Radio Białystok | Gość | Wojciech Borzuchowski [wideo] - dyrektor GDDKiA w Białymstoku

Wojciech Borzuchowski [wideo]

dyrektor GDDKiA w Białymstoku

21.02.2020, 08:29, akt. 11:28

"Zakładając, że nie byłoby żadnych nieprzewidzianych przeszkód, to można mówić, że do końca 2025 roku jest realna szansa, że całą S19 będziemy mieli" - mówi Wojciech Borzuchowski.

Wojciech Borzuchowski, fot. Sylwia Krassowska
Wojciech Borzuchowski, fot. Sylwia Krassowska

Z Wojciechem Borzuchowskim rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


W przyszłym tygodniu ogłoszenie pierwszych przetargów na S19 w województwie podlaskim. To główna trasa ekspresowa, która ma połączyć wszystkie wschodnie województwa Polski. O tej inwestycji z dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Wojciechem Borzuchowskim rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Na jaki odcinek ten przetarg zostanie ogłoszony? 


Wojciech Borzuchowski: Odcinek Dobrzyniewo - Białystok Zachód. Białystok Zachód to węzeł na przecięciu przyszłej S19 z istniejącą trasą numer 8, mówiąc obrazowo - w okolicach Dobrzyniewa.

To jeden z ważniejszych węzłów. 


Myślę, że można nawet zaryzykować stwierdzenie, że będzie to główny punkt komunikacyjny w układzie docelowym, kiedy powstanie cała S19 i skrzyżowanie 8 i 19 - tu ciężar całego ruchu zewnętrznego, tranzytowego, będzie przeniesiony w okolice Białegostoku. 


Potem będą już te odcinki w kierunku Plosek, czyli południowa obwodnica? 


Tak, przewidujemy w przyszłym tygodniu ogłoszenie pierwszego z przetargów, jest to ważna chwila, ponieważ w konwencji "Projektuj i buduj" rozpoczynamy realizację 19. Kolejne przetargi pod koniec kwietnia i maja, na dalsze odcinki właśnie te południowe do Plosek. 


A potem Ploski - Siemiatycze.


Ploski - Chlebczyn w dalszym etapie. Oczywiście przed realizacją, bo tam jest jeszcze kwestia taka, że decyzje środowiskowe są, natomiast są też odwołania, także nie są to sprawy łatwe w GDOŚu, w tak zwanej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, te odwołania są w tej chwili rozpatrywane.


Ale najwięcej kontrowersji jeszcze będzie wzbudzał - i należy tutaj się domyślać, że na przykład ekolodzy mogą protestować - to jest ten odcinek w stronę Kuźnicy, omijający Białystok od północy.


Mamy tego świadomość, jeśli chodzi o tą część północną, tak jak powiedziałem - to co ogłaszamy w przyszłym tygodniu, to jest odcinek do Dobrzyniewa, natomiast od Dobrzyniewa do Sokółki, cały ten odcinek po tak zwanym starodrożu, jesteśmy na etapie na kilka dni przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową. Mamy świadomość, że jest biegnie ona przez Puszczę Knyszyńską i można się tu spodziewać różnych sytuacji. Natomiast analizy, które poprzedziły decyzję o tym, że trasa przebiegnie w linii starodroża, wskazują jednoznacznie, że to jest jedynie słuszny kierunek i najbardziej racjonalny. 


A wtedy mieliśmy inne pieniądze, inne innych ekspertów, że trzeba było omijać i tę obwodnicę budować aż przez Knyszyn?


Było takie założenie, że pewnie Puszcza Knyszyńska jest kolokwialnie mówiąc "nie do przejścia" i było tak zwane dalekie obejście tej puszczy, natomiast ono wydłużało trasę o około 40 km i z takiego racjonalnego punktu widzenia było nie do przyjęcia. 


To teraz drewno straciło swoją wartość czy drzewa? 


No może nie, bo realizując to przedsięwzięcie, zakładając taki jego przebieg, chcemy wykorzystać w maksymalnym stopniu istniejący korytarz, a poza tym chcemy zastosować wszelkie rozwiązania chroniące środowisko i całość otoczenia.


To jakiego rodzaju to będą ochrony i osłony?


Wszelkiego rodzaju przejścia dla zwierząt - górne, dolne, dla płazów specjalne rozwiązania i jeżeli trzeba, bo to wynika z analiz akustycznych, zostaną zastosowane ekrany oczywiście. Ich rozmiary zostały kiedyś ograniczone i dobrze, bo niejednokrotnie jadąc drogami mieliśmy takie wrażenie, że jesteśmy w tunelu, a tak naprawdę nie wiedzieliśmy gdzie jesteśmy. 


Kiedy rozpocznie się ogłoszenie przetargu? 


Tak jak powiedziałem - na różnych odcinkach jesteśmy na różnym etapie. Rozpoczynamy od tego przetargu, jakby od centrum węzła, i teraz w kierunku północnym od Dobrzyniewa do Sokółki jesteśmy na etapie złożenia wniosku decyzji środowiskowej, można powiedzieć, że ponad rok będziemy mieli do czasu, kiedy będziemy mogli myśleć o ogłoszeniu przetargu. Natomiast idąc dalej na północ, w kierunku do granicy, jest odwrotnie - tam z kolei oczekujemy już niedługo uzyskania decyzji środowiskowej i przetarg dla tego odcinka odbędzie się mniej więcej w drugim półroczu tego roku. 


Kiedy S19 tutaj na Podlasiu zostanie sfinalizowana? 


Teoretycznie rzecz biorąc, ale mówię teoretycznie, czyli zakładając, że nie byłoby żadnych nieprzewidzianych przeszkód, to praktycznie można mówić, że do końca 2025 roku jest realna szansa, że całą S19 byśmy mieli. 


Czyli byśmy od strony południa wjeżdżali na teren Podlasia i spokojnie ekspresówką do Białegostoku.


Tak, natomiast myślę, że warto podkreślić, że mamy w tej chwili taką oto sytuację w oddziale, że to jest przede wszystkim dla oddziału rok przetargów, jeśli chodzi o S19, ponieważ te wszystkie odcinki, o których mówię, z wyjątkiem tego od Dobrzyniewa do Sokółki, gdzie będzie procedowana decyzja środowiskowa, są przewidziane do procedur przetargowych w tym roku, jest tego łącznie 12 zadań - to jest ogrom. 


Czyli poznamy 12 wykonawców, 12 konsorcjów, które będą realizowały tę trasę. 


Teoretycznie tak, chociaż te ostatnie przetargi wrześniowe to mogą mieć swoje rozstrzygnięcie już w roku przyszłym, ale wszystkie zostaną ogłoszone w tym roku, taki mamy plan, jest rozpisany. Jest to ogromna, gigantyczna praca, duże przedsięwzięcie. Mogę powiedzieć, że w tym roku, w oddziale można by to skwitować tak, że S8 jest w rozliczeniu, S61 Via Baltica w realizacji, natomiast S19 praktycznie cała w przetargach. 


Ale to nie koniec tego typu inwestycji drogowych w naszym województwie, bo na przykład dyskutowana jest południowa obwodnica Augustowa.


Tak, nie koniec, został uchwalony i opublikowany wykaz 100 obwodnic pana premiera Morawieckiego, w naszym regionie znalazło się w tym wykazie 5 obwodnic, między innymi właśnie południowa obejście Augustowa.


Nie obawia się pan też tam protestów, szczególnie przyrodników? To jest spora ingerencja w Puszczę Augustowską. 


Przyrodników też, natomiast ja chcę powiedzieć o czymś innym - tam po prostu jest taka sytuacja, że wstępne prace, które zostały podjęte z grudniem tamtego roku, które ukazywały 6 korytarzy przebiegu tej trasy w wariancie możliwie najkrótszym, one spotkały się z dezaprobatą społeczną. My oczywiście rozmawiamy z ludźmi, budujemy dla ludzi i w tej świadomości wskutek inicjatywy samorządowców - tutaj taką propozycję złożył burmistrz Augustowa wspólnie z marszałkiem województwa. Wszystko wskazuje na to, i mam już decyzję ku temu, że ten wariant pana burmistrza, oddalony bardziej od Augustowa, zdecydowanie dłuższy, bo ponad 17-kilometrowy, będzie objęty analizą korytarzową. Także sprawa jest otwarta, myślę, że to jest temat o tyle istotny, że problem jakby społeczny zostaje rozwiązany, bo w analizie wielokryterialnej są różne czynniki brane pod uwagę, ekonomiczne, przyrodnicze, ale są i społeczne i myślę, że one są ważne, żeby nie powiedzieć może nawet najważniejsze. 


Najważniejsza wiadomość - wniosek z naszej rozmowy - przyszły tydzień, pierwszy przetarg na S19 na Podlasiu. 


Tak, początek realizacji, następne przetargi pod koniec kwietnia i maja. 


| red: sk
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej
fot. Sylwia Krassowska

abp Tadeusz Wojda

metropolita białostocki
27.03.2020

Opustoszałe kościoły, wierni uczestniczący w mszach i rekolekcjach przed ekranami komputerów i telewizorów, duszpasterze przemawiający do ludzi w internecie - takiego finału Wielkiego Postu jeszcze nie mieliśmy.

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskiej Policji
27.03.2020

- Policjanci nie będą pytać każdego przechodnia, w jakim celu i gdzie idzie, nie będą legitymować takich osób. Oczywiście będziemy reagować tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z rażącym przypadkami łamania wprowadzonych ograniczeń.

foto: Monika Kalicka

Józef Klim i Zdzisław Babicz

dyrektor LO PB i naczyciel informatyk
26.03.2020

Jak zorganizować zdalne nauczanie? "Stworzenie samej platformy z kursami nie jest sprawą trudną, natomiast wymagane jest przeszkolenie nauczyciel."


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
25.03.2020

- Na razie na Podlasiu mamy sytuację stosunkowo stabilną - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Wiktoria Bocheńska

studiująca i pracująca w Birmingham białostoczanka
25.03.2020

Wychodzenie z domu tylko w wyjątkowych sytuacjach i zakaz zgromadzeń - takie ograniczenia, jakie wprowadził polski rząd, na Wyspach Brytyjskich obowiązują od wczoraj.

dr Andrzej Jackiewicz, fot. Marcin Mazewski

prof. Andrzej Jackiewicz

konstytucjonalista UwB
24.03.2020

Sąd Najwyższy może mieć twardy orzech do zgryzienia w przypadku problemów z rejestracją kandydatów na prezydenta. Jeśli nie uda się im zebrać wystarczającej liczby podpisów z uwagi na epidemię i zaskarżą to do sądu, wybory mogą okazać się potem nieważne - wyjaśnia prof. Jackiewicz


Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzecznik podlaskie policji
23.03.2020

- Niestety każdej doby policjanci w Podlaskiem odnotowują kilka przypadków, w których osoby poddane kwarantannie domowej wykazują się ogromną nieodpowiedzialnością i nie ma ich w domu podczas kontroli.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda

Dariusz Piontkowski

minister edukacji narodowej
23.03.2020

- Ponad 95 proc. szkół zgłasza gotowość do nauczania na odległość bądź już to robi - informuje minister edukacji.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki [wideo]

marszałek województwa podlaskiego
20.03.2020

- Postawa każdego mieszkańca naszego województwa jest bardzo istotna. Niezwykle ważne jest to, by dostosować się do wymogów, które wskazał Główny Inspektor Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni.


Szczepan Barszczewski, fot. Monika Kalicka

Szczepan Barszczewski o tarczy antykryzysowej [wideo]

dyrektor biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
19.03.2020

"Zwracamy się do władz z prośbą o wprowadzenie dobrowolności ubezpieczenia dla przedsiębiorców na najbliższe 3 miesiące, a jak będzie trzeba, to i na kolejne" - mówi Szczepan Barszczewski.

Foto: Lech Pilarski

Ks. Wojciech Sawicki o życiu w Rzymie podczas kwarantanny

ksiądz z polskiej placówki w Watykanie
19.03.2020

"We Włoszech jest drugi tydzień kwarantanny. W pierwszych dniach było ciężko się przyzwyczaić, bo ludzie chodzili po balkonach, po dachach nawet. Wydaje mi się, że dopiero teraz ludzie się przyzwyczaili i nie stwarzają problemów. Nie kontaktują się z innymi osobami."

Jacek Roleder, fot. Paweł Wądołowski

Jacek Roleder

p.o. dyrektora szpitala w Łomży
18.03.2020

Nie wszyscy pacjenci z koronawirusem będą trafiać do Łomży. - My będziemy przyjmować tych pacjentów, którzy są w jakiś sposób zabiegowi, czyli np. ze złamaniami, z bardzo głebokimi ranami, których nie da się na oddziale zachowaczym zabezpieczyć.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
18.03.2020

- Myślę, że sytuacja łomżyńska będzie się stabilizować (...) Dlaczego Łomża? Zgodnie z wytycznymi MZ trzeba było znaleźć placówkę o wieloprofilowym zakresie, gdzie będzie miejsce na poród, na zabieg kardiologiczny, na intensywną terapię, itd.

mjr Katarzyna Zdanowicz, fot. Joanna Szubzda

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
18.03.2020

Otwarcie w Ogrodnikach dodatkowego przejścia na granicy polsko-litewskiej skróciło czas oczekiwania kierowców na wjazd do naszego kraju o połowę. Na przejściu w Budzisku po stronie litewskiej tworzyły się 50-kilometrowe kolejki.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski [wideo]

ekonomista z UwB
17.03.2020

"Nasz system bankowy jest bardzo zdrowy, bardzo mocny. (...) Zabieranie pieniędzy z banków nadto co potrzebujemy, na bieżące zakupy, jest niczym niepodyktowane" - mówi prof. Henryk Wnorowski.


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk, filozof
17.03.2020

"Zachowujmy się normalnie, nie bójmy się, tylko bądźmy ostrożni, niech lęk nas nie paraliżuje"- mówi prof. Jerzy Kopania.

Maciej Olesiński, fot. Joanna Szubzda

Maciej Olesiński

dyrektor podlaskiego NFZ
16.03.2020

Szpital w Łomży na czas walki z koronawirusem zostaje przekształcony w szpital zakaźny. Co mają robić pacjenci poradni specjalistycznych znajdujących się w placówce?

Tomasz Krupa, fot. Monika Kalicka

nadkom. Tomasz Krupa

rzeczniik podlaskiej policji
16.03.2020

Jak wygląda praca podlaskiej policji w czasie zagrożenia koronawirusem?


Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski [wideo]

minister edukacji narodowej
16.03.2020

- Nauczyciel powinien przygotować pracę zdalną w błyskawicznym tempie, zobaczyć, jakie są narzędzia i stopniowo wdrażać się tak, aby za kilka dni mógł już systematycznie realizować podstawę programową i rozpocząć normalną pracę z uczniem.

prof. Jolanta Sztachelska, fot. Joanna Szubzda

Co czytać w czasie zagrożenia koronawirusem radzi literaturoznawczyni z UwB - prof. Jolanta Sztachelska

15.03.2020

"W czasach zarazy następuje rozprzężenie, ludzie w różny sposób to traktują. Jedni się zamykają, dążą do jakiejś ascezy, inni - przeciwnie, poddają się rozpuście" - mówi prof. Sztachelska.

Barbara Kamińska, źródło fot.: facebook.com

Barbara Kamińska

przewodniczka po Rzymie
14.03.2020

- Nasza kwarantanna wygląda w ten sposób, że mamy nakaz siedzenia w domu i zakaz wychodzenia bez powodu - mówi mieszkająca w Rzymie białostoczanka, przewodniczka po Wiecznym Mieście Barbara Kamińska.


Zbigniew Sulewski, fot. Katarzyna Cichoń

Zbigniew Sulewski

doradca gospodarczy
13.03.2020

"Są już pierwsze szacunki, które mówią, jak duże spowolnienie dotknie polską gospodarkę" - mówi Zbigniew Sulewski.

prof. Robert Ciborowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Robert Ciborowski

rektor Uniwersytetu w Białymstoku
13.03.2020

"Nie wiemy ile to potrwa, po drugie nie wiemy jak będzie wyglądać kwestia zaliczenia, odrabiania zajęć, których nie możemy wprowadzić do systemu zdalnego" - mówi o zawieszeniu zajęć na uczelniach rektor UwB.

dr Karol Łapiński, fot. Joanna Szubzda

dr Karol Łapiński [wideo]

z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku
12.03.2020

- Pracodawca nie może sam wprowadzić kwarantanny. Taką decyzję podejmuje Inspektor Sanitarny. Wówczas wszyscy muszą się jej podporządkować - pracodawcy i pracownicy. Wtedy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.


Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski [wideo]

wojewoda podlaski
11.03.2020

Koronawirus. "Są pieniądze dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup niezbędnego sprzętu, aby jak najszybciej mozna było takie badania wykonywać w Białymstoku".

Marek Karp, fot. Monika Kalicka

Marek Karp [wideo]

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
10.03.2020

"W kontenerach nie będą wykonywane badania medyczne, to będą czynności bezkontaktowe w relacji pacjent - pracownik, tak żeby nie stwarzać dodatkowego ryzyka" - mówi dyrektor USK.

st. sierż. Piotr Niewiarowski, Urszula Telicka-Hajduk i st. asp. Marcin Gawryluk, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

9.03.2020

Głównym celem jest zwiększenie świadomości seniorów m.in. na temat oszustw "na wnuczuka" czy w zakresie podpisywania umów. Podlaska policja przygotowała pilotażowy projekt "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora".


Rafał Tomaszczuk, fot. Joanna Szubzda

Rafał Tomaszczuk [wideo]

rzecznik prasowy podlaskiego NFZ
9.03.2020

Konsultanci doradzą, co zrobić, by otrzymać pomoc - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do korzystania z bezpłatnej infolinii dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem.

Maciej Białous, fot. Monika Kalicka

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z UwB
6.03.2020

"Wydaje mi się, że bardzo szybko ludzie znudzą się takimi ciągłymi sensacyjnymi informacjami, że koronawirus jest już w Polsce, jest już w Białymstoku, jest już gdzieś tam" - mówi Maciej Białous.

Elżbieta Kraszewska, fot. Monika Kalicka

Elżbieta Kraszewska - rośnie liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym [wideo]

Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
5.03.2020

"Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w naszym województwie rośnie. Stan na środę to 103 osoby, na czwartek - 114" - mówi Elżbieta Kraszewska.


Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka

prof. Joanna Zajkowska - jak higiena może zmniejszyć ryzyko zachorowania [wideo]

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
4.03.2020

"Dbajmy o siebie, nie tylko ze względu na koronawirusa. Myjmy ręce najczęściej jak to tylko możliwe, a nie tylko przed jedzeniem czy po wyjściu z toalety" - radzi prof. Zajkowska.

Przemysław Tuchliński, fot. Joanna Szubzda

Przemysław Tuchliński - o działaniach w razie wystąpienia koronawirusa w Białymstoku

przewodniczący Zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej
4.03.2020

"Nie jest rolą miasta odwoływanie różnego typu imprez od razu, wszędzie powinien rządzić zdrowy rozsądek. My możemy tylko i wyłącznie na tą chwilę być elementem profilaktycznym i też takim, który nie będzie potęgował paniki" - mówi Przemysław Tuchliński.

Joanna Szeląg, fot. Monika Kalicka

dr Joanna Szeląg - gdzie szukać pomocy i czy prewencyjne nosić maseczki ochronne?

specjalista medycyny rodzinnej
4.03.2020

Jest pierwszy w Polsce przypadek zarażenia koronawirusem z Chin. To mężczyzna hospitalizowany w Zielonej Górze. Co zrobić, kiedy mamy objawy infekcji, ale nie mamy pewności czy to nowa choroba?


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka

prof. Robert Flisiak o przygotowaniu Podlasia do koronawirusa [wideo]

kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK
4.03.2020

"Białystok jest szczęśliwy miastem, bo ma olbrzymi szpital, oddziały zakaźne są zlokalizowane w oddzielnym szpitalu, a jednocześnie są powiązane z dużym szpitalem uniwersyteckim. To jest w porównaniu z innymi miastami niezwykle komfortowa sytuacja" - mówi prof. Flisiak.

dr Marek Bartoszewicz, fot. Monika Kalicka

dr Marek Bartoszewicz [wideo]

mikrobiolog z Wydziału Biologii UwB
4.03.2020

"Należało się tego spodziewać, że i do nas koronawirus prędzej czy później dotrze. I to nie jest informacja, która powinna nas specjalnie przerazić" - mówi dr Bartoszewicz.

Bartosz Bida, fot. Sylwia Krassowska

Bartosz Bida

piłkarz Jagiellonii Białystok
3.03.2020

"Trudno powiedzieć co się dzieje teraz w lidze. Jesteśmy dobrym zespołem, z dobrym trenerem, nie wiem dlaczego nam się nie układa" - mówi Bartosz Bida.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok