Radio Białystok | Gość | prof. Jarosław Matwiejuk [wideo] - konstytucjonalista

prof. Jarosław Matwiejuk [wideo]

konstytucjonalista

11.12.2018, 06:16, akt. 15:04

- Nie jest też tak, że samorząd terytorialny to są udzielne księstwa, prywatne folwarki. To jest instytucja państwa polskiego, która podlega nadzorowi, ma przestrzegać przepisów prawa. Jeżeli są one niedostatecznie precyzyjne, to w sposób naturalny interweniuje ustawodawca.

prof. Jarosław Matwiejuk, fot. Joanna Szubzda
prof. Jarosław Matwiejuk, fot. Joanna Szubzda

Z Jarosławem Matwiejukiem rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Być może dzisiaj zakończy się zamieszanie wokół wyboru nowych władz samorządowych województwa. Na razie mamy spór prawny i propozycję jego rozwiązania drogą nowelizacji ustawy o samorządzie wojewódzkim.Po południu wznowiona będzie sesja Sejmiku - radni mają wybrać zarząd województwaZ konstytucjonalistą z Uniwersytetu w Białymstoku profesorem Jarosławem Matwiejukiem rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Jak się pan zapatruje na "Lex Pilecki"?


prof. Jarosław Matwiejuk: Zapatruję się w bardzo prosty sposób. My prawnicy od dawna mówiliśmy, że ustawy samorządowe, także ta ustawa o samorządzie wojewódzkim, nie są dostatecznie precyzyjne. Są miejsca, które wymagają uregulowania, doprecyzowania.

To, co zaproponowano w Sejmie, to projekt ustawy, który tak naprawdę usuwa lukę w prawie i jest projektem wartym zainteresowania i wartym debatowania, bowiem nie może być tak, że w sytuacji nawet nieszczęśliwego zbiegu zdarzeń typu wypadek, śmierć czy stan nieświadomości przewodniczącego sejmiku województwa, już nie mówię oczywiście o złej woli, że ten stan może doprowadzić do paraliżu funkcjonowania bardzo ważnego organu samorządowego z wszystkimi tego konsekwencjami i przedterminowymi wyborami.


A tu jest zła wola?


Trudno mi ocenić. Nie mam dostatecznie wiele wiedzy na ten temat, aby określać, czy ktoś ma dobrą wolę, czy złą. Ale powiem tak: naturalnym prawem opozycji, która przegrała wybory, jest doprowadzenie do przedterminowych wyborów w nadziei na to, że odzyskają władze, uzyskają władzę. Natomiast naturalnym prawem tych, którzy wygrali wybory, jest nie doprowadzenie do wyborów tylko przejęcie władzy. I na tym tle toczy się spór, jest dużo emocji.

Podkreślmy, nie pierwszy raz w sejmiku województwa podlaskiego, który jest sejmikiem w sumie precedensowym z tego punktu widzenia, bowiem już w latach 2006-2007 byliśmy świadkami podobnego sporu i przedterminowych wyborów.


Był pan wtedy radnym, także zna pan tę sytuację z autopsji.


Od podszewki niejako. Pamiętam, że czas płynął bardzo szybko. Pamiętam, że do wyborów de facto parła opozycja, ale oczywiście przyczyny wtedy tego kryzysu w sejmiku były zupełnie inne, bo brakowało zgody na wybranie jednego z członków zarządu. Przypomnę, siedmiokrotnie wybierano członka zarządu, wtedy nieskutecznie. Zakończyło się upływem terminu i przedterminowymi wyborami majowymi w 2007 roku, które nota bene wygrała ta partia, która i wcześniej wygrała te wybory. Czyli w tamtych uwarunkowaniach politycznych było to Prawo i Sprawiedliwość.


Ta powtórka wyborcza nie miała sensu, bo rezultaty były praktycznie rzecz biorąc takie same.


Tak. Teraz wyraźnie widać, że tamte dodatkowe wybory przyśpieszone, ta powtórka wyborów - jak pan redaktor słusznie zauważył - nie miała najmniejszego sensu. Zmarnowano pieniądze publiczne a władzę przyjęli ci, którzy i tak starali się ją przejąć parę miesięcy wcześniej.


Czy ustawodawca, który zaprojektował prawo samorządowe w ten a nie inny sposób, liczył na to, że ludzie zaczną się dogadywać, że ludzie będą wyciągali z przepisów to, co najlepsze, a nie to, co najgorsze?


Zapewne takie były intencje ustawodawcy.


Nie dookreślać, bo mamy bardzo różne sytuacje, bardzo różne województwa. Po co pisać wszystko bardzo precyzyjnie.


Ustawodawca zapisał, że przewodniczący, bo mówimy tutaj de facto o przewodniczącym sejmiku, organizuje i prowadzi sesję. Ten lakoniczny zapis - jak okazuje się w wyniku zdarzeń, które mają i miały miejsce w sejmiku województwa podlaskiego po ostatnich wyborach - wymaga korekty.

Tak, rzeczywiście, kiedy jest porozumienie, jest zgoda, jest wola współpracy ze strony większości radnych pochodzących z różnych stron sceny politycznej, to oczywiście nie ma takich sytuacji, które wymagają interwencji ustawodawcy.

Ale ta interwencja ustawodawcy - podkreślmy to z całą mocą - będzie interwencją na lata, czyli tak naprawdę gdyby jeszcze kiedyś się podobna sytuacja zdarzyła w innym miejscu kraju, przy innych uwarunkowaniach politycznych, przy innych podmiotach sporu politycznego, to te przepisy już będą i będą działały na korzyść być może Platformy Obywatelskiej w przyszłości.

Dzisiaj Platforma twierdzi, że są to przepisy wyraźnie skrojone pod Prawo i Sprawiedliwość. Ale podkreślam jeszcze raz - to są przepisy, które pozostaną i będą na lata. Spokojnie mówiąc, bez żadnych emocji, jest to uzupełnienie luki w prawie, która ewidentnie istnieje w tej ustawie.


Ale to nie jest funkcjonowanie demokracji samorządowej województwa z pistoletem przy skroni, jak twierdzą niektórzy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej?


Padały mocne słowa o pistolecie przy skroni, o karabinie, o bolszewizmie, ale - jeszcze raz - jest ustawodawca, który podejmuje próbę naprawienia prawa, usunięcia luki, która istnieje. To będzie działało na korzyść dla wszystkich.

Błędne są argumenty o tym, że tutaj niepotrzebna jest rola premiera. Przypomnę - z samej konstytucji, czyli najważniejszego aktu normatywnego w Polsce, wynika, że nadzór nad samorządem sprawuje właśnie prezes rady ministrów i wojewoda.


Expressis verbis w rozdziale siódmym konstytucji jest to napisane.


Dokładnie tak jest. To nie jest też tak, że samorząd terytorialny to są udzielne księstwa, prywatne folwarki. To jest instytucja państwa polskiego, która podlega nadzorowi, ma przestrzegać przepisów prawa. Jeżeli przepisy są niedostatecznie precyzyjne, to ustawodawca w sposób naturalny interweniuje, próbując te przepisy doprecyzować, dodać nowe normy prawne.


Ustawodawca zostawił wolne poletko i niektórym się wydawało, że są w udzielnym księstwie. Nie zdecydowali się na wybory przewodniczącego i potem się okazało, że jednak pan przewodniczący to jest super ważna funkcja właśnie w momencie, kiedy pewne organy startują. I teraz już nie będzie można takich ćwiczeń wykonać. Czy będą szukane kolejne poletka, żeby sprawdzić, czy trzeba będzie zmieniać przepisy, czy też nie?


Życie jest tak bogate a samorządowcy i politycy mają tak wielu różnych pomysłów, czasami zresztą dziwacznych, że nie można wykluczyć, że zostaną odkryte po drodze nowe luki w prawie, w przepisach, także przepisach prawa ustawy o samorządzie wojewódzkim. Ale na ten moment wydaje się, że ta luka będzie usunięta. Oczywiście w klimacie krytyki ze strony opozycji politycznej.


| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Gwiazdka z Książką

"Drogi Święty Mikołaju" Nataszy Sochy i Magdy Mazur

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok
Bogusław Cebulski, fot. Joanna Szubzda

Bogusław Cebulski [wideo]

z Rady Działalności Pożytku Publicznego
6.12.2019

- W założeniu 1 proc. podatku miał trafiać do małych organizacji, żeby je zasilać. Ale to się wykręciło w drugą stronę i teraz największe pieniądze pozyskują organizacje bardzo mocne, różne fundacje. Są to właściwie już komercyjne instytucje.

Mirosław Oliferuk, fot. Paweł Wądołowski

Mirosław Oliferuk

dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży
5.12.2019

Jazda na suwak i korytarz życia - od piątku (6.12) zaczynają obowiązywać nowe przepisy ruchu drogowego. Dokładnie opisują jak musimy się zachować kiedy z dwóch pasów ruchu robi się tylko jeden, a także w sytuacjach, kiedy trzeba zrobić w korku przejazd służbom ratunkowym.

Małgorzata Kidawa-Błońska, źródło: Platforma Obywatelska

Małgorzata Kidawa-Błońska

wicemarszałek Sejmu
5.12.2019

"Ludzie potrzebują zaufania, potrzebują poczucia godności i poczucia tego, że są częścią wspólnoty, nikt nie chce być poza nawiasem, nikt nie chce być wykluczony" - mówi wicemarszałek Sejmu.


Ewa Iżykowska-Lipińska, fot. Monika Kalicka

prof. Ewa Iżykowska-Lipińska

dyrektor OiFP
4.12.2019

Casting do opery „Eugeniusz Oniegin” w Operze i Filharmonii Podlaskiej przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Zbigniew Nikitorowicz, fot. Monika Kalicka

Zbigniew Nikitorowicz [wideo]

zastępca prezydenta Białegostoku
4.12.2019

"Żeby utrzymać dotychczasowy poziom jakości, częstotliwości połączeń musimy podnieść ceny biletów, jeżeli nie podniesiemy, to zabraknie w budżecie miasta pieniążków na dotacje do komunikacji miejskiej" - mówi zastępca prezydenta Białegostoku.

Piotr Sadowski, fot. Joanna Szubzda

Piotr Sadowski

trójboista siłowy
3.12.2019

- Myślałem, żeby podtrzymać wynik z poprzednich zawodów. Okazało się, że jeszcze dołożyłem 5 kg. Udało mi się podnieść 340 kg.


Adam Andruszkiewicz, fot. Monika Kalicka

Adam Andruszkiewicz [wideo]

podlaski poseł, wiceminister cyfryzacji
3.12.2019

- Jestem gotów dalej pracować w ministerstwie. Ale też nie ukrywam, że mam bardzo duży mandat społeczny w województwie podlaskim, co pokazuje, że śmiało mogę być takim typowo terenowym posłem. Spokojnie w każdej roli się odnajdę.

Paweł Łucyk, Maciej Zakrzewski, Justyna Citkowska i Wojciech Snopko, fot. Monika Kalicka

10:10 z dzielnicowym

2.12.2019

Policja z różnymi instytucjami organizuje spotkania w sportowym duchu, by przekonać młodych ludzi do zdrowego stylu życia.

Wojciech Borzuchowski, fot. Monika Kalicka

Wojciech Borzuchowski [wideo]

dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA
2.12.2019

"Jesteśmy świadomi, że każde przedsięwzięcie, które jest realizowane w terenie cennym przyrodniczo, niesie ze sobą pewne określone trudności, natomiast są one możliwe do pokonania" - mówi Wojciech Borzuchowski.


Jolanta Gadek - fot. Robert Bońkowski

Jolanta Gadek

dyrektor Książnicy Podlaskiej
1.12.2019

- Prace nad tą książką trwały bardzo długo, ponieważ dorobek Jana Leończuka jest bardzo bogaty - mówi Jolanta Gadek z Książnicy Podlaskiej.

Lubelska Federacja Bardów w Radiu Białystok, fot. Monika Kalicka

Marek Andrzejewski, Katarzyna Wasilewska, Piotr Selim i Jan Kondrak

Lubelska Federacja Bardów
29.11.2019

"Zagraliśmy dużo fajnych koncertów, tak naprawdę jubileusz to jest zawsze pretekst do tego, żeby się spotkać z publicznością" - mówi Marek Andrzejewski.

Radosław Dobrowolski, fot. Monika Kalicka

dr Radosław Dobrowolski [wideo]

burmistrz Supraśla
29.11.2019

"6 lat czekaliśmy aż premier Polski złoży hołd powstańcom listopadowym na Kopnej Górze i bardzo się z tego cieszymy" - mówi burmistrz Supraśla.


Maria Juźwiuk i dr Jerzy Juźwiuk, fot. Joanna Szubzda

Maria Juźwiuk i dr Jerzy Juźwiuk

zwycięzcy licytacji
28.11.2019

- Satysfakcja jest ogromna - mówi dr Jerzy Juźwiuk, który wziął udział w naszej charytatywnej akcji "Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi". - Jestem dumna z taty - dodaje jego córka.

Paweł Łuksza, fot. Joanna Szubzda

Paweł Łuksza

z białostockiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
28.11.2019

- Jesteśmy do tyłu z wieloma rzeczami, jeśli chodzi o podejście do miasta, do urbanistyki. Rozmawiam z ludźmi w Polsce (...) oni mają dużo większe pojęcie o tym, jak powinno wyglądać współczesne miasto niż my tu mamy w Białymstoku. Trochę zostaliśmy w tyle.

ks. Krzysztof Szakiel, fot. Monika Kalicka

ks. Krzysztof Szakiel

proboszcz parafii w Osowcu
27.11.2019

"Ten przepiękny obraz jest wyjątkowy, na żywo wygląda jeszcze bardziej okazałe i wspaniale niż w internecie. Zawiśnie na plebanii w Osowcu, znajdzie swoje miejsce gdzieś w saloniku" - mówi ksiądz, który wylicytował obraz "Michał Anioł".


Dorota Ostrożańska, fot. Monika Kalicka

Dorota Ostrożańska

ze Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet
27.11.2019

"Przedstawimy 6 sylwetek kobiet zwykłych i niezwykłych, odbędzie się też spotkanie autorskie z Anną Kowalczyk, a potem debata na temat roli kobiet w społeczeństwie" - mówi Dorota Ostrożańska.

Lech Dzienis, fot. Monika Kalicka

prof. Lech Dzienis

rektor Politechniki Białostockiej
27.11.2019

"Czy będzie za 70 lat Politechnika Białostocka? Należy wierzyć, że będzie, ale w jakiej formie, pod jaką nazwą - tego nikt nie jest w stanie powiedzieć" - mówi rektor Politechniki Białostockiej.

Piotr Sadowski, fot. Joanna Szubzda

Piotr Sadowski

trójboista
26.11.2019

Na Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym podniósł 335 kg i zwyciężył w konkurencji martwego ciągu. - Myślę, że jeszcze poprawię ten wynik - mówi siłacz.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok