o poziomie większym niż poziom inflacji. Aktualnie oczekujemy niestety innej tendencji.


Które z rozwiązań wprowadzanych przez rząd będą najskuteczniejsze?


Można oczekiwać, że najbardziej skuteczne będą te działania, które są dobre kierunkowo - w kierunku walki z inflacją, a więc zmniejszenie podatków, na razie cząstkowych, tych podatków, które są związane z paliwami, jakie nabywamy na stacjach paliwowych. I po drugie, zmniejszenie obciążeń podatkowych, jeżeli chodzi o zaopatrzenie ludności w nośniki energii, w szczególności gaz ziemny.

To wydaje się jak najbardziej skuteczne, dobre działanie, ale w pewnej perspektywie. Jeżeli zostanie ono utrzymane na stałe, to chyba nikt nie powie, jeżeli chodzi o kwestie wolności gospodarczej, że zmniejszanie podatków jest złem. Zmniejszanie podatków jest dobre, a więc należy ten kierunek zachować.


Jakie mogą być skuteczniejsze sposoby walki z rosnącą inflacją?


Obniżenie podatków, ale w ujęciu kompleksowym, jeżeli chodzi o VAT, akcyzę. Na pewno niezwiększanie żadnych obciążeń podatkowych, niewprowadzanie żadnych nowych. Również utrzymanie przynajmniej takiego minimalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych na długi czas. Można by było na trwale obniżyć obciążenia podatkowe.


Rząd zakłada, że za kilka miesięcy inflacja już nie będzie tak rosnąć. A co, jeśli jednak tak się nie stanie? Jaka wtedy powinna być reakcja rządu?


Rząd prowadzi politykę fiskalną i o takiej polityce w tej chwili mówimy. Natomiast bezpośrednio za kontrolowanie cen w systemie gospodarczym odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej.

Jeżeli NBP realizowałby tę politykę, którą powinien realizować w odniesieniu do swojego celu inflacyjnego, a więc w odniesieniu do inflacji rzędu 2,5 plus-minus 1 proc., to wtedy mielibyśmy działania rzeczywiście zdublowane, to znaczy nakierowane na realizację tego samego celu gospodarczego. Z jednej strony rząd, prowadząc politykę fiskalną, działałby na zwiększenie tej rzeczywistej wartości pieniądza, i z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podejmować działania też związane z tym, żeby odpowiednią wartość pieniądzu nadać.


Czy NBP ma jeszcze jakieś możliwości w kontroli wzrostu cen, czy już je stracił?


Te działania, które są podejmowane obecnie, są nakierowane na zmniejszenie ilości pieniądza w obiegu. Mamy więc do czynienia z działaniami, które są nakierowane na zwiększenie stóp procentowych w gospodarce, między innymi na zwiększenie stopy depozytowej, która jeszcze do niedawna wynosiła dokładnie 0 proc.

Po drugie mamy do czynienia ze zwiększeniem stopy rezerwy obowiązkowej, co stanowi pewnego rodzaju nowość w porównaniu do tego, co robił Narodowy Bank Polski w ubiegłym roku w kwietniu, w maju.

Mamy dosyć wysoki poziom stóp procentowych, który powinien pozwolić nie kreować tyle pieniądza bankom, co mogłoby zakłócać właśnie ilość pieniądza znajdującego się w obiegu.


W grudniu Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o kolejnej podwyżce stóp procentowych?


Wydaje mi się, że jest to wysoce prawdopodobne.


Dla wielu osób oznacza to wzrost kredytów złotowych, czyli lżej w dobie rosnącej inflacji nie będzie, bo zarobki aż tak szybko nie rosną.


Niestety tak. Tylko pamiętajmy też z drugiej strony, z tej strony depozytowej, że przeciętne oprocentowanie depozytów w Polsce wynosi 1/10 proc. Ja bym powiedział, że to bardzo dużo. To wynika ze statystyki Narodowego Banku Polskiego.

Głównie bramki, oferując depozyty, a w zasadzie oprocentowanie depozytów swoim klientom, proponują stopy procentowe 10-krotnie mniejsze, więc nie tyle 1/10 proc., ale 1/100. To jest najczęstsze oprocentowanie depozytów w gospodarce. Na razie. To podwyższenie stóp procentowych jest więc nakierowane nie tyle na obciążenie obecnych kredytobiorców, chociaż niestety będzie miało taki skutek. Ono jest nakierowane na to, żeby zmniejszyć udzielanie kredytów.


Rząd wprowadza też pakiet osłonowy od 400 do 1100 zł rocznie dla prawie 7 milionów gospodarstw domowych. Na ile wspomoże to rodziny?


Według mnie są to działania kosmetyczne. Czy są one właściwe z punktu widzenia polityki antyinflacyjnej? Nie jestem przekonany, bo jedną z głównych przesłanek inflacji w polskim systemie gospodarczym, oprócz kosztów, jest zwiększenie ilości pieniądza w obiegu. I rząd, dokładając pieniądz, oczywiście dokładając gospodarstwom domowym mało zasobnym - z punktu widzenia polityki socjalnej jest to jak najbardziej właściwe posunięcie, tylko należy się zastanowić, czy warto wprowadzać tego typu dodatkowy impuls inflacyjny.


Ekonomiści spodziewali się wzrostu oceny, ale nie aż tak wysokiego. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego akurat w Polsce inflacja rośnie tak szybko? W październiku w UE wyprzedały nas tylko kraje bałtyckie, a w Europie jeszcze Turcja.


Jeżeli mówimy o przesłankach procesów inflacyjnych obecnie, to z pewnością jest ich kilka. Z pewnością mamy czynienia z dosyć burzliwą, napiętą sytuacją międzynarodową. Po drugie - z dosyć wysokimi, chociaż nie najwyższymi historycznie, cenami ropy naftowej na rynkach. To przesłanka typowo kosztowa. Podobnie jak koszty zaopatrzenia w surowce energetyczne - to dosyć mocno oddziałuje na wzrost cen.

I też kwestia natury czysto pieniężnej. Jeżeli zauważymy działania rządu, te osłonowe z punktu widzenia systemu gospodarczego, czyli tę pierwszą tarczę antykryzysową, to spowodowało to, zwiększenie ilości pieniądza w obiegu o 50 miliardów złotych, bezpośrednio.


I dlatego inflacja w Polsce rośnie szybciej niż na zachodzie Europy?


Być może tak. To tempo wzrostu cen jest też wynikiem dosyć niskich cen w gospodarce. Czyli podstawę cenową mamy dosyć niską, jeżeli chodzi o ceny również w Europie Zachodniej. Te ceny są i tak wysokie na zachodzie Europy. U nas - jakkolwiek by to nie zabrzmiało - w porównaniu do cen na zachodzie Europy ceny są nominalnie dosyć niskie.

Oczywiście należy tutaj ceny też traktować w ujęciu realnym. Nasza zdolność konsumpcyjna jest zdecydowanie mniejsza. My realnie zarabiamy mniej. Natomiast w warunkach jednolitego rynku wewnętrznego mówimy o takim ujednolicaniu się cen. Oby również płac realnych.


Czy jest zasadne pytanie, kiedy tempo inflacji spowolni, czy to takie wróżenie z fusów?


Wróżenie z fusów. Rząd w ubiegłym roku przewidywał inflację na koniec 2021 r. rzędu niecałych 2 proc. To rok temu. Teraz cokolwiek bym nie powiedział, to najprawdopodobniej popełniłbym błąd.


Jak my sami możemy radzić sobie z inflacją? Jeśli uda się w miesiącu zaoszczędzić jakąś gotówkę, to co z nią robić?


Mam nadzieję, że oszczędzać. To znaczy na oszczędnościach na razie tracimy, ale miejmy tę świadomość, że dobrze jest posiadać jakiekolwiek oszczędności na czarną godzinę.


| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr
Sebastian Rynkiewicz, fot. Sylwia Krassowska

Sebastian Rynkiewicz

prezes Klastra Obróbki Metali
27.01.2022

"Podlaskie firmy w ciągu dwóch lat kryzysowych poradziły sobie znakomicie. Myślę, że jedną z recept jest to, że dzielimy się doświadczeniem, dobrymi praktykami, jak rozwiązywać problemy. Też akcja szczepień, którą prowadziliśmy - to jest jeden z tych aspektów, dlaczego nasze firmy sobie dobrze radzą" - mówi Sebastian Rynkiewicz.

Adam Abramowicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
26.01.2022

Po pracownikach przyszedł czas na rozliczenia pracodawców zgodnie z przepisami zawartymi w podatkowym Polskim Ładzie. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwraca uwagę, że przepisy mogą okazać się niekorzystne i proponuje ich korektę.

Robert Ćwikowski, fot. Monika Kalicka

Robert Ćwikowski

psychoterapeuta
26.01.2022

Jak przetrwać ferie w pandemii? "Można leżeć w łóżku i marudzić, narzekać, trzymając telefon w ręku, że nie mam, co robić, a można sobie ten czas zorganizować samemu. Dobrze byłoby mieć plan dnia".


Szymon Bielonko, fot. Marcin Gliński

Szymon Bielonko

lekarz rodzinny
25.01.2022

"Na pewno zderzymy się z niezadowoleniem innych pacjentów, mimo stawania na głowie, to pewne przypadki będą musiały poczekać. Na drugi plan zejdą bilanse, na drugi plan zejdą zaświadczenia różnej maści, które w tym momencie będą musiały poczekać" - mówi Szymon Bielonko.

Andrij Bołkun, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Bołkun

redaktor naczelny portalu Leopolis.news
24.01.2022

Rosja koncentruje wojska na granicy z Ukrainą. "Moim zdaniem wśród Ukraińców nie ma jakichś panicznych nastrojów. Sporo ludzi wie, że ukraińskie wojsko jest poważne, ma doświadczenie realnych walk i to nie będzie taka lekka przechadzka po kraju, jak to było 7 lat temu".

prof. Robert Flisiak, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
21.01.2022

"Mam nadzieję, że w marcu będziemy się już żegnać z tą falą. Możemy przyjąć takie założenie, że ta fala będzie stosunkowo krótka w porównaniu z innymi" - mówi prof. Flisiak.


Dariusz Matynka, fot. Monika Kalicka

podinsp. Dariusz Matynka

z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
21.01.2022

"Nowy taryfikator sprawia, że wielu kierowców zdejmuje nogę z gazu. Działa świadomość wysokości grzywien, jakie mogą być nałożone na niestosujących się do przepisów ruchu drogowego" - mówi podinsp. Dariusz Matynka.

fot. Adam Dąbrowski

Cezary Zborowski

zastępca wójta gminy Łomża
20.01.2022

"Warunkiem, żeby autobusy mogły jeździć na trasie Łomża-Pniewo, był koszt inwestycji. Maksymalna kwota miała wynieść ok. 40 tys. złotych miesięcznie. Po zmianie przewoźnika okazało się, że miasto zapłaciło niecałe 4 tys. za cały rok" - mówi Cezary Zborowski.

Alicja Grabowska, fot. Sylwia Krassowska

Alicja Grabowska

wokalistka, finalistka konkursu "Niebieski Mikrofon"
20.01.2022

"Poszukuję alternatywnych źródeł muzyki na Podlasiu, w muzyce dwudziestolecia międzywojennego" - mówi Alicja Grabowska.


prof. Bogdan de Barbaro, fot. z archiwum prywatnego

prof. Bogdan de Barbaro

psychiatra i psychoterapeuta
20.01.2022

"Ci, którzy mówią, że walczą o wolność, to w gruncie rzeczy mylą wolność ze swawolą. To są czyny, które niezwykle bolą" - mówi prof. Bogdan de Barbaro.

Jarosław Pokoleńczuk, fot. Adam Dąbrowski

Jarosław Pokoleńczuk

dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
19.01.2022

Oddział pediatryczny w łomżyńskim szpitalu wciąż nie działa. "Prowadzę rozmowy z lekarzami pediatrami w naszym województwie i nie tylko. Nie jest łatwo (...) Zawsze trzeba innemu pracodawcy podkupić takiego lekarza, czyli zapłacić więcej".

Wojciech Dembowski i Michał Przybylski, fot. Monika Kalicka

Wojciech Dembowski i Michał Przybylski

"W Sercu Miasta" (WSM)
18.01.2022

"Mamy tu swoją technikę, gwarę, trzymamy się podwórkowych zasad. Białystok z tego słynie, dobrzy raperzy i wykonawcy cały czas trzymają się tych zasad, w muzyce to słychać" - mówią finaliści konkursu Niebieski Mikrofon.


Wojciech Winnik, fot. Tomasz Kubaszewski

Wojciech Winnik

prezes Ślepska Malowu Suwałki
18.01.2022

- Doszliśmy do wniosku, że zespołowi potrzebny jest nowy impuls, nowy bodziec i ktoś, kto potrafi wyczyścić stare demony, jakieś obawy, jakieś lęki - mówi Wojciech Winnik.

Wojciech Borzuchowski, fot. Monika Kalicka

Wojciech Borzuchowski [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA
18.01.2022

"Jeśli chodzi o drogę ekspresową, która miałaby połączyć się z Via Baltica, to analizujemy cztery warianty - trzy z Białegostoku w kierunku Ełku i jeden na starodrożu drugi numer 8 Białystok - Augustów. Jednym z decydujących warunków będzie ruch samochodów" - mówi Wojciech Borzuchowski.

Aleksandra Wołczyk, Marta Gredel-Iwaniuk i Barbara Sadowska, fot. Sylwia Krassowska

Aleksandra Wołczyk, Marta Gredel-Iwaniuk i Barbara Sadowska

ze Studia Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury
17.01.2022

"Hajnówka to przede wszystkim wielokulturowość. Bardzo się cieszymy, że możemy to oglądać, współtworzyć. I o tym są nasze piosenki - o Hajnówce, o miejscach znaczących dla naszego miasta, ale nie tylko".


Andrzej Trybusz, screen z rozmowy

dr Andrzej Trybusz

były Główny Inspektor Sanitarny
17.01.2022

"Jestem zwolennikiem powszechnego obowiązku szczepień. Określone grupy zawodowe powinny się szczepić. Medycy to zdecydowanie za mało. Nauczyciele, służby mundurowe, pracownicy gastronomii, hotelarstwa, handlu, ale też nie pomijałbym duchowieństwa, które ma przecież bardzo szeroki kontakt z ludźmi" - mówi dr Andrzej Trybusz.

Piotr Święcki, Jakub Totczyk, Monika Godlewska-Zimny i Paweł Zimny, fot. Monika Kalicka

Piotr Święcki, Jakub Totczyk, Monika Godlewska-Zimny i Paweł Zimny

zespół Miss Nobody
15.01.2022

"Inspirują nas nie stricte rockowe brzmienia, ale raczej muzyka brytyjska z lat 80. i 90 XX wieku. Uwielbiamy brytyjski "sound" i dążyliśmy do tego, by na naszym pełnym albumie też był taki dźwięk" - mówią członkowie Miss Nobody.

Daniel Racis, mł. asp. Elżbieta Zaborowska i mł. asp. Krzysztof Kolator fot. Joanna Szubzda

Daniel Racis, mł. asp. Elżbieta Zaborowska i mł. asp. Krzysztof Kolator

14.01.2022

"Pamiętajmy, że na stoku nie jesteśmy sami". Jak nie zrobić sobie i innym krzywdy podczas jazdy na nartach? W ten weekend podlascy policjanci będą promować bezpieczne zachowania na stoku.


julia kuzyka, fot. Joanna Szubzda

julia kuzyka

wokalistka, finalistka konkursu "Niebieski Mikrofon"
14.01.2022

- W pewnym momencie się zorientowałam, że piosenki, które śpiewałam na festiwalach, głównie piosenki aktorskiej, to nie jestem do końca ja. Zaczęłam więc pisać - na początku do szuflady, wylewałam żale nastolatki na papier. I tak powstały pierwsze utwory. Miałam chyba 17 lat.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
14.01.2022

- Szacuje się, że w Polsce płacę minimalną otrzymuje ponad 2 miliony osób. Jej wzrost to też np. wzrost dodatku za pracę w porze nocnej, wzrost wynagrodzenia postojowego czy odpraw - mówi dr Karol Łapiński.

prof. Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
13.01.2022

"O ciężkości przebiegu COVID-19 decyduje w kolejności: zaawansowanie wieku, nadwaga - każdy kilogram więcej to niestety większe ryzyko ciężkiego przebiegu i niestety panowie - płeć męska. Czynnik genetyczny jest na 4. miejscu" - mówi prof. Marcin Moniuszko.


Wojciech Sosiński, fot. Monika Kalicka

Wojciech Sosiński

perkusista zespołu "Complane"
13.01.2022

Nowa płyta powstaje powoli, bardzo się staramy, są chęci, ale brak czasu. Podchodziliśmy do jej nagrania kilkakrotnie - mówi Wojciech Sosiński.

Maciej Olesiński, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Olesiński

dyrektor Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
12.01.2022

Wciąż będzie można skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Programu Profilaktyka 40 Plus. Projekt ten przedłużono o kolejne miesiące.

Michał Dąbrowski i Oskar Lasota, fot. Monika Kalicka

Michał Dąbrowski i Oskar Lasota

finaliści Muzycznej Nagrody "Niebieski Mikrofon"
12.01.2022

"Chcieliśmy wdać ludzi w romans z poezją Anny Markowej, ze sztuką. Młodym słuchaczom chcieliśmy przekazać, że poezja może być interpretowana po swojemu, nie musimy trzymać się klucza znanego ze szkoły. Dojrzałym - że swoje emocje można przelewać przez sztukę, a osobom starszym, że klasyka też może być dzisiaj atrakcyjna".


prof. Henryk Wnorowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Henryk Wnorowski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
12.01.2022

"Obniżenie VAT-u z 23% do 8% i około 60-70 gr, może nawet 80 gr na litrze paliwa sprawi, że powinno być ono od 1 lutego tańsze" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Sławomir Śledziewski, fot. Joanna Szubzda

Sławomir Śledziewski

z zespołu Tutorial
11.01.2022

- Samodoskonalenie zespołu i to, żebyśmy każdy kolejny utwór grali coraz lepiej i żeby był on coraz lepiej odbierany przez słuchaczy, to jest cel naszego zespołu - stąd ta nazwa.

Andrzej Jakubaszek, fot. Monika Kalicka (zdjęcie archiwalne)

gen. bryg. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
11.01.2022

- Istnieje niestety możliwość, że ten sztucznie wykreowany szlak może stać się jednym z wielu takich tradycyjnych szlaków nielegalnej migracji do krajów Unii Europejskiej.


Wojciech Strzałkowski, fot. Marcin Gliński

Wojciech Strzałkowski

prezes rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
10.01.2022

"Widać było z gry naszego zespołu w rundzie jesiennej, że te wyniki, te efekty, ta postawa nie są takie jakbyśmy tego oczekiwali. To miejsce w tabeli, a szczególnie ostatni mecz skłonił nas do takiej refleksji, że nie wystarczy tutaj drobny makijaż, tylko potrzebna jest gruntowna przebudowa. Nie tylko na stanowisku trenera, ale również w strukturze klubu" - mówił w Radiu Białystok Wojciech Strzałkowski.

Piotr Romaniuk, Paweł Szuszkiewicz i Tomasz Kamiński, fot. Monika Kalicka

Piotr Romaniuk, Paweł Szuszkiewicz i Tomasz Kamiński

z zespołu "Szeptucha"
10.01.2022

"Podlasie jest magiczne, spokojne, ma swój klimat, tu nikt nie spieszy. My się też nie spieszyliśmy ze zrobieniem tej muzyki" - mówi Tomasz Kamiński.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji narodowej
10.01.2022

"Uważamy, że każdy dzień dodatkowej nauki stacjonarnej to dodatkowa korzyść dla dzieci. Wiemy, że nauka na odległość ma jednak mankamenty, nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę, ale i bezpośredni kontakt" - ocenia Dariusz Piontkowski.


Seasonal (Maciej Sochoń), fot. Barbara Sokolińska

Seasonal

finalista 3. edycji konkursu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
8.01.2022

"Zawsze ciągnęło mnie w stronę rocka sentymentalnego - bardzo lubiłem tę melancholię. Szukam melodii i w życiu, i muzyce" - mówi Seasonal.

fot. Monika Kalicka

dr Wojciech Szewko

ekspert ds. terroryzmu z Collegium Civitas
7.01.2022

"Można się spodziewać różnych prowokacji ze strony białoruskiej. Oni nie pozwolą na to, żeby budowa zapory przebiegała bez problemów. Musimy się przyzwyczaić do tego, że granica polsko-białoruska będzie taką płonącą granicą" - mówi dr Wojciech Szewko.

Karol Zimnoch, fot. Sylwia Krassowska

Karol Zimnoch

ekspert kredytowy
5.01.2022

"Widać już, że w bankach jest mniej klientów, którzy chcą skorzystać z kredytu na mieszkanie" - mówi ekspert kredytowy Karol Zimnoch.


dr Marek Bartoszewicz, fot. Sylwia Krassowska

dr Marek Bartoszewicz

z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
5.01.2022

"Spodziewamy się, że pod koniec stycznia w naszym regionie wariant Omikron może być wariantem dominującym, a ilość zakażeń w skali kraju może sięgnąć nawet 30 tysięcy" - mówi dr Marek Bartoszewicz.

Janina Mironowicz, fot. Joanna Szubzda

Janina Mironowicz

dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
4.01.2022

- W podlaskich urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 33 tys. osób bezrobotnych i wydawałoby się, że wśród nich można byłoby poszukiwać też takich osób, które spełniałyby wymagania pracodawców, ale niestety nie zawsze tak jest.

podinsp. Tomasz Krupa, fot. Sylwia Krassowska

podinsp. Tomasz Krupa

rzecznik KWP
3.01.2022

"Szczególnie dotkliwie dla naszego portfela robi się już w momencie, kiedy przekroczymy prędkość o 30 km. Tutaj musimy się liczyć już z 800 złotowym mandatem" - mówi Tomasz Krupa.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok