Radio Białystok | Gość | Tomasz Madras - wicewojewoda podlaski

Tomasz Madras

wicewojewoda podlaski

31.05.2022, 08:38, akt. 09:32

"Chodzi o to, żeby każda część naszego kraju, każdy powiat, północ, południe, wschód, czy zachód otrzymały taki zastrzyk inwestycyjny. Przecież te pieniądze zostają w gospodarce i społeczeństwie" - mówi wicewojewoda Tomasz Madras.

Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka
Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka


0:00
0:00
Z Tomaszem Madrasem rozmawia Adam Janczewski | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Niemal 1,5 mld zł dofinansowania dostaną samorządy w Podlaskiem w ramach drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na co będą przeznaczone te pieniądze? – m.in. o tym z wicewojewodą podlaskim Tomaszem Madrasem rozmawia Adam Janczewski.


Adam Janczewski: Podlaskie samorządy zrealizują z dofinansowaniem z programu inwestycji strategicznych dokładnie 238 projektów. Jakie są te największe?


Tomasz Madras: Największe projekty jak zwykle dotyczą takich inwestycji jak drogi. Największy z tych wszystkich projektów z tego rozdania to jest 50 mln zł - projekt samorządu województwa podlaskiego na drogę Konarzyce - Śniadowo, ale już na drugim miejscu jest projekt miasta Białegostoku, które dostało z samorządów lokalnych największe dofinansowanie, to jest prawie 30 milionów złotych. Białostoczanie i w ogóle chyba wszyscy, którzy bywają w Białymstoku, będą się mogli cieszyć z remontu, modernizacji w centrum miasta terenów Plant, bulwarów i ulicy Akademickiej.


Jak to ujęto w projekcie - to poprawa dostępności infrastruktury turystycznej Białegostoku.


To jest taka wizytówka Białegostoku i naszego województwa, mam nadzieję, że nikt już nie powie, że Białystok nie otrzymuje dofinansowania z rządowych funduszy. To jest dofinansowanie dla samorządu miasta Białegostoku, czyli tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców stolicy Podlasia.


Sceptyczni mówią, że to tylko 30 milionów i tylko jeden projekt.


No błagam, ja sam jestem białostoczaninem, więc bardzo się cieszę z tego jak Białystok dostaje środki rządowe, czy jakiekolwiek inne. To jest naprawdę wielki zastrzyk gotówki dla Białegostoku. 

Być może jakieś głosy się pojawią, że Białystok składał trzy wnioski, a dostał jeden, ale to jest zupełnie normalne. To wynika z zasad tego Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Każdy samorząd mógł złożyć trzy wnioski i one z góry miały określone limity, czyli najmniejszy wniosek musiał się zmieścić w 5 milionach złotych, większy w 30 i największych w 65 milionach złotych. 

Nie ma, przynajmniej na Podlasiu, takiego samorządu, który by dostał dofinansowanie na 3 takie duże, właśnie kilkudziesięciomilionowe projekty. Podkreślmy - jak spojrzymy na wszystkie miasta, gminy, powiaty, również samorządy powiatowe, czyli starostwa - to Białystok z tego, co widzę, dostał zdecydowanie najwięcej, także naprawdę jest się z czego cieszyć. 


Może to nie pańska rola jako wojewody, ale co powstanie na Plantach w ramach tego projektu?


Tego dokładnie nie wiem, ale ten teren wymaga remontu. Wiemy, jak wyglądają Planty - to jest z jednej strony wizytówka Białegostoku, z drugiej strony to jakiej jakości są ścieżki i zieleń, teren - widać, że to wszystko było robione często kilkadziesiąt lat temu. Chyba to samo można powiedzieć o ulicy Akademickiej. 

Białystok stanie się jeszcze piękniejszym miastem i to naprawdę dobra wiadomość, nie tylko dla białostoczan, ale i w ogóle dla Podlasia. Ale to jest tylko jeden z 200 kilkudziesięciu projektów, każda gmina coś dostanie.


Wracając do inwestycji drogowych, będą też pieniądze na naprawę dróg w gminach przygranicznych - tam, gdzie zostały one rozjeżdżone przez ciężki sprzęt, który służy do budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej.


Tak, tego się spodziewaliśmy, że taki szczególny nacisk będzie na to, żeby znalazły się środki na te inwestycje drogowe i przygraniczne, bo wiele gmin inwestuje w drogi, ale właśnie te z terenów powiatów przede wszystkim sokólskiego, hajnowskiego i białostockiego - tam gdzie mamy problem z pewnymi atakami na polską granicę, warto o tym pamiętać, bo teraz mamy inne problemy i niektórzy być może zapomnieli. 

Te samorządy często właśnie w formie takich porozumień samorządu powiatowego z samorządami gminnymi otrzymały rzeczywiście duże środki, także można powiedzieć, że życie mieszkańców tych wschodnich gmin naszego województwa ulegnie poprawie, a przynajmniej w dużym stopniu uda się naprawić to, co w ostatnim czasie tymczasowo musiało zostać w jakiś tam sposób pogorszone.


Mówił pan o Białymstoku, a co jeszcze z pozostałymi największymi miastami naszego regionu - co jeżeli chodzi o Suwałki i Łomżę?


W Łomży budowa przedszkola publicznego, w Suwałkach również inwestycja oświatowa, bo rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, a ja także jedna inwestycja drogowa. No widać, że samorządy, szczególnie te największe samorządy starają się już inwestować nie tylko w budowę dróg, ale także w innego rodzaju infrastrukturę, czy to edukacyjną, czy związaną z turystyką. To chyba też pokazuje, że te największe samorządy są też najsilniejsze finansowo, więc one często już z tymi najbardziej dziurawymi drogami sobie poradziły i mogą sobie pozwolić, ale to bardzo dobrze, żeby właśnie inwestować w szkoły, czy przedszkola. Myślę też, że to jest to, czego potrzebują mieszkańcy takich miast, jak Łomża czy Suwałki.


Duże dofinansowanie dostanie także powiat wysokomazowiecki. To jedna z największych inwestycji w ramach programu inwestycji strategicznych - 25 mln zł na budowę siedziby starostwa powiatowego.


Mnie szczególnie cieszy to dofinansowanie, ponieważ powiat wysokomazowiecki statystycznie, bo to konkretne cyfry nie są może najważniejsze, ale jednak trochę mniej dostał w pierwszym rozdaniu, trochę mniejszy projekt otrzymał dofinansowanie. Ktoś może powiedzieć, że budowa starostwa to coś, co urzędnicy robią dla siebie, ale przecież to tak naprawdę będzie służyć mieszkańcom. To tam mieszkańcy załatwiają sprawy i jeżeli trzeba poczekać w kolejce, załatwić coś w okienku, czy załatwić coś przez internet nawet - to to jest ważne, żeby w tym urzędzie były takie warunki, żeby ten urząd działał sprawnie. Także to świetna wiadomość.


Jaką część inwestycji  stanowi dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych?


Od 80 do 95%. W sumie w tym programie obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego wszystkie typy inwestycji bodajże 36 podzielone były na takie cztery grupy - w zależności od tego, jakiego typu była to inwestycja, można się było ubiegać o dofinansowanie w wysokości 95-90-80%. Na przykład jeżeli była to inwestycja drogowa, to można było uzyskać 95%, a jeżeli była to inwestycja w taką towarzyszącą infrastrukturę drogową - to już bodajże 80%. 

Zwróćmy uwagę - to jest bardzo dużo, ponieważ zwykle, gdy mówimy o takich typowych unijnych, czy rządowych programach, często dofinansowania są na poziomie 50%, to jest taki standard, 60% - tak bywa często w przypadku rządowego funduszu dróg, dawnych FDS-ów. Także tutaj mamy zupełnie inne wartości, na wiele projektów gmina mogła dostać właśnie 95% dofinansowania, czyli prawie całość. 

Czemu to służy? Wiele gmin miałoby problem z wkładem własnym, wiele gmin nie mogłoby aplikować do tego programu, ponieważ z własnych budżetów nie byłyby w stanie wysupłać tego miliona, czy 5 mln złotych na to, żeby włożyć swoją część. A jeżeli dostaje 90% - te kilkadziesiąt - kilkaset tysięcy zł dużo łatwiej uzyskać. 

A chodzi o to, żeby każda część naszego kraju, każdy powiat, północ, południe, wschód, czy zachód otrzymały taki zastrzyk inwestycyjny. Przecież te pieniądze zostają w gospodarce i społeczeństwie.


Kiedy pieniądze trafią na konta samorządów?


Pieniądze nie będą wypłacane z góry. W przypadku projektów jednorocznych one będą wypłacane po zakończeniu, w przypadku kilkuletnich będą wypłacane w transzach, tak żeby samorządy mogły się rozliczać z wykonywanych prac i też nie zadłużać się niepotrzebnie, tylko właśnie otrzymywać środki w toku pracy. Ważne jest, że samorządy mają 9 miesięcy na rozpoczęcie, na ogłoszenie postępowań przetargowych, po otrzymaniu tych wstępnych promes.


Wreszcie - kiedy mieszkańcy zobaczą efekty, kiedy zobaczą te zrealizowane inwestycje?


Oby jak najszybciej, to wszystko w rękach samorządów. Mądrzy samorządowcy mówią, że nie jest szczęściem otrzymać dotację, ale szczęściem jest ją zrealizować i dobrze rozliczyć. Mniejsze projekty to już jest perspektywa jednego roku, większe, gdy mówimy o tych dużych inwestycjach - to jest kilka lat, ale to naprawdę będzie zrealizowane, pieniądze są zagwarantowane, wszystko w rękach włodarzy miast, gmin, powiatów.


Czy będzie kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych?


Wszystko na to wskazuje, tego się spodziewamy, nawet słyszymy, że wiele samorządów tak ma już rozplanowane, co złożyć w następnych edycjach. Pamiętajmy też, że mamy też specjalny program w ramach Polskiego Ładu przeznaczony dla gmin popegeerowskich - to są mniejsze pieniądze, ale tylko dla wybranych gmin po to, żeby  wesprzeć infrastrukturę społeczną, czy inną w tych gminach, które miały trochę gorzej przez ostatnie 30 lat. 

Ten Program Inwestycji Strategicznych cały czas działa, zresztą inwestycje będą realizowane w ciągu lat, więc myślę, że tak stopniowo coraz więcej tych dróg, szkół, szpitali, wodociągów będzie dostępnych.


Dziękuję bardzo za rozmowę.

| red: mak


Przeczytaj, zanim skomentujesz


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIE TEATR

Podlaskie ToTu! - Kierunek Augustów
Eduardas Borisovas, fot. Joanna Szubzda

Eduardas Borisovas

ambasador Litwy w Polsce
6.07.2022

"Przełom w relacjach polsko-litewskich trwa już od 2019 roku. Sytuacja polepsza się z każdym rokiem. Wojna w Ukrainie popsuła niestety to, co planowaliśmy, ale w tej sytuacji widać, że ta nasza współpraca jest naprawdę bardzo ważna" - mówi Eduardas Borisovas.

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
5.07.2022

"Wynik matur w województwie podlaskim jest niższy niż w ubiegłym roku. Odnosząc ten wynik do zdawalności w kraju, jest on również niższy. W poprzednich latach wynik ten był wyższy lub na tym samym poziomie" - mówi Agnieszka Muzyk.

prof. Joanna Zajkowska, fot. Joanna Szubzda

prof. Joanna Zajkowska

podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii
5.07.2022

"Jest to bardzo prawdopodobne, że po wakacjach liczba zakażeń koronawirusem znacząco wzrośnie" - mówi prof. Joanna Zajkowska.


Jacek Sasin, fot. Joanna Szubzda

Jacek Sasin

wicepremier, minister aktywów państwowych, opiekun podlaskich struktur PiS
4.07.2022

Prawo i Sprawiedliwość zmieniło kierownictwo w podlaskich strukturach ugrupowania. Zamiast jednego szefa, którym był wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, od lipca są trzej okręgowi pełnomocnicy: marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, poseł Kazimierz Gwiazdowski i senator Jacek Bogucki. Opiekunem regionu został natomiast wicepremier, minister aktywów państwowych - Jacek Sasin.

fot. Joanna Szubzda

Jarosław Kaczyński

prezes Prawa i Sprawiedliwości
4.07.2022

Polska armia ma być wzmocniona, wydatki na nią będą przekraczać 3 proc. PKB. - Świętym obowiązkiem państwa jest doprowadzenie do stanu pełnego bezpieczeństwa - podkreśla prezes Jarosław Kaczyński.

gen. Andrzej Jakubaszek, fot. Joanna Szubzda

gen. Andrzej Jakubaszek

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
1.07.2022

"W końcu przeszliśmy na bardzo mobilny charakter ochrony granicy. Patrolowanie na pojazdach, pieszo, poruszanie się wzdłuż linii granicy, a nie stacjonowanie na poziomie posterunków obserwacyjnych, jak to było jeszcze przed budową zapory" - mówi gen. Andrzej Jakubaszek.


źródło: Jakub Szymczuk/KPRP

Paweł Szrot

szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy
30.06.2022

Uznanie Rosji za największe zagrożenie Sojuszu, rozmieszczenie dodatkowych wojsk na wschodniej flance w tym w Polsce, zgoda na dołączenie Szwecji i Finlandii – to najważniejsze decyzje podjęte przez przedstawicieli państw NATO podczas szczytu w Madrycie.

fot. Renata Reda

Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

podlaska konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, kierownik SOR-u w USK w Białymstoku
29.06.2022

Z powodu upałów na oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku trafiają pierwsi pacjenci. Przyjęto już czterech mężczyzn, którzy pracowali na świeżym powietrzu, w miejscach nasłonecznionych.

gen. Romana Polko, źródło: archiwum prywatne

gen. Roman Polko

były dowódca jednostki wojskowej GROM
29.06.2022

To najważniejszy od dekad szczyt NATO - tak spotkanie przedstawicieli państw członkowskich Sojuszu w Madrycie oceniają eksperci.


Krzysztof Wojczal, fot. Adam Janczewski

Krzysztof Wojczal

ekspert ds. geopolityki, bloger
28.06.2022

- Z punktu widzenia naszych interesów najlepiej by było, gdyby Rosjanie ponieśli tak druzgocącą porażkę na polu bitwy, żeby nie myśleli i nie byli w stanie ponowić czy przedłużać tej wojny przez kolejne lata - mówi Krzysztof Wojczal.

Artur Kosicki, fot. Wojciech Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
28.06.2022

Jest wotum zaufania, podlascy radni odrzucili wniosek komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium i zarząd województwa podlaskiego może dalej normalnie pracować.

Mikołaj Pawlak, źródło archiwum prywatne

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka
27.06.2022

Wychowuj, opierając się na wartościach, dbaj o więzi rodzinne, podaruj dziecku jak najwięcej czasu i bezwarunkową miłość. M.in. takie zalecenia znalazły się Dekalog Wychowania, który przyjęto podczas Ogólnopolskiego Kongresu "Wychowanie trwa wiecznie".


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

wiceminister edukacji i nauki
24.06.2022

- Wbrew pozorom ministerstwo edukacji nie korzysta z wakacji. Przygotowujemy zmiany w Karcie Nauczyciela i tak zwanym awansie zawodowym - mówi Dariusz Piontkowski. MEiN pracuje nad uproszczeniem awansu zawodowego, podwyżkami dla nauczycieli rozpoczynających pracę i wprowadzeniem nowych przedmiotów.

prof. Adam Bartnicki, fot. Joanna Szubzda

prof. Adam Bartnicki

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
23.06.2022

"Zachęcam do wczasów na Suwalszczyźnie, do kupowania nieruchomości na Suwalszczyźnie - nie będzie żadnej agresji na przesmyk suwalski" - uspokaja prof. Adam Bartnicki.

Antoni Roman, fot. Marcin Gliński

Antoni Roman

prezes białostockiego Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących
22.06.2022

"Woda jest przyjacielem człowieka - hartuje ciało, kształtuje sylwetkę, chłodzi, jest przyjemna... ale woda nie wybacza ludziom, którzy są nieroztropni, nie myślą nad wodą" - mówi Antoni Roman.


fot. Marcin Mazewski

Andrzej Reucki

prezes WOPR województwa podlaskiego
21.06.2022

Od kilku lat podlaskie samorządy i instytucje mają problem ze znalezieniem ratowników na letnie kąpieliska. Powodów takiej sytuacji jest co najmniej kilka.

Witold Karczewski, fot. Joanna Szubzda

Witold Karczewski

prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
21.06.2022

Nie jest łatwo z dnia na dzień zamienić rynek wschodni na Europę, Azję lub Afrykę. Przedsiębiorcy szukają takich rozwiązań. Ten proces trwa, ale na razie skala działalności spada - mówi Witold Karczewski.

Zbigniew Ziobro, fot. Marcin Mazewski

Zbigniew Ziobro

minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20.06.2022

"Nie rozważamy opuszczenia Zjednoczonej Prawicy, dlatego, że jesteśmy partią odpowiedzialną, a opuszczenie Zjednoczonej Prawicy oznacza przejęcie władzy przez totalną opozycję, która jest zaciekła, zacietrzewiona..."


Jacek Raubo, źródło: defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24.pl
20.06.2022

"Ważnym procesem jest wzmacnianie polskiego przemysłu obronnego tak, aby efektywność i skuteczność badań i rozwoju była na lepszym poziomie" - mówi dr Jacek Raubo.

Maciej Stolarczyk, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Stolarczyk

trener Jagiellonii Białystok
17.06.2022

"Mam nadzieję, że to jest właśnie ten moment, w którym ta seria częstych zmian trenerów zostaje przerwana" - mówi Maciej Stolarczyk.

Jarosław Sellin, fot. Danuta Matloch (https://www.gov.pl/)

Jarosław Sellin

wiceminister kultury
15.06.2022

"Przygotowujemy się na stawianie wniosków w różnych organach międzynarodowych przeciwko Rosji o zbrodnie przeciwko dziedzictwu kulturowemu i odbudowę" - mówi Jarosław Sellin.


Piotr Radziwon, fot. Monika Kalicka

prof. Piotr Radziwon

dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
14.06.2022

"W województwie podlaskim mamy najlepszych dawców w całej Polsce. Ilość oddawanej krwi jest mniej więcej o 70% większa niż średnia krajowa i europejska" - mówi prof. Piotr Radziwon.

Katarzyna Zdanowicz, fot. Monika Kalicka

mjr Katarzyna Zdanowicz

rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
13.06.2022

"W tej chwili mamy już około 140 km gotowej zapory z naniesionymi przęsłami, te prace, kiedy już mamy gotowe pewne elementy, przebiegają dość sprawnie. Firmy mają termin do końca czerwca i widać, że wywiążą się z tego terminu" - mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

prof. Henryk Wnorowski, fot. Sylwia Krassowska

prof. Henryk Wnorowski

z Rady Polityki Pieniężnej
10.06.2022

W kolejnych europejskich krajach w szybkim tempie rośnie inflacja. W Hiszpanii w maju wyniosła 8,7 procent w skali rocznej, w Czechach już 16 procent.


Bohdan Paszkowski, fot. Sylwia Krassowska

Bohdan Paszkowski

wojewoda podlaski
10.06.2022

Być może 200-metrowy zakaz zbliżania się do linii granicy państwowej będzie bezterminowy. Będziemy w stałym kontakcie z komendantem wojewódzkim Straży Granicznej i po konsultacjach ten zakaz skrócimy - mówi Bohdan Paszkowski.

Ireneusz Jabłoński, źródło: UM Łódź

Ireneusz Jabłoński

z Centrum im. Adama Smitha
9.06.2022

"Wystąpienie o zawieszenie obsługi rat kredytowych lub rolowanie, czyli wydłużenie kredytu w czasie na tyle, ile to jest możliwe i tym samym zmniejszenie rat kredytowych. To są jedyne metody, z których dzisiaj można korzystać" - radzi kredytobiorcom Ireneusz Jabłoński.

Jacek Raubo, źródło: defence24.pl

dr Jacek Raubo

ekspert portalu Defence24
8.06.2022

"Rosja chce zdestabilizować sytuację w państwach Europy Zachodniej, w państwach w ogóle szerzej pojmowanego zachodu po to, aby osłabić pomoc wojskową" - ocenia dr Jacek Raubo.


Dariusz Piontkowski, fot. Wojciech Szubzda

Dariusz Piontkowski

przewodniczący podlaskich struktur PiS, wiceminister edukacji i nauki
7.06.2022

"Chcemy z bezpośrednim przekazem dotrzeć do zwykłych mieszkańców, rozmawiać bezpośrednio z Polakami. Mówić im, co zrobiliśmy, czego jeszcze nie udało się skończyć, co nas czeka w najbliższych miesiącach. Potem przyjdzie czas na dalszy program, co będziemy robili w kolejnych latach, w kolejnej kadencji" - mówi Dariusz Piontkowski.

Waldemar Rogowski. fot. Monika Kalicka

prof. Waldemar Rogowski

główny analityk kredytowy Biura Informacji Kredytowej
6.06.2022

"Dzisiaj głównym problemem nie jest brak wkładu własnego. Pierwotnym problemem jest to, że część młodych osób nie ma zdolności kredytowej" - mówi prof. Waldemar Rogowski.

źródło: facebook.com / Fundacja Świat na Tak

Anna Samborska

pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku
3.06.2022

"W pracy z młodzieżą ważna jest bezinteresowność i autentyczność. Dzieciom trzeba dać impusl, być iskrą do działania i one ruszą z nami w tę przygodę" - uważa Anna Samborska.


Maksymilian Dura, źródło: defence24.pl

Maksymilian Dura

komandor rezerwy Marynarki Wojennej
3.06.2022

"Rosja jest w bardzo trudnej sytuacji. Armia poniosła tak ogromne straty, że w tej chwili nie jest w stanie odbudować swojego potencjału, jaki miała przed 24 lutego tego roku" - ocenia Maksymilian Dura.

Artur Kosicki, fot. Joanna Szubzda

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego
2.06.2022

- Nie mamy czasu jako województwo podlaskie na to, żeby oglądać się na inne rzeczy, powinniśmy dbać o swoje i o to, żeby jak najszybciej uzupełniać zaległości, co więcej - realizować projekty, które będą innowacyjne na skalę Polski, a nawet świata.

fot. Monika Kalicka

prof. Roman Engler

rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
2.06.2022

"Chcielibyśmy zaproponować kształcenie młodzieży z Kazachstanu z polskimi korzeniami. Chcemy stworzyć im warunki do tego, by mogli studiować w programie "Studiuj i pracuj", gdzie zarabiają na czesne i koszty pobytu, a jednocześnie oszczędzają pieniądze" - mówi prof. Roman Engler.


Mikołaj Pawlak, źródło archiwum prywatne

Mikołaj Pawlak

Rzecznik Praw Dziecka
1.06.2022

"Miałem nadzieję, że pokolenie dzieci wojny nigdy nie wróci, a okazuje się, że mamy dzieci, które słyszały huk bomb, które widziały - jak mówią - krasne niebo, czyli czerwone niebo w nocy, które chowały się do schronów, którym zniszczono, zabrano dzieciństwo. To jest tragedia naszych czasów i musimy walczyć o to, żeby podstawowe prawa były przestrzegane" - mówi Mikołaj Pawlak.

Tomasz Madras, fot. Monika Kalicka

Tomasz Madras

wicewojewoda podlaski
31.05.2022

"Chodzi o to, żeby każda część naszego kraju, każdy powiat, północ, południe, wschód, czy zachód otrzymały taki zastrzyk inwestycyjny. Przecież te pieniądze zostają w gospodarce i społeczeństwie" - mówi wicewojewoda Tomasz Madras.

Józef Mozolewski, fot. Sylwia Krassowska

Józef Mozolewski

przewodniczący podlaskiej Solidarności
30.05.2022

"Będziemy mieli podwyżkę średnio w całym roku w granicach 500 zł, czyli minimalne wynagrodzenie w granicach 3,5 tys. zł. Podwyżka będzie prowadzona w dwóch etapach i myślę, że to jest najistotniejsze, że ta podwyżka będzie" - mówi Józef Mozolewski.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok