Radio Białystok | Gość | dr Karol Łapiński - z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

dr Karol Łapiński

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

14.01.2022, 08:30, akt. 10:52

- Szacuje się, że w Polsce płacę minimalną otrzymuje ponad 2 miliony osób. Jej wzrost to też np. wzrost dodatku za pracę w porze nocnej, wzrost wynagrodzenia postojowego czy odpraw - mówi dr Karol Łapiński.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda
dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

Z dr. Karolem Łapińskim rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Od nowego roku płaca minimalna wynosi ponad 2360 złotych "na rękę" miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa to netto niespełna 14 złotych. Czy przedsiębiorcy przestrzegają wypłacania tego minimalnego wynagrodzenia? Jakie kontrole planuje w tym roku Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku? W rozmowie też o tym, czy pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy jego pracownicy są zaszczepieni, przeciwko COVID-19, czy nie.

Z dr. Karolem Łapińskim z PIP rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Czy na dzisiejszym rynku pracy w ogóle ktoś jeszcze płaci na poziomie płacy minimalnej? Na rynku, na którym to pracownicy coraz częściej dyktują warunki.


dr Karol Łapiński: Szacuje się, że w naszym kraju jest to ponad 2 miliony osób świadczących pracę. Ale mamy nieco więcej osób, które są zatrudnione, które są aktywne i one zarabiają więcej. Natomiast dla tej grupy osób wzrost minimalnego wynagrodzenia niewątpliwie jest dobrą informacją.


Czy w ubiegłym roku często na przykład zdarzało się, że pracodawcy płacili pracownikom poniżej stawki minimalnej? Jak to wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?


Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się m.in. kontrolą wypłaty wynagrodzenia za pracę, w tym wypłaty minimalnej stawki miesięcznej, godzinowej, która jest przewidziana dla danej osoby, dla danej grupy osób. Kontrolujemy to chociażby w kontekście potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Gdy są potrącenia ustawowe, potrącenia dobrowolne, to pracodawca musi na przykład zapewnić wypłatę wysokości co najmniej minimalnej miesięcznym stawki.


Nie może jeszcze potrącić z tego minimalnego wynagrodzenia.


Nie może na przykład przy dokonywaniu potrąceń na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń innych niż alimentacyjne potrącić większej kwoty niż minimalna. Musi pozostawić kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Ale też wypłata minimalnego wynagrodzenia to między innymi kwestia wypłaty wynagrodzenia za czas rzeczywiście przepracowany. Jeżeli ktoś przepracował 200 godzin, to powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej liczbie przepracowanych godzin i wysokości wynikającej co najmniej z minimalnego wynagrodzenia, dodatkowo wynikającego z umowy o pracę. Także my na pewno będziemy w dalszym ciągu zajmowali się kontrolą tego zagadnienia. Czasami stwierdzamy nieprawidłowości i reagujemy bardzo stanowczo.


Kto skorzysta na podwyżce płacy minimalnej? Powiedział pan, że grupa najmniej zarabiających to ponad 2 miliony osób, ale chyba nie tylko oni.


To znaczy, szacunkowo przyjmuje się, że to jest ponad 2 miliony. To są dane statystyczne. Nie chciałbym wchodzić tu w szczegóły. Natomiast niewątpliwie właśnie osoby najniżej uposażone będą zarabiały dzięki temu wzrostowi więcej.

Warto tutaj dodać, że wzrost minimalnego wynagrodzenia, to również wzrost składników i świadczeń pochodnych związanych z minimalnym wynagrodzeniem. Na przykład wzrost dodatku za pracę w porze nocnej - to jest 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. To wzrost odszkodowań minimalnych przy dyskryminacji czy mobbingu. To wzrost wynagrodzenia postojowego, które co do zasady nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. To wzrost odpraw przy zwolnieniach grupowych czy indywidualnych, przeprowadzanych w związku z przyczynami leżącymi po stronie pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników.

Także wzrost minimalnego wynagrodzenia to wzrost tego naszego podstawowego wynagrodzenie, ale również pewnych pochodnych, które są z tym związane. W praktyce może być tak, że wzrost minimalnego wynagrodzenia to jest jeszcze nieco więcej niż do tej pory.


Od marca pracownicy służby zdrowia będą mieli obowiązek szczepień. Czy PIP będzie to w jakiś sposób weryfikować?


Rzeczywiście w naszym kraju jest już obecnie grupa osób, która została objęta obowiązkiem szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 do 1 marca 2022 roku. Osoby zatrudnione w podmiotach działalności leczniczej, wykonujące zawód medyczny i świadczące inną pracę mają obowiązek poddać się takim szczepieniom. Pracodawcy, dyrektorzy szpitali, ale również innych podmiotów działalności leczniczej, będą musieli egzekwować ten obowiązek.

W moim przekonaniu ten obowiązek będzie kontrolowany przede wszystkim przez Inspekcję Sanitarną, bo jest to ich właściwość rzeczowa. Natomiast jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy, to będziemy zajmowali się - w moim przekonaniu - tymi działaniami, które będą podejmowali pracodawcy wobec pracowników, którzy się nie zaszczepili, którzy nie wykonali tego obowiązku. I w zależności od tego, jakie będą to działania, będziemy zapewne oceniali, czy pracodawcy postąpili w sposób właściwy.


Jakie możliwości mają pracodawcy, by zmusić pracownika służby zdrowia do zaszczepienia się? Sceptycy mówią, że będą to martwe przepisy i że pracodawca nie będzie mógł tak naprawdę pociągnąć pracownika do odpowiedzialności?


Myślę, że jeżeli chodzi o sceptyków, to oni nawiązują do tego, że nie jest to tak do końca obowiązek z obszaru prawa pracy i że ustawodawca nie przewidział w rozporządzeniu pewnych działań, które będą mogli podejmować pracodawcy. Według mnie jednak pracodawca będzie mógł wydawać w tym zakresie polecenie i oczywiście bardzo wstępnie mogę powiedzieć, że moim zdaniem pracodawcy będą mogli również w przypadku niewykonywania tych poleceń przeprowadzać inne działania, czyli na przykład odsuwać pracowników od pracy, ale bez zachowania prawa do wynagrodzenia, stosować kary porządkowe, może nawet wypowiadać umowę. Z tym że jeżeli chodzi o stosowanie kar porządkowych, o stosowanie wypowiedzeń, to będzie to podlegało weryfikacji ze strony sądów pracy.


Jakie jest stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nagradzania pracowników, którzy się zaszczepią? Nie mówię tutaj o służbie zdrowia. Takie gratyfikacje pojawiły się - na przykład dodatkowe urlopy czy premia za szczepienie.


W moim przekonaniu nie można powiedzieć co do zasady, że takie działania są całkowicie niedopuszczalne. Jest to jakaś zachęta pracownika do odpowiedzialnej postawy w zakładzie pracy w tym zakresie. Z tym że muszę zauważyć, że może to być rozpatrywane w kontekście równego traktowania pracowników w zatrudnieniu. Według mnie mogą się pojawić skargi do Państwowej Inspekcji Pracy bądź też pozwy do sądów. Zobaczymy, jak to będzie rozstrzygane, bo o takich przypadkach też słyszałem. Generalnie nie jestem przeciwnikiem, ale rzeczywiście jest pewne ryzyko w tym zakresie.


Jakie jest stanowisko PIP, jeżeli chodzi o szczepienia innych grup zawodowych? Mówi się chociażby o służbach mundurowych czy o nauczycielach.


Jeżeli chodzi o moje stanowisko czy stanowisko Państwo Inspekcji Pracy, to my jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami szczepień. Za lekarzami, epidemiologami powtarzamy, że jest to jeden z najlepszych dostępnych obecnie sposobów zabezpieczenia pracowników i pracodawców w zakładach pracy, chociaż nie tylko. Również prywatnie, w domach. Dlatego zdecydowanie zachęcamy do tego, żeby korzystać ze szczepień. I pracodawcy, i pracownicy powinni podchodzić do tego bardzo odpowiedzialnie.

Natomiast tak na marginesie, w Sejmie jest procedowany poselski projekt ustawy, która będzie wprowadzała uprawnienie pracodawców do kontrolowania wyników testów przeciw COVID-19, które będą musieli przedstawiać pracownicy. Zgodnie z projektem pracownicy będą zwolnieni z tego obowiązku tylko wówczas, gdy są ozdrowieńcami bądź są zaszczepieni. Ale jest to projekt, zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt ustawy.


| red: zmj


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
Przemysław Daca, fot. Monika Kalicka

Przemysław Daca

prezes Wód Polskich
20.05.2022

- Wodociągi Białostockie przedstawiają wniosek taryfowy, który jest niezgodny z prawem. Z tego powodu Wody Polskie nie mogą go zatwierdzić - mówi Przemysław Daca.

Wojciech Pertkiewicz, fot. Monika Kalicka

Wojciech Pertkiewicz

prezes Jagiellonii Białystok
20.05.2022

"Byliśmy grupą rzemieślników, która wyrywała punkty, wyrwaliśmy ich wystarczająco na to, żeby utrzymać się w ekstraklasie. Uważam, że to nie jest to, na co zasługuje Jagiellonia - na wyrywanie punktów" - ocenia miniony sezon prezes Jagiellonii Białystok.

Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

kmdr por. Maksymilian Dura

ekspert portalu Defence24.pl
19.05.2022

"Jest to bardzo dobry krok ze strony Szwecji i Finlandii i powinniśmy się z tego cieszyć. To też nam uprości wymianę handlową, jeśli chodzi o sprzęt zbrojeniowy" - tak obecność Szwecji i Finlandii w NATO ocenia Maksymilian Dura.


foto: Monika Kalicka

Grzegorz Walijewski

hydrolog, rzecznik prasowy IMGW
18.05.2022

Coraz głośniej w Polsce o problemach z wodą. Specjaliści mówią o suszy hydrologicznej, co oznacza poważny stan. Jak na tle kraju wyglądają podlaskie zasoby wody i czy grozi nam w regionie susza?

Maciej Rant, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Rant

organizator Błotnej Ligi Mistrzów
18.05.2022

- Piłka błotna to przede wszystkim zabawa. Nasze hasło brzmi "obrzucajmy się błotem na boisku, nie w realnym świecie" - mówi Maciej Rant.

Jan Strzelecki, mat. pras.

Jan Strzelecki

z Polskiego Instytutu Ekonomicznego
18.05.2022

"Dzięki infrastrukturze portowej możemy importować ropę z całego świata, ale embargo na rosyjską ropę może się przełożyć na ceny paliw w Polsce" - zauważa Jan Strzelecki.


Grzegorz Puda, źródło: gov.pl

Grzegorz Puda

minister funduszy i polityki regionalnej
17.05.2022

- Chcielibyśmy, aby dużą część środków z KPO stanowiły pieniądze na odbudowę gospodarki, na przyspieszenie rozwoju, na możliwość zwiększenia miejsc pracy, aby jeszcze bardziej to nasze koło zamachowe, którym są środki nie tylko europejskie, stanowiły podstawę do efektu kuli śnieżnej, abyśmy się mogli szybciej rozwijać.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Wojciech Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

podlaski konsultant w dziedzinie epidemiologii
16.05.2022

Od dziś nie ma już w Polsce stanu epidemii, jest - zagrożenie epidemiczne. "Nawet jeżeli pojawiłby się wzrost zachorowań, to jesteśmy na to przygotowani".

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
13.05.2022

"Na ten moment, w skali województwa, mamy kilka przypadków unieważnienia egzaminu maturalnego" - mówi Agnieszka Muzyk.


Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot, fot. Monika Kalicka

Jakub Gujda, Paweł Szymański, Magdalena Kamińska i Konrad Szczebiot

z Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku
12.05.2022

"Decydując się na swój recital, studenci pokazują swoją wrażliwość, swoje zainteresowanie, nurt, w którym się naprawdę dobrze czują lub kompensują swoje niedobory przez przygotowanie przez wybitnych fachowców" - mówi dyrektor Studium Wokalno-Aktorskiego Paweł Szymański.

Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

trenerka biznesu i doradca kariery
12.05.2022

"Poszukiwanie pracy jest projektem nie na miesiąc, a na miesiące, na lata i warto naprawdę się dobrze do tego przygotować. Wysyłanie stu CV na sto różnych stanowisk w tej samej wersji - nie jest dobre" - radzą ekspertki od poszukiwania pracy.

Bożena Bednarek, fot. Sylwia Krassowska

Bożena Bednarek

ze Stowarzyszenia "Szukamy Polski"
11.05.2022

Trochę poezji, trochę show - tak w skrócie można określić slam poetycki, którego druga odsłona już 12 maja w Białymstoku. "To bardzo oryginalne podejście do promowania poezji, zupełnie inne niż oficjalne konkursy czy spotkania autorskie".


dr Arkadiusz Niedźwiedzki, fot. Joanna Szubzda

dr Arkadiusz Niedźwiedzki

ekonomista z UwB
11.05.2022

- Jeżeli mamy problemy związane z obsługą zobowiązań kredytowych, to po prostu trzeba z bankiem rozmawiać i próbować ustalić lepsze warunki spłaty czy odroczenie. Nie należy traktować tej sytuacji jako walki, ale jako próbę dogadania się.

Michał Marek, mat. pryw.

Michał Marek

z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa
10.05.2022

"Kreml doskonale gra na nastrojach społecznych, na resentymentach, na emocjonalnej sferze odbiorców" - mówi Michał Marek.

fot. Sylwia Krassowska

Jacek Sasin

wicepremier, minister aktywów państwowych
9.05.2022

"Nie przewiduję w tej chwili, aby do czwartego kwartału, bo wtedy ruszy gazociąg Baltic Pipe, żebyśmy musieli ograniczać dostawy gazu do odbiorców. Nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, - nie dotknie to gospodarstw domowych" - podkreśla Jacek Sasin.


Marcin Moniuszko, fot. Monika Kalicka

prof. Marcin Moniuszko

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
6.05.2022

"Nie może się znudzić coś, co jest tak różnorodne, tak niesamowite i co pokazuje potęgę intelektualną, potęgę naukową, potęgę artystyczną naszego miasta i regionu" - prof. Marcin Moniuszko zachęca do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Andrzej Bołkun, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Bołkun

redaktor naczelny lwowskiego portalu Leopolis.news
5.05.2022

- Rosjanie planują 9 maja przeprowadzić paradę w Mariupolu, dlatego nie żałują swoich żołnierzy - giną ich codziennie setki. Jeżeli ona się odbędzie, to wojska ukraińskie też będą planować jakieś niespodzianki na tę paradę.

Sebastian Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

st. bryg. Sebastian Zdanowicz

podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
4.05.2022

"Służymy pomocą w szerokim zakresie - nie ignorujemy, nie bagatelizujemy żadnych zgłoszeń. Dlatego zarówno PSP, jak i OSP, cieszy się dużym poparciem społecznym. Na nas zawsze można liczyć" - mówi st. bryg. Sebastian Zdanowicz.


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji narodowej
4.05.2022

"Trzymamy kciuki, tradycyjnie połamania piór. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, zdadzą na wysokim poziomie, potem dostaną się na te studia, na które sobie wymarzyli" - życzy maturzystom wiceminister edukacji.

fot. Monika Kalicka

Helena Dubowska

dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Grodnie
2.05.2022

"Polska szkoła w Grodnie działa i będzie działać mimo ustawowej na Białorusi likwidacji nauczania w języku polskim" - podkreśla Helena Dubowska.

fot. Monika Kalicka

Wojciech Kirejczyk

dyrektor Biura Programu Niepodległa
2.05.2022

"Biuro Programu Niepodległa zaprasza wszystkie Polki, Polaków i przyjaciół Polski w kraju i za granicą do tego, żeby w Dzień Flagi wywiesić biało-czerwoną flagę na balkonie, w oknie (...) i pochwalić się zdjęciem tej naszej flagi w mediach społecznościowych właśnie z hasztagiem #mojaflaga" - mówi Wojciech Kirejczyk.


prof. Ernest Kuchar, źródło: archiwum prywatne

prof. Ernest Kuchar

prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
29.04.2022

Narastający kryzys humanitarny spowodowany falą uchodźców wojennych może źle wpływać na sytuację epidemiczną w Polsce - uważają eksperci. W trwającym Europejskim Tygodniu Szczepień podkreślają, że szczepienia ochronne są niezbędne do zapobiegania chorobom zakaźnym i tym samym do ochrony życia.

Radosław Hancewicz, fot. Sylwia Krassowska

Radosław Hancewicz

rzecznik prasowy podlaskiej KAS
29.04.2022

"Bardzo nas cieszy, że usługa Twój e-PIT cieszy się tak dużym powodzeniem. 90% zeznań wpływa do urzędów skarbowych w sposób elektroniczny" - mówi Radosław Hancewicz.

Anna Czurak i Marta Woźny-Tomczak, mat. pras.

Marta Woźny-Tomczak i Anna Czurak

psycholog, trenerka biznesu i doradca kariery
28.04.2022

"Musimy się zastanowić czy to, co robimy w pracy, daje nam satysfakcję, ale też czy jesteśmy doceniani. Bo czasami my jesteśmy bardzo zadowoleni ze swojej pracy, ale na przykład nasz szef tego nie okazuje, więc w pewnym momencie ta atmosfera albo brak docenienia jest symptomem do zmiany pracy" - oceniają goście Radia Białystok.


Daniel Czyżewski, źródło: energetyka24.com

Daniel Czyżewski

ekspert z portalu Energetyka24.com
27.04.2022

"Jesteśmy w dobrej sytuacji, na taki scenariusz przygotowywaliśmy się od wielu lat. Tych połączeń, zabezpieczeń jest dużo, więc do czasu uruchomienia Baltic Pipe, który w całości zastąpi rosyjskie dostawy gazu, damy radę" - mówi Daniel Czyżewski.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
27.04.2022

- To oczywiste, że przy takiej skali pomocy, którą udzielamy, pomoc zewnętrzna jest nam potrzebna. W tej chwili korzystamy wyłącznie ze środków krajowych (...) Mamy różne deklaracje dotyczące wsparcia z UE, z agend ONZ-owskich czy też np. USA.

Marcin Zwolski, fot. Monika Kalicka

dr Marcin Zwolski

kierownik działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
26.04.2022

Matty Cash skradł serca polskich kibiców nie tylko swoimi umiejętnościami, ale też charakterem i sposobem bycia - jego przodkowie pochodzą z Podlasia.


prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
26.04.2022

"Raty kredytów zależą od stóp procentowych i sytuacji na rynku finansowym. Na razie nie wiadomo, o ile mogą spaść, ale jeśli rozwiązania rządu wejdą w życie, to myślę, że może być to w przedziale od 300 do 500 zł mniej" - mówi prof. Henryk Wnorowski.

Roman Kaleta, źródło: malow.com.pl

Roman Kaleta

prezes firmy Malow
25.04.2022

"Kilka budynków w odległości kilkuset metrów jest zburzonych, ale nasza fabryka do tej pory nie ma żadnego uszkodzenia wojennego" - mówi prezes suwalskiej firmy Malow.

Stanisław Żaryn, arch. pryw.

Stanisław Żaryn

rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych
22.04.2022

- Pokazywanie, że przyjmowanie Ukraińców w Polsce prowadzi do dyskryminacji Polaków w ich własnym kraju albo że jest to proces, który może być groźny dla naszego państwa, to jest najważniejsza w tej chwili operacja dezinformacyjna prowadzona w języku polskim.


Jarosław Schabieński, fot. Tomasz Kubaszewski

dr Jarosław Schabieński

naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa białostockiego oddziału IPN
21.04.2022

"Nawiązania do ideologii komunistycznej w tej dzisiejszej sytuacji są bardzo wyraźne. Armia rosyjska nigdy się od tych korzeni nie oderwała, czuje się w naturalny sposób spadkobiercą Związku Sowieckiego, jest dumna z tamtej armii i niestety postępuje tak samo, czyli w sposób bardzo brutalny, dziki" - mówił w Polskim Radiu Białystok dr Jarosław Schabieński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Sylwia Krassowska

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
21.04.2022

"Już za niecały miesiąc nasze duże biegowe święto. Nareszcie te kilka tysięcy osób będzie mogło wspólnie stanąć na linii startu, tak jak w 2019 roku" - mówi Grzegorz Kuczyński.

Mariusz Sokołowski, fot. Joanna Szubzda

Mariusz Sokołowski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku
21.04.2022

"Każdy z nauczycieli musi tak pracować, żeby zaspokoić potrzeby edukacyjne polskich dzieci, a jednocześnie nie zaniedbać dzieci z Ukrainy. Jest to wyzwanie, ale to jest do zrobienia" - mówi Mariusz Sokołowski.


Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Dom Białoruski, fot. Jarosław Iwaniuk

Aleś Zarembiuk

prezes Fundacji Dom Białoruski w Warszawie
20.04.2022

"Białorusini pokazują i całemu światu, i Ukraińcom, że my jesteśmy po stronie ukraińskiej, że my rozumiemy, czym jest ukraińska niepodległość i to, że z terytorium Białorusi lecą rakiety to jest decyzja Łukaszenki, który nie jest uznawany za prezydenta białoruskiego" - ocenia Aleś Zarembiuk.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
19.04.2022

- Rosja nie jest i nigdy nie była kluczowym rynkiem zbytu dla przedsiębiorców z naszego województwa. Jesteśmy bardzo dobrym partnerem dla Litwy, jesteśmy kluczowym partnerem dla Niemiec i też dla Francji, dlatego trzeba to rozszerzać.

Mirosław Oliferuk, fot. Paweł Wądołowski

Mirosław Oliferuk

dyrektor łomżyńskiego WORD-u
19.04.2022

"Ostatnia podwyżka opłat nastąpiła w styczniu 2013 roku. (...) Związek Województw widząc sytuację przestawił stanowisko, w którym postuluje, by opłaty z tytułu przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy podnieść do kwoty, która jest w ustawie o kierujących pojazdami" - mówi Mirosław Oliferuk.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok