Radio Białystok | Gość | prof. Jarosław Matwiejuk [wideo] - konstytucjonalista

prof. Jarosław Matwiejuk [wideo]

konstytucjonalista

11.12.2018, 06:16, akt. 15:04

- Nie jest też tak, że samorząd terytorialny to są udzielne księstwa, prywatne folwarki. To jest instytucja państwa polskiego, która podlega nadzorowi, ma przestrzegać przepisów prawa. Jeżeli są one niedostatecznie precyzyjne, to w sposób naturalny interweniuje ustawodawca.

prof. Jarosław Matwiejuk, fot. Joanna Szubzda
prof. Jarosław Matwiejuk, fot. Joanna Szubzda

Z Jarosławem Matwiejukiem rozmawia Lech Pilarski

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Być może dzisiaj zakończy się zamieszanie wokół wyboru nowych władz samorządowych województwa. Na razie mamy spór prawny i propozycję jego rozwiązania drogą nowelizacji ustawy o samorządzie wojewódzkim.Po południu wznowiona będzie sesja Sejmiku - radni mają wybrać zarząd województwaZ konstytucjonalistą z Uniwersytetu w Białymstoku profesorem Jarosławem Matwiejukiem rozmawia Lech Pilarski.Lech Pilarski: Jak się pan zapatruje na "Lex Pilecki"?


prof. Jarosław Matwiejuk: Zapatruję się w bardzo prosty sposób. My prawnicy od dawna mówiliśmy, że ustawy samorządowe, także ta ustawa o samorządzie wojewódzkim, nie są dostatecznie precyzyjne. Są miejsca, które wymagają uregulowania, doprecyzowania.

To, co zaproponowano w Sejmie, to projekt ustawy, który tak naprawdę usuwa lukę w prawie i jest projektem wartym zainteresowania i wartym debatowania, bowiem nie może być tak, że w sytuacji nawet nieszczęśliwego zbiegu zdarzeń typu wypadek, śmierć czy stan nieświadomości przewodniczącego sejmiku województwa, już nie mówię oczywiście o złej woli, że ten stan może doprowadzić do paraliżu funkcjonowania bardzo ważnego organu samorządowego z wszystkimi tego konsekwencjami i przedterminowymi wyborami.


A tu jest zła wola?


Trudno mi ocenić. Nie mam dostatecznie wiele wiedzy na ten temat, aby określać, czy ktoś ma dobrą wolę, czy złą. Ale powiem tak: naturalnym prawem opozycji, która przegrała wybory, jest doprowadzenie do przedterminowych wyborów w nadziei na to, że odzyskają władze, uzyskają władzę. Natomiast naturalnym prawem tych, którzy wygrali wybory, jest nie doprowadzenie do wyborów tylko przejęcie władzy. I na tym tle toczy się spór, jest dużo emocji.

Podkreślmy, nie pierwszy raz w sejmiku województwa podlaskiego, który jest sejmikiem w sumie precedensowym z tego punktu widzenia, bowiem już w latach 2006-2007 byliśmy świadkami podobnego sporu i przedterminowych wyborów.


Był pan wtedy radnym, także zna pan tę sytuację z autopsji.


Od podszewki niejako. Pamiętam, że czas płynął bardzo szybko. Pamiętam, że do wyborów de facto parła opozycja, ale oczywiście przyczyny wtedy tego kryzysu w sejmiku były zupełnie inne, bo brakowało zgody na wybranie jednego z członków zarządu. Przypomnę, siedmiokrotnie wybierano członka zarządu, wtedy nieskutecznie. Zakończyło się upływem terminu i przedterminowymi wyborami majowymi w 2007 roku, które nota bene wygrała ta partia, która i wcześniej wygrała te wybory. Czyli w tamtych uwarunkowaniach politycznych było to Prawo i Sprawiedliwość.


Ta powtórka wyborcza nie miała sensu, bo rezultaty były praktycznie rzecz biorąc takie same.


Tak. Teraz wyraźnie widać, że tamte dodatkowe wybory przyśpieszone, ta powtórka wyborów - jak pan redaktor słusznie zauważył - nie miała najmniejszego sensu. Zmarnowano pieniądze publiczne a władzę przyjęli ci, którzy i tak starali się ją przejąć parę miesięcy wcześniej.


Czy ustawodawca, który zaprojektował prawo samorządowe w ten a nie inny sposób, liczył na to, że ludzie zaczną się dogadywać, że ludzie będą wyciągali z przepisów to, co najlepsze, a nie to, co najgorsze?


Zapewne takie były intencje ustawodawcy.


Nie dookreślać, bo mamy bardzo różne sytuacje, bardzo różne województwa. Po co pisać wszystko bardzo precyzyjnie.


Ustawodawca zapisał, że przewodniczący, bo mówimy tutaj de facto o przewodniczącym sejmiku, organizuje i prowadzi sesję. Ten lakoniczny zapis - jak okazuje się w wyniku zdarzeń, które mają i miały miejsce w sejmiku województwa podlaskiego po ostatnich wyborach - wymaga korekty.

Tak, rzeczywiście, kiedy jest porozumienie, jest zgoda, jest wola współpracy ze strony większości radnych pochodzących z różnych stron sceny politycznej, to oczywiście nie ma takich sytuacji, które wymagają interwencji ustawodawcy.

Ale ta interwencja ustawodawcy - podkreślmy to z całą mocą - będzie interwencją na lata, czyli tak naprawdę gdyby jeszcze kiedyś się podobna sytuacja zdarzyła w innym miejscu kraju, przy innych uwarunkowaniach politycznych, przy innych podmiotach sporu politycznego, to te przepisy już będą i będą działały na korzyść być może Platformy Obywatelskiej w przyszłości.

Dzisiaj Platforma twierdzi, że są to przepisy wyraźnie skrojone pod Prawo i Sprawiedliwość. Ale podkreślam jeszcze raz - to są przepisy, które pozostaną i będą na lata. Spokojnie mówiąc, bez żadnych emocji, jest to uzupełnienie luki w prawie, która ewidentnie istnieje w tej ustawie.


Ale to nie jest funkcjonowanie demokracji samorządowej województwa z pistoletem przy skroni, jak twierdzą niektórzy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej?


Padały mocne słowa o pistolecie przy skroni, o karabinie, o bolszewizmie, ale - jeszcze raz - jest ustawodawca, który podejmuje próbę naprawienia prawa, usunięcia luki, która istnieje. To będzie działało na korzyść dla wszystkich.

Błędne są argumenty o tym, że tutaj niepotrzebna jest rola premiera. Przypomnę - z samej konstytucji, czyli najważniejszego aktu normatywnego w Polsce, wynika, że nadzór nad samorządem sprawuje właśnie prezes rady ministrów i wojewoda.


Expressis verbis w rozdziale siódmym konstytucji jest to napisane.


Dokładnie tak jest. To nie jest też tak, że samorząd terytorialny to są udzielne księstwa, prywatne folwarki. To jest instytucja państwa polskiego, która podlega nadzorowi, ma przestrzegać przepisów prawa. Jeżeli przepisy są niedostatecznie precyzyjne, to ustawodawca w sposób naturalny interweniuje, próbując te przepisy doprecyzować, dodać nowe normy prawne.


Ustawodawca zostawił wolne poletko i niektórym się wydawało, że są w udzielnym księstwie. Nie zdecydowali się na wybory przewodniczącego i potem się okazało, że jednak pan przewodniczący to jest super ważna funkcja właśnie w momencie, kiedy pewne organy startują. I teraz już nie będzie można takich ćwiczeń wykonać. Czy będą szukane kolejne poletka, żeby sprawdzić, czy trzeba będzie zmieniać przepisy, czy też nie?


Życie jest tak bogate a samorządowcy i politycy mają tak wielu różnych pomysłów, czasami zresztą dziwacznych, że nie można wykluczyć, że zostaną odkryte po drodze nowe luki w prawie, w przepisach, także przepisach prawa ustawy o samorządzie wojewódzkim. Ale na ten moment wydaje się, że ta luka będzie usunięta. Oczywiście w klimacie krytyki ze strony opozycji politycznej.


| red: zmj
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
dr Tomasz Łabuszewski, fot. Lech Pilarski

dr Tomasz Łabuszewski

naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie
18.03.2019

Gdyby radni podjęli uchwałę o zmianie nazwy ulicy mjr. Łupaszki, "to by oznaczało, że nie tyle Zygmunt Szendzielarz nie jest godny Białegostoku, tylko Białystok nie jest godny Zygmunta Szendzielarza" - mówi historyk.

ks. Zbigniew Gwiazdowski, fot. Joanna Szubzda

ks. Zbigniew Gwiazdowski

kustosz Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku
18.03.2019

- Św. Józef jest "trudnym tematem" na wystawę, ponieważ nie ma aż tak wielu obiektów go przedstawiających. Trzeba było się troszeczkę pogimnastykować.

asp. Wojciech Kosikowski, kom. Joanna Rzepniewska i st. sierż. Jakub Popławski, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

18.03.2019

- Wagary, może nie jednorazowe, ale kilkudniowe czy powtarzające się regularnie, mogą być traktowane jako okoliczność świadcząca o demoralizacji nieletniego. Taka sprawa może trafić do sądu dla nieletnich.


Jarosław Zieliński, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Zieliński

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
15.03.2019

- Wakaty nie dają bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zapewniają obywatelom i państwu konkretni żywi funkcjonariusze. Przyjęliśmy do garnizonu podlaskiego 40 nowych funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie. Będą służyć naszemu wspólnemu bezpieczeństwu - mówił w Radiu Białystok Jarosław Zieliński.

Maciej Cylwik i Albert Żukowski, fot. Joanna Szuzbda

Maciej Cylwik i Albert Żukowski

z The Bumpers
15.03.2019

Od kiedy grają, zawsze na wieczór św. Patryka mają koncert. Zespół The Bumpers wystąpi w sobotę w białostockiej Zmianie Klimatu - transmisja na naszej antenie.

Maciej Bukłaga, fot. Joanna Szubzda

Maciej Bukłaga

z grupy improwizacyjnej Luźny Mankiet
15.03.2019

- Na 45. Trójzębie Komediowym zagramy kilka improwizowanych scenek w oparciu o sugestie publiczności. Będzie też kabaret z krwi i kości Kałasznikof.


Rafał Rudnicki, fot. Joanna Szubzda

Rafał Rudnicki [wideo]

zastępca prezydenta Białegostoku
15.03.2019

- Nie dziwię się, że nauczyciele protestują. Oczywiście, zawsze tutaj poszkodowanymi będą dzieci, młodzież i dlatego zdecydowaliśmy się na powołanie sztabu, żeby te negatywne skutki starać się minimalizować w Białymstoku.

dr Wojciech Tarasiuk, fot. Joanna Szubzda

dr Wojciech Tarasiuk [wideo]

dyrektor PKO BP w Białymstoku
14.03.2019

- Dzisiaj bankowość to jest technologia. (...) Około miliona naszych klientów korzysta tylko i wyłącznie z bankowości mobilnej. Już nie przychodzi w ogóle do banku.

Katarzyna Krupicka, fot. Monika Kalicka

Katarzyna Krupicka [wideo]

rzecznik regionalny ZUS w Białymstoku
13.03.2019

Wniosków mamy już około tysiąca w naszym województwie, więc całkiem sporo, mamy wydanych około 80 decyzji i co ważne - to wszystko decyzje przyznające.


Martyna Łyko, fot. Monika Kalicka

Martyna Łyko

reżyserka teatralna i operowa
13.03.2019

"Przeczytałam tę książkę i absolutnie złapał mnie za serce język tego autora" - mówi o powieści, na podstawie której postała sztuka - reżyserka Martyna Łyko.

prof. Daniel Boćkowski, fot. Joanna Szubzda

prof. Daniel Boćkowski [wideo]

historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku
12.03.2019

"Rosja widać, że rozgrywa świetnie nie tylko na zasadzie lokalnych jakichś problemów, ale ingeruje w procesy wyborcze, procesy demokratyczne i to jest prawdziwa dzisiaj zmora NATO" - ocenia nasz gość.

Krzysztof Deoniziak, fot. Monika Kalicka

dr Krzysztof Deoniziak

z Instytutu Biologii UwB
12.03.2019

"Podczas łapania ptaków najważniejsze jest ich bezpieczeństwo, robimy wszystko, żeby ptaki miały jak najmniej stresu. Podczas obrączkowania ptaki dziobią, drapią, ale to pozwala nam obserwować ich wędrówkę" - mówi nasz gość.


Izabela Dąbrowska, fot. Joanna Szubzda

Izabela Dąbrowska [zdjęcia]

aktorka filmowa i teatralna
11.03.2019

Pochodzi z Białegostoku. Popularność przyniosła jej rola Pani Basi, sekretarki prezesa w miniserialu komediowym "Ucho Prezesa".

kom. Kamil Sorko, mł. asp. Łukasz Ustymowicz i mł. asp. Emilia Kuprewicz, fot. Joanna Szubzda

10:10 z dzielnicowym

11.03.2019

Zbliża się sezon motocyklowy - o czym powinni pamiętać zarówno kierowcy samochodów, jak i fani dwóch kółek?

nadinsp. Daniel Kołnierowicz, fot. Joanna Szubzda

nadinsp. Daniel Kołnierowicz [wideo]

komendant wojewódzki podlaskiej policji
11.03.2019

- Sprawca bądź sprawcy byli na terenie miasta wcześniej kilkukrotnie, robili rozpoznanie co do sposobu poruszania się matki i dziecka, co do tego, którędy najłatwiej wyjechać z Białegostoku, jak wyjechać albo wjechać do miejsca porwania bez uwidaczniania się na różnego rodzaju kamerach.


Zespół "Poparzeni Kawą Trzy" - fot. Robert Bońkowski

Poparzeni Kawą Trzy

polski zespół pop-rockowy założony w 2005 roku
10.03.2019

Gośćmi Radia Białystok w niedzielne popołudnie był znany w całej Polsce zespół "Poparzeni Kawą Trzy" - w którym grają nasi koledzy po fachu.

Jarosław Zieliński, fot. Joanna Szubzda

Jarosław Zieliński

wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
9.03.2019

Do zdarzenia z czwartku, kiedy sprzed bloku na białostockich Dziesięcinach uprowadzono 3-letnią Amelkę i jej matkę wracamy w rozmowie z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim.

Adam Abramowicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Abramowicz

rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
8.03.2019

Ma pomagać właścicielom firm w sporach z urzędnikami i w rozwiązywaniu prawnych niejasności. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wkrótce otworzy oddział w Białymstoku.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok