Radio Białystok | Gość | Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku

Tadeusz Truskolaski

prezydent Białegostoku

12.11.2020, 07:48, akt. 10:31

"Z całą mocą i stanowczością wdrażamy przepisy, które na nas spadają. (...) Z nauką zdalną są jednak problemy, ale staramy się pomagać - będą 4 mln zł na komputery" - mówi Tadeusz Truskolaski.

Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda
Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Z Tadeuszem Truskolaskim rozmawia Adam Janczewski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Nie słabnie epidemia koronawirusa w Polsce. W Podlaskiem najwięcej przypadków cały czas służby notują w Białymstoku. M.in. o walce z epidemią i jej skutkami z prezydentem miasta Tadeuszem Truskolaskim rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: W walkę z epidemią w Białymstoku włączeni od początku pandemii są strażnicy miejscy. Władze miasta wystawiły ostatnio za ich prace rachunek wojewodzie. Panie prezydencie, proszę wyjaśnić słuchaczom skąd taka decyzja?


Tadeusz Truskolaski: Przede wszystkim to wynika z przepisów prawa. Jeżeli chodzi o wszelkie działania samorządu, to one mogą być bezpłatne czy też bez opłat w dół, a natomiast w górę to znaczy dla Skarbu Państwa czy dla innych podmiotów, my musimy pobierać za to opłaty, nie możemy przekazywać darowizn. A to tak wygląda, bo wojewoda przejął straż miejską. Mamy dokładne wyliczenia - za kwiecień, maj straż miejska prowadziła patrole z policją 357 razy, to są głównie 10-godzinne patrole, koszty tej pracy wyceniono na 94 tys. zł. Od 1 do 18 czerwca na około 23 tys. zł. Zresztą wojewoda nie odmawia, tylko wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o wskazanie ścieżki w sprawie refundacji wydatków na zwalczanie pandemii. W tym samym miesiącu też rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o przyznanie na ten cel środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. W związku z tym szuka się tylko ścieżki, aby te żądania opłacić. Z drugiej strony, my jesteśmy przez prawo zobligowani do tego, aby wszelkie świadczenia na rzecz Skarbu Państwa były ekwiwalentne i musimy upominać się o zapłatę.


Czyli rozumiem, że z żadnej ze stron w tym przypadku konfliktu politycznego nie ma, bo już takie głosy się zaczęły pojawiać.


Nie, nie ma. Ja nie narzekam na współpracę z wojewodą, nigdy tego nie robiłem. Oczywiście ona jest trudna z uwagi na trudną sytuację i na to, że decyzje, które są podejmowane na górze, powiedzmy sobie, czyli przez czynniki rządowe, najczęściej są podejmowane na ostatnią chwilę, a wdrażanie ich spada na samorządy, oczywiście pośrednio również i na wojewodę. Lokalnie współpracujemy dobrze, są oczywiście spotkania zdalne ze starostami, było już ich co najmniej kilka, a może i kilkanaście, i rozmawiamy o tych sprawach, które są takie palące, nagłe, dlatego że naszym celem jest pomoc naszym mieszkańcom. 


Bardzo dobrze, że samorządowcy ze sobą rozmawiają, ale jakie są efekty tych rozmów?


Efekty są takie, że my z całą mocą i stanowczością wdrażamy wszelkie przepisy, które spadają na nas. Jak państwo wiecie, od soboty 7 listopada obowiązują kolejne obostrzenia, czyli klasy 1-3 przeszły na naukę zdalną - wprowadza to samorząd. Nauka zdalna również dla uczniów powyżej czwartej klasy. Otwarte są żłobki i przedszkola, a więc tutaj ten reżim sanitarny musi obowiązywać. My mamy we wszystkich szkołach w mieście prawie 40 tys. uczniów. Również zamknęliśmy placówki kultury, teatry, kina, muzea, galerie, ogniska muzyczne - to są właśnie nasze działania, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się pandemii.


Skoro wywołał pan temat szkół, to proszę powiedzieć jakie sygnały docierają do Urzędu Miejskiego? Czy wszystkie dzieci, czy też wszyscy nauczyciele, są wyposażeni w sprzęt do nauki zdalnej i czy nie ma z tym większych problemów? 


W tej chwili są problemy, dlatego że są dość duże środki europejskie w ramach tak zwanego BOF-u, czyli Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przeznaczone na zakup komputerów, to jest kwota rzędu 4 mln zł, ale ona jeszcze nie została zrealizowana. Na pewno te potrzeby występują szczególnie tam, gdzie są rodziny wielodzietne, gdzie jest jeden komputer, a trójka dzieci chodzi do szkoły. Tutaj staramy się oczywiście pomagać, niektóre szkoły wypożyczają laptopy, ale w tej materii potrzeby w stu procentach nie są zabezpieczone. 


A dlaczego ta kwota nie została jeszcze wykorzystana? 


Dlatego że pojawiła się dosyć niedawno, pojawiła się z oszczędności, z innych działań, musiała przejść całą procedurę unijną, bo to są środki unijne, mieć aprobatę Urzędu Marszałkowskiego, Komisji Europejskiej i dopiero wtedy może być wydatkowane. A poza tym myślę, że żaden dostawca nie ma na stanie, w magazynie, komputerów za 4 mln zł, to trzeba po prostu troszeczkę poczekać, ale myślę, że uda nam się w tym roku jeszcze zrealizować i wyposażyć placówki, szkoły, uczniów, a szczególnie nauczycieli w te podstawowe potrzeby, bo jak widać, pandemia nie przemija i z dużym prawdopodobieństwem do końca tego semestru ta nauka będzie w większości zdalna. 


Życzyłbym sobie i wszystkim uczniom, żeby jednak te prognozy się nie sprawdziły i oby te laptopy w tym semestrze się jednak uczniom nie przydały. Przejdźmy do pomocy zaoferowanej przez miasto przedsiębiorcom. Czy już białostoccy przedsiębiorcy dostali ulgi w opłacaniu czynszów za lokale należące do miasta?


Tak, podpisałem stosowne rozporządzenie natychmiast po tym, jak został wprowadzony ten częściowy lockown. Ono jest podobne do tego, które było podpisane w marcu. Tutaj musimy po prostu pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. To jest na zasadzie "procent do procentu", to znaczy, że jeżeli obroty w roku poprzednim były wyższe, czyli w tym roku był niższe na przykład o 20%, to te ulgi są 20%, bo wiemy, że nie można zrównać wszystkich lokali dlatego, że niektóre z nich świadczą swoje usługi poprzez dowóz, a niektóre restauracje, które tego nie miały, ich spadek obrotów jest dramatyczny.


Panie prezydencie, najgłośniej obniżek czynszu domagali się przedstawiciele branży gastronomicznej, ale nie tylko oni chyba mogą liczyć na wsparcie, prawda?


Nie, my nawet nie możemy tak wybiórczo stosować dla wybranych branż, zrobiliśmy to dla wszystkich podmiotów, które wynajmują powierzchnię w ramach mienia komunalnego czy też w ramach TBS-u, czyli Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.


A ilu przedsiębiorców złożyło już wnioski o takie wsparcie? 


Sukcesywnie te wnioski napływają. Za listopad jeszcze takich danych nie ma. Oni wiedzą, że nie muszą już płacić czynszu w tej wysokości, będą składać takie wnioski, jak będą mieli dane finansowe. To odbywa się na oświadczenie, bo my wierzymy, ale oczywiście wybiórcze kontrole oczywiście będą, żeby potem nie było oszustw, bo to są pieniądze publiczne. Także nie trzeba specjalnie składać jakiejś papierologii, wystarczy złożyć wniosek i oświadczenie, że obroty były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 50% i automatycznie udzielana jest ulga. Natomiast trzeba liczyć się z tym, że pewne wybiórcze kontrole będą, żeby nie było pokusy niepłacenia czynszu.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Wyjdź za mnie" Krystyna Mirek

Historia złotego

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
Bartosz Marczuk, fot. Monika Kalicka (archiwum)

Bartosz Marczuk

wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju
27.11.2020

Od stycznia można starać się o wsparcie z kolejnej tarczy finansowej PFR - to pomoc dla niemal 40 najbardziej dotkniętych branż. Pieniądze powinny trafić do przedsiębiorców średnio po 2-3 dniach od złożenia wniosku - zapowiada wiceprezes PRF.

Joanna Zabielska-Cieciuch, fot. Monika Kalicka

dr Joanna Zabielska-Cieciuch

specjalistka medycyny rodzinnej
26.11.2020

"Przed paniką powinniśmy się ratować zdrowym rozsądkiem i naszą logiką, dlatego że osoby zestresowane, z dużym poziomem lęku będą miały obniżoną odporność i one są najbardziej podatne na zakażenia. " - mówi dr Joanna Zabielska-Cieciuch.

Ewa Zgiet, fot. Monika Kalicka

Ewa Zgiet

dyrektorka Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
25.11.2020

- Wydaje mi się, że szpitalowi najbardziej przydałby się wzrost finansowania. (...) Placówka ma problemy z pokryciem kosztów realizacji świadczeń. Udało się zwiększyć to finansowanie w pewnym stopniu, jednak nie jest to satysfakcjonujące - mówi dyrektor szpitala w Choroszczy.


Dorota Wyszkowska, fot. Monika Kalicka

Dorota Wyszkowska

zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku
24.11.2020

"Mamy jedyną okazję raz na 10 lat, żeby zrobić w pewien sposób inwentaryzację wsi i rolnictwa, a jest to potrzebne do tego, żeby zobaczyć jak się to rolnictwo w trakcie 10 lat zmieniło" - mówi Dorota Wyszkowska.

Marcin Smolik, Konferencja MEN na temat wyników egzaminu maturalnego 2020 w sesji głównej, źródło: www.gov.pl

Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
23.11.2020

Będzie mniej materiału do matury i egzaminu ósmoklasisty. - Mamy świadomość, że nauczanie zdalne, pomimo tego, że nauczyciele robią coraz lepszą robotę, zaangażowani są uczniowie i rodzice, nie daje tego samego, co nauczanie stacjonarne - mówi dyrektor CKE.

Artur Kosicki, fot. Sylwia Krassowska

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
20.11.2020

"Bardzo wielu młodych twórców nie może się przebić, a Niebieski Mikrofon może dać im szansę pokazania się szerszej publiczności" - mówi Artur Kosicki.


Violetta Cylwik, fot. Sylwia Krassowska

Violetta Cylwik

rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku
20.11.2020

"Funkcjonariusz policji powinien nam podać swoje imię i nazwisko, stopień służbowy, jednostkę, w której służy i przyczynę podjętych czynności w stosunku do nas" - mówi Violetta Cylwik.

Dariusz Kuć, fot. Marcin Mazewski

dr Dariusz Kuć

lekarz z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci
19.11.2020

Książka "Niedługie życie" jest zbiorem 21 wywiadów z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, które były pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci - mówi dr Dariusz Kuć.

prof. Piotr Radziwon, fot. Marcin Mazewski

prof. Piotr Radziwon

dyrektor RCKiK w Białymstoku
19.11.2020

Przeciwciała ozdrowieńców są po to, aby zneutralizować wirusa, zanim wyrządzi on poważne szkody w naszym organizmie. Osocze można oddać 28 dni po ustąpieniu objawów - tłumaczył dyrektor RCKiK w Białymstoku prof. Piotr Radziwon.


Anna Kietlińska, fot. Sylwia Krassowska

Anna Kietlińska

z podlaskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
18.11.2020

"Dwa lata temu zebraliśmy podczas licytacji w Radiu Białystok 7 tys. zł, rok temu około 10 tysięcy zł - słuchacze są ofiarni" - mówi Anna Kietlińska.

Dariusz Piontkowski, fot. Sylwia Krassowska

Dariusz Piontkowski

przewodniczący struktur PiS w województwie podlaskim
18.11.2020

"Byłem zaskoczony postawą pana posła Lecha Kołakowskiego, byłem zaskoczony głosowaniem, radykalnymi wypowiedziami w mediach i ostatnim krokiem" - mówi poseł Dariusz Piontkowski.

Lech Kołakowski, fot. Adam Dąbrowski

Lech Antoni Kołakowski

poseł
17.11.2020

Dokładnie dwa miesiące temu w Sejmie głosowano nad poprawkami w ustawie o ochronie zwierząt. Konsekwencją wyłamania się grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zagłosowali przeciwko tym propozycjom, było zawieszenie ich w prawach członków ugrupowania.


Rafał Rudnicki - fot. Robert Bońkowski

Rafał Rudnicki

zastępca prezydenta Białegostoku
17.11.2020

"Mam wątpliwości czy ten poziom wiedzy uczniów, który zdobędą, ułatwi im zdanie egzaminów, matury, funkcjonowanie w kolejnych latach. Czy te roczniki przez to, że są nauczane zdalnie, nie będą w jakiś sposób pokrzywdzone, ale nie tylko od strony edukacyjnej, ale także od strony psychologicznej" - mówi Rafał Rudnicki.

Lech Chyczewski, fot. Marcin Gliński

prof. Lech Chyczewski

rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
16.11.2020

"Jeżeli próbek będzie bardzo dużo, to planujemy całodobową pracę" - mówi rektor WSM.

dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, fot. Joanna Szubzda

doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

p.o. kierownika SOR w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
13.11.2020

"Zapalenie płuc wywołane COVID-19 to nie jest choroba, która leczy się w tydzień, to jest choroba, która leczy się w miesiącach. Jeśli pacjent trafia na intensywną terapię, to wiemy, że to łóżko prędko się nie zwolni" - mówi doc. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.


Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda

Tadeusz Truskolaski

prezydent Białegostoku
12.11.2020

"Z całą mocą i stanowczością wdrażamy przepisy, które na nas spadają. (...) Z nauką zdalną są jednak problemy, ale staramy się pomagać - będą 4 mln zł na komputery" - mówi Tadeusz Truskolaski.

Bogdan Kalicki, fot. Monika Kalicka

Bogdan Kalicki

dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
10.11.2020

- Zdarzają się sytuacje, że zespoły oczekują na przyjęcie, że są odsyłane z jednego szpitala do drugiego z powodu braku miejsc, więc zdarza się, że pacjent przebywa na pokładzie ambulansu do kilku godzin. Takie sytuacje u nas też miały miejsce - mówi dyrektor.

Dariusz Piontkowski, fot. Joanna Szubzda, (archiwum)

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji
9.11.2020

Jeżeli uczeń w domu nie ma warunków do tego, aby uczestniczyć w kształceniu na odległość, wówczas dyrektor szkoły zobowiązany jest do tego, aby udostępnić mu w tym celu pomieszczenia w szkole bądź nawet zorganizować naukę stacjonarną - podkreśla wiceminister.


Waldemar Kraska, źródło: www.gov.pl

Waldemar Kraska

wiceminister zdrowia
6.11.2020

- Niestety prognozy, które mamy na najbliższe dni, nie pokazują aż tak dużego trendu, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby dziennych zachorowań, więc jesteśmy dość blisko przed decyzją o tzw. kwarantannie narodowej - mówi wiceminister.

Joanna Zajkowska, fot. Monika Kalicka (archiwum)

prof. Joanna Zajkowska

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
5.11.2020

- Jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy bagatelizujemy drobne objawy nieżytu górnych dróg oddechowych, myśląc, że jest to przeziębienie, a jest to okres często największej zakaźności wirusa - podkreśla prof. Zajkowska.

Andrzej Duda, fot. Monika Kalicka

Andrzej Duda

burmistrz Kolna
5.11.2020

Zmiana metody naliczania opłat pozwoliła uszczelnić system i dzięki temu większa liczba mieszkańców będzie płaciła za wywóz śmieci - przekonuje Andrzej Duda.


foto: Monika Kalicka

prof. Izabela Kraśnicka

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
4.11.2020

- Większa część kampanii wyborczej w USA nie była dobrym prognostykiem dla Donalda Trumpa, ale końcówka należała do urzędującego prezydenta i już widać jej wpływ na wyniki - mówi prof. Izabela Kraśnicka.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Szubzda

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
3.11.2020

- Mamy określony potencjał opieki zdrowotnej i musimy sobie w tych trudnych czasach próbować tymi dostępnymi środkami radzić. W tej chwili zmierzamy do tego, żeby ok. 35-40 proc. naszego potencjału medycznego przesunąć na walkę z Covidem - mówi wojewoda.

foto: Monika Kalicka

Sebastian Wysocki

dyrektor Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie
3.11.2020

Grajewski szpital nie jest gotowy na przekształcenie go w placówkę tylko dla zakażonych koronawirusem - mówi jego dyrektor Sebastian Wysocki.


foto: Monika Kalicka

sierż. szt. Katarzyna Kulesz

z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
3.11.2020

"Nie daj się zwieść". Rozpoczyna się akcja profilaktyczna "Senior dla seniora", która ma m.in. ustrzec osoby starsze przed oszustwami "na wnuczka" czy "na policjanta".

foto: Monika Kalicka

Adam Kamiński

koordynator Klastra Technologicznego Infotech
2.11.2020

Administracja publiczna przechodzi na pracę zdalną. "Jestem przekonany, że będzie dużo problemów z wdrożeniem tego trybu. Mogę zaapelować, aby dać szanse urzędnikom i jutro nie wydzwaniać do urzędów. Sądzę, że będą potrzebowały jeszcze kilku dni, żeby się przygotować".

ks. Andrzej Dębski

ks. Andrzej Dębski

rzecznik Archidiecezji Białostockiej
30.10.2020

Tegoroczne obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego będą inne niż zwykle. W jaki sposób możemy wyrazić swoją pamięć o bliskich?


prof. Jerzy Kopania, fot. Joanna Szubzda

prof. Jerzy Kopania

etyk
30.10.2020

Polacy są już zmęczeni pandemią i chcieliby wrócić do normalnego życia, dlatego nie wszyscy przestrzegają obostrzeń - mówi prof. Jerzy Kopania.

Agnieszka Rzeszewska, fot. Monika Kalicka

Agnieszka Rzeszewska

szefowa oświatowej "Solidarności" w Podlaskiem
29.10.2020

"Żadna forma zdalnej nauki nigdy nie będzie tak dobra jak bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, nawet w tych klasach starszych. Miejmy nadzieję, że to szaleństwo za jakiś czas się skończy i będziemy mogli wrócić do stacjonarnej nauki".

prof. Dariusz Kiełczewski, fot. Joanna Szubzda

prof. Dariusz Kiełczewski

ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku
28.10.2020

"Lockdown zbliża się do nas wielkimi krokami i jeśli do piątku nic się nie zmieni, to obawiam się, że to się stanie" - mówi ekonomista.


Robert Flisiak, fot. Monika Kalicka, archiwum

prof. Robert Flisiak

prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
27.10.2020

- W Podlaskiem nie wszystkie szpitale mają uruchomione pełne moce (...) Nie wszystkie łóżka, które są dedykowane Covid-19, są na to przeznaczane. To jest też w dużej mierze wynik braków kadrowych - mówi prof. Flisiak.

Elżbieta Kamińska, fot. Joanna Szubzda

Elżbieta Kamińska

wicekurator oświaty w Białymstoku
26.10.2020

"Wszyscy staramy się, żeby nauczanie zdalne było na wyższym poziomie niż podczas wiosennego lockdownu" - zapewnia wicekurator oświaty.

Urszula Połowianiuk

zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
23.10.2020

"Spodziewaliśmy się tego, że na jesień może być wzrost zachorowań. To wynika też z naszych zachowań, wystarczy przejść się po ulicy i zobaczyć, że pewne zasady nie są respektowane, że my lekceważyliśmy tego wirusa" - mówi Urszula Połowianiuk.


kpt. Łukasz Wilczewski, fot. Marcin Gliński

kpt. Łukasz Wilczewski

rzecznik 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej
23.10.2020

Wsparcie personelu medycznego przy pobieraniu wymazów, pomoc dla pracowników sanepidu, monitorowanie osób na kwarantannie - takie zadania mają teraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Docent Jan Kochanowicz, fot. Monika Kalicka

Jan Kochanowicz

dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
22.10.2020

"Plan przewiduje powstanie boksów jednoosobowych tak, abyśmy mogli pacjentów izolować i jednocześnie, żeby w prosty sposób był do każdego pacjenta dostęp" - mówi dyrektor USK.

Jacek Bogucki, fot. Joanna Szubzda

Jacek Bogucki

podlaski senator
21.10.2020

Środowe (21.10) protesty rolników w całej Polsce, to nie tylko utrudnienia na drogach zatarasowanych ciągnikami, o czym cały czas informowaliśmy. W naszym województwie delegacje rolników odwiedziły także biura poselskie i senatorskie parlamentarzystów, którzy głosowali za przyjęciem ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. piątki dla zwierząt.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok