Radio Białystok | Gość | Dariusz Budrowski - prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dariusz Budrowski

prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

20.01.2023, 08:01, akt. 11:54

"Podlascy przedsiębiorcy uzyskali do tej pory prawie 2,4 mld zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Innowacyjnych i kreatywnych pomysłów jest bardzo dużo" - mówi Dariusz Budrowski.

Dariusz Budrowski, źródło: PARP
Dariusz Budrowski, źródło: PARP


0:00
0:00
Z Dariuszem Budrowskim rozmawia Renata Reda | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Między innymi o gospodarczej przyszłości świata debatują w Davos najważniejsi politycy, biznesmeni i liderzy państw z całego świata. Wizje rozwoju Europy przedstawiali unijni przywódcy. Co to może dla nas oznaczać? Czego mogą spodziewać się polscy biznesmeni? O tym z prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariuszem Budrowskim rozmawia Renata Reda.Renata Reda: Biorąc pod uwagę doniesienia ze Światowego Forum Ekonomicznego, co pana zdaniem będzie głównym celem Unii Europejskiej w najbliższych latach? Dariusz Budrowski: Nie ma co ukrywać, że spotkanie w Davos spowodowało potwierdzenie tego, co już wiemy od dłuższego czasu, czyli utrwalenie trendu rozwojowego w oparciu o innowacje i zieloną, zeroemisyjną gospodarkę. Te dwa filary, które są w Unii Europejskiej, będą przekładały się na realizację funduszy unijnych w naszym kraju w latach 2021-2027.Jakie wsparcie do tej pory otrzymali polscy przedsiębiorcy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości?Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wdrażała fundusze unijne po poprzednich okresach programowych i wsparcie, jakie zostało przekazane dla polskich przedsiębiorców to prawie 15 miliardów złotych, które zostało skierowane do przedsiębiorców, którzy tworzyli nowe rozwiązania, nowe produkty, wprowadzali innowacje, ale także wsparcie, które było kierowane do samorządów - na budowę dróg wojewódzkich, zakupu ekologicznych tramwajów, autobusów. Te nowatorskie rozwiązania, które były do tej pory zastosowane w części programów zostaną powielone.Jak na tle kraju rysują się firmy z Podlasia, jeśli chodzi o pozyskiwanie unijnych pieniędzy z PARP-u?Jesteśmy liderem. Ponad 30% firm wdraża innowacje. Pan premier Mateusz Morawiecki bardzo mocno podkreśla, jak silnym regionem jesteśmy, jak innowacyjnym, jak kreatywnym. To należy podkreślać i o tym mówić, bo czasami wydaje nam się, że jesteśmy słabsi, a wcale tak nie jest. Myślę, że w wielu aspektach przebijamy na głowę inne części Polski, ale także i świata. Podlascy przedsiębiorcy uzyskali do tej pory prawie 2,4 miliarda złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a zapotrzebowanie było jeszcze większe. Wnioski z Podlasia wpłynęły do nas na 5 miliardów złotych, czyli można powiedzieć, że co drugi pomysł uzyskał dofinansowanie. Jest bardzo dużo innowacyjnych i kreatywnych pomysłów.Jakie rodzaje biznesów dostały największe wsparcie?Na Podlasiu najwięcej dofinansowań zostało przekazanych na udział w targach, misjach gospodarczych, ale także nowych wzorów produktów, w tym przypadku na przykład mebli. Mamy ponad 230 zgłoszeń. 600 zgłoszeń wpłynęło jako bony na innowacje. To pokazuje skalę potrzeb wprowadzania nowych, kreatywnych rozwiązań, których tak jak już wspomniałem, województwo podlaskie jest liderem.Kiedy można się spodziewać uruchomienia pierwszych konkursów z nowych funduszy europejskich i do kogo będą skierowane?Myślę, że pierwszy raz publicznie już mogę o tym mówić bardziej konkretnie ze względu na to, że komitet monitorujący przyjął kryteria dotyczące pierwszego konkursu, który będzie uruchomiony już w lutym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Będzie to ścieżka SMART. To jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które pokazuje, że można składać wnioski o dofinansowanie w oparciu o konkretne potrzeby przedsiębiorcy. To jest ścieżka, na którą przeznaczyliśmy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - dzięki Ministerstwu Funduszy - 2,4 miliarda euro. Jest to największy komponent Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Ta ścieżka SMART składa się z badań lub wdrożenia badań w zakresie innowacji, ale także budowy budynków, hal produkcyjnych, hal usługowych, laboratoriów, internacjonalizacji, czyli wyjście na rynki zagraniczne, do tego jeszcze cyfryzacja przedsiębiorstw, podnoszenie kwalifikacji kadry. Taki komponent zbudowany na miarę potrzeb przedsiębiorcy. To on będzie decydował jakie komponenty, jakie inwestycje i jakie elementy wniosku o dofinansowanie będą umożliwiały rozwój jego firmy.Na jakiego typu przedsięwzięcia przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie? W jakich programach? Czy to będą pożyczki, czy to będą dotacje? W jakich procentach? Jak to będzie wyglądać?Myślę, że to najważniejszy komponent, jeśli chodzi o Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki - 2,8 miliarda euro na dwie osie i ta pierwsza oś, z którą przedsiębiorcy muszą się oswajać, to jest ta ścieżka SMART. Podstawa, w ramach której mamy możliwość wdrożenia innowacji na skalę kraju, ale także obudowanie tej innowacji zakupami - właśnie budową nieruchomości, hal produkcyjnych, maszyn, nowych urządzeń, cyfryzacja przedsiębiorstwa, wyjście na rynki zagraniczne, przekwalifikowanie, dokwalifikowanie kadry, ale także budowa laboratoriów, które będą usprawniały przedsiębiorstwa, będą usprawniały rozwój technologiczny naszych Podlaskich, ale także wszystkich firm w kraju. To bardzo ważny komponent. 

Drugi komponent, na który warto zwrócić uwagę, to są fundusze europejskie dla rozwoju społecznego. Tutaj mamy prawie 1,5 miliarda złotych, czyli dwukrotnie większy budżet niż do tej pory był w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój, związany z podnoszeniem kwalifikacji przedsiębiorców, pracodawców, ale także ich pracowników. 

Należy zwrócić uwagę na takie trzy, cztery ważniejsze elementy - to możliwość pracy zdalnej, czyli zakupu oprogramowania i nauki tego jak kooperować z klientami w ramach zdalnych rozwiązań, ale także jak współpracować z pracownikami poprzez pracę zdalną. 

Gospodarka obiegu zamkniętego, diagnoza i analiza tego, co jest potrzebne do gospodarki obiegu zamkniętego, czyli co jest związane ze zmniejszaniem emisyjności, z obiegiem zamkniętym, jeśli chodzi o odpady, które są produkowane w firmach. Mamy także bardzo ciekawy komponent związany z sektorowymi radami do spraw kompetencji. Jest to bardzo konkretne przedsięwzięcie. Branże, które potrzebują podnoszenia kwalifikacji, te rady wskazują nam, które elementy, jakie szkolenia, jakie studia podyplomowe powinny być kwalifikowane, jakie powinny być dofinansowane w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Na chwilę obecną mamy 17 sektorów, które są wspierane w ramach PARP. Liczymy na to, że sektory, które do tej pory czuły się, że są mniej widoczne, jeśli chodzi o Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, prosimy o zgłoszenie, że te sektory powinny być rozszerzone i powinny być utworzone specjalne rady do waszych branż, do tych, którym powinniśmy udzielać wsparcia. 

Myślę, że baza usług rozwojowych, która jest już znana w Polsce, zostanie rozszerzona, na chwilę obecną jest kilka tysięcy, a myślę, że będzie kilkadziesiąt tysięcy zgłoszonych firm, które chciałby z jednej strony realizować te zadania dofinansowane z Unii, ale też firmy, które chciałyby pozyskiwać kompetencje dla swoich pracowników. Baza usług rozwojowych zostanie wzmocniona, wprowadzamy pilotażowy program innowacyjnych, indywidualnych kont rozwojowych.Więcej szczegółów znajdziemy na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapytam jeszcze o program Polska Wschodnia, bo wiadomo, że będzie on kontynuowany w nowej perspektywie unijnej. Na jakie wsparcie w tym programie mogą liczyć przedsiębiorcy między innymi z woj. podlaskiego?Polska Wschodnia to prawie 1,4 miliarda euro. I właśnie m.in. do woj. podlaskiego jest skierowane to wsparcie na rozwój automatyzacji, robotyzacji. Te nowe maszyny, oprogramowanie do nich, ale także rozwój startupów, nowych pomysłów, których mamy bardzo dużo w Polsce Wschodniej, w tym także w województwie podlaskim. Mamy także szlaki turystyczne, tu można zwrócić uwagę na dwa szlaki turystyczne, które są opracowywane przez województwo podlaskie, to jest szlak fortyfikacji, szlak rzeczny Pisa-Narew. Myślę, że te szlaki turystyczne będą taką innowacją dotyczącą tworzenia perspektyw dla przedsiębiorców, którzy w oparciu o te szlaki turystyczne przygotowane przez Urząd Marszałkowski będą mogli budować swoje biznesy. 

Bardzo dużo pieniędzy będzie też na internacjonalizację, na udział w targach. Polska Wschodnia została powielona, uratowana przez Ministerstwo Funduszu, bo też były takie zakusy, żeby zaprzestać kontynuowanie tego programu. Bardzo się cieszymy, że zostało włączone województwo mazowieckie, co spowodowało, że mamy jeszcze więcej środków. Oprócz Warszawy wszystkie województwa Polski Wschodniej, czyli teraz już 6, w tym województwo podlaskie, mogą ubiegać się o wspaniałe środki finansowe, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie ich w tym wspierać. Ja zawsze podkreślam, że polscy przedsiębiorcy są najlepsi na świecie, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości musi pomagać im się rozwijać.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Jawor – u źródeł kultury

REKLAMA
OiFP KONCERT DYPLOMANTÓW

REKLAMA
NieTeatr ZALIA

REKLAMA
OiFP DYPTYK WIELKANOCNY: VIA CRUCIS/CAVALLERIA RUSTICANA
Patrycja Maliszewska, fot. Sylwia Krassowska

Patrycja Maliszewska [wideo]

zawodniczka Juvenii Białystok i reprezentantka Polski w short tracku
23.03.2023

Przez wiele lat była łyżwiarką Juvenii Białystok i reprezentowała Polskę na najważniejszych imprezach w short tracku. Patrycja Maliszewska kończy bogatą karierę sportową.

Cezary Kaźmierczak, fot. Sylwia Krassowska

Cezary Kaźmierczak [wideo]

prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
22.03.2023

"Na zachodniej Ukrainie wojny nie ma. Tam się w zasadzie relokował cały biznes ze wschodu Ukrainy albo znaczna część biznesu. Tam powoli już można zacząć działać" - mówi Cezary Kaźmierczak.

Błażej Poboży, fot. Sylwia Krassowska

Błażej Poboży [wideo]

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
21.03.2023

- Wiosną nie spodziewamy się większej liczby migrantów. Dzięki zaporze i patrolom Straży Granicznej udaremniane są te nielegalne przekroczenia - mówi Błażej Poboży.


Daniel Czyżewski

Daniel Czyżewski [wideo]

z portalu Energetyka24
20.03.2023

Polska wciąż powinna rozwijać sieć gazowniczą w poszczególnych regionach, bo zapotrzebowanie na gaz w najbliższej dekadzie nie zmniejszy się - ocenia Daniel Czyżewski.

fot. Marcin Gliński

Mirosław Wojciuk i Romuald Rakowski

z zespołu Błękitny Nosorożec
18.03.2023

- W warstwie muzycznej, staramy się, aby każda płyta była w miarę różnorodna. Nie trzymamy się schematów punkowych. Wtrącamy trochę reggae, metalu, chociaż nie jesteśmy kapelą stricte metalową. Po latach można powiedzieć, że mamy taki własny styl - to nie jest tylko post punk albo punk rock - mówią muzycy z zespołu Błękitny Nosorożec.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, gov.pl

Alvin Gajadhur

główny inspektor transportu drogowego
17.03.2023

Trwają masowe kontrole w firmach transportowych. - Sprawdzamy przedsiębiorców z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Poznania, Częstochowy i Wrocławia - wytypowaliśmy firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim.


prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki [wideo]

ekspert ds. bezpieczeństwa z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
17.03.2023

"Akcje dywersyjne mają to do siebie, że nie bardzo wiemy, kto tego dokonał. Coś wylatuje w powietrze, jest jakiś zamach, ale nie wiemy, kto za tym stoi. Możemy się domyślać, ale bez twardych dowodów trudno też żądać od NATO deklaracji, że wypełni artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego" - mówi prof. Adam Bartnicki.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski [wideo]

ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku
16.03.2023

- Jeśli nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli nie pojawi się jakiś czarny łabędź, który nagle zmieni trajektorię naszego codziennego życia, to raczej jest to szczyt inflacji.

fot. Beata Włostowska

Beata Włostowska

nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, laureatka konkursu "Zawodowiec Roku 2022"
15.03.2023

To nauczyciele, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Poznaliśmy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Zawodowiec Roku 2022" w 52 dziedzinach, organizowanego m.in. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wśród nagrodzonych jest nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku - Beata Włostowska.


Leszek Mironiuk, fot. Sylwia Krassowska

Leszek Mironiuk [wideo]

rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15.03.2023

"Konsument może w każdy możliwy sposób udowadniać, że dokonał zakupu tego towaru u sprzedawcy. Paragon nie jest wymagany. Jeżeli dokonaliśmy zakupu w tym sklepie, a sprzedawca pamięta o tym, powinien taką reklamację rozpatrzyć" - mówi Leszek Mironiuk.

Mateusz Marciniak, fot. Joanna Szubzda

Mateusz Marciniak [wideo]

ekspert finansowy
14.03.2023

Raty kredytu będą zamrożone przez 10 lat - to zakłada rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?

płk Jarosław Kowalewski, fot. Sylwia Krassowska

płk Jarosław Kowalewski

szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
13.03.2023

- Targi będą kompleksowym sposobem informowania o Siłach Zbrojnych i dostępnych formach służby wojskowej - mówi płk Jarosław Kowalewski o I Wojskowych Targach Służby i Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura [wideo]

komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej, ekspert portalu Defence24.pl
13.03.2023

"Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe" - mówi Maksymilian Dura.

ks dr. Jan Dohnalik, źródło: parafiamichal.pl

ks. dr Jan Dohnalik

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik Centrum Ochrony Dziecka
10.03.2023

- To co jest na pewno ważne w tym filmie i co stawia nam pytania - jako tym, którzy się zajmują ochroną dzieci i młodzieży - to, że rzeczywiście redaktor dotarł do niektórych osób skrzywdzonych. To jest zawsze pytanie, czy my robimy wystarczająco, żeby do nich dotrzeć, żeby im pomóc; ale to jest pytanie dla nas, a nie dla Jana Pawła II - mówi ks. dr Jan Dohnalik

prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania [wideo]

filozof, etyk
10.03.2023

- Ta cała sprawa, obok wydźwięku moralnego i czysto historycznego, czegoś, co trzeba wyjaśnić, ma też aspekt polityczny i jest wyraźnie rozgrywana politycznie - tak o reakcjach po reportażu na temat Jana Pawła II mówi profesor Kopania.


Stanisław Żaryn, źródło: www.gov.pl

Stanisław Żaryn

pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej
9.03.2023

- Możemy zauważyć pewne typowe sposoby oddziaływania Rosji na Polskę. Przede wszystkim eksploatowane są wszystkie działania, które mają poróżnić Polaków i Ukraińców.

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk, fot. Barbara Sokolińska

Małgorzata Wenclik i Marta Siemieniuk

ze Stowarzyszenia 100-lecie kobiet i z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oddział w Białymstoku
8.03.2023

8 marca inauguruje działalność Podlaska Rada Kobiet. W jej skład wejdzie 17 przedstawicielek m.in. świata nauki czy medycyny.

Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
7.03.2023

"Covid-19 to jest już zupełnie inna choroba. Mam wątpliwości czy powinniśmy nadal używać określenia Covid-19. Pacjenci, których w tej chwili mamy, to już nie są pacjenci z zagrożeniem życia" - mówił w Radiu Białystok profesor Robert Flisiak.


fot. Marcelina Markowska

Jacek Babiel

doradca i konsultant wyborczy
7.03.2023

- W marketingu politycznym możemy powiedzieć, że staranie się o to, żeby wejść na listę wyborczą, czasami jest związane z walką we własnym środowisku wyborczym czy po prostu w regionie - mówi Jacek Babiel.

fot. Joanna Szubzda

Anna Zdanowicz

psychoterapeutka i psycholożka
6.03.2023

- Może pojawić się poczucie winy, bo ta rodzina, jak mówią mieszkańcy Choroszczy, prezentowała się jako bardzo otwarta, wzorowa, a okazało się, że coś było nie tak - mówi Anna Zdanowicz.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski [wideo]

wiceminister edukacji i nauki
6.03.2023

- To już ostatnia zmiana przed tegorocznym egzaminem maturalnym. Zostało stosunkowo niewiele czasu, więc chyba już nie ma sensu wprowadzać dalszych, głębszych zmian - mówi wiceminister.


Michał Osyda, fot. Sylwia Krassowska

Michał Osyda

założyciel formacji OSYDA
4.03.2023

Zadzwonił do mnie Artur Urbanowicz i zapytał, czy byłbym gotów napisać utwór, który ilustrowałby muzycznie jego powieść "Grzesznik". Lubię wyzwania, więc się zgodziłem. Trochę nie miałem wyobrażenia, jak napisać piosenkę o książce, ale po przeczytaniu wersji przed drukiem, miałem już cały utwór w głowie - wspomina Michał Osyda.

Krzysztof Jurgiel, fot. Joanna Szubzda

Krzysztof Jurgiel [wideo]

były minister rolnictwa, europoseł
3.03.2023

- Mamy w magazynach obecnie około 50 proc. zbóż przed sezonem i żeby to sprzedać, to trzeba zmniejszyć koszty. Rząd złożył wniosek do Brukseli o dopłaty.

Marcin Wiącek, źródło: bip.brpo.gov.pl/fot. G. Krzyżewski

Marcin Wiącek [wideo]

Rzecznik Praw Obywatelskich
2.03.2023

"Warunki, w jakich funkcjonują polskie ośrodki penitencjarne, odbiegają od tych, które powinny być standardem w państwach europejskich. W szczególności mam na myśli powierzchnię przypadającą na jedną osobę osadzoną. Jest ona zdecydowanie zbyt mała" - mówi Marcin Wiącek.


Andrzej Vilk, źródło: archiwum prywatne

Andrzej Vilk

Kierownik Działu Legalizacji Zatrudnienia w Grupie Progres
2.03.2023

"Jeżeli jest dla nich praca, to cudzoziemcy czują potrzebę przeprowadzenia się do mniejszych ośrodków, mniejszych miast" - mówi Andrzej Vilk z Grupy Progres.

dr Marek Jedynak, fot. Joanna Szubzda

dr Marek Jedynak [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału IPN
1.03.2023

- Ich sposób walki, działalność w podziemiu niepodległościowym to była próba podtrzymania państwowości polskiej w taki sposób, w jaki tylko byli w stanie - mówi o Żołnierzach Wyklętych dr Marek Jedynak.

Bartosz Szolc, fot. Barbara Sokolińska

Bartosz Szolc [wideo]

organizator Białostockiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
28.02.2023

- Nie wszyscy zdają sobie sprawę, kim byli Żołnierze Wyklęci. Dlatego właśnie 1 marca maszerujemy - mówił na antenie Polskiego Radia Białystok Bartosz Szolc.


źródło: www.bialystok.tvp.pl

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

dyrektor białostockiego ośrodka Telewizji Polskiej
27.02.2023

"Wiosna w TVP 3 Białystok to przede wszystkim informacje. Stawiamy na informacje lokalne co godzinę. Od godziny 10:30 do 21:30. Chcemy być jak najbliżej naszych widzów" - mówi Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Roman Czepe, fot. Joanna Szubzda

Roman Czepe [wideo]

wicestarosta powiatu białostockiego
27.02.2023

- Liczymy na to, że będzie pochylenie się nad naszym stanowiskiem i wskazanie zapisu, który rzeczywiście budzi kontrowersje - mówi wicestarosta o stanowisku rady powiatu białostockiego ws. Karty LGBT.

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski, fot. Marcin Gliński

Artur Szabałowski, Tomasz Staranowicz, Mariusz Bienasz i Robert Czerski

zespół Bad Falcon, laureaci konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
25.02.2023

- Po Niebieskim Mikrofonie jeszcze się nie spotkaliśmy, nie mieliśmy żadnej próby, ale na gorąco rozmawialiśmy o teledysku. Na pewno w planach mamy teledysk do piosenki "Klątwa" - mówił w Radiu Białystok Tomasz Staranowicz z zespołu Bad Falcon.


Wojciech Konończuk, fot. Joanna Szubzda (archiwum)

Wojciech Konończuk

dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich
24.02.2023

- To nie jest wojna o charakterze lokalnym, regionalnym. To jest wojna, która zdeterminuje porządek europejski, z wpływem także na porządek światowy - mówi w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

Marek Ławreszuk, fot. Joanna Szubzda

Marek Ławreszuk

z zespołu Czeremszyna - laureata plebiscytu Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
24.02.2023

- Ta nagroda była dla nas bardzo dużą niespodzianką. Zespoły, które grają podobną muzykę do nas i będą planowały w przyszłych latach startować w Niebieskim Mikrofonie, niech się nie wahają - warto!

Przemek Piotrowski, fot. Joanna Szubzda

Przemek Piotrowski

laureat konkursu Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok
23.02.2023

- Niebieski Mikrofon przede wszystkim daje cenne doświadczenie. Poznałem wielu ciekawych artystów, wiele zespołów, dostałem masę motywacji i zastrzyk finansowy.


prof. Maciej Perkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Maciej Perkowski [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.02.2023

- Deklaracja liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki to sygnał polityczny, który pokazuje jedność i usuwa wątpliwości wobec Rosji, na przykład w kwestiach gospodarczych.

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski, fot. Sylwia Krassowska

Jakub Jasiukiewicz, Michał Babik, Piotr Klepacki, Miłosz Gładyszewski

zespół Five Stages of Grief, finaliści 4. edycji konkursu "Niebieski Mikrofon - Muzyczna Nagroda Polskiego Radia Białystok"
22.02.2023

"To był duży stres, bo jesteśmy młodym zespołem, za nami dopiero drugi konkurs, ale nikt nie chciał zawieść. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy Niebieski Mikrofon" - mówi Michał Babik.

Profesor Zbigniew Lewicki, źródło: rozmowa na Skype

prof. Zbigniew Lewicki [wideo]

amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
22.02.2023

"Najważniejsze było stwierdzenie, że nie odstąpimy od Ukrainy. Będziemy z nią tak długo, jak będzie to potrzebne. Taka deklaracja dla Ukraińców jest niezwykle ważna. Oni walczą, giną, ich miasta płoną i zapewnienie, że Stany Zjednoczone i NATO będą po ich stronie bezustannie, aż do zwycięskiego czy sensownego końca, jest na pewno dla walczących niezwykle cenne" - mówi prof. Zbigniew Lewicki.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok